Các công ty Nhật Bản tham gia một lĩnh vực: Commercial Services

Những Các công ty Nhật Bản sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Commercial Services. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
134AUPRAISE INC
1500 JPY100
1436FIT CORPORATION
908 JPY+4.13%28.9K6.663.566B JPY14.1164.34 JPY+40.46%1.41%
1438GIFU LANDSCAPE ARCHITECT CO LTD
1720 JPY−1.77%1.4K0.595.659B JPY16.92101.66 JPY+25.50%1.42%
1447ITBOOK HLDGS CO LTD
289 JPY−1.70%215.8K0.607.289B JPY21.1713.65 JPY0.00%
2122INTERSPACE CO LTD
916 JPY−0.54%1.9K0.346.312B JPY13.7166.81 JPY−24.96%2.69%
2124JAC RECRUITMENT CO LTD
765 JPY−0.26%408.9K0.76125.045B JPY13.3557.30 JPY+84.00%2.96%
Mua
2130MEMBERS CO LTD
854 JPY−4.15%248.7K2.8412.132B JPY46.4318.39 JPY−77.62%3.30%
Theo dõi
2136HIP CORPORATION
1214 JPY+0.33%5.4K1.184.814B JPY11.01110.25 JPY+12.81%3.30%
2146UT GROUP CO LTD
3550 JPY+1.14%318.5K0.61135.544B JPY19.34183.53 JPY+142.72%0.00%
Sức mua mạnh
2154OPEN UP GROUP INC
2126 JPY−2.43%328.2K1.40197.394B JPY19.18110.87 JPY+45.83%2.43%
2156SAYLOR ADVERTISING INC.
316 JPY+0.32%12.4K1.351.198B JPY9.8032.26 JPY+449.25%1.58%
2163ARTNER CO LTD
2506 JPY−0.67%82K0.8125.905B JPY25.0699.98 JPY+36.03%3.08%
Sức mua mạnh
2168PASONA GROUP INC
2865 JPY−0.10%153.1K0.56110.16B JPY32.0189.50 JPY−46.22%1.24%
2170LINK AND MOTIVATION INC
626 JPY+1.46%685.2K1.0866.731B JPY24.5725.48 JPY+46.53%1.78%
Sức mua mạnh
2173HAKUTEN CORPORATION
1155 JPY+2.30%27.1K0.339.305B JPY10.22112.98 JPY+21.45%3.99%
2175SMS CO LTD
2633.0 JPY−0.70%508.9K1.29231.774B JPY37.0970.98 JPY−1.77%0.57%
Sức mua mạnh
2180SUNNY SIDE UP GROUP INC
728 JPY+1.39%72.4K0.6810.88B JPY11.2764.59 JPY+68.37%2.77%
2181PERSOL HOLDINGS CO LTD
215.7 JPY−0.28%6.798M0.69509.129B JPY26.318.20 JPY−45.66%3.79%
Mua
2183LINICAL CO LTD
406 JPY−0.49%208.1K1.429.419B JPY13.4830.12 JPY−19.30%3.36%
Theo dõi
2185CMC CORPORATION
1209 JPY+0.75%3.5K0.4715.853B JPY10.68113.23 JPY−26.88%3.19%
2193COOKPAD INC.
123 JPY−3.15%1.01M1.7513.652B JPY−22.51 JPY+32.75%0.00%
2300KYOKUTO CO LTD
511 JPY−2.11%16.8K0.842.762B JPY−32.38 JPY+64.81%1.14%
2301GAKUJO CO LTD
1820 JPY−0.71%25.6K0.4925.944B JPY14.50125.52 JPY+26.65%2.78%
Mua
2304CSS HOLDINGS LTD
738 JPY−1.86%8.8K0.853.962B JPY12.3559.74 JPY+429.50%2.17%
2305STUDIO ALICE
2041 JPY+0.54%74.9K1.1734.478B JPY34.8258.61 JPY−59.02%3.45%
2325NJS CO. LTD
2841 JPY+0.11%7.4K0.8126.587B JPY13.57209.33 JPY+15.57%3.05%
2331SOHGO SECURITY SERVICES CO.LTD.
847.1 JPY+2.02%1.238M0.95422.594B JPY16.0552.77 JPY+23.59%2.09%
Theo dõi
2334EOLE INC
932 JPY+2.87%11.4K0.252.44B JPY41.7422.33 JPY0.00%
2341ARBEIT-TIMES CO LTD
143 JPY−1.38%72.9K0.863.699B JPY32.364.42 JPY+80.63%2.03%
2353NIPPON PARKING DEVELOPMENT CO.LTD
186 JPY−0.53%1.491M0.9461.37B JPY15.0112.39 JPY−0.35%2.79%
Sức mua mạnh
2375GIG WORKS INC
551 JPY−4.34%569.8K0.4412.055B JPY−36.80 JPY−415.28%0.68%
2376SCINEX CORPORATION
836 JPY+0.60%11.4K0.664.666B JPY12.9464.61 JPY+32.78%1.50%
2379DIP CORPORATION
2623 JPY+0.15%466.3K0.75147.213B JPY17.15152.91 JPY+21.02%2.96%
Theo dõi
2384SBS HOLDINGS INC
2388 JPY−0.17%42.8K0.2996.712B JPY9.43253.19 JPY−14.29%2.67%
Mua
2385SOIKEN HOLDINGS INC
157 JPY0.00%16.3K0.224.159B JPY−9.38 JPY−140.61%3.14%
2389DIGITAL HOLDINGS INC
1092 JPY−1.53%39.8K0.4516.925B JPY80.3313.59 JPY−95.30%6.58%
2395SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
1621 JPY−1.16%242.4K0.7569.859B JPY12.26132.18 JPY−11.69%2.98%
Sức mua mạnh
2411GENDAI AGENCY INC
374 JPY+0.81%22.4K1.464.322B JPY20.0818.62 JPY−38.43%4.61%
2415HUMAN HLDGS CO.LTD
1322 JPY−1.86%5.2K0.5313.863B JPY7.93166.67 JPY+33.33%2.00%
2428WELLNET CORP
544 JPY−0.18%42.1K0.6010.296B JPY17.9530.31 JPY−17.19%3.08%
2429WORLD HOLDINGS CO LTD
2525 JPY−1.79%77.5K0.6145.012B JPY7.17352.09 JPY+15.90%4.14%
2433HAKUHODO DY HLDGS INC
1393.0 JPY+0.11%534.2K0.52524.044B JPY94.3614.76 JPY−89.44%2.24%
Theo dõi
2436KYODO PUBLIC RELATIONS CO LTD
744 JPY−5.22%39.1K0.566.669B JPY13.2955.99 JPY+1.73%1.29%
2449PRAP JAPAN INC
1029 JPY+0.39%5.3K0.354.068B JPY12.3783.18 JPY+39.63%3.89%
2453JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
996 JPY+0.20%3.8K0.0633.209B JPY56.5617.61 JPY+135.38%1.81%
Sức mua mạnh
2459AUN CONSULTINGS INC
199 JPY−3.86%200.6K1.201.621B JPY−8.37 JPY−49.90%0.00%
2461FAN COMMUNICATIONS INC
403 JPY−0.49%59.8K0.5728.671B JPY21.6518.61 JPY−16.43%4.70%
Theo dõi
2462LIKE CO LTD
1569 JPY−1.26%99.1K1.3230.455B JPY11.82132.78 JPY−13.80%3.53%
Sức mua mạnh
2464AOBA-BBT INC
395 JPY+1.02%42.8K1.205.482B JPY205.721.92 JPY−96.86%4.11%
2471S-POOL INC
320 JPY−1.23%925.3K0.6525.755B JPY12.4825.64 JPY+12.00%3.07%
Mua
2475WDB HOLDINGS CO LTD
2224 JPY−1.24%23.7K1.5944.531B JPY12.20182.26 JPY+0.17%2.66%
Sức mua mạnh
2479JTEC CORP
268 JPY−2.90%235.8K1.202.139B JPY17.1415.63 JPY+4.26%1.85%
2483HONYAKU CENTER INC
1872 JPY0.00%2K0.406.336B JPY9.34200.36 JPY+5.44%2.37%
2487CDG CO.LTD
1241 JPY+0.49%1.4K0.466.975B JPY18.5366.99 JPY−6.27%1.70%
2489ADWAYS INC
461 JPY−1.28%93.6K0.7118.38B JPY18.5424.86 JPY−60.81%1.21%
2491VALUECOMMERCE CO.LTD.
1118 JPY−1.58%207.4K0.6736.354B JPY10.63105.13 JPY−41.43%4.71%
Mua
2498ORIENTAL CONSULTANTS HLDGS CO LTD
2899 JPY−0.48%9000.1417.043B JPY6.42451.82 JPY+5.96%3.44%
2673YUMEMITSUKETAI CO LTD
113 JPY+0.89%147.5K1.851.133B JPY9.6711.68 JPY+134.85%0.00%
2874YOKOREI CO LTD
1054 JPY−0.47%82K0.8461.892B JPY18.3957.32 JPY+19.58%2.28%
Theo dõi
2978TSUKURUBA INC
854 JPY−1.84%7.2K0.559.926B JPY−1.34 JPY+97.82%0.00%
3286TRUST HOLDINGS INC
529 JPY0.00%6.5K0.251.924B JPY6.0787.22 JPY+195.93%3.44%
3461PALMA CO LTD
396 JPY+3.66%50.7K1.202.559B JPY21.7518.21 JPY+116.01%1.32%
3474G-FACTORY CO LTD
338 JPY−0.29%4.9K0.572.236B JPY−29.97 JPY−171.85%0.00%
3479TKP CORPORATION
1643 JPY+0.31%246.9K0.3868.044B JPY20.3280.87 JPY0.00%
Theo dõi
3623BILLING SYSTEM CORPORATION
919 JPY+0.33%8.8K0.555.985B JPY19.2647.71 JPY−7.11%1.28%
3624AXEL MARK INC
280 JPY−2.78%118.9K0.743.098B JPY−5.68 JPY+42.48%0.00%
3636MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
5040 JPY0.00%31.4K0.6182.195B JPY13.03386.94 JPY−9.48%2.96%
3645MEDICAL NET INC
401 JPY+0.75%14K0.553.482B JPY35.8811.18 JPY−63.20%0.63%
3675CROSS MARKETING GROUP INC
555 JPY−2.29%65.2K0.6211.322B JPY13.2741.82 JPY−30.98%2.16%
3695GMO RESEARCH INC
2700 JPY0.00%3.3K1.314.488B JPY14.35188.12 JPY−13.79%4.18%
3696CERES INC.
1646 JPY−1.67%384.6K1.0319.435B JPY41.5639.61 JPY+926.59%1.18%
3747INTERTRADE CO LTD
452 JPY−0.88%373.1K1.533.348B JPY29.5315.30 JPY−37.80%0.00%
3768RISKMONSTER.COM
505 JPY−0.79%5.5K0.673.839B JPY20.3924.76 JPY−49.07%2.92%
3777FHT HOLDINGS CORP
44 JPY0.00%1.924M1.1711.597B JPY85.350.52 JPY0.00%
3802ECOMIC CO.LTD
508 JPY0.00%1.4K0.311.919B JPY10.4348.70 JPY+56.23%1.60%
3900CROWDWORKS INC
1748 JPY−0.68%68.4K0.4427.048B JPY23.5874.12 JPY+55.49%0.00%
Mua
3922PR TIMES CORPORATION
1922 JPY−2.29%32.5K0.6425.766B JPY24.4378.67 JPY+12.85%0.00%
Mua
3929SOCIALWIRE CO LTD
269 JPY−2.18%34K1.331.648B JPY−138.74 JPY−242.80%0.00%
3948HIKARI BUSINESS FORM CO
859 JPY−0.35%18.8K0.934.91B JPY6.49132.43 JPY−40.08%4.10%
3958SASATOKU PRINTING CO LTD
581 JPY−0.85%29.5K0.983.416B JPY2.19%
3976SHANON INC
503 JPY−5.63%92.1K0.531.797B JPY−145.89 JPY−16.94%0.00%
3978MACROMILL INC(NEW)
745 JPY−1.97%154.3K0.8930.693B JPY2.96%
Theo dõi
3988SYS HOLDINGS CO LTD
1047 JPY−3.15%8.4K0.915.775B JPY13.1879.46 JPY+40.55%0.73%
3998SURALA NET CO LTD
410 JPY−0.73%14.1K0.452.764B JPY8.8646.28 JPY−12.85%0.00%
4014KARADANOTE INC
529 JPY−0.19%5K0.453.548B JPY−34.13 JPY+31.48%0.00%
4051GMO FINANCIAL GATE INC
10320 JPY+0.10%36K0.5086.956B JPY99.07104.17 JPY+72.14%0.44%
Mua
4071PLUS ALPHA CONSULTING CO LTD
2534 JPY+0.40%225.9K0.49109.697B JPY38.0066.69 JPY+53.38%0.50%
Sức mua mạnh
4072DENSAN SYSTEM HLDGS CO LTD
2674 JPY−1.98%21.3K0.6729.527B JPY14.26187.53 JPY−13.84%1.35%
4073GLOBAL COMMUNICATION PLANNING CO LT
923 JPY−8.07%754.1K32.022.133B JPY−30.28 JPY+84.90%0.00%
4124OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1507 JPY−0.99%2K1.541.614B JPY−92.29 JPY−175.83%2.29%
4166CACCO INC
744 JPY+0.13%3.1K0.321.984B JPY−121.24 JPY−432.19%0.00%
4171GLOBAL INFORMATION INC
1366 JPY−0.65%10.2K0.314.097B JPY10.54129.56 JPY−12.59%3.74%
4194VISIONAL INC
8660 JPY+1.05%272K1.12351.364B JPY33.00262.45 JPY+65.51%0.00%
Sức mua mạnh
4196NEO MARKETING INC
937 JPY+0.75%1.7K0.232.277B JPY13.8867.51 JPY0.00%
4197ASMARQ CO LTD
2720 JPY−3.37%69K0.383.067B JPY11.97227.17 JPY+39.19%0.00%
4286CL HOLDINGS INC
1004 JPY−0.59%14K0.6310.859B JPY19.9650.30 JPY+43.43%1.55%
Sức mua mạnh
4287JUSTPLANNING INC
322 JPY−0.62%6.1K0.434.114B JPY12.6625.44 JPY+61.40%2.48%
4290PRESTIGE INTERNATIONAL INC
659 JPY+2.65%399.4K2.1582.352B JPY15.6242.18 JPY+8.45%1.88%
Sức mua mạnh
4293SEPTENI HOLDINGS
459 JPY−1.92%529.5K1.2397.343B JPY14.7531.11 JPY+28.10%1.12%
Mua
4295FAITH INC
456 JPY+0.22%6.9K0.305.786B JPY−94.23 JPY−93.13%2.18%