Bán Lẻ (Khu vực)

250
Cổ phiếu
43595.661B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.392M
Khối lượng
+0.20%
Thay đổi
+3.57%
Hiệu suất Tháng
+19.36%
Hiệu suất Năm
+19.46%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
2138CROOZ INC
828 JPY+2.10%225.2K0.709.02B JPY7.11116.46 JPY+3450.01%0.00%Bán Lẻ
2294KAKIYASU HONTEN
2470 JPY−0.24%8.7K0.8525.918B JPY17.30142.73 JPY−23.73%3.43%Bán Lẻ
2437SHINWA WISE HLDGS CO LTD
587 JPY+4.82%202.2K2.525.678B JPY34.0517.24 JPY+13.30%1.25%Bán Lẻ
2499NIHONWASOU HOLDINGS INC
384 JPY+3.23%73.9K2.713.372B JPY19.2419.96 JPY−35.04%3.49%Bán Lẻ
2651LAWSON INC
7299 JPY−1.24%246.5K0.78739.626B JPY17.54416.11 JPY+162.20%2.60%Bán Lẻ
Theo dõi
2652MANDARAKE INC
1814 JPY+3.48%181.4K0.8611.613B JPY9.63188.45 JPY+112.51%0.06%Bán Lẻ
2653AEON KYUSHU CO LTD
2341 JPY+0.13%3.1K0.3781.196B JPY13.36175.18 JPY+73.41%1.80%Bán Lẻ
2659SAN-A CO LTD
4635 JPY+0.76%63K1.14142.122B JPY15.30302.85 JPY+28.87%1.61%Bán Lẻ
2664CAWACHI LIMITED
2530 JPY−0.55%27.9K0.5056.787B JPY12.82197.37 JPY+0.64%1.97%Bán Lẻ
2666AUTOWAVE CO LTD
157 JPY−0.63%16.4K0.312.283B JPY8.5118.44 JPY+22.53%1.27%Bán Lẻ
2674HARD OFF CORPORATION CO LTD
1551 JPY+1.44%30.5K1.0121.223B JPY12.88120.38 JPY+21.03%3.92%Bán Lẻ
2678ASKUL CORP
2152 JPY0.00%250.6K0.84209.805B JPY21.7998.74 JPY+10.73%1.67%Bán Lẻ
Mua
2681GEO HOLDINGS CORP
2450 JPY+4.79%387.4K1.4292.69B JPY14.58168.08 JPY−27.04%1.03%Bán Lẻ
2683UOKI CO LTD
1090 JPY+0.18%3.2K1.212.778B JPY−4.12 JPY−114.40%0.92%Bán Lẻ
2685ADASTRIA CO LTD
3860 JPY+0.78%293.1K0.80173.299B JPY16.31236.61 JPY+28.05%1.83%Bán Lẻ
Mua
2686GFOOT CO.LTD
290 JPY0.00%19K1.4012.343B JPY−98.39 JPY+31.95%0.00%Bán Lẻ
2687CVS BAY AREA INC
674 JPY+0.90%37.5K1.233.297B JPY10.9461.60 JPY2.69%Bán Lẻ
2698CAN DO CO LTD
2658 JPY+1.33%28.7K1.1741.873B JPY−34.11 JPY−711.87%0.32%Bán Lẻ
2726PAL GROUP HOLDINGS CO LTD
2358 JPY+1.77%302.9K0.85208.988B JPY17.03138.48 JPY+65.18%1.62%Bán Lẻ
Mua
2730EDION CORP
1491 JPY−0.13%266.2K1.24155.643B JPY14.39103.65 JPY−5.78%2.95%Bán Lẻ
Theo dõi
2735WATTS CO LTD
584 JPY+1.74%74K1.467.656B JPY31.6718.44 JPY−68.10%2.61%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
2742HALOWS CO LTD
4210 JPY−0.94%11.5K0.4490.787B JPY13.50311.88 JPY+8.44%0.99%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
2747HOKUYU LUCKY CO.LTD.
3095 JPY+0.16%3000.433.906B JPY9.92312.08 JPY+2152.96%1.62%Bán Lẻ
2754TOKATSU HOLDINGS CO LTD
442 JPY+0.45%8000.472.129B JPY8.4752.19 JPY−5.31%3.41%Bán Lẻ
2769VILLAGE VANGUARD CO LTD
1083 JPY−0.28%11.8K0.438.526B JPY−40.28 JPY−310.79%0.00%Bán Lẻ
2778PALEMO HOLDINGS CO LTD
189 JPY+2.16%125.5K1.472.207B JPY4.5741.32 JPY0.00%Bán Lẻ
2780KOMEHYO HOLDINGS CO LTD
4070 JPY+3.04%174.6K0.7943.278B JPY9.38433.72 JPY+80.83%2.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
2782SERIA CO LTD
2434 JPY+2.53%577.5K0.81180.043B JPY20.60118.17 JPY−29.02%2.95%Bán Lẻ
Theo dõi
2790NAFCO CO LTD
1875 JPY+0.27%9.5K0.7653.412B JPY13.65137.35 JPY−48.60%3.05%Bán Lẻ
2791DAIKOKUTENBUSSAN CO
6320 JPY+1.61%25.5K0.7786.637B JPY21.76290.40 JPY−11.88%0.47%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
2901ISHIGAKI FOODS CO
151 JPY−0.66%19.2K0.742.173B JPY−6.95 JPY+44.06%0.00%Bán Lẻ
2930KITANOTATSUJIN CORP
208 JPY+1.96%444.7K0.6828.354B JPY99.382.09 JPY−71.30%0.74%Bán Lẻ
3011BANNERS CO LTD
135 JPY−0.74%6K0.732.2B JPY12.7410.60 JPY−5.76%2.94%Bán Lẻ
3020APPLIED CO.LTD
2395 JPY+0.38%2.7K1.936.45B JPY4.98481.30 JPY+15.64%3.35%Bán Lẻ
3031RACCOON HOLDINGS INC
738 JPY+6.65%828.7K3.2115.284B JPY33.2422.20 JPY−33.26%2.60%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3034QOL HOLDINGS CO LTD
1687 JPY+0.72%48.9K0.6461.506B JPY12.09139.49 JPY−4.84%1.91%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3038KOBE BUSSAN CO LTD
4004 JPY+4.00%1.788M1.24839.349B JPY43.4292.22 JPY−0.88%0.57%Bán Lẻ
Mua
3048BIC CAMERA INC.
1228 JPY0.00%310.6K0.69216.052B JPY71.7017.13 JPY−47.71%1.22%Bán Lẻ
Theo dõi
3050DCM HOLDINGS CO LTD
1254 JPY−0.16%191.9K0.44168.906B JPY10.35121.19 JPY+2.38%3.18%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3058SANYODO HOLDINGS INC
678 JPY+0.30%4.4K0.724.924B JPY−57.91 JPY−11.22%0.00%Bán Lẻ
3059HIRAKI CO.LTD
997 JPY0.00%2K0.684.856B JPY−2.59 JPY−104.67%2.01%Bán Lẻ
3080JASON CO LTD (JP)
516 JPY+0.58%12.9K1.756.572B JPY10.2350.43 JPY+10.38%2.53%Bán Lẻ
3083CS MEN CO.LTD.
681 JPY−2.16%19.9K1.002.006B JPY−28.66 JPY+64.06%0.00%Bán Lẻ
3086J FRONT RETAILING CO LTD
1362.0 JPY−0.58%1.065M0.94358.756B JPY21.0464.72 JPY+3.00%2.34%Bán Lẻ
Mua
3088MATSUKIYOCOCOKARA & CO
2511.0 JPY−0.81%1.01M0.541.067T JPY22.01114.07 JPY+16.08%1.25%Bán Lẻ
Mua
3092ZOZO INC
3129 JPY+0.94%1.236M0.93894.569B JPY23.02135.95 JPY+10.11%2.90%Bán Lẻ
Mua
3093TREASURE FACTORY CO LTD
1257 JPY+2.44%200.4K0.9829.401B JPY14.7885.04 JPY+43.89%2.00%Bán Lẻ
Theo dõi
3094SUPER VALUE CO LTD
1119 JPY−0.97%1.9K0.4714.32B JPY−170.97 JPY+38.79%0.00%Bán Lẻ
3096OCEAN SYSTEM CORPORATION
1008 JPY−0.10%5.7K1.659.499B JPY12.9877.63 JPY−6.32%1.39%Bán Lẻ
3099ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD
1685.5 JPY−1.46%1.799M0.73653.164B JPY16.34103.16 JPY+39.61%1.17%Bán Lẻ
Mua
3134HAMEE CORP
1018 JPY+2.72%37.7K0.9715.767B JPY26.7638.04 JPY−64.28%2.27%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3135MARKETENTERPRISE CO LTD
1206 JPY−0.25%14.4K1.146.442B JPY107.3011.24 JPY0.00%Bán Lẻ
3141WELCIA HOLDINGS CO LTD
2532.5 JPY−0.57%576.1K0.26530.986B JPY20.15125.68 JPY−6.34%1.30%Bán Lẻ
Mua
3148CREATE SD HOLDINGS CO LTD
3050 JPY−0.49%96.4K0.83193.765B JPY14.92204.39 JPY+2.34%1.76%Bán Lẻ
3169MISAWA & CO LTD
640 JPY+0.63%7.8K1.434.523B JPY40.1015.96 JPY−77.80%1.57%Bán Lẻ
3172TEA LIFE CO LTD
1420 JPY+0.35%55.6K9.286.031B JPY10.09140.75 JPY+5.68%3.67%Bán Lẻ
3174HAPPINESS AND D CO LTD
900 JPY+0.45%1.8K1.612.304B JPY−262.79 JPY−878.01%1.67%Bán Lẻ
3177ARIGATOU SERVICES COMPANY LIMITED
2980 JPY+1.09%1.1K0.902.71B JPY10.33288.58 JPY−29.93%3.73%Bán Lẻ
3179SYUPPIN CO LIMITED
1220 JPY+1.92%122.3K0.9824.185B JPY15.3679.41 JPY−29.56%2.51%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3181KAITORI OKOKU CO LTD
832 JPY+1.84%23.8K1.212.974B JPY9.5587.09 JPY+52.31%0.98%Bán Lẻ
3182OISIX RA DAICHI INC
1387 JPY+1.24%309.5K0.6350.085B JPY21.8963.35 JPY+58.35%0.00%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3184INTERNATIONAL CONGLOMERATE DSB AUTO
2700 JPY0.00%1000.175.669B JPY6.63407.45 JPY−15.74%1.85%Bán Lẻ
3185DREAM VISION CO LTD
159 JPY0.00%11.2K0.592.342B JPY−23.47 JPY−10828.11%0.00%Bán Lẻ
3186NEXTAGE CO LTD
2360 JPY+1.68%1.253M0.69179.707B JPY13.64172.99 JPY+3.66%1.38%Bán Lẻ
Mua
3189ANAP INC
246 JPY−1.60%164.4K0.191.285B JPY−229.41 JPY−100.06%0.00%Bán Lẻ
3190HOTMAN CO LTD
595 JPY−0.83%2.3K1.584.233B JPY23.7525.05 JPY−44.49%1.67%Bán Lẻ
3191JOYFUL HONDA CO LTD
1795 JPY+0.11%80.6K0.80115.66B JPY13.77130.38 JPY−22.45%2.57%Bán Lẻ
3192SHIROHATO CO LTD
326 JPY−1.81%41.5K1.272.21B JPY−8.11 JPY+65.63%0.00%Bán Lẻ
3195GENERATION PASS CO LTD
277 JPY+0.36%9.5K1.262.24B JPY19.0414.55 JPY−23.04%3.26%Bán Lẻ
3222UNITED SUPER MARKETS HLDGS INC
1009 JPY0.00%183.1K0.92129.462B JPY146.196.90 JPY−73.19%1.59%Bán Lẻ
Bán Mạnh
3232MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
575 JPY−0.86%48.4K0.6557.811B JPY11.9947.95 JPY+32.18%1.90%Bán Lẻ
Theo dõi
3319GOLF DIGEST ONLINE INC
661 JPY−0.75%75.9K0.7212.17B JPY−71.53 JPY−177.26%1.43%Bán Lẻ
3328BEENOS INC
1475 JPY+1.79%185K0.8717.948B JPY8.56172.24 JPY1.86%Bán Lẻ
3333ASAHI CO LTD
1305 JPY0.00%66K1.0234.079B JPY10.02130.23 JPY+14.86%3.87%Bán Lẻ
3341NIHON CHOUZAI CO LTD
1278 JPY−1.46%44.7K1.1738.893B JPY8.31153.74 JPY+16.00%1.93%Bán Lẻ
Theo dõi
3349COSMOS PHARMACEUTICAL CORP
16065 JPY+1.58%218.3K0.63626.259B JPY26.70601.63 JPY+1.84%0.74%Bán Lẻ
Mua
3352BUFFALO CO LTD
1280 JPY−1.01%2K1.573.03B JPY9.48135.00 JPY−17.15%3.87%Bán Lẻ
3353MEDICAL IKKOU GP CO LTD
2092 JPY0.00%1K1.007.858B JPY9.47220.80 JPY+6.19%1.91%Bán Lẻ
3375ZOA CORPORATION
1580 JPY0.00%2000.042.297B JPY6.01262.70 JPY+8.52%3.67%Bán Lẻ
3377BIKE O & CO LTD
648 JPY+0.31%41.5K0.489.022B JPY55.2511.73 JPY−89.47%4.64%Bán Lẻ
Theo dõi
3382SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
5770 JPY−0.29%2.484M0.935.111T JPY22.64254.87 JPY−6.35%2.07%Bán Lẻ
Mua
3391TSURUHA HOLDINGS INC
12235 JPY−0.45%95.3K0.42597.501B JPY22.91533.94 JPY+21.78%2.25%Bán Lẻ
Theo dõi
3395SAINT MARC HOLDINGS CO.LTD
2009 JPY+0.80%37.1K0.9942.512B JPY99.7920.13 JPY−67.99%2.36%Bán Lẻ
3396FELISSIMO CORPORATION
911 JPY0.00%6.5K1.286.489B JPY2163.900.42 JPY−99.78%1.65%Bán Lẻ
3415TOKYO BASE CO LTD
275 JPY+1.48%598.1K1.1212.431B JPY−7.64 JPY−624.99%0.74%Bán Lẻ
Theo dõi
3426ATOM LIVIN TECH
1299 JPY−0.23%5001.225.183B JPY16.6677.95 JPY−22.84%2.62%Bán Lẻ
3536AXAS HOLDINGS CO LTD
135 JPY+1.50%26.2K1.544.033B JPY3970.590.03 JPY−99.60%3.01%Bán Lẻ
3538WILLPLUS HOLDINGS CORPORATION
1079 JPY−0.64%22.6K0.4310.78B JPY8.90121.26 JPY−19.94%3.79%Bán Lẻ
Sức mua mạnh
3539JM HOLDINGS CO LTD
2055 JPY+0.24%22.5K0.7054.692B JPY12.42165.52 JPY+3.52%1.95%Bán Lẻ
3542VEGA CORP CO LTD
473 JPY+2.60%14.3K0.754.844B JPY58.098.14 JPY−60.85%2.17%Bán Lẻ
3544SATUDORA HOLDINGS CO LTD
775 JPY+0.91%20.6K1.6110.601B JPY71.3310.87 JPY−51.80%1.30%Bán Lẻ
3546ALLEANZA HOLDINGS CO LTD
1015 JPY+0.20%29.5K1.3030.523B JPY12.8579.02 JPY−27.52%3.75%Bán Lẻ
3548BAROQUE JAPAN LTD
827 JPY−0.12%115.9K1.1429.82B JPY29.7027.85 JPY−0.51%4.59%Bán Lẻ
3549KUSURI NO AOKI HOLDINGS CO LTD
3447 JPY+0.12%289.1K0.71325.699B JPY25.14137.12 JPY+11.47%0.30%Bán Lẻ
Mua
3556RENET JAPAN GROUP INC
698 JPY−0.43%98.9K0.938.806B JPY−23.35 JPY−157.52%0.00%Bán Lẻ
3557UNITED & COLLECTIVE CO LTD
1169 JPY−0.43%7.8K0.924.421B JPY−250.89 JPY−11.61%0.00%Bán Lẻ
3558JADE GROUP INC
1836 JPY+6.74%252.4K1.4519.388B JPY15.98114.87 JPY+86.10%0.00%Bán Lẻ
3566UNIFORM NEXT CO LTD
521 JPY+0.19%7.1K0.365.196B JPY15.4733.69 JPY+40.72%0.48%Bán Lẻ
3641PAPYLESS CO LTD
883 JPY0.00%23K1.918.504B JPY16.8752.35 JPY−36.00%1.13%Bán Lẻ
3779J ESCOM HOLDINGS
251 JPY−5.64%442.8K0.563.077B JPY−11.34 JPY−316.48%0.00%Bán Lẻ