Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

391
Cổ phiếu
36296.642B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.060M
Khối lượng
−0.40%
Thay đổi
+2.57%
Hiệu suất Tháng
+42.60%
Hiệu suất Năm
+1.97%
Hiệu suất YTD
           
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
516.000.78%4.00Mua292.900K10.130B45.5311.241433.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
4200.00-2.21%-95.00Mua275.200K213.206B21.59198.977743.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2121 MIXI. INC
1945.000.31%6.00Bán419.400K146.103B9.30209.54884.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2130 MEMBERS CO LTD
1894.00-1.51%-29.00Bán126.600K24.706B36.4454.201016.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2138 CROOZ INC
1127.00-1.14%-13.00Bán12.400K12.664B-183.01248.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2148 ITMEDIA INC.
896.00-0.88%-8.00Sức mua mạnh55.700K17.917B38.2223.82237.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2159 FULL SPEED INC
497.00-1.97%-10.00Bán32.200K7.894B17.1929.50348.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2169 CDS CO LTD
1539.000.46%7.00Bán14.000K10.449B10.34148.19694.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2186 SOBAL CORPORATION
1266.000.24%3.00Bán10.900K9.936B21.3659.12981.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2303 DAWN CORP
2711.008.22%206.00Mua406.800K7.995B35.9469.7052.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2307 CROSS CAT CO LTD
1246.00-0.88%-11.00Mua32.000K9.431B19.2565.28602.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2315 CAICA INC (JP)
27.000.00%0.00Mua1.835M9.738B-4.86Dịch vụ Công nghệ thông tin
2317 SYSTENA CORPORATION
1909.00-0.42%-8.00Mua290.500K186.988B36.1852.983027.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
127.00-0.78%-1.00Bán111.500K3.447B-4.8119.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2323 FONFUN CORPORATION
406.000.50%2.00Bán18.800K1.348B111.633.6221.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2326 DIGITAL ARTS INC
5250.00-4.02%-220.00Bán482.000K76.876B45.07123.07207.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
3320.00-0.75%-25.00Bán378.500K306.069B15.76212.236434.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2332 QUEST CO LTD
1369.004.82%63.00Mua74.100K6.761B13.5096.75768.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2335 CUBE SYSTEM INC
800.00-0.37%-3.00Bán39.100K10.911B17.9344.78720.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2336 FUJI TECHNO SOLUTIONS CO INC
495.000.00%0.00Mua200399.762M27.9517.71Dịch vụ Công nghệ thông tin
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
254.000.79%2.00Bán69.700K2.715B-78.4275.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2345 ISTUDY CO LTD
727.00-2.15%-16.00Bán37.600K2.954B-22.31Phần mềm đã đóng gói
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1444.00-0.28%-4.00Mua2.600K16.443B11.93121.411446.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2351 ASJ INC
1876.000.59%11.00Bán29.400K14.644B-53.61155.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2352 AZIA CO LTD
1370.002.62%35.00Bán24.200K5.283B33.3840.00100.00Phần mềm đã đóng gói
2354 YE DIGITAL CORPORATION
698.000.43%3.00Mua246.300K12.598B39.5617.74629.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2359 CORE CORPORATION
1507.001.07%16.00Mua27.600K21.145B16.1792.371395.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2375 GIG WORKS INC
2184.002.34%50.00Mua202.900K14.249B32.3467.36Dịch vụ Công nghệ thông tin
2391 PLANET INC
1508.00-0.53%-8.00Sức bán mạnh8.300K10.052B21.1371.7543.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2427 OUTSOURCING INC
1027.00-0.96%-10.00Bán971.400K130.447B18.2856.7783154.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2428 WELLNET CORP
677.00-1.74%-12.00Bán94.900K12.940B30.1022.99118.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2432 DENA CO LTD
1805.000.00%0.00Mua1.011M258.821B33.4754.002437.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2440 GURUNAVI INC
918.00-2.13%-20.00Bán217.400K43.932B111.808.401783.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2452 COMPUTER MIND CO LTD
500.000.00%0.00300223.750M-31.93Dịch vụ Công nghệ thông tin
2454 ALL ABOUT INC
721.00-0.69%-5.00Mua4.400K9.543B-6.20287.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2459 AUN CONSULTINGS INC
229.000.00%0.00Sức bán mạnh26.200K1.718B-0.1873.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
449.000.22%1.00Bán207.700K33.940B14.6530.57431.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2468 FUETREK CO.LTD
520.00-0.76%-4.00Bán13.200K4.903B-32.79128.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2477 TEMAIRAZU INC
6000.003.81%220.00Bán95.400K37.445B57.8199.9935.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2484 DEMAE-CAN CO LTD
990.00-5.53%-58.00Bán579.400K43.085B-10.15183.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
1084.001.31%14.00Bán110.300K5.441B20.8951.21389.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
2380.000.00%0.00Bán419.800K76.875B24.4697.40233.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2492 INFOMART CORPORATION
894.00-1.54%-14.00Bán850.400K207.540B102.698.84399.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2493 E SUPPORTLINK LTD
943.00-0.63%-6.00Sức bán mạnh6.900K4.199B47.1120.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
2497 UNITED INC
1203.00-0.91%-11.00Bán104.400K27.131B125.389.69481.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2656 VECTOR INC
317.00-1.55%-5.00Sức bán mạnh41.600K4.469B127.192.5354.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1238.001.06%13.00Theo dõi109.600K23.225B34.9935.01612.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3042 SECUAVAIL INC
960.005.03%46.00Mua38.600K3.091B65.7813.9188.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
1317.0029.50%300.00Sức mua mạnh252.300K3.149B19.4956.4480.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
664.002.79%18.00Mua32.400K4.054B10.5561.25146.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
1745.000.52%9.00Bán14.000K22.450B20.2288.32607.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3390 INEST INC
70.001.45%1.00Bán146.000K4.137B-11.84220.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3416 PIXTA INC
1613.002.09%33.00Bán7.200K3.559B71.5122.71101.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
3895.00-1.64%-65.00Bán58.000K38.026B77.0557.23Phần mềm đã đóng gói
3622 NETYEAR GROUP CORPORATION
648.00-0.77%-5.00Bán7.300K4.570B-29.48284.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3624 AXEL MARK INC
616.000.82%5.00Bán224.400K3.942B-236.87112.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3626 TIS INC.
6600.00-0.60%-40.00Mua340.600K556.221B19.56339.5419483.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3627 NEOS CORPORATION
756.00-2.07%-16.00Sức bán mạnh199.400K8.865B28.3827.61242.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3628 DATA HORIZON CO.LTD
2831.000.39%11.00Mua9.100K9.983B43.5664.74208.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
2978.000.47%14.00Bán43.800K29.003B20.02148.03772.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3632 GREE INC
464.000.22%1.00Sức bán mạnh491.300K106.635B45.4310.221685.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3633 GMO PEPABO INC
2278.00-0.22%-5.00Sức bán mạnh69.100K11.864B19.80116.15278.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3634 SOCKETS INC
1515.001.00%15.00Mua6.200K3.679B38.6938.7861.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
2825.001.62%45.00Bán774.300K352.759B23.60118.131757.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4500.00-1.42%-65.00Mua21.500K74.163B20.61221.534011.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3639 VOLTAGE INCORPORATION
556.005.10%27.00Bán265.100K2.879B-72.97251.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3640 DENSAN CO LTD
2282.000.44%10.00Mua2.900K12.661B-168.41736.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3645 MEDICAL NET INC
468.00-0.64%-3.00Sức bán mạnh14.600K1.903B20.7822.66102.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3646 EKITAN & CO LTD
609.001.00%6.00Bán26.900K3.303B12.6248.0774.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
224.001.36%3.00Bán55.200K3.184B10.8520.3738.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3648 AGS CORP
806.00-1.10%-9.00Bán12.200K14.529B24.4333.361006.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3649 FINDEX INC
1194.00-0.25%-3.00Bán129.900K30.645B29.7740.47242.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3653 MORPHO INC
3105.000.81%25.00Mua46.100K16.590B48.9863.13Dịch vụ Công nghệ thông tin
3655 BRAINPAD INC.
6480.002.05%130.00Mua335.000K45.784B49.83140.63306.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3656 KLAB INC
807.00-0.74%-6.00Bán881.200K30.882B26.9230.80597.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
922.00-0.43%-4.00Bán180.200K35.047B18.6449.781575.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3659 NEXON CO LTD
1473.00-0.87%-13.00Bán2.983M1336.100B11.30132.726441.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3662 ATEAM INC
997.00-1.38%-14.00Bán171.900K19.767B15.3266.141046.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
739.002.64%19.00Bán96.100K5.868B23.5231.44176.00Phần mềm đã đóng gói
3665 ENIGMO INC
883.001.38%12.00Sức bán mạnh468.300K36.270B21.3840.7483.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
498.001.22%6.00Bán64.400K9.702B10.7845.66353.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3667 ENISH INC
577.00-0.52%-3.00Bán692.200K6.265B-135.96134.00Phần mềm đã đóng gói
3668 COLOPL INC
1136.000.26%3.00Bán1.219M144.502B135.788.391368.00Phần mềm đã đóng gói
3672 ALTPLUSINC
926.003.93%35.00Mua886.500K15.374B-75.77130.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3673 BROADLEAF CO LTD
626.00-0.63%-4.00Bán596.700K55.077B17.2336.97921.00Phần mềm đã đóng gói
3674 AUCFAN CO LIMITED
699.000.14%1.00Bán47.900K7.156B22.5933.71149.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
961.00-0.41%-4.00Bán120.000K21.235B15.9161.44862.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1035.000.58%6.00Bán185.900K24.050B26.5538.76695.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3679 ZIGEXN CO LTD
500.000.40%2.00Bán548.300K55.339B19.1925.97398.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3680 HOTTO LINK INC
331.001.85%6.00Bán141.900K5.000B-80.12100.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3681 V-CUBE INC
660.004.60%29.00Mua472.300K15.189B16.6638.45457.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
877.00-0.90%-8.00Bán16.200K6.079B27.3232.40136.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3683 CYBERLINKS CO LTD
1178.00-2.24%-27.00Bán11.700K6.231B15.8576.73476.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3687 FIXSTARS CORPORATION
1605.00-0.74%-12.00Mua201.600K53.405B61.4626.34214.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3689 IGNIS LTD
1033.00-1.34%-14.00Mua370.400K15.306B-45.19177.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3691 REALWORLD INC
611.00-0.81%-5.00Bán1.900K2.113B-7.4037.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3692 FFRI INC
2740.001.86%50.00Bán43.300K22.031B115.0723.3897.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3694 OPTIM CORPORATION
4055.002.27%90.00Mua90.500K109.090B376.9810.53208.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3697 SHIFT INC
7930.00-1.00%-80.00Bán178.600K125.767B113.8075.872001.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1942.001.68%32.00Bán41.400K10.165B42.6752.72109.00Phần mềm đã đóng gói
3710 JORUDAN CO LTD
1202.00-0.33%-4.00Bán38.900K6.199B48.2225.01193.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3712 INFORMATION PLANNING CO
2663.00-0.89%-24.00Mua2.500K9.001B12.72211.27125.00Phần mềm đã đóng gói
3719 GEXEED CO LTD
143.002.14%3.00Mua71.700K2.730B105.121.3335.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3726 4CS HOLDINGS CO LTD
492.00-1.60%-8.00Bán9.800K3.391B-54.0799.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3727 APLIX CORPORATION
249.000.81%2.00Bán223.400K5.464B-17.9933.00Phần mềm đã đóng gói
3739 COMMSEED CORPORTION
1163.00-1.77%-21.00Mua68.300K6.793B-4.0054.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3900.000.91%35.00Mua34.900K19.786B29.76129.86280.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3744 SIOS CORPORATION
626.002.12%13.00Mua36.500K5.314B51.2411.96440.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
844.000.60%5.00Bán38.700K7.933B-37.0491.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1543.003.49%52.00Mua335.600K27.211B15.3597.162044.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3758 AERIA INC
859.002.26%19.00Bán427.700K19.413B155.305.41580.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1127.003.21%35.00Bán136.700K5.712B-106.7598.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3762 TECHMATRIX CORP
2681.002.48%65.00Mua129.900K51.983B28.4592.291014.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3763 PRO-SHIP INC
1474.00-1.67%-25.00Bán25.100K22.791B22.2068.49165.00Phần mềm đã đóng gói
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
2058.00-2.65%-56.00Bán854.400K147.321B6.59321.661152.00Phần mềm đã đóng gói
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
674.00-2.46%-17.00Mua27.200K2.416B-44.39490.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3768 RISKMONSTER.COM
1870.004.76%85.00Sức mua mạnh56.400K6.868B20.6686.39130.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3770 ZAPPALLAS INC
406.000.50%2.00Bán52.500K5.155B-16.68142.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1947.006.63%121.00Mua180.500K15.262B13.66133.65943.00Phần mềm đã đóng gói
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1056.000.28%3.00Bán118.900K19.241B21.7748.37229.00Phần mềm đã đóng gói
3774 INTERNET INITIATIVE JAPAN INC
3050.00-0.97%-30.00Mua78.400K138.858B56.0955.223353.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3775 GAIAX CO. LTD.
935.003.20%29.00Mua41.200K4.451B-79.53111.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3776 BROADBAND TOWER INC
252.002.86%7.00Bán481.700K14.630B-15.69248.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3777 FHT HOLDINGS CORP
27.00-3.57%-1.00Sức bán mạnh284.000K3.875B-2.019.00Phần mềm đã đóng gói
3778 SAKURA INTERNET INC
707.000.71%5.00Bán195.500K25.609B159.814.39652.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3787 TECHNO MATHEMATICAL CO.LTD
1150.00-1.29%-15.00Bán3.800K3.021B69.1716.8463.00Phần mềm đã đóng gói
3788 GMO CLOUD K.K.
2479.001.18%29.00Sức bán mạnh44.600K28.223B26.8791.17916.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3793 DRECOM CO.LTD
798.00-9.32%-82.00Bán897.500K25.045B-29.76367.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3796 E-SEIKATSU CO
522.0012.26%57.00Mua506.400K3.209B155.952.98155.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3798 ULS GROUP INC
2795.001.60%44.00Bán22.700K15.790B20.94131.39318.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
745.003.19%23.00Mua82.000K5.931B14.0251.491095.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3800 UNIRITA INC
1907.00-1.29%-25.00Theo dõi5.900K16.239B23.4782.33552.00Phần mềm đã đóng gói
3803 IMAGE INFORMATION INC
677.001.96%13.00Mua7001.339B-67.0056.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3804 SYSTEM D INC
1194.000.08%1.00Mua52.200K7.746B20.2358.98Phần mềm đã đóng gói
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1975.005.05%95.00Mua45.700K6.098B19.0798.60176.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3817 SRA HOLDINGS INC
2539.00-0.51%-13.00Bán20.400K31.483B778.833.321458.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3824 MEDIA FIVE CO.
870.001.99%17.00Bán400801.820M-23.70210.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3825 REMIXPOINT INC
167.000.00%0.00Bán289.700K9.754B-107.82170.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
966.004.77%44.00Mua164.400K10.149B24.0838.29174.00Phần mềm đã đóng gói
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
2256.004.93%106.00Bán22.300K32.330B15.52138.56266.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3834 ASAHI NET INC
699.00-0.71%-5.00Mua125.400K19.614B18.1038.90134.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3835 EBASE CO LTD
1495.00-2.03%-31.00Mua97.200K35.081B39.7538.52438.00Phần mềm đã đóng gói
3836 AVANT CORPORATION
1157.00-1.20%-14.00Mua106.200K44.011B31.1237.63938.00Phần mềm đã đóng gói
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2417.000.88%21.00Mua39.600K21.998B29.0784.22522.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
561.00-1.06%-6.00Mua7004.648B16.8933.58142.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3840 PATH CORPORATION
152.000.00%0.00Bán145.400K4.292B48.263.1544.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3841 JEDAT INC.
1430.003.92%54.00Sức mua mạnh9.500K2.642B22.5361.11120.00Phần mềm đã đóng gói
3842 NEXTGEN INC.
2195.002.81%60.00Mua69.200K5.493B-28.92148.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3843 FREEBIT CO.LTD
904.000.33%3.00Bán338.400K20.007B227.923.971266.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3844 COMTURE CORPORATION
2485.000.20%5.00Mua187.400K79.045B39.3663.051142.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất