Điện tử/Gia dụng (Công nghiệp)

8
Cổ phiếu
19.753B
Giá trị vốn hóa thị trường
21.901K
Khối lượng
−0.22%
Thay đổi
+24.47%
Hiệu suất Tháng
+24.17%
Hiệu suất Năm
+24.97%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1GPROGOPRO - CLASSE A
2.761 EUR0.00%0529.994M EUR−0.29 EUR−159.99%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1IRBTIROBOT
26.55 EUR0.00%0941.482M EUR−11.17 EUR−27.28%0.00%Khách hàng Lâu năm
Theo dõi
1ROKUROKU
98.13 EUR0.00%00.0013.553B EUR−5.83 EUR−230.59%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
BECB&C SPEAKERS
15.90 EUR−0.31%3.835K1.15173.169M EUR10.801.47 EUR+70.97%3.77%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
CELLCELLULARLINE
2.30 EUR−1.71%34.345K1.8049.957M EUR−1.68 EUR−349.05%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua
DLGDE'LONGHI
28.04 EUR−0.99%101.649K1.084.211B EUR22.661.24 EUR−44.08%1.71%Khách hàng Lâu năm
Mua
ELCELICA
2.09 EUR−0.95%15.452K0.23132.345M EUR10.840.19 EUR+39.81%3.35%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
SABSABAF
14.50 EUR0.00%1.144K0.56162.714M EUR44.490.33 EUR−73.35%0.00%Khách hàng Lâu năm
Mua