Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

564
Cổ phiếu
97019.240B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.447M
Khối lượng
−2.59%
Thay đổi
+8.35%
Hiệu suất Tháng
+28.32%
Hiệu suất Năm
+6.75%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1723 NIHON DENGI CO
3935.00-0.76%-30.00Bán3.100K31.743B9.66410.47798.00Máy móc Công nghiệp
1777 KAWASAKI SETSUBI KOGYO CO. LTD.
464.00-0.22%-1.00Sức bán mạnh4.900K5.563B8.1257.28372.00Sản phẩm Xây dựng
1787 NAKABOHTEC CORROSION PROTECTING
5220.00-2.61%-140.00Sức mua mạnh1.300K12.975B14.52369.13263.00Sản phẩm Điện
1909 NIPPON DRY-CHEMICAL CO LTD
1571.00-2.60%-42.00Mua11.300K11.293B6.70240.811032.00Sản xuất hỗn hợp
1948 KODENSHA CO LTD
4890.000.20%10.00Mua1.000K8.651B5.76847.55664.00Sản phẩm Điện
1952 SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES CO
2195.00-0.14%-3.00Bán39.000K51.118B9.17241.051625.00Sản phẩm Xây dựng
1964 CHUGAI RO CO LTD
2012.007.48%140.00Mua283.100K14.372B-45.59731.00Máy móc Công nghiệp
1965 TECHNO RYOWA LTD
896.00-0.44%-4.00Mua9.000K19.595B11.9675.22844.00Sản phẩm Xây dựng
1969 TAKASAGO THERMAL ENGINEERING CO
1576.00-2.90%-47.00Bán559.400K112.883B13.16123.365899.00Sản phẩm Xây dựng
1972 SANKO METAL INDUSTRIAL CO
3020.00-1.15%-35.00Mua19.800K11.780B9.03338.44470.00Sản phẩm Xây dựng
1979 TAIKISHA LTD
2810.00-2.63%-76.00Bán100.800K98.321B16.51174.834783.00Sản phẩm Xây dựng
1992 KANDA TSUSHINKI CO
1025.000.79%8.00Bán3.200K2.461B5.26193.37260.00Máy móc Công nghiệp
2773 MUTUAL CORPORATION
867.00-1.25%-11.00Bán7.500K5.665B6.18142.02189.00Máy móc Công nghiệp
3004 SHINYEI KAISHA
1359.00-2.16%-30.00Bán45.200K5.320B-6.80548.00Tập đoàn Công nghiệp
3024 CREATE CORPORATION
661.000.46%3.00Sức mua mạnh2.300K2.575B-2.42528.00Sản xuất hỗn hợp
3036 ALCONIX CORPORATION
1574.00-2.48%-40.00Bán84.500K40.408B19.0384.812552.00Chế tạo Kim loại
3116 TOYOTA BOSHOKU CORP
1652.00-4.23%-73.00Bán734.100K322.312B16.38105.3244375.00Bộ phận tự động hóa: OEM
3161 AZEARTH CORPORATION
746.000.54%4.00Bán61.200K4.176B10.2672.32171.00Sản xuất hỗn hợp
3420 KFC LTD (JAPAN)
2120.000.00%0.00Bán2.700K15.602B7.11298.01282.00Chế tạo Kim loại
3421 INABA SEISAKUSHO
1382.00-1.07%-15.00Bán27.000K23.000B14.7394.871058.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
3422 MARUJUN CO. LTD.
875.00-0.46%-4.00Mua1.300K10.316B4.32203.532245.00Chế tạo Kim loại
3423 SE CORP
288.00-1.71%-5.00Mua25.800K8.792B20.2814.45526.00Sản phẩm Xây dựng
3426 ATOM LIVIN TECH
1438.00-0.14%-2.00Bán9005.745B13.93103.39123.00Chế tạo Kim loại
3434 ALPHA CORP
1046.00-3.42%-37.00Bán35.500K10.345B-354.154516.00Sản xuất hỗn hợp
3435 SANKO TECHNO CO LTD
916.00-0.54%-5.00Mua5.200K7.245B7.29127.75583.00Sản xuất hỗn hợp
3437 TOKUDEN CO.LTD
2200.000.00%0.00Bán1.400K3.478B9.31236.20250.00Chế tạo Kim loại
3439 MITSUCHI CORPORATION
2300.000.00%0.00Mua1005.822B-97.23490.00Bộ phận tự động hóa: OEM
3440 NISSO PRONITY CO LTD
857.00-3.27%-29.00Bán38.500K5.692B12.0075.21264.00Chế tạo Kim loại
3441 SANNO CO LTD
1428.00-2.19%-32.00Bán73.300K6.739B25.3457.62507.00Máy móc Công nghiệp
3444 KIKUCHI SEISAKUSHO CO LTD
931.000.43%4.00Sức mua mạnh61.800K11.203B-91.93395.00Chế tạo Kim loại
3446 JTEC CORPORATION
3610.00-3.09%-115.00Bán14.900K21.809B-6.2242.00Máy móc Công nghiệp
3447 SHINWA CO LTD
773.00-1.15%-9.00Mua58.100K11.018B8.8388.82161.00Sản phẩm Xây dựng
3449 TECHNOFLEX CORP
998.000.71%7.00Bán40.900K18.076B15.0466.14Máy móc Công nghiệp
3526 ASHIMORI INDUSTRY CO
1038.002.98%30.00Mua16.000K6.052B-141.652871.00Bộ phận tự động hóa: OEM
3553 KYOWA LEATHER CLOTH CO
650.00-1.81%-12.00Bán22.800K16.218B20.7431.921392.00Bộ phận tự động hóa: OEM
3583 AUBEX CORP
635.00-0.16%-1.00Mua1.600K1.757B17.4536.45423.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
3910 MKSYSTEM CORPORATION
687.00-2.00%-14.00Bán140.500K3.805B26.7626.20114.00Sản phẩm Điện
3955 IMURA ENVELOPE
929.00-0.11%-1.00Mua15.500K9.418B13.5269.36868.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
3956 KOKUSAI CHART CORP
384.000.00%0.00Sức mua mạnh268.500K2.304B20.0219.18123.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
4099 SHIKOKU CHEMICAL CORP
1195.00-2.85%-35.00Bán74.200K68.316B12.5697.941206.00Sản xuất hỗn hợp
4216 ASAHI YUKIZAI CORPORATION
1458.00-1.42%-21.00Bán48.100K28.326B11.59127.611540.00Sản xuất hỗn hợp
4222 KODAMA CHEMICAL INDUSTRY CO
486.00-2.02%-10.00Mua42.400K3.863B-18.84842.00Bộ phận tự động hóa: OEM
4237 FUJIPREAM CORP
368.00-3.66%-14.00Bán172.200K10.916B68.875.55172.00Tập đoàn Công nghiệp
4246 DAIKYONISHIKAWA CORPORATION
732.00-3.94%-30.00Sức bán mạnh190.600K54.088B39.4619.325432.00Bộ phận tự động hóa: OEM
4248 TAKEMOTO YOHKI CO LTD
836.00-0.48%-4.00Bán49.200K10.524B21.6339.16Sản xuất hỗn hợp
4369 TRI CHEMICAL LABORATORIES INC.
3800.00-2.69%-105.00Bán442.900K126.901B34.37113.61167.00Tập đoàn Công nghiệp
4619 NIHON TOKUSHU TORYO
1087.00-2.07%-23.00Bán40.000K24.427B50.6821.901242.00Bộ phận tự động hóa: OEM
4720 JOHNAN ACADEMIC PREPARATORY
415.001.22%5.00Mua2.300K3.302B-2.79383.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
4750 DAISAN CO LTD
611.00-0.16%-1.00Mua3.300K3.925B62.269.83516.00Sản phẩm Xây dựng
5121 FUJIKURA COMPOSITES INC
444.00-2.42%-11.00Mua104.500K10.646B25.7217.692550.00Sản xuất hỗn hợp
5161 NISHIKAWA RUBBER CO
1520.000.66%10.00Mua7.200K29.579B29.9750.386696.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5184 NICHIRIN CO LTD
1732.00-2.53%-45.00Mua17.100K25.312B10.63167.16Sản xuất hỗn hợp
5185 FUKOKU CO LTD
669.00-3.32%-23.00Bán46.900K11.475B-22.405079.00Sản xuất hỗn hợp
5189 SAKURA RUBBER CO
4055.00-1.10%-45.00Bán1003.967B17.88229.24360.00Sản xuất hỗn hợp
5191 SUMITOMO RIKO CO LTD
614.00-3.76%-24.00Bán173.300K66.242B-67.7926109.00Sản xuất hỗn hợp
5192 MITSUBOSHI BELTING
1643.00-2.95%-50.00Sức bán mạnh71.000K49.227B12.98130.414277.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5194 SAGAMI RUBBER INDUSTRIES CO
1112.001.00%11.00Bán21.200K11.954B16.3967.16862.00Sản xuất hỗn hợp
5195 BANDO CHEMICAL INDUSTRIES LTD
712.00-3.39%-25.00Mua111.000K33.585B1430.510.524116.00Sản xuất hỗn hợp
5199 FUJI LATEX CO
3020.00-3.51%-110.00Bán14.400K3.972B-6.76292.00Sản xuất hỗn hợp
5202 NIPPON SHEET GLASS CO
539.00-3.58%-20.00Mua1.333M50.751B-397.1026803.00Sản phẩm Xây dựng
5301 TOKAI CARBON CO
1441.00-4.76%-72.00Bán2.373M322.529B316.374.78Sản phẩm Điện
5304 SEC CARBON LIMITED
6500.00-4.27%-290.00Bán31.100K27.604B7.24937.90257.00Sản phẩm Điện
5332 TOTO LTD
6410.00-4.19%-280.00Bán689.300K1133.590B65.30102.6133554.00Sản phẩm Xây dựng
5332 TOTO LTD.
7130.0038.99%2000.00Sức mua mạnh1001133.590B50.07102.6133554.00Sản phẩm Xây dựng
5333 NGK INSULATORS
1880.00-3.24%-63.00Mua2.067M615.103B28.0269.4720000.00Sản phẩm Điện
5334 NGK SPARK PLUG CO
1802.00-3.48%-65.00Bán1.293M379.828B12.87145.0216430.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5337 DANTO HOLDINGS CORPORATION
354.00-4.32%-16.00Bán203.100K10.976B-8.49187.00Sản phẩm Xây dựng
5341 ASAHI EITO CO LTD
913.00-1.40%-13.00Mua71.300K2.833B107.408.73Sản phẩm Xây dựng
5342 JANIS LTD.
560.000.18%1.00Bán2002.059B-56.23199.00Sản phẩm Xây dựng
5343 NIKKO COMPANY
147.000.68%1.00Bán6.200K3.403B-19.78639.00Sản phẩm Điện
5344 MARUWA CO LTD
10100.00-3.63%-380.00Bán54.900K129.279B18.77558.311580.00Sản phẩm Điện
5352 KROSAKI HARIMA CORP
4800.00-0.10%-5.00Mua38.700K40.473B8.65555.604827.00Sản phẩm Xây dựng
5367 NIKKATO CORP
705.001.44%10.00Bán17.000K8.295B45.3615.32299.00Máy móc Công nghiệp
5380 SHINTO COMPANY(JP)
1981.00-1.93%-39.00Bán100714.769M-162.51133.00Sản phẩm Xây dựng
5393 NICHIAS CORP
2487.00-0.68%-17.00Mua206.900K166.101B13.20189.646260.00Sản phẩm Xây dựng
5458 TAKASAGO TEKKO KK
700.00-1.13%-8.00Mua3002.126B-5.00142.00Chế tạo Kim loại
5463 MARUICHI STEEL TUBE
2433.00-2.01%-50.00Mua464.500K203.384B24.83100.531990.00Chế tạo Kim loại
5486 HITACHI METALS
1689.00-1.46%-25.00Bán1.323M732.845B-75.8629805.00Sản xuất hỗn hợp
5542 SHINHOKOKU STEEL CORP
1191.0013.21%139.00Mua477.600K3.517B18.3657.31Chế tạo Kim loại
5563 NIPPON DENKO CO LTD
279.00-4.12%-12.00Bán1.696M42.711B16.3217.83Chế tạo Kim loại
5602 KURIMOTO LTD
1705.00-2.01%-35.00Bán43.900K21.217B6.45269.882116.00Tập đoàn Công nghiệp
5603 KOGI CORPORATION
1153.00-1.45%-17.00Mua5.200K3.878B-13.58763.00Chế tạo Kim loại
5607 CHUO MALLEABLE IRON CO. LTD.
412.000.00%0.00Mua1.700K6.303B11.3736.251078.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5609 NIPPON CHUZO KK
930.000.22%2.00Mua56.700K4.762B11.2882.24301.00Máy móc Công nghiệp
5610 DAIWA HEAVY INDUSTRY CO
731.00-0.54%-4.00Bán1.000K967.647M-267.68Chế tạo Kim loại
5612 NIPPON CHUTETSUKAN KK
1362.00-0.37%-5.00Mua13.300K4.392B6.16222.03325.00Chế tạo Kim loại
5631 JAPAN STEEL WORKS
2720.00-3.27%-92.00Bán565.800K206.839B25.99108.185334.00Sản xuất hỗn hợp
5632 MITSUBISHI STEEL MFG CO
792.00-1.86%-15.00Mua216.600K12.415B-247.524288.00Chế tạo Kim loại
5644 METALART CORP
1635.00-4.61%-79.00Mua39.300K5.182B5.10335.80732.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5658 NICHIA STEEL WORKS
289.00-0.69%-2.00Sức bán mạnh23.000K14.084B26.9810.79787.00Chế tạo Kim loại
5659 NIPPON SEISEN CO
3555.00-3.00%-110.00Bán28.100K22.478B13.94262.83876.00Chế tạo Kim loại
5660 KOBELCO WIRE CO LTD
920.00-1.39%-13.00Mua2.300K5.515B87.5810.65907.00Chế tạo Kim loại
5695 POWDERTECH CO LTD
2874.00-0.73%-21.00Bán3.100K8.579B27.33105.92254.00Sản phẩm Điện
5706 MITSUI MINING & SMELTING CO
3710.00-2.24%-85.00Bán879.800K216.717B23.13164.1012197.00Chế tạo Kim loại
5711 MITSUBISHI MATERIALS CORP
2503.00-3.69%-96.00Mua785.200K339.583B-548.9028601.00Chế tạo Kim loại
5715 FURUKAWA CO
1307.00-3.54%-48.00Mua178.300K52.948B9.57141.552755.00Máy móc Công nghiệp
5727 TOHO TITANIUM CO
956.00-0.10%-1.00Mua598.700K68.112B110.758.64907.00Chế tạo Kim loại
5757 CK SAN-ETSU CO LTD
3800.00-3.31%-130.00Bán3.300K32.409B32.23121.95919.00Chế tạo Kim loại
5781 TOHO KINZOKU(METAL)
1141.00-6.86%-84.00Bán19.600K2.840B458.442.67140.00Chế tạo Kim loại
5801 FURUKAWA ELECTRIC CO
2781.00-1.73%-49.00Bán748.300K199.501B18.72151.1750232.00Sản phẩm Điện
5802 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES
1546.50-0.74%-11.50Mua4.472M1215.070B52.6029.62283910.00Sản phẩm Điện
5803 FUJIKURA
513.00-3.02%-16.00Mua2.204M145.688B-120.9155936.00Sản phẩm Điện
5805 SWCC SHOWA HOLDINGS CO.LTD
1634.00-4.00%-68.00Bán167.800K50.772B11.64146.204352.00Sản phẩm Điện
5809 TATSUTA ELECTRIC WIRE & CABLE CO
622.00-2.51%-16.00Sức bán mạnh309.300K39.417B13.4247.54936.00Sản phẩm Điện
5816 ONAMBA CO LTD
532.000.38%2.00Mua218.300K6.459B12.3243.03Sản phẩm Điện
5819 CANARE ELECTRIC CO
1725.00-0.46%-8.00Sức bán mạnh1.800K11.697B17.22100.67Sản phẩm Điện
5820 MITSUBOSHI CO
1327.00-1.34%-18.00Mua5001.538B7.26185.14240.00Chế tạo Kim loại
5821 HIRAKAWA HEWTECH CORP
1152.00-1.87%-22.00Bán58.500K16.492B23.6649.622194.00Sản phẩm Điện
5851 RYOBI LTD
1250.00-4.29%-56.00Bán158.500K42.274B-21.53Chế tạo Kim loại
5852 AHRESTY CORPORATION
391.00-2.74%-11.00Mua87.100K10.318B-151.266780.00Chế tạo Kim loại
5856 LIFE INTELLIGENT ENT HLDGS CO LTD
74.00-2.63%-2.00Bán126.000K5.692B7.679.91165.00Chế tạo Kim loại
5900 DAIKEN CO LTD
750.000.40%3.00Bán4.200K4.331B13.1057.04310.00Sản phẩm Xây dựng
5903 SHINPO CO LTD
1177.00-1.83%-22.00Sức bán mạnh9.600K6.786B20.6558.0696.00Máy móc Công nghiệp
5906 MK SEIKO CO LTD
513.00-3.39%-18.00Sức mua mạnh30.600K7.721B10.5050.571281.00Máy móc Công nghiệp
5909 CORONA CORPORATION
932.00-1.48%-14.00Sức bán mạnh29.700K27.520B-0.502304.00Máy móc Công nghiệp
5928 ALMETAX MANUFACTURING CO
273.00-3.87%-11.00Mua122.600K2.927B-81.73399.00Sản phẩm Xây dựng
5929 SANWA HOLDINGS CORP
1315.00-2.52%-34.00Mua1.068M297.984B13.6899.2011474.00Sản phẩm Xây dựng
5930 BUNKA SHUTTER CO
996.00-0.40%-4.00Mua181.700K71.693B10.95103.694782.00Sản phẩm Xây dựng
5932 SANKYO TATEYAMA INC
802.00-3.49%-29.00Sức bán mạnh77.200K26.062B-59.2410881.00Sản phẩm Xây dựng
5933 ALINCO INC
960.00-1.34%-13.00Theo dõi104.300K18.793B15.5762.471450.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
5935 GANTAN BEAUTY INDUSTRY CO
3975.001.15%45.00Bán1003.050B8.68452.62322.00Sản phẩm Xây dựng
5936 TOYO SHUTTER CO
700.00-2.37%-17.00Bán11.000K4.543B8.2786.72546.00Sản phẩm Xây dựng
5938 LIXIL GROUP CORPORATION
2880.00-0.96%-28.00Sức mua mạnh100876.097B21.01142.7261634.00Sản phẩm Xây dựng
5938 LIXIL CORPORATION
2987.00-1.09%-33.00Mua1.788M876.097B21.82142.7261634.00Sản phẩm Xây dựng
5939 OTANI KOGYO CO LTD
6220.000.48%30.00Bán1.200K4.823B22.04280.91174.00Sản phẩm Điện
5940 FUJISASH CO LTD
80.00-2.44%-2.00Sức bán mạnh1.649M10.342B35.912.283078.00Sản phẩm Xây dựng
5941 NAKANISHI MFG CO
1021.000.89%9.00Mua1.400K6.435B8.69116.47563.00Máy móc Công nghiệp
5943 NORITZ CORP
1597.00-2.14%-35.00Bán74.100K75.044B-64.01Sản phẩm Xây dựng
5945 TENRYU SAW MFG CO
2760.00-2.34%-66.00Bán4.300K13.077B13.00217.351078.00Máy móc Công nghiệp
5946 CHOFU SEISAKUSHO CO
2050.00-0.44%-9.00Sức bán mạnh36.500K71.528B27.4475.04Sản phẩm Xây dựng
5947 RINNAI CORP
10780.00-1.46%-160.00Bán145.200K562.297B22.01497.0810451.00Sản phẩm Xây dựng
5949 UNIPRES CORP
915.00-4.49%-43.00Sức bán mạnh512.000K43.083B-455.719875.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5950 JAPAN POWER FASTENING CO
128.00-1.54%-2.00Bán51.200K2.109B-19.85Chế tạo Kim loại
5951 DAINICHI CO LTD
815.00-1.09%-9.00Bán57.600K13.337B18.4844.60496.00Máy móc Công nghiệp
5952 AMATEI INCORPORATED
168.00-2.33%-4.00Bán247.900K2.024B-3.12175.00Chế tạo Kim loại
5953 SHOWA MANUFACTURING CO
1960.001.03%20.00Mua2001.599B-274.18387.00Chế tạo Kim loại
5955 YAMASHINA CORP
80.00-3.61%-3.00Mua985.300K11.437B50.871.63451.00Chế tạo Kim loại
5956 TOSO CO LTD
550.00-0.36%-2.00Mua2.700K4.930B7.2376.33915.00Sản phẩm Xây dựng
5957 NITTOSEIKO CO LTD
604.00-9.04%-60.00Mua1.389M24.447B31.9520.78Máy móc Công nghiệp
5959 OKABE CO LTD
761.00-2.31%-18.00Sức bán mạnh73.000K37.809B14.1655.01Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
5964 TOYO KNIFE CO LTD
780.00-1.76%-14.00Bán3.300K1.139B15.5950.92254.00Máy móc Công nghiệp
5965 FUJIMAK CORP
738.00-0.14%-1.00Bán1.800K9.686B620.121.19Máy móc Công nghiệp
5970 G-TEKT CORPORATION
1392.00-3.73%-54.00Bán85.300K62.078B15.3494.248676.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5971 KYOWAKOGYOSYO CO
4200.00-3.67%-160.00Mua2005.920B17.95242.96307.00Chế tạo Kim loại
5973 TOAMI CORP
520.00-0.76%-4.00Bán2.200K3.262B8.5261.48246.00Chế tạo Kim loại
5975 TOPRE CORPORATION
1518.00-3.44%-54.00Bán133.800K82.514B19.8779.135546.00Bộ phận tự động hóa: OEM
5976 NETUREN CO LTD
523.00-2.06%-11.00Mua80.100K21.816B-4.141640.00Chế tạo Kim loại
5979 KANESO CO. LTD.
4050.00-2.88%-120.00Bán2005.766B22.23187.60232.00Chế tạo Kim loại
5981 TOKYO ROPE MANUFACTURING CO
1416.00-0.14%-2.00Mua131.700K22.844B-173.321766.00Chế tạo Kim loại
5983 IWABUCHI CORP
5680.00-0.87%-50.00Bán3.200K6.155B15.12379.05404.00Chế tạo Kim loại
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất