Các công ty của Các công ty Kenya hoạt động trong một ngành: sản phẩm điện

Danh sách sau có Các công ty Kenya hoạt động trong cùng ngành, sản phẩm điện. Danh sách này giúp theo dõi hiệu suất, báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty v.v. Danh sách được sắp xếp theo bất kỳ số liệu cần thiết nào, có thể hiển thị các cổ phiếu đắt giá nhất trong ngành như EVEREADY LTD - EAST AFRICA hoặc những cổ phiếu có biến động giá tốt nhất như EVEREADY LTD - EAST AFRICA, do đó hỗ trợ thiết kế các chiến lược tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
CABLE.A.CABLES LTD
250.594 M KES1.00 KES0.00%5.2 K0.33−0.81 KES−15.84%0.00%Sản xuất Chế tạo
EVRDEVEREADY LTD - EAST AFRICA
245.7 M KES1.25 KES+6.84%3.1 K0.350.00%Sản xuất Chế tạo
TCLTRANSCENTURY LTD
210.114 M KES0.58 KES0.00%617.7 K6.78Sản xuất Chế tạo