Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

228
Cổ phiếu
34328.458B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.499M
Khối lượng
−1.29%
Thay đổi
−2.65%
Hiệu suất Tháng
+51.45%
Hiệu suất Năm
+38.02%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng tương đối 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1514SUMISEKI HOLDINGS INC
479 JPY−2.64%4.051M0.9927.025B JPY8.1458.82 JPY68.38%1.52%Dịch vụ Phân phối
1979TAIKISHA LTD
4415 JPY−2.54%41.6K0.55147.748B JPY13.00339.62 JPY90.04%2.67%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2139CHUCO CO.LTD
410 JPY−5.09%37.4K2.742.999B JPY20.8019.71 JPY33.27%2.31%Dịch vụ Phân phối
2286HAYASHIKANE SANGYO CO
543 JPY−3.21%48.8K1.834.906B JPY8.4764.09 JPY−6.60%2.67%Dịch vụ Phân phối
2292S FOODS INC
3260 JPY−1.36%27.1K0.77105.752B JPY9.43345.69 JPY−14.14%2.45%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2293TAKIZAWA HAM CO
3130 JPY−0.16%1000.276.418B JPY−21.96 JPY−128.40%0.00%Dịch vụ Phân phối
2469HIBINO CORPORATION COM STK
1770 JPY3.21%39.1K7.7716.948B JPY22.7477.84 JPY−38.78%1.75%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2588PREMIUM WATER HLDGS INC
2795 JPY−2.34%8.1K0.9985.167B JPY14.98186.54 JPY56.12%2.94%Dịch vụ Phân phối
2676TAKACHIHO KOHEKI CO
3030 JPY−4.11%46.8K1.6428.008B JPY21.33142.06 JPY10.77%5.13%Dịch vụ Phân phối
2689OLBA HEALTHCARE HLDGS INC
1774 JPY−1.83%5.6K0.8910.992B JPY7.55234.83 JPY−7.07%3.87%Dịch vụ Phân phối
2692ITOCHU SHOKUHIN CO
6320 JPY−4.10%19K0.8286.781B JPY14.67430.91 JPY22.61%1.37%Dịch vụ Phân phối
2693YKT CORPORATION
289 JPY−2.03%33.3K2.103.448B JPY4.4465.05 JPY−0.16%2.71%Dịch vụ Phân phối
2708KUZE CO LTD
1888 JPY−1.26%45.7K1.069.046B JPY6.16306.29 JPY0.63%Dịch vụ Phân phối
2715ELEMATEC CORPORATION
1777 JPY−2.63%132K0.9475.75B JPY9.83180.80 JPY28.12%4.88%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
2733ARATA CORPORATION
5440 JPY−2.86%32.7K0.6795.294B JPY11.04492.67 JPY−0.45%2.70%Dịch vụ Phân phối
Bán Mạnh
2737TOMEN DEVICES CORPORATION
4855 JPY−1.32%19.9K0.7332.917B JPY15.04322.89 JPY−62.92%6.10%Dịch vụ Phân phối
2743PIXEL COMPANYZ INC
38 JPY−2.56%292.2K1.562.994B JPY−10.66 JPY56.66%0.00%Dịch vụ Phân phối
2750S. ISHIMITSU & CO LTD
736 JPY−1.47%3.7K0.675.704B JPY10.6469.18 JPY−30.30%3.21%Dịch vụ Phân phối
2751TENPOS HOLDINGS CO LTD
2681 JPY−3.00%22.4K1.2433.125B JPY20.58130.28 JPY−1.29%0.33%Dịch vụ Phân phối
2760TOKYO ELECTRON DEVICE
3470 JPY−4.28%297.8K1.03109.08B JPY10.91318.11 JPY100.58%3.22%Dịch vụ Phân phối
2776SHINTO HOLDINGS INC
63 JPY−1.56%135.3K1.092.01B JPY−7.11 JPY−709.94%0.00%Dịch vụ Phân phối
2784ALFRESA HOLDINGS CORP
2376.0 JPY−2.10%394.1K0.56496.815B JPY17.33137.08 JPY−8.51%2.60%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
2788APPLE INTERNATIONAL CO LTD
500 JPY−2.15%383K0.597.023B JPY4.11121.61 JPY153.93%0.98%Dịch vụ Phân phối
2934J FRONTIER CO LTD
5350 JPY−2.55%34.7K0.7228.366B JPY−407.04 JPY−566.51%0.00%Dịch vụ Phân phối
3023RASA CORPORATION
1611 JPY−2.48%45.9K0.9517.945B JPY8.44190.85 JPY14.56%4.42%Dịch vụ Phân phối
3035KTK INC
578 JPY−3.02%107K11.573.118B JPY9.8758.57 JPY21.91%2.52%Dịch vụ Phân phối
3054HYPER INC
355 JPY−0.56%4.7K0.463.471B JPY−21.38 JPY55.27%1.68%Dịch vụ Phân phối
3064MONOTARO CO.LTD
1496.0 JPY−2.38%2.589M1.39795.3B JPY36.7740.69 JPY9.14%0.98%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
3071STREAM CO.LTD.
111 JPY−1.77%25.2K1.063.084B JPY23.114.80 JPY−67.50%2.65%Dịch vụ Phân phối
3079DVX INC.
1050 JPY0.96%51K0.7610.886B JPY11.9088.25 JPY6.93%2.88%Dịch vụ Phân phối
3089TECHNO ALPHA CO LTD
1121 JPY−2.52%12.3K0.992.124B JPY9.27120.96 JPY15.50%2.61%Dịch vụ Phân phối
3107DAIWABO HOLDINGS CO LTD
2808.0 JPY−1.54%291.3K0.93272.471B JPY13.58206.75 JPY15.53%2.24%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3132MACNICA HOLDINGS INC
6940 JPY−2.53%571.5K1.00422.1B JPY9.09763.56 JPY73.36%2.11%Dịch vụ Phân phối
3139LACTO JAPAN CO.LTD
2018 JPY−0.79%42.8K1.3420.77B JPY10.09200.09 JPY−7.27%3.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3151VITAL KSK HOLDINGS INC
944 JPY−4.65%136.9K1.1145.085B JPY9.5698.72 JPY10.93%4.65%Dịch vụ Phân phối
3153YASHIMA DENKI CO LTD
1258 JPY−3.38%38.8K0.3028.434B JPY11.32111.14 JPY97.07%1.92%Dịch vụ Phân phối
3154MEDIUS HLDG CO LTD
768 JPY0.52%13.3K0.7016.662B JPY11.2868.08 JPY−20.17%2.88%Dịch vụ Phân phối
3157GEOLIVE GROUP CORPORATION
1175 JPY−2.89%10.2K1.5516.312B JPY6.10192.58 JPY−1.43%3.64%Dịch vụ Phân phối
3159MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
337 JPY−1.17%35.4K0.7831.744B JPY15.0422.40 JPY42.57%0.59%Dịch vụ Phân phối
3160OOMITSU CO.LTD
720 JPY0.28%149.1K0.3310.645B JPY16.2144.42 JPY275.73%1.39%Dịch vụ Phân phối
3166OCHI HLDG CO LTD
1369 JPY−1.51%18.5K1.5618.525B JPY7.16191.32 JPY−32.34%3.88%Dịch vụ Phân phối
3173COMINIX CO LTD
830 JPY−1.89%14.3K1.175.845B JPY8.29100.17 JPY−17.73%4.14%Dịch vụ Phân phối
3176SANYO TRADING CO LIMITED
1308 JPY−2.39%37.2K0.8338.706B JPY8.55152.97 JPY8.62%3.13%Dịch vụ Phân phối
3180BEAUTY GARAGE INC
4720 JPY−1.67%40.6K0.9030.826B JPY32.20146.57 JPY24.70%0.42%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3183WIN-PARTNERS CO LTD
1069 JPY−1.11%28.5K1.3031.235B JPY15.6968.15 JPY4.44%4.63%Dịch vụ Phân phối
3187SANWACOMPANY LTD
779 JPY−2.01%121.9K0.4915.591B JPY21.5836.09 JPY47.51%1.26%Dịch vụ Phân phối
3199WATAHAN CO LTD
1307 JPY−0.61%45.1K0.6726.389B JPY16.7977.86 JPY−32.74%1.67%Dịch vụ Phân phối
3321MITACHI CO LTD
1093 JPY−2.93%80.6K1.618.876B JPY5.14212.75 JPY15.49%5.77%Dịch vụ Phân phối
3322ALPHA GROUP INC
623 JPY−1.42%5.9K0.673.606B JPY24.8825.04 JPY−69.57%1.90%Dịch vụ Phân phối
3323RECOMM CO LTD
82 JPY−3.53%359.2K1.467.019B JPY21.153.88 JPY1.88%Dịch vụ Phân phối
3359COTTA CO LTD
483 JPY−2.42%88.9K0.915.518B JPY9.4051.36 JPY58.82%1.62%Dịch vụ Phân phối
3360SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
2133.0 JPY−3.22%171.3K0.85214.034B JPY16.47129.52 JPY10.73%1.91%Dịch vụ Phân phối
Mua
3361TOELL CO.LTD
745 JPY−1.32%29.2K1.4915.743B JPY9.3479.80 JPY40.93%2.65%Dịch vụ Phân phối
3374NAIGAI TEC CORP
2160 JPY−2.88%9.9K0.807.81B JPY5.19416.29 JPY−16.47%5.31%Dịch vụ Phân phối
3386COSMO BIO COMPANY LIMITED
977 JPY−1.41%4.8K0.785.682B JPY12.0780.96 JPY−28.29%3.43%Dịch vụ Phân phối
3392DELICA FOODS HOLDINGS CO LTD
617 JPY−0.80%42.6K0.7210.333B JPY10.1860.61 JPY1.29%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
3540C.I.MEDICAL CO LTD
4130 JPY−0.96%2K0.6742.05B JPY18.61221.91 JPY−20.69%0.60%Dịch vụ Phân phối
3541NOUSOUKEN CORPORATION
324 JPY−0.92%37.6K1.307.224B JPY307.401.05 JPY0.00%Dịch vụ Phân phối
3562NO 1 CO LTD
998 JPY−1.67%31.8K1.706.95B JPY7.04141.69 JPY81.35%3.74%Dịch vụ Phân phối
Mua
3565ASCENTECH K K
514 JPY−2.65%66.3K0.907.154B JPY15.4133.36 JPY−4.92%1.33%Dịch vụ Phân phối
3670KYORITSU COMPUTER & COMMUNICATION
1516 JPY−0.59%3000.181.827B JPY17.3987.15 JPY45.33%3.61%Dịch vụ Phân phối
3738T-GAIA CORPORATION
1751 JPY−0.28%54.1K0.5498.425B JPY14.65119.51 JPY−31.60%4.27%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
4026KONOSHIMA CHEMICAL CO
1368 JPY−2.91%89.6K1.9012.999B JPY7.83174.64 JPY32.81%2.84%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
4346NEXYZ GROUP CORPORATION
785 JPY−3.56%64.1K0.7010.838B JPY23.5533.34 JPY942.49%2.46%Dịch vụ Phân phối
4380M MART INC
1322 JPY−2.36%10.9K0.966.695B JPY22.2459.45 JPY43.90%0.96%Dịch vụ Phân phối
4464SOFT99 CORPORATION
1313 JPY−1.06%5.1K0.7128.907B JPY13.8594.83 JPY−25.11%2.94%Dịch vụ Phân phối
4934PREMIER ANTI-AGING CO LTD
1022 JPY−1.35%55.8K0.649.122B JPY−84.17 JPY−151.61%0.00%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
5009FUJI KOSAN COMPANY
1747 JPY−2.29%60.2K1.1214.284B JPY25.3768.87 JPY−74.26%3.91%Dịch vụ Phân phối
5283TAKAMISAWA CO
2850 JPY−2.93%1K1.154.989B JPY3.85739.58 JPY100.15%1.70%Dịch vụ Phân phối
5391A&A MATERIAL
1105 JPY−2.81%24.2K0.938.685B JPY4.14266.63 JPY111.40%4.40%Dịch vụ Phân phối
5698ENVIPRO HOLDINGS INC
660 JPY−3.51%199.8K0.8820.267B JPY16.5239.94 JPY−60.34%2.05%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi
5699IBOKIN CO LTD
1163 JPY−0.17%7000.263.923B JPY11.7798.84 JPY15.10%1.93%Dịch vụ Phân phối
5721S-SCIENCE COMPANY LTD
24 JPY4.35%26.7K0.093.257B JPY24.280.99 JPY0.00%Dịch vụ Phân phối
5857ARE HOLDINGS INC
1854 JPY−1.75%584.2K1.37149.186B JPY17.17107.98 JPY−48.10%4.77%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
5885GDEP ADVANCE INC
9970 JPY−1.38%38.4K1.09Dịch vụ Phân phối
5900DAIKEN CO LTD
856 JPY1.90%5.3K0.485.258B JPY14.9957.10 JPY33.27%1.79%Dịch vụ Phân phối
5986MOLITEC STEEL CO
298 JPY−4.18%162.2K0.947.147B JPY−29.87 JPY−687.42%0.96%Dịch vụ Phân phối
5989H-ONE CO.LTD
835 JPY−4.13%76.1K0.9724.599B JPY−210.93 JPY−59.22%2.18%Dịch vụ Phân phối
6061UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
4860 JPY0.83%1.4K0.3523.181B JPY15.41315.33 JPY9.29%0.50%Dịch vụ Phân phối
6973KYOEI SANGYO CO
2289 JPY−1.25%25.6K1.687.126B JPY10.41219.84 JPY−63.42%3.02%Dịch vụ Phân phối
7112CUBE CO LTD
682 JPY−1.73%5.6K0.75Dịch vụ Phân phối
7115ALPHA PURCHASE CO LTD
1054 JPY−2.50%24.6K0.49Dịch vụ Phân phối
7128MARUKA FURUSATO CORP
2618 JPY−1.76%45.1K1.0164.987B JPY13.41195.24 JPY121.26%4.24%Dịch vụ Phân phối
Mua
7134UP GARAGE GROUP CO LTD
693 JPY−5.07%25.6K2.725.753B JPY9.8670.27 JPY2.88%Dịch vụ Phân phối
7414ONOKEN CO LTD
1657 JPY−3.44%106.9K1.4042.985B JPY6.46256.55 JPY−17.71%4.43%Dịch vụ Phân phối
7417NANYO CORP
2151 JPY−3.54%18.6K1.7514.243B JPY6.54329.08 JPY11.19%4.53%Dịch vụ Phân phối
7420SATORI ELECTRIC CO
1847 JPY−2.17%133.2K1.4331.001B JPY13.47137.17 JPY18.29%3.71%Dịch vụ Phân phối
7422TOHO LAMAC CO
2846 JPY−2.53%3000.601.456B JPY29.7995.53 JPY3.63%Dịch vụ Phân phối
7426YAMADAI CORP
1035 JPY3.60%9000.831.15B JPY18.9754.55 JPY−81.96%2.90%Dịch vụ Phân phối
7433HAKUTO CO LTD
5030 JPY−1.95%170K0.5797.045B JPY15.54323.77 JPY0.59%5.85%Dịch vụ Phân phối
7434OTAKE CORP
1748 JPY0.34%9000.567.152B JPY8.50205.72 JPY53.93%1.89%Dịch vụ Phân phối
7442NAKAYAMAFUKU CO
352 JPY−2.22%48.1K1.557.195B JPY10.5233.46 JPY41.57%2.78%Dịch vụ Phân phối
7443YOKOHAMA GYORUI CO
538 JPY−1.10%1.5K0.563.41B JPY48.3611.13 JPY370.54%0.55%Dịch vụ Phân phối
7444HARIMA-KYOWA CO
1615 JPY−2.77%3.8K1.768.851B JPY6.31255.97 JPY−4.77%2.47%Dịch vụ Phân phối
7446TOHOKU CHEMICAL CO
3865 JPY3.76%2000.433.397B JPY5.64685.51 JPY−1.30%2.33%Dịch vụ Phân phối
7447NAGAILEBEN CO
2023 JPY−5.16%120.7K2.4464.679B JPY20.22100.03 JPY−13.66%2.81%Dịch vụ Phân phối
7451MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD
3790 JPY−2.70%122.3K1.37169.795B JPY8.94423.76 JPY32.27%3.34%Dịch vụ Phân phối
Mua
7456MATSUDA SANGYO
2321 JPY−2.68%67.3K0.9057.085B JPY7.02330.76 JPY−10.68%2.31%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
7458DAIICHIKOSHO CO
2371.5 JPY−1.52%306.8K0.70265.392B JPY30.9176.73 JPY−5.87%2.35%Dịch vụ Phân phối
Mua
7459MEDIPAL HOLDINGS CORP
2455.0 JPY−2.02%436K0.84482.503B JPY12.63194.44 JPY54.16%2.12%Dịch vụ Phân phối
Theo dõi