Công nghiệp Chế biến

Các công ty Kenya tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Kenya sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như KAKUZI LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như KAPCHORUA TEA CO LTD và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
KUKZKAKUZI LTD
7.291 B KES372.00 KES0.00%2000.5616.0823.14 KES+41.84%6.45%
CRWNCROWN PAINTS KENYA PLC
5.474 B KES38.45 KES0.00%2.3 K1.3710.40%
SASNSASINI LTD
4.561 B KES21.00 KES+6.06%6000.238.712.41 KES−3.20%7.50%
CARBCARBACID INVESTMENTS LTD
4.345 B KES17.00 KES+0.59%3.8 K0.194.873.49 KES+57.32%9.97%
WTKWILLIAMSON TEA LTD - KENYA
4.05 B KES245.00 KES+6.06%3000.2017.30%
KAPCKAPCHORUA TEA CO LTD
1.708 B KES234.00 KES+10.38%2000.244.4053.23 KES+817.31%16.04%
BOCBOC LTD - KENYA
1.308 B KES67.00 KES−2.19%2.6 K3.569.03%
LIMTLIMURU TEA LTD
912 M KES380.00 KES0.00%2000.050.66%