Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

77
Cổ phiếu
7816.659B
Giá trị vốn hóa thị trường
7.150M
Khối lượng
−3.30%
Thay đổi
+10.25%
Hiệu suất Tháng
+56.95%
Hiệu suất Năm
+34.20%
Hiệu suất YTD
          
1491 CHUGAI MINING CO
32.00-3.03%-1.00Sức bán mạnh549.200K9.558B26.901.23114.00
1515 NITTETSU MINING CO
6580.00-3.94%-270.00Bán32.500K56.984B10.09678.601941.00
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
1405.00-0.64%-9.00Mua163.000K18.392B-276.701512.00
2721 J-HOLDINGS CORP
229.00-2.55%-6.00Bán8.700K1.018B-44.747.00
3110 NITTO BOSEKI CO
3725.00-2.99%-115.00Mua53.100K148.984B430.588.922769.00
3168 KUROTANI CORPORATION
796.00-3.40%-28.00Sức bán mạnh141.400K11.699B9.5786.12123.00
3202 DAITOBO CO LTD
100.000.00%0.00Bán102.000K2.989B24.404.13114.00
4990 SHOWA CHEMICAL INDUSTRY CO
462.00-0.43%-2.00Bán8.700K4.907B14.5331.94220.00
5232 SUMITOMO OSAKA CEMENT CO
3155.00-1.41%-45.00Mua298.900K118.949B9.70329.983065.00
5233 TAIHEIYO CEMENT CORP
2450.00-2.27%-57.00Sức bán mạnh747.900K297.277B6.02416.7112586.00
5237 NOZAWA CORPORATION
720.000.28%2.00Sức mua mạnh5.700K8.187B5.88122.11370.00
5262 NIPPON HUME CORP
752.00-1.83%-14.00Mua43.500K18.646B8.5289.93520.00
5268 ASAHI CONCRETE WORKS CO
652.00-1.36%-9.00Bán10.900K8.690B29.6822.27211.00
5269 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
311.00-2.51%-8.00Bán123.600K18.019B10.5430.251227.00
5271 TOYO ASANO FOUNDATION
1634.00-0.97%-16.00Sức bán mạnh2.200K2.138B6.13269.00228.00
5273 MITANI SEKISAN CO
6890.00-1.85%-130.00Mua48.500K134.532B23.39300.081103.00
5277 SPANCRETE CORP
327.00-0.61%-2.00Bán2.100K2.563B15.9420.6492.00
5279 NIHON KOGYO CO LTD
747.00-1.19%-9.00Sức bán mạnh2.000K2.189B6.37118.64345.00
5282 GEOSTR CORP
345.000.29%1.00Bán33.000K10.762B9.6635.62520.00
5285 YAMAX CORP
575.00-1.71%-10.00Mua6.400K2.807B6.7087.29581.00
5287 ITO YOGYO CO LTD
923.00-2.02%-19.00Bán29.500K2.813B48.1019.58138.00
5288 ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION
501.00-2.15%-11.00Mua63.100K19.502B9.2055.662961.00
5290 VERTEX CORPORATION
3270.00-1.36%-45.00Mua29.500K24.077B7.38453.101118.00
5351 SHINAGAWA REFRACTORIES CO
3990.00-2.33%-95.00Bán35.000K38.180B11.08368.712836.00
5355 NIPPON CRUCIBLE CO
539.000.19%1.00Mua4003.618B21.6024.90245.00
5357 YOTAI REFRACTORIES CO
1371.00-1.37%-19.00Mua64.900K29.748B14.1698.16537.00
5358 ISOLITE INSULATING PRODUCTS CO
802.0010.32%75.00Sức mua mạnh960.600K16.990B8.8282.42655.00
5363 TYK CORPORATION
347.00-2.25%-8.00Mua26.400K15.688B10.6533.33930.00
5386 TSURUYA CO LTD
415.00-1.19%-5.00Mua7.700K3.215B12.6433.24385.00
5387 CHIYODA UTE CO LTD
397.00-1.00%-4.00Mua3.300K9.183B10.3538.75597.00
5401 NIPPON STEEL CORPORATION
2056.50-4.48%-96.50Bán17.565M1982.413B11.54186.55106226.00
5406 KOBE STEEL
685.00-3.52%-25.00Bán5.665M257.529B4.66152.5240517.00
5408 NAKAYAMA STEEL WORKS
435.00-2.47%-11.00Bán527.900K24.145B12.4735.761196.00
5410 GODO STEEL LTD
1540.00-2.53%-40.00Bán80.900K23.112B9.38168.512028.00
5411 JFE HOLDINGS INC
1762.00-3.93%-72.00Bán15.549M1055.989B13.32137.7464371.00
5423 TOKYO STEEL MANUFACTURING CO
1203.00-5.13%-65.00Bán1.408M151.638B23.8253.24854.00
5440 KYOEI STEEL LTD
1418.00-2.48%-36.00Sức bán mạnh79.600K63.189B9.06160.473985.00
5444 YAMATO KOGYO CO
3810.00-4.63%-185.00Bán168.000K259.861B48.1782.931378.00
5445 TOKYO TEKKO CO LTD
1616.00-2.94%-49.00Bán54.900K15.345B5.00332.71830.00
5446 HOKUETSU METAL CO
1080.001.89%20.00Mua12.500K4.070B-17.87468.00
5449 OSAKA STEEL CO LTD
1127.00-3.68%-43.00Sức bán mạnh97.700K45.537B18.8462.101024.00
5451 YODOGAWA STEEL WORKS
2511.00-0.52%-13.00Mua36.700K72.669B10.62238.802381.00
5464 MORY INDUSTRIES
2471.00-1.91%-48.00Mua22.500K19.765B6.45390.37681.00
5471 DAIDO STEEL CO
4960.00-1.78%-90.00Bán99.300K215.267B15.72321.3213109.00
5476 NIPPON KOSHUHA STEEL CO
411.00-0.48%-2.00Mua22.600K6.053B-569.341295.00
5480 NIPPON YAKIN KOGYO CO
2735.00-3.46%-98.00Bán159.000K42.718B6.61428.692077.00
5481 SANYO SPECIAL STEEL CO LTD
1736.00-3.98%-72.00Bán172.400K98.519B145.7312.416441.00
5482 AICHI STEEL CORP
2730.00-3.40%-96.00Bán67.300K55.675B8.97315.064826.00
5484 TOHOKU STEEL CO
1711.00-1.16%-20.00Bán1.300K13.033B18.5393.43488.00
5491 NIPPON KINZOKU CO
1098.00-0.81%-9.00Mua24.500K7.411B41.6326.59878.00
5541 PACIFIC METALS CO
1894.00-3.52%-69.00Mua310.600K38.285B13.96140.59458.00
5697 SANYU CO LTD
530.002.32%12.00Sức mua mạnh115.500K3.131B8.1463.64303.00
5702 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO
1848.003.24%58.00Mua1.253M72.499B7.56240.311187.00
5703 NIPPON LIGHT METAL HLDGS CO LIMITED
2016.00-2.47%-51.00Mua369.300K127.916B18.49111.8113162.00
5707 TOHO ZINC CO LTD
2869.00-1.34%-39.00Mua722.800K39.485B5.19559.801062.00
5713 SUMITOMO METAL MINING CO
4141.00-2.59%-110.00Sức bán mạnh1.874M1168.065B8.50500.367072.00
5714 DOWA HOLDINGS
4575.00-3.68%-175.00Bán438.900K282.636B6.78700.177258.00
5721 S-SCIENCE COMPANY LTD
35.000.00%0.00Bán181.300K3.912B-2.8217.00
5726 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES
789.00-2.23%-18.00Bán325.700K29.697B-93.81684.00
5729 NIHON SEIKO CO LTD
3770.000.27%10.00Mua1.500K9.176B8.40447.44226.00
5741 UACJ CORPORATION
2867.00-2.78%-82.00Mua131.200K142.217B25.07117.629722.00
5753 NIPPON SHINDO CO
1758.00-1.57%-28.00Mua10.300K4.142B4.66382.8999.00
5759 NIPPON DENKAI LTD
3465.00-2.81%-100.00Mua347.000K
7065 UPR CORPORATION
2163.00-0.18%-4.00Bán18.200K16.598B26.8580.70211.00
7463 ADVAN GROUP CO LTD
977.00-1.91%-19.00Mua35.600K40.254B15.7463.27257.00
7637 HAKUDO CO LTD
3405.00-2.58%-90.00Mua78.900K39.640B22.22157.29347.00
7808 C.S. LUMBER CO INC
1864.00-1.58%-30.00Bán1.100K3.466B3.91488.85334.00
7821 MAEDA KOSEN CO.LTD
3445.00-4.04%-145.00Bán71.800K113.120B35.17116.341179.00
7887 NANKAI PLYWOOD CO
5600.000.36%20.00Sức mua mạnh7005.393B9.38594.881654.00
7896 SEVEN INDUSTRIES CO
507.00-2.12%-11.00Bán2.500K2.313B9.8852.41402.00
7897 HOKUSHIN CO LTD
169.00-2.31%-4.00Mua244.100K4.905B18.929.14183.00
7898 WOOD ONE CO LTD
1148.00-3.85%-46.00Bán32.000K11.151B8.58139.212488.00
7905 DAIKEN CORP
2367.00-3.62%-89.00Bán61.900K63.966B8.43291.323852.00
7943 NICHIHA CORP
3375.00-3.02%-105.00Mua47.900K127.412B13.27263.022966.00
8230 HASEGAWA CO LTD
268.00-0.74%-2.00Sức bán mạnh20.800K4.901B8.3932.19748.00
9767 NIKKEN KOGAKU CO
1865.00-0.85%-16.00Bán2.500K3.430B3.20588.30149.00
9812 T.O.HOLDINGS CO LTD
415.00-1.66%-7.00Bán52.600K2.704B21.9419.24621.00
Tải thêm