Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

251
Cổ phiếu
35825.202B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.620M
Khối lượng
+0.04%
Thay đổi
+7.31%
Hiệu suất Tháng
−1.93%
Hiệu suất Năm
−3.01%
Hiệu suất YTD
           
1375 YUKIGUNI MAITAKE CO LTD
986.000.61%6.00Mua69.200K68231200.0039.112B14.1069.521094.00
1376 KANEKO SEEDS CO
1624.000.93%15.00Mua7.000K11368000.0018.780B14.39111.84
1377 SAKATA SEED CORP
4830.001.05%50.00Mua88.500K427455000.00211.984B17.32276.03
1379 HOKUTO CORP
1923.00-0.52%-10.00Bán Mạnh24.400K46921200.0060.949B28.3078.504187.00
1381 AXYZ
3055.000.00%0.00Bán2.300K7026500.0017.156B8.83345.99
1383 BERG EARTH CO LTD
2730.000.37%10.00Mua8002184000.003.935B47.9358.61273.00
1384 HOKURYO CO LTD
616.00-0.48%-3.00Bán6.000K3696000.005.236B5.91104.78242.00
1429 NIPPON AQUA CO LTD
617.00-0.96%-6.00Mua53.800K33194600.0020.130B14.7342.31438.00
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1618.000.12%2.00Bán457.300K739911400.00480.594B26.2961.478918.00
2004 SHOWA SANGYO CO
2623.000.31%8.00Mua12.500K32787500.0087.420B18.96137.902870.00
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
672.000.60%4.00Mua22.200K14918400.0015.547B17.5837.99382.00
2053 CHUBU SHIRYO CO
1100.00-1.08%-12.00Mua29.200K32120000.0033.398B16.4467.64522.00
2055 NICHIWA SANGYO CO
273.00-0.73%-2.00Bán10.200K2784600.005.311B-3.08179.00
2060 FEED ONE CO LTD
720.00-0.28%-2.00Mua28.900K20808000.0026.989B18.0739.95932.00
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1632.00-0.85%-14.00Bán Mạnh13.800K22521600.0023.072B13.20124.72765.00
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
1782.000.17%3.00Mua5.600K9979200.0039.308B24.4172.87503.00
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
3615.000.14%5.00Mua6.700K24220500.0033.215B10.79334.42541.00
2613 J-OIL MILLS INC
1625.00-0.49%-8.00Mua18.500K30062500.0053.877B31.8451.291361.00
2871 NICHIREI CORP
2518.00-0.55%-14.00Mua278.700K701766600.00330.554B14.33176.6715296.00
3041 BEAUTY KADAN CO.LTD
288.00-5.57%-17.00Mua16.100K4636800.001.235B9.5531.94225.00
3101 TOYOBO CO
1048.00-0.66%-7.00Mua473.300K496018400.0093.786B6.47163.0310503.00
3103 UNITIKA LTD
230.00-0.86%-2.00Bán478.000K109940000.0013.382B16.2448.253037.00
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
3585.001.85%65.00Sức mua mạnh15.300K54850500.0040.338B8.95393.161195.00
3106 KURABO INDUSTRIES
2057.000.64%13.00Mua19.800K40728600.0038.895B6.67306.244164.00
3109 SHIKIBO LTD
911.000.00%0.00Mua12.800K11660800.0010.385B22.2141.022230.00
3111 OMIKENSHI CO LTD
280.000.72%2.00Mua10.800K3024000.001.834B-0.1586.00
3123 SAIBO CO LTD
432.000.00%0.00Mua2.700K1166400.005.535B7.9654.3198.00
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
1048.000.19%2.00Mua89.500K93796000.0077.017B6.93151.035126.00
3204 TOABO CORPORATION
369.000.00%0.00Theo dõi5.600K2066400.003.291B12.6129.27447.00
3401 TEIJIN LTD
1457.00-0.21%-3.00Mua460.200K670511400.00280.455B14.15107.3621815.00
3402 TORAY INDUSTRIES INC
782.30-0.31%-2.40Mua5.371M4201733300.001256.040B13.3858.9948842.00
3405 KURARAY CO
1070.000.00%0.00Bán845.200K904364000.00368.086B7.35145.5811330.00
3407 ASAHI KASEI CORP
1035.50-0.72%-7.50Bán Mạnh2.127M2203026250.001447.117B9.96104.7246751.00
3409 KITANIHON SPINNING
121.00-5.47%-7.00Bán Mạnh255.000K30855000.002.196B-7.7674.00
3433 TOCALO CO LTD
1313.000.92%12.00Mua110.100K144561300.0079.125B11.38114.371176.00
3512 NIPPON FELT CO
420.000.00%0.00Mua7.700K3234000.007.952B12.6333.26586.00
3524 NITTO SEIMO CO
1352.00-0.73%-10.00Bán3.600K4867200.003.532B18.5473.45895.00
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
1016.000.00%0.00Mua1.000K1016000.003.511B4.92206.5774.00
3551 DYNIC CORP
628.000.00%0.00Bán4.100K2574800.005.322B6.09103.171216.00
3569 SEIREN CO LTD
2088.00-1.09%-23.00Mua94.100K196480800.00113.258B15.05163.946341.00
3571 SOTOH CO LTD
806.00-1.83%-15.00Bán Mạnh6.900K5561400.0010.449B-91.60556.00
3577 TOKAI SENKO KK
1120.00-0.53%-6.00Bán Mạnh3.200K3584000.003.656B-8.64806.00
3578 SOKO SEIREN CO
435.00-0.68%-3.00Mua99.700K43369500.001.119B-41.51131.00
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
976.00-0.91%-9.00Bán29.400K28694400.0041.521B17.5656.091105.00
3600 FUJIX LTD
1470.000.27%4.00Bán300441000.002.024B-109.43418.00
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
3185.000.79%25.00Mua11.900K37901500.0042.273B6.36498.391537.00
3861 OJI HOLDINGS CORP
553.000.55%3.00Bán1.358M751029300.00544.809B6.0491.0435608.00
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
916.001.89%17.00Bán773.900K708892400.00103.865B-69.9216129.00
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
296.000.00%0.00Bán87.900K26018400.0013.158B7.7638.163384.00
3865 HOKUETSU CORPORATION
749.00-1.96%-15.00Mua267.900K200657100.00128.393B7.39103.534270.00
3877 CHUETSU PULP & PAPER
934.000.11%1.00Mua20.800K19427200.0012.456B6.27148.691365.00
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
734.001.52%11.00Mua37.100K27231400.007.314B3.28220.171307.00
3880 DAIO PAPER CORP
1340.000.83%11.00Bán265.100K355234000.00220.662B12.02110.6112917.00
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
834.000.12%1.00Mua800667200.004.159B7.03118.52
3895 HAVIX CORP
360.000.84%3.00Mua6.800K2448000.002.820B-308.73231.00
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
304.000.66%2.00Bán11.000K3344000.003.014B8.4036.27642.00
3941 RENGO CO
795.000.89%7.00Sức mua mạnh472.200K375399000.00195.131B8.7390.3120141.00
3943 OHISHI SANGYO CO
1750.000.11%2.00Mua6001050000.006.748B6.37274.22531.00
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
1886.00-3.28%-64.00Bán400754400.002.078B12.25159.97583.00
3945 SUPERBAG CO LTD
849.001.43%12.00Bán2.300K1952700.001.298B-372.32458.00
3946 TOMOKU CO LTD
1525.000.07%1.00Mua15.100K23027500.0025.011B4.30373.963790.00
3947 DYNAPAC CO LTD
1279.000.08%1.00Mua1.800K2302200.0012.675B10.28124.382257.00
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
717.000.70%5.00Mua79.200K56786400.004.094B3.33213.53387.00
3950 THE PACK CORPORATION
2353.001.34%31.00Bán29.000K68237000.0044.107B13.90167.221198.00
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
849.00-0.47%-4.00Mua1.600K1358400.0018.713B9.9385.881684.00
3953 OHMURA SHIGYO CO
562.00-0.88%-5.00Bán7.000K3934000.002.728B17.8631.76207.00
3954 SHOWA PAXXS CORP
1567.00-0.51%-8.00Bán2.100K3290700.006.993B6.74233.72657.00
4004 SHOWA DENKO KK
2256.00-0.66%-15.00Theo dõi737.200K1663123200.00411.227B12.23185.6926054.00
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
560.00-1.23%-7.00Mua4.966M2781240000.00927.268B4.72120.1634703.00
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3120.000.00%0.00Mua13.600K42432000.0043.031B6.45483.661384.00
4022 RASA INDUSTRIES
2285.00-1.80%-42.00Mua144.000K329040000.0018.462B6.09381.84600.00
4023 KUREHA CORPORATION
10430.00-2.34%-250.00Mua96.300K1004409000.00208.447B12.79836.174259.00
4025 TAKI CHEMICAL CO
4810.00-1.03%-50.00Mua6.700K32227000.0042.057B18.98256.07598.00
4027 TAYCA CORP
1278.00-1.77%-23.00Mua14.300K18275400.0030.151B9.44137.82825.00
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
1027.000.29%3.00Bán Mạnh329.700K338601900.0040.913B3.22318.351750.00
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1222.00-3.70%-47.00Bán83.500K102037000.0011.362B11.12114.15839.00
4041 NIPPON SODA CO LTD
4510.00-0.33%-15.00Mua53.600K241736000.00126.077B7.50603.042785.00
4042 TOSOH CORP
1788.00-0.83%-15.00Mua758.800K1356734400.00573.732B5.01360.3813858.00
4043 TOKUYAMA CORP
1844.00-1.13%-21.00Mua193.400K356629600.00134.191B4.87382.745665.00
4044 CENTRAL GLASS CO
3485.001.31%45.00Sức mua mạnh161.500K562827500.00139.211B-864.465420.00
4045 TOAGOSEI CO LTD
1099.000.46%5.00Mua193.100K212216900.00135.289B9.71112.652539.00
4046 OSAKA SODA CO LTD
3865.00-0.77%-30.00Mua121.100K468051500.0090.878B9.23469.92991.00
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
969.000.31%3.00Mua294.600K285467400.0055.494B6.16156.71982.00
4061 DENKA COMPANY LIMITED
3270.00-1.51%-50.00Bán Mạnh479.900K1569273000.00286.290B11.83280.566358.00
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
17630.00-0.51%-90.00Mua860.900K15177667000.007360.327B12.491419.7624954.00
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1326.00-0.08%-1.00Bán16.000K21216000.0012.474B6.01222.033589.00
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1920.00-0.93%-18.00Bán56.600K108672000.0032.665B4.63418.942024.00
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
1350.005.47%70.00Mua597.500K806625000.0041.641B27.5346.49337.00
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
1379.006.82%88.00Sức mua mạnh325.600K449002400.0031.360B16.9576.18533.00
4088 AIR WATER INC
1741.000.00%0.00Bán415.800K723907800.00393.755B9.71179.5619299.00
4091 NIPPON SANSO HOLDINGS CORPORATION
2532.00-0.04%-1.00Mua261.400K661864800.001096.153B16.78150.9619398.00
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
2117.00-1.53%-33.00Mua27.500K58217500.0018.924B5.65380.86708.00
4093 TOHO ACETYLENE CO
1150.00-0.17%-2.00Mua5.500K6325000.007.995B8.76131.48778.00
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1094.000.00%0.00Mua700765800.0021.695B6.45169.48443.00
4095 NIHON PARKERIZING CO
990.000.10%1.00Mua72.500K71775000.00116.329B13.6172.664353.00
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
662.001.38%9.00Bán45.600K30187200.0036.048B8.5976.011895.00
4098 TITAN KOGYO K.K.
1666.000.18%3.00Mua8.800K14660800.005.014B18.8888.07335.00
4102 MARUO CALCIUM CO
1302.000.46%6.00Mua400520800.002.908B16.8979.08267.00
4107 ISE CHEMICALS CORP
4025.00-0.25%-10.00Bán8003220000.0020.572B10.35389.94316.00
4109 STELLA CHEMIFA
2707.00-0.26%-7.00Mua21.400K57929800.0034.776B5.82466.07760.00
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
3250.00-0.91%-30.00Bán26.700K86775000.0025.971B8.50386.09834.00
4113 TAOKA CHEMICAL CO
832.00-2.00%-17.00Bán34.900K29036800.0012.165B7.65110.95444.00
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
5540.00-1.42%-80.00Mua53.700K297498000.00224.098B8.73643.724526.00
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
1752.00-0.17%-3.00Bán33.400K58516800.0032.432B5.95294.873750.00
4118 KANEKA CORP
3640.00-1.75%-65.00Mua178.700K650468000.00241.711B8.28448.3111335.00
4119 NIPPON PIGMENT CO
2185.00-0.18%-4.00Bán1.100K2403500.003.437B5.56393.68878.00
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1853.00-0.11%-2.00Theo dõi1.300K2408900.002.541B7.29254.46179.00
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
2031.00-2.36%-49.00Mua861.200K1749097200.00425.456B8.64240.889888.00
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2956.00-2.12%-64.00Mua657.600K1943865600.00589.490B6.14491.4818780.00
4188 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP
748.40-1.34%-10.20Bán3.311M2478251760.001077.992B6.73121.1169784.00
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2533.00-3.61%-95.00Bán177.500K449607500.0097.497B7.82335.85809.00
4202 DAICEL CORPORATION
859.00-1.04%-9.00Mua346.400K297557600.00261.884B9.2993.4411104.00
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
1919.00-0.78%-15.00Mua369.500K709070500.00847.241B21.8788.4326419.00
4205 ZEON CORPORATION
1338.00-3.25%-45.00Bán Mạnh575.000K769350000.00285.815B9.33148.263981.00
4206 AICA KOGYO CO
3125.000.32%10.00Mua89.400K279375000.00203.405B15.19205.094949.00
4208 UBE CORPORATION
2064.00-0.91%-19.00Mua285.400K589065600.00203.326B8.00262.199849.00
4212 SEKISUI JUSHI CORP
1702.00-0.23%-4.00Bán20.100K34210200.0069.989B9.61177.581295.00
4215 C I TAKIRON CORPORATION
541.00-0.55%-3.00Bán Mạnh34.000K18394000.0052.885B10.0554.123227.00
4218 NICHIBAN CO LTD
1626.00-0.18%-3.00Bán8.000K13008000.0033.755B22.2473.261255.00
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
501.000.40%2.00Sức mua mạnh158.400K79358400.0031.484B7.3168.231884.00
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1852.000.71%13.00Mua14.400K26668800.0021.938B8.37219.691966.00
4224 LONSEAL CORP
1266.000.08%1.00Bán1.300K1645800.005.831B6.38198.30434.00
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2496.00-0.32%-8.00Bán10.400K25958400.0016.597B9.86254.07505.00
4231 TIGERS POLYMER CORP
435.000.23%1.00Mua4.300K1870500.008.682B9.1447.502059.00
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
505.00-0.20%-1.00Bán200101000.005.553B4.17121.39733.00
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
4525.005.48%235.00Sức mua mạnh222.100K1005002500.0032.137B24.54180.71304.00
4242 TAKAGI SEIKO CORPORATION
1587.000.44%7.00Bán Mạnh200317400.004.368B4.07388.242857.00
4243 NIX INC
757.002.30%17.00Mua1.900K1438300.001.719B9.1480.96173.00
4247 POVAL KOGYO CO LTD
1010.001.00%10.00Mua1.200K1212000.002.635B10.5494.86201.00
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
1726.00-0.69%-12.00Bán Mạnh30.600K52815600.0028.801B7.38235.464521.00
4251 KEIWA INCORPORATED
3790.00-5.60%-225.00Mua276.500K1047935000.0038.658B8.54470.22430.00
4272 NIPPON KAYAKU CO
1240.000.08%1.00Mua170.300K211172000.00208.456B11.69106.055703.00
4275 CARLIT HOLDINGS CO LTD
648.00-1.22%-8.00Bán41.700K27021600.0015.590B6.5999.561095.00
4360 MANAC CHEMICAL PARTNERS CO LTD
604.000.67%4.00Bán12.300K7429200.005.175B241.00
4361 KAWAGUCHI CHEMICAL INDUSTRY CO
1220.001.16%14.00Sức mua mạnh1.500K1830000.001.468B5.54217.73165.00
4362 NIPPON FINE CHEMICAL CO
2044.00-0.20%-4.00Mua21.400K43741600.0048.633B13.47152.08684.00
4365 MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU CO
12150.00-0.65%-80.00Mua5006075000.0039.573B5.632172.04379.00
4366 DAITO CHEMIX CORP
607.00-1.46%-9.00Bán Mạnh9.900K6009300.006.613B5.57110.57292.00
4367 KOEI CHEMICAL CO
2304.00-0.09%-2.00Bán1.400K3225600.0011.279B13.38172.39378.00
4403 NOF CORP
5320.00-1.48%-80.00Mua133.000K707560000.00445.028B14.70367.333787.00
4404 MIYOSHI OIL & FAT CO
1002.000.30%3.00Bán7.700K7715400.0010.195B-25.18579.00
4406 NEW JAPAN CHEMICAL CO
246.000.00%0.00Bán99.600K24501600.009.172B16.7714.67433.00
4409 TOHO CHEMICAL INDUSTRY CO
488.00-0.41%-2.00Bán5.000K2440000.0010.451B11.4542.80855.00
4410 HARIMA CHEMICALS GROUP INC
876.000.69%6.00Sức mua mạnh109.500K95922000.0021.894B11.0378.871523.00
4461 DKS CO. LTD.
2228.00-1.37%-31.00Bán Mạnh96.700K215447600.0023.006B10.95206.231096.00
4463 NICCA CHEMICAL CO
844.00-0.47%-4.00Mua5.400K4557600.0013.366B6.46131.301454.00
4465 NIITAKA CO LTD
2398.000.21%5.00Mua2.100K5035800.0014.127B11.47208.59
4471 SANYO CHEMICAL INDUSTRIES
4815.000.10%5.00Mua18.400K88596000.00106.108B15.07319.232106.00
4531 YUKI GOSEI KOGYO CO
299.00-1.64%-5.00Mua50.000K14950000.006.635B12.6424.05296.00
4611 DAI NIPPON TORYO
747.00-0.13%-1.00Mua15.100K11279700.0021.191B10.5071.902194.00
Tải thêm