Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

529
Cổ phiếu
89333.269B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.612M
Khối lượng
+0.15%
Thay đổi
+8.57%
Hiệu suất Tháng
+39.92%
Hiệu suất Năm
+19.64%
Hiệu suất YTD
          
1723 NIHON DENGI CO
3995.00-0.37%-15.00Mua2.600K32.104B9.54420.19858.00
1787 NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
6260.000.81%50.00Bán10015.032B16.56375.03264.00
1909 NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
2416.005.96%136.00Sức mua mạnh53.800K15.963B6.92329.381038.00
1948 KODENSHA CO LTD
4930.000.82%40.00Mua4008.669B8.34586.06671.00
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
2600.001.68%43.00Sức mua mạnh27.100K59.537B10.72239.711598.00
1964 CHUGAI RO CO LTD
1905.001.44%27.00Mua31.000K14.417B60.3331.13715.00
1965 TECHNO RYOWA LTD
903.00-0.44%-4.00Bán10.800K19.747B13.9265.17848.00
1969 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
2237.001.08%24.00Mua249.400K153.297B14.57151.885890.00
1972 SANKO METAL INDUSTRIAL CO
2295.00-0.56%-13.00Bán7.900K8.899B5.28437.25481.00
1979 TAIKISHA LTD
3470.00-0.72%-25.00Bán104.100K119.068B14.76236.855042.00
2773 MUTUAL CORPORATION
852.00-0.12%-1.00Bán3.100K5.503B6.03141.45195.00
3004 SHINYEI KAISHA
1101.001.01%11.00Mua9.200K4.175B6.42169.71536.00
3024 CREATE CORPORATION
605.000.50%3.00Bán1.800K2.356B-15.58542.00
3036 ALCONIX CORPORATION
1780.00-0.45%-8.00Mua75.600K44.809B9.45189.172821.00
3116 TOYOTA BOSHOKU CORP
2045.000.20%4.00Bán508.400K381.355B6.19329.8544154.00
3161 AZEARTH CORPORATION
729.000.28%2.00Bán29.700K4.092B6.93104.94174.00
3420 KFC LTD (JAPAN)
1960.00-0.25%-5.00Bán6.500K14.461B6.23315.55286.00
3421 INABA SEISAKUSHO
1443.000.21%3.00Bán48.400K23.708B11.11129.661058.00
3422 MARUJUN CO LTD
860.00-0.92%-8.00Sức bán mạnh43.500K10.187B4.10211.652075.00
3423 SE CORP
326.001.24%4.00Mua19.800K9.663B10.6230.32526.00
3426 ATOM LIVIN TECH
1510.000.67%10.00Mua5005.985B13.57110.56
3434 ALPHA CORP
1309.001.08%14.00Mua9.100K12.370B13.4996.004446.00
3435 SANKO TECHNO CO LTD
911.000.55%5.00Mua9007.127B7.04130.27572.00
3437 TOKUDEN CO.LTD
2257.000.31%7.00Mua5.100K3.557B8.60261.48251.00
3439 MITSUCHI CORPORATION
2396.00-0.13%-3.00Bán4006.072B14.60164.31
3440 NISSO PRONITY CO LTD
724.000.00%0.00Bán5.000K4.651B15.5447.60264.00
3441 SANNO CO LTD
1586.001.02%16.00Mua86.700K7.247B7.50209.27
3444 KIKUCHI SEISAKUSHO CO LTD
753.00-0.40%-3.00Sức bán mạnh12.200K9.133B-70.89402.00
3446 JTEC CORPORATION
2317.00-0.22%-5.00Bán55.400K13.595B-29.16
3447 SHINWA CO LTD
734.00-0.54%-4.00Mua63.600K10.128B7.31101.32148.00
3449 TECHNOFLEX CORP
1004.001.11%11.00Mua22.600K18.116B15.4664.44850.00
3526 ASHIMORI INDUSTRY CO
1065.00-0.19%-2.00Mua4.100K6.406B10.7998.922598.00
3553 KYOWA LEATHER CLOTH CO
710.000.14%1.00Mua32.300K17.369B8.5482.991397.00
3583 AUBEX CORP
800.009.14%67.00Sức mua mạnh46.900K2.026B13.6053.88350.00
3955 IMURA ENVELOPE
992.00-2.17%-22.00Bán66.600K10.165B14.0672.77862.00
3956 KOKUSAI CHART CORP
288.000.35%1.00Bán2.900K1.722B13.1521.82117.00
4099 SHIKOKU CHEMICAL CORP
1451.000.14%2.00Mua65.400K79.144B13.05111.031194.00
4216 ASAHI YUKIZAI CORPORATION
1598.002.11%33.00Sức mua mạnh70.200K29.973B8.93175.281559.00
4222 KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO
462.000.65%3.00Bán26.100K3.575B18.1249.22706.00
4237 FUJIPREAM CORP
369.000.27%1.00Mua67.000K10.516B65.015.66184.00
4246 DAIKYONISHIKAWA CORPORATION
679.00-0.15%-1.00Sức bán mạnh139.200K48.267B8.6978.275414.00
4248 TAKEMOTO YOHKI CO LTD
941.00-0.74%-7.00Bán11.400K11.877B24.8538.47918.00
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
3675.000.82%30.00Mua175.200K118.452B33.50108.80179.00
4619 NIHON TOKUSHU TORYO
1116.001.92%21.00Sức mua mạnh54.700K23.767B11.1698.131287.00
4750 DAISAN CO LTD
645.000.47%3.00Mua6004.117B49.9112.86608.00
5121 FUJIKURA COMPOSITES INC
844.005.50%44.00Sức mua mạnh732.500K18.717B8.9589.392461.00
5161 NISHIKAWA RUBBER CO
1714.00-2.34%-41.00Mua14.100K34.378B7.26241.886642.00
5184 NICHIRIN CO LTD
1720.00-0.86%-15.00Mua17.000K24.739B6.17281.052345.00
5185 FUKOKU CO LTD
1102.00-1.96%-22.00Mua85.200K18.639B8.70129.234893.00
5189 SAKURA RUBBER CO
3850.00-1.16%-45.00Bán3003.725B38.05102.35351.00
5191 SUMITOMO RIKO CO LTD
763.000.79%6.00Mua155.600K78.597B18.9040.0525796.00
5192 MITSUBOSHI BELTING
2122.000.76%16.00Mua51.200K61.236B12.74165.294271.00
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
1088.002.06%22.00Bán46.800K11.574B9.90107.68871.00
5195 BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD
992.000.00%0.00Mua74.400K45.026B7.70128.824105.00
5199 FUJI LATEX CO
2566.00-1.31%-34.00Sức bán mạnh2.900K3.298B11.48226.44285.00
5202 NIPPON SHEET GLASS CO
588.000.34%2.00Mua593.500K53.251B1.1325955.00
5301 TOKAI CARBON CO
1601.00-1.17%-19.00Mua1.637M345.354B75.5921.434178.00
5304 SEC CARBON LIMITED
6280.000.80%50.00Bán4.600K25.327B11.99519.51257.00
5332 TOTO LTD
5940.00-3.73%-230.00Bán1.626M1045.743B29.38210.2733800.00
5333 NGK INSULATORS
1913.00-1.09%-21.00Mua2.022M595.500B11.15173.6719695.00
5334 NGK SPARK PLUG CO
1822.001.33%24.00Sức mua mạnh1.470M365.915B7.57237.5716391.00
5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION
268.00-1.47%-4.00Bán120.500K8.069B-28.21236.00
5341 ASAHI EITO CO LTD
754.002.45%18.00Mua19.300K2.331B94.577.9646.00
5344 MARUWA CO LTD
12170.001.50%180.00Mua28.000K147.929B19.20624.321380.00
5352 KROSAKI HARIMA CORP
5150.00-0.77%-40.00Mua12.900K43.714B9.11569.894802.00
5367 NIKKATO CORP
734.001.24%9.00Sức mua mạnh13.300K8.653B19.1037.96303.00
5380 SHINTO COMPANY(JP)
2065.00-0.15%-3.00Mua200731.754M689.633.00
5393 NICHIAS CORP
2972.00-0.57%-17.00Mua194.800K198.271B13.86215.616337.00
5458 TAKASAGO TEKKO KK
721.00-0.28%-2.00Mua8002.171B5.85123.58143.00
5463 MARUICHI STEEL TUBE
2846.00-1.08%-31.00Mua337.900K235.659B13.63211.442381.00
5486 HITACHI METALS
2152.000.14%3.00Mua1.883M918.826B-84.0728620.00
5542 SHINHOKOKU STEEL CORP
1271.00-1.32%-17.00Mua4.500K4.306B21.6959.3890.00
5563 NIPPON DENKO CO LTD
343.00-0.29%-1.00Mua1.357M50.515B21.8815.72976.00
5602 KURIMOTO LTD
1713.000.06%1.00Mua24.000K20.884B8.02213.502113.00
5603 KOGI CORPORATION
1167.000.17%2.00Mua3.900K3.861B15.4475.43749.00
5609 NIPPON CHUZO KK
1044.00-1.14%-12.00Mua2.522M5.419B12.8182.43283.00
5610 DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
821.00-1.79%-15.00Mua3001.101B-183.91177.00
5612 NIPPON CHUTETSUKAN KK
1209.00-0.33%-4.00Bán5.600K3.898B7.59159.86365.00
5631 JAPAN STEEL WORKS
3040.00-0.49%-15.00Mua280.500K224.755B24.89122.725442.00
5632 MITSUBISHI STEEL MFG CO
1370.00-4.20%-60.00Mua504.000K22.000B-12.804163.00
5644 METALART CORP
2123.004.74%96.00Sức mua mạnh52.900K6.129B2.71747.57723.00
5658 NICHIA STEEL WORKS
323.003.19%10.00Sức mua mạnh176.600K15.148B10.2230.64801.00
5659 NIPPON SEISEN CO
5170.000.19%10.00Sức mua mạnh9.100K31.647B13.61379.09869.00
5660 KOBELCO WIRE CO LTD
936.000.43%4.00Sức mua mạnh3.200K5.509B907.00
5695 POWDERTECH CO LTD
2788.000.36%10.00Bán1.400K8.048B26.59104.48249.00
5706 MITSUI MINING & SMELTING CO
3360.00-2.18%-75.00Bán1.040M196.205B3.74917.9711826.00
5711 MITSUBISHI MATERIALS CORP
2300.00-1.37%-32.00Theo dõi887.900K304.675B7.45312.8727162.00
5715 FURUKAWA CO
1289.00-1.75%-23.00Mua88.600K51.267B6.33207.272752.00
5727 TOHO TITANIUM CO
1239.000.81%10.00Mua738.500K87.471B-27.68956.00
5757 CK SAN-ETSU CO LTD
3355.00-2.04%-70.00Bán10.700K28.447B10.83316.13916.00
5781 TOHO KINZOKU(METAL)
1121.006.76%71.00Mua61.400K2.434B10.22102.71139.00
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO
2418.00-0.21%-5.00Bán542.700K170.511B26.6790.8648449.00
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
1529.00-0.03%-0.50Mua3.788M1192.837B9.85155.22286784.00
5803 FUJIKURA
706.00-0.84%-6.00Mua3.028M196.293B33.0121.5753717.00
5805 SWCC SHOWA HOLDINGS CO.LTD
2414.001.60%38.00Mua251.200K70.896B11.28210.714319.00
5809 TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO
560.000.72%4.00Mua201.000K34.351B12.9442.96977.00
5816 ONAMBA CO LTD
752.001.21%9.00Sức mua mạnh126.400K9.055B7.20103.134050.00
5817 JMACS JAPAN CO LTD
585.002.45%14.00Sức mua mạnh19.000K2.676B46.8412.19161.00
5819 CANARE ELECTRIC CO
1775.000.17%3.00Mua5.200K11.960B17.22102.92281.00
5820 MITSUBOSHI CO
2966.00-2.11%-64.00Mua9.600K3.466B16.61182.44227.00
5821 HIRAKAWA HEWTECH CORP
1260.000.56%7.00Mua15.800K17.601B14.6685.502053.00
5851 RYOBI LTD
1336.000.45%6.00Bán98.900K43.050B35.9936.957396.00
5852 AHRESTY CORPORATION
470.002.17%10.00Sức mua mạnh160.900K11.825B-5.856124.00
5856 LIFE INTELLIGENT ENT HLDGS CO LTD
67.001.52%1.00Bán42.700K4.943B11.085.96159.00
5900 DAIKEN CO LTD
725.00-1.23%-9.00Bán7004.255B14.4850.68314.00
5903 SHINPO CO LTD
1279.000.55%7.00Mua3.900K7.199B14.0490.62
5906 MK SEIKO CO LTD
402.000.25%1.00Bán3.300K5.830B10.1839.401304.00
5909 CORONA CORPORATION
922.000.66%6.00Mua19.100K26.647B28.0732.642283.00
5928 ALMETAX MANUFACTURING CO
281.001.08%3.00Sức mua mạnh9.300K2.865B-62.52367.00
5929 SANWA HOLDINGS CORP
1546.000.00%0.00Mua711.100K341.499B14.36107.9311540.00
5930 BUNKA SHUTTER CO
1193.001.53%18.00Sức mua mạnh196.500K80.998B11.94112.334764.00
5932 SANKYO TATEYAMA INC
807.000.37%3.00Mua78.100K25.213B14.9853.6710577.00
5933 ALINCO INC
1057.001.63%17.00Sức mua mạnh28.900K20.097B11.4890.631367.00
5935 GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO
4635.00-1.28%-60.00Bán2003.556B483.949.70304.00
5936 TOYO SHUTTER CO
680.001.49%10.00Sức mua mạnh7.300K4.245B10.2265.57562.00
5938 LIXIL CORPORATION
3225.00-1.98%-65.00Bán1.712M956.419B27.74125.9151879.00
5939 OTANI KOGYO CO LTD
4800.00-1.03%-50.00Bán4003.779B23.58205.70171.00
5940 FUJISASH CO LTD
77.00-1.28%-1.00Sức bán mạnh487.700K9.843B9.538.183055.00
5941 NAKANISHI MFG CO
1135.00-2.99%-35.00Bán2.800K7.374B9.10128.59585.00
5943 NORITZ CORP
1959.00-0.25%-5.00Mua114.300K90.348B10.30191.046995.00
5945 TENRYU SAW MFG CO
2804.000.50%14.00Theo dõi2.200K12.911B9.15304.821079.00
5946 CHOFU SEISAKUSHO CO
2249.002.04%45.00Sức mua mạnh30.300K76.566B24.0291.771229.00
5947 RINNAI CORP
13530.001.42%190.00Sức mua mạnh207.600K664.363B22.85583.8810386.00
5949 UNIPRES CORP
943.000.53%5.00Bán130.500K42.183B-279.118996.00
5950 JAPAN POWER FASTENING CO
117.000.86%1.00Sức bán mạnh21.500K1.882B-6.03169.00
5951 DAINICHI CO LTD
793.001.67%13.00Mua21.600K12.625B8.6190.56509.00
5952 AMATEI INCORPORATED
165.000.61%1.00Bán18.200K1.930B-0.11171.00
5955 YAMASHINA CORP
77.00-2.53%-2.00Sức bán mạnh1.332M10.886B24.753.19425.00
5956 TOSO CO LTD
548.001.29%7.00Sức mua mạnh9004.832B6.8079.52932.00
5957 NITTOSEIKO CO LTD
706.00-0.70%-5.00Mua154.000K26.261B15.9444.611856.00
5959 OKABE CO LTD
715.001.13%8.00Mua90.900K34.379B12.0558.691103.00
5964 TOYO KNIFE CO LTD
1206.00-2.11%-26.00Bán7001.767B2.55482.86254.00
5965 FUJIMAK CORP
797.000.76%6.00Mua2.400K10.367B23.0534.311048.00
5970 G-TEKT CORPORATION
1562.000.00%0.00Mua55.100K67.058B7.00223.088172.00
5971 KYOWAKOGYOSYO CO
4215.000.48%20.00Bán1005.696B9.96421.21310.00
5973 TOAMI CORP
533.001.33%7.00Sức mua mạnh2.500K3.275B10.1052.07249.00
5975 TOPRE CORPORATION
1432.000.42%6.00Mua136.400K74.984B4.68304.846098.00
5976 NETUREN CO LTD
707.001.87%13.00Sức mua mạnh192.600K27.664B17.3340.041571.00
5981 TOKYO ROPE MANUFACTURING CO
1021.000.49%5.00Bán38.100K16.367B15.0667.481589.00
5983 IWABUCHI CORP
5740.000.35%20.00Mua4006.144B12.24467.26393.00
5984 KANEFUSA CORP
700.000.29%2.00Mua2.400K9.702B9.1076.711200.00
5985 SUNCALL CORP
493.00-0.20%-1.00Mua181.600K15.654B15.5031.902292.00
5986 MOLITEC STEEL CO
474.000.85%4.00Mua70.300K10.530B-5.42613.00
5987 ONEX CORP (JAPAN)
961.000.10%1.00Bán1.300K1.590B-122.09
5988 PIOLAX INC
1620.001.25%20.00Mua83.500K55.863B11.12143.842952.00
5989 H-ONE CO.LTD
763.001.60%12.00Sức mua mạnh54.200K21.077B3.55213.907198.00
5991 NHK SPRING CO LTD
830.00-0.12%-1.00Mua502.900K189.484B8.23101.0118375.00
5992 CHUO SPRING CO
1147.000.53%6.00Mua26.000K28.433B13.2686.023121.00
5994 FINE SINTER CO LTD
1830.002.52%45.00Sức mua mạnh1.100K7.856B5.45327.782281.00
5997 KYORITSU AIR TECH INC
614.000.82%5.00Mua10.500K2.919B6.8888.54339.00
Tải thêm