Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

307
Cổ phiếu
20607.750B
Giá trị vốn hóa thị trường
524.457K
Khối lượng
+0.94%
Thay đổi
+4.29%
Hiệu suất Tháng
+46.48%
Hiệu suất Năm
+6.10%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1418 INTERLIFE HLDG CO LTD
221.00-0.45%-1.00Bán2.600K4.198B41.275.38344.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1436 FIT CORPORATION
880.000.92%8.00Bán4.200K3.620B23.0637.88Dịch vụ thương mại hỗn hợp
1438 GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1022.000.00%0.00Mua1.400K3.274B15.1867.32115.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2122 INTERSPACE CO LTD
1032.000.88%9.00Bán2.200K7.044B29.2834.94446.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2124 JAC RECRUITMENT CO LTD
1800.000.00%0.00Bán66.400K74.859B41.8143.071350.00Dịch vụ nhân sự
2136 HIP CORPORATION
816.000.49%4.00Mua1.600K3.208B8.8691.63Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2139 CHUCO CO.LTD
363.000.00%0.00Mua1.400K2.448B-54.10Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2146 UT GROUP CO LTD
3145.00-1.41%-45.00Bán81.900K124.520B29.95106.51Dịch vụ nhân sự
2154 BENEXT-YUMESHIN GRP CO
1295.00-0.15%-2.00Mua394.200K112.836B17.7273.4218125.00Dịch vụ nhân sự
2156 SAYLOR ADVERTISING INC.
299.001.01%3.00Mua3.500K1.126B-20.93Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2162 NMS HOLDINGS CORPORATION
384.000.26%1.00Bán165.800K6.148B-44.1012378.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2163 ARTNER CO LTD
868.000.12%1.00Mua9.400K9.085B13.7563.061079.00Dịch vụ nhân sự
2164 CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
730.00-0.68%-5.00Sức bán mạnh3.700K1.402B-198.23199.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2168 PASONA GROUP INC
2290.00-0.61%-14.00Mua186.600K86.537B16.07143.359657.00Dịch vụ nhân sự
2169 CDS CO LTD
1553.000.91%14.00Sức mua mạnh4.500K10.401B14.33107.36737.00In ấn thương mại /Theo mẫu
2170 LINK AND MOTIVATION INC
685.00-2.14%-15.00Mua376.700K70.508B-10.691498.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2172 INSIGHT INC
359.000.28%1.00Bán200574.590M-30.78103.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2173 HAKUTEN CORPORATION
510.000.79%4.00Mua34.500K3.817B-24.35Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2178 TRI-STAGE INC
393.000.51%2.00Bán2.200K9.773B11.7433.32333.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2180 SUNNY SIDE UP GROUP INC
832.002.21%18.00Mua59.200K12.111B-9.21354.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2181 PERSOL HOLDINGS CO LTD
2220.00-0.85%-19.00Mua306.200K495.670B32.6268.63Dịch vụ nhân sự
2183 LINICAL CO LTD
847.001.93%16.00Sức mua mạnh48.100K17.776B34.7623.91Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2185 CMC CORPORATION
2649.00-0.60%-16.00Mua5.000K17.922B13.53197.03972.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2193 COOKPAD INC.
250.00-0.79%-2.00Bán196.700K26.319B-0.76547.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2301 GAKUJO CO LTD
1389.00-2.11%-30.00Bán38.600K19.125B22.7862.73266.00Dịch vụ nhân sự
2304 CSS HOLDINGS LTD
277.000.00%0.00Bán1.100K1.398B-53.66529.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2331 SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
5010.00-2.15%-110.00Bán343.400K497.570B20.72247.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2334 EOLE INC
1626.00-0.73%-12.00Mua4.400K3.781B-271.40Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2341 ARBEIT-TIMES CO LTD
154.00-0.65%-1.00Mua95.800K4.038B-18.96184.00Dịch vụ nhân sự
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
161.00-0.62%-1.00Mua417.700K50.679B36.654.421166.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2375 GIG WORKS INC
726.00-1.63%-12.00Bán336.300K14.710B19.0239.64782.00Dịch vụ nhân sự
2376 SCINEX CORPORATION
691.000.58%4.00Mua8003.706B16.3841.45In ấn thương mại /Theo mẫu
2379 DIP CORPORATION
3555.003.80%130.00Mua121.800K184.783B286.9411.942110.00Dịch vụ nhân sự
2384 SBS HOLDINGS INC
3345.00-1.04%-35.00Mua84.500K130.671B22.48150.399742.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2385 SOIKEN HOLDINGS INC
463.00-0.22%-1.00Bán131.600K11.902B13.5134.35105.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2389 DIGITAL HOLDINGS INC
2272.00-0.53%-12.00Mua113.800K50.196B4.65492.641571.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
678.00-1.17%-8.00Sức bán mạnh30.700K3.891B-30.60Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2402 AMANA INC
618.001.31%8.00Mua3.200K3.023B-426.28959.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1052.00-0.19%-2.00Bán6.400K6.926B-40.05660.00Dịch vụ nhân sự
2411 GENDAI AGENCY INC
291.000.00%0.00Mua2.700K4.304B-20.60Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2412 BENEFIT ONE INC
3510.000.14%5.00Sức mua mạnh311.700K548.220B82.4442.52Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2413 M3 INC
7709.002.64%198.00Mua1.907M4957.528B134.9055.73Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2415 HUMAN HLDGS CO.LTD
888.001.37%12.00Bán1.100K9.496B6.62132.36Dịch vụ nhân sự
2429 WORLD HOLDINGS CO LTD
3020.000.67%20.00Sức mua mạnh19.500K50.528B9.40321.4222717.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2433 HAKUHODO DY HLDGS INC
1731.00-1.31%-23.00Bán672.700K630.455B24.7470.90Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2436 KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
899.00-0.77%-7.00Mua1.500K3.629B50.1919.81243.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2449 PRAP JAPAN INC
1338.000.38%5.00Sức mua mạnh1.000K5.328B58.0722.96273.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2462 LIKE CO LTD
2086.001.11%23.00Bán40.000K37.863B15.54133.545296.00Dịch vụ nhân sự
2464 BUSINESS BREAKTHROUGH INC
439.00-0.23%-1.00Mua4.900K6.017B60.817.24Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2467 VLC HOLDINGS CO. LTD.
243.00-1.62%-4.00Sức bán mạnh25.900K2.731B-41.20Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2471 S-POOL INC
985.001.65%16.00Mua436.300K73.947B50.1019.34625.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2475 WDB HOLDINGS CO LTD
2816.00-0.42%-12.00Mua25.400K54.618B16.46171.79Dịch vụ nhân sự
2479 JTEC CORP
212.000.47%1.00Mua50.000K1.663B40.925.16Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2483 HONYAKU CENTER INC
1491.00-0.60%-9.00Mua2.100K4.937B42.3835.39Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2487 CDG CO.LTD
1578.000.13%2.00Bán7008.868B17.6389.41Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2489 ADWAYS INC
872.001.28%11.00Mua275.800K31.531B25.0034.46Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
2722 I-K CO LTD
796.001.79%14.00Mua20.000K6.037B10.3776.51235.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2874 YOKOHAMA REITO CO
891.00-1.00%-9.00Bán57.600K51.773B22.0140.881722.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
2978 TSUKURUBA INC
691.00-2.12%-15.00Bán7006.707B-62.27135.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
265.00-1.12%-3.00Mua4.800K1.065B-46.09229.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3137 FUNDELY CO LTD
588.00-0.51%-3.00Bán7.700K3.725B-58.88Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3150 GREMZ INC
1785.00-0.34%-6.00Bán65.000K39.710B37.0349.47Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3195 GENERATION PASS CO LTD
516.00-0.96%-5.00Bán9.900K4.164B41.8112.47233.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3223 SLD ENTERTAINMENT INC
650.00-1.52%-10.00Bán1.200K1.022B-474.73162.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3286 TRUST HOLDINGS INC
387.001.84%7.00Mua7.800K1.826B-28.30234.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3350 RED PLANET JAPAN INC
60.000.00%0.00Mua82.200K3.373B-20.32127.00In ấn thương mại /Theo mẫu
3442 MIE CORPORATION CO. LTD
742.000.00%0.00Mua100893.265M5.80127.83Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3461 PALMA CO LTD
733.000.14%1.00Mua6.500K4.684B23.5334.4840.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3474 G-FACTORY CO LTD
518.000.39%2.00Mua10.800K3.404B-44.73157.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3479 TKP CORPORATION
2266.00-2.07%-48.00Bán191.400K90.687B-93.171425.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
684.00-2.29%-16.00Sức bán mạnh4.700K4.787B24.4728.60Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3623 BILLING SYSTEM CORPORATION
1104.00-0.54%-6.00Bán15.900K6.878B39.9727.7771.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3624 AXEL MARK INC
418.000.24%1.00Bán71.300K3.556B-26.5348.00In ấn thương mại /Theo mẫu
3675 CROSS MARKETING GROUP INC
675.00-3.43%-24.00Bán286.300K13.552B19.3136.211082.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3688 CARTA HOLDINGS INC
1759.001.97%34.00Mua69.100K42.775B17.9696.351222.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3695 GMO RESEARCH INC
2518.002.78%68.00Sức mua mạnh14.600K3.909B15.98153.48160.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3696 CERES INC.
3290.00-2.23%-75.00Bán245.600K36.817B21.51161.78383.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
3747 INTERTRADE CO LTD
463.00-1.07%-5.00Bán42.800K3.269B42.6110.9889.00Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
3768 RISKMONSTER.COM
963.001.26%12.00Bán22.000K6.964B16.5457.48Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3779 J ESCOM HOLDINGS
110.00-0.90%-1.00Bán35.300K1.142B-1.65Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3784 VINX CORPORATION
1017.000.69%7.00Mua3.800K16.817B13.8273.071458.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3802 ECOMIC CO.LTD
551.00-0.36%-2.00Mua8.000K2.116B20.6426.82Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
793.000.51%4.00Bán13.800K2.072B-91.65113.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3901 MARKLINES CO LTD
2983.00-3.15%-97.00Bán67.000K39.230B55.4155.74121.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3902 MEDICAL DATA VISION CO LTD
2312.003.91%87.00Sức mua mạnh744.600K84.548B102.2421.76237.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3922 PR TIMES INC
3500.001.01%35.00Sức mua mạnh82.800K43.463B45.2380.0265.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3925 DOUBLE STANDARD INC
5600.002.94%160.00Sức mua mạnh79.400K37.140B49.43110.05Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3932 AKATSUKI INC
3575.00-0.56%-20.00Bán65.300K50.251B8.23453.73Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3963 SYNCHRO FOOD CO LTD
379.00-2.57%-10.00Bán50.900K10.002B-6.68Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3970 INNOVATION INC
3435.00-1.15%-40.00Mua16.000K7.986B25.99134.92Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3976 SHANON INC
1174.000.17%2.00Bán10.000K3.350B31.4537.83157.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3977 FUSION CO LTD (JP)
999.000.00%0.00Bán200719.280M261.023.8463.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3978 MACROMILL INC(NEW)
872.00-0.34%-3.00Mua75.200K34.162B-71.302470.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3988 SYS HOLDINGS CO LTD
1332.000.30%4.00Mua2.100K3.433B14.5091.59844.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
3998 SURALA NET CO LTD
2311.00-1.95%-46.00Bán74.100K15.731B34.7270.3949.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4014 KARADANOTE INC
1441.00-1.64%-24.00Bán36.600K8.969B66.1923.2929.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4051 GMO FINANCIAL GATE INC
19800.000.10%20.00Mua23.700K80.652B261.1078.0858.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4166 CACCO INC
2903.00-0.92%-27.00Bán14.400K7.681B25.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4171 GLOBAL INFORMATION INC
1963.00-0.56%-11.00Sức mua mạnh30.800K5.040B45.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4196 NEO MARKETING INC
2715.002.38%63.00Bán41.100KDịch vụ thương mại hỗn hợp
4286 LEGS CO LTD
2827.002.09%58.00Sức mua mạnh79.500K27.863B22.61123.30302.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4290 PRESTIGE INTERNATIONAL INC
683.00-1.01%-7.00Bán145.400K86.873B29.9423.18Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4293 SEPTENI HOLDINGS
436.000.23%1.00Bán429.600K54.628B23.5218.571224.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4310 DREAM INCUBATOR INC
1001.00-1.77%-18.00Bán18.500K9.742B-215.27782.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4318 QUICK CO LTD
1236.000.32%4.00Mua36.400K22.567B15.8577.731252.00Dịch vụ nhân sự
4319 TAC CO LTD
234.00-0.43%-1.00Bán14.400K4.237B10.7221.92Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4324 DENTSU GROUP INC
3930.002.34%90.00Mua1.018M1059.194B-604.5164533.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4326 INTAGE HOLDINGS INC
1550.00-0.70%-11.00Mua53.700K61.146B30.8050.683076.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4336 CRIE ANABUKI INC
645.001.42%9.00Mua1.100K1.471B12.3651.46Dịch vụ nhân sự
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
916.00-0.87%-8.00Bán35.900K11.645B-218.48825.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4351 YAMADA SERVICER SYNTHETIC OFFICE CO
900.00-0.11%-1.00Mua4.400K3.838B-37.30235.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4384 RAKSUL INC
4915.003.36%160.00Mua161.400K132.453B298.7716.85304.00In ấn thương mại /Theo mẫu
4394 EXMOTION CO LTD
1430.001.42%20.00Mua2.500K4.059B53.9327.3764.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4399 KUFU CO INC
673.00-0.15%-1.00Bán30.100K12.064B174.993.88230.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4433 HITO-COMMUNICATIONS HOLDINGS INC
2200.00-0.32%-7.00Mua32.300K38.361B21.19104.13827.00Dịch vụ nhân sự
4450 POWER SOLUTIONS LTD
2020.00-3.81%-80.00Sức bán mạnh1.200K2.718B36.2761.37162.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4480 MEDLEY INC
4540.001.68%75.00Mua93.500K143.712B248.9218.91494.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4486 UNITE AND GROW INC
1780.000.51%9.00Mua90.300K5.993B41.7245.93175.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4499 SPEEE INC
4805.004.46%205.00Sức mua mạnh65.500K44.724B228.9820.67325.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4599 STEMRIM INC
789.001.28%10.00Sức mua mạnh163.700K44.337B-8.1834.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4641 ALTECH CORPORATION
2000.00-0.30%-6.00Mua43.500K39.984B12.66158.425303.00Dịch vụ nhân sự
4653 DAIOHS CORP
1030.000.10%1.00Mua2.100K13.612B-167.93Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4657 ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO
629.00-0.47%-3.00Bán86.100K2.900B9.9864.40291.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4659 AJIS CO LTD
3565.00-0.97%-35.00Bán3.700K29.489B9.50378.94Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4664 JAPAN RELIANCE SERVICE CORP
605.00-2.42%-15.00Bán15.800K1.749B12.3650.17Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4668 MEIKO NETWORK JAPAN
583.00-1.02%-6.00Bán46.100K14.448B-92.04939.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4671 FALCO HOLDINGS CO LTD
1684.000.54%9.00Bán5.700K16.975B9.44179.051200.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4678 SHUEI YOBIKO CO
410.000.49%2.00Mua3.700K2.724B18.2622.34Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4696 WATABE WEDDING COR
178.000.00%0.00Bán95.200K10.724B-1528.952544.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4705 CLIP CORPORATION
849.000.12%1.00Bán1003.118B35.4523.92Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4708 RELIA INC
1331.00-2.49%-34.00Mua105.400K88.337B11.82115.47Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4714 RISO KYOIKU CO LTD
326.001.88%6.00Sức mua mạnh875.400K46.118B87.133.671004.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4718 WASEDA ACADEMY
925.000.11%1.00Mua35.500K17.367B27.9233.09Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4732 USS CO LTD
1902.000.69%13.00Mua584.200K452.741B118.0716.141109.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4745 TOKYO INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL
636.001.60%10.00Sức mua mạnh186.000K32.792B134.304.66553.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4751 CYBER AGENT
2420.003.33%78.00Sức mua mạnh4.785M1157.903B80.5830.795344.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4754 TOSNET CORP
933.00-2.91%-28.00Mua2.700K4.513B12.9174.46933.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4760 ALPHA CO LTD
1516.000.00%0.00Mua5001.214B-330.68358.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4763 CREEK & RIVER
1493.001.29%19.00Bán24.400K31.810B19.8774.561771.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4765 MORNINGSTAR JAPAN K.K
452.000.67%3.00Mua110.000K39.994B29.1915.38Xuất bản / Dịch vụ Tài chính
4766 PA CO LTD
204.00-1.92%-4.00Bán35.000K2.237B-14.59142.00Dịch vụ nhân sự
4784 GMOAD PARTNERS INC
523.00-0.19%-1.00Sức bán mạnh11.900K8.468B50.7410.36620.00Dịch vụ Quảng cáo/ Tiếp thị
4792 YAMADA CONSULTING GROUP CO LTD
1190.000.34%4.00Mua12.300K21.984B16.1673.38Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4809 PARACA INC
1616.00-0.55%-9.00Sức bán mạnh13.800K16.076B24.3367.1085.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4825 WEATHERNEWS INC
5430.00-2.16%-120.00Bán27.500K60.142B33.02168.501049.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
4834 CAREER BANK
1000.000.00%0.00Mua2001.013B32.3530.92418.00Dịch vụ nhân sự
4848 FULLCAST HOLDINGS
2182.00-0.46%-10.00Mua41.200K76.705B20.05109.931174.00Dịch vụ nhân sự
4849 EN-JAPAN INC.
4035.000.88%35.00Sức mua mạnh177.000K174.242B51.3178.19Dịch vụ nhân sự
5070 DRAFT INC
953.00-0.63%-6.00Mua12.400K8.613B18.6252.35144.00Dịch vụ thương mại hỗn hợp
5071 VIS CO LTD
604.000.00%0.00Bán8.200K4.905B15.1640.60Dịch vụ thương mại hỗn hợp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter