Đặc sản tiêu dùng khác (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
274.658M
Giá trị vốn hóa thị trường
3.400K
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
+12.79%
Hiệu suất Tháng
+0.91%
Hiệu suất Năm
+4.56%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
FPEFOPE
28.0 EUR0.00%7500.56151.189M EUR12.992.16 EUR2.86%Khách hàng Lâu năm
Sức mua mạnh
GISGISMONDI 1754
3.96 EUR0.00%13.2K3.5116.097M EUR8.390.47 EUR+538.84%0.00%Khách hàng Lâu năm
PQPIQUADRO
2.22 EUR+0.91%5.663K0.71107.372M EUR4.73%Khách hàng Lâu năm