Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

283
Cổ phiếu
34330.144B
Giá trị vốn hóa thị trường
815.196K
Khối lượng
+0.24%
Thay đổi
−0.70%
Hiệu suất Tháng
+14.26%
Hiệu suất Năm
+0.10%
Hiệu suất YTD
           
1376 KANEKO SEEDS CO
1372.00-0.22%-3.00Bán4.600K16.061B13.69100.45671.00Hàng Nông sản/Chế biến
1377 SAKATA SEED CORP
3570.00-1.24%-45.00Bán44.600K161.222B25.28142.982454.00Hàng Nông sản/Chế biến
1379 HOKUTO CORP
1930.00-0.97%-19.00Bán57.000K61.596B19.60110.144166.00Hàng Nông sản/Chế biến
1381 AXYZ
2339.000.00%0.00Bán8.600K13.136B7.91295.771290.00Hàng Nông sản/Chế biến
1383 BERG EARTH CO LTD
2751.00-0.18%-5.00Mua7.100K3.499B-2.97Hàng Nông sản/Chế biến
1384 HOKURYO CO LTD
726.001.97%14.00Sức mua mạnh19.800K6.023B-39.45207.00Hàng Nông sản/Chế biến
2002 NISSHIN SEIFUN GROUP INC
1819.00-0.16%-3.00Bán662.400K541.416B21.9583.066760.00Hàng Nông sản/Chế biến
2004 SHOWA SANGYO CO
3025.00-1.31%-40.00Bán20.500K95.634B13.22251.322376.00Hàng Nông sản/Chế biến
2009 TORIGOE CO LTD (THE)
844.00-2.20%-19.00Bán17.700K20.085B18.0247.88325.00Hàng Nông sản/Chế biến
2053 CHUBU SHIRYO CO
1661.00-1.72%-29.00Mua26.000K51.236B12.78132.20604.00Hàng Nông sản/Chế biến
2055 NICHIWA SANGYO CO
261.00-1.14%-3.00Mua13.100K5.098B21.3012.40196.00Hàng Nông sản/Chế biến
2060 FEED ONE CO LTD
183.000.00%0.00Mua168.700K36.012B7.7223.72891.00Hàng Nông sản/Chế biến
2108 NIPPON BEET SUGAR MANUFACTURING CO
1924.00-2.09%-41.00Sức bán mạnh10.900K27.910B15.32128.29707.00Hàng Nông sản/Chế biến
2117 NISSIN SUGAR CO LIMITED
2035.000.84%17.00Mua8.100K44.555B19.12105.53480.00Hàng Nông sản/Chế biến
2612 KADOYA SESAME MILLS INC
3840.000.00%0.00Mua1.200K35.327B14.68261.65461.00Hàng Nông sản/Chế biến
2613 J-OIL MILLS INC
4185.00-0.48%-20.00Bán14.600K69.201B13.67307.711289.00Hàng Nông sản/Chế biến
2871 NICHIREI CORP
2598.00-0.42%-11.00Mua262.500K347.593B17.36150.2715710.00Hàng Nông sản/Chế biến
3101 TOYOBO CO
1557.00-0.06%-1.00Bán252.900K138.370B-20.959572.00Hóa chất: Đặc biệt
3103 UNITIKA LTD
345.00-0.29%-1.00Bán419.100K19.958B-5.393497.00Dệt May
3104 FUJIBO HOLDINGS INC
3685.001.52%55.00Mua17.100K41.553B15.48234.431388.00Dệt May
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1011.000.40%4.00Bán456.600K167.524B44.7622.5122850.00Dệt May
3105 NISSHINBO HOLDINGS INC
1048.0032.32%256.00800167.524B44.0022.5122850.00Dệt May
3106 KURABO INDUSTRIES
2390.00-0.58%-14.00Bán32.500K49.967B11.16215.484531.00Dệt May
3107 DAIWABO HOLDINGS CO LTD
6630.000.00%0.00Mua299.600K127.491B5.831137.325794.00Dệt May
3109 SHIKIBO LTD
1240.00-1.59%-20.00Mua1.249M13.591B-146.882465.00Dệt May
3111 OMIKENSHI CO LTD
704.00-1.40%-10.00Mua307.500K4.711B-94.28255.00Dệt May
3123 SAIBO CO LTD
458.00-0.22%-1.00Bán3.700K6.058B66.656.89115.00Dệt May
3125 SHINNAIGAI TEXTILE
709.000.00%0.00Mua9001.386B-17.0399.00Dệt May
3201 JAPAN WOOL TEXTILE CO
1080.00-1.01%-11.00Bán107.300K79.309B12.1689.69Dệt May
3202 DAITOBO CO LTD
87.002.35%2.00Sức mua mạnh127.800K2.541B8.5310.02109.00Dệt May
3202 DAITO WOOLEN SPINNING & WEAVING COMPANY LIMITED
87.006.10%5.00Bán11.000K2.541B8.2310.02109.00Dệt May
3204 TOABO CORPORATION
510.00-0.58%-3.00Bán6.500K4.575B34.6614.80486.00Dệt May
3209 KANEYO CO LTD
895.00-0.22%-2.00Mua8001.258B70.3312.7564.00Dệt May
3355 KURIYAMA HOLDINGS CORP
772.00-1.53%-12.00Bán58.900K15.285B7.49104.741120.00Hóa chất: Đặc biệt
3401 TEIJIN LTD
2012.00-0.25%-5.00Bán786.500K386.914B12.80164.7120671.00Dệt May
3402 TORAY INDUSTRIES INC
757.000.30%2.30Mua2.666M1207.480B15.9147.8348320.00Dệt May
3405 KURARAY CO
1349.001.66%22.00Mua1.007M456.115B25.7951.5510768.00Hóa chất: Đặc biệt
3407 ASAHI KASEI CORP
1160.50-0.73%-8.50Bán1.812M1611.830B11.11105.1939283.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3408 SAKAI OVEX CO LTD
1886.00-1.20%-23.00Mua11.700K11.732B5.90325.481040.00Dệt May
3409 KITANIHON SPINNING CO
2900.00-0.34%-10.00Mua1.400K3.594B-18.1466.00Dệt May
3419 ARTGREEN CO LTD NPV
1300.001.48%19.00Bán2001.445B93.3614.85Hàng Nông sản/Chế biến
3433 TOCALO CO LTD
1207.003.43%40.00Mua458.000K70.948B16.2371.921021.00Đặc sản Công nghiệp
3512 NIPPON FELT CO
499.000.00%0.00Sức mua mạnh16.100K9.568B22.7321.95628.00Đặc sản Công nghiệp
3513 ICHIKAWA CO LTD
1452.00-1.02%-15.00Sức bán mạnh8006.706B43.8433.46694.00Đặc sản Công nghiệp
3515 FUJI CORP(TEXTILE & APPAREL)
2849.000.00%0.00Mua7002.654B-842.92493.00Dệt May
3521 ECONACH HOLDINGS CO LTD
143.00-0.69%-1.00Mua194.600K6.151B29.584.8716.00Dệt May
3524 NITTO SEIMO CO
1743.000.00%0.00Mua1.600K4.518B6.78257.08934.00Dệt May
3537 SHOEI YAKUHIN CO LTD
1117.00-0.09%-1.00Bán331.800K4.001B14.8375.3872.00Hóa chất: Đa dạng hóa
3551 DYNIC CORP
825.00-0.24%-2.00Mua8.300K7.008B12.1967.821386.00Dệt May
3569 SEIREN CO LTD
1453.00-1.49%-22.00Bán52.200K81.811B11.06134.145970.00Dệt May
3571 SOTOH CO LTD
970.00-0.31%-3.00Sức bán mạnh4.000K12.383B82.0211.86712.00Dệt May
3577 TOKAI SENKO KK
1136.000.09%1.00Mua2.500K3.687B9.66117.47943.00Dệt May
3578 SOKO SEIREN CO
712.000.00%0.00Mua1001.014B-457.49121.00Dệt May
3580 KOMATSU MATERE CO LTD
767.00-1.41%-11.00Sức bán mạnh18.500K33.379B19.3640.181276.00Dệt May
3600 FUJIX LTD
1891.000.00%0.00Mua1002.603B59.6531.70441.00Dệt May
3708 TOKUSHU TOKAI PAPER CO LTD
4000.000.00%0.00Bán5.200K55.558B15.88252.821490.00Bột giấy
3861 OJI HOLDINGS CORP
586.00-0.34%-2.00Bán1.429M582.121B10.7754.6336309.00Bột giấy
3863 NIPPON PAPER INDUSTRIES CO LTD
1835.00-0.43%-8.00Bán207.200K213.272B-168.9012943.00Bột giấy
3864 MITSUBISHI PAPER MILLS
468.00-0.64%-3.00Bán180.600K21.035B11.9339.473668.00Bột giấy
3865 HOKUETSU CORPORATION
529.00-1.67%-9.00Sức bán mạnh342.400K101.719B7.9668.944714.00Bột giấy
3877 CHUETSU PULP & PAPER
1632.000.06%1.00Bán5.800K21.776B12.49130.621412.00Bột giấy
3878 TOMOEGAWA PAPER CO
887.000.23%2.00Bán8.400K8.959B-227.081270.00Đặc sản Công nghiệp
3880 DAIO PAPER CORP
1471.00-0.27%-4.00Bán137.200K221.382B22.6473.5610551.00Bột giấy
3891 NIPPON KODOSHI
1452.000.41%6.00Bán21.200K15.554B21.3667.68440.00Bột giấy
3892 OKAYAMA PAPER INDUSTRIES
1046.00-0.48%-5.00Mua9.100K5.221B7.81134.57182.00Bột giấy
3895 HAVIX CORP
857.00-2.61%-23.00Mua95.200K6.895B12.7569.03205.00Dệt May
3896 AWA PAPER MFG CO LTD
618.00-1.75%-11.00Sức mua mạnh668.700K6.277B-13.54668.00Bột giấy
3941 RENGO CO
817.000.25%2.00Bán650.500K201.785B9.6384.6616968.00Bao bì/Đóng gói
3943 OHISHI SANGYO CO
1828.00-0.11%-2.00Mua2007.054B11.82154.80505.00Bao bì/Đóng gói
3944 FURUBAYASHI SHIKO CO
3135.00-1.26%-40.00Mua2.800K3.463B5.14625.04662.00Bao bì/Đóng gói
3945 SUPERBAG CO LTD
1694.00-1.34%-23.00Sức mua mạnh10.400K2.625B-490.49725.00Bao bì/Đóng gói
3946 TOMOKU CO LTD
1818.000.00%0.00Bán8.400K29.716B7.37269.733335.00Bao bì/Đóng gói
3947 DYNAPAC CO LTD
1455.000.62%9.00Bán1.200K14.298B-115.501943.00Bao bì/Đóng gói
3948 HIKARI BUSINESS FORM CO
443.00-0.23%-1.00Bán11.300K2.567B12.9334.33382.00Bột giấy
3950 THE PACK CORPORATION
3890.00-1.89%-75.00Bán13.300K75.235B16.14246.061228.00Bao bì/Đóng gói
3951 ASAHI PRINTING CO LTD
1010.00-1.27%-13.00Sức bán mạnh7.100K22.841B13.6575.311373.00Bao bì/Đóng gói
3952 CHUOH PACK INDUSTRY CO. LTD.
1246.000.00%0.00Bán5006.189B11.68106.69194.00Bao bì/Đóng gói
3953 OHMURA SHIGYO CO
896.00-0.67%-6.00Bán8004.340B30.2029.87219.00Bao bì/Đóng gói
3954 SHOWA PAXXS CORP
2003.00-0.84%-17.00Mua2.200K8.969B7.82258.17636.00Bao bì/Đóng gói
4004 SHOWA DENKO KK
2749.000.44%12.00Sức bán mạnh1.119M399.260B4.29637.6310476.00Hóa chất: Đặc biệt
4005 SUMITOMO CHEMICAL COMPANY
482.000.84%4.00Sức bán mạnh5.112M781.535B9.0852.7331837.00Hóa chất: Đặc biệt
4008 SUMITOMO SEIKA CHEMICALS CO
3280.00-0.91%-30.00Bán14.900K45.652B-63.801340.00Hóa chất: Đặc biệt
4021 NISSAN CHEMICAL CORPORATION
4725.002.61%120.00Mua496.000K673.924B23.87192.892583.00Hóa chất: Nông nghiệp
4023 KUREHA CORPORATION
6680.001.67%110.00Sức mua mạnh82.600K130.076B7.83840.054299.00Hóa chất: Đặc biệt
4025 TAKI CHEMICAL CO
4430.00-1.34%-60.00Sức bán mạnh10.000K38.788B26.60168.78594.00Hóa chất: Đặc biệt
4027 TAYCA CORP
1983.000.05%1.00Bán20.300K46.595B12.37160.19758.00Hóa chất: Đặc biệt
4028 ISHIHARA SANGYO KAISHA
977.00-2.30%-23.00Bán234.000K39.963B7.66130.541642.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4031 KATAKURA & CO-OP AGRI CORPORATION
1228.000.08%1.00Sức mua mạnh5.700K11.949B11.00111.51822.00Hóa chất: Nông nghiệp
4041 NIPPON SODA CO LTD
3070.00-0.65%-20.00Sức mua mạnh34.500K93.249B18.60166.092683.00Hóa chất: Đặc biệt
4042 TOSOH CORP
1654.00-0.30%-5.00Bán839.400K538.906B8.53194.7112955.00Hóa chất: Đặc biệt
4043 TOKUYAMA CORP
2738.00-0.47%-13.00Bán272.900K191.075B6.00458.535471.00Hóa chất: Đặc biệt
4044 CENTRAL GLASS CO
2495.00-0.76%-19.00Bán117.400K101.743B17.45144.056832.00Đặc sản Công nghiệp
4045 TOAGOSEI CO LTD
1235.00-0.16%-2.00Bán127.000K162.821B13.5191.572429.00Hóa chất: Đặc biệt
4046 OSAKA SODA CO LTD
2950.00-1.83%-55.00Bán23.900K71.305B12.07285.52970.00Hóa chất: Đặc biệt
4047 KANTO DENKA KOGYO CO
1045.000.87%9.00Sức mua mạnh367.800K59.594B10.9694.52859.00Hóa chất: Đặc biệt
4061 DENKA COMPANY LIMITED
3110.000.48%15.00Sức bán mạnh247.800K266.944B10.99281.696133.00Hóa chất: Đặc biệt
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
12620.000.24%30.00Mua808.400K5096.180B16.78750.3221735.00Hóa chất: Đặc biệt
4064 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO INC
1425.00-0.84%-12.00Bán32.200K11.774B11.19128.373529.00Hóa chất: Đặc biệt
4078 SAKAI CHEMICAL INDUSTRY CO
2292.00-1.63%-38.00Bán54.800K39.185B12.35188.621964.00Hóa chất: Đặc biệt
4080 TANAKA CHEMICAL CORP
868.00-1.36%-12.00Bán48.300K28.628B-38.27231.00Đặc sản Công nghiệp
4082 DAIICHI KIGENSO KAGAKU-KOGYO CO LTD
950.00-1.35%-13.00Mua63.800K23.347B8.79109.56441.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1599.000.88%14.00Bán200354.040B11.54137.5815757.00Hóa chất: Đặc biệt
4088 AIR WATER INC
1558.00-0.06%-1.00Bán1.034M354.040B11.35137.5815757.00Hóa chất: Đặc biệt
4091 TAIYO NIPPON SANSO CORP
2455.000.16%4.00Mua449.100K1060.680B20.66118.6619229.00Hóa chất: Đặc biệt
4092 NIPPON CHEMICAL INDUSTRIAL CO
3295.000.00%0.00Mua58.400K28.983B14.75223.40715.00Hóa chất: Đặc biệt
4093 TOHO ACETYLENE CO
1357.00-0.88%-12.00Sức mua mạnh2.700K9.564B8.69157.54794.00Hóa chất: Đặc biệt
4094 NIHON KAGAKU SANGYO CO
1037.00-0.10%-1.00Mua11.300K20.812B9.98103.97418.00Hóa chất: Đặc biệt
4095 NIHON PARKERIZING CO
1189.00-0.17%-2.00Mua175.600K143.179B12.7493.494353.00Đặc sản Công nghiệp
4097 KOATSU GAS KOGYO CO
821.00-0.48%-4.00Bán21.900K45.544B12.4966.041909.00Hóa chất: Đặc biệt
4098 TITAN KOGYO K.K.
2538.00-1.01%-26.00Bán18.900K7.712B13.55189.18284.00Hóa chất: Đặc biệt
4100 TODA KOGYO CORP
2136.00-0.56%-12.00Bán7.400K12.381B-162.441206.00Hóa chất: Đặc biệt
4102 MARUO CALCIUM CO
1450.000.00%0.00Bán2003.295B10.25149.20261.00Hóa chất: Đặc biệt
4107 ISE CHEMICALS CORP
3770.00-0.13%-5.00Mua9.100K19.252B14.03269.02307.00Hóa chất: Đặc biệt
4109 STELLA CHEMIFA
3185.001.43%45.00Mua72.200K40.548B27.29115.08815.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4112 HODOGAYA CHEMICAL CO
4025.00-0.25%-10.00Bán13.300K31.890B21.96183.74731.00Hóa chất: Đặc biệt
4113 TAOKA CHEMICAL CO
8190.000.99%80.00Bán17.300K23.248B15.25531.86409.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4114 NIPPON SHOKUBAI CO
6590.000.61%40.00Bán113.300K261.195B14.66446.744454.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4115 HONSHU CHEMICAL INDUSTRY CO
1215.00-0.33%-4.00Bán1.100K13.990B12.09100.81360.00Hóa chất: Đặc biệt
4116 DAINICHISEIKA COLOR & CHEM MFG CO
3005.00-1.96%-60.00Bán20.700K56.904B18.79163.153904.00Hóa chất: Đặc biệt
4118 KANEKA CORP
3450.00-0.72%-25.00Bán216.700K226.662B12.95268.8410571.00Hóa chất: Đặc biệt
4119 NIPPON PIGMENT CO
2391.000.34%8.00Mua9003.741B14.21167.66939.00Đặc sản Công nghiệp
4120 SUGAI CHEMICAL INDUSTRY CO
1108.00-0.09%-1.00Sức bán mạnh9001.519B8.59129.10170.00Hóa chất: Đặc biệt
4182 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC
1716.00-1.83%-32.00Mua551.500K368.782B14.76118.428276.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4183 MITSUI CHEMICALS INC
2521.00-0.47%-12.00Bán750.400K494.248B10.75235.6817743.00Hóa chất: Đặc biệt
4185 JSR CORP
2097.003.30%67.00Sức mua mạnh2.126M435.852B16.01127.078748.00Hóa chất: Đặc biệt
4186 TOKYO OHKA KOGYO CO
4835.000.83%40.00Mua254.600K199.915B35.82134.271673.00Hóa chất: Đặc biệt
4187 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY
1936.00-0.05%-1.00Mua218.200K42.901B14.13137.05Hóa chất: Đặc biệt
4188 MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS CORP
807.900.04%0.30Bán3.358M1146.810B9.5192.0072020.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4189 KH NEOCHEM CO LTD
2280.00-0.22%-5.00Bán76.000K84.584B10.67215.11753.00Hóa chất: Đặc biệt
4202 DAICEL CORPORATION
1047.00-1.32%-14.00Mua999.100K342.234B14.1974.7712319.00Hóa chất: Đặc biệt
4203 SUMITOMO BAKELITE CO
4245.001.31%55.00Mua236.600K197.180B12.82326.905898.00Hóa chất: Đặc biệt
4204 SEKISUI CHEMICAL CO
1926.00-0.36%-7.00Mua719.100K886.516B14.20136.4626486.00Đặc sản Công nghiệp
4205 ZEON CORPORATION
1305.000.00%0.00Bán483.700K285.222B18.4970.753405.00Đặc sản Công nghiệp
4208 UBE INDUSTRIES
2308.00-0.13%-3.00Bán449.100K233.574B7.69301.9711010.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4215 C I TAKIRON CORPORATION
721.00-0.28%-2.00Mua96.000K70.401B12.7756.623412.00Đặc sản Công nghiệp
4216 ASAHI YUKIZAI CORPORATION
1750.00-0.79%-14.00Mua20.500K33.750B11.17157.951438.00Đặc sản Công nghiệp
4220 RIKEN TECHNOS CORPORATION
506.00-0.78%-4.00Bán80.700K32.512B11.7544.541882.00Hóa chất: Đặc biệt
4221 OKURA INDUSTRIAL CO
1819.00-2.26%-42.00Bán17.600K22.175B9.08204.852053.00Hóa chất: Đặc biệt
4224 LONSEAL CORP
1951.000.31%6.00Mua2.200K8.966B6.85283.75433.00Hóa chất: Đặc biệt
4228 SEKISUI PLASTICS CO
789.00-1.00%-8.00Bán60.400K36.097B12.0366.263881.00Hóa chất: Đặc biệt
4229 GUN EI CHEMICAL INDUSTRY CO
2539.00-2.04%-53.00Bán4.500K17.960B14.08184.15484.00Đặc sản Công nghiệp
4231 TIGERS POLYMER CORP
595.00-1.82%-11.00Bán20.700K12.124B11.8551.152082.00Hóa chất: Đa dạng hóa
4234 SUN A. KAKEN CO LTD
553.000.00%0.00Mua14.300K6.069B45.6712.11672.00Bao bì/Đóng gói
4235 ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1479.00-1.73%-26.00Mua30.200K9.567B51.0733.41259.00Hóa chất: Đặc biệt
4240 CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD
586.00-2.98%-18.00Mua46.800K3.438B797.780.7670.00Đặc sản Công nghiệp
4241 ATECT CORPORATION
1628.003.30%52.00Mua57.800K6.914B74.2521.49100.00Đặc sản Công nghiệp
4242 TAKAGI SEIKO CORPORATION
3080.00-0.65%-20.00Mua6.100K8.449B7.60407.732959.00Đặc sản Công nghiệp
4243 NIX INC
965.000.52%5.00Sức mua mạnh4002.230B10.1494.65183.00Hóa chất: Đặc biệt
4247 POVAL KOGYO CO LTD NPV
2350.006.77%149.00Mua1.600K2.899B8.86248.44189.00Đặc sản Công nghiệp
4249 MORIROKU HOLDINGS CO LTD
2281.00-1.85%-43.00Sức bán mạnh24.700K38.505B10.53220.724491.00Hóa chất: Đa dạng hóa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất