Chứng khoán Nhật Bản bao gồm lĩnh vực năng lượng mỏ

Xem những ngành nào tạo nên lĩnh vực năng lượng mỏ. Chúng tôi đã tập hợp các ngành vào một danh sách và trang bị số liệu thống kê cơ bản để giúp bạn tìm thấy các ngành có nhiều cổ phiếu nhất hoặc những ngành có hiệu quả hoạt động tốt nhất — tất cả để khám phá điểm khởi đầu tốt hơn cho nghiên cứu của bạn.
Công nghiệp
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Cổ phiếu
Lọc/Tiếp thị Dầu khí4.335 T JPY3.20%−0.11%7.087 M6
Dầu3.087 T JPY3.22%−0.61%8.954 M2
Than38.707 B JPY2.26%0.00%2.785 M1