Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

130
Cổ phiếu
59834.713B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.137M
Khối lượng
+1.18%
Thay đổi
+5.29%
Hiệu suất Tháng
+10.41%
Hiệu suất Năm
+16.14%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2160GNI GROUP LTD
3165 JPY+0.64%337.8K0.09154.603B JPY99.9231.68 JPY+79.37%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
2342TRANS GENIC INC
261 JPY+1.16%7.4K0.104.352B JPY−24.68 JPY−144.50%1.94%Công nghệ Sức khỏe
2370MEDINET CO LTD
45 JPY0.00%326K0.0811.318B JPY−6.64 JPY−3.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
2540YOMEISHU SEIZO CO
1847 JPY+0.54%1.4K0.1025.334B JPY37.0349.88 JPY−37.30%2.99%Công nghệ Sức khỏe
2796PHARMARISE HOLDINGS CORPORATION
636 JPY+0.32%4000.016.045B JPY23.8926.62 JPY−33.41%2.21%Công nghệ Sức khỏe
2929PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
1246 JPY+5.15%108.4K0.3434.33B JPY11.62107.20 JPY1.86%Công nghệ Sức khỏe
2931EUGLENA CO LTD
717 JPY+1.13%47.5K0.1083.045B JPY−26.72 JPY+15.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
3001KATAKURA INDUSTRIES CO
1656 JPY+0.49%31.6K0.5054.745B JPY15.62105.99 JPY+96.36%0.97%Công nghệ Sức khỏe
3046JINS HOLDINGS INC
4250 JPY+1.80%32.3K0.1297.445B JPY62.2068.33 JPY+144.98%0.91%Công nghệ Sức khỏe
Mua
3143O WILL CORPORATION
1283 JPY+0.23%1K0.134.032B JPY7.01183.10 JPY+6.26%3.67%Công nghệ Sức khỏe
3417OHKI HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD
1088 JPY−1.81%2000.0515.281B JPY5.67191.79 JPY+138.07%1.99%Công nghệ Sức khỏe
3593HOGY MEDICAL CO
3465 JPY0.00%4.7K0.1158.322B JPY22.03157.31 JPY−6.48%2.19%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
3604KAWAMOTO CORP
937 JPY−0.43%1.6K0.015.454B JPY7.66122.34 JPY+34.80%1.70%Công nghệ Sức khỏe
4151KYOWA KIRIN CO LTD
2428.5 JPY+1.87%87.4K0.091.281T JPY22.54107.72 JPY−15.65%2.27%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4203SUMITOMO BAKELITE CO
7316 JPY+0.84%11.3K0.06321.724B JPY15.52471.40 JPY+28.56%1.93%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4263SUSMED INC
1259 JPY+0.72%18.3K0.1720.845B JPY−6.29 JPY+47.95%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4502TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4110 JPY+1.28%598.2K0.156.383T JPY33.80121.59 JPY−10.87%4.53%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4503ASTELLAS PHARMA
1737.0 JPY−0.46%1.641M0.223.142T JPY93.0818.66 JPY−77.00%3.72%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4506SUMITOMO PHARMA CO LTD
476 JPY+3.48%392.5K0.20182.755B JPY−339.73 JPY−1164.44%4.57%Công nghệ Sức khỏe
Bán
4507SHIONOGI & CO
7200 JPY+2.45%463.3K0.432.089T JPY9.72741.11 JPY+88.80%2.13%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4512WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
198 JPY+0.51%6.3K0.206.837B JPY−1.81 JPY−159.87%1.52%Công nghệ Sức khỏe
4516NIPPON SHINYAKU CO
5037 JPY+0.54%42.2K0.12337.44B JPY14.28352.85 JPY+9.50%2.38%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4519CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
5410 JPY+0.82%297.5K0.128.823T JPY26.43204.65 JPY−9.19%1.49%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4521KAKEN PHARMACEUTICAL
3279 JPY+0.18%8.7K0.08123.781B JPY34.7894.29 JPY−59.55%4.58%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4523EISAI CO
7531 JPY+1.48%156.2K0.132.128T JPY44.91167.68 JPY+49.15%2.16%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4524MORISHITA JINTAN
2132 JPY−0.61%8000.218.749B JPY12.37172.42 JPY+64.33%1.86%Công nghệ Sức khỏe
4528ONO PHARMACEUTICAL CO
2605.5 JPY+2.16%215.2K0.111.245T JPY10.16256.46 JPY+30.25%3.02%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4530HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
4606 JPY+0.26%22.7K0.19365.22B JPY26.40174.47 JPY+25.37%1.84%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4534MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3305 JPY+1.07%1.3K0.03118.173B JPY21.77151.80 JPY−39.94%2.45%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4536SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1398.5 JPY+0.39%141.1K0.13523.142B JPY19.7670.79 JPY2.30%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4538FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
1882 JPY−0.11%2.9K0.1216.527B JPY12.64148.84 JPY−10.46%3.98%Công nghệ Sức khỏe
4539NIPPON CHEMIPHAR CO
1624 JPY−0.55%2.4K0.455.896B JPY−145.74 JPY−138.46%3.06%Công nghệ Sức khỏe
4540TSUMURA & CO
2670.5 JPY+0.13%59.8K0.45204.046B JPY14.96178.54 JPY−34.21%2.51%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4543TERUMO CORP
4819 JPY+2.05%172.9K0.083.516T JPY36.26132.91 JPY+27.00%0.91%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4547KISSEI PHARMACEUTICAL CO
3140 JPY+0.32%5.3K0.07136.518B JPY11.22279.79 JPY+21.94%2.59%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4548SEIKAGAKU CORP
752 JPY+0.40%15.1K0.1842.128B JPY34.3421.90 JPY−34.57%3.47%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4549EIKEN CHEMICAL CO
1736 JPY+0.46%24.9K0.1459.555B JPY21.3881.19 JPY−55.98%3.01%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4551TORII PHARMACEUTICAL CO
3635 JPY+0.83%5.2K0.12101.273B JPY29.56122.97 JPY−13.45%3.50%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4552JCR PHARMACEUTICAL CO
1192 JPY+0.85%40.3K0.11146.273B JPY18.5164.38 JPY+28.30%1.69%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4553TOWA PHARMACEUTICAL CO
2361 JPY+0.94%5.5K0.06115.113B JPY18.12130.29 JPY−30.18%2.57%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4554FUJI PHARMA CO LTD
1713 JPY+1.36%21.2K0.0641.045B JPY12.12141.36 JPY+27.37%2.19%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4556KAINOS LABORATORIES
1100 JPY+0.92%2.3K0.244.462B JPY7.93138.79 JPY+0.14%2.29%Công nghệ Sức khỏe
4559ZERIA PHARMACEUTICAL
2014 JPY+0.65%16.8K0.2190.246B JPY11.69172.22 JPY+31.19%2.20%Công nghệ Sức khỏe
4563ANGES INC
77 JPY0.00%209.3K0.2715.217B JPY−53.41 JPY+31.40%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4564ONCOTHERAPY SCIENCE INC
22 JPY0.00%4.806M0.894.788B JPY−6.06 JPY+40.33%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4565SOSEI GROUP CORP
1418 JPY−0.56%152.3K0.09117.412B JPY−40.91 JPY−771.11%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4568DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
4151 JPY+4.04%928.7K0.187.648T JPY53.8577.08 JPY+135.51%0.88%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4569KYORIN PHARMACEUTICAL CO LTD
1823 JPY−0.38%12.6K0.13104.863B JPY19.9591.39 JPY+3.64%2.84%Công nghệ Sức khỏe
Bán
4570IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
506 JPY+1.20%5.6K0.054.657B JPY−13.60 JPY+35.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4571NANO MRNA CO LTD
199 JPY+2.05%53.7K0.0613.726B JPY−12.85 JPY+49.81%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4572CARNA BIOSCIENCES INC
822 JPY+1.61%57.9K0.2113.872B JPY−114.74 JPY−1070.46%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4574TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
287 JPY−2.05%75.2K0.3614.586B JPY−51.61 JPY+79.23%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4575CANBAS CO LTD
995 JPY−0.10%29.7K0.1217.652B JPY−69.59 JPY+22.88%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4576D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
151 JPY+2.03%29.4K0.254.755B JPY−20.67 JPY−122.24%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4577DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
1925 JPY+0.89%3.6K0.0630.247B JPY9.13210.92 JPY−13.66%3.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4578OTSUKA HLDGS CO LTD
5696 JPY+2.02%149.3K0.123.028T JPY16.74340.34 JPY+68.29%1.79%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4579RAQUALIA PHARMA INC
856 JPY−7.46%758.3K1.7818.506B JPY126.856.75 JPY−86.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4581TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
8626 JPY+0.03%174.3K0.21706.98B JPY45.49189.64 JPY−26.24%1.16%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4582SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
233 JPY+3.56%334K0.709.224B JPY−29.37 JPY−135.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4583CHIOME BIOSCIENCE INC
128 JPY+1.59%181.6K0.396.575B JPY−23.45 JPY+41.03%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4584KIDSWELL BIO CORPORATION
129 JPY+2.38%40.2K0.094.701B JPY−43.21 JPY−1083.98%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4586MEDRX CO LTD
151 JPY+1.34%196.1K0.225.716B JPY−37.30 JPY+11.10%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4587PEPTIDREAM INC
1207.5 JPY+3.34%108.6K0.14151.702B JPY13.9086.87 JPY+8433.75%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4588ONCOLYS BIOPHARMA INC
590 JPY0.00%27.8K0.1111.35B JPY−91.29 JPY−7.56%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4591RIBOMIC INC
115 JPY0.00%24.6K0.094.105B JPY−39.36 JPY+37.57%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4592SANBIO COMPANY LIMITED
497 JPY0.00%57.4K0.1232.558B JPY−82.05 JPY+6.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Bán
4593HEALIOS KK
176 JPY+1.73%114.8K0.0712.896B JPY−51.72 JPY+44.66%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4594BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
89 JPY+1.14%35.7K0.085.534B JPY−19.68 JPY+31.19%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4595MIZUHO MEDY CO LTD
3805 JPY+0.53%14.3K0.1036.05B JPY7.99475.96 JPY−33.99%6.61%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4596KUBOTA PHARMACEUTICAL HLDGS CO LTD
85 JPY0.00%345.4K0.154.765B JPY−24.79 JPY+50.86%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4597SOLASIA PHARMA K K
63 JPY−8.70%10.304M0.7611.925B JPY−7.54 JPY+54.80%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4598DELTA FLY PHARMA INC
845 JPY+0.72%126.2K0.116.905B JPY−213.08 JPY−11.85%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4875MEDICINOVA INC
254 JPY−0.78%10.4K0.1612.025B JPY−28.99 JPY+25.31%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4880CELLSOURCE CO LTD
1478 JPY+3.94%32.8K0.1228.1B JPY25.7257.46 JPY+35.89%1.41%Công nghệ Sức khỏe
4881FUNPEP COMPANY LTD
159 JPY+2.58%26.9K0.023.757B JPY−49.06 JPY+19.89%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4882PERSEUS PROTEOMICS INC
645 JPY−5.70%374.3K0.218.043B JPY−89.92 JPY−53.69%0.00%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
4883MODALIS THERAPEUTICS CORP
112 JPY−1.75%488.4K2.663.6B JPY−98.81 JPY−53.68%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4884KRINGLE PHARMA INC
725 JPY−1.36%5.2K0.054.316B JPY−158.44 JPY−121.91%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4885MUROMACHI CHEMICALS INC
728 JPY0.00%1.1K0.422.683B JPY15.4947.01 JPY−55.32%2.61%Công nghệ Sức khỏe
4886ASKA PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO LTD
1768 JPY+0.57%3.2K0.0549.949B JPY8.31212.81 JPY−36.01%1.59%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4887SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD
5037 JPY+2.67%24K0.17214.898B JPY15.31329.07 JPY2.65%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4888STELLA PHARMA CORPORATION
288 JPY+1.41%1.6K0.028.868B JPY−24.81 JPY−1.12%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4889RENASCIENCE INC
422 JPY−1.63%10.4K0.105.453B JPY−21.82 JPY+3.96%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4892CYFUSE BIOMEDICAL K K
844 JPY+0.12%6.8K0.076.59B JPY−94.40 JPY0.00%Công nghệ Sức khỏe
4893NOILE-IMMUNE BIOTECH INC
294 JPY−1.34%9K0.0512.897B JPY−29.39 JPY0.00%Công nghệ Sức khỏe
Sức mua mạnh
4894CUORIPS INC
1786 JPY−1.71%22.3K0.1814.268B JPY0.00%Công nghệ Sức khỏe
4967KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
6606 JPY+0.64%48.1K0.05486.806B JPY23.96275.67 JPY+10.49%1.45%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4974TAKARA BIO INC
1139 JPY+1.33%50.9K0.18135.347B JPY16.0371.07 JPY−53.43%3.74%Công nghệ Sức khỏe
Mua
4978REPROCELL INCORPORATED
171 JPY0.00%456.5K0.4014.553B JPY−3.69 JPY+4.22%0.00%Công nghệ Sức khỏe
4985EARTH CORPORATION
4770 JPY+0.74%19.5K0.16104.806B JPY33.83141.01 JPY+59.92%2.49%Công nghệ Sức khỏe
Theo dõi
5187CREATE MEDIC CO
919 JPY+0.88%1.7K0.168.286B JPY−8.12 JPY−112.13%4.06%Công nghệ Sức khỏe
5889JAPAN EYEWEAR HOLDINGS CO LTD
1060 JPY+0.09%20.5K0.07Công nghệ Sức khỏe
6090HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
612 JPY+0.82%2.2K0.263.591B JPY13.6344.90 JPY−11.39%1.65%Công nghệ Sức khỏe
6099ELAN CORPORATION
1054 JPY+2.13%29.3K0.1762.394B JPY28.8636.52 JPY+0.94%1.07%Công nghệ Sức khỏe
6523PHC HLDGS CORP
1446 JPY+0.49%17.1K0.09181.491B JPY−55.05 JPY+69.48%5.00%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6678TECHNO MEDICA CO
2366 JPY+1.07%3.3K0.2419.951B JPY16.22145.88 JPY+9.75%2.56%Công nghệ Sức khỏe
6823RION CO LTD
2067 JPY−0.34%4.5K0.1525.532B JPY10.37199.32 JPY+23.01%2.17%Công nghệ Sức khỏe
6849NIHON KOHDEN CORP
3635 JPY+0.75%9.5K0.06303.836B JPY18.46196.91 JPY−15.53%1.97%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6869SYSMEX CORP
8047 JPY+0.97%36.9K0.071.668T JPY38.31210.07 JPY−4.04%1.05%Công nghệ Sức khỏe
Mua
6894PULSTEC INDUSTRIAL CO
1579 JPY+0.83%3000.712.143B JPY9.12173.19 JPY−23.45%4.47%Công nghệ Sức khỏe