Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hàn Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
40320.120B0.950.67%63.738K478
29433.055B4.920.24%182.556K316
144834.929B2.450.33%212.659K887
94117.390B1.82-1.36%135.604K9140
37476.691B0.640.49%215.072K1078
16216.855B1.890.69%515.229K453
728911.729B1.571.08%3.475M9411
32657.443B1.461.57%113.307K310
197854.639B4.550.41%200.791K12154
1736.381B0.580.58%66.161K17
202046.836B0.310.30%84.895K5277
54101.804B2.320.95%221.779K264
1112.549B2.51-0.70%274.842K28
75500.984B3.360.49%142.356K593
141367.372B2.040.49%361.834K8220
271200.957B0.800.02%487.908K9385
25897.220B2.100.21%81.077K934
168944.621B0.620.52%143.562K4202
53017.964B1.030.28%511.045K532
23747.101B1.571.32%414.887K319
Tải thêm