Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

531
Cổ phiếu
50189.647B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.405M
Khối lượng
+0.81%
Thay đổi
+6.48%
Hiệu suất Tháng
−2.88%
Hiệu suất Năm
−7.32%
Hiệu suất YTD
           
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
1770.000.17%3.00Bán84.700K149919000.00264.820B19.1093.087675.00
2120 LIFULL CO LTD
175.001.74%3.00Bán195.400K34195000.0024.380B-53.341300.00
2121 MIXI. INC
2404.001.05%25.00Mua124.800K300019200.00173.823B18.12133.801452.00
2130 MEMBERS CO LTD
2900.003.09%87.00Mua33.300K96570000.0036.640B27.91101.041838.00
2138 CROOZ INC
843.00-0.35%-3.00Mua35.500K29926500.009.009B32.2527.91389.00
2148 ITMEDIA INC.
1723.005.00%82.00Mua53.600K92352800.0033.258B18.2793.03281.00
2150 CARENET INC
1188.003.04%35.00Mua493.600K586396800.0052.960B32.5436.85161.00
2158 FRONTEO INC
990.00-0.20%-2.00Bán Mạnh277.400K274626000.0040.022B30.7433.35310.00
2169 CDS CO LTD
1821.00-3.75%-71.00Bán18.000K32778000.0012.952B11.74161.71707.00
2186 SOBAL CORPORATION
1055.00-0.47%-5.00Mua6.600K6963000.008.331B17.9159.14979.00
2303 DAWN CORP
1737.00-0.23%-4.00Bán8.100K14069700.005.703B20.1188.52
2307 CROSS CAT CO LTD
1116.00-1.85%-21.00Mua24.800K27676800.0017.837B19.2660.54765.00
2315 CAICA DIGITAL INC
134.000.00%0.00Bán Mạnh387.600K51938400.0015.290B-7.20492.00
2317 SYSTENA CORPORATION
463.001.54%7.00Sức mua mạnh397.100K183857300.00178.975B29.1815.834293.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
99.00-1.00%-1.00Mua50.400K4989600.003.067B-0.9646.00
2323 FONFUN CORPORATION
429.002.14%9.00Mua80.300K34448700.001.418B-5.1322.00
2326 DIGITAL ARTS INC
6570.00-0.61%-40.00Mua42.200K277254000.0094.024B31.06220.57324.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3790.000.40%15.00Mua31.800K120522000.00353.191B17.93215.267143.00
2332 QUEST CO LTD
1202.000.00%0.00Mua2.900K3485800.006.072B8.79133.08851.00
2335 CUBE SYSTEM INC
1000.000.00%0.00Bán16.500K16500000.0013.459B15.7563.31639.00
2338 QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
860.00-0.12%-1.00Mua2.200K1892000.0010.014B-19.1154.00
2345 KUSHIM INC
600.002.74%16.00Mua759.400K455640000.008.507B-2.6365.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1474.00-0.74%-11.00Bán1.200K1768800.0016.492B9.72152.721507.00
2351 ASJ INC
561.001.08%6.00Mua700392700.004.453B-60.98156.00
2352 WOW WORLD INC
893.00-0.45%-4.00Bán18.200K16252600.003.859B27.0239.87195.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
461.000.00%0.00Mua53.700K24755700.008.270B13.3734.58613.00
2359 CORE CORPORATION
1513.001.68%25.00Mua2.200K3328600.0021.545B13.05115.951399.00
2391 PLANET INC
1217.000.00%0.00Bán Mạnh1.500K1825500.008.090B16.1075.7844.00
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1501.000.74%11.00Mua18.000K27018000.0010.301B12.28124.27662.00
2413 M3 INC
4695.001.65%76.00Mua1.600M7510591500.003210.389B53.3688.699384.00
2427 OUTSOURCING INC
1159.003.48%39.00Mua661.100K766214900.00150.889B-7.60121153.00
2428 WELLNET CORP
447.00-0.45%-2.00Bán Mạnh20.200K9029400.008.639B19.7923.27129.00
2432 DENA CO LTD
1910.000.26%5.00Bán221.800K423638000.00231.251B7.64255.562194.00
2440 GURUNAVI INC
472.002.61%12.00Mua652.100K307791200.0024.846B-100.211286.00
2454 ALL ABOUT INC
589.00-0.51%-3.00Mua1.300K765700.008.103B23.7125.39272.00
2459 AUN CONSULTINGS INC
167.00-0.60%-1.00Bán34.000K5678000.001.275B318.410.53
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
416.007.49%29.00Sức mua mạnh876.900K364790400.0027.607B17.5922.12482.00
2468 FUETREK CO.LTD
258.001.18%3.00Bán400103200.002.405B64.214.0091.00
2477 TEMAIRAZU INC
4880.000.10%5.00Bán20.100K98088000.0032.398B41.40120.78
2480 SYSTEM LOCATION
1692.00-3.64%-64.00Bán4.200K7106400.006.196B16.50106.4226.00
2484 DEMAE-CAN CO LTD
674.00-1.32%-9.00Mua881.800K594333200.0095.112B-321.27354.00
2488 JTP CO LTD
757.00-1.56%-12.00Mua16.400K12414800.004.340B15.4450.31400.00
2492 INFOMART CORPORATION
483.00-0.62%-3.00Mua524.800K253478400.00114.979B327.011.54506.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
834.00-0.36%-3.00Bán1.200K1000800.003.694B-208.10246.00
2497 UNITED INC
1612.000.25%4.00Bán16.700K26920400.0031.696B8.04202.36261.00
2656 VECTOR INC
320.000.31%1.00Mua1.148M367296000.003.817B-24.6124.00
2667 IMAGEONE CO LTD
750.000.27%2.00Mua202.800K152100000.007.682B-46.6050.00
2987 TASUKI CORP
1069.00-1.02%-11.00Mua122.600K131059400.0013.294B11.8196.2825.00
2998 CREAL INC
1270.00-2.31%-30.00Mua22.000K27940000.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1236.00-2.75%-35.00Bán Mạnh22.700K28057200.0025.395B16.2784.33653.00
3042 SECUAVAIL INC
283.000.71%2.00Bán7.800K2207400.002.184B-14.5472.00
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
819.000.12%1.00Bán500409500.002.646B7.71113.7287.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
505.00-0.59%-3.00Bán Mạnh5.900K2979500.003.205B9.7452.36149.00
3356 TERILOGY CO LTD
328.000.00%0.00Bán Mạnh11.000K3608000.005.363B19.7016.96201.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
3855.004.47%165.00Bán9.300K35851500.0049.951B21.53181.63776.00
3390 INEST INC
69.00-1.43%-1.00Mua127.600K8804400.004.707B379.00
3393 STARTIA HLDGS INC
911.000.44%4.00Mua57.300K52200300.009.267B8.95104.44872.00
3416 PIXTA INC
1112.00-0.89%-10.00Bán1.800K2001600.002.575B12.7589.16137.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
1385.004.77%63.00Sức mua mạnh91.700K127004500.0049.116B-31.21739.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
512.00-0.58%-3.00Bán Mạnh3.200K1638400.003.639B35.1614.79176.00
3626 TIS INC.
3830.000.39%15.00Mua325.100K1245133000.00972.042B23.56165.3221709.00
3627 JNS HOLDINGS INC
405.000.50%2.00Mua76.900K31144500.004.750B10.7639.20456.00
3628 DATA HORIZON CO.LTD
1803.00-2.44%-45.00Bán61.000K109983000.0023.517B-1.23251.00
3632 GREE INC
832.000.12%1.00Bán447.100K371987200.00153.671B15.8955.29
3634 SOCKETS INC
906.000.11%1.00Mua900815400.002.306B-62.1061.00
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
4850.001.15%55.00Mua77.100K373935000.00806.074B28.64176.572063.00
3639 VOLTAGE INCORPORATION
350.000.57%2.00Mua9.500K3325000.002.177B-58.68238.00
3640 DENSAN CO LTD
2120.00-1.17%-25.00Bán Mạnh2.000K4240000.0010.670B13.86153.94694.00
3646 EKITAN & CO LTD
475.00-1.66%-8.00Mua300142500.002.645B32.9714.5687.00
3648 AGS CORP
725.000.00%0.00Bán900652500.0012.948B24.6729.511057.00
3649 FINDEX INC
703.00-0.57%-4.00Mua36.900K25940700.0018.415B31.7322.66282.00
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
1438.001.05%15.00Mua2.800K4026400.004.468B-49.9267.00
3653 MORPHO INC
1075.000.47%5.00Theo dõi1.300K1397500.005.716B-138.34151.00
3655 BRAINPAD INC.
1336.000.98%13.00Mua103.700K138543200.0030.121B31.6243.49429.00
3656 KLAB INC
440.00-0.68%-3.00Bán477.000K209880000.0017.483B-55.19642.00
3657 POLE TO WIN HOLDINGS INC
1098.000.09%1.00Mua21.900K24046200.0041.371B19.7655.262466.00
3659 NEXON CO LTD
3025.000.67%20.00Mua515.200K1558480000.002824.923B25.95122.426683.00
3660 ISTYLE INC
290.001.05%3.00Sức mua mạnh479.400K139026000.0020.293B17.6316.111009.00
3661 M UP HOLDINGS INC
1499.002.60%38.00Mua183.600K275216400.0053.940B55.5527.03249.00
3662 ATEAM INC
743.000.41%3.00Bán10.600K7875800.0014.130B-50.041100.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
949.008.83%77.00Sức mua mạnh1.502M1424923500.0028.720B26.3230.76260.00
3665 ENIGMO INC
541.00-2.70%-15.00Mua109.600K59293600.0023.236B11.9746.63103.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
464.00-0.85%-4.00Bán Mạnh23.100K10718400.009.783B15.9631.08587.00
3667 ENISH INC
413.00-0.96%-4.00Mua478.100K197455300.006.984B-41.02104.00
3668 COLOPL INC
697.000.58%4.00Mua69.200K48232400.0090.385B27.6725.511449.00
3671 SOFTMAX CO LTD
784.00-0.25%-2.00Bán4.300K3371200.004.705B15.3951.07187.00
3672 ALTPLUSINC
350.00-1.13%-4.00Bán27.100K9485000.006.265B-41.08236.00
3673 BROADLEAF CO LTD
469.00-1.47%-7.00Mua155.100K72741900.0041.798B36.3913.38940.00
3674 AUCFAN CO LIMITED
551.000.00%0.00Mua15.400K8485400.006.040B-30.61174.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1912.00-0.78%-15.00Mua53.800K102865600.0042.310B23.7582.341683.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1003.00-0.89%-9.00Mua7.200K7221600.0023.676B18.3455.24862.00
3678 MEDIA DO CO LTD
2292.002.50%56.00Mua80.700K184964400.0034.497B27.8980.39580.00
3679 ZIGEXN CO LTD
349.000.87%3.00Mua254.600K88855400.0038.492B17.0220.92704.00
3680 HOTTO LINK INC
464.000.00%0.00Mua79.000K36656000.007.414B13.3335.89130.00
3681 V-CUBE INC
1337.00-0.07%-1.00Mua830.700K1110645900.0032.839B39.8334.56490.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
521.00-0.19%-1.00Bán1.200K625200.003.483B14.0137.32121.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1135.00-0.87%-10.00Mua9.200K10442000.0011.970B20.7956.31680.00
3686 DLE INC
388.000.78%3.00Mua249.000K96612000.0016.099B-7.4494.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
1157.00-0.43%-5.00Mua42.600K49288200.0037.294B45.9524.99258.00
3688 CARTA HOLDINGS INC
1933.001.10%21.00Mua10.700K20683100.0050.453B13.52146.511267.00
3690 YRGLM INC
712.00-2.60%-19.00Bán Mạnh11.500K8188000.004.755B21.3735.27184.00
3691 DIGITAL PLUS INC
915.00-1.61%-15.00Mua60.600K55449000.003.381B-10.7518.00
3692 FFRI SECURITY INC
1118.00-0.62%-7.00Mua8.500K9503000.009.184B75.6815.04177.00
3694 OPTIM CORPORATION
915.002.01%18.00Mua124.500K113917500.0048.776B52.0617.14365.00
3697 SHIFT INC
22060.002.70%580.00Mua241.200K5320872000.00394.687B85.29263.714440.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1010.000.60%6.00Bán12.900K13029000.005.451B249.324.01213.00
3710 JORUDAN CO LTD
688.001.18%8.00Mua200137600.003.511B78.188.74199.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
3100.000.81%25.00Mua7002170000.0010.317B11.01279.87141.00
3719 GEXEED CO LTD
180.00-1.64%-3.00Mua69.900K12582000.004.297B-5.6335.00
3727 APLIX CORPORATION
140.000.72%1.00Mua12.600K1764000.003.209B-1.7846.00
3733 SOFTWARE SERVICE INC
6800.000.00%0.00Mua5003400000.0037.485B10.95630.131579.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
2358.00-1.79%-43.00Bán18.300K43151400.0012.254B15.70152.54318.00
3744 SIOS CORPORATION
357.000.56%2.00Bán6.000K2142000.003.086B-23.84489.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
485.00-1.42%-7.00Bán8.500K4122500.004.662B40.8712.06108.00
3758 AERIA INC
444.000.91%4.00Bán131.000K58164000.0010.695B26.4718.32559.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1407.001.81%25.00Mua13.100K18431700.008.122B-172.46
3762 TECHMATRIX CORP
1937.002.54%48.00Sức mua mạnh89.600K173555200.0075.033B30.8161.471404.00
3763 PRO-SHIP INC
1597.00-1.36%-22.00Bán8.400K13414800.0025.206B15.89103.18201.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2596.000.12%3.00Mua48.600K126165600.00161.699B8.32317.011391.00
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
639.00-0.16%-1.00Bán1.400K894600.002.215B9.2470.31504.00
3770 ZAPPALLAS INC
315.00-3.96%-13.00Bán Mạnh51.000K16065000.004.267B-0.61145.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
2088.001.06%22.00Mua2.700K5637600.0017.167B12.63162.641302.00
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
2737.002.36%63.00Mua38.200K104553400.0022.534B6.38412.14202.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
894.002.64%23.00Sức mua mạnh434.500K388443000.0014.567B27.4628.84237.00
3776 BROADBAND TOWER INC
182.000.55%1.00Bán Mạnh129.800K23623600.0011.983B23.748.28318.00
3778 SAKURA INTERNET INC
593.000.34%2.00Sức mua mạnh59.600K35342800.0021.523B58.4810.09710.00
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
692.00-1.98%-14.00Mua500346000.001.794B-27.3657.00
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
6170.000.00%0.00Mua115.900K715103000.0070.153B106.7257.06996.00
3793 DRECOM CO.LTD
744.000.68%5.00Mua151.100K112418400.0022.014B21.3136.07386.00
3796 E-SEIKATSU CO
350.00-0.57%-2.00Bán2.800K980000.002.498B21.7416.65181.00
3798 ULS GROUP INC
3895.000.00%0.00Mua2.100K8179500.0022.062B22.41178.34402.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
552.000.36%2.00Bán1.200K662400.004.408B8.3665.711158.00
3800 UNIRITA INC
1751.00-0.17%-3.00Bán100175100.0012.526B25.4268.72668.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
414.000.00%0.00Bán Mạnh700289800.00877.065M136.553.1957.00
3804 SYSTEM D INC
1398.00-0.57%-8.00Mua6.500K9087000.008.765B12.95105.73239.00
3807 FISCO LTD
160.000.00%0.00Bán Mạnh48.100K7696000.007.355B2.3369.1532.00
3810 CYBERSTEP INC
718.003.16%22.00Mua783.700K562696600.007.962B-258.66
3814 ALPHAX FOOD SYSTEM CO LTD
361.00-0.55%-2.00Bán9.300K3357300.001.133B-163.23107.00
3815 MEDIA KOBO INC
436.00-0.23%-1.00Mua23.400K10202400.004.324B38.0511.2888.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
992.00-1.20%-12.00Bán Mạnh1.300K1289600.003.885B11.7285.10183.00
3817 SRA HOLDINGS INC
2927.00-0.58%-17.00Mua5.600K16391200.0036.368B10.18289.951391.00
3823 THE WHY HOW DO COMPANY INC
152.000.00%0.00Bán118.600K18027200.005.306B-8.2039.00
3825 REMIXPOINT INC
499.009.67%44.00Theo dõi3.948M1970101900.0057.131B7.5661.62199.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
467.00-0.64%-3.00Bán5.800K2708600.005.178B18.3425.63
3835 EBASE CO LTD
646.00-0.62%-4.00Mua54.200K35013200.0029.616B37.9816.97469.00
3836 AVANT CORPORATION
1408.000.00%0.00Mua34.500K48576000.0052.784B25.8154.37
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
1660.000.18%3.00Mua4.300K7138000.0015.424B20.4082.34592.00
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
583.00-0.17%-1.00Bán1.300K757900.004.779B30.5519.08195.00
3841 JEDAT INC.
817.00-1.33%-11.00Bán400326800.003.138B15.3652.69124.00
3842 NEXTGEN INC.
720.001.27%9.00Bán2.300K1656000.001.974B11.5364.42144.00
Tải thêm