Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nhật Bản

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỉ suất cổ tức FWD %
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại18.971T JPY2.37%−0.19%1.283M5329
Truyền thông41.608T JPY2.90%−0.52%51.041M323
Khách hàng Lâu năm97.378T JPY2.89%−1.91%15.675M8133
Hàng tiêu dùng không lâu bền44.902T JPY2.30%−0.38%1.869M9184
Dịch vụ Khách hàng23.948T JPY0.79%+0.18%1.123M10230
Dịch vụ Phân phối35.288T JPY2.92%−0.94%2.151M4227
Công nghệ Điện tử81.662T JPY1.48%−0.68%2.984M9232
Năng lượng Mỏ6.589T JPY3.53%−1.75%6.431M39
Tài chính127.42T JPY3.34%−0.63%10.495M13387
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe962.368B JPY1.82%+0.57%211.564K335
Công nghệ Sức khỏe60.59T JPY1.86%−0.47%2.234M5130
Dịch vụ Công nghiệp11.929T JPY2.97%−0.44%519.722K3166
Hỗn hợp14.622B JPY1.59%+1.32%26.7K1300
Khoáng sản phi năng lượng14.643T JPY3.47%−0.35%1.893M590
Công nghiệp Chế biến50.152T JPY2.59%−1.29%3.174M8256
Sản xuất Chế tạo112.035T JPY2.21%−1.08%1.917M9523
Bán Lẻ43.596T JPY1.54%+0.20%1.392M10250
Dịch vụ Công nghệ49.909T JPY1.17%+0.39%2.362M4554
Vận chuyển31.231T JPY2.09%−0.06%1.712M6113
Công ty dịch vụ công cộng11.053T JPY2.17%−0.69%2.815M334