Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

289
Cổ phiếu
36841.948B
Giá trị vốn hóa thị trường
954.334K
Khối lượng
−1.09%
Thay đổi
+5.26%
Hiệu suất Tháng
+2.68%
Hiệu suất Năm
−5.24%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1376 KANEKO SEEDS CO
1409.00-1.47%-21.00Bán1.600K16.858B14.9095.95Hàng Nông sản/Chế biến
1377 SAKATA SEED CORP
3315.00-1.63%-55.00Bán75.800K150.963B24.66136.64Hàng Nông sản/Chế biến
1379 HOKUTO CORP
2090.00-2.15%-46.00Mua81.700K66.285B31.0675.814181.00Hàng Nông sản/Chế biến
1381 AXYZ
2960.002.32%67.00Mua2.000K15.820B9.24313.041290.00Hàng Nông sản/Chế biến
1383 BERG EARTH CO LTD
2063.000.63%13.00Bán3002.600B-57.11267.00Hàng Nông sản/Chế biến
1384 HOKURYO CO LTD
630.000.16%1.00Bán3.400K5.295B23.8526.37229.00Hàng Nông sản/Chế biến
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1689.00-0.18%-3.00Mua834.200K505.693B22.5575.06Hàng Nông sản/Chế biến
2004 SHOWA SANGYO CO
3400.00-1.31%-45.00Mua29.000K106.861B17.32216.072421.00Hàng Nông sản/Chế biến
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
903.0019.60%148.007.500K21.714B22.5033.56324.00Hàng Nông sản/Chế biến
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
923.00-0.43%-4.00Mua5.600K21.714B27.6333.56324.00Hàng Nông sản/Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO
1571.00-2.30%-37.00Bán42.300K48.447B10.24156.99603.00Hàng Nông sản/Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO. LTD.
1622.0036.99%438.00Sức mua mạnh3.200K48.447B7.54156.99603.00Hàng Nông sản/Chế biến
2055 NICHIWA SANGYO CO
308.000.65%2.00Sức mua mạnh17.200K5.948B15.9119.23188.00Hàng Nông sản/Chế biến
2060 FEED ONE CO LTD
194.00-4.90%-10.00Bán1.286M40.148B10.4519.52933.00Hàng Nông sản/Chế biến
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1633.00-2.62%-44.00Sức bán mạnh11.400K24.097B17.7794.39730.00Hàng Nông sản/Chế biến
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1759.00-1.07%-19.00Sức bán mạnh5.400K39.123B20.1888.09497.00Hàng Nông sản/Chế biến
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
3720.00-1.20%-45.00Bán70034.361B13.57277.41480.00Hàng Nông sản/Chế biến
2613 J-OIL MILLS INC
3775.00-5.03%-200.00Sức bán mạnh59.200K65.249B12.57316.161313.00Hàng Nông sản/Chế biến
2871 NICHIREI CORP
2976.00-0.97%-29.00Bán611.900K407.788B19.53153.8415824.00Hàng Nông sản/Chế biến
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
1120.00-0.44%-5.00Bán27.100K39.475B29.6837.911169.00Dệt May
3101 TOYOBO CO
1519.00-4.59%-73.00Mua837.100K136.858B10.20156.1510073.00Hóa chất: Đặc biệt
3103 UNITIKA LTD
379.001.61%6.00Mua973.100K20.189B-0.713438.00Dệt May
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
3525.003.52%120.00Mua38.100K39.778B13.94244.251251.00Dệt May
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
687.001.33%9.00Bán731.200K113.505B-23.1122889.00Dệt May
3106 KURABO INDUSTRIES
1964.00-2.48%-50.00Bán61.400K41.397B11.33177.754467.00Dệt May
3109 SHIKIBO LTD
991.00-0.50%-5.00Bán78.300K10.786B11.1889.102419.00Dệt May
3111 OMIKENSHI CO LTD
398.000.00%0.00Bán8.600K2.619B-361.06257.00Dệt May
3123 SAIBO CO LTD
410.000.99%4.00Mua9005.320B-4.93107.00Dệt May
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
524.00-2.78%-15.00Bán4.000K1.056B-129.9286.00Dệt May
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
915.00-1.29%-12.00Bán89.600K67.241B10.5887.635096.00Dệt May
3204 TOABO CORPORATION
445.002.06%9.00Sức bán mạnh8.700K3.933B30.3814.35472.00Dệt May
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2376.000.00%0.00Mua16.200K63.677B13.69177.39324.00Dệt May
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
512.00-0.58%-3.00Sức bán mạnh13.000K10.216B4.51114.141128.00Hóa chất: Đặc biệt
3401 TEIJIN LTD
1631.000.37%6.00Bán845.200K319.965B16.58105.1420075.00Dệt May
3402 TORAY INDUSTRIES INC
484.00-2.08%-10.30Bán7.196M794.214B14.3534.8348031.00Dệt May
3405 KURARAY CO
1105.00-1.52%-17.00Mua459.300K381.683B-4.1111115.00Hóa chất: Đặc biệt
3407 ASAHI KASEI CORP
876.80-0.03%-0.30Mua3.002M1223.490B13.0767.1340689.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3408 SAKAI OVEX CO LTD
2094.000.14%3.00Bán6.400K12.942B5.60376.001068.00Dệt May
3409 KITANIHON SPINNING CO
580.00-3.33%-20.00Bán22.500K5.160B-5.7469.00Dệt May
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1137.00-1.81%-21.00Bán1001.312B-8.9566.00Hàng Nông sản/Chế biến
3433 TOCALO CO LTD
1157.00-3.98%-48.00Bán199.900K74.170B15.9275.711060.00Đặc sản Công nghiệp
3512 NIPPON FELT CO
451.000.45%2.00Sức bán mạnh1.700K8.767B19.7822.70626.00Đặc sản Công nghiệp
3513 ICHIKAWA CO LTD
1257.00-1.33%-17.00Bán6005.896B16.7276.20701.00Bột giấy
3515 FUJI CORP(TEXTILE & APPAREL)
2401.001.09%26.00Bán2002.213B-361.76475.00Dệt May
3524 NITTO SEIMO CO
1358.00-0.22%-3.00Sức bán mạnh8003.486B12.49108.93924.00Dệt May
3524 NITTO SEIMO CO. LTD.
1358.00-21.00%-361.00Theo dõi9.800K3.486B15.78108.93924.00Dệt May
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
945.00-0.53%-5.00Sức bán mạnh8003.346B13.2171.9274.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3551 DYNIC CORP
776.001.44%11.00Mua1.900K6.424B8.9385.651338.00Dệt May
3569 SEIREN CO LTD
1139.00-7.47%-92.00Sức bán mạnh176.200K68.614B8.08153.695786.00Dệt May
3571 SOTOH CO. LTD.
950.003.37%31.00Mua6.400K12.180B-28.89677.00Dệt May
3571 SOTOH CO LTD
957.000.31%3.00Sức mua mạnh3.800K12.180B-28.89677.00Dệt May
3577 TOKAI SENKO KK
1121.000.00%0.00Bán5003.654B-183.35912.00Dệt May
3578 SOKO SEIREN CO
480.00-1.84%-9.00Sức bán mạnh600752.160M-91.94116.00Dệt May
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
746.00-0.27%-2.00Mua12.100K32.435B22.6033.101274.00Dệt May
3600 FUJIX LTD
1430.00-0.69%-10.00Sức bán mạnh3001.969B-18.39437.00Dệt May
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4470.002.88%125.00Bán15.900K59.395B16.39266.011576.00Bột giấy
3861 OJI HOLDINGS CORP
457.000.22%1.00Bán1.728M446.495B9.3548.8236810.00Bột giấy
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1319.00-3.44%-47.00Bán772.500K158.362B11.12122.8912592.00Bột giấy
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
334.002.14%7.00Bán25.200K14.738B18.2317.943676.00Bột giấy
3865 HOKUETSU CORPORATION
374.00-1.06%-4.00Bán388.000K62.632B9.0544.384688.00Bột giấy
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1491.00-2.99%-46.00Mua8.200K20.107B22.3368.831422.00Bột giấy
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
841.00-3.67%-32.00Sức bán mạnh12.600K8.931B17.3050.451414.00Đặc sản Công nghiệp
3880 DAIO PAPER CORP
1445.000.07%1.00Mua634.600K217.609B12.54127.9110446.00Bột giấy
3891 NIPPON KODOSHI
1223.000.58%7.00Mua87.500K13.898B14.1186.17440.00Bột giấy
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
906.000.00%0.00Bán7.000K4.476B4.62195.95Bột giấy
3895 HAVIX CORP
563.00-1.05%-6.00Bán25.400K5.007B8.6865.56217.00Dệt May
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
473.000.85%4.00Sức bán mạnh32.400K4.660B-3.37664.00Bột giấy
3941 RENGO CO
788.00-0.38%-3.00Sức bán mạnh1.132M200.051B7.32108.0218902.00Bao bì/Đóng gói
3943 OHISHI SANGYO CO
1800.000.00%0.00Mua1006.949B7.75232.16565.00Bao bì/Đóng gói
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2477.00-5.49%-144.00Bán4.600K2.888B4.58576.43683.00Bao bì/Đóng gói
3945 SUPERBAG CO LTD
1220.00-0.89%-11.00Bán1.800K1.897B8.08152.43718.00Bao bì/Đóng gói
3946 TOMOKU CO LTD
1684.00—%21.800K26.381B296.663476.00Bao bì/Đóng gói
3946 TOMOKU CO LTD
1618.001.63%26.00Bán14.900K26.381B5.84296.663476.00Bao bì/Đóng gói
3947 DYNAPAC CO LTD
1388.002.81%38.00Mua1.300K13.759B16.9279.812149.00Bao bì/Đóng gói
3947 DYNAPAC CO. LTD.
1398.003.56%48.00Sức mua mạnh5.400K13.759B16.9279.812149.00Bao bì/Đóng gói
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
380.00-1.55%-6.00Bán6002.197B6.7756.09381.00Bột giấy
3950 THE PACK CORPORATION
2592.00-7.03%-196.00Bán55.700K51.885B11.62241.401252.00Bao bì/Đóng gói
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
882.000.00%0.00Bán1.500K19.484B13.2166.751724.00Bao bì/Đóng gói
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1010.000.00%0.00Sức bán mạnh1.400K5.493B10.2598.55191.00Bao bì/Đóng gói
3953 OHMURA SHIGYO CO
686.00-1.29%-9.00Sức bán mạnh3.300K3.286B21.7431.97217.00Bao bì/Đóng gói
3954 SHOWA PAXXS CORP
1710.00-3.39%-60.00Bán1.800K7.859B7.59233.24658.00Bao bì/Đóng gói
4004 SHOWA DENKO KK
2219.00-1.11%-25.00Bán1.703M326.759B7.66292.8010813.00Hóa chất: Đặc biệt
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
343.00-1.15%-4.00Mua7.664M562.441B59.425.8933586.00Hóa chất: Đặc biệt
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3600.00-0.14%-5.00Mua51.600K47.031B8.77411.031359.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
5820.00-1.19%-70.00Mua264.200K845.224B28.02210.222640.00Hóa chất: Nông nghiệp
4022 RASA INDUSTRIES
1484.00-2.75%-42.00Bán22.600K11.904B8.78173.74574.00Hóa chất: Đặc biệt
4023 KUREHA CORPORATION
4595.00-0.86%-40.00Bán41.000K91.444B6.74688.094271.00Hóa chất: Đặc biệt
4025 TAKI CHEMICAL CO
5980.00-1.32%-80.00Bán24.600K52.408B35.82169.19598.00Hóa chất: Đặc biệt
4027 TAYCA CORP
1265.002.51%31.00Sức bán mạnh64.700K30.755B7.88156.60793.00Hóa chất: Đặc biệt
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
715.000.42%3.00Mua111.600K28.372B12.0659.031704.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1210.00-0.17%-2.00Bán80011.608B13.4090.47840.00Hóa chất: Nông nghiệp
4041 NIPPON SODA CO LTD
2960.000.37%11.00Mua79.100K85.966B11.24262.302744.00Hóa chất: Đặc biệt
4042 TOSOH CORP
1417.000.71%10.00Bán926.200K450.945B10.29136.8313336.00Hóa chất: Đặc biệt
4043 TOKUYAMA CORP
2584.00-2.23%-59.00Mua439.900K185.031B9.05292.035679.00Hóa chất: Đặc biệt
4044 CENTRAL GLASS CO
1960.00-1.56%-31.00Bán51.000K80.090B14.13140.876440.00Đặc sản Công nghiệp
4045 TOAGOSEI CO LTD
1039.00-2.90%-31.00Bán190.600K137.983B16.3065.662473.00Hóa chất: Đặc biệt
4046 OSAKA SODA CO LTD
2350.000.64%15.00Bán52.700K55.739B9.56276.11974.00Hóa chất: Đặc biệt
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
848.00-0.70%-6.00Bán252.900K49.240B9.7887.29892.00Hóa chất: Đặc biệt
4061 DENKA COMPANY LIMITED
2750.003.00%80.00Mua1.522M230.457B10.16262.676316.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
12415.001.14%140.00Mua4005287.840B17.06719.8822783.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
12280.00-3.23%-410.00Bán1.214M5287.840B17.63719.8822783.00Hóa chất: Đặc biệt
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1152.00-0.86%-10.00Bán28.700K9.911B5.47212.463597.00Hóa chất: Đặc biệt
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1982.00-1.39%-28.00Bán18.100K33.837B13.33150.782003.00Hóa chất: Đặc biệt
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
799.0014.31%100.00Mua491.600K23.586B-50.06282.00Hóa chất: Đặc biệt
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
702.00-3.84%-28.00Sức bán mạnh57.000K17.892B7.5396.91479.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1363.00-8.09%-120.00Bán1.200K323.806B10.13147.4118211.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1411.00-0.91%-13.00Bán645.500K323.806B9.73147.4118211.00Hóa chất: Đặc biệt
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
1780.00-2.25%-41.00Bán493.200K785.880B16.23112.2019719.00Hóa chất: Đặc biệt
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
2300.00-0.48%-11.00Mua57.400K18.216B11.05209.08738.00Hóa chất: Đặc biệt
4093 TOHO ACETYLENE CO
1240.001.22%15.00Bán1.100K8.593B9.27132.16783.00Hóa chất: Đặc biệt
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1024.00-2.01%-21.00Mua9.600K20.511B10.6897.80429.00Hóa chất: Đặc biệt
4095 NIHON PARKERIZING CO
966.00-8.78%-93.00Sức bán mạnh303.400K126.649B13.4578.734385.00Đặc sản Công nghiệp
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
745.00-2.61%-20.00Sức bán mạnh27.700K41.955B11.1068.941930.00Hóa chất: Đặc biệt
4098 TITAN KOGYO K.K.
1712.00-0.35%-6.00Bán2.000K5.098B12.89133.33336.00Hóa chất: Đặc biệt
4100 TODA KOGYO CORP
1930.005.29%97.00Mua39.200K10.139B-916.951188.00Hóa chất: Đặc biệt
4102 MARUO CALCIUM CO
1300.002.36%30.00Mua1002.931B26.7151.90260.00Hóa chất: Đặc biệt
4107 ISE CHEMICALS CORP
3095.000.00%0.00Mua19.100K16.904B16.54187.08316.00Hóa chất: Đặc biệt
4109 STELLA CHEMIFA
2876.003.45%96.00Sức mua mạnh160.100K35.861B18.66148.99830.00Hóa chất: Đặc biệt
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
5200.003.59%180.00Mua120.100K43.643B15.13331.74739.00Hóa chất: Đặc biệt
4113 TAOKA CHEMICAL CO
13650.001.19%160.00Mua11.800K36.944B17.55768.55418.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
5360.000.00%0.00Bán99.800K208.156B22.76235.554510.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1179.000.94%11.00Mua60013.416B7.73151.18367.00Hóa chất: Đặc biệt
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2239.00-4.64%-109.00Sức bán mạnh26.700K44.538B10.96214.223871.00Hóa chất: Đặc biệt
4118 KANEKA CORPORATION
2584.00-3.73%-100.00Bán100172.784B12.53214.6911013.00Hóa chất: Đặc biệt
4118 KANEKA CORP
2641.00-0.68%-18.00Bán198.500K172.784B12.41214.6911013.00Hóa chất: Đặc biệt
4119 NIPPON PIGMENT CO
1665.000.60%10.00Bán4.300K2.614B14.06117.71924.00Đặc sản Công nghiệp
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1326.00-2.57%-35.00Mua24.600K1.829B6.24218.21172.00Hóa chất: Đặc biệt
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1804.00-0.72%-13.00Sức mua mạnh1.376M354.814B18.05100.688954.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2059.00-1.53%-32.00Bán871.600K401.782B10.72195.0117979.00Hóa chất: Đặc biệt
4185 JSR CORP
2352.00-2.24%-54.00Sức mua mạnh769.000K519.241B31.5776.329050.00Hóa chất: Đặc biệt
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
2564.00-2.88%-76.00Bán101.700K58.658B17.23153.19425.00Hóa chất: Đặc biệt
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
604.40-1.10%-6.70Bán5.283M877.522B49.2515.0769609.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2079.00-0.53%-11.00Mua77.500K77.071B12.81163.62808.00Hóa chất: Đặc biệt
4202 DAICEL CORPORATION
750.001.21%9.00Bán1.108M225.043B777.380.95Hóa chất: Đặc biệt
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
2697.001.20%32.00Bán432.600K124.189B13.96190.935969.00Hóa chất: Đặc biệt
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
1515.00-0.79%-12.00Bán962.400K693.906B12.66120.9227003.00Đặc sản Công nghiệp
4205 ZEON CORPORATION
1114.00-2.88%-33.00Mua622.600K254.841B14.1781.043462.00Đặc sản Công nghiệp
4206 AICA KOGYO CO
3515.00-0.57%-20.00Mua95.200K231.793B20.16175.444781.00Hóa chất: Đặc biệt
4206 AICA KOGYO COMPANY LIMITED
3405.00-6.71%-245.00Mua900231.793B20.81175.444781.00Hóa chất: Đặc biệt
4208 UBE INDUSTRIES
1716.00-8.48%-159.00Bán900185.080B11.12169.2210890.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4208 UBE INDUSTRIES
1796.00-1.43%-26.00Bán468.500K185.080B10.80169.2210890.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4212 SEKISUI JUSHI CORP
2063.00-0.39%-8.00Sức bán mạnh46.100K90.664B12.72162.861358.00Hóa chất: Đặc biệt
4215 C I TAKIRON CORPORATION
704.000.57%4.00Mua103.300K70.478B5.05138.703369.00Đặc sản Công nghiệp
4218 NICHIBAN CO LTD
1487.00-1.33%-20.00Bán51.500K31.268B17.8384.501266.00Bột giấy
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
397.001.28%5.00Bán69.000K25.282B9.3542.551944.00Hóa chất: Đặc biệt
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1502.003.73%54.00Theo dõi14.200K17.086B7.39196.052025.00Hóa chất: Đặc biệt
4224 LONSEAL CORP
1698.000.71%12.00Bán8.600K8.090B6.44261.85445.00Hóa chất: Đặc biệt
4228 SEKISUI KASEI CO LTD
527.002.13%11.00Sức bán mạnh91.400K23.958B12.5841.023855.00Hóa chất: Đặc biệt
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2427.00-1.50%-37.00Bán70016.447B12.75193.33474.00Đặc sản Công nghiệp
4231 TIGERS POLYMER CORP
426.00-1.84%-8.00Sức bán mạnh13.800K8.803B38.9911.132088.00Hóa chất: Đa dạng hóa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất