Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe (Khu vực)

8
Cổ phiếu
211.410B
Giá trị vốn hóa thị trường
30
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
+6.56%
Hiệu suất Tháng
+6.92%
Hiệu suất Năm
+6.75%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ANTMELEVANCE HEALTH
444 EUR+0.45%0104.045B EUR18.4224.10 EUR−7.34%1.20%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
1CNCCENTENE
68.80 EUR−0.15%00.0036.51B EUR16.354.21 EUR+20.39%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Mua
1FMEFRESENIUS MEDICAL CARE
38.22 EUR+2.66%35018.5211.194B EUR24.921.53 EUR−41.09%2.94%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Theo dõi
1SHLSIEMENS HEALTHINEERS
52.76 EUR+0.96%00.0059.21B EUR39.161.35 EUR−25.70%1.80%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
EUKEUKEDOS
0.958 EUR+3.01%8.043K1.3721.786M EUR53.520.02 EUR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
GHCGAROFALO HEALTH CARE
4.46 EUR+0.22%5.029K0.06400.419M EUR16.420.27 EUR+14.12%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
HIHEALTH ITALIA
1.240 EUR+1.64%7.748K0.3823.524M EUR8.700.14 EUR+40.53%0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh
ICCINTERNATIONAL CARE COMPANY
1.17 EUR−0.85%13.5K2.405.298M EUR0.00%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
Sức mua mạnh