Vận chuyển (Khu vực)

111
Cổ phiếu
25888.817B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.341M
Khối lượng
−2.84%
Thay đổi
−5.34%
Hiệu suất Tháng
+17.77%
Hiệu suất Năm
+16.78%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
3232 MIE KOTSU GROUP HOLDINGS INC
470.00-1.67%-8.00Bán115.200K54144000.0046.847B-3.723338.00
6564 MIDAC HOLDINGS CO LTD
4955.00-5.26%-275.00Bán147.400K730367000.00131.773B116.8344.77204.00
9001 TOBU RAILWAY CO
2703.00-2.80%-78.00Sức bán mạnh556.300K1503678900.00563.904B-4.1420345.00
9003 SOTETSU HOLDINGS INC
2031.00-2.78%-58.00Sức bán mạnh215.500K437680500.00198.995B-98.435085.00
9005 TOKYU CORP
1655.00-4.00%-69.00Bán1.339M2215548500.00996.087B-7.9524655.00
9006 KEIKYU CORPORATION
1187.00-3.57%-44.00Sức bán mạnh1.290M1530755200.00326.755B-4.789055.00
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
2213.00-2.85%-65.00Sức bán mạnh745.800K1650455400.00803.728B-29.0213960.00
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
3350.00-6.03%-215.00Sức bán mạnh732.700K2454545000.00564.588B-117.4711150.00
9010 FUJI KYUKO CO LTD
4425.00-6.15%-290.00Sức bán mạnh90.500K400462500.00234.965B-3.951817.00
9012 CHICHIBU RAILWAY CO
2377.00-0.08%-2.00Mua200475400.003.531B-165.35426.00
9014 SHIN-KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
2004.00-1.57%-32.00Sức bán mạnh3.700K7414800.0021.999B-44.36902.00
9017 NIIGATA KOTSU CO
2026.00-0.10%-2.00Mua1.300K2633800.007.784B-106.531415.00
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
7131.00-2.40%-175.00Bán2.285M16291482600.002690.094B-1216.0271973.00
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
5046.00-3.24%-169.00Sức bán mạnh2.295M11578551600.001230.577B-901.4347984.00
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
16325.00-3.32%-560.00Sức bán mạnh891.300K14550472500.003212.747B-673.1230153.00
9025 KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1129.00-2.34%-27.00Sức bán mạnh41.300K46627700.0059.742B9.53121.9515690.00
9028 ZERO CO LTD
1052.000.67%7.00Bán3.500K3682000.0017.401B6.02174.602478.00
9031 NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2634.00-2.34%-63.00Sức bán mạnh130.200K342946800.00207.647B-14.0219204.00
9033 HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
814.000.49%4.00Bán5.100K4151400.0024.717B-47.902363.00
9034 NANSO TRANSPORT CO
1100.000.64%7.00Mua200220000.005.477B5.58195.74881.00
9036 TOHBU NETWORK CO LTD
936.00-0.21%-2.00Sức bán mạnh1.600K1497600.005.071B14.3365.44304.00
9037 HAMAKYOREX CO LTD
2936.00-1.28%-38.00Sức bán mạnh24.700K72519200.0055.159B8.39354.605080.00
9039 SAKAI MOVING SERVICE
4345.00-2.14%-95.00Bán26.200K113839000.0089.202B13.29334.046799.00
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
3360.00-3.03%-105.00Sức bán mạnh612.400K2057664000.00639.023B-88.3330343.00
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
3500.00-2.37%-85.00Bán437.900K1532650000.00843.337B-32.5723192.00
9044 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO
2130.00-3.31%-73.00Sức bán mạnh277.400K590862000.00241.283B153.0914.399133.00
9045 KEIHAN HOLDINGS CO LTD
2689.00-4.03%-113.00Sức bán mạnh499.300K1342617700.00288.225B81.2734.486967.00
9046 KOBE ELECTRIC RAILWAY CO
3245.00-4.14%-140.00Sức bán mạnh13.800K44781000.0026.081B43.6077.63893.00
9048 NAGOYA RAILROAD CO
1775.00-2.69%-49.00Sức bán mạnh915.600K1625190000.00349.048B-78.0529309.00
9051 SENKON LOGISTICS CO
776.00-0.51%-4.00Sức bán mạnh600465600.003.993B8.8988.09425.00
9052 SANYO ELECTRIC RAILWAY CO
1960.00-1.46%-29.00Sức bán mạnh17.000K33320000.0043.551B30.9164.362000.00
9055 ALPS LOGISTICS CO.LTD.
952.00-2.26%-22.00Sức bán mạnh22.000K20944000.0033.702B9.06107.765903.00
9057 ENSHU TRUCK CO
2475.00-0.88%-22.00Bán4.700K11632500.0018.468B7.82319.131198.00
9058 TRANCOM CO LTD
8270.00-2.01%-170.00Sức bán mạnh12.200K100894000.0081.008B14.36589.124097.00
9059 KANDA HOLDINGS CO LTD
1199.000.42%5.00Sức mua mạnh4.600K5515400.0012.905B7.57157.672342.00
9060 JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
3400.000.00%0.00Sức bán mạnh3001020000.004.652B10.33329.133754.00
9062 NIPPON EXPRESS CO
6740.00-2.88%-200.00Bán333.400K2247116000.00609.857B10.02692.8972366.00
9063 OKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION
2936.00-0.47%-14.00Mua5001468000.005.952B4.38674.142475.00
9064 YAMATO HOLDINGS CO LTD
2561.00-1.16%-30.00Sức bán mạnh1.259M3225323400.00950.194B16.82154.02223191.00
9065 SANKYU INC
4615.00-1.60%-75.00Sức bán mạnh147.000K678405000.00255.604B11.49408.1731121.00
9066 NISSIN CORP
1723.00-1.37%-24.00Mua53.200K91663600.0033.274B7.43235.275868.00
9067 MARUWN CORPORATION
258.00-3.01%-8.00Sức bán mạnh28.300K7301400.007.453B11.8022.542283.00
9068 MARUZEN SHOWA UNYU CO
3365.000.75%25.00Bán32.300K108689500.0068.244B9.09367.633859.00
9069 SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
938.00-1.68%-16.00Sức bán mạnh365.000K342370000.00135.942B11.54103.2919194.00
9070 TONAMI HOLDINGS CO LTD
3415.00-4.61%-165.00Sức bán mạnh41.100K140356500.0030.948B5.70628.416707.00
9072 NIKKON HOLDINGS CO LTD
2049.00-2.24%-47.00Sức bán mạnh54.300K111260700.00134.813B8.70241.7112212.00
9073 KYOGOKU UNYU SHOJI CO
725.00-3.97%-30.00Bán13.000K9425000.002.214B12.1262.31315.00
9074 JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2658.00-1.81%-49.00Bán3.400K9037200.008.793B8.77308.651499.00
9075 FUKUYAMA TRANSPORTING CO
3935.00-1.87%-75.00Bán34.800K136938000.00159.255B11.50348.8221826.00
9076 SEINO HOLDINGS
1191.00-2.06%-25.00Sức bán mạnh333.300K396960300.00217.396B12.12103.2529411.00
9078 S LINE GIFU CO
906.00-0.98%-9.00Sức bán mạnh2.600K2355600.009.826B9.7094.362149.00
9083 SHINKI BUS CO LTD
3135.000.16%5.00Bán9002821500.0018.878B-103.473158.00
9086 HITACHI TRANSPORT SYSTEM
4705.00-1.47%-70.00Mua283.700K1334808500.00393.755B21.27224.4522682.00
9087 TAKASE CORPORATION
2050.000.99%20.00Bán100205000.002.037B10.58191.87232.00
9090 MARUWA UNYU KIKAN CO LTD
1435.00-2.45%-36.00Sức bán mạnh192.900K276811500.00180.432B34.6845.453630.00
9101 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
7370.00-1.86%-140.00Bán4.592M33841566000.001245.221B2.403128.1735057.00
9104 MITSUI O.S.K. LINES LTD
6490.00-0.92%-60.00Bán2.363M15336519000.00778.530B2.352794.598571.00
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA
4810.00-2.63%-130.00Bán3.460M16644524000.00448.645B1.343699.596080.00
9110 NS UNITED KAIUN KA
3295.00-0.90%-30.00Bán108.100K356189500.0077.651B6.57505.93636.00
9115 MEIJI SHIPPING CO
701.00-1.68%-12.00Bán168.400K118048400.0023.489B16.0644.39523.00
9119 IINO KAIUN KAISHA
522.00-0.95%-5.00Bán513.500K268047000.0055.231B6.4881.37659.00
9127 TAMAI STEAMSHIP CO
1757.00-3.46%-63.00Bán26.900K47263300.003.392B10.99165.6557.00
9130 KYOEI TANKER CO
847.00-0.94%-8.00Bán44.000K37268000.006.478B7.72110.7557.00
9142 KYUSHU RAILWAY COMPANY
2511.00-3.79%-99.00Sức bán mạnh1.662M4172779800.00394.523B-68.4915661.00
9143 SG HOLDINGS CO LTD
2544.00-0.66%-17.00Bán762.400K1939545600.001616.081B21.16121.0252021.00
9145 BEING HOLDINGS CO LTD
1723.00-1.32%-23.00Mua44.500K76673500.009.968B12.88139.73874.00
9171 KURIBAYASHI STEAMSHIP CO
467.00-3.71%-18.00Bán8.900K4156300.005.925B27.7417.481103.00
9173 TOKAI KISEN CO
2360.000.04%1.00Mua5001180000.005.180B-35.39312.00
9176 SADO STEAM SHIP CO
244.00-1.21%-3.00Bán5.000K1220000.004.124B-95.53860.00
9179 KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA
2753.00-1.71%-48.00Sức bán mạnh8.700K23951100.008.081B-12.28515.00
9193 TOKYO KISEN CO LTD
583.00-0.17%-1.00Bán34.400K20055200.005.799B-2.44459.00
9201 JAPAN AIRLINES CO LTD
2135.00-6.48%-148.00Sức bán mạnh14.859M31724178500.00933.010B-543.3336060.00
9202 ANA HOLDINGS INC
2361.00-4.51%-111.50Sức bán mạnh15.502M36600694200.001110.472B-749.7746580.00
9206 STAR FLYER INC
2750.00-5.17%-150.00Sức bán mạnh18.400K50600000.007.880B-2217.58846.00
9301 MITSUBISHI LOGISTICS CORP
2893.00-2.79%-83.00Sức bán mạnh274.500K794128500.00234.839B15.81188.184598.00
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD
2352.00-0.97%-23.00Bán94.700K222734400.0058.415B4.45533.218502.00
9303 SUMITOMO WAREHOUSE CO
1922.00-1.18%-23.00Mua170.900K328469800.00156.009B12.52155.834438.00
9304 SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
2144.00-1.79%-39.00Sức bán mạnh18.100K38806400.0032.599B11.52189.481146.00
9306 TOYO LOGISTICS CO
321.00-2.73%-9.00Sức bán mạnh28.300K9084300.0012.256B9.0536.47770.00
9307 SUGIMURA WAREHOUSE CO
636.00-3.64%-24.00Bán59.100K37587600.0010.385B13.0950.53375.00
9308 INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
2015.00-2.28%-47.00Bán204.100K411261500.0050.410B9.38219.77172.00
9310 JAPAN TRANSCITY CORP
574.00-3.53%-21.00Bán39.700K22787800.0036.911B6.0199.012345.00
9311 ASAGAMI CORPORATION
3870.000.00%0.00Bán200774000.005.475B8.58451.211558.00
9312 KEIHIN CO LTD
1328.00-0.90%-12.00Sức bán mạnh4.200K5577600.008.671B4.26314.75954.00
9313 MARUHACHI WAREHOUSE CO
710.00-1.39%-10.00Sức bán mạnh5.000K3550000.004.231B9.2777.70109.00
9319 CHUO WAREHOUSE CO
963.00-1.03%-10.00Bán9.500K9148500.0018.270B13.0474.61630.00
9322 KAWANISHI WAREHOUSE CO
1122.00-3.69%-43.00Sức bán mạnh4.900K5497800.008.580B19.1460.88610.00
9324 YASUDA LOGISTICS CORP
953.00-0.42%-4.00Sức bán mạnh17.300K16486900.0027.598B10.2293.621516.00
9326 KANTSU CO LTD
837.00-3.79%-33.00Sức bán mạnh177.400K148483800.008.590B19.9244.52285.00
9327 E-LOGIT CO LTD
801.00-4.64%-39.00Bán50.300K40290300.002.784B168.00
9351 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO
1429.00-2.59%-38.00Bán10.900K15576100.0011.006B11.42128.42842.00
9353 SAKURAJIMA FUTO KAISHA
1632.00-1.09%-18.00Sức bán mạnh600979200.002.450B35.5946.3687.00
9355 RINKO CORP
1740.000.00%0.00Bán300522000.004.694B-362.73668.00
9358 UTOC CORPORATION
528.00-2.22%-12.00Bán10.500K5544000.0022.835B12.5842.931661.00
9360 SUZUYO SHINWART CORP
1401.00-3.45%-50.00Sức bán mạnh4.000K5604000.004.122B21.6766.96715.00
9361 FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO
1298.001.72%22.00Theo dõi1.300K1687400.003.361B9.21138.57734.00
9362 HYOKI KAIUN KAISHA
1360.00-0.80%-11.00Bán6.200K8432000.001.598B6.88199.16230.00
9363 DAIUN CO LTD
425.00-3.41%-15.00Bán40.400K17170000.002.566B8.6850.69114.00
9364 KAMIGUMI CO LTD
2154.00-2.09%-46.00Sức bán mạnh147.000K316638000.00250.206B12.40177.474335.00
9365 TRADIA CORPORATION
1366.00-2.91%-41.00Sức bán mạnh300409800.002.000B7.27193.57344.00
9367 DAITO KOUN CO LTD
605.000.33%2.00Mua1.800K1089000.005.190B6.6091.35393.00
9368 KIMURA UNITY CO
1229.00-0.97%-12.00Bán7.000K8603000.0014.832B6.43192.902491.00
9369 K.R.S.CORP
1976.00-0.70%-14.00Mua281.800K556836800.0024.559B16.05123.996342.00
9375 KINTETSU WORLD EXPRESS
2799.00-1.96%-56.00Mua146.400K409773600.00201.239B6.92412.5016587.00
9377 AGP CORP
590.00-1.17%-7.00Bán6.100K3599000.008.229B65.059.18738.00
9380 AZUMA SHIPPING CO. LTD
301.00-0.66%-2.00Sức bán mạnh16.500K4966500.008.376B14.0021.64785.00
9381 AIT CORPORATION
1167.00-1.52%-18.00Mua22.400K26140800.0027.417B14.0084.671290.00
9384 NAIGAI TRANS LINE LTD
1867.00-1.11%-21.00Bán71.700K133863900.0018.178B8.85213.22644.00
9386 NIPPON CONCEPT CORPORATION
1733.00-4.62%-84.00Bán24.100K41765300.0024.033B15.62116.32188.00
9632 SUBARU ENTERPRISE CO
8020.00-0.74%-60.00Sức bán mạnh1.900K15238000.0020.630B8.25978.97663.00
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO
5440.00-4.90%-280.00Bán501.000K2725440000.00506.664B-319.323110.00
Tải thêm