Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

275
Cổ phiếu
46191.864B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.492M
Khối lượng
+0.36%
Thay đổi
+5.55%
Hiệu suất Tháng
+47.47%
Hiệu suất Năm
+2.28%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
1843.000.55%10.00Mua163.000K73.444BHàng Nông sản/Chế biến
1376 KANEKO SEEDS CO
1600.000.44%7.00Mua9.000K18.666B15.59102.16667.00Hàng Nông sản/Chế biến
1377 SAKATA SEED CORP
3920.001.29%50.00Mua83.800K174.822B23.59164.072477.00Hàng Nông sản/Chế biến
1379 HOKUTO CORP
2146.000.47%10.00Mua60.400K67.358B14.76163.874181.00Hàng Nông sản/Chế biến
1381 AXYZ
3380.001.05%35.00Sức mua mạnh1.100K18.982B8.29403.501313.00Hàng Nông sản/Chế biến
1383 BERG EARTH CO LTD
2436.001.16%28.00Mua2.000K3.093B-168.88280.00Hàng Nông sản/Chế biến
1384 HOKURYO CO LTD
677.00-0.29%-2.00Bán15.100K5.727B54.3512.49229.00Hàng Nông sản/Chế biến
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1793.000.73%13.00Sức mua mạnh698.600K533.097B28.2862.948962.00Hàng Nông sản/Chế biến
2004 SHOWA SANGYO CO
3235.001.09%35.00Mua47.500K103.240B12.05284.702421.00Hàng Nông sản/Chế biến
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
863.001.77%15.00Theo dõi24.300K20.085B37.3822.68Hàng Nông sản/Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO
1449.002.11%30.00Mua41.600K43.494B10.56134.36603.00Hàng Nông sản/Chế biến
2055 NICHIWA SANGYO CO
326.000.31%1.00Mua9.700K6.296B12.6825.63188.00Hàng Nông sản/Chế biến
2060 FEED ONE CO LTD
919.001.10%10.00Mua79.100K36.169B8.16111.43933.00Hàng Nông sản/Chế biến
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1675.000.84%14.00Mua39.200K23.788B22.9272.47730.00Hàng Nông sản/Chế biến
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1893.000.69%13.00Sức mua mạnh19.700K41.811B497.00Hàng Nông sản/Chế biến
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4170.000.48%20.00Sức mua mạnh3.200K38.365B16.18256.42480.00Hàng Nông sản/Chế biến
2613 J-OIL MILLS INC
3910.001.69%65.00Sức mua mạnh37.800K64.342B19.38198.411313.00Hàng Nông sản/Chế biến
2871 NICHIREI CORP
2878.000.66%19.00Mua559.700K383.530B19.51146.5115824.00Hàng Nông sản/Chế biến
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
1368.001.26%17.00Bán51.000K46.660B16.3382.74Dệt May
3101 TOYOBO CO
1419.001.36%19.00Mua593.100K126.078B15.7089.1610073.00Hóa chất: Đặc biệt
3103 UNITIKA LTD
425.00-1.62%-7.00Bán423.200K24.515B23.4159.363438.00Dệt May
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
4000.00-1.11%-45.00Bán43.000K45.816B14.60277.001251.00Dệt May
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
819.001.49%12.00Mua930.300K136.305B9.9281.38Dệt May
3106 KURABO INDUSTRIES
1934.000.36%7.00Mua42.700K39.811B20.5193.954467.00Dệt May
3109 SHIKIBO LTD
1011.000.40%4.00Bán54.400K10.908B19.4751.722419.00Dệt May
3111 OMIKENSHI CO LTD
403.00-0.74%-3.00Bán18.200K2.659B43.04257.00Dệt May
3123 SAIBO CO LTD
452.00-0.88%-4.00Bán4005.966B17.5426.00107.00Dệt May
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
516.001.98%10.00Bán7.100K1.009B-187.3986.00Dệt May
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
965.000.52%5.00Mua144.900K69.185B9.7298.744770.00Dệt May
3204 TOABO CORPORATION
470.00-1.05%-5.00Bán5.100K4.192B23.0320.63Dệt May
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2237.001.59%35.00Bán52.000K59.081B17.53128.43Dệt May
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
688.00-0.15%-1.00Mua15.400K13.413B9.3074.11Hóa chất: Đặc biệt
3401 TEIJIN LTD
1941.003.74%70.00Sức mua mạnh1.400M372.596B17.58114.1220075.00Dệt May
3402 TORAY INDUSTRIES INC
696.10-1.69%-12.00Bán8.700M1114.070B65.1310.9048031.00Dệt May
3405 KURARAY CO
1222.000.83%10.00Mua990.700K420.275B163.027.47Hóa chất: Đặc biệt
3407 ASAHI KASEI CORP
1157.00-0.64%-7.50Bán4.917M1605.380B20.1857.7240689.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3408 SAKAI OVEX CO LTD
2853.00-0.31%-9.00Mua104.100K17.575B11.41252.191068.00Dệt May
3409 KITANIHON SPINNING
199.00-0.50%-1.00Bán28.700K2.945B-2.1469.00Dệt May
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1190.000.00%0.00Bán3001.349B853.351.4362.00Hàng Nông sản/Chế biến
3433 TOCALO CO LTD
1339.000.22%3.00Bán208.700K81.404B15.5985.711060.00Đặc sản Công nghiệp
3512 NIPPON FELT CO
453.000.44%2.00Mua44.200K8.631B44.2310.20626.00Đặc sản Công nghiệp
3513 ICHIKAWA CO LTD
1354.00-0.88%-12.00Mua2.300K6.196B28.1148.60701.00Bột giấy
3515 FUJI CORP(TEXTILE & APPAREL)
2515.000.20%5.00Mua1.000K2.343B-707.45475.00Dệt May
3524 NITTO SEIMO CO
1560.000.00%0.00Mua4.500K4.046B12.06129.34924.00Dệt May
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
955.00-0.62%-6.00Bán17.500K3.315B16.9756.6474.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3551 DYNIC CORP
819.000.74%6.00Mua7.000K6.941B11.6769.661338.00Dệt May
3569 SEIREN CO LTD
1875.000.11%2.00Mua141.200K100.568B17.52109.245786.00Dệt May
3571 SOTOH CO LTD
814.000.37%3.00Sức bán mạnh12.900K10.360B-51.40677.00Dệt May
3577 TOKAI SENKO KK
1129.00-0.09%-1.00Sức mua mạnh1.900K3.667B-99.62912.00Dệt May
3578 SOKO SEIREN CO
420.00-1.18%-5.00Mua6.800K1.073B-108.95116.00Dệt May
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
995.002.90%28.00Mua50.500K42.366B26.4336.581274.00Dệt May
3600 FUJIX LTD
1651.00-1.84%-31.00Bán8002.273B38.6943.47437.00Dệt May
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4910.002.83%135.00Sức mua mạnh20.400K65.624B7.27660.331576.00Bột giấy
3861 OJI HOLDINGS CORP
686.00-0.29%-2.00Mua3.406M679.390B18.4537.3136810.00Bột giấy
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1433.001.42%20.00Mua571.600K165.521B26.5153.3012592.00Bột giấy
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
369.002.50%9.00Mua114.700K16.479B-41.183676.00Bột giấy
3865 HOKUETSU CORPORATION
528.001.93%10.00Mua589.800K88.659B7.2274.144688.00Bột giấy
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1210.001.00%12.00Mua12.800K16.155B-167.701422.00Bột giấy
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
796.000.13%1.00Mua6.700K8.022B-71.281414.00Đặc sản Công nghiệp
3880 DAIO PAPER CORP
1994.00-0.10%-2.00Mua215.800K330.093B16.57131.5910446.00Bột giấy
3891 NIPPON KODOSHI
3090.00-2.37%-75.00Mua610.400K33.238B22.52140.54440.00Bột giấy
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
908.000.78%7.00Bán2.200K4.522B6.02149.58188.00Bột giấy
3895 HAVIX CORP
556.00-0.18%-1.00Mua4.600K4.373B11.6347.91217.00Dệt May
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
446.00-1.33%-6.00Sức bán mạnh19.900K4.451B-14.63664.00Bột giấy
3941 RENGO CO
902.001.69%15.00Mua805.100K223.322B8.47104.6718902.00Bao bì/Đóng gói
3943 OHISHI SANGYO CO
1808.000.00%0.00Sức mua mạnh2006.979B8.14222.02565.00Bao bì/Đóng gói
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2550.00-0.31%-8.00Bán1002.818B252.8411.07Bao bì/Đóng gói
3945 SUPERBAG CO LTD
1120.000.00%0.00Bán7001.712B-38.60718.00Bao bì/Đóng gói
3946 TOMOKU CO LTD
1839.00-0.22%-4.00Mua45.800K30.057B6.75298.993476.00Bao bì/Đóng gói
3947 DYNAPAC CO LTD
1420.000.00%0.00Mua3.500K14.063B15.0694.34Bao bì/Đóng gói
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
460.000.00%0.00Bán6.600K2.660B7.5061.32Bột giấy
3950 THE PACK CORPORATION
2720.002.14%57.00Mua32.400K51.655B21.16125.99Bao bì/Đóng gói
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
908.00-1.20%-11.00Sức bán mạnh4.800K20.152B11.6478.971724.00Bao bì/Đóng gói
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1122.00-2.43%-28.00Sức mua mạnh8005.573B38.1130.18191.00Bao bì/Đóng gói
3953 OHMURA SHIGYO CO
609.000.16%1.00Mua8002.930B25.0824.24217.00Bao bì/Đóng gói
3954 SHOWA PAXXS CORP
1844.000.00%0.00Mua1008.187B9.30198.22658.00Bao bì/Đóng gói
4004 SHOWA DENKO KK
2919.003.88%109.00Mua3.273M425.830B-523.06Hóa chất: Đặc biệt
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
550.002.04%11.00Mua13.179M899.247B57.679.3533586.00Hóa chất: Đặc biệt
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3935.00-0.51%-20.00Bán38.300K54.272B8.32475.271359.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5700.00-0.18%-10.00Bán506.800K821.619B26.23217.692640.00Hóa chất: Nông nghiệp
4022 RASA INDUSTRIES
2067.00-0.62%-13.00Bán71.000K16.382B8.72238.60574.00Hóa chất: Đặc biệt
4023 KUREHA CORPORATION
7160.000.28%20.00Mua139.000K139.749B29.23244.894271.00Hóa chất: Đặc biệt
4025 TAKI CHEMICAL CO
6170.001.98%120.00Bán19.500K53.359B33.55180.33Hóa chất: Đặc biệt
4027 TAYCA CORP
1504.002.38%35.00Mua33.700K34.857B15.5594.45793.00Hóa chất: Đặc biệt
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
907.00-2.58%-24.00Mua514.000K36.242B46.4520.041704.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1360.002.33%31.00Sức mua mạnh12.400K12.235B15.0488.37840.00Hóa chất: Nông nghiệp
4041 NIPPON SODA CO LTD
3450.001.32%45.00Mua88.100K98.124B16.79202.782744.00Hóa chất: Đặc biệt
4042 TOSOH CORP
2109.001.98%41.00Sức mua mạnh1.672M670.979B15.18137.0813336.00Hóa chất: Đặc biệt
4043 TOKUYAMA CORP
2609.00-0.57%-15.00Bán518.700K186.831B8.58305.865679.00Hóa chất: Đặc biệt
4044 CENTRAL GLASS CO
2323.000.61%14.00Mua91.000K94.009B43.4253.186440.00Đặc sản Công nghiệp
4045 TOAGOSEI CO LTD
1262.001.12%14.00Sức mua mạnh303.600K161.667B19.9962.43Hóa chất: Đặc biệt
4046 OSAKA SODA CO LTD
2651.001.26%33.00Mua30.900K61.840B11.71250.72974.00Hóa chất: Đặc biệt
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
891.000.22%2.00Mua205.800K51.186B17.8849.72892.00Hóa chất: Đặc biệt
4061 DENKA COMPANY LIMITED
4100.002.24%90.00Mua505.600K353.507B13.89288.676316.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
17490.001.39%240.00Bán1.369M7266.050B25.58674.8522783.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
17200.00-1.43%-250.00Mua1007266.050B25.87674.8522783.00Hóa chất: Đặc biệt
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1362.000.59%8.00Mua27.300K11.812B8.71155.443597.00Hóa chất: Đặc biệt
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2047.000.49%10.00Mua63.500K34.465B12.03169.352003.00Hóa chất: Đặc biệt
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
1086.00-1.18%-13.00Bán301.000K35.330B-36.20282.00Hóa chất: Đặc biệt
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
1120.00-11.04%-139.00Mua907.400K27.193B30.0341.92479.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1837.001.94%35.00Sức mua mạnh1.055M412.346B14.53124.9418211.00Hóa chất: Đặc biệt
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
1963.00-0.15%-3.00Bán604.700K849.491B17.26113.9219719.00Hóa chất: Đặc biệt
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
3140.00-0.63%-20.00Bán30.100K27.619B17.37181.91738.00Hóa chất: Đặc biệt
4093 TOHO ACETYLENE CO
1326.00-4.40%-61.00Bán20.400K9.274B14.0998.43783.00Hóa chất: Đặc biệt
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1308.00-0.38%-5.00Mua17.300K26.225B17.0377.11429.00Hóa chất: Đặc biệt
4095 NIHON PARKERIZING CO
1132.001.98%22.00Sức mua mạnh152.700K133.150B18.6159.664385.00Đặc sản Công nghiệp
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
722.000.42%3.00Bán72.000K39.858B12.4457.801930.00Hóa chất: Đặc biệt
4098 TITAN KOGYO K.K.
1977.00-0.05%-1.00Bán29.400K5.954B-41.09336.00Hóa chất: Đặc biệt
4100 TODA KOGYO CORP
2062.000.05%1.00Sức bán mạnh43.200K11.884B-913.631188.00Hóa chất: Đặc biệt
4102 MARUO CALCIUM CO
1490.000.00%0.00Sức mua mạnh1003.302B399.885.16260.00Hóa chất: Đặc biệt
4107 ISE CHEMICALS CORP
3230.00-1.52%-50.00Bán2.800K16.470B12.45263.37Hóa chất: Đặc biệt
4109 STELLA CHEMIFA
3235.00-1.07%-35.00Bán91.900K41.452B14.98218.25830.00Hóa chất: Đặc biệt
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
4630.00-0.96%-45.00Bán91.900K36.655B12.93361.51739.00Hóa chất: Đặc biệt
4113 TAOKA CHEMICAL CO
12290.000.82%100.00Sức bán mạnh16.700K35.221B13.62894.79418.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
6010.001.01%60.00Mua108.900K239.655B72.2782.334510.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1828.000.00%0.00Mua1.800K20.980B10.56173.05367.00Hóa chất: Đặc biệt
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2456.000.33%8.00Sức mua mạnh36.900K45.596B13.06187.503871.00Hóa chất: Đặc biệt
4118 KANEKA CORP
4535.005.34%230.00Mua514.100K295.853B19.50221.2111013.00Hóa chất: Đặc biệt
4119 NIPPON PIGMENT CO
1825.00-0.11%-2.00Mua2.500K2.865B24.2075.48924.00Đặc sản Công nghiệp
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1497.00-1.71%-26.00Bán12.400K2.050B15.5597.94172.00Hóa chất: Đặc biệt
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
2551.001.71%43.00Mua995.900K530.643B16.09155.838954.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4183 MITSUI CHEMICALS INC
3500.000.86%30.00Mua692.700K685.823B15.45224.6117979.00Hóa chất: Đặc biệt
4185 JSR CORP
3355.000.75%25.00Mua755.000K721.000B69.3348.099050.00Hóa chất: Đặc biệt
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
3385.000.00%0.00Bán106.600K74.984B22.63149.59435.00Hóa chất: Đặc biệt
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
785.502.37%18.20Sức mua mạnh9.485M1115.720B-49.3169609.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2512.00-0.63%-16.00Mua82.100K93.248B23.19109.13Hóa chất: Đặc biệt
4202 DAICEL CORPORATION
823.000.98%8.00Mua1.482M247.997B21.2838.3011606.00Hóa chất: Đặc biệt
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
4350.000.69%30.00Mua167.500K204.702B18.84229.335969.00Hóa chất: Đặc biệt
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
2024.001.25%25.00Mua825.200K908.647B22.9987.0227003.00Đặc sản Công nghiệp
4205 ZEON CORPORATION
1607.001.58%25.00Mua1.155M351.511B16.5195.933462.00Đặc sản Công nghiệp
4206 AICA KOGYO CO
3895.002.23%85.00Mua134.100K254.318B25.40150.064781.00Hóa chất: Đặc biệt
4208 UBE INDUSTRIES
2220.0018.40%345.00Mua200229.781B10.34165.8810890.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4208 UBE INDUSTRIES
2272.000.49%11.00Mua618.800K229.781B13.67165.8810890.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4212 SEKISUI JUSHI CORP
2060.001.68%34.00Bán66.700K89.344B12.24165.531358.00Hóa chất: Đặc biệt
4215 C I TAKIRON CORPORATION
690.000.15%1.00Mua210.100K67.181B12.9053.403369.00Đặc sản Công nghiệp
4218 NICHIBAN CO LTD
1948.002.26%43.00Mua35.400K40.365B31.5060.471266.00Bột giấy
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
527.002.53%13.00Sức mua mạnh183.700K33.323B11.3445.341944.00Hóa chất: Đặc biệt
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1990.001.84%36.00Mua24.700K23.727B8.13240.32Hóa chất: Đặc biệt
4224 LONSEAL CORP
1494.000.40%6.00Mua4.400K6.886B7.99186.14445.00Hóa chất: Đặc biệt
4228 SEKISUI KASEI CO LTD
568.000.35%2.00Mua128.700K25.763B18.1931.113855.00Hóa chất: Đặc biệt
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2524.000.36%9.00Mua10.300K16.732B13.20190.57474.00Đặc sản Công nghiệp
4231 TIGERS POLYMER CORP
460.001.32%6.00Mua15.300K9.203B-9.672088.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
529.00-0.19%-1.00Bán9.100K5.806B-105.04658.00Bao bì/Đóng gói
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1337.00-6.31%-90.00Mua22.800K8.723B387.124.06Hóa chất: Đặc biệt
4241 ATECT CORPORATION
905.00-0.11%-1.00Sức bán mạnh6.600K3.982B-0.16107.00Đặc sản Công nghiệp
4242 TAKAGI SEIKO CORPORATION
2089.00-1.74%-37.00Bán2.200K5.723B23.8889.032905.00Đặc sản Công nghiệp
4243 NIX INC
742.00-0.80%-6.00Sức bán mạnh4.400K1.723B-27.78176.00Hóa chất: Đặc biệt
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
1370.00-0.80%-11.00Mua7003.609B10.66129.52203.00Đặc sản Công nghiệp
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2247.000.18%4.00Mua16.600K37.236B16.98132.094580.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4251 KEIWA INCORPORATED
2044.000.99%20.00Sức mua mạnh277.600K17.988B22.6593.45Bao bì/Đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất