Nhà hàng (Công nghiệp)

3
Cổ phiếu
117.478B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.447K
Khối lượng
+1.15%
Thay đổi
+7.56%
Hiệu suất Tháng
+17.73%
Hiệu suất Năm
+6.97%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
AGLAUTOGRILL SPA6.742EUR0.33%0.022EUR
Sức mua mạnh
319.733K2.156M2.574BEUR35.130.19EUR34.639K
LONLONGINO&CARDENAL2.78EUR−2.11%−0.06EUR
Bán Mạnh
3K8.34K17.375MEUR−0.12EUR70
SBUXSTARBUCKS CORP100.10EUR1.17%1.16EUR
Sức mua mạnh
45045.045K114.886BEUR38.042.90EUR402K