Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

250
Cổ phiếu
20118.785B
Giá trị vốn hóa thị trường
898.565K
Khối lượng
−0.02%
Thay đổi
+1.96%
Hiệu suất Tháng
+21.23%
Hiệu suất Năm
+1.22%
Hiệu suất YTD
           
1401 MBS INC
1003.00-0.89%-9.00Theo dõi9.900K7.384B25.2842.07101.00Dịch vụ tiêu dùng khác
1401 MBS INC
1051.00-0.38%-4.00Mua1007.384B26.3542.07101.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2120 LIFULL CO LTD
553.001.47%8.00Bán658.200K73.120B29.3718.561297.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2137 HIKARI HEIGHTS-VARUS CO.LTD.
869.001.64%14.00Mua5001.786B9.0894.14259.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2139 CHUCO CO.LTD
546.000.18%1.00Mua3.200K3.706B16.8132.43387.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
2152 YOUJI CORPORATION
1059.000.86%9.00Mua12.200K12.183B14.9870.11519.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2157 KOSHIDAKA HOLDINGS CO LTD
1766.000.74%13.00Mua344.400K142.927B24.1872.501322.00Phim / Giải trí
2179 SEIGAKUSHA CO LTD
929.00-0.32%-3.00Bán1.400K5.150B34.2427.22702.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2196 ESCRIT INC
793.00-1.61%-13.00Bán19.700K9.451B8.4395.621156.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2198 IKK INC
741.00-0.67%-5.00Mua11.700K22.219B16.4145.46Dịch vụ tiêu dùng khác
2300 KYOKUTO CO LTD
643.00-0.16%-1.00Mua3.400K3.388B170.423.78263.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2305 STUDIO ALICE
1932.00-0.67%-13.00Bán12.600K33.034B21.5290.401643.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2329 TOHOKUSHINSHA FILM CORPORATION
663.00-1.04%-7.00Bán3.500K30.116B17.8037.641640.00Phim / Giải trí
2340 GOKURAKUYU HOLDINGSCO LTD
499.000.20%1.00Bán34.100K8.276B-5.46608.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2344 HEIAN CEREMONY SERVICE CO
899.00-0.55%-5.00Mua4.800K11.873B8.62104.89241.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2371 KAKAKU.COM. INC
2940.00-0.14%-4.00Mua390.100K614.426B33.9386.82977.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2378 RENAISSANCE INC
1746.000.23%4.00Mua28.900K28.368B12.63137.961423.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2404 TETSUJIN INC
376.000.53%2.00Mua2.200K2.901B-2.26163.00Phim / Giải trí
2406 ARTE SALON HOLDINGS INC
561.00-1.41%-8.00Bán6.500K5.656B18.5130.75524.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2408 KG INTELLIGENCE CO LTD
392.00-1.01%-4.00Bán19.000K2.864B-43.89Xuất bản: Sách / Tạp chí
2417 ZWEI CO LTD
725.00-0.14%-1.00Bán1.200K2.877B-293.36118.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2418 TSUKADA GLOBAL HOLDINGS INC
588.00-0.84%-5.00Bán35.600K28.286B8.6368.832167.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2424 BRASS CORPORATION
810.000.00%0.00Mua6.200K4.625B8.1299.73406.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2438 ASUKANET CO LIMITED
1464.00-0.61%-9.00Mua30.400K24.807B40.2436.61354.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2453 JAPAN BEST RESCUE SYSTEM CO LTD
1104.00-0.81%-9.00Bán179.500K35.593B21.6751.84226.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2481 TOWNNEWS-SHA CO LTD
481.000.00%0.00Mua7.000K2.655B11.1443.19203.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
2485 TEAR CORPORATION
591.00-0.51%-3.00Sức bán mạnh30.800K13.308B16.2636.53528.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2499 NIHONWASOU HOLDINGS INC
394.000.51%2.00Bán6.300K3.451B9.9539.39145.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2669 KANEMI CO LTD
3205.000.31%10.00Sức mua mạnh3.600K30.902B124.8525.591286.00Nhà hàng
2675 DYNAC HLDGS CORP
1622.00-0.73%-12.00Bán2.700K11.492B-2.97922.00Nhà hàng
2694 G.TASTE CO LTD
82.00-1.20%-1.00Mua127.800K15.914B-3.14793.00Nhà hàng
2695 KURA SUSHI INC
5720.00-2.05%-120.00Sức mua mạnh204.500K115.299B30.69190.75Nhà hàng
2702 MCDONALD'S HOLDINGS COMPANY(JAPAN)
5260.00-0.75%-40.00Bán143.100K704.683B47.95110.532145.00Nhà hàng
2705 OOTOYA HOLDINGS CO LTD
2516.000.04%1.00Mua15.500K18.223B-25.64660.00Nhà hàng
2749 JP-HOLDINGS INC
322.00-1.83%-6.00Mua97.100K28.814B21.0815.563481.00Dịch vụ tiêu dùng khác
2752 FUJIO FOOD SYSTEM
1798.00-1.75%-32.00Bán65.600K78.939B126.1714.58501.00Nhà hàng
2753 AMIYAKI TEI CO LTD
3670.000.41%15.00Mua6.000K25.031B21.45170.40561.00Nhà hàng
2762 SANKO MARKETING FOODS CO
405.00-0.49%-2.00Bán3.200K6.441B-107.45268.00Nhà hàng
2764 HIRAMATSU INC
275.00-0.72%-2.00Bán46.400K11.959B48.605.70602.00Nhà hàng
2767 FIELDS CORP
609.00-0.49%-3.00Mua82.700K20.308B312.441.961342.00Sòng bạc /Trò chơi
2789 KARULA CO LTD
516.00-0.39%-2.00Mua3.900K3.112B-14.03286.00Nhà hàng
2798 Y'S TABLE CORP
2633.00-0.90%-24.00Sức mua mạnh1.900K7.070B-148.15665.00Nhà hàng
2882 EAT&CO LTD
1891.00-1.87%-36.00Mua30.700K19.573B46.9241.07441.00Nhà hàng
3010 KACHIKAIHATSU CO L
163.00-0.61%-1.00Mua66.200K8.797B-166.40221.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
3030 HUB CO. LTD
1062.00-1.58%-17.00Bán54.100K12.153B21.1551.01317.00Nhà hàng
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
298.000.68%2.00Mua1.600K1.199B-10.08224.00Dịch vụ tiêu dùng khác
3057 ZETTON INC.
1105.000.00%0.00Mua6.300K4.770B19.0558.00374.00Nhà hàng
3063 J GROUP HOLDINGS CORP
740.00-0.54%-4.00Mua15.300K6.882B55.3113.45582.00Nhà hàng
3065 LIFE FOOD CO. LTD
1892.000.00%0.00Mua4005.793B42.9844.02252.00Nhà hàng
3066 JB ELEVEN CO. LTD.
881.00-1.34%-12.00Mua4.100K6.631B127.227.02189.00Nhà hàng
3067 TOKYO ICHIBAN FOODS CO.LTD
638.000.31%2.00Sức mua mạnh6.300K5.620B57.0511.50172.00Nhà hàng
3068 WDI CORPORATION
1995.000.00%0.00Sức mua mạnh3.300K12.631B-6.352504.00Nhà hàng
3069 JFLA HLDGS INC
421.00-0.24%-1.00Sức mua mạnh28.400K17.686B-51.122041.00Nhà hàng
3073 DD HOLDINGS CO LTD
1784.00-3.57%-66.00Mua116.700K28.312B27.3667.611717.00Nhà hàng
3075 CHOUSHIMARU CO.LTD.
1330.000.00%0.00Mua5.700K18.219B35.0937.91495.00Nhà hàng
3077 HORIIFOODSERVICE CO.LTD.
635.00-0.63%-4.00Mua4.100K3.623B20.1031.79184.00Nhà hàng
3082 KICHIRI HOLDINGS & CO LTD
780.00-0.76%-6.00Bán8.300K8.037B34.0423.09304.00Nhà hàng
3085 ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO LTD
2038.00-1.02%-21.00Mua92.700K65.547B27.0878.25218.00Nhà hàng
3087 DOUTOR NICHIRES HOLDINGS CO LTD
2097.00-0.62%-13.00Bán82.500K93.226B15.54135.782753.00Nhà hàng
3091 BRONCO BILLY CO LTD
2666.00-1.08%-29.00Bán52.600K40.635B26.34102.46Nhà hàng
3097 MONOGATARI CORPORATION
9200.000.88%80.00Sức mua mạnh49.300K54.915B20.01457.421384.00Nhà hàng
3133 KAIHAN CO LTD
753.000.40%3.00Mua1.600K2.693B-145.19158.00Nhà hàng
3175 AP COMPANY CO LIMITED
635.00-0.78%-5.00Mua7.000K4.610B-266.701080.00Nhà hàng
3178 CHIMNEY CO LTD
2325.00-0.43%-10.00Bán18.800K44.813B47.1849.781081.00Nhà hàng
3193 TORIKIZOKU CO LTD
2549.000.16%4.00Mua87.400K29.490B-2.24861.00Nhà hàng
3196 HOTLAND CO LTD
1313.00-1.43%-19.00Bán83.600K28.649B-3.23580.00Nhà hàng
3197 SKYLARK HOLDINGS CO LTD
2070.00-2.54%-54.00Bán2.242M419.494B33.9362.646269.00Nhà hàng
3198 SFP HOLDINGS CO LTD
2421.00-1.14%-28.00Mua52.400K63.122B34.1471.881183.00Nhà hàng
3221 YOSSIX CO LTD NPV
2749.00-0.22%-6.00Bán20030.046B17.90154.33703.00Nhà hàng
3221 YOSSIX CO LTD
2972.002.06%60.00Sức mua mạnh24.400K30.046B18.92154.33703.00Nhà hàng
3224 GENERAL OYSTER INC
1160.000.43%5.00Mua1.900K3.249B-90.86104.00Nhà hàng
3267 PHIL COMPANY LTD
4360.00-0.34%-15.00Mua62.500K25.277B43.02106.63Dịch vụ tiêu dùng khác
3317 FLYING GARDEN CO
1730.00-0.92%-16.00Mua5002.523B12.09144.47175.00Nhà hàng
3326 RUNSYSTEM CO LTD
958.00-0.31%-3.00Mua8.400K1.865B19.6348.96238.00Phim / Giải trí
3329 TOWA FOOD SERVICE CO LTD
1714.000.00%0.00Mua1.700K13.832B51.8033.09265.00Nhà hàng
3346 21LADY CO. LTD.
150.00-1.32%-2.00Mua22.300K1.259B-22.5990.00Nhà hàng
3358 Y.S.FOOD CO LTD
265.00-0.75%-2.00Bán23.600K1.034B-12.4079.00Nhà hàng
3370 FUJITA CORP CO.LTD.
771.00-2.41%-19.00Bán22.900K1.330B-44.09108.00Nhà hàng
3372 KANMONKAI CO LTD
439.00-0.90%-4.00Mua27.600K5.430B-4.75137.00Nhà hàng
3384 ARKCORE INC.
515.000.00%0.00Sức mua mạnh5.300K914.811M7.9566.4380.00Dịch vụ tiêu dùng khác
3387 CREATE RESTAURANTS HOLDINGS INC
2362.00-0.04%-1.00Sức mua mạnh276.900K220.681B104.7822.553838.00Nhà hàng
3395 SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
2338.00-0.34%-8.00Bán28.900K49.977B16.58141.46830.00Nhà hàng
3397 TORIDOLL HOLDINGS CORPORATION
2678.00-2.62%-72.00Bán447.100K117.299B-2.653871.00Nhà hàng
3399 MARUCHIYO YAMAOKA CORP
2586.00-1.64%-43.00Sức mua mạnh14.700K6.363B48.8855.98354.00Nhà hàng
3418 BALNIBARBI CO LTD
1343.00-0.15%-2.00Mua21.700K11.581B35.4139.18632.00Nhà hàng
3543 KOMEDA HOLDINGS CO LTD
2212.00-0.23%-5.00Mua189.500K102.076B19.06117.01360.00Nhà hàng
3547 KUSHIKATSU TANAKA HOLDINGS CO
2445.00-0.24%-6.00Mua204.500K22.756B50.5249.51Nhà hàng
3560 HOBONICHI CO LTD
5050.00-0.79%-40.00Bán40011.804B102.8749.5985.00Xuất bản: Báo chí
3561 CHIKARANOMOTO HOLDINGS CO LTD
1081.00-3.22%-36.00Mua128.700K26.528B43.5726.15623.00Nhà hàng
3563 SUSHIRO GLOBAL HLDGS LTD
10190.00-0.49%-50.00Sức mua mạnh132.800K297.087B30.01343.272220.00Nhà hàng
3658 EBOOK INITIATIVE JAPAN CO LTD
2055.00-1.01%-21.00Mua59.700K11.622B37.3357.37157.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
3661 M UP INC
2891.00-5.37%-164.00Mua662.000K27.786B62.3149.06191.00Phim / Giải trí
3711 SOTSU CO LTD
3080.000.00%0.00Bán1.300K45.135B24.49125.7694.00Phim / Giải trí
3779 J ESCOM HOLDINGS
159.00-1.24%-2.00Mua364.300K1.686B33.064.8728.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
3791 IG PORT INC
1967.000.72%14.00Mua23.400K9.583B35.6154.85316.00Phim / Giải trí
3808 O K W A V E
1263.000.24%3.00Bán21.900K11.504B280.195.21292.00Dịch vụ tiêu dùng khác
3815 MEDIA KOBO INC
438.004.53%19.00Theo dõi153.500K4.223B-0.18107.00Dịch vụ tiêu dùng khác
3929 SOCIALWIRE CO LTD
1141.001.06%12.00Mua22.400K6.703B33.7434.09114.00Xuất bản: Báo chí
3931 VALUE GOLF INC
1075.00-0.09%-1.00Bán2.600K1.929B31.4334.50107.00Phim / Giải trí
3975 AOI TYO HLDGS INC
716.00-1.51%-11.00Bán51.600K17.053B22.0633.131657.00Phim / Giải trí
3990 UUUM CO LTD
3445.00-4.17%-150.00Bán738.800K69.820B81.2847.38382.00Phim / Giải trí
4124 OSAKA YUKA INDUSTRY LTD
1290.000.08%1.00Bán1.100K1.375B18.8868.3650.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4301 AMUSE INC
2995.00-0.99%-30.00Bán18.700K52.468B11.88254.60477.00Phim / Giải trí
4308 J-STREAM IMC
810.00-2.53%-21.00Mua254.900K9.667B51.9316.00388.00Phát thanh truyền hình
4331 TAKE & GIVE NEEDS CO
1110.00-0.80%-9.00Bán80.100K14.497B7.68145.682320.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4337 PIA CORPORATION
4575.00-1.40%-65.00Bán4.800K63.117B106.5343.56304.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4342 SECOM JOSHINETSU CO LTD
4030.000.62%25.00Mua2.400K51.525B16.87237.461719.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4343 AEON FANTASY CO LTD
2468.00-1.44%-36.00Bán184.800K49.454B33.9873.915311.00Phim / Giải trí
4645 ICHISHIN HOLDINGS CO LTD
497.000.40%2.00Mua2.600K5.249B12.9838.13764.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4650 SD ENTERTAINMENT INC
512.000.59%3.00Mua1.600K4.558B123.954.11248.00Phim / Giải trí
4651 SANIX INC
342.00-1.72%-6.00Bán661.000K16.636B14.0324.811911.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4661 ORIENTAL LAND CO
15725.001.88%290.00Sức mua mạnh561.700K5075.450B58.07273.746007.00Phim / Giải trí
4666 PARK 24 CO LTD
2756.00-0.47%-13.00Mua499.100K427.705B36.7879.80Dịch vụ tiêu dùng khác
4676 FUJI MEDIA HOLDING
1566.00-1.76%-28.00Mua573.900K368.993B8.71182.997493.00Phát thanh truyền hình
4679 TAYA CO LTD
628.000.64%4.00Mua1.600K3.118B36.4517.121121.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4680 ROUND ONE CORP
1066.00-0.56%-6.00Bán749.500K102.120B12.9982.541548.00Phim / Giải trí
4681 RESORTTRUST INC
1777.00-0.73%-13.00Bán234.700K191.629B15.00129.487592.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4681 RESORTTRUST INC.
1813.00-1.20%-22.00Mua100191.629B15.38129.487592.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4691 WASHINGTON HOTEL CORPORATION
1307.00-1.66%-22.00Bán40.900K16.174B452.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
4712 KEYHOLDER INC
84.00-1.18%-1.00Bán392.500K13.110B-2.14145.00Phim / Giải trí
4735 KYOSHIN CO LTD
892.00-0.45%-4.00Sức bán mạnh3.600K6.976B20.1344.511740.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4755 RAKUTEN INC
890.000.45%4.00Bán8.981M1200.990B63.7515.1417214.00Dịch vụ tiêu dùng khác
4800 ORICON INC
1573.00-1.63%-26.00Bán118.800K21.857B31.8650.52190.00Phim / Giải trí
4801 CENTRAL SPORTS
3130.00-1.26%-40.00Sức bán mạnh12.100K35.712B14.17223.691117.00Phim / Giải trí
4816 TOEI ANIMATION
5400.00-0.55%-30.00Mua73.500K222.055B18.77289.26755.00Phim / Giải trí
4833 PADO CORPORATION
590.00-1.67%-10.00Mua234.300K12.002B-5.19324.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
4837 SHIDAX CORP
312.002.97%9.00Sức mua mạnh137.600K12.084B-29.738844.00Nhà hàng
4838 SPACE SHOWER NETWORKS INC
579.00-0.52%-3.00Mua3.400K6.595B77.847.48305.00Phim / Giải trí
4839 WOWOW INC
2658.00-1.30%-35.00Sức bán mạnh21.300K72.687B13.03206.66538.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
5261 RESOL HOLDINGS CO LTD
4195.00-0.24%-10.00Mua1.900K23.356B23.95175.59376.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6030 ADVENTURE INC
4040.00-14.77%-700.00Bán181.800K32.001B127.1037.42363.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6040 NIPPON SKI RESORT DEV CO LTD
813.00-0.25%-2.00Bán3.000K12.942B16.6149.06233.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6060 COCOLONET CO LTD
1208.002.37%28.00Sức mua mạnh4004.535B15.8574.43580.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6065 LIKE KIDS INC
797.00-1.60%-13.00Bán49.800K8.490B5.53167.332856.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6073 ASANTE INCORPORATED
2017.00-0.15%-3.00Bán11.600K24.930B15.62129.281022.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6074 JSS CORPORATION
800.00-1.11%-9.00Mua3.100K3.129B9.6483.92523.00Phim / Giải trí
6076 AMAZE CO LTD
1105.00-1.16%-13.00Sức bán mạnh3.100K16.998B8.27135.17Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6082 RIDE ON EXPRESS HLDGS CO LTD
2070.00-1.29%-27.00Theo dõi27.200K22.037B29.5172.19350.00Nhà hàng
6096 RAREJOB INC
2399.00-4.69%-118.00Bán108.300K22.676B53.8947.32657.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6176 BRANGISTA INC
750.00-1.32%-10.00Bán32.800K10.735B17.6443.67264.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
6547 GREENS CO LTD
1008.00-0.69%-7.00Sức bán mạnh71.800K13.075B9.32108.91720.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6548 TABIKOBO CO LTD
1832.00-8.90%-179.00Bán229.200K9.547B27.3075.96362.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6557 GLOBAL BRIDGE HLDGS CO LTD
3840.002.40%90.00Mua23.600K9.264B-202.31624.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6561 HANATOUR JAPAN CO LTD
979.00-0.10%-1.00Bán17.800K10.672B-49.12476.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6565 ABHOTEL CO LTD
1927.001.42%27.00Bán1.000K26.934B28.1867.6724.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
6570 KYOWA CORPORATION CO LTD
675.00-0.30%-2.00Mua2.400K4.116B20.3933.64166.00Tập đoàn truyền thông
6571 QB NET HOLDINGS CO LTD
2427.000.71%17.00Bán124.900K30.497B22.19116.252014.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6574 CONVANO INC
1408.00-0.14%-2.00Mua2.500K3.163B29.1649.09290.00Dịch vụ tiêu dùng khác
6577 BESTONE.COM CO LTD
4850.00-2.90%-145.00Mua19.200K6.195B59.6585.7125.00Dịch vụ tiêu dùng khác
7030 SPRIX LTD
1105.00-1.07%-12.00Bán55.800K19.306B11.34103.51437.00Dịch vụ tiêu dùng khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất