Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

460
Cổ phiếu
50991.619B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.561M
Khối lượng
−1.34%
Thay đổi
−5.72%
Hiệu suất Tháng
+63.56%
Hiệu suất Năm
−0.77%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
367.00-2.13%-8.00Bán444.400K8.043B-26.732032.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1724 SYNCLAYER INC
1024.00-5.71%-62.00Mua130.600K4.000B4.91221.37303.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
1760.00-1.95%-35.00Bán231.600K267.329B16.98105.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
2121 MIXI. INC
2657.00-0.34%-9.00Bán280.600K200.948B12.96208.22Phần mềm / Dịch vụ Internet
2130 MEMBERS CO LTD
2640.00-2.51%-68.00Bán98.700K34.907B39.9569.69Phần mềm / Dịch vụ Internet
2138 CROOZ INC
2001.00-6.50%-139.00Bán234.200K23.802B128.91Phần mềm / Dịch vụ Internet
2148 ITMEDIA INC.
1580.00-5.73%-96.00Sức bán mạnh287.400K33.218B27.1163.32Dịch vụ Công nghệ thông tin
2150 CARENET INC
4875.00-6.07%-315.00Mua492.000K53.881B38.54134.67124.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2159 FULL SPEED INC
404.00-0.49%-2.00Bán23.900K6.267B13.3630.38348.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2186 SOBAL CORPORATION
992.00-0.30%-3.00Mua3.100K7.828B20.6848.12Dịch vụ Công nghệ thông tin
2303 DAWN CORP
2705.00-3.74%-105.00Sức bán mạnh56.800K8.991B38.0973.7752.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2307 CROSS CAT CO LTD
1001.000.50%5.00Bán3.300K7.473B20.2249.26Dịch vụ Công nghệ thông tin
2315 CAICA INC (JP)
235.000.43%1.00Bán2.675M15.104B-7.28428.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2317 SYSTENA CORPORATION
1864.003.90%70.00Bán406.500K173.738B34.9351.36Dịch vụ Công nghệ thông tin
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
136.00-7.48%-11.00Bán373.500K4.052B74.731.97Dịch vụ Công nghệ thông tin
2323 FONFUN CORPORATION
489.00-4.68%-24.00Sức bán mạnh58.500K1.711B41.3312.41Phần mềm / Dịch vụ Internet
2326 DIGITAL ARTS INC
8240.00-3.06%-260.00Sức bán mạnh115.000K119.243B59.28146.83Phần mềm / Dịch vụ Internet
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3070.00-1.44%-45.00Bán142.200K285.023B16.78185.59Dịch vụ Công nghệ thông tin
2332 QUEST CO LTD
1514.00-3.51%-55.00Bán34.800K8.134B12.78122.75Dịch vụ Công nghệ thông tin
2335 CUBE SYSTEM INC
1020.000.10%1.00Bán64.700K13.848B16.4162.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
899.00-0.44%-4.00Mua42.900K9.860B-36.40Dịch vụ Công nghệ thông tin
2345 KUSHIM INC
570.00-4.04%-24.00Bán159.100K4.433B17.3534.4473.00Phần mềm đã đóng gói
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1267.00-8.19%-113.00Sức bán mạnh13.300K15.671B11.49120.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
2351 ASJ INC
1185.00-4.97%-62.00Bán51.900K9.822B230.875.52Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2352 AZIA CO LTD
2160.001.12%24.00Mua82.100K8.485B40.0156.13Phần mềm đã đóng gói
2354 YE DIGITAL CORPORATION
583.00-1.19%-7.00Bán84.500K10.695B16.7935.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
2359 CORE CORPORATION
1425.000.78%11.00Bán16.700K20.072B14.10100.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
2391 PLANET INC
1539.00-1.28%-20.00Mua1.300K10.338B21.1673.6844.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2427 OUTSOURCING INC
1835.001.38%25.00Sức mua mạnh994.500K227.894B43.5441.5793028.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2428 WELLNET CORP
503.00-0.20%-1.00Bán85.800K9.486B25.0520.19125.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2432 DENA CO LTD
2005.00-0.74%-15.00Bán884.400K246.558B9.75207.50Phần mềm / Dịch vụ Internet
2440 GURUNAVI INC
554.002.78%15.00Bán678.000K25.289B-206.93Phần mềm / Dịch vụ Internet
2454 ALL ABOUT INC
753.00-3.34%-26.00Sức bán mạnh41.700K10.521B21.0937.43Phần mềm / Dịch vụ Internet
2459 AUN CONSULTINGS INC
214.00-2.28%-5.00Bán21.400K1.643B-10.2984.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
377.00-1.31%-5.00Bán275.300K28.018B15.1225.26459.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2477 TEMAIRAZU INC
5510.00-1.61%-90.00Bán27.500K36.283B47.68117.4435.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1727.00-3.95%-71.00Bán441.300K147.828B-160.82312.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2488 JTP CO LTD
761.000.13%1.00Bán41.600K4.234B15.9847.57Dịch vụ Công nghệ thông tin
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
3005.00-3.69%-115.00Bán220.600K100.793B42.4573.60395.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2492 INFOMART CORPORATION
863.000.00%0.00Bán840.400K197.255B204.164.23505.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2493 E SUPPORTLINK LTD
1006.000.10%1.00Mua10.700K4.447B50.0720.07247.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2497 UNITED INC
1396.00-3.12%-45.00Mua134.800K31.484B8.59167.66Phần mềm đã đóng gói
2656 VECTOR INC
310.00-4.32%-14.00Bán390.500K4.497B-4.30Phần mềm / Dịch vụ Internet
2987 TASUKI CORP
1857.00-3.93%-76.00Sức bán mạnh17.800K10.322B20.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1718.00-5.14%-93.00Bán335.900K33.520B16.70108.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
3042 SECUAVAIL INC
305.00-5.57%-18.00Bán60.000K2.484B54.225.96Phần mềm / Dịch vụ Internet
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
807.00-3.24%-27.00Sức bán mạnh11.900K2.666B13.0969.1680.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
566.006.99%37.00Sức mua mạnh52.300K3.323B12.9240.96Dịch vụ Công nghệ thông tin
3356 TERILOGY CO LTD
486.00-4.33%-22.00Sức bán mạnh218.500K8.423B19.2626.40Phần mềm đã đóng gói
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
2281.00-2.52%-59.00Sức bán mạnh36.200K31.095B16.89138.59Dịch vụ Công nghệ thông tin
3390 INEST INC
81.001.25%1.00Bán294.200K5.201B29.572.71225.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3416 PIXTA INC
1052.001.84%19.00Bán5.200K2.332B-40.32146.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
1707.00-2.90%-51.00Bán120.700K60.544B139.2314.12571.00Phần mềm đã đóng gói
3626 TIS INC.
2555.00-1.62%-42.00Bán428.600K651.253B23.50110.50Dịch vụ Công nghệ thông tin
3627 JNS HOLDINGS INC
517.00-2.64%-14.00Sức bán mạnh50.000K6.352B20.5727.05Dịch vụ Công nghệ thông tin
3628 DATA HORIZON CO.LTD
4450.004.22%180.00Bán18.600K15.116B174.7924.43235.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
3120.00-2.19%-70.00Sức bán mạnh41.400K34.404B19.15166.75Dịch vụ Công nghệ thông tin
3632 GREE INC
567.00-1.90%-11.00Bán638.600K124.770B17.6733.091649.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3633 GMO PEPABO INC
5200.00-6.64%-370.00Sức bán mạnh46.200K29.451B33.16169.43355.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3634 SOCKETS INC
837.002.70%22.00Bán1.400K1.999B-20.97Phần mềm đã đóng gói
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
4700.00-0.95%-45.00Bán269.900K788.165B34.48138.34Phần mềm / Dịch vụ Internet
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4010.00-1.60%-65.00Bán14.600K66.063B13.87293.704133.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3639 VOLTAGE INCORPORATION
509.00-2.68%-14.00Bán353.100K3.359B15.5233.70231.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3640 DENSAN CO LTD
2347.003.39%77.00Bán4.400K12.676B20.71109.64Dịch vụ Công nghệ thông tin
3641 PAPYLESS CO LTD
1648.00-18.90%-384.00Sức bán mạnh188.000K20.087B13.07156.26Phần mềm / Dịch vụ Internet
3646 EKITAN & CO LTD
474.00-0.84%-4.00Bán24.600K2.634B21.1922.56Phần mềm / Dịch vụ Internet
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
448.000.22%1.00Sức mua mạnh1.923M7.533B107.974.1417.00Phần mềm đã đóng gói
3648 AGS CORP
815.000.74%6.00Mua22.600K14.383B28.9627.93Dịch vụ Công nghệ thông tin
3649 FINDEX INC
1081.001.60%17.00Bán65.200K27.245B91.6611.61276.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
2058.00-6.33%-139.00Sức bán mạnh33.800K6.919B-116.04Phần mềm đã đóng gói
3653 MORPHO INC
1288.00-0.31%-4.00Bán41.000K6.989B-157.79135.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3655 BRAINPAD INC.
5040.005.00%240.00Mua116.000K35.679B63.6675.65372.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3656 KLAB INC
667.001.99%13.00Bán2.107M25.221B-12.39626.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1039.00-1.89%-20.00Bán62.300K40.122B18.9255.992276.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3659 NEXON CO LTD
2673.00-4.71%-132.00Bán3.690M2492.430B49.1059.076288.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3660 ISTYLE INC
482.005.70%26.00Mua754.600K32.583B-31.841161.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3661 M UP HOLDINGS INC
2458.00-2.42%-61.00Bán203.900K22.750B36.2369.56Dịch vụ Công nghệ thông tin
3662 ATEAM INC
1611.00-0.19%-3.00Bán229.800K31.643B334.764.821106.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
2996.00-1.77%-54.00Mua290.100K24.876B-0.76Phần mềm đã đóng gói
3665 ENIGMO INC
1209.00-2.42%-30.00Bán173.100K51.594B24.5950.4196.00Phần mềm đã đóng gói
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
590.00-3.44%-21.00Sức bán mạnh193.000K12.052B18.2333.53Dịch vụ Công nghệ thông tin
3667 ENISH INC
491.00-2.00%-10.00Bán105.100K6.879B-56.03100.00Phần mềm đã đóng gói
3668 COLOPL INC
776.00-1.52%-12.00Sức bán mạnh404.600K100.854B15.1052.321565.00Phần mềm đã đóng gói
3672 ALTPLUSINC
445.00-1.77%-8.00Bán159.100K7.884B66.506.81218.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3673 BROADLEAF CO LTD
529.00-1.12%-6.00Bán188.600K46.993B19.2328.29951.00Phần mềm đã đóng gói
3674 AUCFAN CO LIMITED
1208.00-23.74%-376.00Sức bán mạnh871.400K16.352B18.7389.75146.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
1445.00-4.11%-62.00Bán88.300K32.571B33.4245.10Dịch vụ Công nghệ thông tin
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
907.00-6.30%-61.00Sức bán mạnh228.300K22.624B22.6442.76789.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3679 ZIGEXN CO LTD
392.007.10%26.00Bán873.800K39.573B-18.18Phần mềm / Dịch vụ Internet
3680 HOTTO LINK INC
686.00-8.90%-67.00Bán1.300M11.722B48.9015.47116.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
617.00-1.12%-7.00Bán66.300K4.156B55.9111.16138.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3683 CYBERLINKS CO LTD
1441.00-6.31%-97.00Sức bán mạnh314.700K15.878B20.9575.68672.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3686 DLE INC
284.00-1.73%-5.00Bán232.900K12.238B-11.27Dịch vụ Công nghệ thông tin
3687 FIXSTARS CORPORATION
855.00-2.51%-22.00Bán128.100K28.613B53.7616.32253.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3689 IGNIS LTD
2991.000.00%0.00Mua78.300K46.758B-121.25115.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3690 YRGLM INC
1177.00-3.37%-41.00Bán44.900K7.696B30.2340.34167.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3691 REALWORLD INC
526.00-9.62%-56.00Sức bán mạnh58.900K1.997B-94.6030.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3692 FFRI SECURITY INC
1998.003.20%62.00Bán76.800K15.856B63.6230.43Dịch vụ Công nghệ thông tin
3694 OPTIM CORPORATION
2341.00-11.99%-319.00Sức bán mạnh821.500K146.405B118.6822.58Dịch vụ Công nghệ thông tin
3697 SHIFT INC
14070.00-3.43%-500.00Bán103.500K255.262B128.05119.532958.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1611.00-3.24%-54.00Sức bán mạnh69.400K9.061B24.8970.36188.00Phần mềm đã đóng gói
3710 JORUDAN CO LTD
820.00-2.15%-18.00Sức bán mạnh5.000K4.307B-9.94180.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3712 INFORMATION PLANNING CO
2879.00-0.03%-1.00Bán3.600K9.647B12.32233.85136.00Phần mềm đã đóng gói
3719 GEXEED CO LTD
209.00-2.79%-6.00Bán161.000K4.687B-3.2839.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3727 APLIX CORPORATION
208.00-6.73%-15.00Sức bán mạnh264.900K4.933B78.812.8345.00Phần mềm đã đóng gói
3739 COMMSEED CORPORTION
224.00-4.27%-10.00Bán79.400K3.068B-34.79Phần mềm / Dịch vụ Internet
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
2669.00-1.00%-27.00Bán8.800K13.777B18.93142.40Dịch vụ Công nghệ thông tin
3744 SIOS CORPORATION
646.00-3.58%-24.00Bán50.800K5.808B14.6645.70Dịch vụ Công nghệ thông tin
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
933.000.97%9.00Theo dõi97.000K24.827B1130.970.824714.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
527.00-0.38%-2.00Bán20.100K5.002B-81.04104.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3758 AERIA INC
551.00-3.84%-22.00Bán188.500K12.759B29.1019.69578.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
980.00-2.00%-20.00Bán61.700K5.231B-22.3392.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3762 TECHMATRIX CORP
1844.00-1.23%-23.00Bán200.100K74.198B31.7958.90Dịch vụ Công nghệ thông tin
3763 PRO-SHIP INC
1330.00-2.21%-30.00Bán13.100K20.922B17.6477.96Phần mềm đã đóng gói
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2036.002.67%53.00Bán1.091M134.567B6.86290.811335.00Phần mềm đã đóng gói
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
628.00-1.88%-12.00Mua10.600K2.179B13.0049.23Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3770 ZAPPALLAS INC
486.00-5.08%-26.00Bán87.700K6.533B50.2610.19121.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
2075.000.97%20.00Mua19.100K17.176B15.77130.32Phần mềm đã đóng gói
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1379.00-3.57%-51.00Bán31.300K12.192B-125.46Phần mềm / Dịch vụ Internet
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
797.001.66%13.00Bán257.500K14.373B23.0234.06Phần mềm đã đóng gói
3775 GAIAX CO. LTD.
732.00-2.40%-18.00Bán13.900K3.685B-8.82142.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3776 BROADBAND TOWER INC
239.00-2.45%-6.00Sức bán mạnh743.900K14.682B61.244.00326.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
4910.00-3.16%-160.00Bán212.500K58.403B56.1490.30963.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3793 DRECOM CO.LTD
645.00-5.84%-40.00Sức bán mạnh297.300K19.556B12.0556.99Phần mềm / Dịch vụ Internet
3796 E-SEIKATSU CO
466.00-2.31%-11.00Bán40.800K3.292B161.942.95Dịch vụ Công nghệ thông tin
3798 ULS GROUP INC
3210.0010.46%304.00Mua78.600K16.267B18.30159.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
768.00-3.52%-28.00Bán124.600K5.437B7.95100.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
3800 UNIRITA INC
1906.000.32%6.00Bán1.900K14.573B17.33109.63Phần mềm đã đóng gói
3803 IMAGE INFORMATION INC
553.002.03%11.00Bán3.300K1.093B7.5471.86Dịch vụ Công nghệ thông tin
3804 SYSTEM D INC
1435.00-0.76%-11.00Bán62.300K9.258B16.1389.63228.00Phần mềm đã đóng gói
3807 FISCO LTD
183.00-2.66%-5.00Bán780.900K8.589B10.7017.6145.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3808 O K W A V E
270.00-8.78%-26.00Sức bán mạnh172.400K3.472B-189.96288.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3815 MEDIA KOBO INC
316.00-3.36%-11.00Sức bán mạnh24.600K3.296B-11.1592.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1101.00-0.90%-10.00Mua1.200K4.330B14.0479.11178.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3817 SRA HOLDINGS INC
2546.002.29%57.00Bán46.200K30.706B9.99249.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
3823 ACRODEA INC
170.00-3.95%-7.00Sức bán mạnh444.500K5.066B-43.2740.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3824 MEDIA FIVE CO.
675.00-6.25%-45.00Sức bán mạnh2.700K634.500M-121.94230.00Phần mềm đã đóng gói
3825 REMIXPOINT INC
179.00-10.05%-20.00Bán3.779M19.939B-37.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
617.00-1.91%-12.00Bán38.600K6.924B23.6326.62Phần mềm đã đóng gói
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
1333.000.91%12.00Bán10.300K19.864B14.2692.64Dịch vụ Công nghệ thông tin
3834 ASAHI NET INC
696.00-0.85%-6.00Bán103.000K19.592B15.0546.65Phần mềm / Dịch vụ Internet
3835 EBASE CO LTD
913.00-0.65%-6.00Bán160.500K42.319B48.8018.89Phần mềm đã đóng gói
3836 AVANT CORPORATION
1442.00-0.48%-7.00Bán202.800K54.483B28.8050.311055.00Phần mềm đã đóng gói
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2433.00-3.30%-83.00Bán34.300K23.275B26.2897.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
820.00-5.53%-48.00Mua25.500K7.116B15.0057.85Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3841 JEDAT INC.
1227.00-4.51%-58.00Sức bán mạnh8.900K2.469B24.3452.82Phần mềm đã đóng gói
3842 NEXTGEN INC.
1212.00-3.73%-47.00Sức bán mạnh16.000K3.244B-67.65Dịch vụ Công nghệ thông tin
3843 FREEBIT CO.LTD
871.00-1.14%-10.00Bán97.900K18.494B10.5783.401291.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3844 COMTURE CORPORATION
2315.00-2.94%-70.00Bán79.200K76.016B36.4865.38Dịch vụ Công nghệ thông tin
3845 I-FREEK MOBILE INC
152.00-5.00%-8.00Sức bán mạnh324.000K2.798B-4.34Phần mềm / Dịch vụ Internet
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất