Các công ty Nhật Bản tham gia một lĩnh vực: Transportation

Những Các công ty Nhật Bản sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Transportation. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2484DEMAE-CAN CO LTD
398 JPY−1.49%763.5K0.9052.695B JPY−69.27 JPY+71.09%0.00%
2997STORAGE-OH CO LTD
552 JPY−0.36%8.9K0.441.019B JPY8.2466.99 JPY0.00%
3137FUNDELY CO LTD
289 JPY−1.03%5.6K0.811.837B JPY−41.64 JPY+86.39%0.00%
4659AJIS CO LTD
2531 JPY−0.71%2.1K0.1521.303B JPY13.09193.31 JPY−10.42%3.16%
6564MIDAC HOLDINGS CO LTD
1596 JPY+0.88%171.6K0.9544.04B JPY24.6064.89 JPY+23.99%0.31%
Sức mua mạnh
6566KANAME KOGYO CO LTD
849 JPY0.00%5.1K1.2813.475B JPY10.3182.34 JPY+18.87%2.71%
8142TOHO CO(WHOLESALE)
2973 JPY+0.99%32.9K0.6231.98B JPY10.73276.95 JPY+6.51%2.35%
9001TOBU RAILWAY CO
3790 JPY−0.86%1.089M2.11790.675B JPY18.74202.28 JPY+42.75%1.06%
Mua
9003SOTETSU HOLDINGS INC
2725.0 JPY+0.28%109.9K0.55266.992B JPY17.28157.69 JPY+159.84%1.28%
Theo dõi
9005TOKYU CORP
1789.5 JPY+1.42%1.525M0.801.077T JPY20.8685.80 JPY+1724.24%0.84%
Mua
9006KEIKYU CORPORATION
1302.5 JPY+0.23%757.9K0.70358.55B JPY23.0756.45 JPY−17.47%1.00%
Bán
9007ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
2109.0 JPY+1.18%908.6K0.68765.957B JPY12.59167.55 JPY+757.88%1.52%
Bán
9009KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
7466 JPY+1.32%739K1.151.25T JPY31.34238.24 JPY+71.62%0.33%
Bán
9012CHICHIBU RAILWAY CO
2125 JPY+1.24%1.2K1.903.157B JPY−2957.77 JPY−1686.82%0.00%
9017NIIGATA KOTSU CO
2090 JPY0.00%1.4K0.518.03B JPY8.15256.53 JPY+59.26%0.00%
9020EAST JAPAN RAILWAY CO
9020 JPY+0.73%1.194M0.993.405T JPY16.03562.52 JPY+245.33%1.16%
Theo dõi
9021WEST JAPAN RAILWAY CO
6209 JPY−0.02%965.6K0.921.514T JPY13.63455.65 JPY+293.48%2.13%
Mua
9022CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
3803 JPY+0.74%3.208M1.073.882T JPY10.47363.34 JPY+153.46%0.74%
Mua
9025KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1800 JPY+0.17%55.2K0.5795.249B JPY10.98163.95 JPY−0.73%2.67%
Sức mua mạnh
9028ZERO CO LTD
1547 JPY+1.18%1.2K0.2225.589B JPY7.54205.17 JPY+8.98%3.30%
9029HIGASHI TWENTY ONE CO LTD
1210 JPY+0.41%7.3K0.5515.798B JPY11.33106.83 JPY+6.60%2.48%
9031NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2396.5 JPY+0.13%108.5K0.70188.924B JPY8.95267.72 JPY+13.32%1.56%
Theo dõi
9033HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
770 JPY+0.13%11.9K1.1423.381B JPY19.4939.51 JPY+1176.15%0.78%
9034NANSO TRANSPORT CO
1048 JPY−0.10%12.3K0.4010.458B JPY6.62158.32 JPY+52.82%3.60%
9036TOHBU NETWORK CO LTD
1145 JPY+1.06%9.6K0.256.203B JPY17.5465.27 JPY−17.57%1.31%
9037HAMAKYOREX CO LTD
3790 JPY−0.39%31.9K0.9871.204B JPY9.10416.42 JPY+3.48%2.77%
9039SAKAI MOVING SERVICE
2616 JPY+0.85%38.1K0.76109.066B JPY12.39211.07 JPY+6.25%1.82%
Mua
9041KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
4478 JPY+0.45%446K0.85851.65B JPY21.99203.66 JPY−52.35%1.12%
Theo dõi
9042HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
4276 JPY−0.47%571.7K0.761.03T JPY17.52244.01 JPY+9.60%1.17%
Mua
9044NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO
2884.0 JPY−0.55%299.1K0.93326.694B JPY13.15219.39 JPY+135.92%0.87%
Sức mua mạnh
9045KEIHAN HOLDINGS CO LTD
3462 JPY+0.58%185.2K0.52371.08B JPY16.19213.83 JPY+14.68%0.87%
Mua
9046KOBE ELECTRIC RAILWAY CO
2819 JPY−0.21%31.4K2.4722.657B JPY26.80105.17 JPY+11.50%0.00%
9048NAGOYA RAILROAD CO
2115.5 JPY−0.24%489.1K0.94416.007B JPY18.17116.40 JPY+43.44%0.95%
Mua
9051SENKON LOGISTICS CO
834 JPY+0.36%1.3K0.934.292B JPY11.8170.61 JPY−28.09%1.80%
9052SANYO ELECTRIC RAILWAY CO
2122 JPY+0.43%84.4K1.7747.15B JPY12.91164.42 JPY−41.86%1.41%
9055ALPS LOGISTICS CO.LTD.
1949 JPY+1.35%20.9K0.7969.025B JPY18.86103.35 JPY−29.18%2.57%
9057ENSHU TRUCK CO
2478 JPY0.00%2.9K1.0918.49B JPY9.50260.91 JPY−15.75%3.79%
9058TRANCOM CO LTD
6360 JPY0.00%13.1K0.6261.163B JPY21.13301.00 JPY−50.82%1.98%
Theo dõi
9059KANDA HOLDINGS CO LTD
814 JPY+0.49%3.6K0.5218.248B JPY7.67106.12 JPY+34.06%2.21%
9060JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
3925 JPY−0.13%4000.935.371B JPY10.90360.22 JPY−12.14%2.04%
9063OKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION
3185 JPY+0.63%1K0.916.457B JPY2.441306.57 JPY+116.06%2.51%
9064YAMATO HOLDINGS CO LTD
2351.0 JPY−1.63%1.76M1.53851.706B JPY15.27154.01 JPY+18.41%1.96%
Mua
9065SANKYU INC
5362 JPY+0.87%120.6K0.85296.977B JPY13.19406.62 JPY−7.57%3.06%
Mua
9066NISSIN CORP
2871 JPY+0.45%31.3K0.8755.443B JPY7.18400.13 JPY−23.83%3.48%
9067MARUWN CORPORATION
278 JPY0.00%52.5K0.668.03B JPY24.4811.36 JPY−23.90%2.88%
9068MARUZEN SHOWA UNYU CO
4540 JPY+0.55%21.4K0.6592.099B JPY9.03502.98 JPY+9.14%2.48%
9069SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
1079 JPY+1.12%884K1.68160.821B JPY11.7591.85 JPY−13.81%3.34%
Mua
9070TONAMI HOLDINGS CO LTD
4405 JPY+0.92%4K0.3739.919B JPY8.69507.04 JPY−12.49%3.41%
9072NIKKON HOLDINGS CO LTD
3158 JPY−0.63%64.7K0.65199.884B JPY12.03262.50 JPY+11.26%3.20%
Sức mua mạnh
9073KYOGOKU UNYU SHOJI CO
659 JPY+2.33%4.5K3.632.012B JPY68.209.66 JPY−67.07%1.52%
9074JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2838 JPY+0.11%1.9K0.399.388B JPY8.51333.47 JPY+0.28%3.52%
9075FUKUYAMA TRANSPORTING CO
4175 JPY−0.71%46.7K0.54148.093B JPY18.10230.66 JPY−57.72%1.68%
Bán
9076SEINO HOLDINGS
2248.0 JPY−0.33%754.6K0.98365.373B JPY28.1279.94 JPY−18.87%3.91%
Mua
9078S LINE GROUP CO LTD
873 JPY+0.23%2.1K0.409.468B JPY7.54115.79 JPY+61.62%2.52%
9082DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO
933 JPY−3.32%7.9K1.634.008B JPY−59.31 JPY+20.65%0.86%
9083SHINKI BUS CO LTD
3435 JPY+0.44%1000.0920.684B JPY10.52326.64 JPY−29.90%1.02%
9087TAKASE CORPORATION
2618 JPY0.00%1000.182.601B JPY15.64167.34 JPY−36.82%2.67%
9090AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC
1445 JPY+1.69%323.4K0.75194.898B JPY21.4167.50 JPY+29.55%1.85%
Theo dõi
9101NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
4840 JPY−0.10%6.488M1.032.46T JPY9.86490.76 JPY−79.87%4.75%
Theo dõi
9104MITSUI O.S.K. LINES LTD
5378 JPY+0.50%6.352M1.041.944T JPY7.06762.14 JPY−70.77%6.88%
Theo dõi
9107KAWASAKI KISEN KAISHA
7259 JPY+1.28%17.425M1.301.575T JPY13.70529.75 JPY−82.69%5.51%
Bán
9110NS UNITED KAIUN KA
5200 JPY−0.38%111.7K1.10122.542B JPY7.48694.86 JPY−50.55%5.29%
9115MEIJI SHIPPING GROUP CO LTD
800 JPY+0.63%240.3K1.1227.009B JPY6.56121.98 JPY−44.42%0.63%
9119IINO KAIUN KAISHA
1340 JPY+0.22%434.6K0.94141.78B JPY7.67174.72 JPY−21.24%4.70%
9127TAMAI STEAMSHIP CO
1920 JPY−0.26%4.6K0.323.706B JPY8.73220.00 JPY−63.56%4.17%
9130KYOEI TANKER CO
1119 JPY+2.19%31.8K0.838.558B JPY−9.65 JPY−108.11%1.79%
9142KYUSHU RAILWAY COMPANY
3411 JPY+1.22%768.6K1.05535.929B JPY10.64320.50 JPY+96.95%2.73%
Theo dõi
9143SG HOLDINGS CO LTD
1917.0 JPY−0.39%769.4K0.781.218T JPY18.00106.48 JPY−49.84%2.71%
Mua
9145BEING HOLDINGS CO LTD
2651 JPY+1.11%11.9K1.4415.807B JPY14.19186.88 JPY+28.19%1.28%
9147NIPPON EXPRESS HLDGS INC
8182 JPY+0.55%408.7K0.87734.73B JPY19.58417.92 JPY−65.70%3.67%
Mua
9171KURIBAYASHI STEAMSHIP CO
1016 JPY−0.49%39.9K0.3312.89B JPY9.25109.84 JPY−17.09%0.98%
9173TOKAI KISEN CO
2460 JPY−0.04%2.3K0.955.399B JPY−264.27 JPY−420.88%0.00%
9193TOKYO KISEN CO LTD
655 JPY+0.61%12.3K0.176.515B JPY7.6985.18 JPY3.05%
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
2750.0 JPY−0.02%2.998M0.911.202T JPY11.56237.94 JPY2.00%
Mua
9202ANA HOLDINGS INC
3231 JPY+0.15%2.01M0.781.52T JPY9.57337.57 JPY+954.97%0.00%
Mua
9204SKYMARK AIRLINES INC
996 JPY−0.30%437K0.6260.088B JPY8.08123.32 JPY0.50%
Sức mua mạnh
9206STAR FLYER INC
2640 JPY0.00%1.5K0.629.262B JPY9.03292.44 JPY0.00%
9301MITSUBISHI LOGISTICS CORP
4669 JPY+1.57%327.4K1.36350.991B JPY11.98389.89 JPY+13.24%2.12%
Mua
9302MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD
4595 JPY+0.66%60K0.64114.466B JPY9.22498.18 JPY−28.79%4.00%
Mua
9303SUMITOMO WAREHOUSE CO
2590 JPY+0.47%197.1K0.79202.747B JPY16.36158.29 JPY−47.07%3.88%
Theo dõi
9304SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
3045 JPY0.00%10.8K0.7946.298B JPY15.83192.30 JPY−52.97%2.96%
9306TOYO LOGISTICS CO
1527 JPY+0.93%7.5K0.7710.262B JPY7.81195.56 JPY+13.19%3.44%
9307SUGIMURA WAREHOUSE CO
545 JPY+0.37%22.2K1.058.91B JPY11.0949.14 JPY+0.41%1.47%
9308INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1053 JPY+2.13%152.3K1.2426.343B JPY24.3143.31 JPY−91.65%17.19%
9310JAPAN TRANSCITY CORP
629 JPY+1.45%54K0.7040.447B JPY8.6472.78 JPY−30.19%1.91%
9311ASAGAMI CORPORATION
5500 JPY+2.04%1K3.707.781B JPY8.26665.95 JPY−3.17%2.18%
9312KEIHIN CO LTD
1943 JPY+1.41%16.1K1.3912.686B JPY6.36305.58 JPY−26.95%3.60%
9313MARUHACHI WAREHOUSE CO
750 JPY+0.27%1.1K0.744.469B JPY10.7769.61 JPY+15.02%2.13%
9319CHUO WAREHOUSE CO
1144 JPY−0.17%15.7K0.7221.704B JPY14.2680.21 JPY−5.06%2.53%
9322KAWANISHI WAREHOUSE CO
1157 JPY+0.26%1.9K0.538.847B JPY6.10189.52 JPY+92.80%1.47%
9324YASUDA LOGISTICS CORP
1198 JPY+0.34%33.8K0.9334.693B JPY16.4173.02 JPY−23.38%2.25%
9326KANTSU CO LTD
522 JPY−0.38%22.6K0.545.381B JPY8.6360.46 JPY+128.86%1.92%
9327E-LOGIT CO LTD
492 JPY+1.65%45.4K0.341.826B JPY−269.24 JPY−195.09%0.00%
9351TOYO WHARF & WAREHOUSE CO
1384 JPY+0.14%11.7K0.9810.659B JPY14.9192.80 JPY−44.02%3.97%
9353SAKURAJIMA FUTO KAISHA
1861 JPY+0.16%1.8K0.922.794B JPY16.21114.81 JPY−13.56%1.61%
9355RINKO CORP
1800 JPY−0.99%2.4K1.824.856B JPY9.46190.28 JPY−25.71%1.67%
9360SUZUYO SHINWART CORP
1998 JPY−1.14%9.5K0.415.878B JPY8.42237.34 JPY+229.36%2.00%
9361FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO
1601 JPY−1.05%1.6K2.054.145B JPY6.66240.23 JPY−11.92%3.75%
9362HYOKI KAIUN KAISHA
2522 JPY+0.36%3.4K1.612.963B JPY7.66329.38 JPY−36.84%4.56%
9363DAIUN CO LTD
404 JPY−0.98%8.9K0.302.439B JPY7.4454.29 JPY+67.94%2.48%