Dược phẩm: Chính (Công nghiệp)

25
Cổ phiếu
2280.741B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.267K
Khối lượng
+0.26%
Thay đổi
+0.20%
Hiệu suất Tháng
−0.94%
Hiệu suất Năm
−0.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ABBVABBVIE
138.8 EUR+1.68%00.00244.179B EUR40.163.46 EUR−54.85%3.97%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1AMGNAMGEN
250.6 EUR−0.08%26410.48133.436B EUR18.8413.30 EUR+4.50%3.17%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1BAYNBAYER
32.110 EUR+0.82%26.983K0.4831.334B EUR−3.73 EUR−178.02%7.52%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1BIIBBIOGEN
222.2 EUR+0.91%00.0032.123B EUR23.359.51 EUR−52.49%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1BMYBRISTOL-MYERS SQUIBB
46.80 EUR−0.53%00.0094.841B EUR12.553.73 EUR+19.13%4.53%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1CVACCUREVAC
5.15 EUR+1.38%00.001.137B EUR−1.45 EUR−107.92%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1EVTEVOTEC
18.295 EUR−0.57%00.003.241B EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1INCYINCYTE
51.14 EUR−0.12%011.357B EUR28.721.78 EUR−55.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1JNJJOHNSON & JOHNSON
143.2 EUR−0.83%00.00344.397B EUR28.894.96 EUR−32.39%3.04%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1LLYELI LILLY & COMPANY
545.0 EUR+0.74%614.52525.986B EUR106.345.13 EUR−24.57%0.76%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1MRKMERCK
142.50 EUR−1.45%3991.2661.738B EUR21.416.66 EUR−16.65%1.55%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
1MRKXMERCK & CO
95.9 EUR−0.93%00.00243.573B EUR56.311.70 EUR−72.23%2.81%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1OGNORGANON & CO
10.000 EUR−1.77%00.002.61B EUR4.632.16 EUR−46.60%10.16%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1ORNBVORION CLASS B
36.68 EUR+0.99%05.141B EUR29.701.24 EUR−50.51%4.37%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1PFEPFIZER
26.80 EUR+0.37%1300.07150.554B EUR15.561.72 EUR−67.50%5.70%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1REGNREGENERON PHARMACEUTICALS
786.5 EUR+1.81%00.0084.8B EUR23.7133.17 EUR−31.47%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1SANSANOFI
86.16 EUR+1.23%1320.14108.226B EUR12.566.86 EUR+48.87%4.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1SRTSARTORIUS
243.5 EUR+4.73%018.652B EUR47.725.10 EUR−36.42%0.60%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
1VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS
324.40 EUR−0.98%00.0083.593B EUR25.7412.60 EUR−2.51%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
1VTRSVIATRIS INC
9.139 EUR+1.08%00.0010.926B EUR6.411.43 EUR+111.95%4.88%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
1ZTSZOETIS
169.20 EUR+0.33%00.0078.52B EUR36.384.65 EUR+4.19%0.81%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FCMFRIULCHEM
1.07 EUR0.00%00.008.56M EUR−0.00 EUR−121.74%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
FFFINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM
8.37 EUR+0.36%7.425K0.89204.583M EUR−0.21 EUR1.19%Công nghệ Sức khỏe
Mua
PHILPHILOGEN
17.95 EUR−0.83%4.666K0.12524.909M EUR2272.150.01 EUR0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
RECRECORDATI ORD
46.70 EUR+2.28%198.697K0.889.637B EUR26.021.80 EUR+13.32%2.51%Công nghệ Sức khỏe
Mua