Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

240
Cổ phiếu
24133.903B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.064M
Khối lượng
−1.99%
Thay đổi
−7.51%
Hiệu suất Tháng
+7.24%
Hiệu suất Năm
+2.91%
Hiệu suất YTD
           
1514 SUMISEKI HOLDINGS INC
208.00-1.42%-3.00Bán1.447M300976000.0011.448B6.0440.1745.00
1979 TAIKISHA LTD
3220.00-1.83%-60.00Bán53.200K171304000.00109.750B18.35178.715079.00
2139 CHUCO CO.LTD
396.002.06%8.00Theo dõi3.400K1346400.002.693B26.2414.79369.00
2286 HAYASHIKANE SANGYO CO
444.00-1.77%-8.00Bán Mạnh13.500K5994000.003.904B6.5968.62471.00
2292 S FOODS INC
3035.00-0.16%-5.00Mua43.400K131719000.0095.951B7.55402.632476.00
2293 TAKIZAWA HAM CO
2970.00-1.82%-55.00Bán Mạnh100297000.006.099B39.1277.32344.00
2469 HIBINO CORPORATION COM STK
1402.00-0.71%-10.00Bán Mạnh2.500K3505000.0013.863B11.11127.151346.00
2588 PREMIUM WATER HLDGS INC
2317.00-1.57%-37.00Bán Mạnh3.900K9036300.0068.147B19.70125.671167.00
2670 ABC-MART INC
6230.00-2.20%-140.00Mua218.600K1361878000.00514.219B27.63230.515974.00
2676 TAKACHIHO KOHEKI CO
2008.00-2.33%-48.00Bán39.800K79918400.0017.883B16.03128.51488.00
2689 OLBA HEALTHCARE HLDGS INC
1405.00-1.13%-16.00Bán9.100K12785500.008.552B5.62252.701289.00
2692 ITOCHU SHOKUHIN CO
4850.00-1.22%-60.00Bán Mạnh3.500K16975000.0061.533B13.97351.461151.00
2693 YKT CORPORATION
310.00-3.73%-12.00Bán46.500K14415000.003.599B4.9465.15139.00
2708 KUZE CO LTD
641.000.00%0.00Bán700448700.002.849B-67.06613.00
2715 ELEMATEC CORPORATION
1253.00-2.72%-35.00Bán62.500K78312500.0051.306B9.13141.111165.00
2733 ARATA CORPORATION
4105.000.00%0.00Bán25.000K102625000.0070.100B8.29521.542972.00
2737 TOMEN DEVICES CORPORATION
5280.00-2.58%-140.00Bán Mạnh25.900K136752000.0035.910B6.22870.74188.00
2743 PIXEL COMPANYZ INC
48.00-2.04%-1.00Bán Mạnh263.700K12657600.002.004B-24.6151.00
2750 S. ISHIMITSU & CO LTD
678.000.89%6.00Sức mua mạnh12.300K8339400.005.226B6.7799.26436.00
2751 TENPOS HOLDINGS CO LTD
2282.00-0.13%-3.00Bán7.400K16886800.0027.132B17.31133.45659.00
2760 TOKYO ELECTRON DEVICE
5300.001.15%60.00Bán115.700K613210000.0052.359B11.01475.791279.00
2761 TOSHIN GROUP CO
6000.000.00%0.00Mua5003000000.0047.636B31.23192.14644.00
2776 SHINTO HOLDINGS INC
99.001.02%1.00Bán7.813M773487000.002.912B-0.8838.00
2784 ALFRESA HOLDINGS CORP
1690.00-0.24%-4.00Mua797.600K1347944000.00287.624B11.31149.8211925.00
2788 APPLE INTERNATIONAL CO LTD
382.00-2.80%-11.00Mua323.700K123653400.005.291B8.2147.9177.00
2934 J FRONTIER CO LTD
2154.00-1.37%-30.00Bán27.200K58588800.0010.252B25.0387.55278.00
3023 RASA CORPORATION
1000.000.50%5.00Sức mua mạnh60.000K60000000.0010.701B5.97166.60262.00
3028 ALPEN CO LTD
2066.00-1.29%-27.00Bán70.300K145239800.0077.657B15.41135.782948.00
3035 KTK INC
337.000.00%0.00Bán2.800K943600.001.809B7.0148.05299.00
3053 PEPPER FOOD SERVICE CO LTD
212.00-2.30%-5.00Bán278.500K59042000.008.355B-7.56382.00
3054 HYPER INC
449.000.90%4.00Mua10.900K4894100.004.356B-47.81288.00
3064 MONOTARO CO.LTD
2222.00-0.31%-7.00Bán1.306M2903043000.001104.117B59.7937.28994.00
3070 AMAGASA CO.LTD
241.000.42%1.00Bán9.100K2193100.002.216B-118.2167.00
3071 STREAM CO.LTD.
109.000.00%0.00Bán11.300K1231700.002.974B7.3714.7890.00
3079 DVX INC.
857.00-3.27%-29.00Bán Mạnh21.800K18682600.008.860B10.7482.73328.00
3089 TECHNO ALPHA CO LTD
1152.00-3.92%-47.00Bán21.800K25113600.002.034B11.45104.7381.00
3107 DAIWABO HOLDINGS CO LTD
1863.00-1.79%-34.00Bán202.400K377071200.00177.178B10.60178.955671.00
3132 MACNICA HOLDINGS INC
2714.00-0.62%-17.00Bán260.700K707539800.00168.854B6.20440.453925.00
3139 LACTO JAPAN CO.LTD
2142.00-1.29%-28.00Bán14.200K30416400.0021.123B10.06218.62323.00
3151 VITAL KSK HOLDINGS INC
649.00-0.76%-5.00Bán Mạnh59.800K38810200.0035.252B7.3588.993754.00
3153 YASHIMA DENKI CO LTD
953.00-2.16%-21.00Bán Mạnh29.200K27827600.0020.328B17.2756.40990.00
3154 MEDIUS HLDG CO LTD
698.000.00%0.00Bán34.100K23801800.0015.303B8.2085.26
3157 JUTEC HOLDINGS CORPORATION
1030.00-2.28%-24.00Bán5.600K5768000.0013.671B5.39195.371131.00
3159 MARUZEN CHI HOLDINGS CO LTD
326.00-1.21%-4.00Bán51.300K16723800.0030.170B21.0015.711579.00
3160 OOMITSU CO.LTD
668.00-2.91%-20.00Bán Mạnh196.700K131395600.008.852B58.2011.82554.00
3166 OCHI HLDG CO LTD
1215.00-0.98%-12.00Bán Mạnh5.700K6925500.0015.828B4.34282.761295.00
3173 COMINIX CO LTD
718.000.14%1.00Bán Mạnh3.000K2154000.004.932B5.89121.76496.00
3176 SANYO TRADING CO LIMITED
1034.00-1.15%-12.00Bán51.100K52837400.0029.668B7.43141.81442.00
3180 BEAUTY GARAGE INC
2612.000.38%10.00Bán64.200K167690400.0016.482B22.14117.54375.00
3183 WIN-PARTNERS CO LTD
947.00-1.15%-11.00Bán8.500K8049500.0027.187B14.6865.26548.00
3199 WATAHAN CO LTD
1379.00-0.14%-2.00Bán41.400K57090600.0027.434B11.93115.761579.00
3321 MITACHI CO LTD
855.00-0.81%-7.00Mua121.500K103882500.006.801B3.65236.78440.00
3322 ALPHA GROUP INC
775.000.65%5.00Sức mua mạnh1.500K1162500.004.381B9.3682.30199.00
3323 RECOMM CO LTD
85.00-2.30%-2.00Mua601.500K51127500.006.937B-2.59463.00
3359 COTTA CO LTD
364.000.28%1.00Bán28.500K10374000.003.917B11.2232.5594.00
3360 SHIP HEALTH CARE HOLDINGS INC
2719.000.82%22.00Sức mua mạnh231.300K628904700.00256.538B23.06128.836943.00
3361 TOELL CO.LTD
744.00-3.12%-24.00Bán114.200K84964800.0015.344B13.5656.63502.00
3374 NAIGAI TEC CORP
2257.00-3.63%-85.00Bán Mạnh38.100K85991700.007.883B4.70498.40420.00
3386 COSMO BIO COMPANY LIMITED
1021.00-0.10%-1.00Bán2.800K2858800.005.913B9.05112.89144.00
3392 DELICA FOODS HOLDINGS CO LTD
505.000.40%2.00Bán31.900K16109500.007.455B-25.81651.00
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
4570.00-0.22%-10.00Bán5002285000.0045.700B16.37279.81297.00
3541 NOUSOUKEN CORPORATION
335.00-2.05%-7.00Bán Mạnh46.800K15678000.007.379B-13.88130.00
3562 NO 1 CO LTD
830.00-2.47%-21.00Bán11.300K9379000.005.440B10.8981.20652.00
3565 ASCENTECH K K
531.00-2.03%-11.00Bán64.600K34302600.007.114B15.4535.3184.00
3593 HOGY MEDICAL CO
3550.001.14%40.00Sức mua mạnh93.400K331570000.00102.247B20.75169.161476.00
3670 KYORITSU COMPUTER & COMMUNICATION
1505.000.13%2.00Bán500752500.001.802B25.0659.97196.00
3738 T-GAIA CORPORATION
1639.00-0.36%-6.00Bán86.000K140954000.0091.399B9.42174.715056.00
4026 KONOSHIMA CHEMICAL CO
1167.00-0.68%-8.00Bán20.300K23690100.0010.534B8.94132.39620.00
4346 NEXYZ GROUP CORPORATION
652.00-4.12%-28.00Mua43.600K28427200.008.483B212.653.22895.00
4380 M MART INC
989.00-1.20%-12.00Mua1.000K989000.004.837B24.2341.3147.00
4464 SOFT99 CORPORATION
1100.00-1.87%-21.00Bán Mạnh17.300K19030000.0024.016B8.85126.62820.00
4934 PREMIER ANTI-AGING CO LTD
2717.000.26%7.00Bán124.200K337451400.0023.693B16.62163.35
5009 FUJI KOSAN COMPANY
1144.00-2.64%-31.00Bán21.400K24481600.009.119B4.39267.54184.00
5130 HIROHOLDINGS CO LTD
447.00%2.100K938700.00
5283 TAKAMISAWA CO
1852.00-1.28%-24.00Bán9001666800.003.113B5.08369.51988.00
5391 A&A MATERIAL
853.00-0.70%-6.00Bán Mạnh7.800K6653400.006.527B6.81126.12871.00
5699 IBOKIN CO LTD
1420.00-3.60%-53.00Bán Mạnh7.200K10224000.004.815B17.1585.87149.00
5721 S-SCIENCE COMPANY LTD
23.00-4.17%-1.00Bán Mạnh311.700K7169100.003.257B-2.1526.00
5857 ASAHI HOLDINGS INC
2030.00-0.78%-16.00Bán282.600K573678000.00159.646B9.83230.851457.00
5900 DAIKEN CO LTD
689.00-0.72%-5.00Bán Mạnh700482300.003.994B16.2042.85304.00
5986 MOLITEC STEEL CO
351.00-6.15%-23.00Mua672.900K236187900.007.864B73.555.08605.00
5989 H-ONE CO.LTD
569.00-2.57%-15.00Bán Mạnh51.100K29075900.0015.996B-131.956763.00
6061 UNIVERSAL ENGEISHA CO LTD
2828.001.00%28.00Mua100282800.0013.587B9.70288.52588.00
6973 KYOEI SANGYO CO
1442.00-2.17%-32.00Bán7.100K10238200.004.393B2.45601.07906.00
7128 MARUKA FURUSATO CORP
3100.00-0.48%-15.00Bán46.400K143840000.0076.240B1972.00
7134 CROOOOBER CO LTD
1665.000.67%11.00Mua3.400K5661000.004.370B188.00
7414 ONOKEN CO LTD
1414.00-1.60%-23.00Bán Mạnh86.800K122735200.0033.019B4.61352.90834.00
7417 NANYO CORP
1854.00-0.54%-10.00Bán2.500K4635000.0011.815B6.30295.96450.00
7420 SATORI ELECTRIC CO
1230.00-3.61%-46.00Bán94.600K116358000.0020.239B11.00115.96599.00
7422 TOHO LAMAC CO
2875.000.07%2.00Mua100287500.001.464B-654.8894.00
7426 YAMADAI CORP
1102.00-0.72%-8.00Bán Mạnh700771400.001.224B3.67302.3386.00
7433 HAKUTO CO LTD
3190.00-3.63%-120.00Bán130.600K416614000.0061.060B10.28321.861221.00
7434 OTAKE CORP
1680.003.07%50.00Sức mua mạnh2.400K4032000.006.672B12.20133.64255.00
7442 NAKAYAMAFUKU CO
308.000.00%0.00Bán Mạnh10.300K3172400.006.054B13.0323.63435.00
7443 YOKOHAMA GYORUI CO
523.000.38%2.00Bán2.400K1255200.003.273B220.362.3696.00
7444 HARIMA-KYOWA CO
1500.00-0.07%-1.00Bán1.100K1650000.008.061B5.58268.80198.00
7446 TOHOKU CHEMICAL CO
3220.00-5.99%-205.00Bán Mạnh1.400K4508000.002.937B4.93694.57316.00
7447 NAGAILEBEN CO
1945.000.00%0.00Bán68.600K133427000.0059.061B17.48111.24518.00
7451 MITSUBISHI SHOKUHIN CO LTD
3270.00-0.15%-5.00Bán47.300K154671000.00142.366B10.22320.374944.00
7456 MATSUDA SANGYO
2176.00-0.82%-18.00Bán68.600K149273600.0052.412B5.92370.321500.00
7458 DAIICHIKOSHO CO
4070.00-2.28%-95.00Mua94.600K385022000.00222.193B25.55163.213369.00
7459 MEDIPAL HOLDINGS CORP
1843.000.11%2.00Bán635.900K1171963700.00386.961B14.60134.5412801.00
7460 YAGI & CO
1184.000.25%3.00Bán700828800.009.858B75.6915.60666.00
7461 KIMURA CO LTD
595.002.23%13.00Sức mua mạnh1.300K773500.008.825B7.4877.84720.00
7463 ADVAN GROUP CO LTD
815.00-1.69%-14.00Bán33.300K27139500.0032.939B6.09136.08254.00
7464 SAFTEC CO LTD
7480.00-0.40%-30.00Bán Mạnh4002992000.003.581B4.741583.64353.00
7466 SPK CORPORATION
1380.00-1.00%-14.00Bán9.300K12834000.0013.858B9.29149.99429.00
7472 TOBA INC
2700.00-1.03%-28.00Bán Mạnh3.200K8640000.0010.873B8.28329.67254.00
7476 AS ONE CORPORATION
5990.00-0.33%-20.00Bán63.900K382761000.00223.951B30.77195.61648.00
7477 MURAKI CORP
1187.00-3.10%-38.00Bán Mạnh1.400K1661800.001.685B13.8588.42147.00
7480 SUZUDEN CORP
2050.00-0.53%-11.00Bán39.900K81795000.0028.608B10.72192.29359.00
7481 OIE SANGYO CO
835.00-1.42%-12.00Bán Mạnh10.000K8350000.007.555B13.0165.08717.00
7483 DOSHISHA CO LTD
1442.00-1.17%-17.00Bán47.500K68495000.0050.673B10.27142.031478.00
7486 SANRIN CO LTD
699.002.79%19.00Sức mua mạnh3.100K2166900.008.584B15.1644.87546.00
7487 OZU CORP
1758.00-1.24%-22.00Bán7.700K13536600.0014.748B26.7866.46262.00
7500 NISHIKAWA KEISOKU CO
4850.000.00%0.00Mua200970000.0016.318B14.08344.40401.00
7505 FUSO DENTSU CO LTD
1251.000.08%1.00Bán1.900K2376900.007.265B51.1224.45946.00
7510 TAKEBISHI CORPORATION
1454.00-0.75%-11.00Bán26.400K38385600.0023.085B10.70136.93794.00
7521 MUSASHI CO LTD
1438.00-0.42%-6.00Bán1.000K1438000.009.799B6.99206.57542.00
7537 MARUBUN CORP
775.00-3.25%-26.00Bán129.000K99975000.0020.254B13.6858.541119.00
7538 DAISUI CO LTD
237.00-0.42%-1.00Bán Mạnh20047400.003.157B11.7520.26446.00
7551 WEDS CO LTD
474.00-1.04%-5.00Bán Mạnh14.300K6778200.007.602B8.6555.39473.00
7552 HAPPINET CORP
1848.002.55%46.00Mua280.200K517809600.0040.673B11.51160.68944.00
7555 OTA FLORICULTURE AUCTION CO
725.00-1.76%-13.00Bán Mạnh1.700K1232500.003.689B19.4437.97189.00
7564 WORKMAN CO LTD
4580.00-2.14%-100.00Bán207.600K950808000.00373.776B20.71225.96349.00
7565 MANSEI CORP
3650.00-0.27%-10.00Mua5001825000.008.351B19.00192.68183.00
7567 SAKAE ELECTRONICS CORP
407.00-0.97%-4.00Bán Mạnh10.200K4151400.002.067B3.12131.7374.00
7570 HASHIMOTO SOGYO HOLDINGS CO LTD
966.00-1.63%-16.00Bán Mạnh15.400K14876400.0020.070B9.59102.81869.00
7605 FUJI CORPORATION(RETAIL)
1229.00-1.36%-17.00Bán29.800K36624200.0023.928B7.45167.46477.00
7608 SK JAPAN CO LTD
568.00-0.53%-3.00Mua43.200K24537600.004.666B12.8944.31111.00
7609 DAITRON CO LTD
2001.00-1.19%-24.00Bán23.900K47823900.0022.206B6.30321.63893.00
7610 TAY TWO CO LTD
115.001.77%2.00Sức mua mạnh3.843M441991000.007.616B5.1322.05349.00
7613 SIIX CORP
1086.00-1.63%-18.00Bán115.100K124998600.0051.325B14.1778.0212354.00
7618 PC DEPOT CORP
268.00-0.74%-2.00Bán100.100K26826800.0013.543B21.3012.78898.00
7619 TANAKA CO LTD
555.00-1.94%-11.00Bán Mạnh8.400K4662000.004.678B4.76118.79432.00
7624 NAITO & CO LTD
171.000.00%0.00Bán Mạnh16.800K2872800.009.364B22.677.54336.00
7677 YASHIMA & CO LTD
1980.00-1.00%-20.00Bán Mạnh100198000.005.637B20.6197.02265.00
7681 LEOCLAN CO LTD
2300.00-2.13%-50.00Bán1.000K2300000.004.510B9.73243.11162.00
7689 COPA CORP INC
960.000.00%0.00Mua2.200K2112000.002.844B42.00
7698 ICECO INC
1397.00-5.35%-79.00Bán Mạnh3.300K4610100.002.684B16.7292.66679.00
7705 GL SCIENCES INC
2205.00-0.59%-13.00Bán Mạnh1.600K3528000.0022.623B7.59292.261073.00
8001 ITOCHU CORP
3501.00-2.42%-87.00Bán Mạnh4.221M14775970500.005200.076B6.78529.55115124.00
8002 MARUBENI CORP
1268.00-2.39%-31.00Bán6.588M8353584000.002177.206B4.40295.8446100.00
8006 YUASA FUNASHOKU CO
2619.001.91%49.00Mua9.600K25142400.0011.769B12.22210.31360.00
8007 TAKASHIMA & CO
2449.00-1.96%-49.00Bán12.900K31592100.0010.959B9.02276.92891.00
8012 NAGASE & CO
1971.00-0.86%-17.00Bán214.100K421991100.00232.362B8.97221.597113.00
8013 NAIGAI CO LTD
253.00-1.17%-3.00Bán Mạnh17.100K4326300.002.079B-35.26192.00
8025 TSUKAMOTO CORPORATION CO LTD
1085.00-0.64%-7.00Mua5.800K6293000.004.341B-85.26236.00
8030 CHUO GYORUI CO LTD
2896.00-0.10%-3.00Bán7002027200.0011.568B7.57382.79799.00
8032 JAPAN PULP & PAPER CO
4360.00-1.69%-75.00Bán11.400K49704000.0059.745B3.221378.674097.00
Tải thêm