Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

488
Cổ phiếu
65192.643B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.868M
Khối lượng
+1.21%
Thay đổi
+16.83%
Hiệu suất Tháng
+35.45%
Hiệu suất Năm
+25.51%
Hiệu suất YTD
          
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
494.002.07%10.00Sức mua mạnh331.100K10.380B-13.312106.00
1724 SYNCLAYER INC
1060.008.38%82.00Mua145.600K3.732B4.26229.38303.00
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
2252.000.76%17.00Mua388.000K332.859B19.50114.637537.00
2120 LIFULL CO LTD
372.001.09%4.00Mua410.300K48.496B138.682.661268.00
2121 MIXI. INC
2685.00-1.50%-41.00Theo dõi539.000K203.141B14.00197.341168.00
2130 MEMBERS CO LTD
3430.003.63%120.00Sức mua mạnh74.400K43.160B47.2671.911476.00
2138 CROOZ INC
1311.00-1.50%-20.00Bán28.100K14.804B12.66116.92337.00
2148 ITMEDIA INC.
2394.002.88%67.00Sức mua mạnh78.400K46.288B33.2971.86260.00
2150 CARENET INC
5850.006.36%350.00Bán210.000K57.732B35.91153.17124.00
2158 FRONTEO INC
2068.0012.57%231.00Sức mua mạnh5.266M72.024B89.9320.45315.00
2159 FULL SPEED INC
399.00-0.25%-1.00Mua12.100K6.174B13.0830.58359.00
2186 SOBAL CORPORATION
1044.000.10%1.00Bán3.100K8.206B19.5453.38963.00
2303 DAWN CORP
2826.001.58%44.00Mua20.300K8.901B37.4274.3456.00
2307 CROSS CAT CO LTD
1404.0027.17%300.00Sức mua mạnh147.800K8.283B18.5659.47743.00
2315 CAICA INC (JP)
183.006.40%11.00Bán3.674M12.371B-5.64428.00
2317 SYSTENA CORPORATION
2478.001.18%29.00Sức mua mạnh288.300K237.170B48.6850.313754.00
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
117.001.74%2.00Bán32.500K3.170B64.191.7916.00
2323 FONFUN CORPORATION
377.001.07%4.00Bán7.200K1.244B36.3110.2719.00
2326 DIGITAL ARTS INC
9390.003.99%360.00Sức mua mạnh119.600K126.714B58.15159.03295.00
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
4040.000.25%10.00Mua235.500K368.746B19.93202.176958.00
2332 QUEST CO LTD
1799.001.07%19.00Mua10.800K9.228B13.52131.67711.00
2335 CUBE SYSTEM INC
1125.001.35%15.00Mua46.800K15.085B16.0269.28781.00
2338 QUANTUM SOLUTIONS CO LTD
924.001.32%12.00Mua39.000K10.267B-30.6156.00
2345 KUSHIM INC
396.000.51%2.00Bán103.400K2.945B18.1121.9473.00
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1485.001.30%19.00Mua3.600K16.648B12.23119.841530.00
2351 ASJ INC
867.000.70%6.00Bán6.000K6.785B136.616.41162.00
2352 WOW WORLD INC
1850.001.87%34.00Mua71.600K7.214B35.5354.11175.00
2354 YE DIGITAL CORPORATION
596.000.00%0.00Mua46.000K10.804B14.8440.66589.00
2359 CORE CORPORATION
1591.001.14%18.00Sức mua mạnh17.000K22.331B14.16111.151394.00
2391 PLANET INC
1470.00-1.14%-17.00Bán2.200K9.860B19.8075.11
2410 CAREER DESIGN CENTER CO.LTD.
1239.002.57%31.00Mua17.100K8.154B13.6188.75660.00
2413 M3 INC
8897.004.91%416.00Sức mua mạnh4.132M5756.537B122.2669.438249.00
2427 OUTSOURCING INC
2055.002.24%45.00Mua905.300K253.112B30.5265.8693028.00
2428 WELLNET CORP
532.000.19%1.00Mua47.900K9.995B25.4520.93
2432 DENA CO LTD
2025.00-0.59%-12.00Bán1.093M243.295B8.25247.292100.00
2440 GURUNAVI INC
506.001.00%5.00Bán885.200K23.506B-155.171442.00
2454 ALL ABOUT INC
846.00-1.05%-9.00Mua24.600K11.548B20.0443.12267.00
2459 AUN CONSULTINGS INC
209.00-0.48%-1.00Bán47.200K1.576B-14.7972.00
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
447.000.68%3.00Mua232.800K32.364B18.9323.45459.00
2477 TEMAIRAZU INC
5730.00-0.69%-40.00Mua29.300K37.384B49.29117.06
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1740.000.00%0.00Mua1.458M143.062B-206.40312.00
2488 JTP CO LTD
709.000.14%1.00Bán11.400K3.944B11.4861.68394.00
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
4945.001.85%90.00Sức mua mạnh220.200K156.881B57.7084.21395.00
2492 INFOMART CORPORATION
1093.00-0.46%-5.00Mua815.100K250.988B260.924.21505.00
2493 E SUPPORTLINK LTD
899.00-0.11%-1.00Bán2.800K3.982B46.5019.36247.00
2497 UNITED INC
1743.00-0.51%-9.00Mua67.900K37.776B18.3295.63274.00
2656 VECTOR INC
322.001.26%4.00Mua110.600K4.414B-8.4225.00
2667 IMAGEONE CO LTD
961.00-1.33%-13.00Mua1.564M9.963B-36.1650.00
2987 TASUKI CORP
1757.000.63%11.00Bán32.800K9.839B20.0693.5020.00
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1572.001.95%30.00Mua80.900K28.541B13.93110.73642.00
3042 SECUAVAIL INC
301.003.44%10.00Mua44.300K2.238B614.440.4771.00
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
856.000.12%1.00Mua1.900K2.712B11.5879.3680.00
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
547.00-0.18%-1.00Bán5003.443B14.6337.46152.00
3356 TERILOGY CO LTD
452.000.00%0.00Bán26.700K7.289B20.0222.60183.00
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
3485.00-0.71%-25.00Mua35.900K46.455B23.82147.38739.00
3390 INEST INC
79.000.00%0.00Sức bán mạnh434.500K5.389B396.00
3393 STARTIA HLDGS INC
1854.00-1.17%-22.00Mua61.400K18.563B-6.56690.00
3416 PIXTA INC
1192.003.20%37.00Sức mua mạnh6.700K2.629B34.2033.95146.00
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
1099.00-5.99%-70.00Sức bán mạnh3.348M40.745B243.666.05571.00
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
633.00-0.63%-4.00Bán1.500K4.458B5.17123.19298.00
3626 TIS INC.
3240.001.09%35.00Mua916.000K803.931B27.54116.4021817.00
3627 JNS HOLDINGS INC
525.000.19%1.00Bán51.100K6.293B44.8612.84460.00
3628 DATA HORIZON CO.LTD
5760.001.41%80.00Sức mua mạnh15.600K20.107B70.8680.20
3632 GREE INC
648.00-1.37%-9.00Bán994.000K138.563B10.7861.42
3633 GMO PEPABO INC
3215.00-1.53%-50.00Sức bán mạnh74.400K17.276B21.72151.91355.00
3634 SOCKETS INC
803.000.25%2.00Bán1001.965B-18.8861.00
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
5940.001.89%110.00Sức mua mạnh470.500K968.793B26.71218.971983.00
3639 VOLTAGE INCORPORATION
465.002.88%13.00Mua44.500K2.903B17.7425.49
3640 DENSAN CO LTD
2620.005.48%136.00Sức mua mạnh45.500K12.411B22.87117.72729.00
3641 PAPYLESS CO LTD
1557.004.50%67.00Mua94.300K14.729B12.00124.84125.00
3646 EKITAN & CO LTD
482.00-0.21%-1.00Sức bán mạnh11.000K2.661B17.4927.6166.00
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
477.000.21%1.00Bán156.700K8.021B24.7219.2617.00
3648 AGS CORP
982.003.59%34.00Sức mua mạnh45.500K16.854B22.5442.071049.00
3649 FINDEX INC
1088.000.93%10.00Mua48.200K27.606B69.8115.44276.00
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
2055.00-1.53%-32.00Mua6.400K6.572B-116.6663.00
3653 MORPHO INC
1300.00-2.03%-27.00Mua33.300K7.182B-190.13135.00
3655 BRAINPAD INC.
6260.003.30%200.00Sức mua mạnh58.100K45.045B74.8580.96
3656 KLAB INC
623.000.97%6.00Bán638.100K23.654B-24.69626.00
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
1047.00-0.48%-5.00Sức bán mạnh115.400K39.856B18.7656.072276.00
3659 NEXON CO LTD
1841.00-1.45%-27.00Bán5.656M1675.705B41.4146.786288.00
3660 ISTYLE INC
453.002.49%11.00Mua393.200K31.582B80.895.68
3661 M UP HOLDINGS INC
3375.001.35%45.00Sức mua mạnh39.600K30.074B47.6069.98224.00
3662 ATEAM INC
1521.00-0.91%-14.00Mua206.900K29.777B35.5643.171106.00
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
958.006.92%62.00Sức mua mạnh879.500K29.308B176.945.52272.00
3665 ENIGMO INC
1328.003.91%50.00Bán579.000K53.218B23.6953.9996.00
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
641.001.75%11.00Mua82.100K12.426B17.3736.29511.00
3667 ENISH INC
467.000.65%3.00Bán181.200K6.423B558.830.89100.00
3668 COLOPL INC
836.000.97%8.00Bán389.400K105.974B27.0930.671565.00
3672 ALTPLUSINC
436.000.00%0.00Bán99.600K7.588B-11.94218.00
3673 BROADLEAF CO LTD
580.003.20%18.00Sức mua mạnh963.700K49.454B22.8425.03951.00
3674 AUCFAN CO LIMITED
839.003.84%31.00Bán60.700K8.341B18.3648.92146.00
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
2260.00-0.88%-20.00Mua154.700K49.278B36.1663.061431.00
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1045.001.16%12.00Mua146.400K24.143B23.1444.64789.00
3678 MEDIA DO CO LTD
4995.00-4.13%-215.00Bán193.000K82.660B46.82112.75379.00
3679 ZIGEXN CO LTD
419.00-1.64%-7.00Bán398.600K46.060B-15.86772.00
3680 HOTTO LINK INC
565.004.24%23.00Mua396.100K8.440B31.8717.09116.00
3681 V-CUBE INC
1698.001.25%21.00Bán588.300K40.600B25.7867.12405.00
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
623.000.81%5.00Bán14.100K4.116B25.2424.48129.00
3683 CYBERLINKS CO LTD
1510.001.62%24.00Bán87.200K15.394B21.9969.90672.00
3686 DLE INC
303.000.33%1.00Bán163.100K12.794B-12.9791.00
3687 FIXSTARS CORPORATION
814.001.50%12.00Mua153.600K26.073B59.5913.46253.00
3688 CARTA HOLDINGS INC
2574.002.43%61.00Sức mua mạnh777.300K63.598B21.24118.841222.00
3690 YRGLM INC
1099.000.83%9.00Mua26.300K6.885B25.5842.66167.00
3691 REALWORLD INC
552.00-0.90%-5.00Sức bán mạnh3.400K1.911B-63.6330.00
3692 FFRI SECURITY INC
1944.007.70%139.00Mua129.200K14.566B74.8124.13106.00
3694 OPTIM CORPORATION
2036.003.14%62.00Bán218.600K108.652B80.4424.72316.00
3697 SHIFT INC
28030.000.65%180.00Mua295.600K488.049B193.70149.232958.00
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1555.000.39%6.00Sức bán mạnh12.100K8.439B25.4163.30188.00
3710 JORUDAN CO LTD
790.00-0.75%-6.00Bán5.600K4.091B-1.60180.00
3712 INFORMATION PLANNING CO
2962.00-0.34%-10.00Bán2.100K9.955B11.72253.50136.00
3719 GEXEED CO LTD
186.000.54%1.00Bán91.400K4.274B-2.1339.00
3727 APLIX CORPORATION
178.001.14%2.00Bán67.100K3.893B-3.8545.00
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
2507.000.68%17.00Mua8.400K12.725B17.39143.19301.00
3744 SIOS CORPORATION
793.003.39%26.00Mua53.800K6.649B12.6760.55454.00
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
966.00-0.10%-1.00Mua157.800K25.980B91.1610.614605.00
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
568.002.71%15.00Mua66.100K5.229B-2.77108.00
3758 AERIA INC
450.00-0.66%-3.00Bán61.900K9.989B67.936.67578.00
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1029.005.11%50.00Bán50.500K5.121B-46.83118.00
3762 TECHMATRIX CORP
2075.002.98%60.00Sức mua mạnh204.000K80.080B37.9953.201088.00
3763 PRO-SHIP INC
1708.002.64%44.00Sức mua mạnh30.800K25.605B18.5590.48206.00
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2188.00-0.73%-16.00Bán407.400K149.557B6.95319.261335.00
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
644.00-0.31%-2.00Bán3.700K2.200B10.5161.49503.00
3770 ZAPPALLAS INC
539.00-0.92%-5.00Bán46.200K6.941B18.7229.06137.00
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
2137.001.33%28.00Sức mua mạnh23.500K17.627B15.78133.651079.00
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
2185.001.49%32.00Mua23.300K18.356B-116.02204.00
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
791.001.15%9.00Mua35.700K14.383B23.0033.99230.00
3776 BROADBAND TOWER INC
220.000.92%2.00Bán357.500K13.064B139.651.56326.00
3778 SAKURA INTERNET INC
646.001.57%10.00Mua163.200K23.201B35.8517.74706.00
3788 GMO GLOBALSIGN HOLDINGS K.K.
4865.001.88%90.00Mua138.800K55.005B62.8076.04963.00
3793 DRECOM CO.LTD
528.000.57%3.00Bán86.000K15.027B10.3051.12384.00
3796 E-SEIKATSU CO
414.00-0.48%-2.00Bán7.500K2.871B177.582.34170.00
3798 ULS GROUP INC
5600.002.75%150.00Sức mua mạnh10.000K30.517B31.96171.08365.00
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
748.002.75%20.00Sức mua mạnh31.800K5.846B5.95122.251123.00
3800 UNIRITA INC
1848.000.05%1.00Mua2.400K14.167B20.5689.82635.00
3803 IMAGE INFORMATION INC
538.001.51%8.00Mua2.400K1.069B13.2340.0761.00
3804 SYSTEM D INC
1373.00-1.22%-17.00Sức bán mạnh35.900K8.899B19.8370.09228.00
3807 FISCO LTD
217.001.88%4.00Mua917.800K9.731B11.8218.0645.00
3815 MEDIA KOBO INC
305.000.00%0.00Bán18.500K3.074B-0.8392.00
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1023.000.59%6.00Bán2.100K3.963B12.0584.41
3817 SRA HOLDINGS INC
2996.000.94%28.00Sức mua mạnh28.700K36.615B10.30288.171393.00
3823 ACRODEA INC
187.000.00%0.00Theo dõi954.800K5.676B-44.8340.00
3825 REMIXPOINT INC
199.00-0.50%-1.00Mua2.534M21.192B-26.37181.00
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
640.000.47%3.00Mua17.100K7.012B19.6332.45213.00
3835 EBASE CO LTD
855.002.15%18.00Mua188.400K38.543B45.9318.28452.00
3836 AVANT CORPORATION
1617.00-1.22%-20.00Mua123.800K61.552B32.5850.25
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2352.002.62%60.00Sức mua mạnh33.700K21.284B26.7786.94571.00
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
783.000.00%0.00Mua69.300K6.416B13.3258.77160.00
3841 JEDAT INC.
1191.000.08%1.00Bán4002.287B16.0974.01124.00
3842 NEXTGEN INC.
1115.000.00%0.00Bán3.000K2.873B-7.48156.00
3843 FREEBIT CO.LTD
1116.00-3.63%-42.00Mua926.000K24.309B15.8972.89915.00
Tải thêm