Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

555
Cổ phiếu
49198.347B
Giá trị vốn hóa thị trường
4.403M
Khối lượng
−0.91%
Thay đổi
+4.51%
Hiệu suất Tháng
+17.17%
Hiệu suất Năm
+22.17%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1973NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
2225 JPY−2.20%566K3.01331.398B JPY22.5298.78 JPY+13.03%2.13%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
2120LIFULL CO LTD
184 JPY−2.65%961.7K1.6624.248B JPY22.868.05 JPY−10.51%2.32%Dịch vụ Công nghệ
2121MIXI. INC
2337 JPY−2.75%418.6K1.60159.026B JPY31.4174.41 JPY−9.42%4.71%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2148ITMEDIA INC.
901 JPY−1.53%64.9K1.8517.934B JPY10.3187.39 JPY−7.49%3.22%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
2150CARENET INC
835 JPY+2.96%480.5K0.5736.913B JPY26.2531.81 JPY−19.93%0.72%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
2158FRONTEO INC
627 JPY−1.72%202K0.7724.675B JPY−39.64 JPY−848.93%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2169CDS CO LTD
1705 JPY−0.64%7.2K1.4111.628B JPY12.27138.99 JPY−17.08%3.64%Dịch vụ Công nghệ
2186SOBAL CORPORATION
990 JPY−0.80%3K0.817.789B JPY21.9545.10 JPY−54.96%3.33%Dịch vụ Công nghệ
2303DAWN CORP
1898 JPY+0.16%5.7K0.886.081B JPY18.63101.89 JPY+8.47%0.84%Dịch vụ Công nghệ
2307CROSS CAT CO LTD
1070 JPY−0.47%21.6K0.7316.368B JPY16.3965.30 JPY−0.39%3.46%Dịch vụ Công nghệ
2315CAICA DIGITAL INC
42 JPY−2.33%2.324M1.495.732B JPY−70.49 JPY−909.69%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2317SYSTENA CORPORATION
289 JPY−0.69%1.757M0.59111.956B JPY15.5318.61 JPY+9.92%3.11%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2321SOFTFRONT HOLDINGS
84 JPY0.00%32.1K0.562.593B JPY−3.02 JPY−14.95%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2323FONFUN CORPORATION
754 JPY−5.16%39.8K0.792.515B JPY22.1534.04 JPY+768.68%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2326DIGITAL ARTS INC
4750 JPY+0.53%104.9K1.6566.659B JPY22.39212.12 JPY+0.56%1.68%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
2327NS SOLUTIONS CORPORATION
4580 JPY−1.40%164.3K1.10419.052B JPY18.96241.56 JPY+9.72%1.75%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2332QUEST CO LTD
1183 JPY−1.09%11.7K1.596.14B JPY9.34126.71 JPY−5.01%3.89%Dịch vụ Công nghệ
2335CUBE SYSTEM INC
1094 JPY−1.35%50.7K2.8316.136B JPY14.7973.95 JPY+20.16%3.84%Dịch vụ Công nghệ
2338QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
3220 JPY−0.46%192.6K0.5743.897B JPY−17.18 JPY−17.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2345KUSHIM INC
264 JPY−1.86%377.6K0.673.986B JPY−1.40 JPY−110.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2349NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1775 JPY0.00%3.1K1.3419.713B JPY9.27191.50 JPY+10.42%1.46%Dịch vụ Công nghệ
2351ASJ INC
483 JPY−11.54%153.9K3.773.84B JPY138.813.48 JPY0.41%Dịch vụ Công nghệ
2354YE DIGITAL CORPORATION
821 JPY−4.31%271K1.7714.889B JPY16.2050.68 JPY+69.23%1.22%Dịch vụ Công nghệ
2359CORE CORPORATION
1710 JPY−2.45%23.3K1.2024.367B JPY11.72145.85 JPY+22.86%5.26%Dịch vụ Công nghệ
2391PLANET INC
1220 JPY+0.08%2.5K0.348.09B JPY18.9664.35 JPY−15.79%3.48%Dịch vụ Công nghệ
2410CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1909 JPY−1.45%20.4K0.4612.886B JPY9.09209.93 JPY+49.24%3.67%Dịch vụ Công nghệ
2413M3 INC
2101.0 JPY−4.87%8.214M2.821.427T JPY29.5171.20 JPY+2.66%0.90%Dịch vụ Công nghệ
Mua
2427OUTSOURCING INC
1153.5 JPY−1.62%1.938M1.55145.258B JPY13.2587.06 JPY+322.75%2.17%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2432DENA CO LTD
1440.5 JPY−1.94%871.2K1.88159.123B JPY30.4947.24 JPY−70.49%1.39%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2440GURUNAVI INC
275 JPY−0.36%293.4K1.4815.165B JPY−22.85 JPY+75.22%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2454ALL ABOUT INC
396 JPY−3.18%173.4K2.935.438B JPY−17.72 JPY−349.68%0.76%Dịch vụ Công nghệ
2468FUETREK CO.LTD
244 JPY−1.61%45.3K0.872.283B JPY−61.89 JPY−184.34%1.23%Dịch vụ Công nghệ
2477TEMAIRAZU INC
2647 JPY+2.20%76.2K1.1117.153B JPY19.02139.21 JPY+11.91%1.15%Dịch vụ Công nghệ
2480SYSTEM LOCATION
1346 JPY−0.37%2.7K0.914.749B JPY12.71105.93 JPY−2.34%2.82%Dịch vụ Công nghệ
2488JTP CO LTD
865 JPY−1.48%33.1K1.394.831B JPY14.0361.65 JPY−2.46%4.16%Dịch vụ Công nghệ
2492INFOMART CORPORATION
412 JPY−4.19%1.798M1.3594.177B JPY529.770.78 JPY−59.29%0.20%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
2493E SUPPORTLINK LTD
857 JPY0.00%2.1K0.513.792B JPY108.877.87 JPY0.58%Dịch vụ Công nghệ
2497UNITED INC
852 JPY−1.73%97.5K1.4733.366B JPY6.88123.90 JPY+64.98%4.17%Dịch vụ Công nghệ
2656VECTOR HOLDINGS INC
225 JPY−3.43%53.4K2.704.302B JPY−48.75 JPY−105.46%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2667IMAGEONE CO LTD
360 JPY−1.10%297.5K1.113.862B JPY−21.37 JPY+65.83%0.00%Dịch vụ Công nghệ
2987TASUKI CORP
1262 JPY−3.22%271.8K1.6817.778B JPY10.67118.27 JPY+27.59%3.96%Dịch vụ Công nghệ
2998CREAL INC
4060 JPY−0.61%50.9K0.1623.713B JPY68.5059.27 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
3040SOLITON SYSTEMS K.K.
1471 JPY+1.31%84.3K0.5727.227B JPY14.40102.14 JPY+13.43%1.22%Dịch vụ Công nghệ
3042SECUAVAIL INC
291 JPY−1.36%61.7K0.362.238B JPY10.0828.88 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
3138FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
717 JPY+0.14%5.4K3.552.275B JPY10.1570.65 JPY−25.73%2.79%Dịch vụ Công nghệ
3371SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1724 JPY−0.06%33.9K0.5346.058B JPY13.92123.86 JPY+35.45%2.12%Dịch vụ Công nghệ
3393STARTIA HLDGS INC
1262 JPY−0.47%119.9K1.1612.508B JPY8.43149.76 JPY+5.74%4.52%Dịch vụ Công nghệ
3416PIXTA INC
862 JPY0.00%4.2K1.021.979B JPY7.60113.43 JPY+56.55%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3622NETYEAR GROUP CORPORATION
552 JPY−0.54%1.9K1.013.863B JPY31.0817.76 JPY−34.00%1.04%Dịch vụ Công nghệ
3626TIS INC.
2993.5 JPY−2.81%1.057M1.35710.028B JPY12.72235.38 JPY+36.48%1.74%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
3627TECMIRA HOLDINGS INC
485 JPY−2.41%117.6K1.225.943B JPY20.7423.39 JPY1.03%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3628DATA HORIZON CO.LTD
809 JPY−1.94%40.3K1.4710.223B JPY−57.01 JPY−10.41%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3632GREE INC
560 JPY−0.36%368.7K1.03100.298B JPY11.2449.83 JPY−10.09%1.96%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
3633GMO PEPABO INC
1230 JPY−3.68%19K2.236.508B JPY−119.95 JPY−205.89%4.07%Dịch vụ Công nghệ
3634SOCKETS INC
940 JPY−1.57%2000.242.306B JPY−13.52 JPY+78.49%0.32%Dịch vụ Công nghệ
3635KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
1733.5 JPY−0.69%1.409M1.31579.719B JPY17.16101.02 JPY+11.47%2.88%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3639VOLTAGE INCORPORATION
259 JPY−1.15%18K0.771.663B JPY−10.97 JPY+72.45%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3640DENSAN CO LTD
1519 JPY+0.13%1.6K0.497.606B JPY5.05301.02 JPY+109.26%2.96%Dịch vụ Công nghệ
3646EKITAN & CO LTD
338 JPY+0.30%6.1K0.991.592B JPY−155.57 JPY−967.68%4.14%Dịch vụ Công nghệ
3648AGS CORP
760 JPY−0.78%12.1K1.0213.322B JPY14.9650.80 JPY+110.82%1.58%Dịch vụ Công nghệ
3649FINDEX INC
942 JPY−3.68%72.9K0.9224.126B JPY25.6836.68 JPY+87.71%1.11%Dịch vụ Công nghệ
3653MORPHO INC
1371 JPY+0.44%27.9K0.917.21B JPY−122.21 JPY+5.49%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3655BRAINPAD INC.
981 JPY−2.58%279.4K0.8721.49B JPY37.5826.11 JPY−23.20%0.82%Dịch vụ Công nghệ
3656KLAB INC
267 JPY−2.55%695.3K1.4410.856B JPY−20.48 JPY+61.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3657POLE TO WIN HOLDINGS INC
483 JPY−2.82%204.9K1.5517.079B JPY68.167.09 JPY−82.04%3.11%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
3659NEXON CO LTD
3234 JPY0.00%2.958M1.532.766T JPY26.60121.58 JPY−16.93%0.31%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3660ISTYLE INC
432 JPY−0.23%2.155M0.6333.208B JPY163.122.65 JPY0.00%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3661M UP HOLDINGS INC
1009 JPY+0.80%494K1.0036.478B JPY29.5534.14 JPY+12.78%0.99%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3662ATEAM INC
635 JPY−1.85%90.1K1.4711.947B JPY−6.41 JPY+88.87%2.52%Dịch vụ Công nghệ
3663CELSYS INC
706 JPY−0.70%121K0.7825.441B JPY102.696.88 JPY−73.53%1.13%Dịch vụ Công nghệ
3665ENIGMO INC
367 JPY+1.94%489.3K2.1815.283B JPY26.2713.97 JPY−62.57%2.72%Dịch vụ Công nghệ
3666TECNOS JAPAN INCORPORATED
611 JPY−1.93%109.8K1.4712.052B JPY9.0967.24 JPY+93.99%2.54%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3667ENISH INC
170 JPY−2.86%844.6K0.523.662B JPY−72.31 JPY−99.04%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3668COLOPL INC
598 JPY+0.17%282.2K1.4276.709B JPY40.5114.76 JPY−21.56%3.34%Dịch vụ Công nghệ
Theo dõi
3671SOFTMAX CO LTD
755 JPY−1.56%6.2K1.334.529B JPY9.8976.32 JPY+39.65%3.97%Dịch vụ Công nghệ
3672ALTPLUSINC
141 JPY−4.08%1.559M13.852.768B JPY−23.29 JPY+48.08%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3673BROADLEAF CO LTD
553 JPY+0.55%238.4K1.2148.662B JPY−22.90 JPY−163.22%0.18%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3674AUCFAN CO LIMITED
381 JPY+0.79%18.1K0.534.037B JPY235.801.62 JPY−67.29%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3676DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
975 JPY−0.31%181.2K1.3221.09B JPY−26.37 JPY−131.50%2.15%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3677SYSTEM INFORMATION CO LTD
927 JPY−0.11%48.8K0.4921.666B JPY18.3750.47 JPY−5.62%2.05%Dịch vụ Công nghệ
3679ZIGEXN CO LTD
496 JPY+2.06%721.6K1.1453.629B JPY15.3932.24 JPY+41.92%0.81%Dịch vụ Công nghệ
Sức mua mạnh
3680HOTTO LINK INC
304 JPY−2.25%216.4K3.394.768B JPY2.39127.46 JPY+592.65%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3681V-CUBE INC
301 JPY−1.63%198.2K0.787.306B JPY−31.96 JPY−208.27%1.33%Dịch vụ Công nghệ
3682ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
508 JPY−0.59%4K0.633.383B JPY14.9733.93 JPY+36.54%3.94%Dịch vụ Công nghệ
3683CYBERLINKS CO LTD
703 JPY−0.99%24.6K1.377.839B JPY14.3149.11 JPY−27.16%1.85%Dịch vụ Công nghệ
3686DLE INC
216 JPY−3.14%278.9K2.559.183B JPY−11.96 JPY−60.90%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3687FIXSTARS CORPORATION
1232 JPY+0.08%265.6K0.5640.058B JPY27.0845.50 JPY+35.65%1.06%Dịch vụ Công nghệ
3688CARTA HOLDINGS INC
1300 JPY−0.61%109.2K2.2832.71B JPY−44.19 JPY−136.41%4.15%Dịch vụ Công nghệ
3690YRGLM INC
678 JPY−0.15%18.2K0.804.281B JPY21.6131.38 JPY−16.69%1.09%Dịch vụ Công nghệ
3691DIGITAL PLUS INC
578 JPY−2.86%43.5K1.952.133B JPY−80.53 JPY−62.12%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3692FFRI SECURITY INC
1236 JPY−1.51%61.5K0.549.974B JPY37.8132.69 JPY+138.19%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3694OPTIM CORPORATION
828 JPY+0.12%100.2K1.0545.591B JPY43.3819.09 JPY+14.70%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3697SHIFT INC
32950 JPY−0.51%136.5K0.86580.829B JPY93.08353.98 JPY+25.64%0.00%Dịch vụ Công nghệ
Mua
3698CRI MIDDLEWARE CO LTD
921 JPY−1.50%14K1.325.026B JPY21.0243.82 JPY1.63%Dịch vụ Công nghệ
3710JORUDAN CO LTD
611 JPY−1.13%5.1K1.333.141B JPY−38.39 JPY−398.35%0.98%Dịch vụ Công nghệ
3712INFORMATION PLANNING CO
3390 JPY−0.29%1.2K0.9311.355B JPY11.76288.17 JPY+11.96%2.80%Dịch vụ Công nghệ
3719GEXEED CO LTD
177 JPY−2.21%339.7K2.064.299B JPY−3.98 JPY−43.24%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3727APLIX CORPORATION
176 JPY−2.76%272.9K1.293.899B JPY10.2917.10 JPY+13439.98%0.00%Dịch vụ Công nghệ
3733SOFTWARE SERVICE INC
9180 JPY−0.43%7.9K0.8649.872B JPY9.87930.34 JPY+47.92%1.31%Dịch vụ Công nghệ
3741SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
4500 JPY−2.39%52K1.4723.025B JPY22.78197.50 JPY+18.86%1.53%Dịch vụ Công nghệ