Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

120
Cổ phiếu
77112.366B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.025M
Khối lượng
+0.01%
Thay đổi
+2.81%
Hiệu suất Tháng
+25.84%
Hiệu suất Năm
+2.01%
Hiệu suất YTD
           
2160 GNI GROUP LTD
2079.00-0.81%-17.00Bán496.100K90.900B634.023.42346.00Dược phẩm: Khác
2176 INA RESEARCH INC
705.00-0.98%-7.00Sức bán mạnh14.900K2.135B15.0747.25178.00Dược phẩm: Khác
2191 TELLA INC
177.000.00%0.00Mua200.000K4.143B-48.1036.00Dược phẩm: Khác
2342 TRANS GENIC INC
421.004.21%17.00Mua433.800K7.017B52.387.71223.00Công nghệ Sinh học
2370 MEDINET CO LTD
61.00-1.61%-1.00Bán547.700K7.782B-6.7276.00Công nghệ Sinh học
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
643.00-4.74%-32.00Bán3.608M28.102B14.6746.01935.00Dược phẩm: Khác
2397 DNA CHIP RESEARCH INC
740.00-1.86%-14.00Mua60.100K3.838B-16.9729.00Công nghệ Sinh học
2667 IMAGEONE CO LTD
743.000.41%3.00Mua257.500K4.889B20.1136.8041.00Chuyên khoa Y tế
2929 PHARMA FOODS INTERNATIONAL CO
823.00-2.60%-22.00Mua1.329M24.537B247.553.42137.00Công nghệ Sinh học
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
2931.00-1.15%-34.00Bán5.700K29.650B18.86157.21230.00Chuyên khoa Y tế
3604 KAWAMOTO CORP
1091.0015.94%150.00Mua2.049M5.454B30.1731.19343.00Chuyên khoa Y tế
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
2630.00-0.83%-22.00Mua1.395M1423.990B22.58117.537242.00Dược phẩm: Khác
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4485.004.06%175.00Mua1006865.000B128.6133.8449578.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4364.00-0.98%-43.00Mua2.677M6865.000B131.5033.8449578.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4415.000.68%30.00Mua1006865.000B130.8433.8449578.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
4372.00-0.68%-30.00Mua2006865.000B131.3533.8449578.00Dược phẩm: Chính
4503 ASTELLAS PHARMA
1891.50-0.05%-1.00Sức mua mạnh4.292M3568.170B14.57129.9516243.00Dược phẩm: Khác
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
2109.00-2.00%-43.00Bán607.800K854.980B16.74128.596140.00Dược phẩm: Chính
4507 SHIONOGI & CO
6706.00-2.20%-151.00Bán1.855M2135.300B16.95405.945233.00Dược phẩm: Khác
4508 MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP
2005.000.05%1.00Mua294.100K1123.820B54.3036.917228.00Dược phẩm: Khác
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
279.006.08%16.00Sức mua mạnh2.272M9.128B-51.08334.00Dược phẩm: Khác
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1215.00-2.02%-25.00Bán46.200K35.097B22.1955.88842.00Dược phẩm: Khác
4516 NIPPON SHINYAKU CO
10130.00-1.55%-160.00Mua278.300K693.073B37.35275.501951.00Dược phẩm: Khác
4517 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO
2368.00-0.34%-8.00Mua7.900K28.421B13.81172.15227.00Dược phẩm: Khác
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
10540.00-0.80%-85.00Mua764.400K5816.720B41.74254.957432.00Dược phẩm: Khác
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
5950.00-2.46%-150.00Bán78.900K237.398B13.05467.481341.00Dược phẩm: Khác
4523 EISAI CO
8400.000.71%59.00Mua993.300K2390.430B41.42201.4910683.00Dược phẩm: Khác
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
2627.000.21%5.50Mua1.099M1269.120B24.12108.723555.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
6010.000.50%30.00Mua127.300K488.349B23.20258.612792.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.
5980.0020.81%1030.00Mua100488.349B19.20258.612792.00Dược phẩm: Khác
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
4355.00-1.47%-65.00Bán47.000K173.391B28.60154.541617.00Dược phẩm: Chính
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
2155.000.33%7.00Mua933.800K857.625B28.2476.424073.00Dược phẩm: Khác
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
1974.00-1.45%-29.00Sức bán mạnh8.700K17.576B21.0595.151347.00Dược phẩm: Khác
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
3025.00-0.33%-10.00Mua5.600K10.911B15.24199.15846.00Dược phẩm: Khác
4540 TSUMURA & CO
3155.00-0.16%-5.00Bán120.900K241.767B16.61190.273547.00Dược phẩm: Khác
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
1345.001.05%14.00Mua339.900K84.983B15.9783.991573.00Dược phẩm: Chính
4543 TERUMO CORP
3955.000.03%1.00Mua1.754M2959.300B32.96122.0925378.00Chuyên khoa Y tế
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
3110.00-0.64%-20.00Mua39.100K146.222B34.0591.921907.00Dược phẩm: Khác
4548 SEIKAGAKU CORP
1213.00-1.94%-24.00Sức bán mạnh24.200K69.787B-184.97744.00Dược phẩm: Khác
4549 EIKEN CHEMICAL CO
2258.00-2.00%-46.00Mua328.700K84.976B22.40103.63719.00Chuyên khoa Y tế
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1365.001.94%26.00Sức mua mạnh47.500K29.986B34.5538.76316.00Chuyên khoa Y tế
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
3725.002.05%75.00Mua167.600K102.469B4.04904.561049.00Dược phẩm: Khác
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
9460.000.75%70.00Sức mua mạnh80.800K289.452B89.25105.83632.00Dược phẩm: Khác
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
2768.00-1.14%-32.00Bán46.700K137.786B10.37291.902472.00Dược phẩm: Chung
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1441.001.48%21.00Mua80.100K44.236B14.5997.341527.00Dược phẩm: Khác
4555 SAWAI PHARMACEUTICAL
7340.00-0.41%-30.00Mua280.300K322.679B16.28452.993131.00Dược phẩm: Chung
4556 KAINOS LABORATORIES
986.00-1.30%-13.00Mua81.300K4.178B10.1298.67159.00Dược phẩm: Khác
4557 MEDICAL & BIO LABS
4470.00-1.65%-75.00Mua53.700K23.501B34.04133.54397.00Công nghệ Sinh học
4559 ZERIA PHARMACEUTICAL
2080.00-0.10%-2.00Bán53.300K96.637B41.7649.861705.00Dược phẩm: Chính
4563 ANGES INC
617.001.15%7.00Bán932.300K65.252B-35.2336.00Công nghệ Sinh học
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
119.00-0.83%-1.00Mua49.890M21.160B-17.3963.00Công nghệ Sinh học
4565 SOSEI GROUP CORP
2129.00-0.51%-11.00Bán601.600K164.993B-15.65169.00Dược phẩm: Chung
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
7361.00-1.59%-119.00Sức mua mạnh1.275M4846.670B42.67175.6814887.00Dược phẩm: Khác
4569 KYORIN HOLDINGS INC
1978.001.38%27.00Mua212.300K111.765B21.6889.992297.00Dược phẩm: Khác
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
734.003.82%27.00Sức mua mạnh195.900K6.167B-43.5361.00Công nghệ Sinh học
4571 NANOCARRIER CO LTD
282.00-0.35%-1.00Bán728.200K18.694B-35.0242.00Dược phẩm: Khác
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
2102.00-2.19%-47.00Bán157.200K25.845B33.9263.3662.00Công nghệ Sinh học
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
4110.004.05%160.00Mua611.900K55.955B35.09112.82229.00Dược phẩm: Khác
4575 CANBAS CO LTD
1004.001.31%13.00Mua96.700K6.772B-78.7713.00Dược phẩm: Khác
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
588.000.34%2.00Mua148.100K15.397B-2.3017.00Dược phẩm: Khác
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
3685.003.80%135.00Sức mua mạnh54.500K45.086B11.62306.47735.00Dược phẩm: Khác
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4908.00-0.73%-36.00Bán563.100K2680.990B23.74214.6132935.00Dược phẩm: Khác
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1288.00-1.90%-25.00Bán210.900K27.507B-38.6660.00Dược phẩm: Khác
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
8130.00-0.49%-40.00Bán91.500K652.101B30.89264.845142.00Dược phẩm: Khác
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
599.00-2.44%-15.00Bán534.300K16.779B-199.1190.00Dược phẩm: Khác
4583 CHIOME BIOSCIENCE INC
214.00-5.31%-12.00Mua743.500K7.522B-60.9637.00Dược phẩm: Khác
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
969.001.36%13.00Mua153.600K26.430B-262.5126.00Công nghệ Sinh học
4585 UMN PHARMA INC
536.000.00%0.00Bán5.000K9.485B-44.7835.00Dược phẩm: Chính
4586 MEDRX CO LTD
307.000.33%1.00Bán87.100K4.319B-136.0028.00Dược phẩm: Chính
4587 PEPTIDREAM INC
5460.00-2.15%-120.00Bán445.100K698.429B284.7120.59104.00Công nghệ Sinh học
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
1835.00-2.03%-38.00Sức bán mạnh224.900K26.843B-68.3630.00Công nghệ Sinh học
4591 RIBOMIC INC
453.00-1.09%-5.00Bán110.100K7.373B-51.2521.00Công nghệ Sinh học
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
2595.00-0.88%-23.00Bán364.300K135.573B-78.2643.00Công nghệ Sinh học
4593 HEALIOS KK
1823.001.28%23.00Mua314.600K92.286B-84.1793.00Công nghệ Sinh học
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
310.00-1.59%-5.00Mua137.200K13.260B-40.5942.00Dược phẩm: Chính
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
2679.00-0.04%-1.00Bán41.900K25.526B31.2685.73165.00Chuyên khoa Y tế
4597 SOLASIA PHARMA K K
190.00-1.04%-2.00Mua456.900K22.371B-24.4031.00Dược phẩm: Chính
4598 DELTA FLY PHARMA INC
1505.00-0.92%-14.00Sức bán mạnh17.600K6.842B-254.7711.00Dược phẩm: Chính
4880 CELLSOURCE CO LTD
13760.000.22%30.00Mua108.600KDược phẩm: Chính
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
9190.00-0.43%-40.00Mua89.800K721.446B37.63245.313271.00Dược phẩm: Chính
4974 TAKARA BIO INC
2111.00-0.47%-10.00Bán225.900K255.402B63.6633.321435.00Công nghệ Sinh học
4978 REPROCELL INCORPORATED
207.00-0.96%-2.00Bán247.700K14.924B-11.37111.00Công nghệ Sinh học
5187 CREATE MEDIC CO
1060.00-0.84%-9.00Mua5.800K9.958B14.6473.041189.00Chuyên khoa Y tế
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
1980.00-1.05%-21.00Mua13.700K21.726B41.4548.27850.00Chuyên khoa Y tế
5199 FUJI LATEX CO
2050.002.50%50.00Mua5.300K2.539B11.61172.25297.00Chuyên khoa Y tế
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
741.00-2.24%-17.00Sức bán mạnh24.300K4.443B-89.3754.00Công nghệ Sinh học
6678 TECHNO MEDICA CO
2081.00-0.05%-1.00Mua1.900K17.656B15.93130.74223.00Chuyên khoa Y tế
6823 RION CO LTD
3845.001.45%55.00Sức mua mạnh29.900K46.530B21.07179.85886.00Chuyên khoa Y tế
6849 NIHON KOHDEN CORP
3105.000.32%10.00Sức mua mạnh249.200K263.558B23.49131.735169.00Chuyên khoa Y tế
6869 SYSMEX CORP
7950.00-0.16%-13.00Mua390.600K1662.470B42.29188.517697.00Chuyên khoa Y tế
6960 FUKUDA DENSHI CO
7540.00-0.13%-10.00Bán2.300K114.898B10.87694.503121.00Chuyên khoa Y tế
7575 JAPAN LIFELINE CO
1415.00-1.53%-22.00Sức bán mạnh455.000K115.253B15.1395.08932.00Chuyên khoa Y tế
7634 HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
4375.000.11%5.00Mua40014.258B15.65279.23407.00Chuyên khoa Y tế
7702 JMS CO LTD
780.00-0.26%-2.00Bán30.100K19.069B13.9056.246417.00Chuyên khoa Y tế
7703 KAWASUMI LABORATORIES INC
1047.003.46%35.00Mua81.100K20.916B14.3170.712622.00Chuyên khoa Y tế
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
397.00-4.34%-18.00Mua187.300K10.942B395.501.05166.00Chuyên khoa Y tế
7716 NAKANISHI INC
2046.00-0.44%-9.00Bán124.900K178.055B27.8074.081083.00Chuyên khoa Y tế
7730 MANI INC
3085.000.82%25.00Mua243.500K301.185B74.0841.313810.00Chuyên khoa Y tế
7732 TOPCON CORPORATION
1650.00-0.84%-14.00Mua281.200K174.990B33.3050.024932.00Chuyên khoa Y tế
7733 OLYMPUS CORPORATION
1781.50-0.56%-10.00Mua3.746M2303.110B48.1637.2135124.00Chuyên khoa Y tế
7741 HOYA CORP
11020.00-0.41%-45.00Mua880.700K4137.580B33.03335.5837412.00Chuyên khoa Y tế
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
1048.00-1.13%-12.00Bán48.000K26.535B32.1033.02977.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO LTD
3145.00-0.32%-10.00Bán510.000K821.588B75.9741.807810.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO. LTD.
3135.00-3.69%-120.00Mua100821.588B78.3741.807810.00Chuyên khoa Y tế
7749 MEDIKIT CO LTD
7920.001.15%90.00Mua1.400K66.380B23.81328.82968.00Chuyên khoa Y tế
7774 JAPAN TISSUE ENGINEERING CO LTD
917.00-0.76%-7.00Bán31.100K37.524B-4.66184.00Dược phẩm: Khác
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD
728.00-4.34%-33.00Mua170.900K21.862B28.0927.09186.00Chuyên khoa Y tế
7776 CELLSEED INC
481.00-0.41%-2.00Sức bán mạnh97.300K6.270B-28.7639.00Công nghệ Sinh học
7777 3-D MATRIX LTD
498.00-0.40%-2.00Theo dõi188.100K15.023B-98.5255.00Chuyên khoa Y tế
7779 CYBERDYNE INC
550.00-1.61%-9.00Bán842.200K120.264B-2.3684.00Chuyên khoa Y tế
7780 MENICON CO LTD
5070.001.00%50.00Sức mua mạnh151.400K183.362B40.05134.553264.00Chuyên khoa Y tế
7782 SINCERE CO LTD
738.00-0.40%-3.00Mua54.900K4.600B43.2217.9145.00Chuyên khoa Y tế
7813 PLATZ CO LTD
1607.000.88%14.00Bán16.200K5.934B15.90100.18254.00Chuyên khoa Y tế
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
4665.00-1.06%-50.00Mua39.200K141.747B21.94214.913224.00Chuyên khoa Y tế
7979 SHOFU INC
1925.000.79%15.00Sức mua mạnh32.600K30.455B21.2290.671168.00Chuyên khoa Y tế
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
1390.00-7.33%-110.00Mua2.928M10.667B68.1722.01365.00Chuyên khoa Y tế
8086 NIPRO CORP
1276.00-1.01%-13.00Bán418.200K210.232B22.2963.8129325.00Chuyên khoa Y tế
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
906.000.89%8.00Mua11.600K8.894B13.7265.45310.00Dược phẩm: Chính
9854 AIGAN CO LTD
251.000.40%1.00Mua24.200K4.852B29.418.50771.00Chuyên khoa Y tế
9987 SUZUKEN CO LTD
4370.000.23%10.00Bán265.600K398.031B11.80369.4215585.00Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất