Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

224
Cổ phiếu
20907.193B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.115M
Khối lượng
+0.66%
Thay đổi
+10.43%
Hiệu suất Tháng
+24.98%
Hiệu suất Năm
+20.73%
Hiệu suất YTD
          
1401 MBS INC
538.000.19%1.00Bán6.200K4.160B14.4637.13107.00
2152 YOUJI CORPORATION
1167.004.01%45.00Mua8.300K12.607B11.4198.36523.00
2157 KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD
567.00-1.56%-9.00Bán1.203M46.229B-50.58833.00
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
800.000.13%1.00Bán5.900K4.441B86.899.20738.00
2196 ESCRIT INC
564.001.99%11.00Mua171.400K7.619B-236.491068.00
2198 IKK INC
697.000.00%0.00Mua21.400K20.457B-112.99948.00
2305 STUDIO ALICE
2433.00-0.94%-23.00Mua67.800K41.322B8.68282.931606.00
2329 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
662.00-1.05%-7.00Sức bán mạnh6.700K29.756B19.9433.551571.00
2330 FORSIDE CO LTD
113.004.63%5.00Mua259.100K3.677B21.545.0185.00
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
306.00-0.33%-1.00Bán33.300K6.089B-118.63381.00
2344 HEIAN CEREMONY SERVICE CO
902.00-0.33%-3.00Bán70011.101B14.7761.27248.00
2371 KAKAKU.COM. INC
3750.000.54%20.00Mua742.400K772.523B58.7063.591172.00
2378 RENAISSANCE INC
1173.00-0.59%-7.00Bán66.400K22.156B-362.061580.00
2388 WEDGE HOLDINGS CO
97.002.11%2.00Bán49.900K3.468B-49.932616.00
2404 TETSUJIN INC
289.000.70%2.00Bán7.000K3.806B-115.32236.00
2406 ARTE SALON HOLDINGS INC
571.000.18%1.00Mua6.000K5.653B42.9513.27626.00
2408 KG INTELLIGENCE CO LTD
349.000.58%2.00Mua2.100K2.524B-22.12232.00
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
355.000.00%0.00Mua82.300K16.934B-175.282354.00
2424 BRASS CORPORATION
811.00-4.02%-34.00Mua399.500K4.581B28.1430.02
2438 ASUKANET CO LIMITED
891.00-1.66%-15.00Mua50.400K15.012B59.7915.15377.00
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
1303.003.33%42.00Sức mua mạnh218.300K40.288B28.7344.12244.00
2481 TOWNNEWS-SHA CO LTD
399.000.25%1.00Bán3.300K2.203B11.3635.03
2485 TEAR CORPORATION
513.000.39%2.00Mua39.800K11.494B21.2824.01565.00
2499 NIHONWASOU HOLDINGS INC
247.000.41%1.00Mua7.000K2.239B4.1659.18167.00
2669 KANEMI CO LTD
2852.000.04%1.00Bán4.600K27.584B30.7592.711196.00
2694 YAKINIKU SAKAI HOLDINGS INC
72.001.41%1.00Mua80.300K16.903B-5.73735.00
2695 KURA SUSHI INC
3875.00-1.40%-55.00Bán484.500K153.679B73.2053.752090.00
2702 MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
5280.000.57%30.00Mua359.400K702.023B31.86164.782083.00
2705 OOTOYA HOLDINGS CO LTD
2906.00-0.14%-4.00Mua6.600K21.041B-427.25654.00
2749 JP-HOLDINGS INC
286.002.51%7.00Sức mua mạnh278.200K25.016B52.385.333916.00
2752 FUJIO FOOD GROUP INC
1401.001.52%21.00Sức mua mạnh50.700K61.491B-60.27539.00
2753 AMIYAKI TEI CO LTD
2928.000.07%2.00Sức mua mạnh8.900K20.052B-71.84592.00
2762 SANKO MARKETING FOODS CO
259.002.37%6.00Mua52.500K4.386B-114.43
2764 HIRAMATSU INC
213.00-0.93%-2.00Mua374.700K14.925B-80.58648.00
2789 KARULA CO LTD
421.00-0.24%-1.00Mua1.600K2.529B-126.54263.00
2798 Y'S TABLE CORP
1813.00-0.38%-7.00Bán1.000K5.484B-387.22591.00
2882 EAT&HOLDINGS CO LTD
2344.002.54%58.00Sức mua mạnh46.300K23.809B-3.34
3010 POLARIS HOLDINGS CO LTD
91.00-1.09%-1.00Bán56.500K5.371B-34.54191.00
3030 HUB CO. LTD
729.001.82%13.00Mua17.300K9.169B-171.65323.00
3063 J GROUP HOLDINGS CORP
526.000.19%1.00Bán5.500K5.101B-109.54467.00
3065 LIFE FOOD CO. LTD
1662.000.91%15.00Bán3005.090B-465.34254.00
3067 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
600.000.17%1.00Mua11.300K5.304B-56.56333.00
3068 WDI CORPORATION
1638.000.24%4.00Mua4.200K10.371B5.11319.761476.00
3069 JFLA HLDGS INC
400.000.00%0.00Mua32.100K16.759B-32.281809.00
3073 DD HOLDINGS CO LTD
494.000.41%2.00Mua43.800K8.777B-388.891369.00
3075 CHOUSHIMARU CO.LTD.
1203.000.92%11.00Sức mua mạnh14.300K16.480B33.4535.65482.00
3077 HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
487.000.21%1.00Mua4.000K2.761B-147.19169.00
3082 KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
641.00-0.31%-2.00Mua9.000K6.554B-53.26
3085 ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO LTD
2377.000.25%6.00Mua57.600K75.671B21.05115.88638.00
3087 DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
1712.001.06%18.00Sức mua mạnh136.700K75.695B-116.492755.00
3091 BRONCO BILLY CO LTD
2579.000.47%12.00Mua36.200K38.886B56.4345.56527.00
3097 MONOGATARI CORPORATION
7430.001.78%130.00Mua103.400K89.667B32.39226.11
3133 KAIHAN CO LTD
408.00-4.23%-18.00Sức bán mạnh54.900K5.565B-172.5872.00
3175 AP HOLDINGS CO LTD
455.000.00%0.00Bán7.400K4.599B-306.10717.00
3178 CHIMNEY CO LTD
1517.000.80%12.00Mua37.800K29.267B-314.05752.00
3193 TORIKIZOKU HOLDINGS CO LTD
2054.00-2.84%-60.00Mua354.600K23.801B-40.25
3196 HOTLAND CO LTD
1347.000.30%4.00Mua40.600K29.004B44.1430.75630.00
3197 SKYLARK HOLDINGS CO LTD
1585.000.44%7.00Mua1.099M360.591B268.875.876161.00
3198 SFP HOLDINGS CO LTD
1441.000.49%7.00Mua60.200K37.161B-168.041158.00
3221 YOSSIX HOLDINGS CO LTD
2300.002.50%56.00Sức mua mạnh27.800K23.740B-58.20817.00
3224 GENERAL OYSTER INC
957.00-0.62%-6.00Mua8.200K3.287B-129.22114.00
3267 PHIL COMPANY LTD
3250.006.04%185.00Sức mua mạnh326.700K18.329B56.0055.3145.00
3317 FLYING GARDEN CO
1701.000.35%6.00Mua1.900K2.458B6.31268.60172.00
3326 RUNSYSTEM CO LTD
500.000.00%0.00Bán40.600K1.125B-485.67
3329 TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1567.00-0.89%-14.00Mua4.300K12.645B35.1444.99234.00
3358 Y.S.FOOD CO LTD
290.001.05%3.00Bán6.300K1.761B-11.5171.00
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
353.003.52%12.00Mua11.200K847.702M-83.30109.00
3372 KANMONKAI CO LTD
304.00-0.33%-1.00Bán18.600K4.134B-25.18139.00
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
894.00-0.78%-7.00Bán847.700K166.984B-28.844144.00
3395 SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
1591.000.70%11.00Mua63.000K33.893B-216.36828.00
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
2595.001.88%48.00Sức mua mạnh927.100K224.528B-2.874475.00
3399 MARUCHIYO YAMAOKA CORP
1870.00-0.16%-3.00Bán1.700K4.580B12.54151.92387.00
3418 BALNIBARBI CO LTD
1046.00-0.38%-4.00Sức bán mạnh9.300K8.947B27.5441.25
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
87.001.16%1.00Sức bán mạnh220.400K3.716B-3.0513.00
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD
2145.000.52%11.00Sức mua mạnh180.200K98.849B22.8793.57441.00
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
2144.00-2.23%-49.00Mua150.500K19.398B-40.29393.00
3560 HOBONICHI CO LTD
3995.000.00%0.00Sức bán mạnh4009.268B58.1068.86105.00
3561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
622.001.30%8.00Mua21.300K16.762B-64.76537.00
3563 FOOD & LIFE COMPANIES LTD
4990.001.42%70.00Mua745.500K579.184B44.22111.742863.00
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD
4260.002.53%105.00Sức mua mạnh90.100K23.993B41.46102.01148.00
3791 IG PORT INC
1762.000.17%3.00Mua4.700K8.715B14.94117.74365.00
3929 SOCIALWIRE CO LTD
654.00-0.46%-3.00Sức bán mạnh9.700K3.921B-31.87181.00
3975 AOI TYO HLDGS INC
898.000.00%0.00Bán25.200K21.089B-30.091727.00
4124 OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
2410.00-0.82%-20.00Bán17.500K2.546B30.3880.0551.00
4301 AMUSE INC
2396.000.08%2.00Mua36.000K41.760B17.79134.59469.00
4308 J-STREAM IMC
2575.002.26%57.00Bán78.400K32.015B17.31145.44594.00
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
1022.00-0.78%-8.00Bán61.900K13.253B-762.871731.00
4337 PIA CORPORATION
3535.002.02%70.00Sức mua mạnh24.700K53.906B-357.94332.00
4342 SECOM JOSHINETSU CO LTD
6320.000.00%0.00Mua20081.304B26.42239.181731.00
4343 AEON FANTASY CO LTD
2030.001.50%30.00Mua53.800K40.123B-290.864695.00
4347 BROADMEDIA CORPORATION
79.002.60%2.00Bán450.100K6.071B15.674.91439.00
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
361.002.85%10.00Sức mua mạnh13.400K3.631B46.127.61891.00
4650 SD ENTERTAINMENT INC
334.000.30%1.00Bán10.700K2.991B-65.49289.00
4651 SANIX INC
340.001.80%6.00Bán457.200K16.254B15.9420.962027.00
4661 ORIENTAL LAND CO
17135.001.09%185.00Mua844.300K5611.241B-108.048782.00
4666 PARK 24 CO LTD
1755.00-2.23%-40.00Sức bán mạnh2.425M271.183B-304.945565.00
4676 FUJI MEDIA HOLDING
1187.00-0.84%-10.00Bán856.900K264.049B22.4353.376880.00
4679 TAYA CO LTD
579.000.00%0.00Mua5.600K2.893B3.12185.841020.00
4680 ROUND ONE CORP
1388.003.27%44.00Mua1.301M123.114B-150.381772.00
4681 RESORTTRUST INC
2032.00-0.05%-1.00Mua247.900K217.598B-60.688123.00
4691 WASHINGTON HOTEL CORPORATION
699.00-1.27%-9.00Bán18.500K8.427B-609.10405.00
4735 KYOSHIN CO LTD
563.000.18%1.00Mua1.400K4.383B23.0924.342115.00
4755 RAKUTEN GROUP INC
1122.00-0.62%-7.00Bán6.253M1771.174B-107.6123841.00
4767 TOW CO LTD
351.003.24%11.00Sức mua mạnh334.800K15.787B33.7910.14
4801 CENTRAL SPORTS
2600.003.22%81.00Sức mua mạnh27.300K29.122B-0.181176.00
4816 TOEI ANIMATION
24020.002.04%480.00Mua177.400K982.386B88.14267.07819.00
4833 SUCCESS HOLDERS INC
258.003.20%8.00Sức mua mạnh87.200K6.428B98.00
4837 SHIDAX CORP
455.003.17%14.00Mua334.200K18.147B15.7535.939419.00
4838 SPACE SHOWER NETWORKS INC
448.000.45%2.00Bán2.300K5.076B397.821.12242.00
4839 WOWOW INC
2501.00-0.87%-22.00Mua44.400K67.622B-11.33588.00
5261 RESOL HOLDINGS CO LTD
4150.000.12%5.00Mua3.300K23.050B30.69135.05393.00
6030 ADVENTURE INC
6460.00-3.58%-240.00Bán96.400K43.621B53.26125.95
6060 COCOLONET CO LTD
922.00-0.11%-1.00Bán2003.543B-194.85525.00
6073 ASANTE INCORPORATED
1849.000.27%5.00Mua34.400K20.272B18.03102.271049.00
6074 JSS CORPORATION
470.000.43%2.00Bán1.300K1.818B76.776.10511.00
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
1644.002.37%38.00Mua107.400K17.638B12.33130.81387.00
6096 RAREJOB INC
1418.000.14%2.00Bán26.400K13.147B36.3640.73816.00
6547 GREENS CO LTD
545.000.18%1.00Mua41.100K7.018B-683.68
6548 TABIKOBO CO LTD
1041.00-0.86%-9.00Bán47.500K5.935B-272.04289.00
6557 GLOBAL BRIDGE HLDGS CO LTD
912.00-0.65%-6.00Bán5.700K2.496B-3.811154.00
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
773.00-1.40%-11.00Sức bán mạnh26.000K8.418B-212.67176.00
6565 ABHOTEL CO LTD
1222.003.12%37.00Mua23.400K17.323B113.1210.4832.00
6570 KYOWA CORPORATION CO LTD
494.001.86%9.00Sức mua mạnh2.800K2.899B25.2119.24187.00
6571 QB NET HOLDINGS CO LTD
1888.001.23%23.00Sức mua mạnh32.800K24.217B104.0919.21
6574 CONVANO INC
726.001.11%8.00Bán3.300K1.645B58.1512.39360.00
6577 BESTONE.COM CO LTD
2287.000.48%11.00Bán11.600K2.915B-104.86
7030 SPRIX LTD
970.002.11%20.00Mua106.800K16.611B16.2560.45490.00
7040 SUN LIFE HOLDING CO LTD
785.000.38%3.00Mua9004.807B9.2184.91518.00
7084 KIDS SMILE HOLDINGS INC
1415.001.07%15.00Mua1.300K4.488B5.61256.221011.00
7085 CURVES HOLDINGS CO LTD
899.000.90%8.00Mua202.900K84.378B179.204.97548.00
7086 KIZUNA HOLDINGS CORP
2327.000.61%14.00Mua63.900K8.015B22.27104.34236.00
7092 FAST FITNESS JAPAN INCORPORATED
4355.000.35%15.00Bán26.400K67.855B199.00
7097 SAKURASAKU PLUS CO LTD
2055.000.39%8.00Bán7.100K8.880B9.73226.321105.00
7412 ATOM CORPORATION
791.000.00%0.00Mua350.500K152.732B-7.50908.00
7421 KAPPA CREATE CO LTD
1398.00-0.07%-1.00Bán190.500K68.967B202.406.91819.00
7522 WATAMI CO LTD
1002.00-0.99%-10.00Mua189.100K40.584B-220.611902.00
7524 MARCHE CORP
490.00-0.20%-1.00Mua23.400K3.934B-135.05180.00
7550 ZENSHO HOLDINGS CO LTD
2814.000.14%4.00Mua1.186M428.079B43.3764.7916253.00
7554 KOURAKUEN HOLDINGS CORPORATION
1509.001.62%24.00Mua57.500K22.688B-10.28814.00
7561 HURXLEY CORP
1033.001.18%12.00Mua8.500K9.503B100.9810.11427.00
7562 ANRAKUTEI CO LTD
6710.001.21%80.00Sức mua mạnh2.900K14.345B109.1960.72610.00
7581 SAIZERIYA COMPANY
2777.000.73%20.00Sức mua mạnh174.800K135.151B193.8414.224164.00
7585 KAN-NANMARU CORPORATION
451.00-0.22%-1.00Bán3.600K1.719B-132.47
7604 UMENOHANA CO LTD
1113.000.45%5.00Bán3.500K8.919B-164.67703.00
7611 HIDAY HIDAKA CORP
1733.000.52%9.00Mua104.600K65.821B-42.26859.00
7616 COLOWIDE CO LTD
1733.00-0.35%-6.00Bán866.600K147.415B-71.155625.00
7621 UKAI CO LTD
3110.00-0.64%-20.00Mua2.300K16.299B-252.17712.00
7625 GLOBAL-DINING INC
430.000.47%2.00Bán61.000K4.452B429.371.34185.00
7630 ICHIBANYA CO LTD
4715.00-1.05%-50.00Sức bán mạnh92.000K150.433B55.4885.881238.00
7674 NATTY SWANKY CO LTD
3285.003.30%105.00Sức mua mạnh2.600K7.035B519.336.32
Tải thêm