Thiết bị Viễn thông (Công nghiệp)

6
Cổ phiếu
2794.079B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.172K
Khối lượng
−0.32%
Thay đổi
+8.03%
Hiệu suất Tháng
+25.40%
Hiệu suất Năm
+40.76%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AAPLAPPLE
175.56 EUR+1.59%4.298K1.052.714T EUR30.285.80 EUR−6.87%0.50%Công nghệ Điện tử
Mua
1CIENCIENA
41.2 EUR0.00%00.006.227B EUR30.641.34 EUR+7.56%0.00%Công nghệ Điện tử
Mua
1ERICBERICSSON - CLASS B
4.3280 EUR0.00%015.122B EUR−0.62 EUR−198.70%5.20%Công nghệ Điện tử
Theo dõi
1MSIMOTOROLA SOLUTIONS
293.1 EUR+1.28%177.3949.225B EUR31.339.35 EUR+34.72%1.09%Công nghệ Điện tử
Mua
1NOKIANOKIA CORPORATION
3.2040 EUR−0.73%6.605K0.5518.185B EUR4.680.68 EUR+119.72%3.42%Công nghệ Điện tử
Mua
PWSPOWERSOFT
9.70 EUR+2.65%3K0.10114.829M EUR11.890.82 EUR+426.18%3.51%Công nghệ Điện tử
Sức mua mạnh