Linh kiện Điện tử (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
24.408B
Giá trị vốn hóa thị trường
288
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
−0.58%
Hiệu suất Tháng
−0.36%
Hiệu suất Năm
−0.55%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1GLWCORNING
25.30 EUR0.00%022.329B EUR39.320.64 EUR−70.55%3.93%Công nghệ Điện tử
Mua
1JENJENOPTIK
23.54 EUR0.00%01.417B EUR19.751.19 EUR+16.83%1.21%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
CMBCEMBRE
36.2 EUR+0.56%12.046K1.64602.711M EUR3.89%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh
OSOFFICINA STELLARE
9.60 EUR−2.54%1.75K0.4059.551M EUR34.090.28 EUR+64.68%0.00%Công nghệ Điện tử