Thiết bị/ Công cụ điện (Công nghiệp)

7
Cổ phiếu
145.516B
Giá trị vốn hóa thị trường
757
Khối lượng
−0.17%
Thay đổi
+2.30%
Hiệu suất Tháng
+2.31%
Hiệu suất Năm
+2.21%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1EMREMERSON ELECTRIC
81.68 EUR+0.15%046.659B EUR−0.28 EUR−105.06%2.36%Công nghệ Điện tử
Mua
1FEY2FUELCELL ENERGY
1.1540 EUR−6.86%00.00534.323M EUR−0.27 EUR+18.15%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1KLACKLA-TENCOR
498.2 EUR+1.05%067.649B EUR23.6121.10 EUR−6.58%1.00%Công nghệ Điện tử
Mua
1ROKROCKWELL AUTOMATION
258.0 EUR+1.18%00.0029.213B EUR22.7911.32 EUR+38.89%1.74%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
AVANTARES VISION
2.910 EUR+2.46%428.569K1.19196.918M EUR0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
DALDATALOGIC
6.405 EUR+2.15%177.841K1.56355.041M EUR14.850.43 EUR+3.65%4.78%Công nghệ Điện tử
Mua
GVSGVS
5.075 EUR−2.31%77.908K0.64909.125M EUR−0.03 EUR−109.18%0.00%Công nghệ Điện tử
Theo dõi