Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

182
Cổ phiếu
39650.697B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.016M
Khối lượng
+0.35%
Thay đổi
+1.63%
Hiệu suất Tháng
+14.92%
Hiệu suất Năm
+4.95%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1301KYOKUYO CO LTD
3430 JPY0.15%5 JPY
Bán
76.1K261.023M JPY36.899B JPY5.56615.56 JPY2.208K
1332NISSUI CORPORATION
549 JPY0.92%5 JPY
Sức mua mạnh
1.966M1.08B JPY170.87B JPY8.7961.89 JPY9.662K
1333MARUHA NICHIRO CORPORATION
2379 JPY0.38%9 JPY
Bán
113.1K269.065M JPY120.245B JPY6.35373.30 JPY12.352K
1380AKIKAWA FOODS & FARMS
1068 JPY0.75%8 JPY
Sức mua mạnh
1K1.068M JPY4.453B JPY49.1421.57 JPY298
2001NIPPN CORPORATION
1649 JPY0.30%5 JPY
Mua
103K169.847M JPY126.539B JPY14.92126.30 JPY3.775K
2003NITTO FUJI FLOUR MILLING CO
4360 JPY−0.80%−35 JPY
Bán Mạnh
4.2K18.312M JPY39.703B JPY10.57415.89 JPY799
2201MORINAGA & CO
3825 JPY1.06%40 JPY
Bán
169.8K649.485M JPY169.244B JPY7.78486.57 JPY2.937K
2204NAKAMURAYA CO LTD
3120 JPY0.00%0 JPY
Mua
28.7K89.544M JPY18.597B JPY213.5314.61 JPY753
2206EZAKI GLICO CO
3320 JPY0.91%30 JPY
Bán
193.9K643.748M JPY215.372B JPY25.77127.66 JPY
2207MEITO SANGYO CO
1682 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
104.5K175.769M JPY28.416B JPY−137.16 JPY547
2208BOURBON CORP
2133 JPY0.09%2 JPY
Mua
1.9K4.053M JPY51.244B JPY37.1557.36 JPY4.262K
2209IMURAYA GROUP CO LTD
2237 JPY0.45%10 JPY
Mua
23.6K52.793M JPY29.27B JPY14.36155.07 JPY964
2211FUJIYA CO LTD
2438 JPY0.83%20 JPY
Theo dõi
31.9K77.772M JPY62.839B JPY18.46130.97 JPY2.381K
2212YAMAZAKI BAKING LTD
1585 JPY−0.19%−3 JPY
Theo dõi
268K424.78M JPY330.687B JPY26.8759.10 JPY
2215FIRST BAKING CO
391 JPY−0.76%−3 JPY
Bán
3.7K1.447M JPY2.707B JPY−165.36 JPY
2216KANRO CO LTD
1167 JPY0.60%7 JPY
Sức mua mạnh
11.8K13.771M JPY17.165B JPY12.0896.01 JPY
2217MOROZOFF LIMITED
3365 JPY0.15%5 JPY
Bán
5.8K19.517M JPY23.34B JPY13.88242.10 JPY
2220KAMEDA SEIKA CO
4305 JPY1.29%55 JPY
Mua
18.7K80.504M JPY90.766B JPY30.38139.87 JPY3.776K
2221IWATSUKA CONFECTIONERY CO
4810 JPY0.94%45 JPY
Mua
1.8K8.658M JPY26.956B JPY7.50635.39 JPY881
2222KOTOBUKI SPIRITS
8770 JPY0.11%10 JPY
Mua
118K1.035B JPY272.916B JPY52.94165.48 JPY1.507K
2224COMO CO LTD
2772 JPY0.11%3 JPY
Mua
3.4K9.425M JPY9.632B JPY89.9830.77 JPY224
2226KOIKE-YA INC
5390 JPY−0.74%−40 JPY
Mua
7003.773M JPY28.751B JPY30.75176.60 JPY909
2229CALBEE INC
2807 JPY0.50%14 JPY
Theo dõi
437.7K1.229B JPY362.444B JPY22.68123.14 JPY4.398K
2264MORINAGA MILK INDUSTRY CO
4875 JPY1.46%70 JPY
Sức mua mạnh
227.2K1.108B JPY231.586B JPY9.18527.05 JPY6.839K
2266ROKKO BUTTER CO
1331 JPY−0.37%−5 JPY
Bán
9K11.979M JPY25.933B JPY118.3411.29 JPY
2267YAKULT HONSHA CO
9430 JPY−0.11%−10 JPY
Mua
278.7K2.628B JPY1.47T JPY30.02314.43 JPY29.273K
2268BR 31 ICE CREAM CO.LTD
4010 JPY0.00%0 JPY
Bán
1.7K6.817M JPY38.64B JPY31.34127.95 JPY252
2269MEIJI HOLDINGS CO LTD
6400 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
469.1K3.002B JPY901.263B JPY11.49557.10 JPY17.336K
2270MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
1808 JPY0.33%6 JPY
Mua
118.2K213.706M JPY122.103B JPY18.8095.87 JPY5.665K
2281PRIMA MEAT PACKERS
2225 JPY1.23%27 JPY
Mua
67.9K151.078M JPY111.806B JPY14.07156.20 JPY3.611K
2282NH FOODS LTD
3945 JPY0.51%20 JPY
Mua
491.6K1.939B JPY403.399B JPY13.17298.20 JPY16.192K
2288MARUDAI FOOD CO
1453 JPY−1.02%−15 JPY
Bán
20.5K29.787M JPY36.611B JPY−33.80 JPY2.066K
2291FUKUTOME MEAT PACKERS
1578 JPY−0.32%−5 JPY
Theo dõi
5.8K9.152M JPY5.266B JPY−272.41 JPY362
2296ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
717 JPY0.70%5 JPY
Theo dõi
397.8K285.223M JPY206.422B JPY11.2863.17 JPY8.089K
2501SAPPORO HOLDINGS LIMITED
3335 JPY−0.89%−30 JPY
Mua
171.9K573.287M JPY259.791B JPY48.1169.96 JPY
2502ASAHI GROUP HLDGS
4781 JPY0.36%17 JPY
Mua
1.239M5.922B JPY2.423T JPY15.93299.11 JPY
2503KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2053.5 JPY−1.75%−36.5 JPY
Bán
2.531M5.198B JPY1.667T JPY15.38135.87 JPY
2531TAKARA HOLDINGS INC
1046 JPY0.48%5 JPY
Bán
694.7K726.656M JPY206.799B JPY9.06114.91 JPY4.934K
2533OENON HOLDINGS INC
263 JPY0.38%1 JPY
Bán
62.8K16.516M JPY15.631B JPY−21.13 JPY803
2573HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO
4195 JPY−0.24%−10 JPY
Theo dõi
1.7K7.132M JPY27.272B JPY51.4681.72 JPY
2579COCA COLA BOTTLERS JAPAN INC
1384 JPY−0.57%−8 JPY
Bán
304K420.736M JPY248.213B JPY−45.00 JPY
2585LIFEDRINK CO INC
2702 JPY0.33%9 JPY
Theo dõi
53.9K145.638M JPY34.91B JPY15.09181.88 JPY398
2586FRUTA FRUTA INC
72 JPY0.00%0 JPY
Bán
39.1K2.815M JPY2.204B JPY−11.28 JPY21
2587SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
4855 JPY0.83%40 JPY
Mua
418.2K2.03B JPY1.5T JPY18.07266.39 JPY
2590DYDO GROUP HOLDINGS INC
4865 JPY0.10%5 JPY
Mua
17.5K85.138M JPY76.096B JPY−32.52 JPY
2593ITO EN LTD
4320 JPY−1.03%−45 JPY
Bán
217.6K940.032M JPY441.548B JPY44.1298.87 JPY8.028K
2594KEY COFFEE INC
2026 JPY−0.34%−7 JPY
Bán
223.2K452.203M JPY43.379B JPY104.4019.47 JPY986
2597UNICAFE INC
894 JPY−0.22%−2 JPY
Bán
5.3K4.738M JPY11.941B JPY−14.27 JPY218
2599JAPAN FOODS CO
1103 JPY−0.36%−4 JPY
Mua
6K6.618M JPY5.32B JPY16.0468.99 JPY267
2602NISSHIN OILLIO GROUP LTD
3280 JPY0.46%15 JPY
Theo dõi
82.6K270.928M JPY106.302B JPY8.65377.54 JPY2.987K
2607FUJI OIL HOLDINGS INC
1870 JPY−0.21%−4 JPY
Bán
126.6K236.742M JPY160.749B JPY22.3883.73 JPY5.623K
2668TABIO CORPORATION
1086 JPY−0.82%−9 JPY
Bán
700760.2K JPY7.39B JPY23.4546.70 JPY279
2792HONEYS HOLDINGS CO LTD
1571 JPY0.71%11 JPY
Mua
114.5K179.88M JPY43.78B JPY10.69145.89 JPY5.173K
2801KIKKOMAN CORP
6540 JPY1.24%80 JPY
Mua
574.2K3.755B JPY1.253T JPY29.51218.90 JPY7.686K
2802AJINOMOTO CO INC
4502 JPY1.12%50 JPY
Mua
1.208M5.44B JPY2.394T JPY33.79131.75 JPY34.198K
2804BULL DOG SAUCE CO
1911 JPY0.42%8 JPY
Mua
14.7K28.092M JPY25.656B JPY32.2858.95 JPY318
2805S & B FOODS INC
3530 JPY0.43%15 JPY
Mua
3.1K10.943M JPY43.66B JPY9.03389.24 JPY2.122K
2806YUTAKA FOODS CORP
2000 JPY0.76%15 JPY
Theo dõi
5001M JPY13.896B JPY18.15109.38 JPY359
2809KEWPIE CORP
2218 JPY0.73%16 JPY
Mua
248.2K550.508M JPY308.313B JPY19.09115.34 JPY10.696K
2810HOUSE FOODS GROUP INC
2757 JPY0.62%17 JPY
Mua
148.7K409.966M JPY274.884B JPY22.01124.47 JPY6.169K
2811KAGOME CO LTD
3065 JPY0.99%30 JPY
Mua
135.3K414.695M JPY273.862B JPY28.88105.33 JPY2.818K
2812YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO
877 JPY−0.23%−2 JPY
Theo dõi
8K7.016M JPY9.006B JPY51.4317.09 JPY213
2813WAKOU SHOKUHIN CO
7610 JPY2.15%160 JPY
Mua
7005.327M JPY6.263B JPY4.761564.30 JPY267
2814SATO FOODS INDUSTRIES CO
1630 JPY0.00%0 JPY
Mua
400652K JPY10.215B JPY12.15135.51 JPY175
2815ARIAKE JAPAN CO
4680 JPY0.00%0 JPY
Bán
80.8K378.144M JPY149.057B JPY21.82214.48 JPY1.041K
2816DAISHO CO LTD
1398 JPY0.00%0 JPY
Mua
2.4K3.355M JPY13.494B JPY53.5526.11 JPY702
2818PIETRO CO LTD
1889 JPY−0.05%−1 JPY
Mua
4.2K7.934M JPY11.605B JPY−29.03 JPY276
2819EBARA FOODS INDUSTRY INC
3095 JPY0.65%20 JPY
Theo dõi
46.5K143.918M JPY30.704B JPY13.00236.50 JPY707
2820YAMAMI COMPANY
1313 JPY−0.68%−9 JPY
Bán
10.6K13.918M JPY9.148B JPY15.7983.71 JPY265
2830AOHATA CORP
2441 JPY0.21%5 JPY
Mua
2.2K5.37M JPY20.109B JPY86.8528.05 JPY577
2831HAGOROMO FOODS
3000 JPY−0.17%−5 JPY
Theo dõi
9002.7M JPY28.232B JPY−37.73 JPY714
2872SEIHYO CO LTD
4120 JPY4.57%180 JPY
Sức mua mạnh
7K28.84M JPY6.579B JPY−15.84 JPY
2875TOYO SUISAN KAISHA
5530 JPY1.10%60 JPY
Theo dõi
336.2K1.859B JPY564.767B JPY18.98288.16 JPY4.839K
2876DELSOLE CORPORATION
400 JPY−1.23%−5 JPY
Theo dõi
3.7K1.48M JPY3.642B JPY8.1149.96 JPY294
2877NITTOBEST CORP
777 JPY−2.26%−18 JPY
Mua
2.5K1.943M JPY9.4B JPY30.5326.04 JPY1.801K
2883DAIREI CO LTD
1918 JPY0.42%8 JPY
Mua
2.9K5.562M JPY11.335B JPY10.77177.28 JPY150
2884YOSHIMURA FOOD HOLDINGS KK
1065 JPY−1.39%−15 JPY
Mua
212.1K225.887M JPY25.356B JPY35.8730.29 JPY695
2892NIHON SHOKUHIN KAKO CO
3275 JPY−1.36%−45 JPY
Theo dõi
19.8K64.845M JPY16.109B JPY7.22460.11 JPY429
2894ISHII FOOD CO LTD
253 JPY−0.39%−1 JPY
Mua
2.7K683.1K JPY4.27B JPY140.111.81 JPY368
2897NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
11900 JPY1.02%120 JPY
Mua
250.1K2.976B JPY1.193T JPY30.41389.46 JPY14.633K
2899NAGATANIEN HOLDINGS CO LTD
2090 JPY−0.33%−7 JPY
Theo dõi
49.8K104.082M JPY36.736B JPY11.59180.98 JPY2.554K
2903SHINOBU FOOD PRODUCTS CO
714 JPY−0.70%−5 JPY
Mua
3.6K2.57M JPY8.869B JPY7.09102.20 JPY521
2904ICHIMASA KAMABOKO CO
722 JPY−0.14%−1 JPY
Mua
11K7.942M JPY13.307B JPY46.6215.51 JPY952
2907AHJIKAN CO LTD
824 JPY0.00%0 JPY
Bán
4.5K3.708M JPY6.271B JPY9.0690.97 JPY930
2908FUJICCO CO LTD
1861 JPY0.38%7 JPY
Bán
62K115.382M JPY55.755B JPY50.2436.90 JPY1.187K
2910ROCK FIELD CO LTD
1527 JPY0.53%8 JPY
Bán
93.1K142.164M JPY40.603B JPY45.6533.28 JPY1.578K
2911ASAHIMATSU FOODS
2222 JPY0.18%4 JPY
Mua
1.4K3.111M JPY4.06B JPY130.4017.01 JPY326
2914JAPAN TOBACCO INC
2723.0 JPY−0.02%−0.5 JPY
Bán
3.354M9.134B JPY4.833T JPY10.92249.46 JPY52.64K
2915KENKO MAYONNAISE CO
1228 JPY−0.16%−2 JPY
Bán
64.1K78.715M JPY19.986B JPY32.9337.36 JPY1.064K
2916SEMBA TOHKA INDUSTRIES CO
655 JPY0.15%1 JPY
Sức mua mạnh
1.6K1.048M JPY7.456B JPY14.6544.65 JPY606
2917OHMORIYA CO LTD
821 JPY0.12%1 JPY
Bán
1.3K1.067M JPY4.131B JPY12.1367.59 JPY141
2918WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD
1757 JPY−0.11%−2 JPY
Bán
25.3K44.452M JPY30.685B JPY12.79137.48 JPY1.961K
2922NATORI CO LTD
1962 JPY−0.30%−6 JPY
Bán Mạnh
50.4K98.885M JPY24.687B JPY130.7915.05 JPY877
2926SHINOZAKIYA INC
96 JPY0.00%0 JPY
Sức mua mạnh
292.4K28.07M JPY1.359B JPY−3.20 JPY16
2927AFC-HD AMS LIFE SCIENCE CO LTD
720 JPY−0.96%−7 JPY
Bán Mạnh
41.9K30.168M JPY10.077B JPY13.8452.72 JPY799
2932STI FOODS HLDGS INC
2750 JPY2.23%60 JPY
Mua
10.6K29.15M JPY16.297B JPY16.22174.12 JPY257
2933KIBUN FOODS INC
952 JPY1.06%10 JPY
Mua
25.6K24.371M JPY21.734B JPY48.3619.48 JPY2.686K
2935PICKLES HOLDINGS CO LTD
1181 JPY0.85%10 JPY
Theo dõi
15.8K18.66M JPY15.186B JPY12.8892.62 JPY454
2936BASE FOOD INC
436 JPY−0.46%−2 JPY
Bán
60.1K26.204M JPY
2937ST COUSAIR CO LTD
4160 JPY−0.12%−5 JPY
Mua
94.2K391.872M JPY36.774B JPY252