Vận chuyển (Khu vực)

114
Cổ phiếu
27908.647B
Giá trị vốn hóa thị trường
466.560K
Khối lượng
−0.05%
Thay đổi
+3.15%
Hiệu suất Tháng
+9.10%
Hiệu suất Năm
+0.06%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
2484DEMAE-CAN CO LTD
446 JPY0.00%0 JPY
Theo dõi
167.7K74.794M59.017B JPY−239.62 JPY410
2997STORAGE-OH CO LTD
588 JPY−0.84%−5 JPY
Mua
12.6K7.409M1.069B JPY−35.27 JPY17
3137FUNDELY CO LTD
276 JPY0.00%0 JPY
Mua
20055.2K1.748B JPY−306.05 JPY51
4659AJIS CO LTD
2287 JPY2.51%56 JPY
Sức mua mạnh
7.7K17.61M18.829B JPY10.34215.78 JPY805
6564MIDAC HOLDINGS CO LTD
2971 JPY0.58%17 JPY
Mua
7.8K23.174M81.54B JPY58.6150.43 JPY241
6566KANAME KOGYO CO LTD
784 JPY0.77%6 JPY
Mua
6.5K5.096M12.3B JPY11.8465.71 JPY458
8142TOHO CO(WHOLESALE)
1765 JPY1.20%21 JPY
Sức mua mạnh
41.6K73.424M18.233B JPY6.71260.02 JPY2.579K
9001TOBU RAILWAY CO
3045 JPY0.33%10 JPY
Theo dõi
127.4K387.933M633.166B JPY25.51118.97 JPY19.621K
9003SOTETSU HOLDINGS INC
2276 JPY0.84%19 JPY
Mua
75.9K172.748M219.472B JPY37.1960.69 JPY5.039K
9005TOKYU CORP
1610 JPY−0.25%−4 JPY
Bán
303.7K488.957M978.633B JPY316.955.09 JPY24.364K
9006KEIKYU CORPORATION
1304 JPY0.08%1 JPY
Bán
225.4K293.922M361.716B JPY20.5463.43 JPY8.938K
9007ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
1669 JPY0.12%2 JPY
Theo dõi
260.8K435.275M603.613B JPY42.6039.13 JPY13.272K
9009KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
3760 JPY0.53%20 JPY
Mua
127.4K479.024M632.844B JPY26.94138.85 JPY10.855K
9010FUJI KYUKO CO LTD
4395 JPY−0.68%−30 JPY
Bán
19.9K87.461M238.682B JPY198.4622.30 JPY1.697K
9017NIIGATA KOTSU CO
2062 JPY−0.24%−5 JPY
Mua
8001.65M7.891B JPY17.84115.86 JPY1.319K
9020EAST JAPAN RAILWAY CO
6908 JPY0.51%35 JPY
Bán
703.6K4.86B2.599T JPY42.19162.89 JPY71.24K
9021WEST JAPAN RAILWAY CO
5223 JPY−0.87%−46 JPY
Bán Mạnh
744.7K3.89B1.296T JPY45.50115.80 JPY46.779K
9022CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
15360 JPY0.10%15 JPY
Bán
132.3K2.032B3.044T JPY21.41716.76 JPY30.323K
9025KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1512 JPY−1.05%−16 JPY
Bán
11.3K17.086M80.75B JPY9.25165.17 JPY15.188K
9028ZERO CO LTD
1221 JPY0.74%9 JPY
Mua
200244.2K20.048B JPY6.91176.12 JPY2.593K
9029HIGASHI TWENTY ONE CO LTD
841 JPY1.94%16 JPY
Mua
3.7K3.112M11.059B JPY8.23100.22 JPY1.113K
9031NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2353 JPY0.09%2 JPY
Bán
51.4K120.944M186.677B JPY9.96236.79 JPY18.576K
9033HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
807 JPY−0.25%−2 JPY
Bán
3.4K2.744M24.535B JPY109.047.41 JPY2.283K
9034NANSO TRANSPORT CO
1254 JPY−1.26%−16 JPY
Theo dõi
4.3K5.392M6.249B JPY6.13207.19 JPY896
9036TOHBU NETWORK CO LTD
838 JPY0.84%7 JPY
Mua
700586.6K4.502B JPY10.4879.30 JPY289
9037HAMAKYOREX CO LTD
3265 JPY0.93%30 JPY
Sức mua mạnh
10.8K35.262M60.965B JPY8.04402.40 JPY5.079K
9039SAKAI MOVING SERVICE
4380 JPY1.62%70 JPY
Mua
3.7K16.206M88.894B JPY10.85397.30 JPY6.794K
9041KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
4185 JPY−0.12%−5 JPY
Bán
171.7K718.565M801.632B JPY8.38499.96 JPY26.605K
9042HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
3880 JPY0.65%25 JPY
Theo dõi
101.3K393.044M936.104B JPY17.32222.64 JPY22.869K
9044NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO
2779 JPY0.58%16 JPY
Bán
48.5K134.782M314.8B JPY29.7192.99 JPY8.887K
9045KEIHAN HOLDINGS CO LTD
3390 JPY0.00%0 JPY
Bán
161.7K548.163M367.65B JPY18.18186.52 JPY6.667K
9046KOBE ELECTRIC RAILWAY CO
3160 JPY0.00%0 JPY
Bán Mạnh
1K3.16M25.8B JPY33.5094.32 JPY864
9048NAGOYA RAILROAD CO
2092 JPY1.11%23 JPY
Bán
143.6K300.411M410.795B JPY27.0481.90 JPY28.803K
9051SENKON LOGISTICS CO
793 JPY−0.13%−1 JPY
Mua
200158.6K4.086B JPY8.2995.84 JPY430
9052SANYO ELECTRIC RAILWAY CO
2161 JPY−0.23%−5 JPY
Mua
1K2.161M47.884B JPY8.03269.77 JPY2.011K
9055ALPS LOGISTICS CO.LTD.
1333 JPY1.60%21 JPY
Mua
8K10.664M46.022B JPY8.99146.23 JPY5.884K
9057ENSHU TRUCK CO
2441 JPY−2.09%−52 JPY
Bán Mạnh
10.2K24.898M18.415B JPY8.05309.68 JPY1.27K
9058TRANCOM CO LTD
7080 JPY−0.70%−50 JPY
Bán
3K21.24M70.233B JPY11.65613.76 JPY4.103K
9059KANDA HOLDINGS CO LTD
1170 JPY−0.85%−10 JPY
Mua
400468K12.808B JPY7.45158.32 JPY2.543K
9060JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
3445 JPY0.15%5 JPY
Mua
200689K4.7B JPY7.64449.56 JPY3.733K
9063OKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION
2682 JPY−1.72%−47 JPY
Bán
18.6K49.885M5.498B JPY4.68583.53 JPY2.398K
9064YAMATO HOLDINGS CO LTD
2407 JPY−1.35%−33 JPY
Mua
786.1K1.892B817.652B JPY18.77130.02 JPY216.873K
9065SANKYU INC
5000 JPY0.00%0 JPY
Mua
25.9K129.5M278.589B JPY11.37439.93 JPY31.054K
9066NISSIN CORP
2128 JPY−2.74%−60 JPY
Theo dõi
33.8K71.926M41.925B JPY4.17525.23 JPY5.92K
9067MARUWN CORPORATION
222 JPY0.45%1 JPY
Mua
16.1K3.574M6.413B JPY17.1612.88 JPY2.24K
9068MARUZEN SHOWA UNYU CO
3075 JPY−0.49%−15 JPY
Mua
1.9K5.843M61.755B JPY6.64465.41 JPY3.825K
9069SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
987 JPY−0.60%−6 JPY
Mua
67.6K66.721M147.556B JPY10.17110.60 JPY20.135K
9070TONAMI HOLDINGS CO LTD
3705 JPY−0.54%−20 JPY
Mua
3001.112M33.485B JPY6.45572.64 JPY6.742K
9072NIKKON HOLDINGS CO LTD
2476 JPY0.04%1 JPY
Sức mua mạnh
20.1K49.768M155.261B JPY10.49236.57 JPY12.669K
9073KYOGOKU UNYU SHOJI CO
558 JPY0.18%1 JPY
Bán
600334.8K1.713B JPY10.8551.34 JPY313
9074JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2331 JPY0.34%8 JPY
Mua
3.2K7.459M7.701B JPY6.99332.55 JPY1.491K
9075FUKUYAMA TRANSPORTING CO
3425 JPY1.63%55 JPY
Sức mua mạnh
36.6K125.355M116.346B JPY7.91426.22 JPY21.907K
9076SEINO HOLDINGS
1322 JPY0.53%7 JPY
Sức mua mạnh
264.4K349.537M229.261B JPY13.76101.78 JPY29.749K
9078S LINE GIFU CO
815 JPY−0.12%−1 JPY
Mua
300244.5K8.839B JPY11.6370.17 JPY2.117K
9082DAIWA MOTOR TRANSPORTATION CO
800 JPY−2.44%−20 JPY
Bán
800640K3.536B JPY−15.09 JPY2.983K
9083SHINKI BUS CO LTD
3475 JPY−1.42%−50 JPY
Theo dõi
100347.5K20.804B JPY6.77510.67 JPY3.04K
9086HITACHI TRANSPORT SYSTEM
8900 JPY0.11%10 JPY
Mua
8.7K77.43M744.829B JPY36.32244.76 JPY22.918K
9087TAKASE CORPORATION
2268 JPY0.22%5 JPY
Sức mua mạnh
7001.588M2.249B JPY7.31309.57 JPY230
9090AZ-COM MARUWA HOLDINGS INC
1685 JPY−0.41%−7 JPY
Mua
42.5K71.613M209.204B JPY32.4856.47 JPY4.589K
9101NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
3178 JPY−0.50%−16 JPY
Mua
4.28M13.601B1.615T JPY1.312437.77 JPY35.165K
9104MITSUI O.S.K. LINES LTD
3300 JPY0.00%0 JPY
Mua
2.297M7.581B1.2T JPY1.272617.92 JPY8.547K
9107KAWASAKI KISEN KAISHA
3110 JPY−0.32%−10 JPY
Mua
4.225M13.139B869.184B JPY1.013088.85 JPY5.158K
9110NS UNITED KAIUN KA
3920 JPY0.64%25 JPY
Mua
51.9K203.448M91.556B JPY2.771405.23 JPY645
9115MEIJI SHIPPING CO
642 JPY−2.28%−15 JPY
Bán Mạnh
102.6K65.869M22.049B JPY3.00219.35 JPY501
9119IINO KAIUN KAISHA
919 JPY−0.33%−3 JPY
Mua
149.1K137.023M96.812B JPY4.16221.84 JPY644
9127TAMAI STEAMSHIP CO
1585 JPY−0.06%−1 JPY
Theo dõi
5.1K8.084M3.017B JPY2.12749.16 JPY55
9130KYOEI TANKER CO
948 JPY−0.63%−6 JPY
Mua
14.2K13.462M7.242B JPY8.02118.98 JPY57
9142KYUSHU RAILWAY COMPANY
2858 JPY0.25%7 JPY
Bán
513.9K1.469B450.143B JPY17.52162.74 JPY14.872K
9143SG HOLDINGS CO LTD
2083 JPY−1.42%−30 JPY
Mua
608.6K1.268B1.271T JPY9.96212.22 JPY52.325K
9145BEING HOLDINGS CO LTD
1761 JPY−0.84%−15 JPY
Bán
1.2K2.113M10.403B JPY13.95131.61 JPY901
9147NIPPON EXPRESS HLDGS INC
7460 JPY−0.67%−50 JPY
Theo dõi
79.4K592.324M632.163B JPY5.011499.96 JPY73.35K
9149OTOMO LOGISTICS SERVICE CO LTD
560 JPY10056K11.2B JPY1.549K
9171KURIBAYASHI STEAMSHIP CO
500 JPY0.00%0 JPY
Mua
1.2K600K6.255B JPY4.90102.12 JPY1.108K
9173TOKAI KISEN CO
2414 JPY0.79%19 JPY
Mua
300724.2K5.259B JPY16.11148.70 JPY369
9193TOKYO KISEN CO LTD
479 JPY−0.83%−4 JPY
Mua
5.8K2.778M4.785B JPY−8.43 JPY468
9201JAPAN AIRLINES CO LTD
2606 JPY−0.31%−8 JPY
Bán
1.477M3.849B1.147T JPY−75.22 JPY35.423K
9202ANA HOLDINGS INC
2831.0 JPY−0.14%−4.0 JPY
Bán
941.6K2.666B1.34T JPY88.6046.30 JPY42.196K
9204SKYMARK AIRLINES INC
1317 JPY−1.42%−19 JPY
Bán Mạnh
913.5K1.203B80.962B JPY2.463K
9206STAR FLYER INC
2511 JPY−1.30%−33 JPY
Mua
2.3K5.775M8.88B JPY−976.32 JPY780
9301MITSUBISHI LOGISTICS CORP
3140 JPY0.80%25 JPY
Mua
149.5K469.43M233.418B JPY9.06343.98 JPY4.732K
9302MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD
3800 JPY1.33%50 JPY
Sức mua mạnh
255.8K972.04M92.162B JPY5.36699.56 JPY8.172K
9303SUMITOMO WAREHOUSE CO
2035 JPY1.40%28 JPY
Mua
271K551.485M159.312B JPY6.71299.79 JPY4.511K
9304SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
2131 JPY1.62%34 JPY
Sức mua mạnh
16.4K34.948M31.899B JPY5.36391.29 JPY1.196K
9306TOYO LOGISTICS CO
278 JPY0.36%1 JPY
Sức mua mạnh
10.1K2.808M10.538B JPY7.5636.62 JPY748
9307SUGIMURA WAREHOUSE CO
619 JPY0.16%1 JPY
Bán
5.3K3.281M10.133B JPY12.6348.97 JPY371
9308INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1968 JPY−1.11%−22 JPY
Theo dõi
144.7K284.77M49.584B JPY3.46575.30 JPY174
9310JAPAN TRANSCITY CORP
543 JPY0.37%2 JPY
Sức mua mạnh
22.3K12.109M34.339B JPY5.4399.57 JPY2.334K
9311ASAGAMI CORPORATION
4165 JPY−1.42%−60 JPY
Bán
200833K5.893B JPY6.14687.71 JPY1.52K
9312KEIHIN CO LTD
1527 JPY0.53%8 JPY
Sức mua mạnh
200305.4K9.905B JPY3.63418.31 JPY946
9313MARUHACHI WAREHOUSE CO
634 JPY−0.16%−1 JPY
Bán Mạnh
200126.8K3.832B JPY10.4960.53 JPY
9319CHUO WAREHOUSE CO
984 JPY1.23%12 JPY
Sức mua mạnh
15.9K15.646M18.517B JPY11.7882.50 JPY640
9322KAWANISHI WAREHOUSE CO
1003 JPY−0.40%−4 JPY
Mua
2.8K2.808M7.586B JPY10.2498.30 JPY613
9324YASUDA LOGISTICS CORP
938 JPY0.43%4 JPY
Mua
3.7K3.471M27.134B JPY9.8095.30 JPY1.979K
9326KANTSU CO LTD
424 JPY−0.24%−1 JPY
Theo dõi
5.1K2.162M4.334B JPY16.0927.42 JPY293
9327E-LOGIT CO LTD
597 JPY−1.65%−10 JPY
Bán
300179.1K2.065B JPY−49.81 JPY187
9351TOYO WHARF & WAREHOUSE CO
1355 JPY1.57%21 JPY
Sức mua mạnh
9.1K12.331M10.22B JPY8.04165.86 JPY864
9353SAKURAJIMA FUTO KAISHA
1327 JPY0.00%0 JPY
Bán
200265.4K2.009B JPY9.99132.83 JPY93
9355RINKO CORP
1396 JPY−1.90%−27 JPY
Bán
100139.6K3.92B JPY5.67256.11 JPY631
9360SUZUYO SHINWART CORP
1822 JPY1.84%33 JPY
Sức mua mạnh
6.3K11.479M5.263B JPY18.8095.18 JPY738
9361FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO
1355 JPY0.00%0 JPY
Mua
100135.5K3.586B JPY6.41215.94 JPY727