Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

184
Cổ phiếu
44310.403B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.547M
Khối lượng
−1.18%
Thay đổi
−1.00%
Hiệu suất Tháng
+17.77%
Hiệu suất Năm
+21.72%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1301KYOKUYO CO LTD
3700 JPY−2.12%43.5K3.1539.804B JPY9.85375.54 JPY−37.00%2.70%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1332NISSUI CORPORATION
770.2 JPY+0.72%3.169M2.13239.716B JPY11.3268.02 JPY+20.18%2.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
1333MARUHA NICHIRO CORPORATION
2872.5 JPY−0.95%277.8K1.66145.189B JPY8.86324.17 JPY−17.87%3.48%Hàng tiêu dùng không lâu bền
1380AKIKAWA FOODS & FARMS
1030 JPY+0.19%9000.564.294B JPY18.9654.31 JPY+102.85%0.97%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2001NIPPN CORPORATION
2318 JPY−1.70%299.4K1.47177.876B JPY15.00154.50 JPY+50.63%2.11%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2003NITTO FUJI FLOUR MILLING CO
4695 JPY−1.78%9.3K2.5342.753B JPY11.48408.86 JPY+1.14%3.68%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2201MORINAGA & CO
5288 JPY−1.03%227.9K1.41227.737B JPY17.88295.71 JPY−40.63%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2204NAKAMURAYA CO LTD
3050 JPY−0.33%7.5K1.9018.18B JPY−11.34 JPY−140.38%1.64%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2206EZAKI GLICO CO
4165 JPY+0.22%145.2K0.66270.188B JPY24.80167.94 JPY−5.57%1.92%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
2207MEITO SANGYO CO
1642 JPY−0.24%28.4K1.5627.761B JPY36.0545.55 JPY1.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2208BOURBON CORP
2253 JPY+0.13%2.8K0.8754.127B JPY37.8059.61 JPY−32.33%1.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2209IMURAYA GROUP CO LTD
2310 JPY−0.43%26.8K2.0430.225B JPY24.6193.88 JPY−47.70%1.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2211FUJIYA CO LTD
2495 JPY−0.80%193.7K3.0364.309B JPY51.1248.80 JPY−65.02%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2212YAMAZAKI BAKING LTD
3316 JPY−0.75%652.5K1.39691.835B JPY32.18103.05 JPY+73.05%0.66%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2215FIRST BAKING CO
696 JPY−3.20%115.5K0.754.819B JPY−0.43 JPY+99.74%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2216KANRO CO LTD
2065 JPY−0.63%47.8K0.7730.374B JPY14.61141.36 JPY+43.96%1.89%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2217MOROZOFF LIMITED
3770 JPY−1.44%17.2K2.2426.149B JPY16.43229.53 JPY+6.89%1.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2220KAMEDA SEIKA CO
3970 JPY+1.02%67.2K1.6683.703B JPY83.1247.76 JPY−77.96%1.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2221IWATSUKA CONFECTIONERY CO
4965 JPY−0.40%7000.7927.825B JPY12.45398.91 JPY−38.89%0.75%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2222KOTOBUKI SPIRITS
2260.0 JPY+0.02%490.1K1.03351.668B JPY37.1160.91 JPY+126.03%0.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2224COMO CO LTD
2760 JPY−0.14%2.6K2.179.59B JPY−12.81 JPY−135.40%0.25%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2226KOIKE-YA INC
7770 JPY−1.27%4.1K1.5241.446B JPY21.29365.02 JPY+145.22%0.84%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2229CALBEE INC
2840.0 JPY+0.48%397.2K1.03366.705B JPY20.62137.76 JPY+4.46%1.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2264MORINAGA MILK INDUSTRY CO
2778.5 JPY+0.49%475.5K1.24254.614B JPY3.70751.16 JPY+185.73%1.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2266ROKKO BUTTER CO
1331 JPY−0.67%60.1K1.9925.933B JPY308.594.31 JPY1.50%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2267YAKULT HONSHA CO
3160 JPY−1.77%2.682M1.501.033T JPY19.80159.56 JPY+8.99%1.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2268BR 31 ICE CREAM CO.LTD
4065 JPY−0.25%7.3K1.9039.17B JPY31.19130.34 JPY+3.41%0.86%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2269MEIJI HOLDINGS CO LTD
3389 JPY+0.77%1.015M1.20968.955B JPY14.79229.11 JPY−22.76%2.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2270MEGMILK SNOW BRAND CO.LTD
2164 JPY+1.03%204.5K1.56146.145B JPY10.06215.06 JPY+150.68%2.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2281PRIMA MEAT PACKERS
2260 JPY−0.66%118.5K1.07113.565B JPY24.2893.07 JPY−42.40%2.88%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2282NH FOODS LTD
4519 JPY+0.40%605.2K1.73462.094B JPY19.67229.69 JPY−46.49%2.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2288MARUDAI FOOD CO
1618 JPY−0.61%46K1.4740.768B JPY−137.05 JPY−229.10%1.24%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2291FUKUTOME MEAT PACKERS
1478 JPY+0.07%2K1.084.932B JPY−219.96 JPY+4.43%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2296ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC
3870 JPY−0.90%88.9K1.37205.16B JPY16.23238.40 JPY−23.66%3.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2501SAPPORO HOLDINGS LIMITED
5882 JPY−3.13%823.9K1.34458.197B JPY142.9241.16 JPY+68.96%0.71%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
2502ASAHI GROUP HLDGS
5465 JPY−1.81%2.687M0.822.769T JPY16.28335.70 JPY+18.64%2.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2503KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2100.5 JPY−0.80%3.014M0.961.705T JPY25.8481.30 JPY−51.30%3.38%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2531TAKARA HOLDINGS INC
1211.5 JPY−0.25%857.7K1.60239.519B JPY13.0392.95 JPY−14.89%3.14%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2533OENON HOLDINGS INC
358 JPY−1.38%426.2K1.8721.277B JPY9.6936.95 JPY1.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2573HOKKAIDO COCA-COLA BOTTLING CO
2574 JPY−2.17%80.3K3.5534.247B JPY23.03111.78 JPY+234.71%1.17%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2579COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HLDGS INC
2094.0 JPY+1.01%1.07M0.95375.548B JPY411.355.09 JPY2.39%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2585LIFEDRINK CO INC
3875 JPY−0.13%116.2K1.5050.374B JPY17.47221.86 JPY+39.34%0.72%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2586FRUTA FRUTA INC
45 JPY+4.65%121.6K0.251.517B JPY−9.08 JPY+31.02%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2587SUNTORY BEVERAGE & FOOD LIMITED
4566 JPY−1.15%584.9K0.911.411T JPY17.32263.64 JPY+5.41%1.77%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2590DYDO GROUP HOLDINGS INC
5830 JPY−1.35%26.2K0.5791.19B JPY31.21186.82 JPY+266.20%1.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2593ITO EN LTD
4262 JPY−1.62%558K0.63435.808B JPY34.06125.12 JPY+23.65%0.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2594KEY COFFEE INC
2061 JPY−0.53%72.2K1.5744.129B JPY87.9223.44 JPY−43.66%0.58%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2597UNICAFE INC
960 JPY−0.21%50.8K3.0612.823B JPY44.8621.40 JPY+387.51%0.83%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2599JAPAN FOODS CO
1156 JPY−0.69%3.9K0.925.575B JPY10.79107.17 JPY+15.96%2.34%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2602NISSHIN OILLIO GROUP LTD
4360 JPY−0.68%150.7K1.84141.304B JPY12.45350.16 JPY+2.41%3.10%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2607FUJI OIL HOLDINGS INC
2346.0 JPY−1.98%211.4K1.15201.667B JPY13.21177.56 JPY+75.12%2.22%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2668TABIO CORPORATION
1175 JPY−0.93%1.9K1.017.995B JPY16.3771.77 JPY+38.96%2.55%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2670ABC-MART INC
2567.5 JPY+2.45%1.903M2.21635.76B JPY16.74153.39 JPY+87.70%2.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2792HONEYS HOLDINGS CO LTD
1757 JPY+0.98%200.5K0.9148.964B JPY8.59204.55 JPY+56.76%3.13%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2801KIKKOMAN CORP
9024 JPY−1.22%856.3K1.721.729T JPY35.03257.59 JPY+20.86%0.91%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2802AJINOMOTO CO INC
5273 JPY−4.79%3.017M1.052.722T JPY29.81176.89 JPY+38.78%1.40%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2804BULL DOG SAUCE CO
2071 JPY−0.53%15.7K1.2427.804B JPY96.3521.50 JPY−56.36%1.69%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2805S & B FOODS INC
4020 JPY+0.25%11K3.1349.72B JPY12.54320.46 JPY−23.55%1.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2806YUTAKA FOODS CORP
1796 JPY+1.70%5.3K2.4412.479B JPY22.2080.89 JPY−33.96%2.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2809KEWPIE CORP
2550.5 JPY+1.43%591.5K0.88354.532B JPY28.2090.45 JPY−30.28%1.96%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2810HOUSE FOODS GROUP INC
3267 JPY−0.40%161.8K1.07325.733B JPY16.74195.15 JPY+57.96%1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2811KAGOME CO LTD
3139 JPY−0.16%217.4K1.47280.474B JPY22.52139.41 JPY+43.13%1.21%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Bán
2812YAIZU SUISANKAGAKU INDUSTRY CO
1161 JPY0.00%48.2K0.5511.922B JPY64.7117.94 JPY−27.20%2.07%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2813WAKOU SHOKUHIN CO
2405 JPY−2.55%6.2K1.496.546B JPY7.50320.83 JPY−36.99%0.90%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2814SATO FOODS INDUSTRIES CO
1745 JPY−1.86%1.2K0.9810.936B JPY16.76104.09 JPY−7.09%2.18%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2815ARIAKE JAPAN CO
4455 JPY−2.41%73.7K1.41141.891B JPY21.15210.65 JPY−7.78%2.29%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2816DAISHO CO LTD
1406 JPY+0.21%1.6K0.6213.572B JPY40.8834.39 JPY−8.29%1.28%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2818PIETRO CO LTD
1821 JPY−0.05%2.7K1.3311.187B JPY−40.21 JPY−231.89%1.32%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2819EBARA FOODS INDUSTRY INC
2836 JPY−1.08%14.3K1.8228.134B JPY14.95189.68 JPY−30.90%1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2820YAMAMI COMPANY
3005 JPY−0.83%42.1K0.8720.937B JPY20.80144.45 JPY+70.81%1.06%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2830AOHATA CORP
2486 JPY+0.04%3.5K0.2420.48B JPY111.3922.32 JPY−26.83%0.80%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2831HAGOROMO FOODS
3035 JPY0.00%1.4K0.2228.561B JPY−11.30 JPY−137.97%1.65%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2872SEIHYO CO LTD
1782 JPY−1.98%6.7K2.412.847B JPY53.0433.60 JPY0.94%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2875TOYO SUISAN KAISHA
7873 JPY−1.98%616.3K1.41804.052B JPY18.70420.93 JPY+60.95%1.52%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2876DELSOLE CORPORATION
638 JPY−3.19%9.9K0.265.809B JPY8.1278.54 JPY+54.91%1.57%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2877NITTOBEST CORP
841 JPY0.00%1.6K0.4410.175B JPY17.9446.87 JPY+214.73%1.43%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2883DAIREI CO LTD
1925 JPY−0.16%3K1.3211.376B JPY12.88149.44 JPY−8.73%3.12%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2884YOSHIMURA FOOD HOLDINGS KK
1054 JPY−3.30%233.9K0.9425.164B JPY24.2743.44 JPY+82.97%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2892NIHON SHOKUHIN KAKO CO
4160 JPY−2.12%19.5K0.8420.463B JPY6.62628.47 JPY+62.26%6.73%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2894ISHII FOOD CO LTD
292 JPY+0.69%9.6K1.154.928B JPY8.0436.32 JPY1.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2897NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD.
15055 JPY−0.73%404.8K1.081.509T JPY25.85582.36 JPY+67.76%1.03%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh
2899NAGATANIEN HOLDINGS CO LTD
2147 JPY−0.79%50.7K1.7237.738B JPY11.68183.88 JPY−9.04%1.44%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2903SHINOBU FOOD PRODUCTS CO
995 JPY−1.58%14.2K1.2411.862B JPY32.5030.62 JPY−67.74%2.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2904ICHIMASA KAMABOKO CO
740 JPY−0.67%13.6K1.7713.639B JPY86.518.55 JPY−63.79%1.62%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2907AHJIKAN CO LTD
1025 JPY+1.28%7.1K0.817.801B JPY17.9157.22 JPY−58.92%1.56%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2908FUJICCO CO LTD
1939 JPY−0.72%51.1K1.6458.091B JPY38.2650.69 JPY+6.06%2.37%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2910ROCK FIELD CO LTD
1518 JPY−1.62%83.1K1.1340.364B JPY33.9644.70 JPY+7.18%1.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2911ASAHIMATSU FOODS
2210 JPY−0.45%5001.094.038B JPY175.9512.56 JPY−75.32%0.45%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2914JAPAN TOBACCO INC
3742 JPY−2.20%14.307M2.136.642T JPY13.82270.86 JPY+19.18%5.53%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2915KENKO MAYONNAISE CO
1644 JPY−0.66%34.3K1.2026.757B JPY48.5733.85 JPY−55.47%1.16%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2916SEMBA TOHKA INDUSTRIES CO
673 JPY−0.59%3.5K3.047.661B JPY43.2115.57 JPY−69.40%2.23%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2917OHMORIYA CO LTD
938 JPY+1.96%2.8K1.704.72B JPY19.3048.59 JPY−64.10%1.60%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2918WARABEYA NICHIYO HOLDINGS CO LTD
3565 JPY−0.28%84.4K1.0762.26B JPY15.71226.86 JPY+62.71%3.09%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2922NATORI CO LTD
2045 JPY−0.29%25.4K1.7425.732B JPY37.8254.07 JPY−17.30%1.08%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Theo dõi
2926SHINOZAKIYA INC
93 JPY−1.06%76.9K0.251.317B JPY−1.61 JPY+75.84%0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2927AFC-HD AMS LIFE SCIENCE CO LTD
789 JPY−0.50%24.2K1.1411.043B JPY10.0678.45 JPY+50.64%3.49%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2932STI FOODS HLDGS INC
4590 JPY−2.34%31.5K1.6227.201B JPY18.85243.56 JPY+47.88%1.20%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2933KIBUN FOODS INC
1132 JPY−1.31%61K1.4925.843B JPY22.7649.74 JPY+89.95%1.41%Hàng tiêu dùng không lâu bền
2935PICKLES HOLDINGS CO LTD
1191 JPY−1.16%24.7K2.2315.314B JPY12.5395.02 JPY−6.70%1.85%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Mua
2936BASE FOOD INC
500 JPY−0.99%947.9K0.6725.574B JPY−15.43 JPY0.00%Hàng tiêu dùng không lâu bền
Sức mua mạnh