Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

429
Cổ phiếu
46105.642B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.048M
Khối lượng
+0.56%
Thay đổi
+5.70%
Hiệu suất Tháng
+58.31%
Hiệu suất Năm
+38.57%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
912.00-9.34%-94.00Mua14.787M18.054B-9.882032.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1724 SYNCLAYER INC
1017.003.99%39.00Mua160.600K3.741B4.64210.88301.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
2044.001.84%37.00Mua745.500K308.261B31.1465.327818.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2121 MIXI. INC
2712.000.86%23.00Mua634.500K204.348B14.12192.181037.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2130 MEMBERS CO LTD
1730.001.59%27.00Mua68.700K22.238B25.5768.441244.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2138 CROOZ INC
1441.00-1.10%-16.00Bán90.200K16.028B7220.021.60278.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2148 ITMEDIA INC.
2877.0011.43%295.00Mua427.000K57.021B60.5643.15239.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2150 CARENET INC
3340.0011.71%350.00Mua603.500K34.675B64.6446.25105.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2159 FULL SPEED INC
540.001.31%7.00Mua163.700K8.335B13.0140.98348.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2186 SOBAL CORPORATION
959.000.74%7.00Bán3.700K7.545B18.8450.53966.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2303 DAWN CORP
2094.001.36%28.00Bán58.600K6.684B32.8162.9752.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2307 CROSS CAT CO LTD
1484.001.44%21.00Mua116.300K11.134B23.6461.88612.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2315 CAICA INC (JP)
19.00-5.00%-1.00Bán3.532M13.709B-2.86521.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2317 SYSTENA CORPORATION
1880.00-0.11%-2.00Sức mua mạnh396.100K182.063B33.3256.483281.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
142.001.43%2.00Mua240.600K3.914B-4.6016.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2323 FONFUN CORPORATION
597.003.83%22.00Mua311.400K1.992B198.732.8916.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2326 DIGITAL ARTS INC
8420.002.18%180.00Mua143.600K118.024B72.28117.30236.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3250.001.88%60.00Mua253.800K297.376B16.62191.996639.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2332 QUEST CO LTD
1492.002.26%33.00Mua13.300K7.724B20.7070.50786.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2335 CUBE SYSTEM INC
1426.0010.29%133.00Sức mua mạnh723.400K19.376B27.4347.15737.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
541.00-1.99%-11.00Mua45.500K5.829B-37.2064.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2345 KUSHIM INC
870.001.75%15.00Bán156.800K3.459B70.00Phần mềm đã đóng gói
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1372.00-0.80%-11.00Mua5.600K15.580B11.58119.391490.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2351 ASJ INC
1207.0010.94%119.00Mua745.600K9.478B567.821.92154.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2352 AZIA CO LTD
2368.004.36%99.00Mua172.800K9.372B26.7984.70107.00Phần mềm đã đóng gói
2354 YE DIGITAL CORPORATION
616.001.65%10.00Mua331.700K11.166B42.5314.42641.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2359 CORE CORPORATION
1407.001.15%16.00Mua34.900K19.928B16.0786.571393.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2391 PLANET INC
1418.00-2.48%-36.00Sức bán mạnh2.500K9.489B21.4766.62Dịch vụ Công nghệ thông tin
2427 OUTSOURCING INC
890.001.25%11.00Mua2.189M112.059B14.4760.7886020.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2428 WELLNET CORP
618.002.15%13.00Bán118.000K11.620B23.0826.31125.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2432 DENA CO LTD
1875.001.35%25.00Mua944.200K231.549B-293.232558.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2440 GURUNAVI INC
715.001.13%8.00Mua919.800K33.511B-61.651476.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2454 ALL ABOUT INC
955.001.27%12.00Mua21.500K12.807B37.6425.41251.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2459 AUN CONSULTINGS INC
270.001.89%5.00Mua1.531M2.026B-6.4184.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
473.000.00%0.00Mua117.700K34.692B14.5432.53449.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2477 TEMAIRAZU INC
5230.000.19%10.00Bán73.900K33.882B44.06118.47Phần mềm / Dịch vụ Internet
2484 DEMAE-CAN CO LTD
2300.00-0.61%-14.00Theo dõi378.400K189.095B-41.13183.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
894.002.88%25.00Mua38.000K4.967B21.9439.61398.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
3395.000.44%15.00Mua167.500K109.667B28.79117.50374.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2492 INFOMART CORPORATION
920.00-1.71%-16.00Mua1.602M210.283B185.935.03462.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2493 E SUPPORTLINK LTD
959.000.42%4.00Mua11.100K4.243B83.0411.50243.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2497 UNITED INC
1476.002.43%35.00Mua99.700K32.987B7.41194.47315.00Phần mềm đã đóng gói
2656 VECTOR INC
229.009.57%20.00Mua4.889M3.178B-0.0425.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
2098.002.14%44.00Mua206.800K39.777B39.7451.69644.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3042 SECUAVAIL INC
783.002.49%19.00Sức mua mạnh66.200K3.010B45.2816.9590.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
1135.00-0.53%-6.00Mua27.500K3.512B17.3271.3686.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
522.000.00%0.00Mua2.300K3.276B9.3355.94147.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3356 TERILOGY CO LTD
580.000.69%4.00Bán127.000K9.616B39.6714.52105.00Phần mềm đã đóng gói
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
3195.005.62%170.00Mua180.800K41.280B24.59124.10665.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3390 INEST INC
78.002.63%2.00Mua348.300K4.732B-7.09225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3416 PIXTA INC
1298.001.01%13.00Mua8.400K2.924B-45.96109.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
8870.00-0.11%-10.00Mua125.900K86.151B164.3457.13347.00Phần mềm đã đóng gói
3626 TIS INC.
2188.00-0.86%-19.00Mua666.100K547.399B19.24114.7019744.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3627 JNS HOLDINGS INC
766.001.86%14.00Mua136.700K8.977B17.5243.07442.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3628 DATA HORIZON CO.LTD
3630.001.54%55.00Mua26.800K12.851B62.7356.99Dịch vụ Công nghệ thông tin
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
3670.003.23%115.00Mua133.300K37.841B19.67180.69799.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3632 GREE INC
467.00-0.64%-3.00Mua803.400K106.234B40.1111.78Dịch vụ Công nghệ thông tin
3633 GMO PEPABO INC
4635.001.87%85.00Mua48.100K24.164B44.33102.93327.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3634 SOCKETS INC
972.001.57%15.00Mua7002.384B-1.9661.00Phần mềm đã đóng gói
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
4970.002.90%140.00Mua426.400K631.360B31.16155.481835.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4545.003.41%150.00Mua42.400K73.878B9.44465.404011.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3639 VOLTAGE INCORPORATION
553.004.54%24.00Mua302.700K3.551B-28.79Phần mềm / Dịch vụ Internet
3640 DENSAN CO LTD
2472.003.43%82.00Sức mua mạnh13.000K13.775B22.82104.79742.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3641 PAPYLESS CO LTD
2891.001.80%51.00Sức mua mạnh44.000K28.428B23.13123.47116.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3646 EKITAN & CO LTD
546.000.74%4.00Mua32.300K2.970B-11.3375.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
202.00-1.46%-3.00Sức bán mạnh31.100K3.405B11.7217.4938.00Phần mềm đã đóng gói
3648 AGS CORP
941.005.26%47.00Sức mua mạnh42.900K16.746B42.7120.931024.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3649 FINDEX INC
1382.004.07%54.00Mua156.300K35.385B49.2926.94273.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
3010.00-0.17%-5.00Sức bán mạnh3.800K9.484B56.4653.4139.00Phần mềm đã đóng gói
3653 MORPHO INC
1705.00-0.87%-15.00Sức bán mạnh19.400K9.187B-47.51100.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3655 BRAINPAD INC.
4355.002.83%120.00Mua59.700K32.358B36.57120.39Dịch vụ Công nghệ thông tin
3656 KLAB INC
926.001.65%15.00Mua542.800K35.448B-10.46646.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
940.00-0.32%-3.00Bán122.200K35.583B20.5745.891813.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3659 NEXON CO LTD
2570.00-1.12%-29.00Bán1.812M2276.550B20.69127.046428.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3660 ISTYLE INC
298.000.00%0.00Bán920.900K19.474B-76.82Phần mềm / Dịch vụ Internet
3661 M UP HOLDINGS INC
3055.001.66%50.00Bán474.500K27.850B44.3067.91211.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3662 ATEAM INC
807.004.53%35.00Bán213.700K15.800B-26.54Dịch vụ Công nghệ thông tin
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
2053.004.43%87.00Mua506.400K16.733B60.3433.52252.00Phần mềm đã đóng gói
3665 ENIGMO INC
1711.00-1.55%-27.00Sức mua mạnh662.300K71.249B38.7244.8990.00Phần mềm đã đóng gói
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
902.000.78%7.00Mua437.500K17.787B82.0210.92429.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3667 ENISH INC
610.001.67%10.00Bán437.800K8.375B-143.50117.00Phần mềm đã đóng gói
3668 COLOPL INC
876.00-0.68%-6.00Sức bán mạnh1.181M111.979B14.4561.311368.00Phần mềm đã đóng gói
3672 ALTPLUSINC
510.001.59%8.00Bán378.000K8.876B-21.29130.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3673 BROADLEAF CO LTD
544.000.74%4.00Mua827.300K47.642B17.1231.99943.00Phần mềm đã đóng gói
3674 AUCFAN CO LIMITED
1474.000.75%11.00Mua134.000K15.112B65.7022.57149.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1105.001.84%20.00Mua283.700K23.791B30.7535.731330.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1442.003.82%53.00Mua449.600K33.702B33.5041.46695.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3679 ZIGEXN CO LTD
340.003.34%11.00Bán527.200K37.098B15.4821.26465.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3680 HOTTO LINK INC
624.004.35%26.00Sức mua mạnh390.800K9.601B-88.02138.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
863.00-2.71%-24.00Mua18.100K5.782B83.6810.60138.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3683 CYBERLINKS CO LTD
2772.0012.36%305.00Sức mua mạnh617.200K14.309B29.3784.89663.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3686 DLE INC
439.001.39%6.00Bán292.500K18.587B-12.7475.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3687 FIXSTARS CORPORATION
1059.002.02%21.00Bán114.700K34.991B47.3321.94214.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3689 IGNIS LTD
1924.00-2.34%-46.00Bán1.303M30.009B-58.52177.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3690 YRGLM INC
1687.00-2.49%-43.00Bán116.000K10.642B100.8717.18149.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3691 REALWORLD INC
563.001.99%11.00Bán34.000K1.931B-155.5637.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3692 FFRI SECURITY INC
2755.002.84%76.00Mua151.300K22.563B82.6032.4391.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3694 OPTIM CORPORATION
3155.001.28%40.00Mua301.700K173.649B613.555.09243.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3697 SHIFT INC
15880.004.20%640.00Mua344.900K252.288B173.8794.282001.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1677.004.42%71.00Mua38.300K9.019B31.5256.96109.00Phần mềm đã đóng gói
3710 JORUDAN CO LTD
1211.002.63%31.00Bán27.700K6.225B371.953.17193.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3712 INFORMATION PLANNING CO
3300.001.23%40.00Mua6.300K11.054B14.65222.51125.00Phần mềm đã đóng gói
3719 GEXEED CO LTD
176.004.14%7.00Sức mua mạnh1.023M3.749B-1.9341.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3727 APLIX CORPORATION
344.001.18%4.00Bán271.800K7.610B396.590.8639.00Phần mềm đã đóng gói
3739 COMMSEED CORPORTION
657.00-1.20%-8.00Mua378.000K7.539B-12.3258.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3140.002.11%65.00Mua16.700K16.030B23.80129.22299.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3744 SIOS CORPORATION
745.007.66%53.00Mua210.800K6.458B82.978.34443.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
311.003.67%11.00Mua193.700K8.358B2.62114.654714.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
942.006.80%60.00Mua411.200K8.907B17.7249.79104.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3758 AERIA INC
490.00-1.01%-5.00Sức bán mạnh132.100K11.246B-166.19588.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1650.008.55%130.00Bán770.400K8.631B-60.6392.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3762 TECHMATRIX CORP
2312.00-0.43%-10.00Mua635.200K91.884B43.0554.041038.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3763 PRO-SHIP INC
1569.003.09%47.00Mua12.500K23.896B21.8470.49165.00Phần mềm đã đóng gói
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2258.000.27%6.00Mua403.400K153.264B12.18185.571252.00Phần mềm đã đóng gói
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
618.002.83%17.00Mua4.500K2.104B-71.21486.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3770 ZAPPALLAS INC
471.005.13%23.00Mua108.000K6.009B-10.88121.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1923.004.80%88.00Mua37.500K16.073B12.44147.561000.00Phần mềm đã đóng gói
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1803.00-1.15%-21.00Mua40.500K15.372B27.8565.49116.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
895.001.02%9.00Bán143.200K16.408B21.6940.84259.00Phần mềm đã đóng gói
3775 GAIAX CO. LTD.
922.000.55%5.00Mua26.600K4.530B13.3868.54123.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3776 BROADBAND TOWER INC
465.00-17.70%-100.00Sức mua mạnh25.603M27.816B-4.48320.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
10220.007.13%680.00Sức mua mạnh880.400K117.728B96.4798.89932.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3793 DRECOM CO.LTD
788.002.34%18.00Mua173.100K22.464B20.7737.12326.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3796 E-SEIKATSU CO
631.002.10%13.00Mua67.800K4.355B46.0113.43152.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3798 ULS GROUP INC
4050.000.25%10.00Mua39.900K22.658B30.36133.64324.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
872.00-1.91%-17.00Mua183.400K5.956B27.1432.761096.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3800 UNIRITA INC
2118.001.05%22.00Mua23.700K16.245B16.29128.67563.00Phần mềm đã đóng gói
3803 IMAGE INFORMATION INC
662.00-1.78%-12.00Bán3.300K1.335B128.775.2358.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3804 SYSTEM D INC
1550.00-1.46%-23.00Bán96.400K10.064B18.0986.96218.00Phần mềm đã đóng gói
3807 FISCO LTD
143.001.42%2.00Mua160.800K6.533B50.002.8247.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3808 O K W A V E
477.00-1.65%-8.00Bán69.200K4.872B-323.46Phần mềm / Dịch vụ Internet
3815 MEDIA KOBO INC
314.00-0.95%-3.00Mua15.300K3.165B-13.53107.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1277.000.08%1.00Bán8.200K4.975B15.8680.44Dịch vụ Công nghệ thông tin
3817 SRA HOLDINGS INC
2426.00-0.57%-14.00Mua53.400K29.929B-33.311416.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3823 ACRODEA INC
255.00-2.30%-6.00Theo dõi488.900K7.173B-15.6649.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3824 MEDIA FIVE CO.
821.000.00%0.00Mua100771.740M-71.85230.00Phần mềm đã đóng gói
3825 REMIXPOINT INC
93.000.00%0.00Bán435.900K7.666B-85.45151.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
730.002.24%16.00Bán101.500K8.036B16.9642.09203.00Phần mềm đã đóng gói
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
1527.00-0.84%-13.00Mua6.200K22.962B36.9741.65290.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3834 ASAHI NET INC
952.00-1.65%-16.00Mua341.100K26.522B23.3141.53193.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3835 EBASE CO LTD
1377.003.38%45.00Mua342.200K63.327B66.4120.13440.00Phần mềm đã đóng gói
3836 AVANT CORPORATION
1075.003.17%33.00Mua132.900K40.403B25.4640.921055.00Phần mềm đã đóng gói
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2746.002.12%57.00Sức mua mạnh181.400K25.393B28.6395.87547.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
691.00-0.29%-2.00Mua39.000K5.665B15.1145.86154.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3841 JEDAT INC.
1386.001.32%18.00Sức mua mạnh5002.664B20.8265.75120.00Phần mềm đã đóng gói
3842 NEXTGEN INC.
1675.002.20%36.00Mua8.000K4.316B-268.28Dịch vụ Công nghệ thông tin
3843 FREEBIT CO.LTD
945.003.05%28.00Mua383.300K20.737B-9.871291.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3844 COMTURE CORPORATION
2692.001.58%42.00Mua154.700K85.794B44.9658.961230.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3845 I-FREEK MOBILE INC
156.000.65%1.00Sức bán mạnh141.400K2.713B-16.35758.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3847 PACIFIC SYSTEMS CORPORATION
3000.000.00%0.00Bán3004.439B11.62258.16619.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất