Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

193
Cổ phiếu
40863.257B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.883M
Khối lượng
−2.71%
Thay đổi
−1.62%
Hiệu suất Tháng
−1.75%
Hiệu suất Năm
−2.76%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1301 KYOKUYO CO LTD
3005.00-0.99%-30.00Bán30.300K32.649B9.27327.312307.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
1332 NIPPON SUISAN KAISHA
507.00-1.55%-8.00Mua2.348M160.236B12.1842.289247.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
1333 MARUHA NICHIRO CORPORATION
2464.00-2.57%-65.00Mua214.100K133.083B18.65135.5911107.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
1380 AKIKAWA FOODS & FARMS
1195.00-0.58%-7.00Bán5.200K5.011B26.2045.88276.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
1382 HOB CO.LTD
915.00-0.54%-5.00Mua2.000K700.844M31.0229.6544.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2001 NIPPN CORPORATION
1588.00-0.69%-11.00Sức bán mạnh293.000K122.693B16.93108.193737.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2003 NITTO FUJI FLOUR MILLING CO
6810.000.00%0.00Sức mua mạnh2.300K31.179B9.35727.98771.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2058 HIGASHIMARU CO LTD
887.00-0.78%-7.00Sức bán mạnh4003.484B-152.85353.00Thực phẩm: Đa dạng hóa
2107 TOYO SUGAR REFINING CO
1216.000.00%0.00Bán1.300K6.630B14.8781.7972.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2109 MITSUI SUGAR CO
1880.00-1.73%-33.00Bán96.700K49.167B21.3989.451240.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2112 ENSUIKO SUGAR REFINING CO
226.00-0.88%-2.00Theo dõi59.900K6.191B10.2622.2387.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2114 FUJI NIHON SEITO CORPORATION
570.000.00%0.00Mua6.800K15.306B14.5239.25231.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2201 MORINAGA & CO
3840.00-3.03%-120.00Sức bán mạnh193.900K199.185B20.43193.802711.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2204 NAKAMURAYA CO LTD
3945.00-0.13%-5.00Bán2.100K23.546B-10.58761.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2206 EZAKI GLICO CO
4335.00-2.80%-125.00Sức bán mạnh208.400K289.112B24.44182.48Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2207 MEITO SANGYO CO
1511.00-0.40%-6.00Mua27.600K25.629B31.4148.30525.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2208 BOURBON CORP
2148.00-1.38%-30.00Theo dõi8.400K52.325B17.62123.624271.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2209 IMURAYA GROUP CO LTD
2506.00-2.57%-66.00Bán12.100K33.654B54.3747.31961.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2211 FUJIYA CO LTD
2255.00-0.92%-21.00Bán52.100K58.664B46.7148.732171.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2212 YAMAZAKI BAKING LTD
1793.00-1.91%-35.00Bán802.400K397.391B57.1332.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2215 FIRST BAKING CO
971.00-0.21%-2.00Bán4.900K6.737B-53.15Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2216 KANRO CO LTD
1457.00-2.35%-35.00Bán35.000K10.521B17.2386.58Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2217 MOROZOFF LIMITED
5590.00-0.36%-20.00Sức bán mạnh1.700K19.724B40.28139.28632.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2218 NICHIRYO BAKING CO
2170.000.00%0.00Mua5004.543B22.0098.65702.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2220 KAMEDA SEIKA CO
4685.00-1.88%-90.00Sức bán mạnh56.200K100.676B22.18215.333379.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2221 IWATSUKA CONFECTIONERY CO
4330.000.00%0.00Mua3.400K24.264B12.03360.07920.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2222 KOTOBUKI SPIRITS
7140.00-1.38%-100.00Mua136.900K225.305B-1.421520.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2224 COMO CO LTD
2689.000.30%8.00Mua3.300K9.316B29.5690.69223.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2224 COMO CO LTD
2705.007.26%183.001009.316B27.8190.69223.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2226 KOIKE-YA INC
5040.00-0.79%-40.00Mua70027.097B21.19239.78858.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2229 CALBEE INC
2800.00-2.47%-71.00Sức bán mạnh1.004M383.683B22.70126.494053.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2264 MORINAGA MILK INDUSTRY CO
4850.00-2.71%-135.00Sức bán mạnh249.000K246.701B11.97417.206303.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2266 ROKKO BUTTER CO
1650.00-2.37%-40.00Sức bán mạnh27.400K32.928B34.4249.11Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2267 YAKULT HONSHA CO
5270.00-2.77%-150.00Sức bán mạnh613.600K869.649B20.97258.5228395.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2268 BR 31 ICE CREAM CO.LTD
3940.00-0.38%-15.00Sức mua mạnh80038.110B86.1345.92Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2269 MEIJI HOLDINGS CO LTD
6760.00-2.03%-140.00Sức bán mạnh835.600K1001.180B15.58442.9017571.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2270 MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
2136.00-2.82%-62.00Sức bán mạnh299.400K148.439B11.03199.225367.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2281 PRIMA MEAT PACKERS
3110.00-3.86%-125.00Bán153.800K162.554B13.30243.253361.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2282 NH FOODS LTD
4485.00-2.61%-120.00Bán353.000K470.351B19.88231.7717339.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2286 HAYASHIKANE SANGYO CO
618.00-0.96%-6.00Mua19.500K5.555B4.27146.19571.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2288 MARUDAI FOOD CO
1665.00-2.00%-34.00Sức bán mạnh77.800K43.159B73.9822.971938.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2291 FUKUTOME MEAT PACKERS
2021.000.10%2.00Mua1.700K6.738B-210.96378.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2293 TAKIZAWA HAM CO
3300.000.92%30.00Sức mua mạnh8006.715B378.218.65377.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2296 ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
710.00-4.70%-35.00Bán859.800K219.581B12.1061.618327.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2501 SAPPORO HOLDINGS LIMITED
2185.00-5.53%-128.00Mua429.200K180.177B-206.30Đồ uống: Có cồn
2502 ASAHI GROUP HLDGS
4612.00-3.84%-184.00Mua2.267M2430.210B24.52195.62Đồ uống: Có cồn
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2120.00-9.59%-225.00Bán1001779.350B27.3385.82Đồ uống: Có cồn
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2088.50-2.16%-46.00Bán3.909M1779.350B24.8885.82Đồ uống: Có cồn
2531 TAKARA HOLDINGS INC
1427.00-6.49%-99.00Mua937.100K301.697B30.3350.324680.00Đồ uống: Có cồn
2533 OENON HOLDINGS INC
393.00-1.01%-4.00Sức bán mạnh74.500K23.595B23.8916.61906.00Đồ uống: Có cồn
2540 YOMEISHU SEIZO CO
1900.00-1.71%-33.00Bán13.200K26.615B32.0660.29280.00Đồ uống: Có cồn
2551 MARUSAN-AI CO. LTD.
3995.000.38%15.00Mua5009.080B13.31299.11426.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2573 HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO
3965.000.00%0.00Bán20028.961B34.52114.87Đồ uống: Không cồn
2579 COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
1830.00-3.12%-59.00Mua812.200K338.790B-26.29Đồ uống: Không cồn
2586 FRUTA FRUTA INC
275.001.10%3.00Bán5.017M2.944B-77.7422.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2587 SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
3645.00-1.88%-70.00Bán809.800K1147.930B21.99168.97Đồ uống: Không cồn
2590 DYDO GROUP HOLDINGS INC
5060.00-4.89%-260.00Sức bán mạnh78.500K83.037B23.29228.434160.00Đồ uống: Không cồn
2593 ITO EN LTD
5880.00-2.97%-180.00Bán249.900K784.865B227.5126.758338.00Đồ uống: Không cồn
2594 KEY COFFEE INC
2127.00-1.53%-33.00Bán74.700K46.235B-115.861164.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2597 UNICAFE INC
995.00-0.50%-5.00Bán11.900K13.346B-156.43Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2599 JAPAN FOODS CO
1254.000.56%7.00Mua6.600K6.014B-95.95268.00Đồ uống: Không cồn
2602 NISSHIN OILLIO GROUP LTD
3150.00-0.94%-30.00Bán92.700K106.072B12.10262.792900.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2607 FUJI OIL HOLDINGS INC
2957.00-2.25%-68.00Sức bán mạnh355.800K260.021B20.07150.745874.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2654 ASMO CORP
454.00-0.87%-4.00Mua8.300K6.421B12.1137.821487.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2668 TABIO CORPORATION
1036.000.10%1.00Bán1.900K7.037B-205.73290.00Trang phục / Giày dép
2801 KIKKOMAN CORP
7030.00-4.09%-300.00Bán684.900K1407.160B52.52139.567376.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2802 AJINOMOTO CO INC
2119.00-4.23%-93.50Bán3.513M1213.560B20.81106.3732509.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2804 BULL DOG SAUCE CO
2528.00-2.66%-69.00Mua503.400K34.866B38.9766.63310.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2805 S & B FOODS INC
4720.00-1.15%-55.00Bán3.200K60.643B9.00530.782015.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2806 YUTAKA FOODS CORP
1898.000.42%8.00Mua3.600K13.132B11.48164.64349.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2809 KEWPIE CORP
2303.00-1.71%-40.00Bán418.100K335.145B29.4679.54Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2810 HOUSE FOODS GROUP INC
3560.00-2.47%-90.00Sức bán mạnh198.500K367.732B45.4380.346122.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2811 KAGOME CO LTD
3175.00-3.35%-110.00Sức bán mạnh275.800K293.479B39.2883.77Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2812 YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO
990.00-0.10%-1.00Bán5.400K12.165B35.8627.64218.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2813 WAKOU SHOKUHIN CO
2625.002.58%66.00Mua8002.095B-658.24255.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2814 SATO FOODS INDUSTRIES CO
1610.00-0.68%-11.00Sức bán mạnh3.000K10.147B50.3232.57174.00Đồ uống: Có cồn
2815 ARIAKE JAPAN CO
6610.00-0.30%-20.00Bán97.900K210.971B28.45233.01976.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2816 DAISHO CO LTD
1360.001.04%14.00Mua30.400K12.993B18.1774.07700.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2818 PIETRO CO LTD
1772.00-0.45%-8.00Mua3.800K10.897B36.7548.43232.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2819 EBARA FOODS INDUSTRY INC
2666.000.91%24.00Mua11.100K26.446B10.86243.38753.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2820 YAMAMI COMPANY
2120.00-0.19%-4.00Bán29.900K14.795B16.19131.44245.00Thực phẩm: Đa dạng hóa
2830 AOHATA CORP
2334.000.00%0.00Bán3.900K19.321B32.6371.53598.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2831 HAGOROMO FOODS
3175.00-0.94%-30.00Bán2.100K30.162B9.49337.84710.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2872 SEIHYO CO LTD
3255.00-0.91%-30.00Bán7001.343B-36.2881.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2875 TOYO SUISAN KAISHA
4540.00-1.63%-75.00Bán601.000K471.320B16.35282.304791.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2876 DELSOLE CORPORATION
474.00-2.87%-14.00Mua12.200K4.443B26.1818.64323.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2877 NITTOBEST CORP
786.00-0.63%-5.00Sức bán mạnh4009.570B14.5454.411406.00Thực phẩm: Đa dạng hóa
2883 DAIREI CO LTD
1966.00-0.56%-11.00Mua1.500K11.683B17.06115.87155.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2884 YOSHIMURA FOOD HOLDINGS KK
885.00-3.17%-29.00Bán96.500K20.637B374.072.51551.00Thực phẩm: Đa dạng hóa
2892 NIHON SHOKUHIN KAKO CO
2003.00-0.89%-18.00Mua1.900K9.941B7.31276.30436.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2894 ISHII FOOD CO LTD
238.00-0.42%-1.00Sức mua mạnh19.400K4.034B-8.64352.00Thực phẩm: Đa dạng hóa
2897 NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
8050.00-1.95%-160.00Bán526.800K855.252B21.53383.4812983.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2899 NAGATANIEN HOLDINGS CO LTD
2298.00-1.42%-33.00Bán29.600K40.972B21.08110.582544.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2901 ISHIGAKI FOODS CO
116.00-0.85%-1.00Mua13.600K826.783M-56.8878.00Đồ uống: Không cồn
2902 TAIYO KAGAKU CO. LTD.
1788.00-0.11%-2.00Bán5.900K32.428B9.33191.86867.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2903 SHINOBU FOOD PRODUCTS CO
598.00-0.83%-5.00Bán16.500K7.517B10.2259.87501.00Thực phẩm: Đa dạng hóa
2904 ICHIMASA KAMABOKO CO
1182.000.00%0.00Mua3.300K21.783B28.6341.28921.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2905 OK FOOD INDUSTRY CO
1145.00-4.26%-51.00Bán4.800K4.428B-33.84438.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2907 AHJIKAN CO LTD
867.000.12%1.00Mua2.200K6.591B15.9854.18972.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2908 FUJICCO CO LTD
1910.00-3.78%-75.00Sức bán mạnh265.200K59.464B21.7391.341176.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2910 ROCK FIELD CO LTD
1509.00-2.08%-32.00Bán102.800K40.964B-1.431593.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2911 ASAHIMATSU FOODS
2250.000.99%22.00Mua1.300K4.050B12.33180.76327.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2914 JAPAN TOBACCO INC
1925.00-1.18%-23.00Sức bán mạnh7.690M3456.230B11.14174.86Thuốc lá
2915 KENKO MAYONNAISE CO
1902.00-3.89%-77.00Bán30.500K32.605B22.0689.711047.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2916 SEMBA TOHKA INDUSTRIES CO
627.000.64%4.00Mua2.700K7.092B15.5140.17586.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2917 OHMORIYA CO LTD
768.00-0.39%-3.00Mua3.400K3.903B31.6524.36131.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2918 WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD
1570.00-3.62%-59.00Bán118.700K28.432B47.4034.372297.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2919 MARUTAI CO LTD
3730.00-0.80%-30.00Bán3007.185B10.90345.09172.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2922 NATORI CO LTD
1981.00-1.34%-27.00Theo dõi34.100K25.266B13.78145.71869.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2923 SATO FOODS CO LTD
4835.00-2.13%-105.00Mua1.600K24.917B16.49299.63615.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2924 IFUJI SANGYO CO LTD
914.00-1.83%-17.00Mua9.300K7.615B9.8794.35154.00Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
2925 PICKLES CORPORATION
3375.00-1.03%-35.00Bán32.500K21.916B12.60273.46418.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2926 SHINOZAKIYA INC
124.00-0.80%-1.00Mua665.900K1.770B78.291.6016.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
2927 AFC-HD AMS LIFE SCIENCE CO LTD
976.00-1.21%-12.00Bán147.100K13.684B15.5563.55592.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
2931 EUGLENA CO LTD
887.00-4.00%-37.00Bán1.171M86.034B-17.15357.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
2932 STI FOODS HLDGS INC
4925.000.41%20.00Mua47.000K26.955BThực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
3002 GUNZE LTD
3635.00-2.15%-80.00Bán78.200K66.039B33.01112.876185.00Trang phục / Giày dép
3045 KAWASAKI & CO.LTD.
1061.000.00%0.00Mua1.500K2.280B10.41101.8843.00Tạp phẩm tiêu dùng
3107 DAIWABO HOLDINGS CO LTD
7940.00-2.58%-210.00Bán126.800K156.713B7.031160.085654.00Trang phục / Giày dép
3139 LACTO JAPAN CO.LTD
2532.00-3.17%-83.00Sức bán mạnh35.300K25.822B12.71209.47Thực phẩm: Thịt/Cá/ Sữa
3205 DAIDOH LIMITED
188.00-0.53%-1.00Bán149.100K6.176B-137.68730.00Trang phục / Giày dép
3306 NIHON SEIMA CO LTD
353.00-1.12%-4.00Bán12.300K1.309B25.0914.23315.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
3320 CROSS PLUS INC
1292.00-0.23%-3.00Mua60.300K9.496B6.85190.09732.00Trang phục / Giày dép
3529 ATSUGI CO LTD
543.00-2.16%-12.00Mua92.600K8.896B-129.321535.00Trang phục / Giày dép
3550 STUDIO ATAO CO LTD
498.00-2.92%-15.00Mua43.600K7.108B31.7516.3566.00Tạp phẩm tiêu dùng
3591 WACOAL HOLDINGS CORP
2272.00-1.90%-44.00Mua234.800K144.535B-40.2320984.00Trang phục / Giày dép
3597 JICHODO CO LTD
6480.000.31%20.00Mua1.300K18.624B14.21454.46241.00Trang phục / Giày dép
3598 YAMAKI CO LTD
167.00-0.60%-1.00Bán12.900K2.380B-78.641172.00Trang phục / Giày dép
3607 KURAUDIA HOLDINGS CO LTD
300.001.01%3.00Mua31.600K2.602B-300.18969.00Trang phục / Giày dép
3608 TSI HOLDINGS CO LTD
262.00-3.68%-10.00Bán438.000K24.526B-149.805501.00Trang phục / Giày dép
3611 MATSUOKA CORPORATION
1845.00-3.20%-61.00Sức bán mạnh49.400K18.627B8.58222.9613898.00Trang phục / Giày dép
3612 WORLD CO LTD
1342.00-3.52%-49.00Bán318.100K46.835B-348.389683.00Trang phục / Giày dép
3726 4CS HOLDINGS CO LTD
450.00-0.88%-4.00Bán14.100K3.263B-59.6095.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4452 KAO CORP
7144.000.10%7.00Bán2.971M3432.510B27.21262.29Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4526 RIKEN VITAMIN CO
1314.00-3.17%-43.00Sức bán mạnh220.200K44.502B-164.032274.00Thực phẩm: Đặc sản/Kẹo
4527 ROHTO PHARMACEUTICAL CO
2848.00-1.93%-56.00Sức bán mạnh431.300K331.259B23.85122.136619.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED
7913.00-2.88%-235.00Mua1.445M3254.850B-29.19Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4912 LION CORP
2046.00-1.54%-32.00Bán2.109M604.107B20.24102.75Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4914 TAKASAGO INTERNATIONAL CORP
2564.00-2.21%-58.00Bán62.600K51.434B10.05260.883572.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4917 MANDOM CORP
1812.00-4.08%-77.00Mua322.100K84.752B31.7859.432954.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4918 IVY COSMETICS CORP
585.00-0.17%-1.00Mua4.800K2.293B-22.38142.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4919 MILBON CO LTD
5860.00-4.87%-300.00Bán119.600K200.215B47.65129.27Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4920 NIPPON SHIKIZAI
1318.00-0.83%-11.00Bán2.500K2.785B-116.26484.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4921 FANCL CORP
3795.00-3.07%-120.00Bán304.700K472.395B63.3862.031432.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4922 KOSE CORPORATION
17070.00-5.11%-920.00Bán357.900K1026.290B97.83183.898246.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4923 COTA CO LTD
1725.00-1.77%-31.00Sức mua mạnh65.400K34.574B30.4957.59327.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4925 HABA LABORATORIES INC
4420.00-0.56%-25.00Mua3.300K16.809B155.1128.66724.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4926 CBON COSMETICS CO.LTD
1994.00-0.05%-1.00Mua16.900K8.540B-289.171047.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4927 POLA ORBIS HOLDINGS INC
2433.00-2.84%-71.00Mua691.300K553.936B119.7220.94Chăm sóc cá nhân/Gia đình
4928 NOEVIR HLDGS CO LTD
4760.00-2.06%-100.00Bán48.800K166.001B31.05156.541507.00Chăm sóc cá nhân/Gia đình
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất