Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

265
Cổ phiếu
42924.868B
Giá trị vốn hóa thị trường
726.237K
Khối lượng
+0.29%
Thay đổi
+10.72%
Hiệu suất Tháng
+33.27%
Hiệu suất Năm
+17.94%
Hiệu suất YTD
          
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1592.00-3.98%-66.00Sức bán mạnh255.600K66.771B15.34108.141105.00
1376 KANEKO SEEDS CO
1576.00-0.25%-4.00Mua5.000K18.432B12.84123.10671.00
1377 SAKATA SEED CORP
3660.001.81%65.00Mua80.000K164.340B21.00171.222559.00
1379 HOKUTO CORP
2003.000.55%11.00Mua60.300K63.114B22.43104.484148.00
1381 AXYZ
3180.00-0.47%-15.00Bán3.400K17.858B7.44429.50
1383 BERG EARTH CO LTD
2465.00-0.16%-4.00Mua5003.123B-37.43280.00
1384 HOKURYO CO LTD
774.000.78%6.00Mua11.000K6.632B11.4866.87235.00
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1941.000.99%19.00Mua662.300K574.269B28.2767.988951.00
2004 SHOWA SANGYO CO
2844.000.28%8.00Mua45.200K94.934B10.59284.032899.00
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
799.000.25%2.00Mua30.100K18.619B21.8236.52376.00
2053 CHUBU SHIRYO CO
1167.001.48%17.00Mua77.200K35.029B8.82130.40547.00
2055 NICHIWA SANGYO CO
328.001.55%5.00Mua12.900K6.257B59.585.42180.00
2060 FEED ONE CO LTD
788.000.64%5.00Mua73.800K30.970B6.92113.10933.00
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1679.000.54%9.00Sức mua mạnh9.500K23.749B11.91140.22747.00
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1742.000.29%5.00Mua14.800K38.476B27.1763.93496.00
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4255.000.12%5.00Mua1.500K38.963B17.90237.49518.00
2613 J-OIL MILLS INC
1865.000.32%6.00Mua52.500K61.643B11.68159.211354.00
2871 NICHIREI CORP
2975.000.81%24.00Mua386.000K397.498B19.45151.6915383.00
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
1590.000.25%4.00Mua52.400K54.286B7.78203.931069.00
3101 TOYOBO CO
1430.00-0.21%-3.00Mua178.000K130.780B14.7996.8910149.00
3103 UNITIKA LTD
403.003.33%13.00Sức mua mạnh1.600M22.150B12.3181.963007.00
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
4515.000.33%15.00Mua38.500K52.917B11.88378.741156.00
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
839.00-0.36%-3.00Bán1.577M142.351B5.58151.0221725.00
3106 KURABO INDUSTRIES
2061.00-0.29%-6.00Mua42.000K41.648B11.92173.484313.00
3109 SHIKIBO LTD
949.000.21%2.00Mua25.300K10.336B150.196.312312.00
3111 OMIKENSHI CO LTD
371.00-0.80%-3.00Bán3.600K2.474B3.19187.80112.00
3123 SAIBO CO LTD
462.00-1.49%-7.00Bán9006.183B15.0731.1399.00
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
1064.001.53%16.00Sức mua mạnh126.100K76.890B13.9775.024770.00
3204 TOABO CORPORATION
437.000.23%1.00Mua6.300K3.871B20.1521.64449.00
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2146.000.09%2.00Mua31.000K57.848B20.04109.20340.00
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
946.00-1.05%-10.00Mua73.400K18.730B8.67110.321141.00
3401 TEIJIN LTD
1663.001.03%17.00Mua1.132M324.830B-13.3221090.00
3402 TORAY INDUSTRIES INC
734.00-0.77%-5.70Bán4.985M1211.862B18.0541.2846267.00
3405 KURARAY CO
1082.000.65%7.00Mua1.150M375.999B72.4314.8811219.00
3407 ASAHI KASEI CORP
1259.000.44%5.50Mua2.785M1767.024B15.4581.1644497.00
3408 SAKAI OVEX CO LTD
3825.000.79%30.00Sức mua mạnh7.800K23.570B16.61229.601018.00
3409 KITANIHON SPINNING
185.00-2.63%-5.00Sức bán mạnh294.300K3.112B-7.4766.00
3433 TOCALO CO LTD
1472.00-0.47%-7.00Mua171.900K90.341B15.3496.421121.00
3512 NIPPON FELT CO
470.000.43%2.00Mua8.600K8.940B33.1514.12607.00
3513 ICHIKAWA CO LTD
1425.001.79%25.00Sức mua mạnh3.300K6.401B16.6783.99697.00
3524 NITTO SEIMO CO
1516.00-0.85%-13.00Bán7.000K3.968B9.45161.88918.00
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
1015.001.81%18.00Sức mua mạnh10.200K3.455B15.3165.1274.00
3551 DYNIC CORP
779.00-1.27%-10.00Mua9.400K6.729B5.18152.451269.00
3569 SEIREN CO LTD
2164.002.17%46.00Sức mua mạnh168.500K115.458B14.79155.965590.00
3571 SOTOH CO LTD
833.00-0.83%-7.00Mua13.500K10.512B-53.85568.00
3577 TOKAI SENKO KK
1169.003.45%39.00Sức mua mạnh5.600K3.770B-39.75840.00
3578 SOKO SEIREN CO
445.000.00%0.00Mua4001.122B-101.79126.00
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
1033.00-0.29%-3.00Sức mua mạnh36.000K45.104B28.1436.811082.00
3600 FUJIX LTD
1590.00-0.31%-5.00Bán1.300K2.214B-18.54424.00
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4695.000.43%20.00Mua13.200K63.410B13.64346.191530.00
3861 OJI HOLDINGS CORP
592.000.00%0.00Bán2.385M593.238B8.6168.7636034.00
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1254.001.29%16.00Mua441.100K145.881B16.1476.6916156.00
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
386.001.05%4.00Mua75.600K17.416B-45.503579.00
3865 HOKUETSU CORPORATION
670.00-0.59%-4.00Mua326.800K115.742B5.91114.224545.00
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1270.002.25%28.00Sức mua mạnh49.300K16.515B19.7962.771404.00
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
906.00-2.27%-21.00Bán28.100K9.559B-9.851345.00
3880 DAIO PAPER CORP
2214.001.05%23.00Mua160.900K368.603B16.29139.3712658.00
3891 NIPPON KODOSHI
3370.00-3.85%-135.00Bán276.800K38.670B15.25229.84444.00
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
909.00-0.11%-1.00Bán5004.512B7.34123.97190.00
3895 HAVIX CORP
500.00-0.40%-2.00Bán3.900K3.940B7.6865.32227.00
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
423.003.93%16.00Mua173.500K4.091B-45.91649.00
3941 RENGO CO
942.002.17%20.00Sức mua mạnh699.700K232.028B6.72137.2419451.00
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2168.000.05%1.00Bán1002.395B13.32162.64594.00
3945 SUPERBAG CO LTD
1230.003.97%47.00Sức mua mạnh6.000K1.796B-260.40700.00
3946 TOMOKU CO LTD
2008.001.01%20.00Sức mua mạnh44.900K32.628B6.80319.813613.00
3947 DYNAPAC CO LTD
1438.00-0.14%-2.00Sức mua mạnh1.400K14.172B9.05159.182307.00
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
510.00-0.78%-4.00Bán1.400K2.984B5.8388.18381.00
3950 THE PACK CORPORATION
3195.002.08%65.00Sức mua mạnh23.500K59.930B22.91136.801240.00
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
895.00-0.22%-2.00Bán2.500K19.784B13.1268.361688.00
3953 OHMURA SHIGYO CO
622.001.47%9.00Sức mua mạnh6002.940B15.2939.95212.00
3954 SHOWA PAXXS CORP
1750.000.57%10.00Mua2.600K7.681B7.89220.57670.00
4004 SHOWA DENKO KK
2769.001.21%33.00Bán3.574M499.413B-240.8833684.00
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
604.001.17%7.00Mua7.664M995.705B11.0354.1034743.00
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3825.001.59%60.00Mua18.900K52.755B7.91475.931358.00
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
6910.000.00%0.00Mua397.000K986.990B28.65241.212688.00
4022 RASA INDUSTRIES
2024.00-1.60%-33.00Mua80.600K16.484B7.82263.21584.00
4023 KUREHA CORPORATION
8380.00-3.68%-320.00Mua112.500K168.438B11.53755.514293.00
4025 TAKI CHEMICAL CO
6990.00-0.85%-60.00Mua12.400K61.701B35.81196.87612.00
4027 TAYCA CORP
1421.00-0.14%-2.00Mua36.400K33.535B17.1982.76834.00
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
1360.001.49%20.00Sức mua mạnh626.700K51.423B9.96134.581743.00
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1235.00-0.24%-3.00Mua3.200K11.067B14.3886.09831.00
4041 NIPPON SODA CO LTD
3755.000.94%35.00Sức mua mạnh45.600K103.803B15.06246.962770.00
4042 TOSOH CORP
2167.00-0.55%-12.00Mua887.300K714.236B8.01273.2813631.00
4043 TOKUYAMA CORP
2286.000.53%12.00Mua428.000K166.652B6.59345.155476.00
4044 CENTRAL GLASS CO
2200.000.09%2.00Mua105.400K91.216B44.4349.476053.00
4045 TOAGOSEI CO LTD
1369.000.29%4.00Mua346.600K178.694B15.4488.432527.00
4046 OSAKA SODA CO LTD
2899.000.42%12.00Mua44.700K69.980B10.44308.52993.00
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
1124.00-0.79%-9.00Mua137.200K66.984B13.0586.84927.00
4061 DENKA COMPANY LIMITED
4165.00-0.48%-20.00Mua309.900K368.158B14.58287.076351.00
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
21055.00-0.40%-85.00Mua1.286M8878.816B27.46770.4624069.00
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1486.000.07%1.00Mua49.300K13.691B4.47332.603574.00
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2379.000.21%5.00Mua48.500K40.846B-99.422009.00
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
1027.00-2.28%-24.00Bán216.800K34.874B151.476.94307.00
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
1669.00-2.97%-51.00Bán174.500K42.974B15.61110.20502.00
4088 AIR WATER INC
1869.00-0.16%-3.00Mua810.100K432.997B12.62148.5318843.00
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
2906.00-3.77%-114.00Mua1.919M1328.543B20.47147.5219357.00
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
3465.00-2.12%-75.00Mua37.500K31.840B11.51307.55755.00
4093 TOHO ACETYLENE CO
1373.00-1.86%-26.00Bán108.400K9.853B13.33104.97797.00
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1396.00-1.34%-19.00Mua7.400K28.096B12.90109.66435.00
4095 NIHON PARKERIZING CO
1258.000.64%8.00Mua123.100K151.851B11.96104.524397.00
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
788.000.90%7.00Sức mua mạnh46.000K43.998B11.1370.181895.00
4098 TITAN KOGYO K.K.
1926.00-0.31%-6.00Mua27.200K5.869B-56.78355.00
4100 TODA KOGYO CORP
3450.00-4.70%-170.00Mua136.700K21.094B-515.311208.00
4102 MARUO CALCIUM CO
1479.000.27%4.00Sức mua mạnh3003.280B16.7791.18260.00
4107 ISE CHEMICALS CORP
3530.000.71%25.00Sức mua mạnh5.700K17.641B10.64329.30311.00
4109 STELLA CHEMIFA
3110.00-0.32%-10.00Mua42.200K41.195B12.18256.14813.00
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
5210.00-2.62%-140.00Mua34.300K42.917B14.56367.46789.00
4113 TAOKA CHEMICAL CO
12550.00-3.09%-400.00Mua10.900K36.825B13.72943.58425.00
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
6100.000.16%10.00Mua111.300K249.222B-171.054555.00
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2811.001.70%47.00Mua27.300K52.150B6.82405.163809.00
4118 KANEKA CORP
4905.00-0.61%-30.00Mua137.200K325.546B13.94354.8811272.00
4119 NIPPON PIGMENT CO
2707.001.20%32.00Mua7.300K4.074B12.70210.66926.00
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1510.00-0.07%-1.00Bán3.300K2.071B5.22289.42174.00
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
2441.00-1.45%-36.00Mua906.500K523.983B11.82209.568998.00
4183 MITSUI CHEMICALS INC
4020.000.88%35.00Mua922.900K788.846B7.59525.2518051.00
4185 JSR CORP
4270.001.30%55.00Mua793.700K919.886B-223.929278.00
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
4210.00-0.36%-15.00Mua71.900K94.929B24.20174.61435.00
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
1048.00-0.33%-3.50Mua5.633M1501.867B45.2526.1869607.00
4189 KH NEOCHEM CO LTD
3230.000.00%0.00Mua127.800K122.799B15.00215.39829.00
4202 DAICEL CORPORATION
912.001.56%14.00Sức mua mạnh797.100K279.034B8.63104.0711142.00
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
5570.00-1.42%-80.00Mua121.400K270.109B16.03352.507937.00
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
2078.001.76%36.00Mua1.021M924.879B16.81121.4726577.00
4205 ZEON CORPORATION
1630.00-1.15%-19.00Mua538.600K370.321B10.56156.313502.00
4206 AICA KOGYO CO
3950.000.25%10.00Mua113.400K264.437B21.63182.254796.00
4208 UBE INDUSTRIES
2341.000.09%2.00Mua489.600K236.768B8.16287.2510897.00
4212 SEKISUI JUSHI CORP
2295.00-0.43%-10.00Mua56.500K98.427B12.86179.311309.00
4215 C I TAKIRON CORPORATION
676.001.35%9.00Mua154.800K66.214B10.2764.943299.00
4218 NICHIBAN CO LTD
1890.002.27%42.00Sức mua mạnh22.500K39.453B23.9577.171260.00
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
599.00-1.16%-7.00Mua83.000K39.155B9.4963.841894.00
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
2322.000.04%1.00Mua23.400K28.130B6.74344.482005.00
4224 LONSEAL CORP
1522.000.00%0.00Mua8.900K7.011B7.61200.03442.00
4228 SEKISUI KASEI CO LTD
620.00-0.16%-1.00Mua65.200K28.662B20.8229.833808.00
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
3195.000.79%25.00Sức mua mạnh26.300K20.151B11.26281.51496.00
4231 TIGERS POLYMER CORP
445.00-1.33%-6.00Bán22.900K9.042B12.2436.862130.00
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
541.00-1.10%-6.00Mua4.200K6.025B4.82113.50736.00
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1308.00-0.68%-9.00Bán8.600K8.707B38.0835.47285.00
4241 ATECT CORPORATION
1009.00-2.98%-31.00Bán20.600K4.697B32.4032.10105.00
4242 TAKAGI SEIKO CORPORATION
1830.000.49%9.00Bán2.200K5.076B-82.862948.00
4243 NIX INC
862.00-4.43%-40.00Bán17.600K2.107B29.4930.58176.00
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2190.00-1.26%-28.00Bán22.000K37.451B12.94171.444550.00
4251 KEIWA INCORPORATED
4760.00-0.10%-5.00Mua41.300K42.717B39.38123.95415.00
4272 NIPPON KAYAKU CO
1284.00-0.16%-2.00Mua455.400K224.569B13.6294.445664.00
4275 CARLIT HOLDINGS CO LTD
963.00-0.10%-1.00Mua79.600K23.016B13.1873.141072.00
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
1660.00-2.98%-51.00Mua17.300K2.073B10.88157.24173.00
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
2545.004.18%102.00Sức mua mạnh76.800K58.607B19.69124.05671.00
4364 MANAC INCORPORATED
738.000.27%2.00Bán45.500K5.856B11.4864.11237.00
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
10450.00-0.48%-50.00Bán30033.976B8.691208.63380.00
4366 DAITO CHEMIX CORP
1510.00-1.50%-23.00Mua148.500K15.813B11.88129.01272.00
4367 KOEI CHEMICAL CO
2800.00-2.13%-61.00Mua17.000K13.084B8.14351.52376.00
4368 FUSO CHEMICAL CO
5180.000.19%10.00Mua84.200K182.489B24.41211.78794.00
Tải thêm