Vận chuyển (Khu vực)

23
Cổ phiếu
426.199B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.813K
Khối lượng
+1.06%
Thay đổi
+6.02%
Hiệu suất Tháng
+2.83%
Hiệu suất Năm
+2.98%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1AALAMERICAN AIRLINES GROUP
11.420 EUR+3.07%500.337.817B EUR5.542.06 EUR0.00%Vận chuyển
Theo dõi
1AENAAENA SME
147.30 EUR0.00%023.985B EUR2.41%Vận chuyển
Mua
1AFAIR FRANCE-KLM
11.918 EUR+3.03%5.051K0.923.065B EUR1.966.08 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
1DASHDOORDASH
81.0 EUR0.00%035.329B EUR−2.54 EUR−3.24%0.00%Vận chuyển
Mua
1DHLDEUTSCHE POST
44.100 EUR+1.82%5450.8152.739B EUR13.363.30 EUR−25.59%4.21%Vận chuyển
Mua
1FRAFRAPORT
52.86 EUR0.00%00.004.974B EUR18.652.83 EUR+1872.37%0.00%Vận chuyển
Mua
1HLAGHAPAG-LLOYD
120.2 EUR0.00%00.0020.107B EUR3.2936.52 EUR−62.85%55.07%Vận chuyển
Bán
1IAGINTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES
1.7800 EUR0.00%00.008.92B EUR4.560.39 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
1JAMJETBLUE AIRWAYS
3.7700 EUR0.00%00.001.418B EUR−0.53 EUR+67.77%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
1LHADEUTSCHE LUFTHANSA
8.232 EUR+3.77%30.097K2.409.839B EUR5.141.60 EUR+1025.32%0.00%Vận chuyển
Mua
1LYFTLYFT
10.340 EUR0.00%00.004.744B EUR−2.29 EUR+38.59%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
1UALUNITED AIRLINES HOLDINGS
34.99 EUR0.00%012.125B EUR4.298.16 EUR0.00%Vận chuyển
Mua
1UBERUBER TECHNOLOGIES
51.70 EUR+2.58%650.66108.413B EUR110.100.47 EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
1UNPUNION PACIFIC
203.9 EUR0.00%00.00129.563B EUR20.709.85 EUR−13.90%2.25%Vận chuyển
Mua
ADBAEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA
8.28 EUR+2.73%17.714K2.73299.12M EUR22.710.36 EUR−60.61%0.00%Vận chuyển
Theo dõi
AUTMEAUTOSTRADE MERID
15.00 EUR+3.45%16.096K2.8565.625M EUR−0.22 EUR−109.40%23.33%Vận chuyển
DISD'AMICO
5.620 EUR+3.40%452.236K1.70594.482M EUR3.301.70 EUR+283.19%4.76%Vận chuyển
Sức mua mạnh
ENAVENAV
3.264 EUR−0.37%512.484K1.421.767B EUR18.460.18 EUR+83.02%6.03%Vận chuyển
Mua
FNMFNM
0.442 EUR+6.25%500.93K1.96192.227M EUR2.270.19 EUR+48.97%5.20%Vận chuyển
Mua
LDBLINDBERGH
2.12 EUR−1.40%5K0.7118.018M EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
RESRES
4.35 EUR0.00%00.00Vận chuyển
Sức mua mạnh
TWLTRAWELL CO
8.88 EUR−0.22%2.12K0.5322.344M EUR0.00%Vận chuyển
Sức mua mạnh
TYATOSCANA AEROPORTI
11.0 EUR+0.92%1.554K2.69204.732M EUR17.240.64 EUR+10.21%3.42%Vận chuyển
Theo dõi