Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

281
Cổ phiếu
32764.317B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.456M
Khối lượng
+4.53%
Thay đổi
−9.93%
Hiệu suất Tháng
−5.35%
Hiệu suất Năm
−14.52%
Hiệu suất YTD
           
1376 KANEKO SEEDS CO
1437.0019.95%239.00Sức mua mạnh30.500K16.785B11.93100.45671.00Hàng Nông sản/Chế biến
1377 SAKATA SEED CORP
3350.007.03%220.00Mua186.700K149.403B21.89142.982454.00Hàng Nông sản/Chế biến
1379 HOKUTO CORP
1961.003.65%69.00Sức mua mạnh197.900K61.274B92.7425.694166.00Hàng Nông sản/Chế biến
1381 AXYZ
2190.001.91%41.00Bán3.200K12.299B6.87312.861290.00Hàng Nông sản/Chế biến
1383 BERG EARTH CO LTD
2235.006.43%135.00Bán5.100K2.838B-18.92267.00Hàng Nông sản/Chế biến
1384 HOKURYO CO LTD
640.000.47%3.00Bán40.500K5.414B-13.18207.00Hàng Nông sản/Chế biến
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1925.007.00%126.00Mua2.079M572.198B22.2081.116760.00Hàng Nông sản/Chế biến
2004 SHOWA SANGYO CO
3265.001.87%60.00Sức mua mạnh132.700K101.609B13.45258.452376.00Hàng Nông sản/Chế biến
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
900.005.51%47.00Sức mua mạnh89.900K20.946B19.7043.29Hàng Nông sản/Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO
1503.0011.00%149.00Mua127.100K45.419B9.03149.88604.00Hàng Nông sản/Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO. LTD.
1184.005.53%62.00Mua20045.419B149.88604.00Hàng Nông sản/Chế biến
2055 NICHIWA SANGYO CO
230.000.88%2.00Bán8.200K4.442B11.5119.81196.00Hàng Nông sản/Chế biến
2060 FEED ONE CO LTD
160.00-0.62%-1.00Bán1.238M31.486B9.1517.60891.00Hàng Nông sản/Chế biến
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1844.0010.95%182.00Mua47.900K26.185B9.65172.26707.00Hàng Nông sản/Chế biến
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
2175.005.69%117.00Sức mua mạnh46.100K48.021B23.3688.09480.00Hàng Nông sản/Chế biến
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
4030.001.00%40.00Mua14.800K37.075B16.53241.32461.00Hàng Nông sản/Chế biến
2613 J-OIL MILLS INC
4760.006.49%290.00Mua94.300K78.333B12.14368.241289.00Hàng Nông sản/Chế biến
2871 NICHIREI CORP
2948.007.24%199.00Mua1.830M392.754B17.73155.0615710.00Hàng Nông sản/Chế biến
3001 KATAKURA INDUSTRIES CO
1047.006.73%66.00Bán133.700K36.706B19.8649.41Dệt May
3101 TOYOBO CO
1169.002.81%32.00Bán870.900K103.821B18.1062.819572.00Hóa chất: Đặc biệt
3103 UNITIKA LTD
277.002.59%7.00Bán1.280M15.978B-12.623497.00Dệt May
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
2971.003.81%109.00Mua47.600K34.009B12.63226.681388.00Dệt May
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
733.005.01%35.00Bán1.466M121.934B-40.39Dệt May
3106 KURABO INDUSTRIES
2485.002.86%69.00Sức mua mạnh229.400K53.143B11.18216.164531.00Dệt May
3109 SHIKIBO LTD
1078.00-2.36%-26.00Mua496.200K11.628B-136.102465.00Dệt May
3111 OMIKENSHI CO LTD
488.00-5.43%-28.00Bán238.500K3.220B-140.21255.00Dệt May
3123 SAIBO CO LTD
394.000.51%2.00Bán1.200K5.200B212.631.84115.00Dệt May
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
747.0015.46%100.00Theo dõi167.900K1.461B-9.5399.00Dệt May
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
951.006.97%62.00Mua249.400K69.132B9.9189.695096.00Dệt May
3204 TOABO CORPORATION
470.007.55%33.00Mua25.200K4.192B23.6218.50Dệt May
3302 TEIKOKU SEN-I CO
2150.005.50%112.00Mua122.700K56.491B12.84162.02Dệt May
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
449.004.66%20.00Bán60.200K8.754B4.12104.19Hóa chất: Đặc biệt
3401 TEIJIN LTD
1810.002.90%51.00Mua1.944M347.224B10.28179.7020671.00Dệt May
3402 TORAY INDUSTRIES INC
486.202.51%11.90Bán10.762M777.895B11.9340.1348320.00Dệt May
3405 KURARAY CO
1106.005.64%59.00Bán3.455M380.169B-6.1411115.00Hóa chất: Đặc biệt
3407 ASAHI KASEI CORP
817.307.77%58.90Bán13.219M1134.000B7.7697.7639283.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3408 SAKAI OVEX CO LTD
1932.005.52%101.00Mua43.700K11.873B4.83381.541040.00Dệt May
3409 KITANIHON SPINNING CO
3055.00-0.97%-30.00Mua1.700K3.772B-32.9566.00Dệt May
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1092.00-0.64%-7.00Bán4001.232B63.8618.3466.00Hàng Nông sản/Chế biến
3433 TOCALO CO LTD
1007.007.36%69.00Mua337.200K61.221B13.4169.951021.00Đặc sản Công nghiệp
3512 NIPPON FELT CO
493.004.23%20.00Sức mua mạnh66.000K9.409B22.9420.62628.00Đặc sản Công nghiệp
3513 ICHIKAWA CO LTD
1431.006.16%83.00Mua9.900K6.541B32.2241.84694.00Bột giấy
3515 FUJI CORP(TEXTILE & APPAREL)
2349.002.13%49.00Bán2.100K2.188B-867.00493.00Dệt May
3524 NITTO SEIMO CO
1350.002.97%39.00Bán22.700K3.501B6.41204.41934.00Dệt May
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
855.000.23%2.00Bán4.200K3.020B11.6972.9572.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3551 DYNIC CORP
763.006.42%46.00Sức mua mạnh29.600K6.466B10.2270.171386.00Dệt May
3569 SEIREN CO LTD
1415.009.95%128.00Mua250.800K78.483B9.74133.015970.00Dệt May
3571 SOTOH CO LTD
988.001.44%14.00Sức mua mạnh29.800K12.574B89.2710.91712.00Dệt May
3577 TOKAI SENKO KK
1198.006.39%72.00Sức mua mạnh13.500K3.891B-97.07943.00Dệt May
3578 SOKO SEIREN CO
389.003.73%14.00Bán900554.148M-486.95121.00Dệt May
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
767.006.82%49.00Mua114.500K32.907B16.9142.471276.00Dệt May
3600 FUJIX LTD
1499.001.97%29.00Bán2.400K2.064B26.2356.05441.00Dệt May
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4000.0011.11%400.00Sức mua mạnh97.800K55.558B13.31271.431490.00Bột giấy
3861 OJI HOLDINGS CORP
590.004.42%25.00Sức mua mạnh6.397M584.099B9.2561.1436309.00Bột giấy
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1625.004.03%63.00Mua802.200K187.703B12.82121.8112943.00Bột giấy
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
370.004.23%15.00Bán132.900K16.524B4.6576.273668.00Bột giấy
3865 HOKUETSU CORPORATION
422.007.11%28.00Mua1.539M70.819B9.4043.304714.00Bột giấy
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1410.003.98%54.00Mua21.600K18.825B7.02193.091412.00Bột giấy
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
682.003.96%26.00Bán21.200K6.904B-215.251270.00Đặc sản Công nghiệp
3880 DAIO PAPER CORP
1492.001.02%15.00Mua898.900K223.932B14.35114.3110551.00Bột giấy
3891 NIPPON KODOSHI
912.000.66%6.00Bán31.700K9.810B15.5258.38440.00Bột giấy
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
898.007.03%59.00Mua17.100K4.461B6.23134.57182.00Bột giấy
3895 HAVIX CORP
678.002.57%17.00Bán59.100K5.312B8.3279.49205.00Dệt May
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
464.007.16%31.00Mua77.200K4.630B-21.23668.00Bột giấy
3941 RENGO CO
862.003.86%32.00Mua2.669M213.421B7.53110.2616968.00Bao bì/Đóng gói
3943 OHISHI SANGYO CO
1619.001.19%19.00Theo dõi1.000K6.241B8.16196.00505.00Bao bì/Đóng gói
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
2428.001.21%29.00Bán9002.648BBao bì/Đóng gói
3945 SUPERBAG CO LTD
1340.003.47%45.00Bán3.500K2.048B-386.45725.00Bao bì/Đóng gói
3946 TOMOKU CO LTD
1595.006.48%97.00Mua58.800K26.071B5.52296.843335.00Bao bì/Đóng gói
3947 DYNAPAC CO LTD
1310.00-0.61%-8.00Bán60012.953B23.3456.512149.00Bao bì/Đóng gói
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
316.000.32%1.00Bán22.500K1.827B6.1751.07Bột giấy
3950 THE PACK CORPORATION
3805.009.81%340.00Mua60.100K72.199B14.23245.021252.00Bao bì/Đóng gói
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
936.00-1.16%-11.00Bán2.900K20.771B13.3971.011373.00Bao bì/Đóng gói
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1180.000.00%0.00Bán1005.861B12.0098.30194.00Bao bì/Đóng gói
3953 OHMURA SHIGYO CO
535.00-2.01%-11.00Bán3.200K2.574B15.1336.08219.00Bao bì/Đóng gói
3954 SHOWA PAXXS CORP
1787.001.94%34.00Mua1.200K7.934B7.17244.53636.00Bao bì/Đóng gói
4004 SHOWA DENKO KK
2319.003.20%72.00Theo dõi2.796M338.283B4.48501.0310813.00Hóa chất: Đặc biệt
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
331.003.76%12.00Bán20.699M541.187B7.8440.7431837.00Hóa chất: Đặc biệt
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
2814.005.59%149.00Mua56.000K38.811B-60.251340.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
3985.007.41%275.00Bán1.424M577.227B19.48190.482583.00Hóa chất: Nông nghiệp
4022 RASA INDUSTRIES
1345.005.49%70.00Mua91.700K10.660B6.36200.36567.00Hóa chất: Đặc biệt
4023 KUREHA CORPORATION
4635.006.19%270.00Bán104.500K90.766B3.681185.954299.00Hóa chất: Đặc biệt
4025 TAKI CHEMICAL CO
3780.006.48%230.00Mua26.400K32.654B22.53157.55598.00Hóa chất: Đặc biệt
4027 TAYCA CORP
1617.0010.75%157.00Mua65.100K37.476B8.82165.59758.00Hóa chất: Đặc biệt
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
579.004.89%27.00Bán450.200K23.138B6.9579.411642.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1147.009.24%97.00Mua23.300K11.034B9.89106.21822.00Hóa chất: Nông nghiệp
4041 NIPPON SODA CO LTD
2814.006.51%172.00Mua134.600K84.919B13.82191.242683.00Hóa chất: Đặc biệt
4042 TOSOH CORP
1259.007.06%83.00Bán2.296M408.969B5.62209.4112955.00Hóa chất: Đặc biệt
4043 TOKUYAMA CORP
2112.002.97%61.00Bán626.400K146.691B4.35471.115471.00Hóa chất: Đặc biệt
4044 CENTRAL GLASS CO
2018.004.72%91.00Mua186.600K81.669B15.39125.186832.00Đặc sản Công nghiệp
4045 TOAGOSEI CO LTD
984.007.78%71.00Bán589.100K129.519B11.5778.91Hóa chất: Đặc biệt
4046 OSAKA SODA CO LTD
2774.005.96%156.00Mua77.700K65.824B11.39261.17970.00Hóa chất: Đặc biệt
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
783.003.71%28.00Bán419.500K45.041B7.44101.54859.00Hóa chất: Đặc biệt
4061 DENKA COMPANY LIMITED
2384.004.06%93.00Bán536.300K205.619B8.51269.256133.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
10855.006.11%625.00Bán2.405M4513.120B13.61751.8321735.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
10475.00-3.32%-360.00Bán1004513.120B14.41751.8321735.00Hóa chất: Đặc biệt
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1089.005.32%55.00Theo dõi49.900K8.952B6.94149.193529.00Hóa chất: Đặc biệt
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1944.0010.08%178.00Mua70.500K32.693B10.44169.151964.00Hóa chất: Đặc biệt
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
488.00-0.41%-2.00Bán61.000K15.876B-46.73231.00Hóa chất: Đặc biệt
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
827.004.03%32.00Mua441.400K20.050B8.0299.12441.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1429.005.07%69.00Bán200335.640B8.76155.4715757.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1477.007.89%108.00Mua2.446M335.640B8.82155.4715757.00Hóa chất: Đặc biệt
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
1634.003.48%55.00Bán1.356M707.121B12.33128.0519229.00Hóa chất: Đặc biệt
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
2343.006.26%138.00Theo dõi66.400K20.609B9.91222.60715.00Hóa chất: Đặc biệt
4093 TOHO ACETYLENE CO
1299.003.67%46.00Mua17.300K9.075B8.35150.14794.00Hóa chất: Đặc biệt
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
920.00-0.86%-8.00Bán13.600K18.446B8.90104.26418.00Hóa chất: Đặc biệt
4095 NIHON PARKERIZING CO
1181.003.14%36.00Mua508.000K141.032B13.9282.274353.00Đặc sản Công nghiệp
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
807.006.46%49.00Mua138.000K44.550B11.6764.951909.00Hóa chất: Đặc biệt
4098 TITAN KOGYO K.K.
1692.002.79%46.00Bán22.600K5.089B10.27160.25284.00Hóa chất: Đặc biệt
4100 TODA KOGYO CORP
1310.004.72%59.00Bán19.000K7.551B-162.961206.00Hóa chất: Đặc biệt
4102 MARUO CALCIUM CO
1234.000.33%4.00Bán3002.864B12.27105.47261.00Hóa chất: Đặc biệt
4107 ISE CHEMICALS CORP
2790.001.09%30.00Bán2.900K14.227B11.82233.53Hóa chất: Đặc biệt
4109 STELLA CHEMIFA
2522.000.44%11.00Bán111.300K32.568B22.15113.37815.00Hóa chất: Đặc biệt
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
3100.007.45%215.00Bán44.000K24.500B17.87161.46731.00Hóa chất: Đặc biệt
4113 TAOKA CHEMICAL CO
6730.0017.45%1000.00Mua24.300K19.290B10.56542.82409.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
5340.006.37%320.00Theo dõi152.500K212.942B13.99358.854454.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
954.000.10%1.00Bán1.400K10.949B7.26131.22360.00Hóa chất: Đặc biệt
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
2470.0010.12%227.00Mua68.600K45.857B22.8997.983904.00Hóa chất: Đặc biệt
4118 KANEKA CORP
2692.004.46%115.00Bán334.700K175.588B10.05256.7910571.00Hóa chất: Đặc biệt
4119 NIPPON PIGMENT CO
1548.000.26%4.00Bán2.800K2.430B50.6730.47939.00Đặc sản Công nghiệp
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1360.0028.30%300.00Mua284.400K1.863B14.6472.41170.00Hóa chất: Đặc biệt
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1249.006.03%71.00Bán1.451M256.640B12.7192.668276.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2154.003.91%81.00Bán1.523M420.286B8.92232.3517743.00Hóa chất: Đặc biệt
4185 JSR CORP
1905.005.19%94.00Mua2.816M409.033B17.67102.648748.00Hóa chất: Đặc biệt
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
1524.004.74%69.00Mua191.000K33.753B10.62137.05425.00Hóa chất: Đặc biệt
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
682.504.09%26.80Bán11.011M969.165B12.7156.2172020.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4189 KH NEOCHEM CO LTD
1538.004.06%60.00Bán285.800K56.932B7.93187.07808.00Hóa chất: Đặc biệt
4202 DAICEL CORPORATION
831.005.59%44.00Bán1.425M250.635B37.8720.7812319.00Hóa chất: Đặc biệt
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
2443.003.74%88.00Bán559.300K114.966B7.76303.555898.00Hóa chất: Đặc biệt
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
1532.007.58%108.00Theo dõi2.151M699.719B10.26139.0526486.00Đặc sản Công nghiệp
4205 ZEON CORPORATION
842.006.31%50.00Bán845.100K184.028B7.69103.203405.00Đặc sản Công nghiệp
4206 AICA KOGYO CO
3270.0010.81%319.00Mua316.100K213.511B13.86213.023920.00Hóa chất: Đặc biệt
4208 UBE INDUSTRIES
1748.004.36%73.00Bán780.700K176.672B6.87244.7811010.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4212 SEKISUI JUSHI CORP
2314.007.08%153.00Sức mua mạnh123.300K100.664B13.12164.761425.00Hóa chất: Đặc biệt
4215 C I TAKIRON CORPORATION
634.001.60%10.00Mua229.900K61.716B4.67133.493412.00Đặc sản Công nghiệp
4218 NICHIBAN CO LTD
1586.004.69%71.00Mua77.000K32.864B11.00137.781258.00Bột giấy
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
413.009.84%37.00Mua186.700K25.719B8.4645.611882.00Hóa chất: Đặc biệt
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1690.0011.04%168.00Mua28.800K20.137B6.26243.292025.00Hóa chất: Đặc biệt
4224 LONSEAL CORP
1732.001.94%33.00Bán5.600K7.984B6.32269.00433.00Hóa chất: Đặc biệt
4228 SEKISUI PLASTICS CO
615.009.04%51.00Mua158.300K27.857B10.8152.193881.00Hóa chất: Đặc biệt
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2587.007.79%187.00Sức mua mạnh17.800K17.652B12.52191.72484.00Đặc sản Công nghiệp
4231 TIGERS POLYMER CORP
466.001.97%9.00Bán23.100K9.323B9.8846.262082.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
399.00-0.50%-2.00Bán8.600K4.379B-3.34672.00Bao bì/Đóng gói
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
852.007.85%62.00Bán42.000K5.460B19.4543.70Hóa chất: Đặc biệt
4241 ATECT CORPORATION
831.000.12%1.00Bán32.800K3.657B46.0918.13100.00Đặc sản Công nghiệp
4242 TAKAGI SEIKO CORPORATION
1625.001.56%25.00Bán3.000K4.429B4.78334.932959.00Đặc sản Công nghiệp
4243 NIX INC
665.00-1.34%-9.00Bán3.700K1.545B6.26107.61183.00Hóa chất: Đặc biệt
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
1600.000.00%0.00Sức bán mạnh1002.108B7.11225.09189.00Đặc sản Công nghiệp
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
1601.004.78%73.00Bán67.700K26.526B9.06168.744491.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4251 KEIWA INCORPORATED
1025.00-4.38%-47.00Bán88.900KBao bì/Đóng gói
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất