Dịch vụ Công nghệ

Các công ty Ý tham gia một lĩnh vực: dịch vụ công nghệ

Những Các công ty Ý sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ công nghệ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như MICROSOFT CORP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như ROCKET SHARING COMPANY và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
1MSFTMICROSOFT CORP
2.957 T EUR395.45 EUR−0.82%4.608 K1.0836.9710.70 EUR+25.66%0.66%
Sức mua mạnh
1GOOGLALPHABET CLASSE A
2.007 T EUR161.36 EUR−0.79%4.627 K0.6426.706.04 EUR+45.65%0.00%
Mua
1GOOGALPHABET CLASSE C
2.007 T EUR162.86 EUR−0.80%4310.5626.956.04 EUR+45.65%0.00%
Mua
1FBMETA PLATFORMS
1.122 T EUR439.85 EUR+1.30%2.596 K1.4827.2616.13 EUR+116.91%0.10%
Sức mua mạnh
1ORCLORACLE
312.414 B EUR112.94 EUR−2.13%3243.3632.243.50 EUR+21.70%1.30%
Mua
1NFLXNETFLIX
257.765 B EUR599.2 EUR+1.27%4470.8144.8613.36 EUR+55.46%0.00%
Mua
1CRMSALESFORCE
244.573 B EUR253.50 EUR−1.86%4394.6165.213.89 EUR+1946.88%0.15%
Mua
1SAPSAP
210.151 B EUR180.04 EUR−0.56%160.11112.561.60 EUR−7.58%1.14%
Mua
1ADBEADOBE
196.975 B EUR443.60 EUR−1.37%90.1845.789.69 EUR+0.97%0.00%
Mua
1CSCOCISCO SYSTEMS
172.953 B EUR42.965 EUR−1.01%2700.4715.442.78 EUR+10.10%3.38%
Theo dõi
1INTUINTUIT
156.921 B EUR559.3 EUR−9.72%055.1210.15 EUR+41.24%0.57%
Mua
1NOWSERVICENOW
140.009 B EUR685.3 EUR−3.76%2110.5079.068.67 EUR+377.96%0.00%
Sức mua mạnh
1ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING
94.211 B EUR230.05 EUR−1.31%027.718.30 EUR+14.94%2.13%
Theo dõi
1SPOTSPOTIFY TECHNOLOGY
55.648 B EUR284.30 EUR+0.87%120.19−0.62 EUR+84.17%0.00%
Mua
1WDAYWORKDAY
54.219 B EUR208.85 EUR−13.86%00.0040.185.20 EUR0.00%
Mua
1SNOWSNOWFLAKE
48.385 B EUR145.48 EUR−0.61%500.39−2.63 EUR−8.63%0.00%
Mua
1PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES
43.269 B EUR19.388 EUR−0.07%4.956 K0.96165.110.12 EUR0.00%
Theo dõi
1ADSKAUTODESK
42.821 B EUR198.35 EUR−1.44%50.5451.043.89 EUR+11.60%0.00%
Mua
1SQBLOCK
37.856 B EUR61.54 EUR−0.84%100.3885.760.72 EUR0.00%
Mua
1EAELECTRONIC ARTS
33.271 B EUR124.66 EUR+0.82%764.8728.754.34 EUR+63.82%0.56%
Mua
1AMSAMADEUS IT GROUP
28.784 B EUR64.04 EUR−1.51%01.49%
Mua
1SNAPSNAP - CLASSE A
23.098 B EUR14.150 EUR−1.05%00.00−0.74 EUR+8.15%0.00%
Theo dõi
1ZMZOOM VIDEO COMMUNICATIONS
18.02 B EUR58.10 EUR−0.51%00.0023.042.52 EUR+58987.69%0.00%
Theo dõi
1NLOKGEN DIGITAL
14.413 B EUR22.8 EUR−0.87%025.660.89 EUR−54.60%2.01%
Mua
1AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES
13.261 B EUR87.00 EUR−0.36%00.0023.383.72 EUR+41.09%0.00%
Mua
1NEMXNEMETSCHEK
10.603 B EUR91.25 EUR−0.98%062.911.45 EUR+7.71%0.49%
Theo dõi
1JNPRJUNIPER NETWORKS
10.426 B EUR31.89 EUR−0.44%049.850.64 EUR−54.43%2.54%
Theo dõi
1DHERDELIVERY HERO
8.435 B EUR29.87 EUR+0.20%00.00−8.53 EUR−85.06%0.00%
Mua
1LYFTLYFT
5.836 B EUR14.500 EUR−0.86%00.00−0.44 EUR+89.05%0.00%
Theo dõi
1UTDIUNITED INTERNET
4.123 B EUR22.02 EUR+0.36%00.002.26%
Mua
1TMVTEAMVIEWER
1.977 B EUR12.065 EUR−1.15%018.180.66 EUR+57.91%0.00%
Mua
1NBNORTHERN DATA
1.311 B EUR24.45 EUR+0.41%00.00
Sức mua mạnh
TNXTTINEXTA
884.582 M EUR19.19 EUR+1.05%74.059 K0.7441.000.47 EUR−70.41%2.66%
Sức mua mạnh
DGVDIGITAL VALUE
639.05 M EUR64.1 EUR−4.19%25.511 K2.3516.633.85 EUR+27.54%0.00%
Sức mua mạnh
WIITWIIT
454.805 M EUR17.22 EUR−0.58%10.029 K0.471.74%
Mua
1DDD3D SYSTEMS CORP
431.897 M EUR3.236 EUR+0.87%00.00−2.57 EUR−186.51%0.00%
Mua
TXTTXT E-SOLUTIONS
281.721 M EUR23.95 EUR+0.21%9.975 K0.3516.871.42 EUR+32.84%0.75%
Mua
CCY4CY4GATE
153.921 M EUR6.53 EUR−0.31%14.369 K0.27−0.45 EUR0.00%
Sức mua mạnh
CCYBCYBEROO
139.576 M EUR3.37 EUR+0.30%12.667 K0.4434.670.10 EUR+2109.09%0.00%
Sức mua mạnh
DIBDIGITAL BROS
136.334 M EUR9.56 EUR−0.52%54.077 K0.90−0.57 EUR−130.10%0.00%
Mua
AAIWALMAWAVE
128.555 M EUR4.33 EUR+5.10%32.336 K1.4513.780.31 EUR+145.66%0.00%
Sức mua mạnh
DDTHDEFENCE TECH HOLDING
107.791 M EUR4.22 EUR+0.96%6.335 K0.390.00%
Sức mua mạnh
EENYENERGY
99.89 M EUR1.620 EUR+1.89%25.5 K0.3117.760.09 EUR0.00%
Theo dõi
DDHHDHH
94.796 M EUR21.0 EUR0.00%3.426 K1.5744.650.47 EUR−28.75%0.00%
RRLTRELATECH
88.17 M EUR2.08 EUR+0.48%40.425 K0.6824.670.08 EUR−4.64%0.00%
Sức mua mạnh
GGROWGROWENS
87.771 M EUR6.92 EUR+0.29%9.734 K0.941.724.02 EUR+16248.78%0.00%
Mua
EEXAIEXPERT.AI
85.604 M EUR1.242 EUR−0.16%37.333 K0.25−0.14 EUR+52.91%0.00%
Sức mua mạnh
XPREXPRIVIA
79.054 M EUR1.670 EUR−1.76%62.554 K1.725.890.28 EUR+21.69%0.00%
MMAPSMAPS
35.051 M EUR2.83 EUR−1.39%7.772 K0.430.00%
Sức mua mạnh
NNSPNEOSPERIENCE
31.579 M EUR1.520 EUR−3.80%70 K0.66136.940.01 EUR−69.59%0.00%
Sức mua mạnh
DDATADATRIX
27.562 M EUR1.650 EUR−1.20%15.5 K0.83−0.26 EUR−75.89%0.00%
Theo dõi
VVNTVANTEA SMART
24.661 M EUR1.920 EUR0.00%6160.1541.560.05 EUR−66.38%2.08%
RRETIRETI
23.873 M EUR1.91 EUR0.00%00.0016.120.12 EUR+36.84%3.04%
TTCMTECMA SOLUTIONS
22.728 M EUR2.64 EUR−0.75%15.2 K31.67−0.89 EUR−1540.92%0.00%
Sức mua mạnh
TTBTRIBOO
22.692 M EUR0.790 EUR+0.77%5.611 K0.82−0.11 EUR−265.05%0.00%
Sức mua mạnh
SSIAVSIAV
22.381 M EUR2.50 EUR0.00%00.00−0.03 EUR−126.54%0.00%
Sức mua mạnh
NNVPNVP
20.512 M EUR2.70 EUR0.00%00.0028.240.10 EUR+106.03%0.00%
Sức mua mạnh
FFOSFOS
18.879 M EUR2.80 EUR0.00%00.0014.480.19 EUR+11.60%0.00%
Sức mua mạnh
DDOXDOXEE
18.795 M EUR2.20 EUR−1.79%5000.10−0.62 EUR−388.45%0.00%
Sức mua mạnh
SOSSOSTRAVEL.COM
17.768 M EUR1.355 EUR+1.88%16.75 K0.2315.110.09 EUR0.00%
Sức mua mạnh
NNRSTNEUROSOFT
17.014 M EUR0.665 EUR0.00%00.000.00%
ITWIT WAY
14.721 M EUR1.414 EUR−0.14%12.265 K0.44−0.03 EUR−117.67%0.00%
AAGAINCLOUDIA RESEARCH
13.849 M EUR3.18 EUR−1.85%2 K0.080.00%
Sức mua mạnh
MMQSPAMEGLIOQUESTO
11.373 M EUR0.219 EUR0.00%00.00%
CCBBCLEANBNB
11.125 M EUR1.290 EUR+1.57%6.4 K0.1041.880.03 EUR0.00%
Sức mua mạnh
FFTCFINANZA.TECH
10.944 M EUR0.830 EUR−1.43%14 K2.0317.770.05 EUR+24.53%0.00%
Sức mua mạnh
ALWALGOWATT
10.575 M EUR0.2295 EUR0.00%0
GGGGIGLIO GROUP
10.545 M EUR0.400 EUR−0.99%2.454 K0.09−0.05 EUR+57.05%0.00%
AAATAATECH
6.628 M EUR1.09 EUR0.00%00.000.00%
Sức mua mạnh
SFTSOFTLAB
6.391 M EUR1.28 EUR−1.54%2.5 K0.620.00%
AALFOALFONSINO
6.301 M EUR0.504 EUR+0.80%21 K1.45−0.12 EUR−212.50%0.00%
Sức mua mạnh
YYKYYAKKYO
5.491 M EUR1.000 EUR0.00%0
UU24UCAPITAL24
5.393 M EUR0.280 EUR−3.45%66 K0.14−0.11 EUR+36.62%0.00%
CCFMCROWDFUNDME
3.394 M EUR1.98 EUR0.00%1500.13−0.55 EUR−8.24%0.00%
Sức mua mạnh
MMPTIMPIANTI
3.067 M EUR0.400 EUR−3.38%18 K0.11−0.17 EUR−334.66%0.00%
Sức mua mạnh
CREGCREACTIVES GROUP
2.70 EUR0.00%0
Sức mua mạnh
RRKTROCKET SHARING COMPANY
0.536 EUR+11.90%40 K3.45
Sức mua mạnh