Công cụ & Phần cứng (Công nghiệp)

1
Cổ phiếu
155.197M
Giá trị vốn hóa thị trường
178.397K
Khối lượng
+0.11%
Thay đổi
+7.59%
Hiệu suất Tháng
−23.01%
Hiệu suất Năm
−18.52%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
EMEMAK
0.950 EUR+0.11%178.397K3.60155.361M EUR9.630.10 EUR−48.96%6.84%Khách hàng Lâu năm
Mua