Năng lượng Mỏ (Khu vực)

11
Cổ phiếu
4977.293B
Giá trị vốn hóa thị trường
9.873M
Khối lượng
+1.18%
Thay đổi
−13.78%
Hiệu suất Tháng
+26.89%
Hiệu suất Năm
+22.17%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
26.193B3.332.22%1.261M1
3004.809B4.381.59%7.762M4
38.835B1.904.24%54.800K1
1907.457B4.440.47%13.515M5
Tải thêm