Máy móc Công nghiệp (Công nghiệp)

24
Cổ phiếu
141.194B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.707K
Khối lượng
−0.27%
Thay đổi
+6.01%
Hiệu suất Tháng
+27.11%
Hiệu suất Năm
+20.36%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
1SIESIEMENS157.76 EUR−0.28%−0.44 EUR
Mua
36557.582K EUR124.741B EUR21.117.57 EUR311K
ARISARISTON HOLDING10.50 EUR0.57%0.06 EUR
Mua
63.889K670.835K EUR3.665B EUR7.975K
BSSBIESSE11.90 EUR−0.58%−0.07 EUR
Bán
62.454K743.203K EUR326.091M EUR10.781.10 EUR4.164K
CLABOCLABO1.850 EUR0.54%0.010 EUR
Bán
4K7.4K EUR17.62M EUR0.05 EUR
CRLCAREL INDUSTRIES27.25 EUR−1.45%−0.40 EUR
Mua
40.393K1.101M EUR2.72B EUR43.850.62 EUR2.299K
DANDANIELI & C23.35 EUR0.21%0.05 EUR
Mua
21.978K513.186K EUR1.512B EUR3.06 EUR9.095K
DANRDANIELI & C RISP NC17.38 EUR−0.34%−0.06 EUR
Bán
51.946K902.821K EUR1.512B EUR3.06 EUR9.095K
ECMBECOMEMBRANE7.90 EUR−1.00%−0.08 EUR
Bán Mạnh
1.8K14.22K EUR
ESAUESAUTOMOTION4.45 EUR1.14%0.05 EUR
Sức mua mạnh
3.5K15.575K EUR52.154M EUR10.230.44 EUR69
FDAFIDIA1.390 EUR0.00%0.000 EUR
Mua
1.5K2.085K EUR9.636M EUR217
FVIFERVI16.6 EUR0.00%0.0 EUR
Mua
00 EUR42.152M EUR11.671.42 EUR40
GELGEL1.670 EUR1.83%0.030 EUR
Sức mua mạnh
3.125K5.219K EUR11.817M EUR0.10 EUR
ILPILPRA5.10 EUR2.41%0.10 EUR
Sức mua mạnh
15.6K79.56K EUR61.25M EUR0.43 EUR
INDBINDEL B23.8 EUR0.00%0.0 EUR
Bán
15357 EUR135.907M EUR11.172.13 EUR842
IPINTERPUMP GROUP51.60 EUR−0.54%−0.28 EUR
Theo dõi
101.912K5.259M EUR5.497B EUR19.172.70 EUR
JNXJONIX0.500 EUR−1.96%−0.010 EUR
Bán
9.3K4.65K EUR3.271M EUR416.670.00 EUR
MARPMARZOCCHI POMPE4.16 EUR0.00%0.00 EUR
Bán
00 EUR27.201M EUR13.860.30 EUR
OSAOSAI AUTOMATION SYSTEM2.98 EUR1.02%0.03 EUR
Mua
13.266K39.533K EUR48.059M EUR50.080.06 EUR216
PVNPIOVAN9.94 EUR3.11%0.30 EUR
Theo dõi
2.743K27.265K EUR506.237M EUR13.690.73 EUR1.804K
RDUEERREDUE10.30 EUR3.83%0.40 EUR
Sức mua mạnh
2.7K27.81K EUR64.375M EUR0.29 EUR
SEBSEBINO7.10 EUR−0.28%−0.02 EUR
Theo dõi
25.2K178.92K EUR95.691M EUR14.380.49 EUR
SITSIT4.21 EUR1.69%0.07 EUR
Bán
3.31K13.935K EUR104.381M EUR41.640.46 EUR2.582K
TNXTENAX INTERNATIONAL3.26 EUR0.00%0.00 EUR
Mua
7002.282K EUR11.235M EUR34.980.09 EUR
VLTVALTECNE4.83 EUR−0.21%−0.01 EUR
Bán Mạnh
6002.898K EUR29.51M EUR12.830.38 EUR