Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nhật Bản

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
16998.077B2.731.46%3.466M5306
41247.991B2.84-0.01%7.721M323
90286.335B2.39-0.06%9.220M8117
36347.842B2.421.58%2.052M9184
19174.654B0.841.08%1.159M10225
31298.273B3.790.16%3.058M4233
59702.900B2.061.82%2.038M9247
5253.011B3.94-1.03%11.255M412
93153.183B3.83-0.49%7.315M13379
1073.388B1.863.00%171.985K337
52313.858B1.971.85%2.443M4128
10189.010B3.440.51%618.897K3175
468.192B2.61-0.38%3822283
6897.168B5.640.18%3.845M678
32682.132B2.921.52%2.156M8263
77632.140B2.361.29%1.532M9537
33403.176B1.571.24%1.144M10236
45689.558B1.313.28%2.444M4512
26966.101B2.480.39%1.739M6110
8624.888B2.960.34%2.987M436
Tải thêm