Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

315
Cổ phiếu
19180.397B
Giá trị vốn hóa thị trường
265.337K
Khối lượng
+0.11%
Thay đổi
+4.99%
Hiệu suất Tháng
+12.90%
Hiệu suất Năm
+6.14%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1436FIT CORPORATION
705JPY1.00%7JPY
Mua
12.6K8.883M2.955BJPY15.2445.84JPY110
1438GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1005JPY0.30%3JPY
Mua
400402K3.219BJPY13.0677.13JPY137
1447ITBOOK HLDGS CO LTD
383JPY−1.79%−7JPY
Bán
127.6K48.871M9.243BJPY−44.08JPY2.351K
2122INTERSPACE CO LTD
977JPY0.10%1JPY
Bán
1K977K6.624BJPY11.6783.66JPY407
2124JAC RECRUITMENT CO LTD
2353JPY−2.37%−57JPY
Theo dõi
50.4K118.591M94.978BJPY20.38118.25JPY1.44K
2130MEMBERS CO LTD
2000JPY0.35%7JPY
Theo dõi
26.7K53.4M26.546BJPY20.4099.40JPY1.838K
2136HIP CORPORATION
840JPY−0.94%−8JPY
Mua
1K840K3.339BJPY8.25102.79JPY798
2146UT GROUP CO LTD
2612JPY0.58%15JPY
Mua
164K428.368M105.428BJPY15.26170.21JPY48.163K
2154OPEN UP GROUP INC
1902JPY−0.68%−13JPY
Mua
378.8K720.478M171.317BJPY33.2857.77JPY29.084K
2156SAYLOR ADVERTISING INC.
288JPY−0.35%−1JPY
Mua
600172.8K1.088BJPY110.482.62JPY167
2163ARTNER CO LTD
1014JPY−0.20%−2JPY
Theo dõi
94.9K96.229M10.774BJPY13.8273.50JPY1.18K
2168PASONA GROUP INC
2059JPY−1.29%−27JPY
Mua
54.6K112.421M80.604BJPY12.53167.33JPY10.364K
2170LINK AND MOTIVATION INC
647JPY0.15%1JPY
Mua
268.2K173.525M67.885BJPY49.2313.12JPY1.493K
2173HAKUTEN CORPORATION
731JPY−1.62%−12JPY
Mua
13.4K9.795M5.738BJPY9.3379.64JPY404
2175SMS CO LTD
3400JPY−0.44%−15JPY
Mua
174.9K594.66M296.313BJPY48.7170.38JPY3.303K
2180SUNNY SIDE UP GROUP INC
564JPY2.73%15JPY
Mua
37.1K20.924M8.495BJPY12.3344.51JPY376
2181PERSOL HOLDINGS CO LTD
2847JPY−0.28%−8JPY
Mua
449.2K1.279B656.4BJPY18.93150.81JPY54.458K
2183LINICAL CO LTD
715JPY−0.28%−2JPY
Mua
24.3K17.375M16.149BJPY16.0944.57JPY843
2185CMC CORPORATION
1204JPY−1.31%−16JPY
Mua
4.9K5.9M16.012BJPY8.10150.60JPY909
2193COOKPAD INC.
219JPY−0.90%−2JPY
Mua
367.5K80.483M22.822BJPY−27.03JPY487
2300KYOKUTO CO LTD
476JPY0.21%1JPY
Mua
4.3K2.047M2.504BJPY−82.19JPY186
2301GAKUJO CO LTD
1408JPY−1.33%−19JPY
Mua
13.6K19.149M19.918BJPY14.4099.57JPY
2304CSS HOLDINGS LTD
382JPY0.79%3JPY
Mua
700267.4K1.93BJPY18.6020.64JPY481
2305STUDIO ALICE
2137JPY−1.06%−23JPY
Theo dõi
19.8K42.313M36.295BJPY15.10143.04JPY1.541K
2325NJS CO. LTD
2199JPY0.41%9JPY
Sức mua mạnh
8.2K18.032M20.963BJPY9.71225.44JPY934
2331SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
3510JPY−0.14%−5JPY
Theo dõi
174K610.74M355.335BJPY15.73223.52JPY38.192K
2334EOLE INC
1716JPY15.09%225JPY
Sức mua mạnh
2.41M4.135B4.319BJPY−49.10JPY77
2341ARBEIT-TIMES CO LTD
125JPY0.00%0JPY
Bán
21.4K2.675M3.212BJPY51.092.45JPY179
2353NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
260JPY0.78%2JPY
Bán
4.697M1.221B84.873BJPY20.7412.47JPY1.026K
2375GIG WORKS INC
296JPY−0.34%−1JPY
Bán
10.6K3.138M6.03BJPY25.4511.88JPY837
2376SCINEX CORPORATION
565JPY−0.18%−1JPY
Mua
2K1.13M3.169BJPY12.0447.02JPY741
2379DIP CORPORATION
3825JPY−1.54%−60JPY
Mua
282.3K1.08B213.372BJPY30.75126.60JPY1.969K
2384SBS HOLDINGS INC
2921JPY−0.44%−13JPY
Mua
53.1K155.105M116.015BJPY21.57136.04JPY10.689K
2385SOIKEN HOLDINGS INC
286JPY−1.38%−4JPY
Bán
37.4K10.696M7.481BJPY10.2428.32JPY100
2389DIGITAL HOLDINGS INC
1260JPY−0.94%−12JPY
Mua
27.8K35.028M26.717BJPY3.96321.10JPY1.518K
2395SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
2279JPY−1.85%−43JPY
Bán
611.9K1.395B94.879BJPY12.02193.21JPY994
2402AMANA INC
553JPY0.36%2JPY
Bán
1.8K995.4K2.913BJPY−53.68JPY923
2411GENDAI AGENCY INC
356JPY0.85%3JPY
Theo dõi
105.1K37.416M4.668BJPY11.6730.25JPY226
2415HUMAN HLDGS CO.LTD
897JPY0.45%4JPY
Mua
9.1K8.163M9.758BJPY6.94128.60JPY4.052K
2428WELLNET CORP
585JPY0.00%0JPY
Bán
45K26.325M11.011BJPY17.2634.04JPY125
2429WORLD HOLDINGS CO LTD
2610JPY−1.69%−45JPY
Theo dõi
11K28.71M45.753BJPY8.71306.70JPY26.701K
2433HAKUHODO DY HLDGS INC
1402JPY−0.28%−4JPY
Mua
468K656.136M523.863BJPY10.04140.07JPY25.522K
2436KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
652JPY−0.91%−6JPY
Theo dõi
8.1K5.281M5.562BJPY16.3440.79JPY232
2449PRAP JAPAN INC
972JPY0.52%5JPY
Mua
1.6K1.555M3.85BJPY16.2359.57JPY345
2453JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
824JPY−0.72%−6JPY
Bán
12K9.888M27.502BJPY64.6712.89JPY335
2459AUN CONSULTINGS INC
160JPY0.00%0JPY
Theo dõi
13.3K2.128M1.2BJPY−5.58JPY65
2461FAN COMMUNICATIONS INC
415JPY−1.19%−5JPY
Bán
50.9K21.124M29.452BJPY18.3122.93JPY482
2462LIKE CO LTD
2161JPY−1.19%−26JPY
Mua
38.5K83.199M41.47BJPY14.20154.19JPY5.505K
2464BUSINESS BREAKTHROUGH INC
381JPY−0.78%−3JPY
Theo dõi
9.6K3.658M5.369BJPY5.9464.60JPY475
2471S-POOL INC
801JPY0.00%0JPY
Theo dõi
972.8K779.213M63.282BJPY34.9822.90JPY
2475WDB HOLDINGS CO LTD
2118JPY−0.28%−6JPY
Theo dõi
10.2K21.604M41.807BJPY10.95194.00JPY5.069K
2479JTEC CORP
233JPY−0.43%−1JPY
Mua
91.5K21.32M1.846BJPY19.8911.77JPY417
2483HONYAKU CENTER INC
1539JPY0.59%9JPY
Sức mua mạnh
2K3.078M5.127BJPY8.32183.88JPY518
2487CDG CO.LTD
1083JPY0.37%4JPY
Theo dõi
5.5K5.957M6.121BJPY15.7268.63JPY268
2489ADWAYS INC
506JPY−0.98%−5JPY
Bán
100.9K51.055M19.578BJPY11.9042.96JPY919
2491VALUECOMMERCE CO.LTD.
2009JPY0.60%12JPY
Mua
242.5K487.183M64.92BJPY10.97182.13JPY380
2498ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2699JPY−0.04%−1JPY
Mua
7001.889M15.729BJPY5.73471.30JPY3.132K
2673YUMEMITSUKETAI CO LTD
114JPY2.70%3JPY
Mua
200.6K22.868M1.153BJPY17.516.34JPY13
2874YOKOREI CO LTD
1073JPY−0.56%−6JPY
Mua
72.8K78.114M63.128BJPY19.1556.33JPY1.639K
2978TSUKURUBA INC
770JPY0.00%0JPY
Bán
3.9K3.003M8.593BJPY−61.30JPY193
3286TRUST HOLDINGS INC
306JPY−0.33%−1JPY
Theo dõi
7.4K2.264M1.126BJPY3.2694.22JPY190
3461PALMA CO LTD
308JPY−0.65%−2JPY
Theo dõi
1.8K554.4K2.08BJPY71.124.44JPY32
3474G-FACTORY CO LTD
485JPY3.41%16JPY
Sức mua mạnh
24.5K11.883M3.142BJPY6.7270.14JPY153
3479TKP CORPORATION
2990JPY−1.48%−45JPY
Mua
385K1.151B124.851BJPY−59.88JPY1.181K
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
4065JPY−2.75%−115JPY
Bán
86.1K349.997M33.101BJPY19.21218.09JPY140
3623BILLING SYSTEM CORPORATION
1520JPY1.13%17JPY
Mua
60.3K91.656M9.689BJPY32.8645.74JPY72
3624AXEL MARK INC
307JPY−5.83%−19JPY
Bán
225.4K69.198M3.268BJPY−9.56JPY32
3636MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4985JPY−1.29%−65JPY
Mua
13.6K67.796M80.817BJPY10.64474.82JPY4.235K
3645MEDICAL NET INC
396JPY−0.75%−3JPY
Bán Mạnh
28.9K11.444M3.491BJPY13.1430.36JPY163
3675CROSS MARKETING GROUP INC
753JPY−0.13%−1JPY
Mua
240.8K181.322M14.75BJPY9.2981.97JPY1.181K
3695GMO RESEARCH INC
3460JPY1.32%45JPY
Mua
2.7K9.342M5.649BJPY13.38255.46JPY180
3696CERES INC.
1039JPY−1.24%−13JPY
Mua
225.4K234.191M11.834BJPY−26.14JPY431
3747INTERTRADE CO LTD
394JPY0.25%1JPY
Theo dõi
17.8K7.013M2.831BJPY16.2724.15JPY87
3768RISKMONSTER.COM
658JPY−0.60%−4JPY
Bán
10K6.58M4.992BJPY12.2454.11JPY183
3777FHT HOLDINGS CORP
35JPY0.00%0JPY
Mua
1.126M39.4M8.214BJPY−0.14JPY20
3784VINX CORPORATION
1461JPY−0.68%−10JPY
Theo dõi
8.8K12.857M24.57BJPY12.18120.76JPY1.403K
3802ECOMIC CO.LTD
516JPY0.00%0JPY
Mua
600309.6K1.969BJPY22.3223.12JPY111
3900CROWDWORKS INC
1590JPY−0.13%−2JPY
Mua
15.7K24.963M24.34BJPY30.6552.60JPY257
3922PR TIMES INC
1820JPY0.00%0JPY
Bán
121.7K221.494M24.473BJPY26.1170.72JPY79
3929SOCIALWIRE CO LTD
282JPY−2.42%−7JPY
Theo dõi
25.2K7.106M1.684BJPY−24.62JPY175
3936GLOBALWAY INC
223JPY−3.04%−7JPY
Bán
201.5K44.935M8.117BJPY89.342.73JPY98
3948HIKARI BUSINESS FORM CO
816JPY0.49%4JPY
Bán
43.5K35.496M4.692BJPY3.83211.78JPY387
3976SHANON INC
941JPY−1.98%−19JPY
Mua
85.1K80.079M2.761BJPY−124.76JPY
3978MACROMILL INC(NEW)
1115JPY−0.80%−9JPY
Mua
107.5K119.863M44.101BJPY15.8271.78JPY2.97K
3988SYS HOLDINGS CO LTD
750JPY2.04%15JPY
Sức mua mạnh
34.7K26.025M3.916BJPY13.0056.53JPY1.034K
3998SURALA NET CO LTD
870JPY−2.79%−25JPY
Theo dõi
59.2K51.504M5.823BJPY15.3358.38JPY68
4014KARADANOTE INC
973JPY1.46%14JPY
Mua
31.8K30.941M6.156BJPY−49.81JPY43
4051GMO FINANCIAL GATE INC
8320JPY−3.14%−270JPY
Mua
46.3K385.216M68.724BJPY151.5157.30JPY96
4071PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD
2769JPY−1.63%−46JPY
Mua
78K215.982M111.967BJPY66.8944.73JPY223
4072DENSAN SYSTEM HLDGS CO LTD
2180JPY0.60%13JPY
Theo dõi
8.2K17.876M23.52BJPY11.21193.30JPY903
4073GLOBAL COMMUNICATION PLANNING CO LT
702JPY−2.90%−21JPY
Bán
2.9K2.036M1.751BJPY−36.54JPY113
4124OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1481JPY0.07%1JPY
Mua
600888.6K1.565BJPY17.7983.24JPY60
4166CACCO INC
1135JPY−0.26%−3JPY
Mua
1.8K2.043M2.988BJPY30.7139.03JPY25
4171GLOBAL INFORMATION INC
1717JPY0.53%9JPY
Theo dõi
8001.374M5.061BJPY11.85145.85JPY46
4196NEO MARKETING INC
1190JPY2.06%24JPY
Mua
6.7K7.973M2.991BJPY−111.24JPY96
4286CL HOLDINGS INC
812JPY−0.37%−3JPY
Theo dõi
11K8.932M8.536BJPY15.1853.70JPY311
4287JUSTPLANNING INC
311JPY0.00%0JPY
Sức mua mạnh
19.9K6.189M3.961BJPY19.7315.78JPY66
4290PRESTIGE INTERNATIONAL INC
745JPY−1.72%−13JPY
Mua
143.5K106.908M95.699BJPY19.4939.08JPY4.481K
4293SEPTENI HOLDINGS
351JPY−0.28%−1JPY
Theo dõi
509.6K178.87M73.478BJPY11.1631.63JPY1.602K
4295FAITH INC
500JPY0.00%0JPY
Bán
4K2M6.316BJPY−54.49JPY442