Dịch vụ tiêu dùng khác (Công nghiệp)

9
Cổ phiếu
207.262B
Giá trị vốn hóa thị trường
94
Khối lượng
+1.17%
Thay đổi
+9.56%
Hiệu suất Tháng
+9.24%
Hiệu suất Năm
+9.36%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ABNBAIRBNB
124.96 EUR+0.69%00.0080.418B EUR16.007.81 EUR+220.20%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
1BKNGBOOKING HOLDINGS
2914 EUR+0.17%13.33101.745B EUR21.45135.83 EUR+118.57%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
1EXPEEXPEDIA GROUP
128.64 EUR−0.88%017.801B EUR24.415.27 EUR+89.41%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
1PTONPELOTON INTERACTIVE
5.649 EUR+11.77%01.97B EUR−2.74 EUR+68.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
1TRIPTRIPADVISOR
16.54 EUR−1.14%00.002.271B EUR−0.17 EUR−143.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
1TUI1UTUI
6.439 EUR+8.27%3.283K1.073.028B EUR5.941.08 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
ARTDEODATO.GALLERY
0.431 EUR0.00%00.0013.503M EUR34.480.01 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
DITDESTINATION ITALIA
0.926 EUR+0.65%15K0.9514.999M EUR−0.08 EUR+39.41%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
XHSXENIA HOTELLERIE SOLUTION
2.84 EUR0.00%0Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh