Khách hàng Lâu năm (Khu vực)

123
Cổ phiếu
101710.759B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.461M
Khối lượng
+2.95%
Thay đổi
+8.36%
Hiệu suất Tháng
+45.65%
Hiệu suất Năm
+26.78%
Hiệu suất YTD
          
1413 HINOKIYA GROUP CO LTD
2368.002.29%53.00Mua19.700K29.958B7.37314.123058.00
1420 SANYO HOMES CORPORATION
744.000.27%2.00Mua7.200K8.220B14.4451.37884.00
1430 FIRST-CORPORATION INC
813.002.01%16.00Sức mua mạnh31.000K9.801B8.8492.27148.00
1439 YASUE CORPORATION
1055.001.05%11.00Mua1.000K1.365B16.1465.23184.00
1757 SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
59.000.00%0.00Bán1.207M14.722B-6.0023.00
1766 TOKEN CORPORATION
10250.000.69%70.00Bán26.200K137.813B13.83736.305283.00
1808 HASEKO CORPORATION
1523.001.53%23.00Bán832.300K418.279B7.63196.687415.00
1840 TSUCHIYA HLDG
211.003.43%7.00Sức mua mạnh254.600K5.274B41.834.88767.00
1873 NIHON HOUSE HOLDINGS CO LTD
435.002.11%9.00Mua121.400K17.567B12.7333.451267.00
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3820.000.63%24.00Mua2.175M2502.477B12.38306.6248807.00
2706 BROCOLLI CO LTD
1456.000.69%10.00Bán8.700K12.736B30.8946.81114.00
2736 FESTARIA HOLDINGS CO LTD
1500.00-0.60%-9.00Bán1.000K1.752B-329.50571.00
2777 CASSINA IXC LTD
828.000.24%2.00Bán6003.142B7.52109.85364.00
2983 ARR PLANNER CO LTD
3720.000.27%10.00Mua8.700K4.947B0.31292.00
3244 SAMTY CO.LTD.
2378.003.44%79.00Sức mua mạnh158.700K95.613B7.10374.26271.00
3271 THE GLOBAL LTD
229.002.69%6.00Mua78.300K6.482B-180.85
3289 TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORPORATION
680.002.56%17.00Mua2.097M489.136B13.3549.6823411.00
3291 IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD
3040.002.25%67.00Sức mua mạnh1.045M876.674B8.57346.7210134.00
3293 AZUMA HOUSE CO LTD
1555.000.97%15.00Sức mua mạnh2.300K6.247B8.34184.93244.00
3294 E'GRAND CO LTD
1649.002.81%45.00Sức mua mạnh54.100K10.409B7.40219.68114.00
3467 AGRATIO URBAN DESIGN INC
1180.000.77%9.00Mua63.800K6.765B6.80173.1987.00
3477 FORLIFE CO LTD
1355.001.88%25.00Sức mua mạnh7.200K2.709B5.69233.8577.00
3501 SUMINOE TEXTILE CO
1929.003.43%64.00Mua16.500K12.188B28.9164.522724.00
3723 NIHON FALCOM CORP
1441.001.41%20.00Bán58.900K14.813B13.21107.5660.00
3810 CYBERSTEP INC
649.001.25%8.00Sức bán mạnh12.900K5.105B-146.97623.00
3851 NIPPON ICHI SOFTWARE INC.
1468.005.69%79.00Mua52.300K7.386B5.32261.95215.00
4334 YUKE'S CO LTD
421.000.00%0.00Mua21.800K3.642B8.8947.33229.00
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
9792.001.97%189.00Mua1.587M3915.043B18.26527.8173275.00
5101 YOKOHAMA RUBBER CO
2006.002.19%43.00Mua553.400K322.195B5.08386.3027252.00
5105 TOYO TIRE CORPORATION
1997.003.04%59.00Bán643.200K307.417B9.37206.8111258.00
5108 BRIDGESTONE CORP
5350.002.12%111.00Mua1.936M3767.589B30.28173.28138036.00
5110 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES
1424.003.49%48.00Sức mua mạnh989.700K374.508B6.90199.3839298.00
5283 TAKAMISAWA CO
2235.000.00%0.00Theo dõi1003.757B3.71602.91
5331 NORITAKE COMPANY LIMITED
4665.003.21%145.00Sức mua mạnh24.600K67.336B14.53311.065029.00
5962 ASAKA INDUSTRIAL CO
1600.00-0.06%-1.00Mua5001.537B8.78182.35148.00
5966 KYOTO TOOL CO LTD
1976.000.36%7.00Bán3004.790B12.64155.77271.00
5967 TONE CO LTD
3665.000.14%5.00Mua1.400K7.845B8.59426.00137.00
5969 LOBTEX CO LTD
1865.00-1.01%-19.00Mua3001.742B7.28258.86199.00
5982 MARUZEN CO LTD
2136.000.85%18.00Bán5.500K34.567B13.16160.991371.00
5990 SUPER TOOL CO LTD
2400.000.13%3.00Mua8004.881B14.18169.03113.00
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP
9750.002.85%270.00Sức mua mạnh329.900K3027.191B15.47612.6966947.00
6257 FUJISHOJI CO.LTD.
948.001.50%14.00Sức mua mạnh58.100K21.231B54.1917.24465.00
6343 FREESIA MACROSS CORPORATION
122.000.83%1.00Bán103.900K5.491B-4.93430.00
6392 YAMADA CORPORATION
2389.001.27%30.00Sức mua mạnh8005.719B5.47431.14324.00
6419 MARS GROUP HOLDINGS CORPORATION
1724.002.01%34.00Sức mua mạnh27.100K28.791B15.26110.76718.00
6445 JANOME SEWING MACHINE CO
770.001.45%11.00Sức mua mạnh186.300K14.885B4.14183.543445.00
6502 TOSHIBA CORP
4910.002.19%105.00Sức mua mạnh1.774M2228.326B15.21315.86117300.00
6586 MAKITA CORP
6770.001.65%110.00Mua705.400K1838.235B25.08265.5718624.00
6632 JVCKENWOOD CORPORATION
215.004.37%9.00Mua2.193M35.247B4.6843.9716956.00
6694 ZOOM CORPORATION
2839.005.03%136.00Bán22.700K6.038B6.40428.31143.00
6698 VISCO TECHNOLOGIES CORPORATION
1826.005.12%89.00Sức mua mạnh241.500K11.436B19.4590.22145.00
6752 PANASONIC CORP
1418.502.23%31.00Mua5.647M3310.240B12.88107.77243540.00
6753 SHARP CORP
1400.001.82%25.00Bán3.392M855.118B12.54109.6550478.00
6758 SONY GROUP CORPORATION
13000.005.18%640.00Sức mua mạnh6.882M16109.579B13.44932.78109700.00
6788 NIHON TRIM CO LTD
3720.000.13%5.00Bán15.300K28.924B15.30242.83576.00
6800 YOKOWO CO LTD
2604.004.54%113.00Bán141.400K60.703B11.75212.268428.00
6819 IZU SHABOTEN RESORT CO LTD
101.00-0.98%-1.00Bán14.600K2.876B6.6715.3096.00
6897 TWINBIRD CORP
1001.003.41%33.00Bán127.100K10.594B13.4372.05302.00
6907 GEOMATEC CO LTD
928.005.69%50.00Sức mua mạnh67.300K7.341B-69.06544.00
6925 USHIO INC
2199.003.05%65.00Mua617.300K265.157B68.7031.065053.00
6952 CASIO COMPUTER CO
1882.003.46%63.00Mua1.573M456.580B25.6270.9910404.00
7057 NEW CONSTRUCTOR'S NETWORK CO LTD
1201.000.08%1.00Bán1.900K3.864B16.9770.9494.00
7201 NISSAN MOTOR CO
558.902.33%12.70Bán15.361M2187.031B-12.42132324.00
7202 ISUZU MOTORS
1504.003.80%55.00Sức mua mạnh2.231M1167.946B11.05131.1936224.00
7203 TOYOTA MOTOR CORP
10100.002.85%280.00Sức mua mạnh6.982M28216.865B9.281067.36366283.00
7211 MITSUBISHI MOTOR CORP
283.002.91%8.00Bán14.062M421.062B-87.4330091.00
7255 SAKURAI LTD
516.001.18%6.00Sức mua mạnh4.100K1.897B-4.94310.00
7261 MAZDA MOTOR CORP
961.004.00%37.00Mua5.057M605.301B12.5473.7049786.00
7265 EIKEN INDUSTRIES CO
3935.001.29%50.00Mua2.400K3.947B8.96433.40240.00
7267 HONDA MOTOR CO
3414.003.93%129.00Mua4.659M5895.196B5.90556.46211374.00
7269 SUZUKI MOTOR CORP
5180.002.57%130.00Sức mua mạnh1.637M2515.532B10.69472.5568739.00
7270 SUBARU CORPORATION
2080.002.67%54.00Mua2.802M1595.090B15.12133.9536070.00
7272 YAMAHA MOTOR CO
3200.003.90%120.00Sức mua mạnh1.811M1118.484B7.23426.0652437.00
7292 MURAKAMI CORP
2901.000.03%1.00Bán5.700K36.630B7.30397.283183.00
7297 CAR MATE MANUFACTURING CO
998.002.57%25.00Sức mua mạnh3.900K7.040B6.58147.88712.00
7309 SHIMANO INC
34210.001.97%660.00Mua309.300K3171.251B35.23952.2512244.00
7313 TS TECH CO.LTD.
1473.001.87%27.00Bán309.100K197.748B8.66166.9215444.00
7320 JAPAN LIVING WARRANTY INC
2872.005.78%157.00Mua28.100K14.366B38.1272.76
7501 TIEMCO LTD
899.005.27%45.00Sức mua mạnh9.500K2.226B-43.1470.00
7610 TAY TWO CO LTD
75.004.17%3.00Mua1.686M5.074B9.957.24311.00
7731 NIKON CORP
1330.001.84%24.00Mua1.678M488.361B-13.7419448.00
7740 TAMRON CO LTD
2789.003.64%98.00Sức mua mạnh87.500K58.147B14.76182.274070.00
7769 RHYTHM CO LTD
1544.003.62%54.00Mua56.800K12.752B13.32111.882571.00
7807 KOWA CO LTD
1227.000.99%12.00Mua10.000K5.339B10.72116.34286.00
7810 CROSSFOR CO LTD
239.00-0.83%-2.00Bán27.700K4.016B-6.75
7816 SNOW PEAK INC
5790.00-1.86%-110.00Mua771.100K109.509B56.37104.67509.00
7829 SAMANTHA THAVASA JAPAN LIMITED
126.001.61%2.00Bán55.500K8.297B-184.662095.00
7832 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC
9116.004.72%411.00Sức mua mạnh1.231M2002.541B33.77257.809550.00
7837 R. C. CORE CO.LTD.
863.001.05%9.00Mua4.300K3.634B-54.14293.00
7847 GRAPHITE DESIGN INC
615.000.00%0.00Bán7.500K3.977B13.9244.19119.00
7865 PEOPLE CO(TOYS)
1003.000.30%3.00Bán3.800K4.387B16.6460.0948.00
7867 TOMY COMPANY LTD
1177.001.03%12.00Mua372.300K109.645B11.47101.732379.00
7872 ESTELLE HOLDINGS CO LTD
672.001.97%13.00Sức mua mạnh21.300K7.142B7.3389.862603.00
7878 KOHSAI CO LTD
2925.000.41%12.00Mua2001.095B10.72271.6768.00
7906 YONEX CO LTD
796.001.27%10.00Mua61.400K69.701B20.6838.021785.00
7944 ROLAND CORPORATION
5440.001.49%80.00Mua39.400K149.691B2601.00
7951 YAMAHA CORP
7280.000.97%70.00Mua475.200K1279.800B30.30237.9820021.00
7952 KAWAI MUSICAL INSTRUMENT MANUF.CO
3855.001.18%45.00Bán49.200K33.134B6.22612.582868.00
7955 CLEANUP CORP
600.003.09%18.00Sức mua mạnh62.500K22.135B7.2280.623454.00
7965 ZOJIRUSHI CORPORATION
1867.003.61%65.00Mua99.800K126.267B24.4473.741322.00
7971 TOLI CORP
245.003.81%9.00Sức mua mạnh88.200K14.991B8.7427.021869.00
7974 NINTENDO CO LTD
53800.001.05%560.00Bán800.700K6311.951B13.593917.316574.00
7976 MITSUBISHI PENCIL CO
1533.004.07%60.00Sức mua mạnh68.700K85.917B15.6494.202955.00
7983 MIROKU CORPORATION
1601.00-0.31%-5.00Sức bán mạnh1.800K4.724B11.59138.59567.00
7989 TACHIKAWA CORP
1342.002.99%39.00Sức mua mạnh18.400K26.111B8.82147.771243.00
7990 GLOBERIDE INC
9800.004.26%400.00Sức mua mạnh148.000K112.534B13.00722.956965.00
7992 SAILOR PEN CO
178.001.14%2.00Bán65.200K2.600B-1.19198.00
8022 MIZUNO CORP
2811.003.61%98.00Sức mua mạnh136.500K71.808B9.12297.373855.00
8050 SEIKO HOLDINGS CORPORATION
2278.004.45%97.00Sức mua mạnh140.200K93.936B34.7762.7212092.00
8139 NAGAHORI CORP
178.00-0.56%-1.00Bán54.800K2.730B275.430.65580.00
8854 JAPAN LIVING SERVICE CO
1656.000.00%0.00Bán7002.601B-179.65311.00
8860 FUJI CORPORATION LIMITED
729.001.39%10.00Mua105.400K26.225B7.6693.85821.00
8881 NISSHIN GROUP HLDGS CO LTD
513.001.58%8.00Mua60.400K24.063B7.0671.51707.00
8886 WOODFRIENDS CO LTD
3340.000.30%10.00Mua4.700K4.870B8.89374.54257.00
8887 RIBERESUTE CORP
814.00-0.12%-1.00Mua10.300K8.620B19.5041.8036.00
8894 REVOLUTION CO LTD
25.000.00%0.00Bán542.000K10.000B0.1235.00
8904 AVANTIA CO LTD
891.000.56%5.00Bán46.400K12.684B12.5470.65530.00
8917 FIRST JUKEN CO LTD
1323.000.08%1.00Mua19.900K18.384B8.76151.33367.00
8919 KATITAS CO LTD
4240.004.56%185.00Mua270.400K326.911B39.49104.23808.00
8999 GRANDY HOUSE CORPORATION
499.003.10%15.00Sức mua mạnh135.200K14.596B5.7384.89799.00
9639 SANKYO FRONTIER CO
5220.000.19%10.00Mua11.700K58.009B9.84529.401112.00
9663 NAGAWA CO LTD
12940.004.95%610.00Mua62.900K202.634B61.30201.13494.00
9684 SQUARE ENIX HOLDINGS CO.LTD.
6360.001.11%70.00Mua1.950M759.608B29.86211.275550.00
Tải thêm