Vận chuyển (Khu vực)

119
Cổ phiếu
28968.065B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.825M
Khối lượng
−2.13%
Thay đổi
+5.76%
Hiệu suất Tháng
+16.63%
Hiệu suất Năm
+13.12%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
6564 MIDAC CO LTD
6810.00-4.62%-330.00Mua106.800K90.554B92.8676.89Vận tải đường bộ
9001 TOBU RAILWAY CO
2966.00-3.54%-109.00Bán1.058M618.772B-119.67Đường sắt
9003 SOTETSU HOLDINGS INC
2161.00-2.26%-50.00Bán270.500K211.734B-133.26Giao thông vận tải khác
9005 TOKYU CORP
1560.00-2.80%-45.00Mua1.940M942.387B-93.08Giao thông vận tải khác
9006 KEIKYU CORPORATION
1408.00-3.76%-55.00Sức bán mạnh1.744M387.582B-98.82Đường sắt
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
2860.00-2.59%-76.00Bán697.300K1038.666B-109.60Đường sắt
9008 KEIO CORPORATION
6710.00-2.89%-200.00Sức bán mạnh450.400K819.289B-225.38Đường sắt
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
3615.00-1.77%-65.00Mua476.100K609.249B-179.61Đường sắt
9010 FUJI KYUKO CO LTD
5340.00-0.74%-40.00Bán65.400K283.554B-52.47Giao thông vận tải khác
9012 CHICHIBU RAILWAY CO
2349.000.00%0.00Mua2003.490B-357.62Đường sắt
9014 SHIN-KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
2142.00-0.46%-10.00Sức bán mạnh3.700K23.514B-98.89Đường sắt
9017 NIIGATA KOTSU CO
2022.00-0.05%-1.00Bán3007.769B-253.19Đường sắt
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
8042.00-2.40%-198.00Bán1.549M3033.765B-1531.91Đường sắt
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
6546.00-2.92%-197.00Bán1.416M1251.627B-1219.71Đường sắt
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
17175.00-2.97%-525.00Bán861.700K3379.647B-1025.66Đường sắt
9025 KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1172.00-0.17%-2.00Mua75.800K61.522B12.8292.13Giao thông vận tải khác
9027 LOGINET JAPAN CO LTD
3405.000.15%5.00Mua10019.593B9.01377.55Vận tải đường bộ
9028 ZERO CO LTD
1366.00-1.09%-15.00Mua8.200K22.595B7.71179.482475.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9031 NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2708.00-2.87%-80.00Sức bán mạnh158.100K213.336B-153.28Đường sắt
9033 HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
912.00-0.22%-2.00Bán3.400K27.678B-108.48Đường sắt
9034 NANSO TRANSPORT CO
1131.001.62%18.00Mua6005.632B7.43149.71Vận tải đường bộ
9036 TOHBU NETWORK CO LTD
1000.000.10%1.00Mua5.900K5.415B13.0976.30Vận tải đường bộ
9037 HAMAKYOREX CO LTD
3190.000.95%30.00Mua44.300K59.932B9.25341.645080.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9039 SAKAI MOVING SERVICE
5590.00-1.76%-100.00Bán24.400K114.764B15.18374.89Vận tải đường bộ
9040 TAIHO TRANSPORTATION CO. LTD.
3400.003.66%120.00Sức mua mạnh2002.538B20.94156.67944.00Vận tải đường bộ
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
3950.00-3.07%-125.00Sức bán mạnh671.200K750.855B-316.62Đường sắt
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
3550.00-3.01%-110.00Mua1.096M855.388B-151.8523192.00Đường sắt
9044 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO
2382.00-1.73%-42.00Bán251.900K269.812B-16.43Đường sắt
9045 KEIHAN HOLDINGS CO LTD
3305.00-3.36%-115.00Sức bán mạnh1.101M354.237B-42.67Đường sắt
9046 KOBE ELECTRIC RAILWAY CO
3480.000.14%5.00Bán11.500K27.972B149.4623.25893.00Đường sắt
9048 NAGOYA RAILROAD CO. LTD.
2270.00-1.13%-26.00Bán400410.802B-146.29Đường sắt
9048 NAGOYA RAILROAD CO
2089.00-3.55%-77.00Bán1.787M410.802B-146.29Đường sắt
9051 SENKON LOGISTICS CO
854.000.00%0.00Mua2.500K4.414B12.6567.79Vận tải đường bộ
9052 SANYO ELECTRIC RAILWAY CO
1945.000.10%2.00Mua24.900K43.218B102.3118.99Giao thông vận tải khác
9055 ALPS LOGISTICS CO.LTD.
1002.000.10%1.00Mua22.700K35.452B12.2481.98Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9057 ENSHU TRUCK CO
2627.00-3.06%-83.00Bán10.600K19.599B8.94303.05Vận tải đường bộ
9058 TRANCOM CO LTD
8120.00-0.85%-70.00Bán9.500K79.488B14.02585.444097.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9059 KANDA HOLDINGS CO LTD
1002.000.30%3.00Mua1.800K10.784B7.16139.46Vận tải đường bộ
9060 JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
3465.00-0.86%-30.00Bán5004.741B10.54331.70Vận tải đường bộ
9062 NIPPON EXPRESS CO
8550.000.00%0.00Mua566.300K783.708B14.14604.79Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9063 OKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION
2886.002.01%57.00Sức mua mạnh2005.851B5.22542.02Vận tải đường bộ
9064 YAMATO HOLDINGS CO LTD
3060.000.82%25.00Sức mua mạnh1.371M1135.337B19.91152.44223191.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9065 SANKYU INC
4760.00-0.94%-45.00Bán223.400K287.984B12.35389.08Giao thông vận tải khác
9066 NISSIN CORP
1509.00-2.83%-44.00Mua28.700K28.994B14.89104.27Vận tải biển
9067 MARUWN CORPORATION
273.00-1.44%-4.00Mua14.500K7.886B16.8516.44Vận tải đường bộ
9068 MARUZEN SHOWA UNYU CO
3475.000.87%30.00Sức mua mạnh26.200K70.477B10.35332.71Vận tải biển
9069 SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
1051.001.15%12.00Sức mua mạnh613.600K155.746B13.2593.79Vận tải biển
9070 TONAMI HOLDINGS CO LTD
4695.00-4.96%-245.00Sức bán mạnh23.900K42.549B9.61514.15Vận tải đường bộ
9072 NIKKON HOLDINGS CO LTD
2398.001.44%34.00Sức mua mạnh182.100K157.629B10.72221.26Vận tải đường bộ
9073 KYOGOKU UNYU SHOJI CO
611.00-3.17%-20.00Mua5001.866B12.4950.52Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9074 JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2571.00-0.23%-6.00Bán1.000K8.505B9.32276.60Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9075 FUKUYAMA TRANSPORTING CO
4005.00-0.87%-35.00Bán46.100K195.587B12.91312.95Vận tải đường bộ
9076 SEINO HOLDINGS
1425.00-0.97%-14.00Bán796.700K259.989B15.9890.06Vận tải đường bộ
9077 MEITETSU TRANSPORT CO. LTD.
2473.000.94%23.00Mua10016.031B5.96411.06Vận tải đường bộ
9078 S LINE GIFU CO
900.00-0.11%-1.00Bán3.900K9.757B10.0689.56Vận tải đường bộ
9083 SHINKI BUS CO LTD
3295.000.00%0.00Mua40019.842B-359.84Giao thông vận tải khác
9085 HOKKAIDO CHUO BUS CO
3315.00-1.04%-35.00Bán1008.676B-859.13Giao thông vận tải khác
9086 HITACHI TRANSPORT SYSTEM
4455.000.56%25.00Sức mua mạnh786.000K341.753B18.36241.23Vận tải đường bộ
9087 TAKASE CORPORATION
2082.001.81%37.00Sức mua mạnh1002.069B25.6579.73Vận tải đường bộ
9090 MARUWA UNYU KIKAN CO LTD
1557.000.32%5.00Bán216.600K195.707B36.6343.78Giao thông vận tải khác
9101 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
5160.00-7.69%-430.00Mua7.900M871.315B6.78824.5335057.00Vận tải biển
9104 MITSUI O.S.K. LINES LTD
4830.00-5.66%-290.00Mua3.842M577.767B6.82752.98Vận tải biển
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA
3465.00-6.73%-250.00Mua3.448M323.194B3.191165.32Vận tải biển
9110 NS UNITED KAIUN KA
2277.00-3.80%-90.00Mua176.900K53.661B9.10260.16Vận tải biển
9115 MEIJI SHIPPING CO
445.00-3.89%-18.00Bán127.400K14.911B12.2137.93Vận tải biển
9119 IINO KAIUN KAISHA
431.00-3.58%-16.00Sức bán mạnh421.000K45.602B6.1872.35Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9127 TAMAI STEAMSHIP CO
797.00-0.87%-7.00Mua2.800K1.539B-43.40Giao thông vận tải khác
9130 KYOEI TANKER CO
866.00-2.91%-26.00Bán23.300K6.623B42.2221.13Vận tải biển
9142 KYUSHU RAILWAY COMPANY
2525.00-3.18%-83.00Bán1.982M396.720B-120.83Đường sắt
9142 KYUSHU RAILWAY COMPANY
2786.0010.51%265.00Mua200396.720B-120.83Đường sắt
9143 SG HOLDINGS CO LTD
2821.001.07%30.00Mua2.440M1791.970B23.85117.03Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9145 BEING HOLDINGS CO LTD
1427.00-2.73%-40.00Sức bán mạnh29.900K8.098B874.00Giao thông vận tải khác
9171 KURIBAYASHI STEAMSHIP CO
389.001.30%5.00Mua6.200K4.926B7.2552.97Vận tải biển
9173 TOKAI KISEN CO
2385.000.25%6.00Sức mua mạnh1.300K5.235B-80.69312.00Vận tải biển
9176 SADO STEAM SHIP CO
243.00-2.41%-6.00Mua7.500K4.108B-183.85860.00Vận tải biển
9179 KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA
2835.00-1.94%-56.00Mua1.300K8.322B-38.52Vận tải biển
9193 TOKYO KISEN CO LTD
600.000.00%0.00Mua1005.968B-9.47Vận tải biển
9201 JAPAN AIRLINES CO LTD
2470.00-3.36%-86.00Bán8.455M1079.408B-781.5236060.00Hàng không
9202 ANA HOLDINGS INC
2696.50-3.92%-110.00Bán6.663M1268.279B-1079.45Hàng không
9206 STAR FLYER INC
2940.00-1.97%-59.00Mua2.900K8.424B-3513.43Hàng không
9301 MITSUBISHI LOGISTICS CORP
3480.000.43%15.00Mua265.900K287.667B7.51461.10Giao thông vận tải khác
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD
2416.00-0.58%-14.00Mua48.600K60.005B5.23465.00Vận tải biển
9303 SUMITOMO WAREHOUSE CO
1518.00-0.20%-3.00Mua143.800K124.659B14.99101.78Vận tải biển
9304 SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
2078.00-1.80%-38.00Sức bán mạnh16.500K31.595B11.70180.86Giao thông vận tải khác
9306 TOYO LOGISTICS CO
324.000.00%0.00Bán11.000K12.362B10.4031.16Vận tải biển
9307 SUGIMURA WAREHOUSE CO
542.00-0.91%-5.00Sức bán mạnh7.100K8.848B8.9861.10Giao thông vận tải khác
9308 INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1177.00-1.92%-23.00Mua28.700K29.402B-47.56Giao thông vận tải khác
9310 JAPAN TRANSCITY CORP
544.001.30%7.00Mua60.200K34.889B7.4372.28Vận tải biển
9311 ASAGAMI CORPORATION
3800.001.74%65.00Mua2005.376B35.75104.47Giao thông vận tải khác
9312 KEIHIN CO LTD
1358.00-0.37%-5.00Sức bán mạnh2.600K8.867B5.09267.88Hàng không
9313 MARUHACHI WAREHOUSE CO
756.00-0.79%-6.00Bán4.400K4.505B9.4580.63109.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9319 CHUO WAREHOUSE CO
1057.000.00%0.00Bán4.300K20.054B15.3468.90Vận tải đường bộ
9322 KAWANISHI WAREHOUSE CO
1153.000.00%0.00Mua2.000K8.796B16.2271.10Giao thông vận tải khác
9324 YASUDA LOGISTICS CORP
940.00-1.16%-11.00Sức bán mạnh21.700K27.221B9.8796.38Vận tải biển
9326 KANTSU CO LTD
3045.00-4.40%-140.00Mua49.300K10.389B34.9891.06285.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9327 E-LOGIT CO LTD
1657.00-2.64%-45.00Sức bán mạnh28.000KVận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9351 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO
1496.00-1.32%-20.00Bán6.000K11.522B14.56104.13Vận tải biển
9353 SAKURAJIMA FUTO KAISHA
1639.000.00%0.00Bán4002.461B12.98126.31Vận tải biển
9355 RINKO CORP
1873.00-0.79%-15.00Bán2005.053B-580.38Vận tải biển
9357 MEIKO TRANS CO. LTD.
1171.000.17%2.00Bán20034.901B8.07144.90Vận tải biển
9358 UTOC CORPORATION
516.00-1.71%-9.00Mua23.500K22.316B27.5819.04Vận tải biển
9359 ISEWAN TERMINAL SERVICE CO. LTD.
709.000.14%1.00Bán12.000K17.587B21.2433.34Vận tải biển
9360 SUZUYO SHINWART CORP
1912.00-3.77%-75.00Sức bán mạnh1.700K5.625B27.4472.40Vận tải đường bộ
9361 FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO
1330.000.00%0.00Mua1003.443B7.06188.50747.00Vận tải biển
9362 HYOKI KAIUN KAISHA
1317.000.00%0.00Mua6001.538B4.75277.24Vận tải biển
9363 DAIUN CO LTD
324.00-0.31%-1.00Mua13.400K2.013B12.9625.07Giao thông vận tải khác
9364 KAMIGUMI CO LTD
2195.00-0.09%-2.00Sức mua mạnh278.500K254.971B14.36153.00Vận tải đường bộ
9365 TRADIA CORPORATION
1363.00-0.58%-8.00Sức bán mạnh1001.997B18.5074.11Vận tải biển
9367 DAITO KOUN CO LTD
625.00-0.95%-6.00Mua2.400K5.361B9.3367.66Vận tải biển
9368 KIMURA UNITY CO
1331.000.38%5.00Mua3.400K16.063B9.98132.83Giao thông vận tải khác
9369 K.R.S.CORP
1698.00-0.64%-11.00Mua20.700K21.103B30.0456.896342.00Vận tải đường bộ
9375 KINTETSU WORLD EXPRESS
2337.00-2.14%-51.00Bán211.700K168.013B7.93301.0616587.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9377 AGP CORP
568.00-3.73%-22.00Bán18.000K7.922B-3.29Giao thông vận tải khác
9380 AZUMA SHIPPING CO. LTD
308.00-0.65%-2.00Bán14.600K8.566B21.8914.16Vận tải biển
9381 AIT CORPORATION
998.000.50%5.00Bán21.200K23.447B13.5273.451290.00Vận tải biển
9384 NAIGAI TRANS LINE LTD
1928.00-4.46%-90.00Mua49.200K18.756B16.74120.52644.00Vận tải biển
9386 NIPPON CONCEPT CORPORATION
1651.002.99%48.00Sức mua mạnh7.500K22.896B20.1079.76188.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9632 SUBARU ENTERPRISE CO
8000.000.00%0.00Bán2.000K20.552B7.861018.05663.00Giao thông vận tải khác
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO
5330.00-3.09%-170.00Mua523.800K496.419B-445.91Giao thông vận tải khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter