Công ty dịch vụ công cộng (Khu vực)

34
Cổ phiếu
11000.018B
Giá trị vốn hóa thị trường
2.803M
Khối lượng
+0.64%
Thay đổi
+0.69%
Hiệu suất Tháng
+43.14%
Hiệu suất Năm
+40.08%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
1407WEST HOLDINGS CORP
3040 JPY−1.94%139.7K0.90126.026B JPY20.55147.96 JPY+41.32%1.77%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
1663K&O ENERGY GROUP INC
2177 JPY−0.55%83.6K0.7153.77B JPY9.76223.13 JPY+46.82%1.55%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
1773YTL CORP
49 JPY−2.00%32K0.44539.953B JPY11.294.34 JPY+231.48%2.58%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
2734SALA CORPORATION
718 JPY+0.98%185.9K0.2545.252B JPY8.7681.99 JPY−4.33%3.66%Công ty dịch vụ công cộng
3167TOKAI HLDGS CORP
951 JPY+1.06%194.9K1.03123.263B JPY14.5765.28 JPY+25.06%3.40%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
3498KASUMIGASEKI CAPITAL CO LTD
8990 JPY−1.43%814.1K1.3374.621B JPY36.09249.09 JPY+115.94%0.66%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
5074TESS HOLDINGS CO LTD
438 JPY−0.90%419.8K0.9131.111B JPY6.5267.15 JPY+106.40%4.01%Công ty dịch vụ công cộng
6195HOPE INC
254 JPY0.00%29.7K0.384.173B JPY36.786.91 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
7162ASTMAX CO LTD
230 JPY−0.86%32.3K0.382.983B JPY−21.90 JPY−175.11%3.02%Công ty dịch vụ công cộng
8174NIPPON GAS CO LTD
2263.5 JPY+1.18%489K2.01250.005B JPY20.91108.23 JPY+32.48%3.13%Công ty dịch vụ công cộng
Sức mua mạnh
9221FULUHASHI EPO CORPORATION
745 JPY−1.32%22.4K1.468.876B JPY8.6885.84 JPY+116.00%3.71%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9501TOKYO ELEC POWER CO HLDGS INC
638.6 JPY+1.22%14.126M0.921.011T JPY7.6683.40 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán Mạnh
9502CHUBU ELECTRIC POWER CO INC
1852.5 JPY+1.40%2.652M1.321.381T JPY3.57518.97 JPY2.74%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9503KANSAI ELECTRIC POWER CO INC
1991.0 JPY+1.01%3.071M1.011.76T JPY3.82521.14 JPY2.54%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9504CHUGOKU ELECTRIC POWER CO INC
989.8 JPY+1.37%2.407M1.09351.761B JPY15.0765.69 JPY2.05%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9505HOKURIKU ELECTRIC POWER CO
736.1 JPY+1.91%1.058M1.11150.791B JPY168.524.37 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
9506TOHOKU ELECTRIC POWER CO INC
961.2 JPY+1.51%2.015M1.13473.262B JPY2.93328.34 JPY0.53%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9507SHIKOKU ELECTRIC POWER CO INC
1034.5 JPY+1.12%682K1.49194.544B JPY12.5882.23 JPY+802.41%1.47%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9508KYUSHU ELECTRIC POWER CO INC
997.5 JPY+0.70%2.104M1.12468.283B JPY3.41292.62 JPY2.02%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9509HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO INC
638.3 JPY+2.00%947.9K1.10128.487B JPY4.52141.34 JPY0.80%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9511OKINAWA ELECTRIC POWER COMPANY INC
1093 JPY+0.83%227.7K1.2058.874B JPY−467.68 JPY−35.78%0.46%Công ty dịch vụ công cộng
9513ELECTRIC POWER DEVELOPMENT
2320.0 JPY+0.98%679.1K1.12420.554B JPY5.11454.00 JPY−24.40%4.13%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9514EF-ON INC
480 JPY+0.84%65.4K0.4810.298B JPY17.7527.04 JPY−37.71%1.68%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9517EREX CO LTD
644 JPY−2.28%649.5K1.0339.09B JPY−109.84 JPY−165.96%3.34%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9519RENOVA INC
1060 JPY+0.47%906.8K0.9683.099B JPY126.058.41 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9522RENEWABLE JAPAN CO LTD
748 JPY+0.27%337.7K0.4522.172B JPY27.3327.37 JPY0.00%Công ty dịch vụ công cộng
9531TOKYO GAS CO
3423 JPY−0.12%1.434M0.951.485T JPY4.71726.87 JPY+147.14%1.90%Công ty dịch vụ công cộng
Theo dõi
9532OSAKA GAS CO
2892.5 JPY+0.43%1.146M1.031.197T JPY6.82423.89 JPY+185.57%2.17%Công ty dịch vụ công cộng
Mua
9533TOHO GAS CO
2628.5 JPY−0.27%321.4K1.25277.391B JPY5.37489.21 JPY+164.67%2.28%Công ty dịch vụ công cộng
Bán
9534HOKKAIDO GAS CO
2254 JPY−0.31%14.3K0.6939.817B JPY3.30683.14 JPY+108.05%3.32%Công ty dịch vụ công cộng
9535HIROSHIMA GAS CO
377 JPY+0.80%56.6K0.9525.615B JPY4.8378.13 JPY+70.52%3.48%Công ty dịch vụ công cộng
9536SAIBU GAS HOLDINGS CO LTD
1882 JPY+0.48%56.1K1.2469.35B JPY8.46222.52 JPY+9.81%3.74%Công ty dịch vụ công cộng
9537HOKURIKU GAS CO
3435 JPY+1.03%1000.1416.299B JPY77.0644.58 JPY−82.89%2.35%Công ty dịch vụ công cộng
9543SHIZUOKA GAS CO LTD
1024 JPY+0.39%108.4K0.9275.584B JPY4.65220.35 JPY+282.83%1.91%Công ty dịch vụ công cộng