Vận chuyển (Khu vực)

117
Cổ phiếu
36339.820B
Giá trị vốn hóa thị trường
654.416K
Khối lượng
−1.59%
Thay đổi
−1.67%
Hiệu suất Tháng
+1.23%
Hiệu suất Năm
−2.62%
Hiệu suất YTD
           
6564 MIDAC CO LTD
2008.00-3.09%-64.00Bán51.700K20.409B38.6053.68188.00Vận tải đường bộ
9001 TOBU RAILWAY CO
3875.00-2.15%-85.00Bán520.800K836.082B18.46214.4720347.00Đường sắt
9003 SOTETSU HOLDINGS INC
2950.00-0.17%-5.00Bán150.000K289.536B16.40180.215195.00Đường sắt
9005 TOKYU CORP
1939.00-1.57%-31.00Bán1.415M1198.330B21.0993.4023637.00Đường sắt
9006 KEIKYU CORPORATION
2013.00-2.04%-42.00Bán437.400K565.921B25.6180.249010.00Đường sắt
9007 ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO
2402.00-2.12%-52.00Bán1.574M884.101B29.5383.1113938.00Đường sắt
9008 KEIO CORPORATION
6290.00-2.02%-130.00Sức bán mạnh229.000K783.897B27.99229.3513342.00Đường sắt
9009 KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
4070.00-6.22%-270.00Sức bán mạnh766.300K734.629B18.69232.16Đường sắt
9010 FUJI KYUKO CO LTD
3930.00-3.08%-125.00Sức bán mạnh71.400K215.345B64.8762.511813.00Đường sắt
9012 CHICHIBU RAILWAY CO
2486.000.00%0.00Bán8003.694B33.2474.79418.00Đường sắt
9014 SHIN-KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO
2480.00-1.23%-31.00Mua8.600K27.566B10.20246.21918.00Đường sắt
9017 NIIGATA KOTSU CO
2147.000.28%6.00Mua2008.227B8.41254.571475.00Đường sắt
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
9910.00-1.10%-110.00Bán860.900K3780.240B12.48802.8772402.00Đường sắt
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
9316.00-1.04%-98.00Bán510.900K1800.000B14.26660.3647842.00Đường sắt
9021 WEST JAPAN RAILWAY CO
9370.00-3.90%-380.00Bán1001800.000B14.76660.3647842.00Đường sắt
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
21895.00-1.15%-255.00Bán267.800K4346.090B9.622302.7829128.00Đường sắt
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY
21950.000.87%190.00Bán1004346.090B9.452302.7829128.00Đường sắt
9025 KONOIKE TRANSPORT CO LIMITED
1570.00-1.69%-27.00Bán72.000K86.591B13.71116.9815228.00Giao thông vận tải khác
9027 LOGINET JAPAN CO LTD
3450.00-1.43%-50.00Mua1.500K21.555B9.16391.741700.00Vận tải đường bộ
9028 ZERO CO LTD
1039.00-0.19%-2.00Bán1.800K17.208B7.12146.802474.00Giao thông vận tải khác
9031 NISHI-NIPPON RAILROAD CO
2519.00-1.41%-36.00Bán197.200K201.210B22.71112.9119498.00Đường sắt
9033 HIROSHIMA ELECTRIC RAILWAY CO
1111.00-0.09%-1.00Bán3.400K33.722B35.3931.432397.00Đường sắt
9034 NANSO TRANSPORT CO
1227.00-1.68%-21.00Bán3.100K6.214B6.16202.65805.00Vận tải đường bộ
9036 TOHBU NETWORK CO LTD
1026.00-0.39%-4.00Mua6005.578B12.2783.95389.00Vận tải đường bộ
9037 HAMAKYOREX CO LTD
3380.00-5.45%-195.00Sức bán mạnh89.700K67.944B11.06323.234742.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9039 SAKAI MOVING SERVICE
6600.00-0.90%-60.00Bán19.600K136.749B17.99370.216159.00Vận tải đường bộ
9040 TAIHO TRANSPORTATION CO. LTD.
3420.000.00%0.00Mua1002.553B10.60322.51899.00Vận tải đường bộ
9041 KINTETSU GROUP HOLDINGS CO LTD
5850.00-1.52%-90.00Bán330.800K1129.190B31.74187.1630506.00Đường sắt
9042 HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC
4500.00-1.96%-90.00Bán371.300K1111.940B14.15324.6222654.00Đường sắt
9044 NANKAI ELECTRIC RAILWAY CO
2892.00-1.57%-46.00Bán226.900K332.799B23.55124.769168.00Đường sắt
9045 KEIHAN HOLDINGS CO LTD
5090.00-2.12%-110.00Bán164.100K557.381B21.71239.636885.00Đường sắt
9046 KOBE ELECTRIC RAILWAY CO
3970.000.00%0.00Bán3.700K31.911B24.29163.47850.00Đường sắt
9048 NAGOYA RAILROAD CO
3270.00-1.65%-55.00Bán351.600K653.928B20.69173.8329855.00Đường sắt
9051 SENKON LOGISTICS CO
737.00-1.07%-8.00Bán3.400K3.529B-86.75384.00Vận tải đường bộ
9052 SANYO ELECTRIC RAILWAY CO
2106.00-1.36%-29.00Sức bán mạnh19.200K47.443B17.92119.162025.00Đường sắt
9055 ALPS LOGISTICS CO.LTD.
835.00-5.22%-46.00Bán19.400K31.150B12.7769.185887.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9057 ENSHU TRUCK CO
2329.00-6.24%-155.00Mua35.700K18.533B15.55159.77970.00Vận tải đường bộ
9058 TRANCOM CO LTD
8050.00-2.19%-180.00Mua39.500K80.525B17.21479.263584.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9059 KANDA HOLDINGS CO LTD
918.000.00%0.00Mua8.100K9.880B10.8384.742300.00Vận tải đường bộ
9060 JAPAN LOGISTIC SYSTEMS CORP
4200.00-6.67%-300.00Bán6.000K6.158B18.59242.083659.00Vận tải đường bộ
9062 NIPPON EXPRESS CO
6380.00-2.00%-130.00Bán268.800K615.126B13.80471.6271525.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9063 OKAYAMAKEN FREIGHT TRANSPORTATION
3060.00-2.55%-80.00Bán1.600K6.367B4.36719.722468.00Vận tải đường bộ
9064 YAMATO HOLDINGS CO LTD
1753.00-4.78%-88.00Sức bán mạnh3.456M725.859B59.2931.05225125.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9065 SANKYU INC
5480.00-0.54%-30.00Bán181.900K333.373B12.37445.2931137.00Giao thông vận tải khác
9066 NISSIN CORP
1750.00-2.72%-49.00Bán12.100K35.557B9.67186.086094.00Vận tải biển
9067 MARUWN CORPORATION
353.00-3.81%-14.00Sức mua mạnh148.100K10.602B8.3643.892194.00Vận tải đường bộ
9068 MARUZEN SHOWA UNYU CO
2955.00-1.50%-45.00Bán30.300K60.772B7.56397.333749.00Vận tải đường bộ
9069 SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD
904.00-1.20%-11.00Bán307.900K139.047B11.9982.2816004.00Vận tải biển
9070 TONAMI HOLDINGS CO LTD
5000.00-0.60%-30.00Bán9.800K45.592B9.69518.856436.00Vận tải đường bộ
9072 NIKKON HOLDINGS CO LTD
2595.00-1.37%-36.00Bán96.900K172.946B10.03263.3712361.00Vận tải đường bộ
9073 KYOGOKU UNYU SHOJI CO
527.002.33%12.00Mua2001.609B10.7148.08307.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9074 JAPAN OIL TRANSPORTATION CO
2898.00-0.03%-1.00Mua3.700K9.590B10.60273.561494.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9075 FUKUYAMA TRANSPORTING CO
3730.00-2.10%-80.00Bán42.100K189.368B12.98293.5220419.00Vận tải đường bộ
9076 SEINO HOLDINGS
1446.00-1.43%-21.00Bán417.400K297.067B9.37156.6128539.00Vận tải đường bộ
9077 MEITETSU TRANSPORT CO. LTD.
2434.00-1.06%-26.00Mua40015.780B5.07485.117093.00Vận tải đường bộ
9078 S LINE GIFU CO
1011.00-1.17%-12.00Bán6.600K11.091B15.8364.622081.00Vận tải đường bộ
9083 SHINKI BUS CO LTD
4000.00-0.37%-15.00Theo dõi4.100K24.180B12.46322.133281.00Giao thông vận tải khác
9085 HOKKAIDO CHUO BUS CO
4055.00-1.10%-45.00Sức bán mạnh1.800K10.784B29.30140.592968.00Giao thông vận tải khác
9086 HITACHI TRANSPORT SYSTEM
3145.00-1.72%-55.00Bán215.200K356.958B14.08227.2124139.00Vận tải đường bộ
9087 TAKASE CORPORATION
1985.004.47%85.00Sức mua mạnh1.100K1.888B10.62178.93241.00Vận tải đường bộ
9090 MARUWA UNYU KIKAN CO LTD
2338.00-1.76%-42.00Sức bán mạnh66.200K152.651B34.8068.652843.00Giao thông vận tải khác
9101 NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
1804.00-2.06%-38.00Bán1.651M310.991B-139.8135711.00Vận tải biển
9104 MITSUI O.S.K. LINES LTD
2740.00-2.84%-80.00Bán877.700K337.245B7.46391.218941.00Vận tải biển
9107 KAWASAKI KISEN KAISHA
1536.00-2.85%-45.00Bán1.178M147.464B-753.666022.00Vận tải biển
9110 NS UNITED KAIUN KA
2056.00-0.05%-1.00Bán36.400K48.477B5.58368.40612.00Vận tải biển
9115 MEIJI SHIPPING CO
358.00-1.38%-5.00Bán35.800K11.883B6.7253.99588.00Vận tải biển
9119 IINO KAIUN KAISHA
347.00-2.25%-8.00Sức bán mạnh228.500K37.562B82.744.29629.00Vận tải biển
9127 TAMAI STEAMSHIP CO
795.00-1.12%-9.00Sức bán mạnh3.100K1.552B2.85281.7259.00Giao thông vận tải khác
9130 KYOEI TANKER CO
980.00-2.00%-20.00Mua22.700K7.648B7.02142.3755.00Vận tải biển
9142 KYUSHU RAILWAY COMPANY
3630.003.42%120.00Mua1.400K580.124B12.20287.7517765.00Đường sắt
9142 KYUSHU RAILWAY COMPANY
3595.00-0.96%-35.00Bán592.100K580.124B12.61287.7517765.00Đường sắt
9143 SG HOLDINGS CO LTD
2371.00-0.71%-17.00Sức bán mạnh639.500K758.458B16.38145.7549260.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9171 KURIBAYASHI STEAMSHIP CO
587.000.34%2.00Bán4007.395B5.22112.041038.00Vận tải biển
9173 TOKAI KISEN CO
2457.00-0.85%-21.00Bán1.600K5.439B88.2128.09342.00Vận tải biển
9176 SADO STEAM SHIP CO
254.000.40%1.00Mua2.300K3.604B22.9211.07883.00Vận tải biển
9179 KAWASAKI KINKAI KISEN KAISHA
3340.00-1.04%-35.00Mua1.400K9.908B5.25642.82522.00Vận tải biển
9193 TOKYO KISEN CO LTD
780.000.00%0.00Mua1.400K7.759B12.9860.10448.00Vận tải biển
9201 JAPAN AIRLINES CO LTD
3134.00-3.89%-127.00Bán3.919M1099.580B8.81370.1434003.00Hàng không
9202 ANA HOLDINGS INC
3441.00-3.02%-107.00Sức bán mạnh2.531M1186.890B12.65280.4243466.00Hàng không
9206 STAR FLYER INC
4110.00-0.36%-15.00Mua6.200K11.819B16.44250.93789.00Hàng không
9301 MITSUBISHI LOGISTICS CORP
2780.00-1.17%-33.00Sức bán mạnh238.400K241.661B18.97148.294466.00Giao thông vận tải khác
9302 MITSUI-SOKO HOLDINGS CO LTD
1901.00-0.83%-16.00Bán141.300K47.611B8.53224.638813.00Vận tải biển
9303 SUMITOMO WAREHOUSE CO
1462.00-1.08%-16.00Bán186.500K125.372B13.39110.944176.00Vận tải biển
9304 SHIBUSAWA WAREHOUSE CO
2218.00-2.03%-46.00Bán13.600K34.424B13.16171.991106.00Giao thông vận tải khác
9306 TOYO LOGISTICS CO
321.00-1.53%-5.00Sức bán mạnh30.300K12.446B11.7627.73713.00Vận tải biển
9307 SUGIMURA WAREHOUSE CO
714.00-1.24%-9.00Bán30.600K11.755B11.4463.75355.00Giao thông vận tải khác
9308 INUI GLOBAL LOGISTICS CO LTD
1150.00-0.17%-2.00Bán20.200K28.720B18.1763.41167.00Giao thông vận tải khác
9310 JAPAN TRANSCITY CORP
489.00-0.41%-2.00Bán30.200K31.490B12.3339.822295.00Vận tải biển
9311 ASAGAMI CORPORATION
4310.000.00%0.00Mua3006.098B4.57943.291680.00Vận tải biển
9312 KEIHIN CO LTD
1302.00-1.21%-16.00Bán3.700K8.605B5.76228.97963.00Vận tải đường bộ
9313 MARUHACHI WAREHOUSE CO
758.00-1.43%-11.00Bán6004.583B10.2774.85Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9319 CHUO WAREHOUSE CO
1120.00-1.41%-16.00Bán7.400K21.610B22.4950.52619.00Vận tải đường bộ
9322 KAWANISHI WAREHOUSE CO
1042.00-0.67%-7.00Bán3.600K7.983B19.1054.92630.00Giao thông vận tải khác
9324 YASUDA LOGISTICS CORP
1044.000.00%0.00Bán50.300K30.461B10.04104.031098.00Vận tải biển
9351 TOYO WHARF & WAREHOUSE CO
1414.00-0.56%-8.00Mua8.500K10.953B10.42136.45776.00Vận tải biển
9353 SAKURAJIMA FUTO KAISHA
2260.00-1.57%-36.00Sức bán mạnh2.300K3.447B15.19151.1277.00Vận tải biển
9355 RINKO CORP
2220.000.00%0.00Sức mua mạnh2005.989B13.71161.93680.00Vận tải biển
9357 MEIKO TRANS CO. LTD.
1197.00-4.09%-51.00Bán3.100K37.196B9.32133.851731.00Vận tải biển
9358 UTOC CORPORATION
589.00-1.67%-10.00Mua17.600K25.905B10.4357.421746.00Vận tải biển
9359 ISEWAN TERMINAL SERVICE CO. LTD.
851.000.00%0.00Bán1.100K21.110B10.4181.781204.00Vận tải biển
9360 SUZUYO SHINWART CORP
756.00-3.82%-30.00Sức mua mạnh4.500K2.315B22.8634.38685.00Vận tải đường bộ
9361 FUSHIKI KAIRIKU UNSO CO
1340.00-2.76%-38.00Bán1003.567B6.80202.67733.00Vận tải biển
9362 HYOKI KAIUN KAISHA
1376.00-0.86%-12.00Bán3.600K1.621B4.66298.05220.00Vận tải biển
9363 DAIUN CO LTD
300.00-0.66%-2.00Mua3.700K1.877B-4.91104.00Vận tải biển
9364 KAMIGUMI CO LTD
2361.00-1.38%-33.00Bán246.400K282.826B14.91160.584296.00Vận tải biển
9365 TRADIA CORPORATION
1409.000.43%6.00Mua6002.056B15.7589.08332.00Vận tải biển
9367 DAITO KOUN CO LTD
615.00-2.84%-18.00Mua7005.430B8.7372.47395.00Vận tải biển
9368 KIMURA UNITY CO
1126.00-2.09%-24.00Bán10.500K13.879B9.37122.712514.00Giao thông vận tải khác
9369 K.R.S.CORP
1925.00-0.72%-14.00Mua28.100K24.099B13.13147.64Vận tải đường bộ
9375 KINTETSU WORLD EXPRESS
1907.00-4.03%-80.00Mua190.600K142.851B20.2398.2217661.00Vận tải hàng không/Chuyển phát nhanh
9377 AGP CORP
664.00-4.05%-28.00Bán7.600K9.652B10.2867.31721.00Giao thông vận tải khác
9380 AZUMA SHIPPING CO. LTD
286.00-1.04%-3.00Bán32.100K8.037B36.897.83796.00Vận tải biển
9381 AIT CORPORATION
1001.00-0.20%-2.00Mua37.600K23.977B16.2561.71595.00Vận tải biển
9384 NAIGAI TRANS LINE LTD
1268.00-1.93%-25.00Bán16.300K12.564B10.53122.74623.00Vận tải biển
9386 NIPPON CONCEPT CORPORATION
1535.000.72%11.00Sức mua mạnh16.000K21.135B14.80103.00184.00Giao thông vận tải khác
9632 SUBARU ENTERPRISE CO
10110.00-1.37%-140.00Mua20.700K26.345B9.081129.24555.00Giao thông vận tải khác
9706 JAPAN AIRPORT TERMINAL CO
4970.00-7.45%-400.00Bán640.200K436.196B42.55132.312906.00Giao thông vận tải khác
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất