Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

523
Cổ phiếu
112372.849B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.225M
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+9.66%
Hiệu suất Tháng
+28.95%
Hiệu suất Năm
+43.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1711SDS HOLDINGS CO LTD
257 JPY−0.39%48.2K0.922.253B JPY−19.28 JPY+51.61%0.00%Sản xuất Chế tạo
1736OTEC CORP
3045 JPY+1.00%4000.3415.828B JPY10.31295.30 JPY+46.14%2.82%Sản xuất Chế tạo
1787NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
4970 JPY+0.20%1000.2612.223B JPY12.21406.90 JPY+69.19%5.14%Sản xuất Chế tạo
1909NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
2279 JPY−0.70%32.5K2.1916.068B JPY5.02454.22 JPY+37.55%1.76%Sản xuất Chế tạo
1948KODENSHA CO LTD
5310 JPY+0.38%4.1K1.539.377B JPY11.57458.76 JPY+323.53%4.16%Sản xuất Chế tạo
1964CHUGAI RO CO LTD
2161 JPY+0.42%16.4K0.9716.519B JPY7.24298.47 JPY+70.71%3.25%Sản xuất Chế tạo
1969TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
3035 JPY−0.33%136K0.57208.653B JPY11.98253.33 JPY+50.80%2.33%Sản xuất Chế tạo
Mua
1971CHUO BUILD INDUSTRY CO
539 JPY−0.19%1.1K0.271.27B JPY127.864.22 JPY−74.50%0.00%Sản xuất Chế tạo
2767TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC
1141 JPY−1.04%1.561M0.4877.288B JPY7.63149.63 JPY+107.44%2.60%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
2961NITCHO CORPORATION
2730 JPY0.00%7000.733.1B JPY9.33292.62 JPY+86.34%3.66%Sản xuất Chế tạo
2962TECNISCO LTD
766 JPY−14.79%1.729M2.998.217B JPY0.00%Sản xuất Chế tạo
3004SHINYEI KAISHA
1780 JPY−1.06%8.1K0.497.291B JPY4.78372.37 JPY+234.31%2.22%Sản xuất Chế tạo
3024CREATE CORPORATION
791 JPY+1.28%4.4K1.473.07B JPY11.4269.27 JPY−30.80%3.59%Sản xuất Chế tạo
3036ALCONIX CORPORATION
1331 JPY+0.76%46.1K0.4539.809B JPY12.28108.35 JPY−54.76%4.16%Sản xuất Chế tạo
3105NISSHINBO HOLDINGS INC
1089.0 JPY−0.09%487.1K1.05171.251B JPY−92.71 JPY−160.83%3.21%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3116TOYOTA BOSHOKU CORP
2610.5 JPY−1.64%453.9K1.34495.942B JPY11.72222.68 JPY+53.42%2.94%Sản xuất Chế tạo
Mua
3150GREMZ INC
2025 JPY−1.12%81.3K0.4647.313B JPY12.09167.45 JPY+138.98%1.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3302TEIKOKU SEN-I CO
1990 JPY−1.00%35.4K1.3253.267B JPY17.75112.13 JPY−32.25%2.49%Sản xuất Chế tạo
3355KURIYAMA HOLDINGS CORP
978 JPY+1.98%49.1K1.0618.71B JPY5.21187.87 JPY+12.49%3.13%Sản xuất Chế tạo
3388MEIJI ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD
1409 JPY+0.57%17.8K0.8617.024B JPY6.91204.02 JPY+63.27%3.71%Sản xuất Chế tạo
3421INABA SEISAKUSHO
1506 JPY−1.05%32.9K2.4923.688B JPY12.60119.54 JPY+29.54%2.37%Sản xuất Chế tạo
3422J-MAX CO LTD
503 JPY−0.40%9.1K0.535.927B JPY5.8586.02 JPY−33.80%3.37%Sản xuất Chế tạo
Mua
3423SE CORP
314 JPY−0.63%29.6K0.629.514B JPY10.3830.24 JPY−22.79%4.11%Sản xuất Chế tạo
3434ALPHA CORP
1479 JPY−0.40%21.3K0.4114.204B JPY9.31158.94 JPY+170.12%2.69%Sản xuất Chế tạo
3435SANKO TECHNO CO LTD
1303 JPY−0.61%2.7K0.5310.324B JPY6.01216.69 JPY+50.52%2.29%Sản xuất Chế tạo
3436SUMCO CORPORATION
2146.0 JPY−0.19%4.043M0.75752.859B JPY9.71220.94 JPY+16.52%4.05%Sản xuất Chế tạo
Mua
3437TOKUDEN CO.LTD
2400 JPY+1.27%1.7K2.213.747B JPY6.43373.30 JPY−14.02%3.04%Sản xuất Chế tạo
3439MITSUCHI CORPORATION
790 JPY−2.59%8000.994.106B JPY−7.35 JPY−113.22%0.00%Sản xuất Chế tạo
3440NISSO PRONITY CO LTD
680 JPY−0.73%9.2K1.174.017B JPY2.93232.08 JPY+884.66%4.38%Sản xuất Chế tạo
3441SANNO CO LTD
913 JPY−0.65%4.9K0.974.242B JPY27.3533.39 JPY−56.69%1.09%Sản xuất Chế tạo
3444KIKUCHI SEISAKUSHO CO LTD
400 JPY+1.01%14K0.624.784B JPY−83.34 JPY−26.90%0.00%Sản xuất Chế tạo
3445RS TECHNOLOGIES CO LTD
2723 JPY+6.70%333.6K1.0667.252B JPY9.12298.70 JPY+7.42%0.34%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
3447SHINWA CO LTD
736 JPY−0.14%117.3K3.0310.114B JPY16.9643.39 JPY−55.52%6.51%Sản xuất Chế tạo
3449TECHNOFLEX CORP
1112 JPY−0.36%28.4K2.6420.36B JPY19.6756.54 JPY−58.83%5.38%Sản xuất Chế tạo
3513ICHIKAWA CO LTD
1664 JPY−0.12%3.3K0.387.627B JPY7.83212.62 JPY+38.27%4.50%Sản xuất Chế tạo
3526ASHIMORI INDUSTRY CO
2196 JPY+2.86%18.7K0.6812.82B JPY10.37211.84 JPY−41.89%2.34%Sản xuất Chế tạo
3553KYOWA LEATHER CLOTH CO
724 JPY−0.41%24.7K0.3817.81B JPY19.2837.55 JPY−20.19%3.30%Sản xuất Chế tạo
3583AUBEX CORP
873 JPY0.00%1000.102.414B JPY5.82150.01 JPY−25.09%2.29%Sản xuất Chế tạo
3955IMURA & CO LTD
1172 JPY+0.09%3K0.5011.739B JPY12.0897.00 JPY−5.05%2.56%Sản xuất Chế tạo
4100TODA KOGYO CORP
1618 JPY−0.49%39.2K1.249.374B JPY3.74432.59 JPY−19.48%0.00%Sản xuất Chế tạo
4186TOKYO OHKA KOGYO CO
9053 JPY−0.69%124.5K0.41351.597B JPY30.45297.36 JPY−46.76%1.80%Sản xuất Chế tạo
Mua
4216ASAHI YUKIZAI CORPORATION
4280 JPY−1.83%126.6K0.6883.502B JPY7.40578.49 JPY+63.21%2.06%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4222KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO
292 JPY−0.34%10.3K0.522.282B JPY−7.90 JPY−3498.00%0.00%Sản xuất Chế tạo
4228SEKISUI KASEI CO LTD
476 JPY+0.85%42.6K0.5521.331B JPY17.1827.70 JPY2.54%Sản xuất Chế tạo
4235ULTRAFABRICS HOLDINGS CO LTD
1534 JPY+0.39%90.9K0.4125.34B JPY13.32115.12 JPY+3.87%2.03%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4237FUJIPREAM CORP
362 JPY−0.28%71K0.2910.373B JPY14.4924.98 JPY−3.68%1.65%Sản xuất Chế tạo
4240CLUSTER TECHNOLOGY CO LTD
388 JPY−0.51%33.5K2.292.22B JPY30.9612.53 JPY−17.31%0.00%Sản xuất Chế tạo
4245DAIKI AXIS CO LTD
770 JPY−0.77%13.2K0.6410.315B JPY100.367.67 JPY−83.09%3.48%Sản xuất Chế tạo
4246DAIKYONISHIKAWA CORPORATION
747 JPY+1.22%83.3K0.9652.411B JPY10.5570.81 JPY4.07%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
4248TAKEMOTO YOHKI CO LTD
783 JPY+0.13%25.7K1.719.798B JPY34.9122.43 JPY−45.94%4.60%Sản xuất Chế tạo
4369TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
3435 JPY−1.15%132.5K0.74112.927B JPY31.16110.23 JPY−27.15%0.86%Sản xuất Chế tạo
Mua
4401ADEKA CORPORATION
2897.0 JPY+1.52%288.3K0.91293.928B JPY17.09169.49 JPY−24.24%2.63%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
4462ISHIHARA CHEMICAL CO LTD
1954 JPY+0.77%18.4K0.5629.728B JPY17.92109.05 JPY−9.05%1.81%Sản xuất Chế tạo
4619NIHON TOKUSHU TORYO
1233 JPY+0.08%62.2K1.3426.761B JPY7.53163.84 JPY+133.97%3.49%Sản xuất Chế tạo
4626TAIYO HLDG CO LTD
2938 JPY+1.63%95.7K0.79164.269B JPY16.16181.76 JPY−18.69%3.11%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5121FUJIKURA COMPOSITES INC
1383 JPY−0.22%227.7K1.0832.428B JPY7.74178.80 JPY−8.79%3.97%Sản xuất Chế tạo
5161NISHIKAWA RUBBER CO
1569 JPY+0.97%20.4K1.3430.453B JPY8.06194.68 JPY+314.71%2.57%Sản xuất Chế tạo
5184NICHIRIN CO LTD
3310 JPY−1.19%25.6K0.5947.659B JPY8.07410.12 JPY+27.41%3.10%Sản xuất Chế tạo
5185FUKOKU CO LTD
1437 JPY+0.56%113.4K2.0323.715B JPY13.52106.26 JPY−11.86%3.53%Sản xuất Chế tạo
5189SAKURA RUBBER CO
1785 JPY−1.11%1.8K0.313.573B JPY5.52323.47 JPY1.39%Sản xuất Chế tạo
5191SUMITOMO RIKO CO LTD
1057 JPY+2.52%307.4K1.59107.045B JPY6.34166.66 JPY1.55%Sản xuất Chế tạo
5192MITSUBOSHI BELTING
4405 JPY−0.23%257.3K1.26128.569B JPY18.52237.86 JPY−7.80%5.78%Sản xuất Chế tạo
5194SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
857 JPY+0.71%7.1K0.869.239B JPY317.512.70 JPY−97.57%1.18%Sản xuất Chế tạo
5195BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD
1569 JPY+2.28%57.5K0.5764.508B JPY11.74133.61 JPY+504.21%4.17%Sản xuất Chế tạo
5199FUJI LATEX CO
1883 JPY−0.53%6001.202.401B JPY5.51341.59 JPY2.64%Sản xuất Chế tạo
5208ARISAWA MFG CO
1084 JPY+0.37%73K0.8135.909B JPY41.8925.88 JPY−81.80%10.19%Sản xuất Chế tạo
5217TECHNO QUARTZ
5090 JPY+5.82%29.6K1.5118.727B JPY7.19707.54 JPY+0.83%2.70%Sản xuất Chế tạo
5301TOKAI CARBON CO
1109.0 JPY−0.94%1.469M0.82238.656B JPY8.54129.79 JPY+22.07%2.95%Sản xuất Chế tạo
Mua
5304SEC CARBON LIMITED
12050 JPY−2.67%11K0.6550.328B JPY6.871753.81 JPY+71.09%2.75%Sản xuất Chế tạo
5331NORITAKE COMPANY LIMITED
6770 JPY+0.74%25.1K0.6396.997B JPY9.19736.56 JPY+5.92%3.50%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5332TOTO LTD
3803 JPY−0.76%631.1K1.11649.6B JPY17.55216.63 JPY−6.01%2.61%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5333NGK INSULATORS
1827.5 JPY+1.25%2.641M1.15552.969B JPY12.10151.07 JPY−27.85%3.21%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5334NITERRA CO LTD
3436 JPY−0.23%665.7K0.73700.12B JPY10.05341.77 JPY−11.21%4.73%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5337DANTO HOLDINGS CORPORATION
959 JPY+2.02%44.4K0.8330.706B JPY−31.61 JPY−52.99%0.00%Sản xuất Chế tạo
5341ASAHI EITO HOLDINGS CO LTD
574 JPY−0.17%18.8K0.892.585B JPY−138.65 JPY−154.80%0.00%Sản xuất Chế tạo
5344MARUWA CO LTD
29250 JPY−0.27%25K0.39361.866B JPY27.351069.34 JPY−19.49%0.28%Sản xuất Chế tạo
Mua
5352KROSAKI HARIMA CORP
9940 JPY−0.10%17.1K0.9283.8B JPY7.391344.92 JPY+87.24%3.42%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5367NIKKATO CORP
570 JPY+0.35%19.8K1.506.779B JPY8.4867.22 JPY+19.03%4.23%Sản xuất Chế tạo
5386TSURUYA CO LTD
383 JPY+0.52%2.1K0.532.917B JPY57.126.70 JPY+200.38%1.31%Sản xuất Chế tạo
5393NICHIAS CORP
3145 JPY+1.94%95K0.91204.638B JPY9.04347.75 JPY−0.12%3.05%Sản xuất Chế tạo
Mua
5463MARUICHI STEEL TUBE
3847 JPY−0.05%159.9K1.07276.835B JPY12.61305.10 JPY−13.12%3.23%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5542SHINHOKOKU MATERIAL CORPORATION
1141 JPY0.00%3.3K1.303.814B JPY8.45135.07 JPY−13.83%2.63%Sản xuất Chế tạo
5563NIPPON DENKO CO LTD
310 JPY+0.65%529.9K0.9242.262B JPY34.299.04 JPY−88.71%3.90%Sản xuất Chế tạo
5609NIPPON CHUZO KK
947 JPY+0.74%4.6K1.134.532B JPY7.70123.00 JPY+21.77%3.19%Sản xuất Chế tạo
5610DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
1097 JPY+0.18%1K0.431.442B JPY10.39105.56 JPY0.00%Sản xuất Chế tạo
5631JAPAN STEEL WORKS
2620.0 JPY−1.58%649.3K1.28195.913B JPY12.87203.53 JPY+66.47%2.18%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5632MITSUBISHI STEEL MFG CO
1590 JPY0.00%117.3K1.0724.416B JPY13.88114.52 JPY−43.67%4.09%Sản xuất Chế tạo
5644METALART CORP
4370 JPY−0.57%6.3K0.4113.289B JPY4.69932.56 JPY+22.80%2.68%Sản xuất Chế tạo
5659NIPPON SEISEN CO
4765 JPY+0.42%8K1.4027.967B JPY10.11471.40 JPY+1.33%4.43%Sản xuất Chế tạo
5660KOBELCO WIRE CO LTD
1053 JPY−0.38%1.6K0.636.229B JPY7.18146.69 JPY−2.39%4.73%Sản xuất Chế tạo
5704JMC CORPORATION
1410 JPY+0.71%203K0.767.49B JPY21.4965.62 JPY+20.21%0.00%Sản xuất Chế tạo
5711MITSUBISHI MATERIALS CORP
2497.5 JPY−0.12%282.7K0.45326.68B JPY41.6659.94 JPY−74.29%2.88%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5715FURUKAWA CO
1919 JPY−0.98%41.7K0.3975.728B JPY4.62415.75 JPY+112.20%2.58%Sản xuất Chế tạo
5757CK SAN-ETSU CO LTD
3735 JPY+0.81%1.8K0.5131.138B JPY10.40359.14 JPY−40.93%2.02%Sản xuất Chế tạo
5801FURUKAWA ELECTRIC CO
2378.5 JPY+0.17%303.2K0.64167.128B JPY28.7382.80 JPY−46.21%3.37%Sản xuất Chế tạo
Theo dõi
5802SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
1852.5 JPY−0.30%1.343M0.541.449T JPY13.85133.72 JPY+5.35%2.69%Sản xuất Chế tạo
Mua
5803FUJIKURA
1124.5 JPY−1.36%1.956M0.82314.298B JPY9.05124.31 JPY−36.17%3.46%Sản xuất Chế tạo
Mua
5805SWCC CORPORATION
2683 JPY+0.49%114.7K0.5779.669B JPY8.92300.66 JPY−9.31%3.56%Sản xuất Chế tạo
Sức mua mạnh
5809TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO
683 JPY0.00%299.4K1.5542.197B JPY39.7317.19 JPY−43.15%2.64%Sản xuất Chế tạo
5816ONAMBA CO LTD
842 JPY+2.68%53.4K1.729.993B JPY3.96212.43 JPY+90.78%3.66%Sản xuất Chế tạo