Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

25
Cổ phiếu
166.839B
Giá trị vốn hóa thị trường
518.825K
Khối lượng
−0.06%
Thay đổi
−0.05%
Hiệu suất Tháng
+1.04%
Hiệu suất Năm
+0.91%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1ACSACS ACTIVIDADES CONS.Y SERVICIOS
33.26 EUR0.00%09.067B EUR11.892.80 EUR+41.86%4.36%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1HALHALLIBURTON
34.32 EUR0.00%00.0030.694B EUR12.482.75 EUR+39.79%1.59%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1HOTHOCHTIEF
99.35 EUR0.00%00.007.563B EUR14.736.75 EUR+80.01%3.98%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1OKEONEOK
60.28 EUR0.00%035.625B EUR11.705.15 EUR+40.11%5.68%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
1PNEPNE
12.42 EUR0.00%0917.565M EUR−0.22 EUR−141.45%0.33%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
1REEREDEIA CORPORACION S.A
14.770 EUR0.00%08.222B EUR5.31%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
1WMWASTE MANAGEMENT
159.3 EUR0.00%062.843B EUR29.765.35 EUR−2.56%1.60%Dịch vụ Công nghiệp
Mua
ABPA.B.P. NOCIVELLI
3.86 EUR+0.52%3K0.15116.928M EUR11.100.35 EUR+21.06%1.28%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
AGPALTEA GREEN POWER
5.16 EUR−1.53%97.247K1.574.353M EUR1.194.35 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
DBADBA GROUP
1.750 EUR+0.86%9000.1519.976M EUR5.740.31 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
FCHFRANCHETTI
3.45 EUR0.00%00.0013.224M EUR0.29%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
GTHGREENTHESIS
0.930 EUR−2.11%9.411K0.60143.154M EUR7.870.12 EUR+174.01%1.98%Dịch vụ Công nghiệp
INCINNOVATEC
1.249 EUR−0.48%108.308K0.35121.04M EUR−0.01 EUR−116.67%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
LASIALA SIA
8.45 EUR−3.43%50049.582M EUR21.280.40 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
MAIREMAIRE TECNIMONT
4.436 EUR−0.27%227.856K0.711.458B EUR13.120.34 EUR+32.23%2.79%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
PLCPLC
1.460 EUR+5.80%20.548K1.4835.826M EUR−0.50 EUR−874.73%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RNGRENERGETICA
9.95 EUR0.00%1.1K0.8380.632M EUR45.940.22 EUR−8.45%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
RWYREWAY GROUP
3.99 EUR−0.75%7.5K0.33152.186M EUR16.260.25 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SPMSAIPEM
1.4210 EUR−1.35%29.736M1.052.85B EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
SPMRSAIPEM RISP CV
88.5 EUR0.00%00.002.85B EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
STAR7STAR7
6.15 EUR0.00%00.0055.349M EUR21.710.28 EUR−23.91%0.00%Dịch vụ Công nghiệp
Sức mua mạnh
TFINTREVI FIN IND
0.2470 EUR−0.80%697.82K0.7377.731M EUR2.990.08 EUR0.00%Dịch vụ Công nghiệp
WBDWEBUILD
1.846 EUR−1.49%756.072K0.761.868B EUR−0.02 EUR−109.54%3.04%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
WBDRWEBUILD RSP
4.60 EUR−1.71%3K3.261.868B EUR−0.02 EUR−109.54%1.22%Dịch vụ Công nghiệp
Theo dõi
YRMROSETTI MARINO
37.4 EUR0.00%0142.12M EUR0.75%Dịch vụ Công nghiệp