Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

115
Cổ phiếu
61365.570B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.270M
Khối lượng
−0.33%
Thay đổi
+5.40%
Hiệu suất Tháng
+12.01%
Hiệu suất Năm
+6.89%
Hiệu suất YTD
          
2160 GNI GROUP LTD
1485.00-1.00%-15.00Bán610.100K71.193B35.4943.58539.00
2176 INA RESEARCH INC
668.000.45%3.00Bán6.700K1.994B6.50102.35194.00
2191 TELLA INC
196.000.00%0.00Sức bán mạnh86.400K4.964B-28.3232.00
2342 TRANS GENIC INC
575.00-1.03%-6.00Mua154.000K10.091B8.6767.10248.00
2370 MEDINET CO LTD
71.00-2.74%-2.00Bán917.200K12.974B-4.6078.00
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
896.00-2.61%-24.00Bán370.300K38.301B7.91116.38986.00
2540 YOMEISHU SEIZO CO
1855.00-1.49%-28.00Bán31.300K25.937B35.1053.65291.00
3417 OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
936.00-0.95%-9.00Bán8.200K13.033B5.69166.19582.00
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
5970.001.70%100.00Bán12.200K58.700B17.60333.48272.00
3604 KAWAMOTO CORP
864.00-1.59%-14.00Bán14.700K5.088B4.19209.47389.00
3671 SOFTMAX CO LTD
1144.009.58%100.00Mua623.300K6.231B13.2278.97173.00
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
4105.00-0.61%-25.00Mua691.500K2219.086B50.1182.477242.00
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3740.00-0.51%-19.00Mua4.306M5911.139B13.73275.7047099.00
4503 ASTELLAS PHARMA
1863.50-0.67%-12.50Bán3.638M3475.949B34.5554.3415455.00
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
2021.00-1.75%-36.00Bán619.700K817.233B19.11107.636822.00
4507 SHIONOGI & CO
7379.000.11%8.00Mua969.300K2222.088B18.38401.175485.00
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
333.00-3.20%-11.00Bán331.200K11.939B-17.02306.00
4516 NIPPON SHINYAKU CO
9560.00-0.73%-70.00Mua117.200K648.612B23.84403.962059.00
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
4135.000.15%6.00Bán1.904M6788.938B29.46140.267555.00
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
4790.00-0.52%-25.00Bán159.800K183.443B14.30336.751215.00
4523 EISAI CO
8514.001.61%135.00Bán892.300K2402.601B40.14208.8111237.00
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
2635.50-1.03%-27.50Bán637.500K1329.268B17.04156.273607.00
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
4250.00-2.19%-95.00Sức bán mạnh287.200K355.136B30.90140.712770.00
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3455.00-2.68%-95.00Sức bán mạnh104.300K135.855B17.37204.341558.00
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1616.00-0.25%-4.00Bán934.200K647.707B81.0620.104229.00
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2587.00-2.49%-66.00Mua9.700K23.274B16.24163.341356.00
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
2330.00-0.64%-15.00Mua9008.430B18.21128.79760.00
4540 TSUMURA & CO
3740.00-2.22%-85.00Bán104.400K292.643B17.55217.963830.00
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
891.00-1.87%-17.00Sức bán mạnh409.200K63.903B-128.612725.00
4543 TERUMO CORP
5309.00-0.13%-7.00Mua1.609M4019.141B44.12120.6426482.00
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
2474.00-1.75%-44.00Bán132.700K116.120B16.23155.121863.00
4548 SEIKAGAKU CORP
1100.00-2.22%-25.00Bán75.100K63.483B8.60130.87913.00
4549 EIKEN CHEMICAL CO
2208.00-1.82%-41.00Bán121.700K83.078B13.38169.37733.00
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1012.00-0.98%-10.00Bán15.000K22.887B22.9344.56250.00
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
3020.00-0.98%-30.00Mua34.900K85.682B29.15104.64568.00
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
2927.00-0.64%-19.00Sức bán mạnh267.100K364.201B47.7661.94732.00
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
3230.00-3.00%-100.00Mua63.900K163.884B10.65323.773456.00
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1190.00-1.08%-13.00Mua26.200K29.217B10.95109.851550.00
4556 KAINOS LABORATORIES
1283.00-3.46%-46.00Bán41.400K5.441B11.26118.01154.00
4559 ZERIA PHARMACEUTICAL
2124.00-2.70%-59.00Bán63.100K98.957B28.2377.341690.00
4563 ANGES INC
700.00-1.69%-12.00Bán1.893M108.987B-71.2490.00
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
85.00-2.30%-2.00Sức bán mạnh1.549M16.399B-10.0566.00
4565 SOSEI GROUP CORP
1953.00-1.66%-33.00Mua666.800K161.624B122.3916.27190.00
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
3084.002.12%64.00Sức mua mạnh9.437M5787.953B73.6241.0716033.00
4569 KYORIN HOLDINGS INC
1846.00-0.86%-16.00Bán88.600K106.696B26.2970.832243.00
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
488.00-1.41%-7.00Sức bán mạnh31.100K4.610B-32.2665.00
4571 NANOCARRIER CO LTD
294.00-1.67%-5.00Bán825.900K20.932B-45.1127.00
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
1077.00-2.27%-25.00Bán73.300K14.400B-120.0864.00
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
959.001.37%13.00Mua225.700K41.230B-8.88274.00
4575 CANBAS CO LTD
291.00-1.36%-4.00Sức bán mạnh40.000K2.602B-70.76
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
249.00-0.80%-2.00Sức bán mạnh40.600K7.369B-8.9615.00
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
3415.00-2.29%-80.00Sức bán mạnh19.000K47.929B11.22311.38846.00
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4826.00-0.64%-31.00Bán699.300K2634.441B17.40281.6133151.00
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1008.00-2.42%-25.00Bán79.700K21.643B185.327.4170.00
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
6640.00-1.48%-100.00Mua77.600K537.966B63.90105.639195.00
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
967.00-7.55%-79.00Bán4.396M40.122B-66.94127.00
4584 KIDSWELL BIO CORPORATION
643.00-4.03%-27.00Bán387.500K21.061B-36.6139.00
4586 MEDRX CO LTD
167.00-4.02%-7.00Sức bán mạnh434.300K3.949B-47.0624.00
4587 PEPTIDREAM INC
3735.00-1.32%-50.00Bán517.300K491.392B113.6934.34
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1168.00-2.18%-26.00Sức bán mạnh154.700K20.664B-138.6432.00
4591 RIBOMIC INC
323.00-3.00%-10.00Sức bán mạnh254.900K9.294B-45.0825.00
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
1212.00-0.74%-9.00Bán352.300K63.232B-44.6685.00
4593 HEALIOS KK
2030.00-2.64%-55.00Bán344.400K107.855B-92.96114.00
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
154.00-3.14%-5.00Sức bán mạnh665.900K8.327B-34.5744.00
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
3020.00-3.21%-100.00Bán151.000K29.716B11.02283.10175.00
4597 SOLASIA PHARMA K K
117.00-4.10%-5.00Sức bán mạnh3.121M16.288B-34.8277.00
4598 DELTA FLY PHARMA INC
1266.00-2.62%-34.00Sức bán mạnh115.400K7.045B-190.2411.00
4875 MEDICINOVA INC
415.00-3.49%-15.00Sức bán mạnh40.700K20.571B-26.759.00
4880 CELLSOURCE CO LTD
19070.00-2.05%-400.00Mua64.900K120.474B229.0688.3368.00
4881 FUNPEP COMPANY LTD
388.00-2.51%-10.00Bán61.100K6.894B10.00
4882 PERSEUS PROTEOMICS INC
668.00-0.74%-5.00Bán53.200K7.865B19.00
4883 MODALIS THERAPEUTICS CORP
1412.00-4.66%-69.00Sức bán mạnh161.200K42.660B-16.1420.00
4884 KRINGLE PHARMA INC
930.000.54%5.00Bán2.900K3.997B-48.039.00
4885 MUROMACHI CHEMICALS INC
1140.00-3.39%-40.00Sức bán mạnh35.400K4.325B195.00
4886 ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD
1099.000.09%1.00Mua75.900K31.170B15.2971.80807.00
4887 SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD
5130.00-0.97%-50.00Bán84.700K226.838B11.73441.883003.00
4888 STELLA PHARMA CORPORATION
529.00-2.76%-15.00Mua768.800K15.584B43.00
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
9020.00-0.88%-80.00Theo dõi86.300K711.284B37.70241.393473.00
4974 TAKARA BIO INC
3210.00-1.08%-35.00Mua295.600K390.749B25.76125.961539.00
4985 EARTH CORPORATION
6920.00-1.00%-70.00Mua45.600K154.274B29.02244.494255.00
5187 CREATE MEDIC CO
994.00-0.40%-4.00Mua3.700K9.077B11.1489.621216.00
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
880.000.69%6.00Mua31.400K5.157B88.709.87
6099 ELAN CORPORATION
1218.00-1.14%-14.00Bán107.100K74.486B42.9528.68290.00
6678 TECHNO MEDICA CO
1691.00-0.53%-9.00Mua26.100K14.482B11.43148.72237.00
6823 RION CO LTD
2781.00-2.42%-69.00Mua14.200K35.032B20.62138.25932.00
6849 NIHON KOHDEN CORP
3935.000.13%5.00Mua265.600K332.853B15.40255.135531.00
6869 SYSMEX CORP
14400.00-1.97%-290.00Mua457.600K3070.423B79.57184.968445.00
6960 FUKUDA DENSHI CO
10690.00-0.93%-100.00Bán21.500K163.143B10.371040.903291.00
7096 STEMCELL INSTITUTE
6250.001.79%110.00Mua81.800K
7575 JAPAN LIFELINE CO
1374.00-0.43%-6.00Bán120.200K110.952B38.8335.541167.00
7634 HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
3980.00-1.36%-55.00Bán11.800K12.467B13.08308.48431.00
7702 JMS CO LTD
848.000.71%6.00Mua165.700K20.562B14.2659.055604.00
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
669.00-2.76%-19.00Sức bán mạnh221.700K19.035B23.6429.33
7716 NAKANISHI INC
2498.000.64%16.00Sức mua mạnh109.800K215.082B21.63114.971184.00
7730 MANI INC
2255.00-0.09%-2.00Bán182.500K222.149B56.1040.233812.00
7732 TOPCON CORPORATION
1978.00-4.12%-85.00Mua578.500K217.002B32.4863.524955.00
7733 OLYMPUS CORPORATION
2313.50-0.54%-12.50Bán2.829M2990.402B37.8061.5631653.00
7741 HOYA CORP
18270.00-0.79%-145.00Mua697.200K6793.108B48.71378.5737245.00
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
687.000.29%2.00Bán47.700K17.148B13.1951.92988.00
7747 ASAHI INTECC CO LTD
3250.000.31%10.00Mua576.300K877.947B85.2138.24
7749 MEDIKIT CO LTD
2997.00-0.27%-8.00Bán2.900K50.500B17.78169.02970.00
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD
622.000.32%2.00Sức mua mạnh60.100K17.812B24.9124.89186.00
7776 CELLSEED INC
231.00-1.28%-3.00Sức bán mạnh176.000K4.156B-59.4140.00
7777 3-D MATRIX LTD
250.00-3.85%-10.00Bán1.909M12.250B-56.0169.00
7779 CYBERDYNE INC
450.00-0.44%-2.00Bán627.700K97.242B-0.9696.00
7780 MENICON CO LTD
8920.00-1.98%-180.00Bán143.000K344.077B57.22165.613860.00
7782 SINCERE CO LTD
649.00-3.57%-24.00Mua22.100K4.218B27.0225.0141.00
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
2269.000.09%2.00Mua123.800K131.770B13.30170.423614.00
7840 FRANCE BED HOLDINGS CO
937.00-1.88%-18.00Bán37.000K35.276B13.0473.221631.00
7979 SHOFU INC
2206.000.36%8.00Mua11.900K39.040B16.55132.991206.00
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
910.00-1.41%-13.00Sức bán mạnh9.300K6.564B13.4768.52382.00
8086 NIPRO CORP
1174.00-1.01%-12.00Sức bán mạnh899.500K193.433B14.0388.7835251.00
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
700.000.43%3.00Mua59.700K27.614B14.6947.46
9854 AIGAN CO LTD
223.000.45%1.00Bán26.100K4.309B-16.18759.00
9987 SUZUKEN CO LTD
3160.00-3.51%-115.00Sức bán mạnh236.200K288.556B32.32101.3415041.00
Tải thêm