Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

112
Cổ phiếu
62814.581B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.637M
Khối lượng
−0.98%
Thay đổi
−7.15%
Hiệu suất Tháng
+2.32%
Hiệu suất Năm
−13.59%
Hiệu suất YTD
           
2176 INA RESEARCH INC
540.00-5.76%-33.00Bán26.100K1.718B30.8918.55178.00Dược phẩm: Khác
2191 TELLA INC
101.00-1.94%-2.00Bán161.300K2.411B-53.6935.00Dược phẩm: Khác
2342 TRANS GENIC INC
259.00-6.50%-18.00Bán253.300K4.811B27.2910.15223.00Công nghệ Sinh học
2370 MEDINET CO LTD
38.00-2.56%-1.00Bán210.900K5.039B-6.1976.00Công nghệ Sinh học
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
509.00-2.30%-12.00Bán495.300K21.774B10.9047.81935.00Dược phẩm: Khác
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
2267.00-2.37%-55.00Sức bán mạnh9.900K23.220B15.42150.56259.00Chuyên khoa Y tế
3604 KAWAMOTO CORP
1742.00-1.86%-33.00Mua499.400K10.287B61.2029.00343.00Chuyên khoa Y tế
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3095.00-9.37%-320.00Bán5005023.770B-34.9849578.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3168.000.83%26.00Sức bán mạnh6.037M5023.770B-34.9849578.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3215.00-2.58%-85.00Bán1005023.770B-34.9849578.00Dược phẩm: Chính
4503 ASTELLAS PHARMA
1612.001.38%22.00Bán6.987M2953.350B13.58117.1216243.00Dược phẩm: Khác
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
1279.00-1.08%-14.00Sức bán mạnh892.600K513.703B9.76132.496140.00Dược phẩm: Chính
4507 SHIONOGI & CO
5160.002.50%126.00Bán1.341M1543.910B12.12416.575233.00Dược phẩm: Khác
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
216.00-3.57%-8.00Bán82.400K7.775B-55.68334.00Dược phẩm: Khác
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1033.00-1.05%-11.00Bán35.100K29.878B49.9320.91842.00Dược phẩm: Khác
4516 NIPPON SHINYAKU CO
7570.00-3.32%-260.00Bán192.300K534.790B34.05229.981951.00Dược phẩm: Khác
4517 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO
2236.00-3.70%-86.00Bán6.200K27.774B10.90213.23227.00Dược phẩm: Khác
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
5110.003.55%175.00Mua199.300K189.333B10.16485.701341.00Dược phẩm: Khác
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
2423.00-0.43%-10.50Sức mua mạnh1.424M1199.880B20.45119.023555.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
4555.00-0.76%-35.00Bán146.100K374.837B17.80258.612792.00Dược phẩm: Khác
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3785.000.26%10.00Bán62.500K152.895B29.77126.821617.00Dược phẩm: Chính
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1769.001.73%30.00Bán1.124M694.539B24.1972.244073.00Dược phẩm: Khác
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
2243.00-5.56%-132.00Bán3.200K8.603B11.91199.43846.00Dược phẩm: Khác
4540 TSUMURA & CO
2643.000.11%3.00Bán192.800K200.835B13.87190.283547.00Dược phẩm: Khác
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
1284.00-3.39%-45.00Mua1.298M84.890B15.5385.891573.00Dược phẩm: Chính
4543 TERUMO CORP
3552.00-1.47%-53.00Mua3.445M2660.820B30.35120.5825378.00Chuyên khoa Y tế
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
2451.00-2.89%-73.00Bán69.700K121.182B24.81101.741907.00Dược phẩm: Khác
4548 SEIKAGAKU CORP
1053.000.48%5.00Bán31.900K60.761B-173.56744.00Dược phẩm: Khác
4549 EIKEN CHEMICAL CO
1960.00-4.25%-87.00Mua566.100K75.497B21.4396.28719.00Chuyên khoa Y tế
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1124.00-1.92%-22.00Sức bán mạnh16.800K25.664B31.5336.35316.00Chuyên khoa Y tế
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
2525.00-0.39%-10.00Bán24.400K71.165B2.60975.29660.00Dược phẩm: Khác
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
9000.00-0.77%-70.00Mua119.100K273.746B76.95118.56632.00Dược phẩm: Khác
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
2124.00-2.66%-58.00Bán122.400K107.276B8.30284.282472.00Dược phẩm: Chung
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1029.00-0.68%-7.00Sức bán mạnh102.700K32.280B12.2484.631527.00Dược phẩm: Khác
4555 SAWAI PHARMACEUTICAL
5620.00-0.71%-40.00Bán189.200K247.810B12.47454.343131.00Dược phẩm: Chung
4556 KAINOS LABORATORIES
901.00-3.01%-28.00Bán46.600K3.751B10.2790.44159.00Dược phẩm: Chính
4557 MEDICAL & BIO LABS
3290.00-4.78%-165.00Bán84.600K18.124B16.16213.82397.00Công nghệ Sinh học
4563 ANGES INC
690.00-3.63%-26.00Mua8.191M78.940B-36.0136.00Công nghệ Sinh học
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
60.000.00%0.00Bán1.246M10.756B-18.1763.00Công nghệ Sinh học
4565 SOSEI GROUP CORP
1225.00-3.85%-49.00Bán1.147M98.243B68.9318.72163.00Dược phẩm: Chung
4569 KYORIN HOLDINGS INC
2229.000.04%1.00Mua536.300K124.941B20.82107.022297.00Dược phẩm: Khác
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
487.00-3.75%-19.00Sức bán mạnh134.900K4.713B-49.3961.00Dược phẩm: Chính
4571 NANOCARRIER CO LTD
204.00-7.69%-17.00Bán2.411M14.599B-26.8542.00Dược phẩm: Khác
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
1163.00-4.75%-58.00Sức bán mạnh248.500K14.826B15.7577.5163.00Công nghệ Sinh học
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
1619.005.20%80.00Sức mua mạnh709.300K65.567B9.70159.24229.00Dược phẩm: Khác
4575 CANBAS CO LTD
495.00-3.13%-16.00Bán69.900K3.519B-88.9413.00Dược phẩm: Khác
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
312.00-5.45%-18.00Sức bán mạnh303.100K8.671B65.105.0717.00Dược phẩm: Khác
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
2605.00-3.16%-85.00Bán26.500K36.537B8.80306.47735.00Dược phẩm: Khác
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4015.001.39%55.00Mua1.220M2211.930B17.36234.54Dược phẩm: Khác
4579 RAQUALIA PHARMA INC
849.00-3.96%-35.00Bán355.100K18.499B-0.1268.00Dược phẩm: Khác
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
6140.00-0.97%-60.00Bán135.900K506.825B32.76189.495142.00Dược phẩm: Khác
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
299.00-2.92%-9.00Bán480.400K8.744B-186.17Dược phẩm: Khác
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
466.00-4.31%-21.00Bán254.800K13.906B-265.8726.00Công nghệ Sinh học
4586 MEDRX CO LTD
207.0024.70%41.00Mua8.194M2.510B-136.5126.00Dược phẩm: Chính
4587 PEPTIDREAM INC
3370.00-3.99%-140.00Sức bán mạnh776.100K441.441B87.8941.76107.00Công nghệ Sinh học
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1177.00-5.84%-73.00Sức bán mạnh441.600K17.781B-65.4427.00Công nghệ Sinh học
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
1158.00-3.26%-39.00Sức bán mạnh376.700K61.727B-78.26Công nghệ Sinh học
4593 HEALIOS KK
1486.00-4.01%-62.00Bán661.400K73.949B-87.75109.00Công nghệ Sinh học
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
199.00-5.24%-11.00Bán426.600K9.010B-41.7142.00Dược phẩm: Chính
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
1301.00-8.51%-121.00Bán50.800K13.544B15.4991.80175.00Chuyên khoa Y tế
4597 SOLASIA PHARMA K K
102.00-5.56%-6.00Bán1.203M12.690B-17.7652.00Dược phẩm: Chính
4598 DELTA FLY PHARMA INC
703.00-5.38%-40.00Sức bán mạnh50.000K3.347B-314.5011.00Dược phẩm: Chính
4880 CELLSOURCE CO LTD
10010.00-3.10%-320.00Bán31.000KDược phẩm: Chính
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
10140.001.10%110.00Sức mua mạnh269.400K783.976B41.04244.373435.00Dược phẩm: Chính
4974 TAKARA BIO INC
2126.00-2.70%-59.00Mua771.500K261.423B61.5235.521435.00Công nghệ Sinh học
5187 CREATE MEDIC CO
973.00-2.31%-23.00Sức bán mạnh5.800K9.278B12.8077.831183.00Chuyên khoa Y tế
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
467.00-1.48%-7.00Sức bán mạnh13.200K2.780B-68.1654.00Công nghệ Sinh học
6099 ELAN CORPORATION
1346.00-0.30%-4.00Mua186.600K40.904B41.3532.66276.00Dược phẩm: Chính
6678 TECHNO MEDICA CO
1751.00-3.58%-65.00Bán5.000K15.400B13.44135.09223.00Chuyên khoa Y tế
6823 RION CO LTD
2172.00-2.86%-64.00Bán58.600K26.875B14.00159.75886.00Chuyên khoa Y tế
6849 NIHON KOHDEN CORP
3655.00-3.56%-135.00Mua1.139M322.741B29.24129.615169.00Chuyên khoa Y tế
6869 SYSMEX CORP
7640.000.03%2.00Sức mua mạnh1.003M1571.900B41.12185.957697.00Chuyên khoa Y tế
6960 FUKUDA DENSHI CO
7760.00-4.43%-360.00Mua53.000K126.238B12.16667.853121.00Chuyên khoa Y tế
7575 JAPAN LIFELINE CO
1193.00-4.33%-54.00Sức bán mạnh311.200K100.049B12.47100.04932.00Chuyên khoa Y tế
7703 KAWASUMI LABORATORIES INC
837.00-4.89%-43.00Sức bán mạnh36.600K18.188B16.3653.782622.00Chuyên khoa Y tế
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
401.00-2.20%-9.00Sức bán mạnh414.500K10.679B-2.07166.00Chuyên khoa Y tế
7716 NAKANISHI INC
1350.001.12%15.00Bán186.600K118.443B16.3281.971159.00Chuyên khoa Y tế
7732 TOPCON CORPORATION
721.00-3.22%-24.00Bán519.200K78.346B18.4640.424932.00Chuyên khoa Y tế
7733 OLYMPUS CORPORATION
1424.00-2.47%-36.00Bán3.402M1881.440B31.5146.3635124.00Chuyên khoa Y tế
7741 HOYA CORP
9278.002.28%207.00Mua1.066M3412.460B27.81326.7237412.00Chuyên khoa Y tế
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
726.00-1.09%-8.00Bán15.000K18.375B23.9130.70977.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO. LTD.
2500.00-0.28%-7.00Bán1.000K673.818B60.6341.607810.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO LTD
2587.00-1.82%-48.00Bán768.300K673.818B63.7241.607810.00Chuyên khoa Y tế
7776 CELLSEED INC
268.00-4.63%-13.00Bán70.800K3.768B-66.4640.00Dược phẩm: Khác
7777 3-D MATRIX LTD
265.00-5.36%-15.00Bán257.400K9.180B-96.3355.00Chuyên khoa Y tế
7779 CYBERDYNE INC
369.00-2.64%-10.00Sức bán mạnh319.400K83.905B-2.0384.00Chuyên khoa Y tế
7780 MENICON CO LTD
4310.001.29%55.00Bán125.600K160.473B34.06133.083264.00Chuyên khoa Y tế
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
4060.00-2.75%-115.00Bán57.800K125.620B18.87221.253224.00Chuyên khoa Y tế
7979 SHOFU INC
1501.00-3.91%-61.00Sức bán mạnh26.100K26.580B16.7394.001168.00Chuyên khoa Y tế
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
1260.00-4.91%-65.00Mua264.800K8.918B64.3320.60365.00Chuyên khoa Y tế
8086 NIPRO CORP
1094.00-4.20%-48.00Bán731.100K189.519B15.6580.5829325.00Chuyên khoa Y tế
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
1169.0011.33%119.00Sức mua mạnh669.300K10.400B9.23113.72310.00Dược phẩm: Chính
9854 AIGAN CO LTD
201.000.50%1.00Bán11.800K4.017B26.237.63771.00Chuyên khoa Y tế
9987 SUZUKEN CO LTD
3625.00-21.37%-985.00100344.494B16.02287.8315585.00Dược phẩm: Chính
9987 SUZUKEN CO LTD
3660.00-0.27%-10.00Bán298.600K344.494B12.75287.8315585.00Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất