Dịch vụ Công nghệ (Khu vực)

421
Cổ phiếu
40458.747B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.470M
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+17.27%
Hiệu suất Tháng
+35.55%
Hiệu suất Năm
+5.91%
Hiệu suất YTD
            
1447 ITBOOK HLDGS CO LTD
453.002.72%12.00Mua240.200K8.724B-9.171433.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1724 SYNCLAYER INC
851.003.15%26.00Bán94.900K3.015B4.23195.10301.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
1973 NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRATION
5710.00-3.87%-230.00Mua593.700K294.860B31.29189.83Dịch vụ Công nghệ thông tin
2121 MIXI. INC
1794.003.40%59.00Bán1.093M130.732B12.30142.32Phần mềm / Dịch vụ Internet
2130 MEMBERS CO LTD
1888.000.53%10.00Mua118.900K24.129B28.7667.15Phần mềm / Dịch vụ Internet
2138 CROOZ INC
1113.000.09%1.00Mua19.400K12.353B-50.32Phần mềm / Dịch vụ Internet
2148 ITMEDIA INC.
1023.000.99%10.00Sức mua mạnh72.500K20.077B25.7039.46Dịch vụ Công nghệ thông tin
2150 CARENET INC
1158.002.12%24.00Mua129.200K11.773B31.2736.26105.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2159 FULL SPEED INC
420.00-0.47%-2.00Mua16.700K6.571B11.4736.79348.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2186 SOBAL CORPORATION
1059.00-0.84%-9.00Mua4.300K8.402B19.4454.93966.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2303 DAWN CORP
2220.00-6.05%-143.00Mua152.000K7.542B43.6554.1452.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2307 CROSS CAT CO LTD
1016.000.30%3.00Mua12.800K7.600B15.4665.52Dịch vụ Công nghệ thông tin
2315 CAICA INC (JP)
27.000.00%0.00Mua2.567M9.738B-5.12521.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2317 SYSTENA CORPORATION
1547.003.06%46.00Mua490.000K145.360B26.7056.21Dịch vụ Công nghệ thông tin
2321 SOFTFRONT HOLDINGS
132.00-0.75%-1.00Theo dõi108.400K3.666B-7.31Dịch vụ Công nghệ thông tin
2323 FONFUN CORPORATION
357.000.00%0.00Mua57.500K1.191B267.261.34Phần mềm / Dịch vụ Internet
2326 DIGITAL ARTS INC
8490.004.17%340.00Mua396.900K114.238B73.54113.64Phần mềm / Dịch vụ Internet
2327 NS SOLUTIONS CORPORATION
2851.00-0.18%-5.00Mua286.600K261.325B14.09202.75Dịch vụ Công nghệ thông tin
2332 QUEST CO LTD
1228.00-0.08%-1.00Mua8.600K6.362B18.5866.14Dịch vụ Công nghệ thông tin
2335 CUBE SYSTEM INC
782.00-0.76%-6.00Mua34.200K10.707B20.3738.68Dịch vụ Công nghệ thông tin
2336 FUJI TECHNO SOLUTIONS CO INC
495.000.00%0.00Mua200399.762M27.9517.71Dịch vụ Công nghệ thông tin
2338 BIT ONE GROUP CO LTD
305.00-1.61%-5.00Mua36.000K3.340B-36.87Dịch vụ Công nghệ thông tin
2345 KUSHIM INC
994.001.12%11.00Bán201.000K3.909B70.00Phần mềm đã đóng gói
2349 NIPPON INFORMATION DEVELOPMENT CO
1400.000.36%5.00Mua90015.841B12.51111.53Dịch vụ Công nghệ thông tin
2351 ASJ INC
1473.00-1.21%-18.00Mua45.700K11.708B483.903.08Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2352 AZIA CO LTD
1330.001.37%18.00Mua21.400K5.193B16.2081.01Phần mềm đã đóng gói
2354 YE DIGITAL CORPORATION
557.00-0.89%-5.00Mua227.900K10.187B27.1820.86641.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2359 CORE CORPORATION
1234.000.33%4.00Mua16.700K17.423B14.8682.81Dịch vụ Công nghệ thông tin
2391 PLANET INC
1507.00-1.31%-20.00Mua3.100K10.125B21.1872.1143.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2427 OUTSOURCING INC
662.00-2.22%-15.00Mua3.638M85.240B9.6370.3886020.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2428 WELLNET CORP
705.001.00%7.00Mua121.100K13.123B24.3928.72118.00Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
2432 DENA CO LTD
1553.005.15%76.00Mua1.759M185.363B-355.95Phần mềm / Dịch vụ Internet
2440 GURUNAVI INC
656.000.77%5.00Mua475.200K30.511B32.1520.25Phần mềm / Dịch vụ Internet
2454 ALL ABOUT INC
690.000.00%0.00Mua13.400K9.070B46.0115.23Phần mềm / Dịch vụ Internet
2459 AUN CONSULTINGS INC
179.004.68%8.00Mua107.700K1.283B-4.0673.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2461 FAN COMMUNICATIONS INC
467.003.55%16.00Mua249.200K33.464B13.9632.31449.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2477 TEMAIRAZU INC
5150.00-2.83%-150.00Mua178.000K34.336B45.73115.8935.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2484 DEMAE-CAN CO LTD
1336.00-4.91%-69.00Mua641.800K115.501B-23.73183.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2488 JAPAN THIRD PARTY CO.LTD
1023.00-0.10%-1.00Mua179.300K5.207B16.8460.82Dịch vụ Công nghệ thông tin
2491 VALUECOMMERCE CO.LTD.
2640.00-2.58%-70.00Mua507.900K87.536B24.87109.05374.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2492 INFOMART CORPORATION
869.00-4.51%-41.00Mua552.600K207.997B145.776.24462.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
2493 E SUPPORTLINK LTD
1030.000.49%5.00Mua46.200K4.535B66.1915.49243.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
2497 UNITED INC
1167.00-0.26%-3.00Mua73.600K26.148B18.9361.82Phần mềm đã đóng gói
2656 VECTOR INC
246.002.50%6.00Mua67.900K3.331B84.372.84Phần mềm / Dịch vụ Internet
3040 SOLITON SYSTEMS K.K.
1304.00-1.36%-18.00Theo dõi136.900K25.064B39.7833.23644.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3042 SECUAVAIL INC
785.0010.25%73.00Mua333.600K2.595B42.9616.76Phần mềm / Dịch vụ Internet
3138 FUJISAN MAGAZINE SERVICE CO LTD
1107.002.41%26.00Mua10.600K3.385B16.7669.6186.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3316 TOKYO NISSAN COMPUTER SYSTEM CO
498.001.84%9.00Bán4.400K3.069B7.8362.41Dịch vụ Công nghệ thông tin
3356 TERILOGY CO LTD
634.006.02%36.00Mua918.700K9.915B46.0113.00Phần mềm đã đóng gói
3371 SOFTCREATE HOLDINGS CORP
2231.005.38%114.00Sức mua mạnh57.400K27.353B19.53109.78Dịch vụ Công nghệ thông tin
3390 INEST INC
63.001.61%1.00Mua153.500K3.717B-11.64Dịch vụ Công nghệ thông tin
3416 PIXTA INC
1430.006.32%85.00Mua40.500K3.030B64.2621.12109.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3491 GA TECHNOLOGIES CO LTD
3220.002.06%65.00Mua36.700K30.562B69.5649.17347.00Phần mềm đã đóng gói
3626 TIS INC.
2220.00-3.60%-83.00Mua2.938M576.014B19.72116.80Dịch vụ Công nghệ thông tin
3627 NEOS CORPORATION
702.00-0.14%-1.00Mua199.500K8.073B14.2149.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
3628 DATA HORIZON CO.LTD
2451.00-1.37%-34.00Mua6.000K8.797B26.8792.47208.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3630 DENSAN SYSTEM CO. LTD.
3400.00106.81%1756.00Mua10034.688B8.99182.79799.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3630 DENSAN SYSTEM CO LTD
3640.002.68%95.00Mua82.000K34.688B19.39182.79799.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3632 GREE INC
454.001.79%8.00Mua605.900K102.516B21.6720.641685.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3633 GMO PEPABO INC
2230.000.09%2.00Mua30.900K11.615B27.3481.93327.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3634 SOCKETS INC
982.000.31%3.00Theo dõi4.900K2.401B140.097.01Phần mềm đã đóng gói
3635 KOEI TECMO HOLDINGS CO LTD
3050.00-1.45%-45.00Mua226.000K393.127B25.69120.83Phần mềm / Dịch vụ Internet
3636 MITSUBISHI RESEARCH INSTITUTE INC
4105.00-0.48%-20.00Mua39.000K67.051B9.26445.674011.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3639 VOLTAGE INCORPORATION
491.003.37%16.00Sức mua mạnh266.200K2.870B-87.81251.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3640 DENSAN CO LTD
2131.00-0.19%-4.00Mua1.700K11.897B45.6146.89Dịch vụ Công nghệ thông tin
3641 PAPYLESS CO LTD
2177.001.73%37.00Mua62.700K21.153B22.0897.44Phần mềm / Dịch vụ Internet
3646 EKITAN & CO LTD
596.003.29%19.00Mua106.900K3.173B11.7349.3974.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3647 G THREE HOLDINGS CORPORATION
232.002.20%5.00Mua108.500K3.827B10.7821.0638.00Phần mềm đã đóng gói
3648 AGS CORP
814.00-0.25%-2.00Mua6.000K14.522B30.5426.72Dịch vụ Công nghệ thông tin
3649 FINDEX INC
1000.000.30%3.00Mua154.600K25.521B34.0029.33273.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3652 DIGITAL MEDIA PROFESSIONALS INC
4035.003.59%140.00Mua49.600K12.194B214.5218.16Phần mềm đã đóng gói
3653 MORPHO INC
2136.00-3.61%-80.00Mua63.800K11.940B43.2751.45100.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3655 BRAINPAD INC.
4825.00-2.92%-145.00Bán158.000K36.608B40.02135.49306.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3656 KLAB INC
773.003.07%23.00Mua657.600K28.588B-1.00646.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3657 POLETOWIN PITCREW HLDG
981.00-1.01%-10.00Mua136.100K37.510B21.0047.241813.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3659 NEXON CO LTD
2182.00-0.55%-12.00Mua2.045M1937.320B17.57126.046428.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3660 ISTYLE INC
323.001.25%4.00Mua1.240M20.847B-73.911175.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3661 M UP HOLDINGS INC
2617.00-0.23%-6.00Mua141.300K23.910B43.7560.01Dịch vụ Công nghệ thông tin
3662 ATEAM INC
775.001.17%9.00Mua94.500K14.977B17.4643.941046.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3663 ARTSPARK HOLDINGS INC
710.008.90%58.00Mua304.400K5.314B50.9813.71252.00Phần mềm đã đóng gói
3665 ENIGMO INC
981.000.93%9.00Mua191.600K40.476B21.7544.6890.00Phần mềm đã đóng gói
3666 TECNOS JAPAN INCORPORATED
604.000.83%5.00Mua119.600K11.812B90.666.61Dịch vụ Công nghệ thông tin
3667 ENISH INC
520.0018.18%80.00Mua1.959M5.330B-130.92117.00Phần mềm đã đóng gói
3668 COLOPL INC
1097.005.68%59.00Mua3.447M132.682B20.6850.411368.00Phần mềm đã đóng gói
3672 ALTPLUSINC
446.000.45%2.00Bán1.402M7.728B-58.47130.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3673 BROADLEAF CO LTD
560.000.00%0.00Mua255.000K48.966B15.3436.98943.00Phần mềm đã đóng gói
3674 AUCFAN CO LIMITED
758.002.43%18.00Sức mua mạnh71.700K7.587B-14.21149.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3676 DIGITAL HEARTS HOLDINGS CO LTD
879.007.20%59.00Mua199.000K17.655B22.9336.30Dịch vụ Công nghệ thông tin
3677 SYSTEM INFORMATION CO LTD
1130.000.89%10.00Mua477.800K26.177B26.6542.03695.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3679 ZIGEXN CO LTD
384.00-0.52%-2.00Mua863.700K42.893B16.0724.02Phần mềm / Dịch vụ Internet
3680 HOTTO LINK INC
438.00-4.99%-23.00Mua1.493M7.092B-102.56138.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3682 ENCOURAGE TECHNOLOGIES CO LTD
941.003.86%35.00Mua34.000K6.224B42.9121.11136.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3683 CYBERLINKS CO LTD
1700.000.12%2.00Sức mua mạnh113.200K8.772B24.5069.99663.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3686 DLE INC
138.004.55%6.00Mua167.300K5.589B-13.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
3687 FIXSTARS CORPORATION
1290.00-3.73%-50.00Mua283.200K44.286B54.1824.75214.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3689 IGNIS LTD
1639.004.53%71.00Mua1.116M24.391B-24.08177.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3690 YRGLM INC
1260.0015.60%170.00Mua75.200K6.881B119.799.13149.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3691 REALWORLD INC
581.003.20%18.00Bán52.200K1.931B-156.6537.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3692 FFRI INC
2322.00-1.61%-38.00Mua110.400K19.328B70.4233.52Dịch vụ Công nghệ thông tin
3694 OPTIM CORPORATION
2737.00-6.46%-189.00Mua1.044M161.041B1044.332.82Dịch vụ Công nghệ thông tin
3697 SHIFT INC
9400.00-6.28%-630.00Mua605.900K159.037B114.0394.772001.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3698 CRI MIDDLEWARE CO LTD
1756.001.68%29.00Mua87.900K9.194B44.6943.86109.00Phần mềm đã đóng gói
3710 JORUDAN CO LTD
1075.000.75%8.00Mua37.400K5.484B35.2030.31193.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3712 INFORMATION PLANNING CO
2427.00-0.25%-6.00Mua2.700K8.150B11.10219.27125.00Phần mềm đã đóng gói
3719 GEXEED CO LTD
126.00-0.79%-1.00Mua198.900K2.540B219.080.5841.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3727 APLIX CORPORATION
241.000.42%1.00Mua224.800K5.309B-7.4139.00Phần mềm đã đóng gói
3739 COMMSEED CORPORTION
497.000.20%1.00Sức mua mạnh92.900K5.691B-4.77Phần mềm / Dịch vụ Internet
3741 SYSTEMS ENGINEERING CONSULTANTS CO
3390.00-2.31%-80.00Mua29.700K17.764B25.82134.37Dịch vụ Công nghệ thông tin
3744 SIOS CORPORATION
735.002.23%16.00Mua152.200K6.233B87.418.23443.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3751 JAPAN ASIA GROUP LTD
302.0011.44%31.00Mua1.030M7.283B3.6674.09Dịch vụ Công nghệ thông tin
3753 FLIGHT HOLDINGS INC
761.001.33%10.00Mua120.600K7.101B19.4838.56Dịch vụ Công nghệ thông tin
3756 MAMEZOU HOLDINGS CO LIMITED
1880.000.00%0.00Mua5.100K34.310B17.26108.912044.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3758 AERIA INC
517.000.00%0.00Sức bán mạnh1.094M11.938B-164.02588.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3760 CAVE INTERACTIVE CO LTD
1304.003.00%38.00Mua146.900K6.622B-99.2098.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3762 TECHMATRIX CORP
3090.00-3.59%-115.00Mua189.600K63.687B34.1594.04Dịch vụ Công nghệ thông tin
3763 PRO-SHIP INC
1304.00-0.84%-11.00Mua18.300K20.027B19.4968.29Phần mềm đã đóng gói
3765 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT
1827.005.06%88.00Mua616.100K121.174B6.79256.801252.00Phần mềm đã đóng gói
3766 SYSTEMS DESIGN CO LTD
566.00-4.07%-24.00Mua2.600K2.009B-78.84Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3770 ZAPPALLAS INC
368.000.00%0.00Mua7.500K4.695B-24.23142.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3771 SYSTEM RESEARCH CO LTD
1886.000.16%3.00Mua39.300K15.738B12.72148.07Phần mềm đã đóng gói
3772 WEALTH MANAGEMENT INC
1209.001.85%22.00Mua88.800K9.883B4.07291.81Phần mềm / Dịch vụ Internet
3773 ADVANCED MEDIA INC (JAPAN)
1092.001.20%13.00Mua204.600K19.716B28.4937.87Phần mềm đã đóng gói
3775 GAIAX CO. LTD.
894.007.19%60.00Mua91.500K4.097B47.4317.58123.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3776 BROADBAND TOWER INC
213.00-0.93%-2.00Mua1.156M12.861B-9.32320.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3788 GMO CLOUD K.K.
5230.00-1.32%-70.00Mua558.000K61.053B55.1696.09932.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3793 DRECOM CO.LTD
689.00-1.85%-13.00Mua187.100K19.979B28.1125.01Phần mềm / Dịch vụ Internet
3796 E-SEIKATSU CO
551.00-2.99%-17.00Sức mua mạnh98.600K3.920B53.9010.54Dịch vụ Công nghệ thông tin
3798 ULS GROUP INC
2547.002.66%66.00Bán6.800K14.031B19.35128.68Dịch vụ Công nghệ thông tin
3799 KEYWARE SOLUTIONS INC
734.003.23%23.00Sức mua mạnh137.200K5.841B16.8842.11Dịch vụ Công nghệ thông tin
3800 UNIRITA INC
1780.000.96%17.00Mua2.800K13.522B16.31108.08Phần mềm đã đóng gói
3803 IMAGE INFORMATION INC
454.002.71%12.00Mua2.200K891.178M-30.34Dịch vụ Công nghệ thông tin
3804 SYSTEM D INC
1140.000.62%7.00Mua25.800K7.356B14.9775.66218.00Phần mềm đã đóng gói
3807 FISCO LTD
125.000.81%1.00Mua536.100K5.487B-7.9447.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3808 O K W A V E
467.006.86%30.00Theo dõi129.400K3.990B-146.49292.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
3815 MEDIA KOBO INC
331.001.22%4.00Mua18.800K3.296B-2.63107.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3816 DAIWA COMPUTER CO LTD
1724.000.12%2.00Mua36.500K5.588B16.69103.16176.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3817 SRA HOLDINGS INC
2277.000.49%11.00Mua37.400K27.955B-65.091458.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3823 ACRODEA INC
209.007.18%14.00Sức mua mạnh1.500M5.079B-12.3249.00Dịch vụ Công nghệ thông tin
3824 MEDIA FIVE CO.
745.006.13%43.00Mua1.000K659.880M-44.84210.00Phần mềm đã đóng gói
3825 REMIXPOINT INC
92.000.00%0.00Bán1.909M5.599B-88.34Dịch vụ Công nghệ thông tin
3826 SYSTEM INTEGRATOR CORP
878.00-0.57%-5.00Mua101.900K9.720B21.2141.64Phần mềm đã đóng gói
3830 GIGA PRIZE CO. LTD.
1170.002.63%30.00Bán14.800K17.142B33.4634.07Dịch vụ Công nghệ thông tin
3834 ASAHI NET INC
1077.001.41%15.00Mua143.800K29.587B25.9440.94Phần mềm / Dịch vụ Internet
3835 EBASE CO LTD
1261.00-5.68%-76.00Sức mua mạnh528.300K61.487B68.2419.67Phần mềm đã đóng gói
3836 AVANT CORPORATION
1089.00-2.94%-33.00Mua81.400K42.169B32.3234.71938.00Phần mềm đã đóng gói
3837 AD-SOL NISSIN CORPORATION
2600.000.58%15.00Mua40.200K23.770B29.3489.96Dịch vụ Công nghệ thông tin
3839 ODK SOLUTIONS COMPANY LTD
529.001.15%6.00Sức mua mạnh7.700K4.288B11.7344.60Dịch vụ Xử lý Dữ liệu
3841 JEDAT INC.
1105.001.28%14.00Mua3002.095B22.5448.43Phần mềm đã đóng gói
3842 NEXTGEN INC.
1752.001.51%26.00Mua21.700K4.447B-248.79Dịch vụ Công nghệ thông tin
3843 FREEBIT CO.LTD
884.002.31%20.00Sức mua mạnh198.500K19.185B301.012.891266.00Phần mềm / Dịch vụ Internet
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất