Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

87
Cổ phiếu
9270.240B
Giá trị vốn hóa thị trường
957.440K
Khối lượng
+0.11%
Thay đổi
−3.85%
Hiệu suất Tháng
+0.20%
Hiệu suất Năm
−1.48%
Hiệu suất YTD
           
1491 CHUGAI MINING CO
19.00-5.00%-1.00Sức bán mạnh700.300K5.503B49.240.41107.00Kim loại quý
1515 NITTETSU MINING CO
4880.00-1.21%-60.00Bán9.300K40.601B9.05545.671836.00Kim loại / Khoáng sản khác
1518 MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
1200.00-0.33%-4.00Bán33.100K15.606B8.96134.341277.00Vật liệu Xây dựng
1994 TAKAHASHI CURTAIN WALL CORP
768.00-2.04%-16.00Bán18.500K6.709B4.16188.44178.00Vật liệu Xây dựng
2721 J-HOLDINGS CORP
421.000.48%2.00Bán1.200K1.151B-127.5230.00Vật liệu Xây dựng
3036 ALCONIX CORPORATION
1413.00-0.14%-2.00Bán27.700K35.684B11.43123.782417.00Kim loại / Khoáng sản khác
3110 NITTO BOSEKI CO
5000.000.00%0.00Mua45.200K194.006B35.18142.132414.00Vật liệu Xây dựng
3168 KUROTANI CORPORATION
491.00-2.19%-11.00Bán17.500K6.947B-7.94121.00Kim loại / Khoáng sản khác
4026 KONOSHIMA CHEMICAL CO
1014.00-7.14%-78.00Mua120.300K9.282B12.1989.80616.00Vật liệu Xây dựng
4212 SEKISUI JUSHI CORP
2315.00-0.64%-15.00Sức mua mạnh49.300K102.908B14.20164.091425.00Vật liệu Xây dựng
4990 SHOWA CHEMICAL INDUSTRY CO
643.002.72%17.00Mua725.100K6.811B17.2236.36219.00Kim loại / Khoáng sản khác
5232 SUMITOMO OSAKA CEMENT CO
4605.00-0.22%-10.00Bán76.500K177.609B17.81259.132974.00Vật liệu Xây dựng
5233 TAIHEIYO CEMENT CORP
3070.000.33%10.00Sức bán mạnh519.600K375.727B8.90343.8313083.00Vật liệu Xây dựng
5237 NOZAWA CORPORATION
727.00-0.14%-1.00Mua6.600K8.290B-136.20359.00Vật liệu Xây dựng
5262 NIPPON HUME CORP
830.00-1.89%-16.00Mua31.000K20.348B10.0384.34683.00Vật liệu Xây dựng
5268 ASAHI CONCRETE WORKS CO
749.00-1.32%-10.00Sức mua mạnh6009.847B25.5629.69213.00Vật liệu Xây dựng
5269 NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
286.00-0.69%-2.00Bán67.800K16.058B41.236.981228.00Vật liệu Xây dựng
5271 TOYO ASANO FOUNDATION
2439.00-9.60%-259.00Mua57.700K3.160B28.1295.95221.00Vật liệu Xây dựng
5273 MITANI SEKISAN CO
3805.001.06%40.00Sức mua mạnh6.900K73.451B13.39281.251042.00Vật liệu Xây dựng
5277 SPANCRETE CORP
360.000.28%1.00Bán4002.806B17.2320.8388.00Vật liệu Xây dựng
5282 GEOSTR CORP
507.00-2.12%-11.00Mua69.700K15.861B10.3650.00627.00Vật liệu Xây dựng
5283 TAKAMISAWA CO
1889.000.00%0.00Sức mua mạnh4003.175B4.38431.28953.00Vật liệu Xây dựng
5287 ITO YOGYO CO LTD
1653.007.83%120.00Mua269.400K4.936B-82.44124.00Vật liệu Xây dựng
5288 ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION
581.00-0.17%-1.00Bán110.700K22.130B8.2170.893008.00Vật liệu Xây dựng
5290 VERTEX CORPORATION
2071.00-1.19%-25.00Bán27.100K18.314B46.0345.541138.00Vật liệu Xây dựng
5351 SHINAGAWA REFRACTORIES CO
3110.00-4.31%-140.00Bán45.500K29.043B6.11532.312847.00Vật liệu Xây dựng
5355 NIPPON CRUCIBLE CO
2701.00-0.15%-4.00Bán1.100K3.651B10.33261.76229.00Vật liệu Xây dựng
5356 MINO CERAMIC CO. LTD.
487.00-1.22%-6.00Sức mua mạnh11.400K4.990B5.7186.37326.00Vật liệu Xây dựng
5357 YOTAI REFRACTORIES CO
708.00-0.14%-1.00Bán44.600K15.560B4.64152.75541.00Vật liệu Xây dựng
5358 ISOLITE INSULATING PRODUCTS CO
620.00-0.48%-3.00Bán45.600K14.602B9.5265.47665.00Vật liệu Xây dựng
5363 TYK CORPORATION
332.00-1.48%-5.00Bán13.200K14.650B9.0837.12918.00Vật liệu Xây dựng
5386 TSURUYA CO LTD
483.005.69%26.00Mua380.100K3.697B17.6225.93479.00Vật liệu Xây dựng
5387 CHIYODA UTE CO LTD
424.00-0.47%-2.00Bán2.500K9.887B152.442.79631.00Vật liệu Xây dựng
5391 A&A MATERIAL
1591.00-1.49%-24.00Sức mua mạnh25.000K12.136B5.23308.85877.00Vật liệu Xây dựng
5401 NIPPON STEEL CORPORATION
1623.000.09%1.50Bán2.577M1494.290B5.29306.64105796.00Thép
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
1660.00-1.66%-28.00Sức bán mạnh1001494.290B5.50306.64105796.00Thép
5406 KOBE STEEL
546.00-0.36%-2.00Bán3.387M198.034B-10.3139341.00Thép
5406 KOBE STEEL LTD.
562.00-0.35%-2.00Bán1.200K198.034B-10.3139341.00Thép
5408 NAKAYAMA STEEL WORKS
514.00-0.58%-3.00Bán47.700K27.827B7.5068.921142.00Thép
5410 GODO STEEL LTD
2668.00-1.11%-30.00Bán68.400K39.031B7.96338.762018.00Thép
5411 JFE HOLDINGS INC.
1490.004.86%69.00Mua900824.646B5.21272.6062083.00Thép
5411 JFE HOLDINGS INC
1432.000.92%13.00Bán2.989M824.646B5.21272.6062083.00Thép
5423 TOKYO STEEL MANUFACTURING CO
817.00-1.68%-14.00Mua1.158M106.093B6.18134.39948.00Thép
5440 KYOEI STEEL LTD
2098.000.29%6.00Mua112.400K91.177B9.59218.113200.00Thép
5444 YAMATO KOGYO CO
2669.00-0.78%-21.00Bán152.600K178.517B8.78306.391776.00Thép
5445 TOKYO TEKKO CO LTD
1533.000.72%11.00Mua25.600K14.298B4.78318.43752.00Thép
5446 HOKUETSU METAL CO
1321.000.69%9.00Mua21.100K5.067B15.8182.99412.00Thép
5449 OSAKA STEEL CO LTD
1588.001.08%17.00Sức mua mạnh49.000K61.806B12.42126.51975.00Thép
5451 YODOGAWA STEEL WORKS
2007.00-0.79%-16.00Bán56.900K59.158B11.07183.152422.00Thép
5461 CHUBU STEEL PLATE CO. LTD.
699.000.43%3.00Bán1.500K19.285B7.4893.08535.00Thép
5471 DAIDO STEEL CO
4535.000.22%10.00Bán98.600K193.323B8.90508.5712421.00Thép
5476 NIPPON KOSHUHA STEEL CO
438.000.00%0.00Mua15.300K6.419B-52.201276.00Thép
5480 NIPPON YAKIN KOGYO CO
2231.00-0.71%-16.00Sức bán mạnh79.500K33.885B7.09316.932039.00Thép
5481 SANYO SPECIAL STEEL CO LTD
1624.001.00%16.00Mua146.900K84.922B15.09106.536835.00Thép
5482 AICHI STEEL CORP
3640.00-1.22%-45.00Bán19.000K71.646B10.76342.484957.00Thép
5484 TOHOKU STEEL CO
1521.000.00%0.00Mua1.700K11.451B7.56201.19455.00Thép
5491 NIPPON KINZOKU CO
901.000.67%6.00Bán28.000K6.032B-4.51882.00Thép
5541 PACIFIC METALS CO
2278.00-2.27%-53.00Bán352.900K44.433B34.0168.55456.00Thép
5697 SANYU CO LTD
492.00-1.01%-5.00Mua2.200K2.974B7.4266.99301.00Thép
5702 DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO
750.00-1.32%-10.00Bán61.700K30.377B5.68135.961031.00Nhôm
5703 NIPPON LIGHT METAL HLDGS CO LIMITED
215.00-1.83%-4.00Bán2.167M133.131B7.4929.2513316.00Nhôm
5707 TOHO ZINC CO LTD
1929.00-2.87%-57.00Bán330.800K26.193B-588.741278.00Kim loại / Khoáng sản khác
5713 SUMITOMO METAL MINING CO
3307.000.06%2.00Bán1.111M908.715B23.83138.726776.00Kim loại / Khoáng sản khác
5714 DOWA HOLDINGS
4110.000.12%5.00Theo dõi182.700K243.249B17.33236.906680.00Kim loại / Khoáng sản khác
5721 S-SCIENCE COMPANY LTD
47.000.00%0.00Bán116.300K4.728B-3.1029.00Kim loại / Khoáng sản khác
5726 OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES
1451.00-0.07%-1.00Bán193.300K53.395B-33.56715.00Kim loại / Khoáng sản khác
5729 NIHON SEIKO CO LTD
2308.001.18%27.00Mua3005.633B13.98163.21230.00Kim loại / Khoáng sản khác
5741 UACJ CORPORATION
2249.00-1.06%-24.00Bán69.300K108.479B-95.9710366.00Nhôm
5753 NIPPON SHINDO CO
1706.00-0.81%-14.00Sức mua mạnh9004.026B4.11418.61107.00Kim loại / Khoáng sản khác
5817 JMACS JAPAN CO LTD
570.00-4.20%-25.00Mua319.200K2.671B86.806.86173.00Nhôm
7065 UPR CORPORATION
3265.00-6.31%-220.00Mua189.800K25.009B197.00Lâm sản
7208 KANEMITSU CORPORATION
774.001.31%10.00Mua2.400K3.958B12.1762.78584.00Thép
7463 ADVAN CO LTD
1267.005.41%65.00Mua226.300K53.735B10.47114.83274.00Vật liệu Xây dựng
7637 HAKUDO CO LTD
1485.00-1.26%-19.00Bán7.300K16.843B14.00107.44338.00Nhôm
7808 C.S. LUMBER CO INC
1817.003.00%53.00Mua19.200K3.298B6.64266.96327.00Lâm sản
7821 MAEDA KOSEN CO.LTD
2221.00-1.20%-27.00Mua95.000K69.855B18.57127.161127.00Vật liệu Xây dựng
7871 FUKUVI CHEMICAL INDUSTRY CO
561.00-0.53%-3.00Mua3.600K11.598B9.6058.73950.00Vật liệu Xây dựng
7887 NANKAI PLYWOOD CO
6340.00-0.63%-40.00Bán2006.129B7.13895.261617.00Lâm sản
7896 SEVEN INDUSTRIES CO
1519.00-0.72%-11.00Mua5002.262B6.70228.37387.00Lâm sản
7897 HOKUSHIN CO LTD
171.008.92%14.00Sức mua mạnh2.946M4.848B13.4411.68168.00Vật liệu Xây dựng
7898 WOOD ONE CO LTD
1230.000.82%10.00Mua7.000K11.478B14.6583.272512.00Lâm sản
7905 DAIKEN CORP
1917.00-1.64%-32.00Sức bán mạnh21.400K49.896B12.54155.383287.00Lâm sản
7943 NICHIHA CORP
2574.00-0.96%-25.00Bán74.300K94.934B9.12285.672890.00Vật liệu Xây dựng
7950 NIHON DECOLUXE CO. LTD.
6320.00-2.02%-130.00Mua7005.133B17.39370.89159.00Lâm sản
8076 CANOX CORPORATION
985.000.92%9.00Mua1009.907B7.04138.67255.00Thép
9767 NIKKEN KOGAKU CO
950.00-0.21%-2.00Bán4.300K1.733B8.39113.41171.00Vật liệu Xây dựng
9812 T.O.HOLDINGS CO LTD
407.00-0.25%-1.00Bán1.400K2.605B-81.83741.00Lâm sản
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất