Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

229
Cổ phiếu
23253.584B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.009M
Khối lượng
+1.70%
Thay đổi
+5.42%
Hiệu suất Tháng
+26.17%
Hiệu suất Năm
+25.78%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
(FY)
1757SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES
45 JPY0.00%0 JPY
Mua
3.037M136.647M JPY11.693B JPY38.821.16 JPY
2152YOUJI CORPORATION
1233 JPY0.49%6 JPY
Mua
1.6K1.973M JPY13.32B JPY12.3499.95 JPY
2157KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD
1128 JPY−0.27%−3 JPY
Theo dõi
276.3K311.666M JPY91.969B JPY23.4352.24 JPY859
2164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
349 JPY0.58%2 JPY
Bán
1.6K558.4K JPY738.217M JPY−33.03 JPY163
2179SEIGAKUSHA CO LTD
704 JPY−1.40%−10 JPY
Bán Mạnh
700492.8K JPY3.908B JPY9.2775.96 JPY
2196ESCRIT INC
370 JPY0.00%0 JPY
Mua
273.1K101.047M JPY4.998B JPY−4.21 JPY
2198IKK HOLDINGS INC
646 JPY1.41%9 JPY
Bán
50K32.3M JPY18.979B JPY13.6147.46 JPY896
2329TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
936 JPY1.08%10 JPY
Mua
48.6K45.49M JPY42.072B JPY13.4369.70 JPY
2330FORSIDE CO LTD
72 JPY4.35%3 JPY
Mua
221.8K15.97M JPY2.343B JPY−1.16 JPY90
2340GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
332 JPY−0.30%−1 JPY
Mua
73.9K24.535M JPY7.57B JPY−14.26 JPY
2344HEIAN CEREMONY SERVICE CO
759 JPY0.80%6 JPY
Mua
19.8K15.028M JPY9.341B JPY8.5988.38 JPY
2371KAKAKU.COM. INC
2025.0 JPY0.65%13.0 JPY
Theo dõi
585.2K1.185B JPY404.944B JPY25.5579.31 JPY
2378RENAISSANCE INC
909 JPY0.89%8 JPY
Bán
59K53.631M JPY17.169B JPY−60.44 JPY
2404TETSUJIN INC
374 JPY2.19%8 JPY
Mua
137.3K51.35M JPY4.926B JPY−20.85 JPY278
2408KG INTELLIGENCE CO LTD
387 JPY−0.77%−3 JPY
Bán
4.7K1.819M JPY2.799B JPY7.5851.04 JPY209
2418TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
478 JPY3.46%16 JPY
Sức mua mạnh
354.5K169.451M JPY22.801B JPY8.0959.08 JPY2.041K
2424BRASS CORPORATION
1076 JPY4.16%43 JPY
Theo dõi
26K27.976M JPY6.078B JPY5.40199.35 JPY464
2438ASUKANET CO LIMITED
942 JPY1.62%15 JPY
Mua
116.1K109.366M JPY15.885B JPY37.4125.18 JPY389
2481TOWNNEWS-SHA CO LTD
639 JPY0.47%3 JPY
Bán
3.2K2.045M JPY3.528B JPY8.1778.24 JPY190
2485TEAR CORPORATION
434 JPY0.46%2 JPY
Bán
15.5K6.727M JPY9.764B JPY18.5623.39 JPY604
2654ASMO CORP
363 JPY0.55%2 JPY
Bán
7.2K2.614M JPY4.958B JPY23.9115.18 JPY
2669KANEMI CO LTD
2923 JPY0.38%11 JPY
Mua
2.1K6.138M JPY28.271B JPY16.43177.86 JPY1.157K
2694YAKINIKU SAKAI HOLDINGS INC
71 JPY1.43%1 JPY
Bán
237.6K16.87M JPY16.67B JPY63.221.18 JPY
2695KURA SUSHI INC
3120 JPY0.81%25 JPY
Bán
119.5K372.84M JPY123.728B JPY−39.96 JPY2.329K
2702MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
5730 JPY1.06%60 JPY
Mua
1.685M9.654B JPY761.855B JPY39.88143.69 JPY2.475K
2705OOTOYA HOLDINGS CO LTD
3880 JPY0.65%25 JPY
Theo dõi
4.7K18.236M JPY28.091B JPY183.1623.61 JPY
2722IK HOLDINGS CO LTD
385 JPY−1.03%−4 JPY
Bán Mạnh
25.4K9.779M JPY3.023B JPY−68.70 JPY224
2749JP-HOLDINGS INC
341 JPY1.19%4 JPY
Sức mua mạnh
460K156.86M JPY29.827B JPY10.9431.17 JPY
2752FUJIO FOOD GROUP INC
1513 JPY1.89%28 JPY
Mua
180.3K272.794M JPY67.078B JPY−69.42 JPY445
2753AMIYAKI TEI CO LTD
3480 JPY1.90%65 JPY
Theo dõi
11.8K41.064M JPY23.832B JPY180.5419.28 JPY
2762SANKO MARKETING FOODS CO
183 JPY0.55%1 JPY
Bán
233K42.639M JPY3.716B JPY−43.22 JPY
2764HIRAMATSU INC
268 JPY1.13%3 JPY
Theo dõi
251K67.268M JPY18.778B JPY−12.79 JPY
2789KARULA CO LTD
383 JPY0.00%0 JPY
Bán
500191.5K JPY2.301B JPY−10.21 JPY249
2798Y'S TABLE CORP
2014 JPY0.25%5 JPY
Sức mua mạnh
1K2.014M JPY6.643B JPY−24.64 JPY531
2882EAT&HOLDINGS CO LTD
2157 JPY0.28%6 JPY
Bán
68.2K147.107M JPY22.236B JPY57.0037.89 JPY540
3010POLARIS HOLDINGS CO LTD
97 JPY0.00%0 JPY
Bán
94.1K9.128M JPY11.374B JPY20.234.86 JPY
3030HUB CO. LTD
725 JPY−2.68%−20 JPY
Bán
147.7K107.083M JPY9.119B JPY−22.56 JPY289
3053PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
133 JPY3.91%5 JPY
Bán
354.7K47.175M JPY6.213B JPY−54.79 JPY343
3063J GROUP HOLDINGS CORP
501 JPY0.60%3 JPY
Sức mua mạnh
20K10.02M JPY5.86B JPY−55.99 JPY367
3065LIFE FOOD CO. LTD
1692 JPY0.00%0 JPY
Sức mua mạnh
500846K JPY5.182B JPY−146.20 JPY224
3067TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
491 JPY0.00%0 JPY
Bán Mạnh
4K1.964M JPY4.366B JPY58.568.42 JPY299
3068WDI CORPORATION
2168 JPY0.65%14 JPY
Theo dõi
2.3K4.986M JPY13.726B JPY14.50149.50 JPY
3069JFLA HLDGS INC
327 JPY0.00%0 JPY
Bán
47.3K15.467M JPY15.418B JPY−47.58 JPY
3073DD GROUP CO LTD
1248 JPY4.17%50 JPY
Sức mua mạnh
192.7K240.49M JPY22.594B JPY33.5337.23 JPY1.142K
3075CHOUSHIMARU CO.LTD.
1164 JPY0.09%1 JPY
Bán
4.5K5.238M JPY15.946B JPY34.8533.41 JPY465
3077HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
472 JPY−0.63%−3 JPY
Bán Mạnh
1.6K755.2K JPY2.676B JPY−49.16 JPY
3082KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
875 JPY0.81%7 JPY
Mua
13.6K11.9M JPY8.915B JPY−54.41 JPY364
3085ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO LTD
2951 JPY0.27%8 JPY
Mua
65.3K192.7M JPY93.944B JPY33.9389.49 JPY519
3087DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
2038 JPY1.24%25 JPY
Mua
88.1K179.548M JPY90.114B JPY26.2877.55 JPY2.767K
3091BRONCO BILLY CO LTD
2880 JPY1.80%51 JPY
Sức mua mạnh
47.8K137.664M JPY43.425B JPY72.2439.94 JPY543
3097MONOGATARI CORPORATION
3160 JPY0.32%10 JPY
Mua
450.5K1.424B JPY114.874B JPY26.46120.13 JPY1.442K
3133KAIHAN CO LTD
566 JPY1.80%10 JPY
Theo dõi
1.961M1.11B JPY21.445B JPY−36.29 JPY
3175AP HOLDINGS CO LTD
732 JPY1.24%9 JPY
Theo dõi
15.8K11.566M JPY8.814B JPY−119.67 JPY
3178CHIMNEY CO LTD
1231 JPY0.98%12 JPY
Bán
14.3K17.603M JPY23.75B JPY−104.52 JPY
3193TORIKIZOKU HOLDINGS CO LTD
2199 JPY1.38%30 JPY
Theo dõi
45.5K100.055M JPY25.481B JPY57.9737.93 JPY851
3196HOTLAND CO LTD
1738 JPY2.12%36 JPY
Sức mua mạnh
52.4K91.071M JPY37.637B JPY33.1252.62 JPY686
3197SKYLARK HOLDINGS CO LTD
1859.0 JPY1.14%21.0 JPY
Mua
1.198M2.227B JPY422.927B JPY−28.86 JPY5.804K
3198SFP HOLDINGS CO LTD
1906 JPY1.60%30 JPY
Theo dõi
231.4K441.048M JPY49.153B JPY89.4021.32 JPY940
3221YOSSIX HOLDINGS CO LTD
2215 JPY0.41%9 JPY
Mua
22K48.73M JPY22.865B JPY23.6993.82 JPY
3223SLD ENTERTAINMENT INC
659 JPY−0.45%−3 JPY
Theo dõi
600395.4K JPY1.029B JPY−173.45 JPY144
3224GENERAL OYSTER INC
1168 JPY0.26%3 JPY
Theo dõi
500584K JPY4.704B JPY34.0234.37 JPY
3267PHIL COMPANY LTD
898 JPY0.11%1 JPY
Mua
15.8K14.188M JPY4.996B JPY38.2123.50 JPY52
3317FLYING GARDEN CO
1917 JPY0.21%4 JPY
Mua
6001.15M JPY2.771B JPY9.50201.85 JPY
3326RUNSYSTEM CO LTD
373 JPY1.36%5 JPY
Mua
6.6K2.462M JPY1.585B JPY−223.98 JPY208
3329TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1535 JPY−1.35%−21 JPY
Bán
24.7K37.915M JPY12.387B JPY29.0952.76 JPY
3350METAPLANET INC
23 JPY−4.17%−1 JPY
Bán Mạnh
761.3K17.51M JPY2.638B JPY−8.68 JPY21
3358Y.S.FOOD CO LTD
550 JPY2.04%11 JPY
Theo dõi
21.9K12.045M JPY3.355B JPY93.185.86 JPY
3370FUJITA CORP CO.LTD.
257 JPY−1.15%−3 JPY
Bán
7.8K2.005M JPY877.198M JPY−25.15 JPY
3372KANMONKAI CO LTD
266 JPY1.53%4 JPY
Mua
6.6K1.756M JPY3.644B JPY17.6615.06 JPY
3387CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
1011 JPY1.10%11 JPY
Mua
594.1K600.635M JPY212.465B JPY62.7916.10 JPY4.034K
3397TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
3035 JPY2.19%65 JPY
Mua
336.4K1.021B JPY264.263B JPY77.1539.63 JPY
3399MARUCHIYO YAMAOKA CORP
3915 JPY2.62%100 JPY
Sức mua mạnh
7K27.405M JPY9.652B JPY23.18168.93 JPY443
3418BALNIBARBI CO LTD
1406 JPY0.64%9 JPY
Sức mua mạnh
26.5K37.259M JPY12.453B JPY44.7131.54 JPY569
3496AZOOM CO LTD
6130 JPY0.99%60 JPY
Mua
35.4K217.002M JPY36.573B JPY52.11119.67 JPY268
3521ECONACH HOLDINGS CO LTD
96 JPY3.23%3 JPY
Theo dõi
6.772M650.141M JPY5.08B JPY99.510.96 JPY
3543KOMEDA HOLDINGS CO LTD
2679 JPY1.29%34 JPY
Mua
150.6K403.457M JPY123.741B JPY22.82117.58 JPY548
3547KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
1653 JPY1.79%29 JPY
Theo dõi
29.1K48.102M JPY15.099B JPY35.5146.70 JPY436
3560HOBONICHI CO LTD
3450 JPY0.15%5 JPY
Sức mua mạnh
7002.415M JPY8.003B JPY17.67195.40 JPY123
3561CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
1492 JPY3.04%44 JPY
Bán
334.6K499.223M JPY44.743B JPY26.5956.45 JPY
3563FOOD & LIFE COMPANIES LTD
3445 JPY1.03%35 JPY
Sức mua mạnh
878.6K3.027B JPY399.857B JPY246.1114.22 JPY6.088K
3791IG PORT INC
3200 JPY1.59%50 JPY
Mua
14.2K45.44M JPY15.828B JPY180.5517.72 JPY393
3926OPEN DOOR INC
1192 JPY0.25%3 JPY
Bán
253.1K301.695M JPY36.968B JPY−1.44 JPY
4301AMUSE INC
1767 JPY1.55%27 JPY
Bán
22.6K39.934M JPY30.797B JPY17.45101.27 JPY
4331TAKE & GIVE NEEDS CO
1102 JPY0.18%2 JPY
Bán
131.7K145.133M JPY16.014B JPY5.84304.75 JPY
4337PIA CORPORATION
3320 JPY1.84%60 JPY
Mua
8.7K28.884M JPY50.697B JPY35.8192.71 JPY
4343AEON FANTASY CO LTD
3570 JPY−0.14%−5 JPY
Mua
38.3K136.731M JPY70.569B JPY−170.82 JPY4.361K
4347BROADMEDIA CORPORATION
1419 JPY2.16%30 JPY
Mua
32.1K45.55M JPY10.903B JPY9.42150.65 JPY
4645ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
485 JPY−0.61%−3 JPY
Mua
2.3K1.116M JPY4.913B JPY13.3536.32 JPY928
4650SD ENTERTAINMENT INC
272 JPY0.37%1 JPY
Bán
4.9K1.333M JPY2.435B JPY−22.08 JPY
4661ORIENTAL LAND CO
5322 JPY2.09%109 JPY
Sức mua mạnh
4.291M22.838B JPY8.717T JPY109.9849.29 JPY
4666PARK 24 CO LTD
2126.0 JPY1.72%36.0 JPY
Mua
638.5K1.357B JPY362.526B JPY74.8929.55 JPY4.97K
4676FUJI MEDIA HOLDING
1349.0 JPY0.37%5.0 JPY
Mua
626.4K845.014M JPY300.025B JPY6.40210.69 JPY
4678SHUEI YOBIKO CO
404 JPY0.00%0 JPY
Bán
3.2K1.293M JPY2.711B JPY16.0025.24 JPY
4679TAYA CO LTD
458 JPY0.22%1 JPY
Bán
13.5K6.183M JPY2.289B JPY−161.08 JPY
4680ROUND ONE CORP
655 JPY1.55%10 JPY
Sức mua mạnh
3.442M2.254B JPY188.22B JPY19.2634.03 JPY
4681RESORTTRUST INC
2113.0 JPY2.47%51.0 JPY
Bán
407.7K861.47M JPY224.295B JPY13.29159.03 JPY
4691WASHINGTON HOTEL CORPORATION
900 JPY0.22%2 JPY
Theo dõi
21.7K19.53M JPY10.85B JPY3.38266.63 JPY
4705CLIP CORPORATION
799 JPY−0.13%−1 JPY
Mua
1.3K1.039M JPY2.937B JPY27.4929.07 JPY
4712KEYHOLDER INC
1056 JPY3.83%39 JPY
Sức mua mạnh
104.1K109.93M JPY20.003B JPY9.33113.16 JPY535
4714RISO KYOIKU CO LTD
310 JPY0.65%2 JPY
Mua
507.6K157.356M JPY47.837B JPY32.129.67 JPY1.095K