Hàng tiêu dùng không lâu bền (Khu vực)

153
Cổ phiếu
91728.569B
Giá trị vốn hóa thị trường
92.854K
Khối lượng
+0.79%
Thay đổi
+2.03%
Hiệu suất Tháng
+4.11%
Hiệu suất Năm
+3.77%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000080HITE JINRO
26000KRW0.39%100KRW
Mua
365.759K9.51B1.801TKRW15.601660.07KRW3.141K
000140HITEJINRO HOLDINGS
10110KRW−0.10%−10KRW
Mua
12.295K124.302M222.755BKRW4.052499.19KRW13
000890BOHAE BREW
653KRW−0.76%−5KRW
Mua
193.158K126.132M91.512BKRW−7.60KRW239
001040CJ
82800KRW−2.13%−1800KRW
Theo dõi
44.189K3.659B2.716TKRW8.0810470.11KRW59
001460BYC
368000KRW0.41%1500KRW
Bán
7326.864M258.463BKRW7.3549886.50KRW566
001680DAESANG
21050KRW−0.71%−150KRW
Bán
71.074K1.496B756.119BKRW6.643192.94KRW5.358K
001790TS
2800KRW−0.36%−10KRW
Mua
156.43K438.004M252.047BKRW12.43225.98KRW419
001800ORION HOLDINGS
15190KRW−0.26%−40KRW
Bán
34.425K522.916M916.186BKRW9.981525.29KRW
002070VIVIEN
1417KRW0.14%2KRW
Mua
68.32K96.809M42.158BKRW−641.01KRW195
002170SAMYANGTONGSANG
51000KRW0.20%100KRW
Bán
44422.644M145.036BKRW12.354121.52KRW276
002600CHOHEUNG
204000KRW−0.73%−1500KRW
Mua
367.344M123.3BKRW25.028214.48KRW359
002760BOLAK
1862KRW−0.11%−2KRW
Mua
1.464M2.726B111.654BKRW40.0946.50KRW133
002790AMORE GROUP
38800KRW−1.65%−650KRW
Mua
290.784K11.282B3.11TKRW87.78449.43KRW92
003230SAMYANG FOOD
120200KRW0.59%700KRW
Mua
34.85K4.189B900.146BKRW9.3412794.99KRW1.826K
003350HKCMANUFACTURE
31650KRW−4.52%−1500KRW
Mua
149.431K4.729B120.169BKRW64.13516.92KRW179
003920NAMYANG DAIRY
488000KRW−0.31%−1500KRW
Mua
3.841K1.874B374.385BKRW−65985.41KRW2.139K
003960SJDR
27650KRW−1.78%−500KRW
Theo dõi
12.533K346.537M206.911BKRW3.547962.28KRW786
004060SG CORPORATION
570KRW−1.55%−9KRW
Bán
439.419K250.469M117.204BKRW−5.51KRW125
004370NONGSHIM
335000KRW−1.76%−6000KRW
Bán
15.094K5.056B1.972TKRW16.9620108.41KRW5.241K
004410SEOUL FOOD IND
216KRW0.93%2KRW
Mua
1.188M256.608M86.282BKRW−7.05KRW231
004650CHANGHAE ETHANOL
10800KRW−0.46%−50KRW
Bán
9.655K104.274M82.323BKRW16.16671.46KRW52
004990LOTTE
32600KRW−2.25%−750KRW
Theo dõi
111.232K3.626B2.384TKRW13.502469.89KRW193
005180BINGGRAE
41000KRW−0.49%−200KRW
Theo dõi
8.774K359.734M364.282BKRW13.653018.73KRW
005300LOTTE CHILSUNG
159200KRW−0.93%−1500KRW
Bán
13.512K2.151B1.537TKRW13.7311702.66KRW5.773K
005320KUKDONG
1410KRW1.44%20KRW
Mua
270.41K381.278M75.9BKRW24.5356.82KRW113
005390SHINSUNG TONGSANG
2560KRW1.19%30KRW
Mua
285.556K731.023M363.582BKRW4.26593.70KRW899
005610SPC SAMLIP
71300KRW−1.25%−900KRW
Theo dõi
8.912K635.426M585.197BKRW10.147120.21KRW2.848K
005670FOODWELL
5650KRW−2.75%−160KRW
Bán
19.786K111.791M56.586BKRW11.48506.19KRW174
005740CROWNHAITAI HOLDINGS
7230KRW−0.55%−40KRW
Mua
50.975K368.549M110.988BKRW21.46338.71KRW87
005800SHINYOUNG WACOAL
10770KRW−0.65%−70KRW
Bán
1.389K14.96M97.56BKRW12.44871.16KRW392
005990MAEIL HOLDINGS
8840KRW−0.34%−30KRW
Mua
4.438K39.232M112.53BKRW8.561035.88KRW
006980WOOSUNG FEED
23950KRW0.84%200KRW
Mua
4.463K106.889M60.96BKRW−8339.34KRW63
007310OTTOGI
461500KRW−1.81%−8500KRW
Mua
2.708K1.25B1.756TKRW11.1542158.57KRW3.035K
007390NATURECELL
13390KRW−2.05%−280KRW
Bán
603.877K8.086B856.25BKRW−287.93KRW128
007540SEMPIO
50200KRW0.40%200KRW
Mua
13.204K662.841M110.881BKRW11.904203.39KRW2
007700F&F HOLDINGS
28400KRW−4.38%−1300KRW
Bán
190.372K5.407B1.16TKRW10.272891.84KRW8
008290WPMULSAN
908KRW−1.30%−12KRW
Theo dõi
198.114K179.888M36.759BKRW−198.45KRW39
008600WILLBES
714KRW−0.70%−5KRW
Bán
72.736K51.934M47.31BKRW−62.86KRW210
009270SHINWON
1589KRW−0.75%−12KRW
Mua
473.903K753.032M141.026BKRW4.81348.12KRW681
009780MSC
6760KRW0.00%0KRW
Mua
48.135K325.393M118.976BKRW7.01963.78KRW538
009970YOUNGONE HOLDINGS
59600KRW−1.16%−700KRW
Theo dõi
7.225K430.61M699.775BKRW1.8233146.33KRW50
011080HYUNGJI I&C
1277KRW0.00%0KRW
Theo dõi
109.841K140.267M32.568BKRW−10.99KRW
011150CJ SEAFOOD
3190KRW0.47%15KRW
Mua
378.35K1.207B119.49BKRW74.7942.45KRW427
011500HANNONG
10950KRW−1.26%−140KRW
Theo dõi
29.78K326.091M169.611BKRW11.50964.54KRW214
013990AGABANG&CO
3590KRW0.56%20KRW
Mua
542.753K1.948B117.409BKRW6.60541.27KRW137
014100MED
3185KRW−2.00%−65KRW
Theo dõi
35.577K113.313M37.58BKRW−2186.11KRW111
014710SAJOSEAFOOD
5340KRW0.56%30KRW
Mua
156.482K835.614M91.43BKRW12.19435.63KRW231
014990IN THE F
1437KRW0.00%0KRW
Theo dõi
1.043M1.499B101.61BKRW−153.35KRW170
016090DAEHYUN
2275KRW0.00%0KRW
Theo dõi
102.328K232.796M100.742BKRW3.80598.04KRW460
016100LEADERS COSMETICS
3405KRW−1.59%−55KRW
Mua
56.504K192.396M63.442BKRW−122.26KRW119
016450HANSAE YES24 HOLDINGS
4960KRW−1.98%−100KRW
Mua
64.732K321.071M198.665BKRW4.761062.40KRW32
017810PMO
11310KRW0.71%80KRW
Mua
37.204K420.777M412.937BKRW94.53122.87KRW452
018120JRDISTILLER
20450KRW0.00%0KRW
Bán
5.265K107.669M135.333BKRW24.93820.23KRW56
018250AEKYUNG INDUSTRIAL
19430KRW−0.66%−130KRW
Theo dõi
60.587K1.177B512.666BKRW22.71861.45KRW860
018290VT GMP
5680KRW0.18%10KRW
Mua
100.155K568.88M186.419BKRW26.38214.96KRW296
020000HANDSOME
26950KRW−0.55%−150KRW
Theo dõi
37.926K1.022B595.376BKRW4.905534.60KRW1.545K
023150MHETHANOL
7710KRW−1.78%−140KRW
Bán
7.748K59.737M51.092BKRW10.80727.10KRW53
023450DONGNAMCHEMICAL
51600KRW−0.58%−300KRW
Bán Mạnh
1.125K58.05M185.984BKRW18.282839.01KRW153
024720KOLMAR KOREA HOLDINGS
16680KRW−0.66%−110KRW
Mua
29.163K486.439M310.266BKRW22.63741.95KRW96
025620JAYJUN COSMETIC
10000KRW4.17%400KRW
Mua
501.056K5.011B36.897BKRW46
025870SILLA SG
9350KRW0.65%60KRW
Bán
81.368K760.791M37.16BKRW283.52KRW
026960DONGSUH
20050KRW−1.23%−250KRW
Bán
52.491K1.052B2.003TKRW1701.21KRW
027050COREANA
3465KRW−2.53%−90KRW
Mua
644.325K2.233B110.205BKRW62.7456.66KRW169
027740MANIKER
1300KRW0.93%12KRW
Mua
284.707K370.119M81.802BKRW−660.19KRW526
033780KT&G
94200KRW0.21%200KRW
Mua
499.813K47.082B11.278TKRW9.719678.81KRW4.408K
033920MUHAK
5250KRW0.38%20KRW
Mua
61.145K321.011M142.187BKRW−1849.82KRW448
043650KSDB
6990KRW−1.13%−80KRW
Theo dõi
33.881K236.828M111.285BKRW10.72659.81KRW238
049770DONGWON F&B
162400KRW0.00%0KRW
Mua
2.315K375.956M626.722BKRW8.5618981.84KRW3.138K
051900LG H&H
748000KRW−1.45%−11000KRW
Mua
76.158K56.966B11.808TKRW26.3628793.90KRW4.469K
065060GNCO
430KRW3.12%13KRW
Mua
108.038K46.456M40.808BKRW−125.33KRW125
069640HANSAEMK
2905KRW−0.34%−10KRW
Bán
3.498K10.162M81.984BKRW−3256.73KRW
072710NONGSHIM HOLDINGS
67000KRW−0.59%−400KRW
Bán
1.317K88.239M312.587BKRW6.4010532.63KRW7
078520ABLE C&C
6680KRW−0.15%−10KRW
Mua
73.422K490.459M174.035BKRW−218.40KRW285
080530KODI
1323KRW0.30%4KRW
Theo dõi
234.663K310.459M37.122BKRW−400.85KRW150
081660FILA HOLDINGS
37450KRW0.40%150KRW
Mua
187.979K7.04B2.242TKRW10.413583.97KRW68
084690DAESANG HOLDINGS
7810KRW−0.76%−60KRW
Mua
9.172K71.633M293.388BKRW6.331243.11KRW30
084870TBH GLOBAL
1769KRW−1.56%−28KRW
Theo dõi
105.869K187.282M37.48BKRW−426.39KRW310
086220BL HEALTHCARE
2000KRW−4.76%−100KRW
Bán
1.985K3.97M22.205BKRW216
088790JINDO
2695KRW0.00%0KRW
Bán
17.882K48.192M33.547BKRW7.71350.16KRW190
090370METALABS
4050KRW0.75%30KRW
Mua
2.603M10.544B100.11BKRW−1420.55KRW
090430AMOREPACIFIC
144700KRW−1.83%−2700KRW
Mua
275.13K39.811B9.146TKRW148.94991.67KRW5.408K
092730NEOPHARM
20350KRW−0.25%−50KRW
Mua
10.769K219.149M159.541BKRW8.742332.89KRW127
093050LF
16790KRW−2.10%−360KRW
Theo dõi
24.329K408.484M488.089BKRW3.834478.67KRW
093240HYUNGJI ELITE
1488KRW−0.27%−4KRW
Mua
72.093K107.274M46.029BKRW5.42275.03KRW
098660STO
2495KRW−2.54%−65KRW
Bán
21.236K52.984M31.071BKRW20.74123.41KRW86
101530HAITAI CONFECTIONERY
6800KRW0.00%0KRW
Mua
28.488K193.718M180.32BKRW−243.01KRW1.614K
102280SBW
359KRW−0.28%−1KRW
Bán
2.322M833.648M94.529BKRW−309.25KRW223
103840WOOYANG
2880KRW1.41%40KRW
Mua
99.011K285.152M40.493BKRW−184.34KRW293
105630HANSAE
16120KRW−2.07%−340KRW
Mua
67.905K1.095B645.882BKRW6.252635.60KRW561
110790CREAS F&C
20300KRW−1.69%−350KRW
Bán
18.261K370.698M223.867BKRW7.952669.51KRW339
111110HOJEON
8370KRW−0.12%−10KRW
Mua
62.353K521.895M77.536BKRW3.263431.87KRW146
111770YOUNGONE CORP
43250KRW−0.69%−300KRW
Bán Mạnh
59.885K2.59B1.91TKRW3.3612943.77KRW301
122640YEST
7600KRW0.26%20KRW
Theo dõi
13.38K101.688M134.511BKRW23.58331.25KRW243
123690HANKOOK COSMETICS
8500KRW−2.52%−220KRW
Mua
160.51K1.364B140.105BKRW−322.38KRW46
126560HYUNDAI FUTURENET
2735KRW0.74%20KRW
Mua
150.819K412.49M291.807BKRW−297.76KRW45
136480HARIM
2915KRW0.17%5KRW
Mua
471.312K1.374B309.005BKRW−427.34KRW2.288K
137940NEXTEYE
617KRW1.65%10KRW
Mua
177.902K109.766M46.473BKRW−169.65KRW44
138360HYUPJIN
2150KRW1.90%40KRW
Bán
8.104M17.424B73.031BKRW−45.06KRW47
145990SYC
40850KRW−1.45%−600KRW
Theo dõi
8.331K340.321M411.828BKRW9.574333.40KRW
1595800TO7
8250KRW−0.48%−40KRW
Mua
113.052K932.679M163.406BKRW−1.55KRW197