Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

119
Cổ phiếu
74666.585B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.230M
Khối lượng
−0.81%
Thay đổi
−0.30%
Hiệu suất Tháng
+23.73%
Hiệu suất Năm
+2.67%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
2160 GNI GROUP LTD
1402.000.86%12.00Bán429.000K60.332B314.404.60458.00Dược phẩm: Khác
2176 INA RESEARCH INC
698.00-5.55%-41.00Bán79.600K2.216B60.5512.20185.00Dược phẩm: Khác
2191 TELLA INC
1144.00-2.72%-32.00Bán1.733M27.576B-48.2135.00Dược phẩm: Khác
2342 TRANS GENIC INC
398.001.79%7.00Sức mua mạnh90.700K6.791B-25.38250.00Công nghệ Sinh học
2370 MEDINET CO LTD
104.00-0.95%-1.00Mua5.094M16.667B-5.3976.00Công nghệ Sinh học
2395 SHIN NIPPON BIOMEDICAL LABORATORIES
699.005.75%38.00Sức mua mạnh1.788M27.519B8.5177.71985.00Dược phẩm: Khác
2667 IMAGEONE CO LTD
440.00-4.14%-19.00Mua486.600K3.777B9.1650.1341.00Chuyên khoa Y tế
3540 C.I.MEDICAL CO LTD
4640.004.50%200.00Mua34.200K44.400B27.61160.78259.00Chuyên khoa Y tế
3604 KAWAMOTO CORP
1302.00-0.23%-3.00Bán88.700K7.563B14.2491.65376.00Chuyên khoa Y tế
3671 SOFTMAX CO LTD
758.00-0.26%-2.00Bán25.600K4.529B13.7255.40162.00Chuyên khoa Y tế
4151 KYOWA KIRIN CO LTD
2701.000.60%16.00Mua687.000K1442.300B30.8387.185267.00Dược phẩm: Khác
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
3757.000.24%9.00Bán1006028.890B55.5067.8947495.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3800.00-6.17%-250.00Bán4006028.890B59.9767.8947495.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3807.00-1.30%-50.00Bán3.395M6028.890B57.1167.8947495.00Dược phẩm: Chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3765.000.00%0.00Bán4.100K6028.890B55.7567.8947495.00Dược phẩm: Chính
4503 ASTELLAS PHARMA
1653.50-0.42%-7.00Sức bán mạnh3.877M3084.240B16.6299.9715883.00Dược phẩm: Khác
4506 SUMITOMO DAINIPPON PHARMA CO LTD
1342.000.52%7.00Bán523.400K530.389B10.14131.666457.00Dược phẩm: Chính
4507 SHIONOGI & CO
6043.00-0.54%-33.00Bán771.200K1846.280B15.79385.555222.00Dược phẩm: Khác
4512 WAKAMOTO PHARMACEUTICAL CO
270.003.05%8.00Mua20.100K9.093B-38.41315.00Dược phẩm: Khác
4514 ASKA PHARMACEUTICAL CO LTD
1128.00-1.14%-13.00Bán29.000K32.340B39.1829.12807.00Dược phẩm: Khác
4516 NIPPON SHINYAKU CO
8310.000.24%20.00Bán147.700K558.362B33.11250.412026.00Dược phẩm: Khác
4517 BIOFERMIN PHARMACEUTICAL CO
2331.00-0.13%-3.00Mua1.100K27.918B11.45204.15240.00Dược phẩm: Khác
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
4824.00-0.82%-40.00Bán1.426M7995.340B41.98116.027394.00Dược phẩm: Khác
4521 KAKEN PHARMACEUTICAL
4910.001.24%60.00Bán164.400K188.500B10.29471.451268.00Dược phẩm: Khác
4523 EISAI CO
8626.001.03%88.00Mua578.400K2447.560B19.66434.5110998.00Dược phẩm: Khác
4528 ONO PHARMACEUTICAL CO
3031.000.10%3.00Mua902.600K1511.400B23.35129.673560.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
4585.00-10.10%-515.0012.000K383.457B24.82206.102745.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO INC
4665.00-0.64%-30.00Sức bán mạnh92.000K383.457B22.85206.102745.00Dược phẩm: Khác
4530 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO. INC.
4605.00-14.41%-775.00Bán3.600K383.457B26.18206.102745.00Dược phẩm: Khác
4534 MOCHIDA PHARMACEUTICAL CO
3800.00-2.19%-85.00Bán38.000K150.555B32.49119.571581.00Dược phẩm: Chính
4536 SANTEN PHARMACEUTICAL CO
1935.000.16%3.00Mua1.226M771.919B33.0458.624108.00Dược phẩm: Khác
4538 FUSO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
2446.001.58%38.00Mua3.600K21.128B29.8980.571352.00Dược phẩm: Chính
4539 NIPPON CHEMIPHAR CO
2360.000.34%8.00Bán6008.455B241.599.74807.00Dược phẩm: Khác
4540 TSUMURA & CO
2855.00-1.55%-45.00Mua260.800K221.874B15.95181.793840.00Dược phẩm: Khác
4541 NICHI-IKO PHARMACEUTICAL CO
1259.001.04%13.00Bán363.900K79.669B15.5680.431954.00Dược phẩm: Chính
4543 TERUMO CORP
3985.00-2.18%-89.00Bán2.387M3064.810B40.35101.9126438.00Chuyên khoa Y tế
4547 KISSEI PHARMACEUTICAL CO
2259.00-2.80%-65.00Bán102.700K108.568B42.9154.161896.00Dược phẩm: Khác
4548 SEIKAGAKU CORP
1009.00-1.94%-20.00Sức bán mạnh44.400K58.052B-200.15868.00Dược phẩm: Khác
4549 EIKEN CHEMICAL CO
1795.00-0.88%-16.00Mua210.700K66.829B21.2385.98724.00Chuyên khoa Y tế
4550 NISSUI PHARMACEUTICAL CO
1088.000.93%10.00Bán9.300K24.141B54.7419.69306.00Chuyên khoa Y tế
4551 TORII PHARMACEUTICAL CO
2992.00-3.48%-108.00Bán79.600K87.056B29.28105.89660.00Dược phẩm: Khác
4552 JCR PHARMACEUTICAL CO
10480.00-0.19%-20.00Bán119.500K323.751B105.8799.78667.00Dược phẩm: Khác
4553 TOWA PHARMACEUTICAL CO
1929.00-0.26%-5.00Bán57.900K95.180B7.09294.713325.00Dược phẩm: Chung
4554 FUJI PHARMA CO LTD
1101.001.94%21.00Bán51.300K33.651B16.7764.391527.00Dược phẩm: Khác
4555 SAWAI PHARMACEUTICAL
5100.00-1.16%-60.00Bán166.200K225.919B12.35418.273066.00Dược phẩm: Chung
4556 KAINOS LABORATORIES
875.00-0.11%-1.00Bán14.200K3.663B7.65114.57163.00Dược phẩm: Chính
4557 MEDICAL & BIO LABS
3075.00-0.97%-30.00Bán14.600K16.055B13.09237.23408.00Công nghệ Sinh học
4559 ZERIA PHARMACEUTICAL
1874.00-1.11%-21.00Bán35.200K87.433B31.9159.391667.00Dược phẩm: Chính
4563 ANGES INC
1510.002.86%42.00Bán5.191M180.557B-33.2036.00Công nghệ Sinh học
4564 ONCOTHERAPY SCIENCE INC
121.001.68%2.00Bán1.729M20.983B-11.4662.00Công nghệ Sinh học
4565 SOSEI GROUP CORP
1377.00-0.65%-9.00Sức bán mạnh517.200K111.673B-4.30163.00Dược phẩm: Chung
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
9324.001.25%115.00Mua1.181M5970.400B50.85181.4515348.00Dược phẩm: Khác
4569 KYORIN HOLDINGS INC
1949.00-1.17%-23.00Bán174.300K112.968B17.44113.082271.00Dược phẩm: Khác
4570 IMMUNO-BIOLOGICAL LABORATORIES CO
568.000.00%0.00Bán43.700K5.290B-75.4565.00Dược phẩm: Chính
4571 NANOCARRIER CO LTD
395.001.28%5.00Bán1.394M25.777B-32.7429.00Dược phẩm: Khác
4572 CARNA BIOSCIENCES INC
1308.00-0.23%-3.00Bán61.000K16.259B-64.8663.00Công nghệ Sinh học
4574 TAIKO PHARMACEUTICAL CO LTD
2414.00-2.82%-70.00Mua586.200K106.669B43.3257.71233.00Dược phẩm: Khác
4575 CANBAS CO LTD
651.00-1.51%-10.00Bán59.700K4.651B-75.7113.00Dược phẩm: Khác
4576 D.WESTERN THERAPEUTICS INST INC
378.000.53%2.00Bán119.600K9.893B-2.4017.00Dược phẩm: Khác
4577 DAITO PHARMACEUTICAL CO.LTD
3360.000.60%20.00Mua110.600K45.358B10.86309.64Dược phẩm: Khác
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4599.002.00%90.00Mua1.266M2445.040B17.04269.6032992.00Dược phẩm: Khác
4579 RAQUALIA PHARMA INC
1001.001.52%15.00Bán115.500K20.657B-10.7468.00Dược phẩm: Khác
4581 TAISHO PHARMACEUTICAL HLDG CO LTD
6190.00-1.43%-90.00Sức bán mạnh81.700K501.236B32.19195.319354.00Dược phẩm: Khác
4582 SYMBIO PHARMACEUTICALS LTD
410.000.00%0.00Bán804.200K14.415B-156.51107.00Dược phẩm: Khác
4584 GENE TECHNO SCIENCE CO LIMITED
579.006.63%36.00Bán233.600K15.600B-264.6945.00Công nghệ Sinh học
4586 MEDRX CO LTD
324.004.18%13.00Bán272.900K4.934B-112.4226.00Dược phẩm: Chính
4587 PEPTIDREAM INC
4525.001.57%70.00Bán483.900K560.290B107.00Công nghệ Sinh học
4588 ONCOLYS BIOPHARMA INC
2066.001.22%25.00Bán440.600K29.477B-58.5027.00Công nghệ Sinh học
4591 RIBOMIC INC
526.001.15%6.00Bán1.606M14.511B-53.8322.00Công nghệ Sinh học
4592 SANBIO COMPANY LIMITED
1390.00-1.00%-14.00Sức bán mạnh189.000K72.706B74.00Công nghệ Sinh học
4593 HEALIOS KK
1464.00-12.07%-201.00Bán482.600K85.498B-94.19109.00Công nghệ Sinh học
4594 BRIGHTPATH BIOTHERAPEUTICS CO LTD
247.001.23%3.00Bán952.600K11.781B-44.1944.00Dược phẩm: Chính
4595 MIZUHO MEDY CO LTD
1514.0024.71%300.00Mua628.500K11.563B19.3062.90175.00Chuyên khoa Y tế
4597 SOLASIA PHARMA K K
200.002.56%5.00Mua1.131M22.706B-16.9652.00Dược phẩm: Chính
4598 DELTA FLY PHARMA INC
1761.003.10%53.00Mua82.900K7.694B-347.3313.00Dược phẩm: Chính
4875 MEDICINOVA INC
666.00-2.35%-16.00Mua88.900K29.600B-28.358.00Công nghệ Sinh học
4880 CELLSOURCE CO LTD
20600.000.39%80.00Mua11.800KDược phẩm: Chính
4883 MODALIS THERAPEUTICS CORP
2400.0013.21%280.002.661M57.664B16.00Công nghệ Sinh học
4967 KOBAYASHI PHARMACEUTICALS
9190.000.33%30.00Bán177.900K715.975B37.38245.063435.00Dược phẩm: Chính
4974 TAKARA BIO INC
2952.000.96%28.00Mua465.900K352.096B133.7721.861485.00Công nghệ Sinh học
5187 CREATE MEDIC CO
979.00-0.20%-2.00Bán1.100K9.138B13.7071.611183.00Chuyên khoa Y tế
6090 HUMAN METABOLOME TECHNOLOGIES INC
1041.002.76%28.00Bán31.100K5.972B-47.0954.00Công nghệ Sinh học
6099 ELAN CORPORATION
1790.00-0.72%-13.00Mua73.400K54.630B52.6334.27276.00Dược phẩm: Chính
6174 DENTAS CO LTD
1800.00-43.75%-1400.0047.000K-239.31Chuyên khoa Y tế
6678 TECHNO MEDICA CO
1750.00-0.57%-10.00Bán3.000K14.924B17.9997.86225.00Chuyên khoa Y tế
6823 RION CO LTD
2046.000.94%19.00Bán14.800K24.886B15.25132.91916.00Chuyên khoa Y tế
6849 NIHON KOHDEN CORP
3660.00-2.53%-95.00Mua226.100K319.760B28.02134.025357.00Chuyên khoa Y tế
6869 SYSMEX CORP
7846.002.09%161.00Bán512.200K1605.110B49.16156.508200.00Chuyên khoa Y tế
6960 FUKUDA DENSHI CO
7200.000.70%50.00Mua5.300K108.103B11.41626.833208.00Chuyên khoa Y tế
7575 JAPAN LIFELINE CO
1323.00-3.64%-50.00Bán317.200K110.190B16.5682.921074.00Chuyên khoa Y tế
7634 HOSHIIRYO-SANKI CO LTD
3585.00-0.83%-30.00Bán1.200K11.795B16.08224.82418.00Chuyên khoa Y tế
7702 JMS CO LTD
795.00-0.87%-7.00Mua49.000K19.556B7.56106.146276.00Chuyên khoa Y tế
7703 KAWASUMI LABORATORIES INC
1696.00-0.06%-1.00Mua248.300K35.074B26.0965.042389.00Chuyên khoa Y tế
7707 PRECISION SYSTEM SCIENCE CO
1933.005.69%104.00Mua5.688M48.225B-0.97166.00Chuyên khoa Y tế
7716 NAKANISHI INC
1636.00-1.45%-24.00Mua116.600K143.850B24.2968.511159.00Chuyên khoa Y tế
7730 MANI INC
2750.00-3.31%-94.00Bán187.600K279.925B72.7839.083810.00Chuyên khoa Y tế
7732 TOPCON CORPORATION
698.00-0.14%-1.00Bán824.900K73.508B-11.184939.00Chuyên khoa Y tế
7733 OLYMPUS CORPORATION
2010.003.37%65.50Mua6.504M2499.810B62.9430.9135174.00Chuyên khoa Y tế
7741 HOYA CORP
10345.00-1.24%-130.00Bán754.900K3925.650B35.80293.0436795.00Chuyên khoa Y tế
7743 SEED CO LTD (PRECISION MACHINERY)
678.003.35%22.00Bán12.800K16.422B58.6011.191020.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO. LTD.
2953.000.10%3.00Sức mua mạnh600769.937B72.9940.657810.00Chuyên khoa Y tế
7747 ASAHI INTECC CO LTD
2902.00-1.79%-53.00Sức bán mạnh478.300K769.937B73.1140.657810.00Chuyên khoa Y tế
7749 MEDIKIT CO LTD
3455.000.29%10.00Bán4.700K58.411B20.23170.33962.00Chuyên khoa Y tế
7775 DAIKEN MEDICAL CO LTD
545.00-0.18%-1.00Sức bán mạnh40.100K15.686B20.5526.56191.00Chuyên khoa Y tế
7776 CELLSEED INC
344.00-0.29%-1.00Bán26.100K4.919B-66.8540.00Dược phẩm: Khác
7777 3-D MATRIX LTD
399.000.50%2.00Bán373.300K15.400B-103.2265.00Chuyên khoa Y tế
7779 CYBERDYNE INC
412.000.00%0.00Bán510.700K88.638B-0.7195.00Chuyên khoa Y tế
7780 MENICON CO LTD NPV
5160.002.79%140.00Mua2.400K197.755B46.96113.603548.00Chuyên khoa Y tế
7780 MENICON CO LTD
5140.00-1.91%-100.00Bán88.300K197.755B49.01113.603548.00Chuyên khoa Y tế
7782 SINCERE CO LTD
360.00-0.28%-1.00Bán3.000K2.241B26.4813.8043.00Chuyên khoa Y tế
7817 PARAMOUNT BED HOLDINGS CO LTD
4115.00-3.74%-160.00Sức bán mạnh77.500K124.244B18.49231.203494.00Chuyên khoa Y tế
7979 SHOFU INC
1417.002.38%33.00Bán14.800K24.531B55.9825.111189.00Chuyên khoa Y tế
7980 SHIGEMATSU WORKS CO
1206.00-1.15%-14.00Mua328.900K8.676B32.6337.39376.00Chuyên khoa Y tế
8086 NIPRO CORP
1175.00-0.68%-8.00Mua644.300K192.944B-73.8532786.00Chuyên khoa Y tế
9273 KOA SHOJI HOLDINGS CO LTD
1605.00-3.02%-50.00Bán57.900K16.392B11.27146.81310.00Dược phẩm: Chính
9854 AIGAN CO LTD
209.001.46%3.00Bán3.900K3.998B-0.62761.00Chuyên khoa Y tế
9987 SUZUKEN CO. LTD.
3765.00-30.41%-1645.00Mua2.700K339.756B21.73248.9315477.00Dược phẩm: Chính
9987 SUZUKEN CO LTD
3750.00-6.13%-245.00Sức mua mạnh20.200K339.756B16.05248.9315477.00Dược phẩm: Chính
9987 SUZUKEN CO LTD
3735.00-1.97%-75.00Sức bán mạnh443.700K339.756B15.31248.9315477.00Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất