Xuất bản: Sách / Tạp chí (Công nghiệp)

4
Cổ phiếu
793.163M
Giá trị vốn hóa thị trường
171.855K
Khối lượng
+0.57%
Thay đổi
+1.77%
Hiệu suất Tháng
+11.21%
Hiệu suất Năm
+13.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CAICAIRO COMMUNICATION
1.690 EUR+0.60%106.306K1.00227.163M EUR6.190.27 EUR−31.66%8.28%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
CLECLASS EDITORI
0.0604 EUR+2.37%61.284K0.1716.691M EUR0.760.08 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
GAMBGAMBERO ROSSO
0.440 EUR+2.33%8K6.676.358M EUR3.790.12 EUR0.00%Dịch vụ Khách hàng
MNMONDADORI EDIT
2.085 EUR+0.48%204.597K1.06542.952M EUR9.050.23 EUR5.28%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh