Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: Consumer Non-Durables

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Consumer Non-Durables. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
000080HITE JINRO
19970 KRW−1.38%212.767K1.531.389T KRW38.91513.26 KRW−59.02%4.76%
Mua
000140HITEJINRO HOLDINGS
9010 KRW−0.55%11.327K0.81198.475B KRW6.10%
000890BOHAE BREW
515 KRW+0.39%186.952K0.7171.624B KRW−27.34 KRW−34.49%0.00%
001040CJ
96900 KRW+2.00%99.411K0.753.061T KRW0.00%
Mua
001460BYC
429500 KRW+2.14%1.876K21.05298.57B KRW0.70%
001680DAESANG
19650 KRW−1.21%75.914K1.12710.088B KRW4.07%
Sức mua mạnh
001790TS
3250 KRW−0.15%239.602K0.51291.514B KRW8.93363.93 KRW+61.05%3.54%
001800ORION HOLDINGS
14300 KRW−0.35%55.754K0.95860.24B KRW9.481508.17 KRW−1.12%5.24%
002070VIVIEN
1143 KRW+1.06%32.919K0.3934.055B KRW−140.13 KRW+48.09%0.00%
002170SAMYANGTONGSANG
50900 KRW−0.20%8830.20145.036B KRW2.95%
002600CHOHEUNG
168100 KRW0.00%220.36100.86B KRW3.57%
002790AMORE GROUP
26650 KRW−3.09%162.151K1.512.103T KRW0.92%
Mua
003230SAMYANG FOOD
170900 KRW−2.62%72.333K1.261.287T KRW1.23%
Sức mua mạnh
003350HKCMANUFACTURE
23400 KRW−1.06%15.829K1.5384.825B KRW0.43%
003920NAMYANG DAIRY
582000 KRW−0.34%1.066K0.40474.692B KRW−47348.94 KRW+47.67%0.17%
003960SJDR
35950 KRW−0.96%23.631K0.62264.243B KRW0.97%
004060SG CORPORATION
450 KRW+1.81%5.576M0.9491.091B KRW−5.08 KRW−158.81%0.00%
004370NONGSHIM
348000 KRW−1.69%26.26K1.172.012T KRW1.44%
Mua
004410SEOUL FOOD IND
180 KRW−0.55%1.002M0.8271.549B KRW−1.52 KRW−184.53%0.00%
004650CHANGHAE ETHANOL
9320 KRW−0.85%3.315K0.5570.714B KRW−530.48 KRW−5289.18%6.44%
004990LOTTE
30200 KRW+1.68%748.578K1.792.158T KRW24.921211.74 KRW−49.24%4.97%
Mua
005180BINGGRAE
52900 KRW−3.82%59.446K2.51467.731B KRW5.349902.16 KRW+240.86%2.84%
Mua
005300LOTTE CHILSUNG
125500 KRW−0.48%17.091K0.821.207T KRW2.71%
Sức mua mạnh
005320KUKDONG
687 KRW−0.58%68.363K0.4344.994B KRW−124.99 KRW−490.18%0.00%
005390SHINSUNG TONGSANG
1904 KRW+0.16%143.075K0.38273.621B KRW4.18455.68 KRW−25.09%2.63%
005610SPC SAMLIP
59000 KRW−0.51%2.673K0.71478.208B KRW9.376294.74 KRW−11.58%2.88%
Sức mua mạnh
005670FOODWELL
4770 KRW+0.85%5.964K0.5746.457B KRW1.89%
005740CROWNHAITAI HOLDINGS
6120 KRW+0.16%20.587K0.4093.951B KRW1.63%
005800SHINYOUNG WACOAL
9640 KRW−0.41%2.529K0.3986.76B KRW17.32556.50 KRW−78.69%1.56%
005990MAEIL HOLDINGS
8150 KRW+2.39%7.604K1.34103.396B KRW2.45%
006980WOOSUNG FEED
20000 KRW+0.45%2.278K0.9351.335B KRW0.00%
007310OTTOGI
401000 KRW−1.11%2.828K1.371.498T KRW2.24%
Sức mua mạnh
007390NATURECELL
6950 KRW−0.86%191.275K0.85445.892B KRW−173.28 KRW−5.75%0.00%
007540SEMPIO
50500 KRW−0.39%2.677K0.53111.989B KRW0.40%
007700F&F HOLDINGS
16610 KRW−0.36%30.773K0.41648.951B KRW2.41%
008290WPMULSAN
721 KRW+3.44%97.027K1.8728.808B KRW−68.01 KRW+22.53%0.00%
008600WILLBES
525 KRW−3.67%262.17K1.7334.545B KRW−231.08 KRW−50.66%0.00%
009270SHINWON
1280 KRW0.00%96.828K0.43112.751B KRW18.2570.14 KRW−68.52%7.81%
009780MSC
5070 KRW+0.40%14.041K0.9389.232B KRW4.811054.08 KRW+9.37%1.18%
009970YOUNGONE HOLDINGS
91200 KRW−2.67%43.352K1.331.058T KRW5.10%
Mua
011080HYUNGJI I&C
834 KRW+0.60%56.022K1.2321.27B KRW0.00%
011150CJ SEAFOOD
2760 KRW−0.90%105.247K1.33103.409B KRW0.00%
011500HANNONG
16990 KRW−1.79%370.266K0.23259.845B KRW0.71%
013990AGABANG&CO
6450 KRW+5.91%23.867M5.49212.125B KRW18.20354.38 KRW−34.53%0.00%
014100MED
2990 KRW+2.22%29.92K2.2534.574B KRW0.00%
014710SAJOSEAFOOD
3545 KRW−0.42%23.61K1.2361.04B KRW−1342.08 KRW−378.58%1.13%
014990IN THE F
751 KRW−0.79%26.158K0.2256.408B KRW−26.26 KRW+81.75%0.00%
016090DAEHYUN
2000 KRW−1.23%95.636K1.2788.565B KRW5.00%
016100LEADERS COSMETICS
2075 KRW−1.89%32.08K2.0938.047B KRW83.5424.84 KRW0.00%
016450HANSAE YES24 HOLDINGS
4675 KRW−0.53%12.559K0.75183.549B KRW5.35%
017810PULMUONE CORPORATE
10610 KRW−0.28%46.091K1.02390.139B KRW43.38244.59 KRW0.96%
Theo dõi
018120JRDISTILLER
15600 KRW+0.65%8270.54103.237B KRW4.17%
018250AEKYUNG INDUSTRIAL
16110 KRW−0.56%33.661K0.45422.242B KRW3.60%
Sức mua mạnh
018290VT
16620 KRW−0.48%449.034K0.43568.274B KRW0.00%
Sức mua mạnh
020000HANDSOME
19120 KRW−1.29%57.952K0.88420.059B KRW3.92%
Sức mua mạnh
023150MHETHANOL
6570 KRW0.00%6.453K1.3742.761B KRW3.81%
023450DONGNAMCHEMICAL
29450 KRW−1.34%1.27K0.54102.295B KRW3.40%
024720KOLMAR KOREA HOLDINGS
7370 KRW−0.41%108.533K1.00270.273B KRW38.12193.31 KRW2.04%
025870SILLA SG
7620 KRW−0.91%7.376K0.6130.48B KRW77.7598.00 KRW−65.43%0.00%
026960DONGSUH
17490 KRW−0.34%53.965K1.111.726T KRW11.911468.08 KRW−13.70%4.46%
027050COREANA
2615 KRW−1.32%166.368K1.0781.065B KRW45.0958.00 KRW+18.01%0.00%
027740MANIKER
1178 KRW−0.51%97.695K0.8074.816B KRW0.00%
033780KT&G
93000 KRW+1.09%345.687K1.9510.835T KRW11.817876.95 KRW−6.81%5.59%
Sức mua mạnh
033920MUHAK
5090 KRW+0.20%14.542K0.41138.381B KRW4.52%
043650KSDB
6040 KRW−0.49%66.305K0.2495.072B KRW−172.62 KRW+41.45%1.74%
047770CODES COMBINE
1715 KRW−1.04%21.261K0.4664.74B KRW0.00%
049770DONGWON F&B
31850 KRW−0.16%14.771K0.96614.565B KRW2.20%
Sức mua mạnh
051900LG H&H
319000 KRW−1.69%88.498K0.674.999T KRW37.448519.64 KRW−39.66%1.10%
Theo dõi
065060GNCO
468 KRW+1.74%88.333K0.9050.479B KRW−40.01 KRW+35.94%0.00%
069640HANSAEMK
2040 KRW−1.69%5.515K0.5857.375B KRW−226.00 KRW+86.80%0.00%
072710NONGSHIM HOLDINGS
67000 KRW+0.30%6.307K0.79310.732B KRW3.73%
078520ABLE C&C
6700 KRW−1.18%73.534K1.09167.466B KRW18.96%
080530KODI
2275 KRW−1.52%171.02K0.5172.47B KRW−205.94 KRW+56.56%0.00%
081660FILA HOLDINGS
38400 KRW−3.64%142.043K1.362.308T KRW2.84%
Mua
084690DAESANG HOLDINGS
11350 KRW−4.94%643.88K0.41437.869B KRW2.38%
084870TBH GLOBAL
1715 KRW+1.24%23.593K0.4735.769B KRW2.92%
086220BL HEALTHCARE
2560 KRW+0.39%2290.2927.069B KRW0.00%
088790JINDO
2120 KRW−0.70%13.344K0.4626.389B KRW2.36%
090370METALABS
2180 KRW+1.16%23.967K1.1454.288B KRW−294.10 KRW+75.21%0.00%
090430AMOREPACIFIC
119600 KRW−3.00%210.576K1.767.386T KRW0.76%
Sức mua mạnh
092730NEOPHARM
26000 KRW−1.33%43.166K0.99203.336B KRW2.88%
093050LF
13080 KRW−0.76%40.863K0.93372.257B KRW5.35%
093240HYUNGJI ELITE
1304 KRW+0.54%44.472K0.6740.229B KRW13.3997.40 KRW−55.55%0.00%
098660STO
2125 KRW0.00%9.036K0.6825.792B KRW23.5390.32 KRW−26.81%5.18%
101530HAITAI CONFECTIONERY
5460 KRW0.00%11.233K0.44144.786B KRW3.66%
103840WOOYANG
4320 KRW−1.93%116.217K0.4770.703B KRW−130.88 KRW+29.00%0.00%
105630HANSAE
20400 KRW−3.09%278.188K4.70800.485B KRW7.202831.65 KRW+29.75%2.45%
Sức mua mạnh
110790CREAS F&C
7510 KRW0.00%3.068K0.50169.399B KRW3.771993.25 KRW+53.42%3.33%
111110HOJEON
7300 KRW−0.54%15.287K0.6567.543B KRW4.931479.60 KRW−30.26%4.11%
111770YOUNGONE CORP
44000 KRW−3.51%125.612K1.371.93T KRW3.48%
Sức mua mạnh
122640YEST
22150 KRW+0.68%973.082K1.22415.048B KRW−1536.30 KRW−869.29%0.00%
123690HANKOOK COSMETICS
6070 KRW−0.49%34.333K0.6797.527B KRW25.74235.77 KRW+534.04%0.00%
126560HYUNDAI FUTURENET
3740 KRW−1.58%334.025K0.89401.974B KRW−17.02 KRW+65.19%2.67%
136480HARIM
3035 KRW0.00%951.988K1.09322.278B KRW24.73122.70 KRW+159.19%0.99%
137940NEXTEYE
444 KRW−4.72%1.256M1.0833.993B KRW−230.37 KRW−268.97%0.00%
138360HYUPJIN
1022 KRW−7.93%869.536K0.2135.373B KRW−1.85 KRW+98.27%0.00%
145990SYC
48300 KRW−0.21%20.823K1.47477.265B KRW3.62%
1595800TO7
6930 KRW+4.21%918.533K3.68136.598B KRW140.8149.21 KRW−76.49%0.72%
161890KOLMAR KOREA
47450 KRW−1.35%148.702K1.041.086T KRW41.741136.70 KRW1.05%
Sức mua mạnh
189980HYUNGKUK F&B
2125 KRW−3.41%186.988K1.7382.223B KRW1.88%