Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hàn Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

Khu vực
Vốn hóa
Tỷ lệ cổ tức FWD %
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại66.42T KRW0.74%0.83%1.02M490
Truyền thông24.326T KRW6.18%−0.65%1.042M312
Khách hàng Lâu năm145.984T KRW2.88%0.44%661.936K883
Hàng tiêu dùng không lâu bền82.937T KRW2.28%0.65%263.939K9152
Dịch vụ Khách hàng34.275T KRW0.78%0.35%384.627K976
Dịch vụ Phân phối13.518T KRW1.90%0.46%489.719K459
Công nghệ Điện tử716.557T KRW1.65%1.93%11.199M9397
Năng lượng Mỏ27.31T KRW2.46%0.62%399.696K310
Tài chính185.043T KRW4.89%0.36%818.489K13171
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.081T KRW0.64%0.35%91.652K111
Công nghệ Sức khỏe206.501T KRW0.34%1.11%367.339K5296
Dịch vụ Công nghiệp41.769T KRW1.65%0.28%1.062M261
Hỗn hợp5.862T KRW5.32%1.06%966.464K23
Khoáng sản phi năng lượng70.276T KRW2.76%0.86%565.576K5104
Công nghiệp Chế biến195.069T KRW1.23%0.91%626.016K8217
Sản xuất Chế tạo420.522T KRW0.62%1.50%1.222M9436
Bán Lẻ20.344T KRW2.40%0.87%603.585K837
Dịch vụ Công nghệ100.1T KRW0.73%0.50%485.085K4201
Vận chuyển47.691T KRW2.93%0.11%749.628K539
Công ty dịch vụ công cộng19.806T KRW0.73%−0.15%1.409M321