Cửa hàng Đặc sản (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
51.914B
Giá trị vốn hóa thị trường
12
Khối lượng
+1.33%
Thay đổi
+0.39%
Hiệu suất Tháng
+0.34%
Hiệu suất Năm
+0.34%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AZOAUTOZONE
2516 EUR+1.78%00.0043.633B EUR19.88126.57 EUR+10.38%0.00%Bán Lẻ
Mua
1DHERDELIVERY HERO
31.435 EUR+3.30%00.008.219B EUR−8.98 EUR−3.63%0.00%Bán Lẻ
Mua
BELLBELLINI NAUTICA
1.35 EUR+3.85%23K1.568.293M EUR0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
COSMOFARMACOSMO
0.660 EUR−0.60%23.164K0.8824.937M EUR−0.09 EUR0.00%Bán Lẻ
PSQPASQUARELLI AUTO
0.914 EUR−0.65%1.1K0.2022.848M EUR0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
TDTRENDEVICE
0.300 EUR0.00%00.005.674M EUR−0.06 EUR−24.10%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh