Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

252
Cổ phiếu
16899.512B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.152M
Khối lượng
+0.93%
Thay đổi
−5.78%
Hiệu suất Tháng
−6.68%
Hiệu suất Năm
−16.32%
Hiệu suất YTD
           
1401 MBS INC
595.004.39%25.00Bán6.800K4.341B14.2442.07101.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2120 LIFULL CO LTD
308.00-0.32%-1.00Bán1.297M41.323B22.2913.871297.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2137 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.LTD.
761.00-4.88%-39.00Sức bán mạnh2001.590B10.8573.75259.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2152 YOUJI CORPORATION
811.00-2.52%-21.00Bán8.700K9.410B11.4772.53519.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2157 KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD
391.00-0.51%-2.00Bán1.005M31.879B5.4272.501322.00Phim / Giải trí
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
776.00-2.51%-20.00Bán46.400K4.288B87.539.09702.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2196 ESCRIT INC
409.002.51%10.00Bán125.900K4.797B5.9167.651156.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2198 IKK INC
629.009.58%55.00Mua65.000K18.709B13.1143.78826.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2300 KYOKUTO CO LTD
430.001.65%7.00Bán3.200K2.262B111.933.78263.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2305 STUDIO ALICE
1607.002.62%41.00Theo dõi50.800K27.294B17.3290.401643.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2329 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
520.00-1.52%-8.00Bán14.000K23.373B11.6245.431640.00Phim / Giải trí
2330 FORSIDE CO LTD
75.000.00%0.00Bán66.800K2.441B-4.9675.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
403.001.00%4.00Mua34.100K6.700B0.66608.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2344 HEIAN CEREMONY SERVICE CO
808.000.87%7.00Bán13.300K10.612B8.1398.49241.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2371 KAKAKU.COM. INC
2134.000.71%15.00Bán1.838M435.801B23.7889.18977.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2378 RENAISSANCE INC
1147.001.77%20.00Bán339.200K18.679B7.65147.341423.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2404 TETSUJIN INC
200.00-0.50%-1.00Bán43.800K1.551B-2.26163.00Phim / Giải trí
2406 ARTE SALON HOLDINGS INC
447.002.05%9.00Bán6.200K4.425B16.7226.19560.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2408 KG INTELLIGENCE CO LTD
244.002.95%7.00Bán9.400K1.765B-43.89261.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
2417 ZWEI CO LTD
877.00-0.11%-1.00Mua25.200K3.476B-293.36118.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
347.003.58%12.00Bán76.400K16.552B6.2353.772241.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2424 BRASS CORPORATION
412.001.98%8.00Bán13.900K2.327B4.00101.05406.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2438 ASUKANET CO LIMITED
928.00-0.22%-2.00Bán75.600K15.628B27.0434.39354.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
637.007.42%44.00Bán212.500K20.371B12.4448.11226.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2481 TOWNNEWS-SHA CO LTD
375.00-1.32%-5.00Bán1.300K2.070B7.9048.08203.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
2485 TEAR CORPORATION
524.002.54%13.00Bán73.000K11.740B15.3733.26528.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2499 NIHONWASOU HOLDINGS INC
284.003.65%10.00Bán12.200K2.575B6.8539.98Dịch vụ tiêu dùng khác
2669 KANEMI CO LTD
2790.001.60%44.00Bán3.300K26.985B1286.00Nhà hàng
2675 DYNAC HLDGS CORP
1258.001.78%22.00Bán3.000K8.847B-43.51968.00Nhà hàng
2694 G.TASTE CO LTD
75.00-1.32%-1.00Bán223.500K14.380B-3.14793.00Nhà hàng
2695 KURA SUSHI INC
4000.001.52%60.00Bán222.100K78.972B20.02197.231882.00Nhà hàng
2702 MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
4885.00-0.41%-20.00Bán433.400K649.505B38.62126.99Nhà hàng
2705 OOTOYA HOLDINGS CO LTD
2185.001.25%27.00Mua55.700K15.831B-46.29660.00Nhà hàng
2749 JP-HOLDINGS INC
280.008.53%22.00Mua237.800K24.491B16.7915.373481.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2752 FUJIO FOOD SYSTEM
1375.004.56%60.00Bán82.800K59.324B123.1410.74475.00Nhà hàng
2753 AMIYAKI TEI CO LTD
3220.00-0.92%-30.00Theo dõi61.200K22.052B19.07170.41561.00Nhà hàng
2762 SANKO MARKETING FOODS CO
263.000.00%0.00Bán11.800K4.162B-123.90268.00Nhà hàng
2764 HIRAMATSU INC
159.00-3.64%-6.00Bán252.000K6.865B-33.75602.00Nhà hàng
2789 KARULA CO LTD
393.000.00%0.00Bán4.300K2.361B-14.03286.00Nhà hàng
2798 Y'S TABLE CORP
1660.00-5.74%-101.00Bán6.400K4.417B-148.15665.00Nhà hàng
2882 EAT&CO LTD
1755.00-1.02%-18.00Mua175.800K17.826B44.5439.81441.00Nhà hàng
3010 KACHIKAIHATSU CO L
97.001.04%1.00Bán29.500K5.203B-146.69221.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
3030 HUB CO. LTD
699.003.10%21.00Bán44.800K7.873B13.2951.01317.00Nhà hàng
3057 ZETTON INC.
700.00-5.02%-37.00Bán3.700K3.022B12.7158.00374.00Nhà hàng
3063 J GROUP HOLDINGS CORP
479.00-4.20%-21.00Bán39.100K4.465B37.1713.45582.00Nhà hàng
3065 LIFE FOOD CO. LTD
1580.001.74%27.00Bán5004.838B35.2844.02252.00Nhà hàng
3066 JB ELEVEN CO. LTD.
797.00-0.99%-8.00Bán16.300K5.916B7061.400.11189.00Nhà hàng
3067 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
510.000.00%0.00Bán152.900K4.508B143.773.72172.00Nhà hàng
3068 WDI CORPORATION
1697.000.53%9.00Bán37.200K10.744B-2.032504.00Nhà hàng
3069 JFLA HLDGS INC
380.00-0.26%-1.00Bán263.700K15.925B-34.192041.00Nhà hàng
3073 DD HOLDINGS CO LTD
829.000.12%1.00Bán81.900K12.687B12.2567.611717.00Nhà hàng
3075 CHOUSHIMARU CO.LTD.
1059.000.38%4.00Bán14.300K14.507B27.1238.92495.00Nhà hàng
3077 HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
579.000.87%5.00Mua9.100K3.283B23.6624.26184.00Nhà hàng
3082 KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
564.001.44%8.00Bán49.400K5.767B38.1614.57304.00Nhà hàng
3085 ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO LTD
1461.00-0.88%-13.00Bán323.500K46.510B18.9679.98Nhà hàng
3087 DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
1696.001.68%28.00Bán278.100K74.934B12.28135.782753.00Nhà hàng
3091 BRONCO BILLY CO LTD
2238.003.32%72.00Bán59.700K33.745B21.17102.47527.00Nhà hàng
3091 BRONCO BILLY CO. LTD.
2150.007.07%142.00Bán20033.745B19.63102.47527.00Nhà hàng
3097 MONOGATARI CORPORATION
6370.00-0.16%-10.00Bán87.700K38.364B15.07424.931384.00Nhà hàng
3133 KAIHAN CO LTD
668.004.05%26.00Mua7.500K2.398B-103.48158.00Nhà hàng
3175 AP COMPANY CO LIMITED
506.00-1.56%-8.00Theo dõi47.300K3.645B-246.601080.00Nhà hàng
3178 CHIMNEY CO LTD
1821.00-1.09%-20.00Bán157.900K35.003B106.1817.441081.00Nhà hàng
3193 TORIKIZOKU CO LTD
1721.001.59%27.00Bán204.800K19.942B43.6538.80861.00Nhà hàng
3196 HOTLAND CO LTD
959.002.57%24.00Bán159.100K20.627B26.8435.19Nhà hàng
3197 SKYLARK HOLDINGS CO LTD
1696.001.13%19.00Bán3.540M334.963B34.9248.06Nhà hàng
3198 SFP HOLDINGS CO LTD
1479.00-0.14%-2.00Bán84.300K38.120B20.6571.881183.00Nhà hàng
3221 YOSSIX CO LTD
2020.001.81%36.00Bán111.200K20.842B12.68156.85703.00Nhà hàng
3224 GENERAL OYSTER INC
977.003.61%34.00Mua17.700K2.777B-106.02104.00Nhà hàng
3267 PHIL COMPANY LTD
2698.005.43%139.00Bán36.700K15.588B25.16105.8753.00Dịch vụ tiêu dùng khác
3317 FLYING GARDEN CO
1515.00-1.11%-17.00Bán7.800K2.190B11.36134.86175.00Nhà hàng
3326 RUNSYSTEM CO LTD
465.00-5.30%-26.00Bán6.000K902.312M11.1743.95238.00Phim / Giải trí
3329 TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1350.004.25%55.00Bán7.700K10.894B33.7738.34265.00Nhà hàng
3346 21LADY CO. LTD.
173.00-1.14%-2.00Bán4.700K1.433B-19.9590.00Nhà hàng
3358 Y.S.FOOD CO LTD
148.002.07%3.00Bán27.300K573.204M-52.6879.00Nhà hàng
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
395.007.92%29.00Bán7.900K694.576M-51.58108.00Nhà hàng
3372 KANMONKAI CO LTD
385.004.90%18.00Mua56.300K4.719B-6.59137.00Nhà hàng
3384 ARKCORE INC.
303.00-1.30%-4.00Bán5.800K538.229M4.7466.4380.00Dịch vụ tiêu dùng khác
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
690.00-2.13%-15.00Bán1.082M128.878B3838.00Nhà hàng
3395 SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
1938.003.30%62.00Theo dõi211.800K41.286B14.56128.83830.00Nhà hàng
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
2281.00-2.89%-68.00Bán1.332M97.324B441.155.603871.00Nhà hàng
3399 MARUCHIYO YAMAOKA CORP
1485.00-4.93%-77.00Bán14.500K3.594B13.98114.47Nhà hàng
3418 BALNIBARBI CO LTD
715.002.29%16.00Bán12.700K6.158B17.9140.24632.00Nhà hàng
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD
1683.002.62%43.00Bán491.000K77.550B14.10117.01360.00Nhà hàng
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD
1593.00-6.29%-107.00Bán10077.550B14.62117.01360.00Nhà hàng
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
1233.00-4.12%-53.00Bán262.900K11.447B26.5149.51348.00Nhà hàng
3560 HOBONICHI CO LTD
4035.00-0.62%-25.00Bán1.500K9.357B82.0549.5985.00Xuất bản: Báo chí
3561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
629.00-4.70%-31.00Bán225.500K14.982B25.5626.28623.00Nhà hàng
3563 SUSHIRO GLOBAL HLDGS LTD
6510.00-0.15%-10.00Bán670.000K188.871B18.14360.602220.00Nhà hàng
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD
1145.00-0.09%-1.00Bán125.600K6.433B22.7951.73157.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
3791 IG PORT INC
1355.002.26%30.00Bán12.300K6.649B24.1654.85316.00Phim / Giải trí
3929 SOCIALWIRE CO LTD
642.004.39%27.00Bán436.400K3.848B28.9921.60114.00Xuất bản: Báo chí
3931 VALUE GOLF INC
845.000.48%4.00Bán2001.515B23.3136.26Phim / Giải trí
3975 AOI TYO HLDGS INC
438.00-1.35%-6.00Bán207.200K10.274B-54.641647.00Phim / Giải trí
3990 UUUM CO LTD
2043.00-1.16%-24.00Bán351.800K39.916B46.7347.38382.00Phim / Giải trí
4124 OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
949.004.52%41.00Bán300993.408M13.6966.4150.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4301 AMUSE INC
2352.004.02%91.00Mua105.400K40.820B8.01282.32477.00Phim / Giải trí
4308 J-STREAM IMC
1114.004.60%49.00Mua473.500K12.959B49.4621.53388.00Phát thanh truyền hình
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
576.000.70%4.00Bán141.400K7.462B4.09139.722320.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4337 PIA CORPORATION
2865.001.81%51.00Bán116.600K38.999B99.4428.30304.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4342 SECOM JOSHINETSU CO LTD
3300.004.60%145.00Bán8.300K42.455B13.54233.061719.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4343 AEON FANTASY CO LTD
1531.000.26%4.00Bán185.700K30.238B20.7273.915311.00Phim / Giải trí
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
400.000.00%0.00Bán7004.242B10.4938.13764.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4650 SD ENTERTAINMENT INC
519.001.37%7.00Mua48.600K4.647B-162.97248.00Phim / Giải trí
4651 SANIX INC
259.00-2.26%-6.00Bán1.470M12.382B8.0333.011911.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4651 SANIX INC
214.00-10.83%-26.00Bán50012.382B7.2733.011911.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4661 ORIENTAL LAND CO
14000.000.50%70.00Mua2.641M4603.980B54.40264.346007.00Phim / Giải trí
4666 PARK 24 CO LTD
1630.001.62%26.00Bán1.994M251.815B23.4072.691413.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4676 FUJI MEDIA HOLDING
1159.005.84%64.00Bán1.196M268.294B5.94184.247493.00Phát thanh truyền hình
4679 TAYA CO LTD
563.000.72%4.00Bán36.800K2.813B-9.121121.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4680 ROUND ONE CORP
607.001.85%11.00Bán1.748M57.823B7.6677.811548.00Phim / Giải trí
4681 RESORTTRUST INC.
1008.00-17.38%-212.00Sức bán mạnh2.000K123.872B10.49126.157592.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4681 RESORTTRUST INC
1157.004.80%53.00Bán1.977M123.872B9.50126.157592.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4691 WASHINGTON HOTEL CORPORATION
635.00-1.09%-7.00Bán35.800K7.725B452.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4691 WASHINGTON HOTEL CORPORATION
578.00-17.19%-120.002007.725B452.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4735 KYOSHIN CO LTD
586.003.17%18.00Bán4.800K4.562B12.7644.511740.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4755 RAKUTEN INC
809.00-1.58%-13.00Bán12.957M1097.210B-23.39Dịch vụ tiêu dùng khác
4767 TOW CO LTD
561.00-0.18%-1.00Bán90.900K12.605B8.3869.61198.00Phim / Giải trí
4800 ORICON INC
710.003.80%26.00Bán245.200K9.705B12.3955.71190.00Phim / Giải trí
4801 CENTRAL SPORTS
2528.005.47%131.00Mua51.900K28.315B10.81221.741117.00Phim / Giải trí
4816 TOEI ANIMATION
4820.002.34%110.00Mua61.200K197.109B17.54268.59755.00Phim / Giải trí
4833 PADO CORPORATION
363.0021.40%64.00Mua314.300K7.261B-14.73324.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
4837 SHIDAX CORP
314.00-3.98%-13.00Bán488.700K12.523B-9.138844.00Nhà hàng
4838 SPACE SHOWER NETWORKS INC
444.00-0.89%-4.00Bán10.000K5.031B34.4912.99305.00Phim / Giải trí
4839 WOWOW INC
2544.003.33%82.00Mua63.900K68.665B11.27218.41538.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
5261 RESOL HOLDINGS CO LTD
3815.000.53%20.00Theo dõi23.800K21.190B11.99316.52376.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6030 ADVENTURE INC
2255.008.73%181.00Bán110.200K15.224B22.5692.13363.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6060 COCOLONET CO LTD
884.002.79%24.00Bán2.000K3.397B15.2456.42580.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6065 LIKE KIDS INC
526.008.23%40.00Bán77.900K5.513B3.57155.592856.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6073 ASANTE INCORPORATED
1663.007.36%114.00Mua61.300K20.524B12.69122.031022.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6074 JSS CORPORATION
441.001.38%6.00Bán4.900K1.706B5.1284.88523.00Phim / Giải trí
6076 AMAZE CO LTD
660.006.45%40.00Bán4.800K10.034B4.59135.17108.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1305.005.75%71.00Bán191.100K13.714B16.2376.90350.00Nhà hàng
6096 RAREJOB INC
1838.00-1.87%-35.00Bán128.400K16.559B71.9526.60657.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6176 BRANGISTA INC
424.002.42%10.00Bán31.300K6.022B9.7842.88264.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
6547 GREENS CO LTD
411.00-0.48%-2.00Bán259.200K5.292B5.1979.63720.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6548 TABIKOBO CO LTD
830.003.11%25.00Bán33.800K3.943B12.1168.65362.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6557 GLOBAL BRIDGE HLDGS CO LTD
1060.00-1.03%-11.00Bán20.600K2.722B-13.82Dịch vụ tiêu dùng khác
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
431.00-2.71%-12.00Bán10.000K4.694B-70.33Dịch vụ tiêu dùng khác
6565 ABHOTEL CO LTD
960.004.80%44.00Bán3.100K13.609B13.5867.6324.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6570 KYOWA CORPORATION CO LTD
485.00-1.62%-8.00Bán19.700K2.891B4.72105.69177.00Tập đoàn truyền thông
6571 QB NET HOLDINGS CO LTD
1645.00-0.36%-6.00Bán108.100K20.820B15.18116.282014.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6574 CONVANO INC
750.001.90%14.00Bán7.500K1.683B14.9050.01290.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6577 BESTONE.COM CO LTD
1226.009.27%104.00Bán26.700K1.522B13.2986.4125.00Dịch vụ tiêu dùng khác
7030 SPRIX LTD
661.000.30%2.00Bán110.000K11.320B7.1496.66437.00Dịch vụ tiêu dùng khác
7040 SUN LIFE HOLDING CO LTD
879.003.41%29.00Mua2.600K5.382B18.3846.25459.00Dịch vụ tiêu dùng khác
7084 KIDS SMILE HOLDINGS INC
1576.00-0.13%-2.00Mua32.500KDịch vụ tiêu dùng khác
7085 CURVES HOLDINGS CO LTD
572.001.78%10.00Mua465.800K53.687BDịch vụ tiêu dùng khác
7086 KIZUNA HOLDINGS CORP
1686.000.06%1.00Mua10.300K5.807B187.00Dịch vụ tiêu dùng khác
7412 ATOM CORPORATION
870.000.58%5.00Bán1.100K157.946B-7.281214.00Nhà hàng
7412 ATOM CORPORATION
858.00-3.60%-32.00Bán1.770M157.946B-7.281214.00Nhà hàng
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất