Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

230
Cổ phiếu
23947.584B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.240M
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+1.76%
Hiệu suất Tháng
+31.42%
Hiệu suất Năm
+32.70%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1757SOUKEN ACE CO LTD
37 JPY+5.71%3.144M1.849.367B JPY−1.32 JPY+31.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2152YOUJI CORPORATION
1227 JPY+0.25%1.7K1.3613.136B JPY12.9894.51 JPY+6.22%1.81%Dịch vụ Khách hàng
2157KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD
1027 JPY−1.82%233.8K0.9184.142B JPY12.8779.78 JPY+85.11%1.16%Dịch vụ Khách hàng
2164CHIIKISHINBUNSHA CO LTD
365 JPY−1.88%14.5K0.20824.669M JPY−24.95 JPY−661.30%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2179SEIGAKUSHA CO LTD
757 JPY+0.26%3.9K1.214.18B JPY10.0775.18 JPY+38.44%2.32%Dịch vụ Khách hàng
2196ESCRIT INC
274 JPY−2.49%61.9K0.553.742B JPY−16.57 JPY−27.83%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2198IKK HOLDINGS INC
677 JPY−1.31%57K1.0819.949B JPY16.6540.67 JPY−7.03%3.53%Dịch vụ Khách hàng
2329TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
1280 JPY−0.70%20.7K0.4558.478B JPY18.0570.90 JPY+4.39%1.46%Dịch vụ Khách hàng
2330FORSIDE CO LTD
70 JPY−1.41%63K0.642.637B JPY83.470.84 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
2340GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
408 JPY−1.21%32K0.5512.777B JPY−10.90 JPY+88.04%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2344HEIAN CEREMONY SERVICE CO
770 JPY+0.39%19.2K1.129.439B JPY10.4473.75 JPY−9.93%3.78%Dịch vụ Khách hàng
2371KAKAKU.COM. INC
1703.5 JPY−0.99%1.034M0.97339.553B JPY21.4979.25 JPY−2.03%2.53%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
2378RENAISSANCE INC
863 JPY−0.80%36.9K1.0016.338B JPY−53.63 JPY−267.87%0.81%Dịch vụ Khách hàng
2404TETSUJIN INC
334 JPY0.00%9.5K0.804.386B JPY798.470.42 JPY−82.69%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2408KG INTELLIGENCE CO LTD
634 JPY−3.21%61.5K1.124.651B JPY16.2139.11 JPY−20.39%1.82%Dịch vụ Khách hàng
2418TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
362 JPY−2.16%266.5K2.0117.888B JPY4.8974.05 JPY+12982.31%2.67%Dịch vụ Khách hàng
2424BRASS CORPORATION
700 JPY−1.41%8.8K0.583.932B JPY5.27132.87 JPY+0.85%0.86%Dịch vụ Khách hàng
2438ASUKANET CO LIMITED
645 JPY−2.12%113.4K1.0911.18B JPY22.9728.08 JPY+37.86%1.36%Dịch vụ Khách hàng
2481TOWNNEWS-SHA CO LTD
663 JPY−1.04%2.8K1.313.66B JPY7.5587.80 JPY+45.70%2.56%Dịch vụ Khách hàng
2485TEAR CORPORATION
460 JPY+0.22%30.1K1.1010.348B JPY13.1035.11 JPY+38.50%4.35%Dịch vụ Khách hàng
2654ASMO CORP
346 JPY−1.14%3.7K1.184.739B JPY14.8023.37 JPY+39.03%2.88%Dịch vụ Khách hàng
2669KANEMI CO LTD
3060 JPY0.00%8000.1829.789B JPY14.27214.37 JPY+45.94%1.33%Dịch vụ Khách hàng
2694YAKINIKU SAKAI HOLDINGS INC
75 JPY+1.35%256.8K0.9317.374B JPY128.030.59 JPY−87.56%0.68%Dịch vụ Khách hàng
2695KURA SUSHI INC
3740 JPY−1.32%111.8K0.86147.919B JPY−40.66 JPY−156.87%0.54%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
2702MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
6240 JPY−0.48%481.3K0.91834.982B JPY35.72174.68 JPY+1.85%0.62%Dịch vụ Khách hàng
Mua
2705OOTOYA HOLDINGS CO LTD
5000 JPY−0.30%4K0.5135.982B JPY39.03127.97 JPY+15.55%0.10%Dịch vụ Khách hàng
2722IK HOLDINGS CO LTD
338 JPY−0.59%16.9K0.662.678B JPY−55.33 JPY+44.37%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2749JP-HOLDINGS INC
403 JPY−1.47%225.4K0.5335.687B JPY12.0933.34 JPY+7.98%1.47%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
2752FUJIO FOOD GROUP INC
1457 JPY−0.41%113K1.3164.675B JPY−54.98 JPY−96.32%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán Mạnh
2753AMIYAKI TEI CO LTD
3620 JPY−1.23%10.7K1.2324.86B JPY32.84110.25 JPY+820.71%1.93%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
2762SANKO MARKETING FOODS CO
174 JPY+1.16%279.9K0.584.348B JPY−35.96 JPY−8.24%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2764HIRAMATSU INC
246 JPY−1.20%85.8K0.6217.307B JPY−8.88 JPY+48.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2789KARULA CO LTD
457 JPY+0.88%7.5K0.622.715B JPY10.0645.45 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
2798Y'S TABLE CORP
2789 JPY+0.32%3.9K1.489.146B JPY−6.20 JPY−104.91%0.00%Dịch vụ Khách hàng
2882EAT&HOLDINGS CO LTD
2038 JPY−0.63%28.4K0.6623.172B JPY52.3938.90 JPY−51.30%0.49%Dịch vụ Khách hàng
3010POLARIS HOLDINGS CO LTD
170 JPY−2.30%429.1K0.4121.719B JPY6.4926.18 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3030HUB CO. LTD
707 JPY−1.26%33.5K0.969.044B JPY123.075.74 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3053PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
106 JPY−0.93%323.5K1.425.91B JPY−27.28 JPY−25.89%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3063J GROUP HOLDINGS CORP
569 JPY−0.18%12.2K0.596.679B JPY−29.05 JPY+41.78%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3065LIFE FOOD CO. LTD
1716 JPY+0.06%2K2.335.259B JPY−338.24 JPY−919.38%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3067TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
499 JPY−0.20%6.7K0.974.48B JPY40.7012.26 JPY−10.13%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3068WDI CORPORATION
2664 JPY−0.11%3.3K0.5116.936B JPY16.47161.78 JPY−35.18%0.45%Dịch vụ Khách hàng
3069JFLA HLDGS INC
154 JPY−1.91%156.2K1.147.669B JPY−51.23 JPY−33.72%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3073DD GROUP CO LTD
1281 JPY−3.03%226.5K1.1524.169B JPY13.4595.23 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3075CHOUSHIMARU CO.LTD.
1491 JPY−0.67%16.6K0.5220.85B JPY24.2861.40 JPY−10.50%0.79%Dịch vụ Khách hàng
3077HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
270 JPY−0.74%8.3K0.161.536B JPY−38.61 JPY+13.63%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3082KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
1061 JPY−1.58%40K1.0410.698B JPY−12.63 JPY+72.72%0.48%Dịch vụ Khách hàng
3087DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
2170 JPY−0.82%110K1.1196.26B JPY21.09102.92 JPY+167.69%1.65%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
3091BRONCO BILLY CO LTD
3175 JPY−0.47%40.7K1.3647.948B JPY53.9358.87 JPY+21.84%0.50%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
3097MONOGATARI CORPORATION
3855 JPY−2.28%287.2K1.05139.776B JPY29.59130.27 JPY+14.98%0.69%Dịch vụ Khách hàng
Mua
3133KAIHAN CO LTD
930 JPY+2.88%5.545M1.1241.267B JPY−28.91 JPY+15.03%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3175AP HOLDINGS CO LTD
888 JPY−0.34%14.4K1.3011.287B JPY−87.43 JPY−33.56%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3178CHIMNEY CO LTD
1405 JPY+0.07%22.3K2.0826.856B JPY−11.70 JPY+89.60%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3193TORIKIZOKU HOLDINGS CO LTD
2806 JPY−1.65%107.6K1.5932.549B JPY52.7753.18 JPY−45.67%0.36%Dịch vụ Khách hàng
Mua
3196HOTLAND CO LTD
1936 JPY−1.97%108.9K2.0042.64B JPY43.8744.13 JPY−45.44%0.36%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3197SKYLARK HOLDINGS CO LTD
2205.0 JPY+0.30%1.456M0.98500.277B JPY180.6412.21 JPY+58.23%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Bán
3198SFP HOLDINGS CO LTD
2159 JPY−4.51%138K5.1657.947B JPY139.0215.53 JPY−75.79%0.93%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3221YOSSIX HOLDINGS CO LTD
2874 JPY−3.13%45.4K0.6430.771B JPY29.6696.91 JPY−61.43%0.81%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3223SLD ENTERTAINMENT INC
917 JPY−0.33%1.6K0.591.42B JPY−51.31 JPY+57.95%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3224GENERAL OYSTER INC
1702 JPY−0.35%5.6K1.926.855B JPY44.0238.66 JPY−6.90%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3267PHIL COMPANY LTD
561 JPY−2.43%14.5K0.283.121B JPY−2.45 JPY+91.08%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3317FLYING GARDEN CO
2633 JPY−0.42%1.6K0.423.642B JPY11.27233.63 JPY−17.48%0.99%Dịch vụ Khách hàng
3326RUNSYSTEM CO LTD
393 JPY−1.26%3.1K0.031.649B JPY−21.69 JPY+90.08%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3329TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1826 JPY−1.83%16.7K0.3515.09B JPY25.1772.55 JPY+314.43%0.80%Dịch vụ Khách hàng
3350METAPLANET INC
16 JPY0.00%484.4K0.431.949B JPY−12.67 JPY−156.77%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3358Y.S.FOOD CO LTD
329 JPY−1.20%7.5K0.412.029B JPY150.522.19 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3370FUJITA CORP CO.LTD.
289 JPY+1.76%23.4K0.08965.942M JPY−5.65 JPY+79.47%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3372KANMONKAI CO LTD
300 JPY−0.33%12.5K0.724.11B JPY9.1232.89 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
3387CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
1035 JPY−1.43%396.5K1.40218.35B JPY74.7513.85 JPY−40.19%0.63%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3397TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
4137 JPY−1.80%236.9K0.62360.105B JPY100.5941.13 JPY−52.71%0.18%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
3399MARUCHIYO YAMAOKA CORP
2902 JPY−4.07%89.5K2.2015.287B JPY22.42129.43 JPY+127.01%0.26%Dịch vụ Khách hàng
3418BALNIBARBI CO LTD
1246 JPY−2.27%22.9K1.3010.956B JPY16.3976.04 JPY+464.69%0.61%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3496AZOOM CO LTD
7670 JPY−0.39%36.6K0.5845.154B JPY52.25146.80 JPY+47.12%0.26%Dịch vụ Khách hàng
3521ECONACH HOLDINGS CO LTD
140 JPY−0.71%48.6K1.083.756B JPY35.423.95 JPY+49.72%0.00%Dịch vụ Khách hàng
3543KOMEDA HOLDINGS CO LTD
2727 JPY−0.58%177.2K0.91126.742B JPY21.84124.86 JPY+16.28%1.90%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3547KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
1618 JPY−1.76%59.9K0.4714.752B JPY71.8422.52 JPY−71.78%0.80%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3560HOBONICHI CO LTD
3525 JPY−1.81%3000.298.144B JPY19.87177.44 JPY+100.30%1.28%Dịch vụ Khách hàng
3561CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
1506 JPY−2.46%445.8K0.7945.921B JPY23.0865.26 JPY+17.60%1.11%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3563FOOD & LIFE COMPANIES LTD
2872.5 JPY+0.21%3.236M2.05326.908B JPY42.3867.78 JPY+119.65%0.80%Dịch vụ Khách hàng
Mua
3678MEDIA DO CO LTD
1424 JPY−2.73%44.7K0.8022.238B JPY23.2561.26 JPY−29.59%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3791IG PORT INC
4185 JPY−0.36%9.1K0.5920.206B JPY23.21180.29 JPY+581.85%0.98%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
3926OPEN DOOR INC
705 JPY−2.22%193.5K0.8422.144B JPY417.041.69 JPY0.00%Dịch vụ Khách hàng
4301AMUSE INC
1487 JPY−0.87%23.8K0.7925.969B JPY21.5169.14 JPY+73.17%2.68%Dịch vụ Khách hàng
4331TAKE & GIVE NEEDS CO
1076 JPY−6.43%80.9K0.5515.97B JPY−1.88 JPY−100.64%2.73%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4337PIA CORPORATION
3300 JPY−1.20%10.7K1.5351.491B JPY39.3083.97 JPY−21.67%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4343AEON FANTASY CO LTD
2470 JPY−3.02%143.1K2.0150.905B JPY−95.11 JPY−42.21%0.39%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4347BROADMEDIA CORPORATION
1330 JPY−3.97%46.2K0.6210.496B JPY7.91168.09 JPY+35.58%2.20%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4645ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
518 JPY0.00%5.1K2.165.186B JPY17.2030.11 JPY−35.72%1.95%Dịch vụ Khách hàng
4650SD ENTERTAINMENT INC
284 JPY0.00%10.7K0.092.525B JPY−0.10 JPY−100.74%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4661ORIENTAL LAND CO
5057 JPY+0.24%2.143M0.728.311T JPY77.5165.24 JPY+122.59%0.19%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4666PARK 24 CO LTD
1811.5 JPY−0.06%867.3K0.80306.936B JPY21.6283.78 JPY+325.01%0.00%Dịch vụ Khách hàng
Mua
4676FUJI MEDIA HOLDING
1604.5 JPY+0.60%881.5K1.54353.847B JPY7.89203.43 JPY+96.92%3.39%Dịch vụ Khách hàng
Theo dõi
4678SHUEI YOBIKO CO
341 JPY−0.29%6.5K0.612.301B JPY−54.75 JPY−218.17%2.92%Dịch vụ Khách hàng
4679TAYA CO LTD
410 JPY−0.73%15.6K2.782.074B JPY−104.15 JPY+49.68%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4680ROUND ONE CORP
560 JPY−4.76%2.582M1.54164.944B JPY12.6044.45 JPY+12.74%1.57%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4681RESORTTRUST INC
2345.0 JPY+2.87%786.4K1.60238.519B JPY23.01101.90 JPY−12.20%2.23%Dịch vụ Khách hàng
Sức mua mạnh
4691WASHINGTON HOTEL CORPORATION
710 JPY−1.39%44.6K0.678.583B JPY3.53201.34 JPY+417.96%0.00%Dịch vụ Khách hàng
4705CLIP CORPORATION
879 JPY+0.23%1.6K0.493.224B JPY67.2013.08 JPY−72.54%5.13%Dịch vụ Khách hàng
4712KEYHOLDER INC
897 JPY−0.33%122.2K2.4716.176B JPY9.1797.82 JPY−16.97%1.17%Dịch vụ Khách hàng
4714RISO KYOIKU CO LTD
233 JPY−1.27%853.5K0.3237.189B JPY21.7110.73 JPY−25.01%4.15%Dịch vụ Khách hàng