Các công ty của Các công ty Ý hoạt động trong một ngành: Movies/Entertainment

Danh sách sau có Các công ty Ý hoạt động trong cùng ngành, Movies/Entertainment. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo doanh thu nhập của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt nhất trong ngành hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1DISTHE WALT DISNEY
100.16 EUR+1.77%3794.12182.139B EUR67.901.48 EUR−13.20%0.28%Dịch vụ Khách hàng
Mua
1PSMPROSIEBENSAT1 MEDIA
5.968 EUR−2.80%00.001.389B EUR15.610.38 EUR+139.24%0.81%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
FNXFENIX ENTERTAINMENT
0.0035 EUR0.00%10K0.01822.996K EUR−1.84 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
IDNTTIDNTT
3.38 EUR−1.17%42K2.9825.169M EUR20.570.16 EUR−8.06%0.44%Dịch vụ Khách hàng
IEIERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT
0.620 EUR−8.82%63.098K2.9823.811M EUR20.260.03 EUR−96.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
JUVEJUVENTUS FC
2.5460 EUR0.00%4.117K0.01641.474M EUR−0.75 EUR+45.52%0.00%Dịch vụ Khách hàng
LFGLEONE FILM GROUP
1.72 EUR+2.38%18.9K2.1723.805M EUR5.36%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
LMGLUCISANO MEDIA GROUP
1.31 EUR−2.24%00.0019.29M EUR3.110.42 EUR+251.17%3.08%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MTVMONDO TV
0.2290 EUR0.00%15.5K0.0414.252M EUR−1.43 EUR−953.71%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
MTVFRMONDO TV FRANCE
0.0186 EUR+4.49%3.159M6.211.881M EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
NPINOTORIOUS PICTURES
1.14 EUR−0.87%10.4K2.2625.164M EUR5.360.21 EUR10.00%Dịch vụ Khách hàng
SSLS.S. LAZIO
0.690 EUR−1.15%89.885K1.0747.282M EUR−0.44 EUR−22.02%0.00%Dịch vụ Khách hàng