Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

90
Cổ phiếu
14642.706B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.861M
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
+2.89%
Hiệu suất Tháng
+48.12%
Hiệu suất Năm
+50.80%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1376KANEKO SEEDS CO
1430 JPY+0.56%11.7K0.8516.597B JPY11.65122.79 JPY+10.22%2.18%Khoáng sản phi năng lượng
1377SAKATA SEED CORP
3995 JPY+0.25%66.6K0.83176.727B JPY18.95210.82 JPY−23.03%1.51%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
1491CHUGAI MINING CO
29 JPY−3.33%123K0.188.646B JPY17.241.68 JPY−4.26%3.33%Khoáng sản phi năng lượng
1515NITTETSU MINING CO
5660 JPY+0.18%27.5K0.4694.191B JPY10.67530.46 JPY−7.79%3.43%Khoáng sản phi năng lượng
1518MITSUI MATSUSHIMA HOLDINGS CO LTD
2840 JPY+0.78%232.7K1.2136.661B JPY1.392040.18 JPY+119.77%9.94%Khoáng sản phi năng lượng
2721J-HOLDINGS CORP
222 JPY+1.83%292.8K0.461.467B JPY−57.07 JPY−55.38%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
2768SOJITZ CORPORATION
3322 JPY+0.88%1.595M0.67677.113B JPY9.42352.48 JPY−33.17%3.95%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
3168KUROTANI CORPORATION
588 JPY+0.86%10.4K1.338.277B JPY48.6612.08 JPY−68.61%3.43%Khoáng sản phi năng lượng
4990SHOWA CHEMICAL INDUSTRY CO
447 JPY−1.32%3K1.094.798B JPY6.9164.67 JPY+33.14%1.99%Khoáng sản phi năng lượng
5232SUMITOMO OSAKA CEMENT CO
3612 JPY+0.11%99.9K0.71123.607B JPY40.3189.60 JPY+519.49%3.33%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5233TAIHEIYO CEMENT CORP
2773.5 JPY−0.14%278.8K0.59323.926B JPY−26.91 JPY+54.57%2.52%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
5237NOZAWA CORPORATION
842 JPY−0.36%4.8K1.179.635B JPY24.6334.19 JPY−61.91%4.14%Khoáng sản phi năng lượng
5262NIPPON HUME CORP
947 JPY−0.21%34.9K1.2023.054B JPY14.1866.78 JPY−26.16%2.21%Khoáng sản phi năng lượng
5268ASAHI CONCRETE WORKS CO
708 JPY−0.14%11.8K1.349.321B JPY23.2330.48 JPY−5.64%1.83%Khoáng sản phi năng lượng
5269NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO
319 JPY−1.24%61.5K1.0718.123B JPY−1.95 JPY−114.03%2.01%Khoáng sản phi năng lượng
5271TOYO ASANO FOUNDATION
1993 JPY+0.55%2.2K0.412.568B JPY−54.89 JPY−118.35%3.03%Khoáng sản phi năng lượng
5273MITANI SEKISAN CO
4410 JPY+0.46%6.8K0.5184.13B JPY8.77502.60 JPY+57.03%1.95%Khoáng sản phi năng lượng
5277SPANCRETE CORP
270 JPY−1.46%37.3K0.052.135B JPY−89.45 JPY−134.01%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5279NIHON KOGYO CO LTD
798 JPY−0.25%6000.152.317B JPY9.0088.69 JPY+34.73%3.13%Khoáng sản phi năng lượng
5282GEOSTR CORP
297 JPY−0.67%40.8K1.199.354B JPY14.8320.03 JPY−56.76%2.01%Khoáng sản phi năng lượng
5284YAMAU HOLDINGS CO LTD
1734 JPY−0.57%18.7K0.4710.671B JPY6.20279.71 JPY+23.88%3.73%Khoáng sản phi năng lượng
5285YAMAX CORP
1026 JPY−2.01%106.7K0.5211.091B JPY12.5281.97 JPY+104.06%1.53%Khoáng sản phi năng lượng
5287ITO YOGYO CO LTD
596 JPY−0.50%8000.381.789B JPY19.9829.83 JPY+0.81%2.50%Khoáng sản phi năng lượng
5288ASIA PILE HOLDINGS CORPORATION
695 JPY−1.28%109K1.0326.815B JPY7.1097.96 JPY+42.95%4.97%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
5290VERTEX CORPORATION
1490 JPY−0.33%23.6K1.0943.294B JPY10.55141.24 JPY+0.79%2.01%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5351SHINAGAWA REFRACTORIES CO
1713 JPY+0.47%183.6K0.9680.252B JPY6.09281.22 JPY+107.16%3.05%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
5355NIPPON CRUCIBLE CO
549 JPY0.00%1.4K0.103.692B JPY53.3010.30 JPY−54.28%1.64%Khoáng sản phi năng lượng
5357YOTAI REFRACTORIES CO
1462 JPY+0.41%12.1K1.0523.117B JPY10.42140.33 JPY+3.63%3.43%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5363TYK CORPORATION
424 JPY+0.71%81.9K0.6818.612B JPY7.9253.57 JPY+25.38%3.33%Khoáng sản phi năng lượng
5380SHINTO COMPANY(JP)
1656 JPY−0.96%3.6K0.631.287B JPY58.9028.12 JPY+438.53%2.24%Khoáng sản phi năng lượng
5401NIPPON STEEL CORPORATION
3479 JPY+0.64%4.236M0.713.183T JPY5.80599.66 JPY−13.70%4.77%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5406KOBE STEEL
1754.0 JPY+1.30%6.416M0.81683.437B JPY5.55316.27 JPY+129.45%4.04%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5408NAKAYAMA STEEL WORKS
844 JPY+0.12%318.4K0.9245.637B JPY5.29159.70 JPY−9.20%4.86%Khoáng sản phi năng lượng
5410GODO STEEL LTD
4610 JPY+1.10%123.8K0.9366.702B JPY4.001151.75 JPY+452.53%6.36%Khoáng sản phi năng lượng
5411JFE HOLDINGS INC
2192.0 JPY+0.55%3.429M0.771.31T JPY8.63253.92 JPY−45.88%3.67%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5423TOKYO STEEL MANUFACTURING CO
1835 JPY+2.29%436.7K0.95211.528B JPY7.37249.09 JPY−28.13%2.51%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5440KYOEI STEEL LTD
2103 JPY+1.11%75.3K1.0190.395B JPY5.40389.15 JPY+141.91%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5444YAMATO KOGYO CO
7538 JPY+1.02%133.5K0.81462.836B JPY7.531001.34 JPY+1.53%4.02%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5445TOKYO TEKKO CO LTD
3995 JPY+0.88%88.6K0.6735.742B JPY6.22641.87 JPY3.79%Khoáng sản phi năng lượng
5446HOKUETSU METAL CO
1533 JPY0.00%1.6K0.825.886B JPY7.45205.69 JPY5.54%Khoáng sản phi năng lượng
5449OSAKA STEEL CO LTD
1900 JPY−0.37%30.9K1.3474.221B JPY24.8776.39 JPY−2.07%1.28%Khoáng sản phi năng lượng
5451YODOGAWA STEEL WORKS
4010 JPY+2.69%42.8K1.52112.514B JPY11.69342.91 JPY−14.00%3.23%Khoáng sản phi năng lượng
5458TAKASAGO TEKKO KK
801 JPY−0.50%5000.202.417B JPY7.45107.59 JPY−47.05%4.35%Khoáng sản phi năng lượng
5461CHUBU STEEL PLATE CO
1979 JPY+0.76%92K1.4354.234B JPY7.07280.04 JPY+7.91%5.80%Khoáng sản phi năng lượng
5464MORY INDUSTRIES
4250 JPY+1.55%9.8K1.5532.501B JPY6.52651.39 JPY+7.45%5.26%Khoáng sản phi năng lượng
5471DAIDO STEEL CO
6925 JPY+1.44%112K0.79291.014B JPY9.97694.63 JPY−8.47%3.37%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5476NIPPON KOSHUHA STEEL CO
575 JPY+2.13%132.5K1.398.251B JPY1.26457.19 JPY+864.05%0.89%Khoáng sản phi năng lượng
5480NIPPON YAKIN KOGYO CO
4175 JPY−0.12%90.1K0.5963.068B JPY3.081357.12 JPY+78.03%5.50%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5481SANYO SPECIAL STEEL CO LTD
2595 JPY−0.80%105K1.95142.542B JPY8.78295.64 JPY−9.74%3.06%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5482AICHI STEEL CORP
3430 JPY−0.15%83K1.4767.712B JPY14.58235.28 JPY1.75%Khoáng sản phi năng lượng
5484TOHOKU STEEL CO
1822 JPY+0.33%1.6K0.6813.673B JPY12.98140.39 JPY+7.71%1.54%Khoáng sản phi năng lượng
5491NIPPON KINZOKU CO
919 JPY+0.66%38.5K0.336.112B JPY−65.73 JPY−114.85%0.55%Khoáng sản phi năng lượng
5541PACIFIC METALS CO
1253 JPY+1.54%281.4K0.8424.067B JPY−403.34 JPY−196.02%12.56%Khoáng sản phi năng lượng
Bán
5602KURIMOTO LTD
3345 JPY+0.15%30.8K1.0139.742B JPY6.80491.69 JPY+37.71%2.99%Khoáng sản phi năng lượng
5603KOGI CORPORATION
1135 JPY−0.61%10.6K0.493.785B JPY6.62171.58 JPY+186.21%3.06%Khoáng sản phi năng lượng
5612NIPPON CHUTETSUKAN KK
1131 JPY+3.19%16.1K3.233.522B JPY10.15111.42 JPY+46.72%3.01%Khoáng sản phi năng lượng
5658NICHIA STEEL WORKS
312 JPY+1.30%117.5K4.0414.906B JPY12.7324.51 JPY−22.23%3.25%Khoáng sản phi năng lượng
5697SANYU CO LTD
546 JPY+0.37%4.8K0.843.288B JPY5.7894.39 JPY−20.40%5.88%Khoáng sản phi năng lượng
5702DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY CO
1210 JPY+0.25%143.1K0.8748.886B JPY9.91122.04 JPY−66.49%5.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5703NIPPON LIGHT METAL HLDGS CO LIMITED
1702 JPY+0.77%238.6K1.44104.549B JPY19.0189.51 JPY−43.17%1.18%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5706MITSUI MINING & SMELTING CO
4553 JPY+0.29%294.7K0.48259.533B JPY−197.34 JPY−123.16%4.63%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5707TOHO ZINC CO LTD
1201 JPY+0.25%130.4K0.6916.267B JPY−2065.67 JPY−487.67%6.26%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5713SUMITOMO METAL MINING CO
4274 JPY−0.42%875.2K0.631.179T JPY14.79288.89 JPY−72.27%3.49%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5714DOWA HOLDINGS
5289 JPY+0.63%203.9K0.92312.746B JPY20.32260.24 JPY−62.37%2.47%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5724ASAKA RIKEN CO LTD
1066 JPY−1.11%2K0.325.453B JPY17.4161.23 JPY−50.09%0.74%Khoáng sản phi năng lượng
5726OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES
2962 JPY+2.07%801.1K1.28106.79B JPY16.27182.02 JPY+51346.86%1.55%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
5727TOHO TITANIUM CO
1930 JPY+5.41%733.9K1.86130.317B JPY25.4275.93 JPY−15.03%1.37%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5729NIHON SEIKO CO LTD
2600 JPY0.00%2000.446.345B JPY30.7984.43 JPY−80.94%3.85%Khoáng sản phi năng lượng
5741UACJ CORPORATION
3540 JPY+2.16%199.1K1.36167.096B JPY−123.61 JPY−119.89%3.75%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5753NIPPON SHINDO CO
1880 JPY+0.16%1.1K0.604.059B JPY8.54220.12 JPY−55.06%0.53%Khoáng sản phi năng lượng
5759NIPPON DENKAI LTD
1083 JPY−2.87%92.3K0.6410.091B JPY−205.17 JPY−642.61%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
5781TOHO KINZOKU(METAL)
1261 JPY+1.61%5.4K1.332.877B JPY10.25122.99 JPY−33.20%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
5932SANKYO TATEYAMA INC
826 JPY+0.98%67.9K0.8025.652B JPY7.91104.45 JPY2.44%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
5973TOAMI CORP
493 JPY+0.41%1K0.633.068B JPY88.025.60 JPY3.05%Khoáng sản phi năng lượng
7065UPR CORPORATION
2000 JPY+0.30%20.1K0.8515.273B JPY20.6097.11 JPY+9.23%0.70%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
7531SEIWA CHUO HOLDINGS CORPORATION
1430 JPY+2.14%2000.335.632B JPY54.1426.41 JPY−87.88%2.10%Khoáng sản phi năng lượng
7590TAKASHO CO LTD
550 JPY0.00%70.9K0.569.619B JPY−3.58 JPY−110.16%4.18%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
7637HAKUDO CO LTD
2285 JPY−0.61%11.5K0.8126.075B JPY12.50182.81 JPY−36.24%3.74%Khoáng sản phi năng lượng
7808C.S. LUMBER CO INC
3100 JPY+0.32%1.4K0.565.716B JPY2.781114.32 JPY−28.38%2.59%Khoáng sản phi năng lượng
7821MAEDA KOSEN CO.LTD
2924 JPY−1.18%70.6K1.2893.242B JPY17.94162.97 JPY+12.20%0.95%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
7887NANKAI PLYWOOD CO
5470 JPY+0.74%3000.385.248B JPY2.861914.38 JPY+85.85%2.76%Khoáng sản phi năng lượng
7896SEVEN INDUSTRIES CO
509 JPY−0.20%2.8K0.772.277B JPY−157.48 JPY−289.50%3.92%Khoáng sản phi năng lượng
7897HOKUSHIN CO LTD
115 JPY−1.71%190.1K2.173.317B JPY−2.62 JPY−112.63%3.42%Khoáng sản phi năng lượng
7898WOOD ONE CO LTD
977 JPY−0.51%13.6K0.599.171B JPY−20.81 JPY−121.51%2.44%Khoáng sản phi năng lượng
7905DAIKEN CORP
2995 JPY+0.03%16K1.1378.017B JPY20.23148.08 JPY−63.95%4.01%Khoáng sản phi năng lượng
7943NICHIHA CORP
2777 JPY+0.04%102.8K0.82101.636B JPY13.35207.96 JPY−21.26%3.80%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
8015TOYOTA TSUSHO CORP
8233 JPY+0.53%606K0.792.882T JPY9.33882.81 JPY+26.30%2.82%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
8076CANOX CORP
2050 JPY+0.15%5.8K1.2220.018B JPY9.82208.78 JPY+11.21%4.84%Khoáng sản phi năng lượng
8230HASEGAWA CO LTD
370 JPY+0.54%54.8K2.226.692B JPY7.0152.82 JPY−17.09%4.08%Khoáng sản phi năng lượng
9767NIKKEN KOGAKU CO
1684 JPY0.00%2000.183.071B JPY9.35180.10 JPY−14.51%1.78%Khoáng sản phi năng lượng