Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

111
Cổ phiếu
68551.070B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.796M
Khối lượng
−3.45%
Thay đổi
−4.36%
Hiệu suất Tháng
+3.16%
Hiệu suất Năm
−6.03%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
2160 GNI GROUP LTD
2011.000.80%16.00Bán1.148M91.544B82.2825.05Dược phẩm: Khác
2176 INA RESEARCH INC
747.00-0.93%-7.00Bán5.400K2.261B11.7364.30185.00Dược phẩm: Khác
2191 TELLA INC
275.00-1.43%-4.00Bán505.400K6.609B-45.27Dược phẩm: Khác
2342 TRANS GENIC INC
635.000.63%4.00Mua369.000K10.959B358.261.76250.00Công nghệ Sinh học
2370 MEDINET CO LTD
67.000.00%0.00Mua4.403M11.560B-6.7378.00Công nghệ Sinh học
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
627.00-2.49%-16.00Bán229.500K26.769B11.0558.17985.00Dược phẩm: Khác
2667 IMAGEONE CO LTD
590.005.55%31.00Bán677.100K4.600B-73.5450.00Chuyên khoa Y tế
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
5330.00-3.27%-180.00Bán34.800K55.100B18.86292.09Chuyên khoa Y tế
3604 KAWAMOTO CORP
1451.00-3.52%-53.00Sức bán mạnh86.300K8.717B7.75194.16376.00Chuyên khoa Y tế
3671 SOFTMAX CO LTD
1083.00-4.50%-51.00Sức bán mạnh79.300K6.758B20.1856.18Chuyên khoa Y tế
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
2968.00-2.21%-67.00Bán1.292M1630.330B34.6887.56Dược phẩm: Khác
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3582.00-0.78%-28.00Sức bán mạnh8.503M5643.720B31.42115.6847495.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
3700.00-0.38%-14.00Bán5005643.720B32.32115.6847495.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3615.00-5.61%-215.00Sức bán mạnh1005643.720B33.33115.6847495.00Dược phẩm: Chính
4503 ASTELLAS PHARMA
1674.00-5.56%-98.50Bán7.692M3292.500B23.8274.4615883.00Dược phẩm: Khác
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
1683.00-4.54%-80.00Mua1.265M700.430B10.45168.726457.00Dược phẩm: Chính
4507 SHIONOGI & CO
5413.00-5.40%-309.00Sức bán mạnh2.307M1754.320B15.08379.605222.00Dược phẩm: Khác
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
243.000.00%0.00Bán40.200K8.434B-18.83315.00Dược phẩm: Khác
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1339.00-0.74%-10.00Bán156.300K38.268B18.7971.80807.00Dược phẩm: Khác
4516 NIPPON SHINYAKU CO
7230.00-4.37%-330.00Sức bán mạnh259.000K509.193B25.38297.912026.00Dược phẩm: Khác
4517 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO
2519.00-1.49%-38.00Bán6.400K30.585B16.95151.13240.00Dược phẩm: Khác
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
4763.00-4.63%-231.00Sức bán mạnh3.172M8209.500B38.26130.66Dược phẩm: Khác
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
4235.000.59%25.00Mua268.300K161.322B11.06380.711268.00Dược phẩm: Khác
4523 EISAI CO
7319.00-3.66%-278.00Sức bán mạnh1.305M2177.960B23.25326.8410998.00Dược phẩm: Khác
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
2864.00-3.81%-113.50Sức bán mạnh1.694M1486.190B19.99148.993560.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
6640.00-2.06%-140.00Mua214.700K554.161B61.61110.122745.00Dược phẩm: Khác
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3960.00-2.70%-110.00Sức bán mạnh63.800K156.717B23.74171.441581.00Dược phẩm: Chính
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1462.00-3.88%-59.00Sức bán mạnh2.853M608.011B24.9261.164108.00Dược phẩm: Khác
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2525.00-1.02%-26.00Sức bán mạnh28.800K22.380B13.47189.321352.00Dược phẩm: Chính
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
2209.00-1.95%-44.00Sức bán mạnh2.800K8.099B77.8728.93807.00Dược phẩm: Khác
4540 TSUMURA & CO
3345.00-1.47%-50.00Bán184.300K259.745B16.83201.693840.00Dược phẩm: Khác
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
956.00-7.18%-74.00Sức bán mạnh3.631M66.017B-9.471954.00Dược phẩm: Chính
4543 TERUMO CORP
3951.00-3.99%-164.00Sức bán mạnh3.394M3109.790B40.48101.9626438.00Chuyên khoa Y tế
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
2122.00-4.16%-92.00Sức bán mạnh97.000K103.429B18.10122.331896.00Dược phẩm: Khác
4548 SEIKAGAKU CORP
1007.00-2.23%-23.00Bán108.400K58.123B70.8114.55868.00Dược phẩm: Khác
4549 EIKEN CHEMICAL CO
2030.00-3.38%-71.00Bán221.100K77.591B17.42121.55724.00Chuyên khoa Y tế
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
970.00-1.02%-10.00Sức bán mạnh47.600K21.947B60.6316.16306.00Chuyên khoa Y tế
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
2997.00-3.17%-98.00Sức bán mạnh58.000K86.924B24.87124.46Dược phẩm: Khác
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
3580.001.70%60.00Mua1.885M435.112B105.6033.50667.00Dược phẩm: Khác
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
2096.00-2.28%-49.00Theo dõi127.800K105.565B8.52263.763325.00Dược phẩm: Chung
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1222.00-1.45%-18.00Bán93.500K38.641B14.4885.631550.00Dược phẩm: Khác
4555 SAWAI PHARMACEUTICAL
4780.00-2.35%-115.00Bán248.500K214.359B11.09441.883066.00Dược phẩm: Chung
4556 KAINOS LABORATORIES
1012.00-0.98%-10.00Mua9.400K4.184B11.9885.29163.00Dược phẩm: Chính
4559 ZERIA PHARMACEUTICAL
1997.00-1.24%-25.00Bán159.800K92.917B21.8692.481667.00Dược phẩm: Chính
4563 ANGES INC
1009.00-1.94%-20.00Bán2.491M136.918B-35.26Công nghệ Sinh học
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
130.00-2.26%-3.00Bán3.062M23.452B-9.3662.00Công nghệ Sinh học
4565 SOSEI GROUP CORP
1843.00-0.11%-2.00Bán651.700K148.847B102.0318.30Dược phẩm: Chung
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
3010.00-5.32%-169.00Sức bán mạnh6.267M6147.780B87.6836.3115348.00Dược phẩm: Khác
4569 KYORIN HOLDINGS INC
1890.00-1.15%-22.00Sức bán mạnh150.800K109.561B17.45109.592271.00Dược phẩm: Khác
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
526.000.00%0.00Bán53.200K4.899B-69.4065.00Dược phẩm: Chính
4571 NANOCARRIER CO LTD
342.002.40%8.00Mua1.369M23.340B-49.4729.00Dược phẩm: Khác
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
1411.00-3.22%-47.00Mua56.400K18.082B-90.27Công nghệ Sinh học
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
1268.00-3.87%-51.00Bán990.200K57.154B12.19108.97233.00Dược phẩm: Khác
4575 CANBAS CO LTD
520.004.00%20.00Bán295.100K3.863B-87.6611.00Dược phẩm: Khác
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
295.00-1.99%-6.00Sức bán mạnh131.900K8.805B-9.99Dược phẩm: Khác
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
3305.00-5.16%-180.00Sức bán mạnh76.400K47.792B10.65328.89784.00Dược phẩm: Khác
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4224.00-3.67%-161.00Sức bán mạnh1.187M2378.150B16.29273.15Dược phẩm: Khác
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1018.00-2.02%-21.00Sức bán mạnh150.800K21.769B-28.97Dược phẩm: Khác
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
6530.00-3.12%-210.00Sức bán mạnh142.700K537.965B31.99210.959354.00Dược phẩm: Khác
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
1345.00-7.18%-104.00Mua2.852M55.322B-125.73Dược phẩm: Khác
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
552.000.91%5.00Mua241.600K16.032B-38.8845.00Công nghệ Sinh học
4586 MEDRX CO LTD
291.00-4.59%-14.00Mua989.500K6.007B-68.77Dược phẩm: Chính
4587 PEPTIDREAM INC
5070.00-2.69%-140.00Bán726.900K664.360B152.2735.39Công nghệ Sinh học
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1222.00-0.81%-10.00Bán136.400K19.634B-145.34Công nghệ Sinh học
4591 RIBOMIC INC
374.00-2.86%-11.00Sức bán mạnh452.600K10.745B-46.9522.00Công nghệ Sinh học
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
1701.00-2.47%-43.00Bán315.100K90.314B-129.7474.00Công nghệ Sinh học
4593 HEALIOS KK
1734.00-1.98%-35.00Mua157.300K91.398B-107.17Công nghệ Sinh học
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
197.00-0.51%-1.00Bán350.600K9.890B-39.6844.00Dược phẩm: Chính
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
2643.000.99%26.00Mua147.400K24.926B81.3732.16Chuyên khoa Y tế
4597 SOLASIA PHARMA K K
181.005.85%10.00Mua5.438M21.783B-35.13Dược phẩm: Chính
4598 DELTA FLY PHARMA INC
1153.001.14%13.00Bán108.100K5.637B-243.4113.00Dược phẩm: Chính
4875 MEDICINOVA INC
588.00-1.18%-7.00Bán253.800K28.142B-32.219.00Công nghệ Sinh học
4880 CELLSOURCE CO LTD
10250.00-2.66%-280.00Mua48.000K64.885B245.0045.4268.00Dược phẩm: Chính
4881 FUNPEP COMPANY LTD
530.00-4.85%-27.00Sức bán mạnh175.800K9.548BCông nghệ Sinh học
4883 MODALIS THERAPEUTICS CORP
2221.000.32%7.00Bán217.500K63.133B-15.69Công nghệ Sinh học
4884 KRINGLE PHARMA INC
992.00-1.10%-11.00Bán13.900K4.328B9.00Công nghệ Sinh học
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
10060.00-2.90%-300.00Bán273.400K809.770B42.16245.70Dược phẩm: Chính
4974 TAKARA BIO INC
2897.00-2.43%-72.00Bán388.700K357.515B52.2956.781485.00Công nghệ Sinh học
5187 CREATE MEDIC CO
969.00-1.12%-11.00Bán12.200K8.913B13.7771.19Chuyên khoa Y tế
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
956.00-0.93%-9.00Theo dõi26.100K5.689B88.3610.9273.00Công nghệ Sinh học
6099 ELAN CORPORATION
1313.00-3.17%-43.00Bán280.300K82.172B56.8123.87Dược phẩm: Chính
6678 TECHNO MEDICA CO
1615.000.56%9.00Mua11.200K13.685B15.49103.68225.00Chuyên khoa Y tế
6823 RION CO LTD
2862.000.39%11.00Bán36.700K35.028B21.29133.89916.00Chuyên khoa Y tế
6849 NIHON KOHDEN CORP
2889.00-2.43%-72.00Sức bán mạnh620.400K252.187B18.14163.265357.00Chuyên khoa Y tế
6869 SYSMEX CORP
11085.00-2.42%-275.00Bán703.500K2373.890B75.01151.658200.00Chuyên khoa Y tế
6960 FUKUDA DENSHI CO
8200.00-0.73%-60.00Mua5.300K124.888B10.60779.463208.00Chuyên khoa Y tế
7575 JAPAN LIFELINE CO
1310.00-1.13%-15.00Sức bán mạnh290.700K106.467B47.4627.921074.00Chuyên khoa Y tế
7634 HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
3700.00-1.07%-40.00Bán3.700K11.483B15.77237.10418.00Chuyên khoa Y tế
7702 JMS CO LTD
923.00-3.85%-37.00Bán333.200K23.444B10.5191.326276.00Chuyên khoa Y tế
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
836.00-0.48%-4.00Bán606.500K23.240B50.2216.82175.00Chuyên khoa Y tế
7716 NAKANISHI INC
2037.00-1.16%-24.00Bán149.600K178.600B27.7374.49Chuyên khoa Y tế
7730 MANI INC
2472.00-3.78%-97.00Sức bán mạnh255.200K252.858B77.4933.153812.00Chuyên khoa Y tế
7732 TOPCON CORPORATION
1339.00-0.37%-5.00Mua743.600K141.372B-6.104939.00Chuyên khoa Y tế
7733 OLYMPUS CORPORATION
2230.00-2.19%-50.00Mua4.393M2931.190B75.5730.1935174.00Chuyên khoa Y tế
7741 HOYA CORP
12100.00-4.57%-580.00Bán1.284M4683.560B41.59305.2736795.00Chuyên khoa Y tế
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
648.00-1.82%-12.00Mua79.500K16.522B50.3013.121020.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO LTD
3055.00-3.02%-95.00Sức bán mạnh874.800K821.256B110.2728.678761.00Chuyên khoa Y tế
7749 MEDIKIT CO LTD
3400.008.80%275.00Mua5.200K52.517B19.97156.50962.00Chuyên khoa Y tế
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD
561.00-2.26%-13.00Bán71.300K16.490B20.6827.76191.00Chuyên khoa Y tế
7776 CELLSEED INC
273.00-2.50%-7.00Bán165.200K4.568B-55.10Dược phẩm: Khác
7777 3-D MATRIX LTD
290.00-2.03%-6.00Sức bán mạnh362.700K12.696B-80.2965.00Chuyên khoa Y tế
7779 CYBERDYNE INC
643.00-5.58%-38.00Bán2.370M146.508B-0.2795.00Chuyên khoa Y tế
7780 MENICON CO LTD
6280.00-3.09%-200.00Bán193.500K244.773B49.50131.903548.00Chuyên khoa Y tế
7782 SINCERE CO LTD
744.000.54%4.00Mua52.300K4.638B32.6022.92Chuyên khoa Y tế
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
4225.00-2.09%-90.00Sức bán mạnh94.700K125.406B17.47246.943494.00Chuyên khoa Y tế
7979 SHOFU INC
1785.000.68%12.00Bán26.800K31.491B52.3633.861189.00Chuyên khoa Y tế
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
980.000.20%2.00Bán32.800K6.955B9.02108.37376.00Chuyên khoa Y tế
8086 NIPRO CORP
1323.00-1.19%-16.00Mua1.680M218.387B-78.2532786.00Chuyên khoa Y tế
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
1199.00-1.64%-20.00Bán40.800K24.148B12.10100.74296.00Dược phẩm: Chính
9854 AIGAN CO LTD
230.002.22%5.00Bán22.800K4.367B-26.79761.00Chuyên khoa Y tế
9987 SUZUKEN CO LTD
4060.00-2.40%-100.00Bán292.600K371.088B26.62156.2615477.00Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất