Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

77
Cổ phiếu
30426.930B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.407M
Khối lượng
+1.56%
Thay đổi
+0.09%
Hiệu suất Tháng
−6.41%
Hiệu suất Năm
−9.43%
Hiệu suất YTD
            
002420 CENTURY
49950.00-1.67%-850.00Mua26520.135B-2758.0521.00Phim / Giải trí
003560 IHQ
1590.001.27%20.00Mua320.882K223.355B-503.80249.00Phim / Giải trí
006090 OYANG
8410.002.44%200.00Mua64.612K75.759B5.001642.51855.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
007700 F&F
99400.000.40%400.00Bán12.799K1524.430B13.897129.91342.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
008770 HTL SHILLA
81100.000.87%700.00Mua432.382K2998.000B68.851167.742589.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
011420 GALAXIA SM
1335.000.00%0.00Mua12.501K36.228B-13.95121.00Phát thanh truyền hình
018700 BARUNSON
3305.000.46%15.00Mua151.710K95.622B-441.21Nhà hàng
019680 DAEKYO
4690.000.11%5.00Mua64.923K383.730B-28.592465.00Dịch vụ tiêu dùng khác
020710 SIGONG TECH
5430.001.69%90.00Bán14.149K101.200B6.84780.75191.00Dịch vụ tiêu dùng khác
025980 ANANTI
10650.001.91%200.00Mua2.416M878.232B-408.26402.00Phim / Giải trí
032350 LOTTE TOUR
13550.00-1.09%-150.00Mua100.785K949.077B-381.29478.00Dịch vụ tiêu dùng khác
033130 DCHOSUN
2145.001.42%30.00Mua1.195M81.097B22.3494.65187.00Xuất bản: Báo chí
033830 TBC
866.000.00%0.00Bán50.232K81.773B15.3856.32123.00Phát thanh truyền hình
034120 SBS
17200.001.18%200.00Bán48.184K298.078B33.10513.581077.00Phát thanh truyền hình
034230 PARADISE
14550.00-1.02%-150.00Bán231.654K1240.210B62.03236.981487.00Sòng bạc /Trò chơi
035250 KANGWON LAND INC
24750.000.20%50.00Mua248.420K4906.270B65.81375.355147.00Sòng bạc /Trò chơi
035760 CJ ENM
120400.00-0.33%-400.00Mua33.690K2375.710B22.755309.583680.00Phim / Giải trí
035900 JYP ENT.
23150.00-2.11%-500.00Mua418.074K756.234B21.601094.68219.00Phim / Giải trí
036000 YEARIMDANG
2965.00-1.98%-60.00Mua426.911K66.799B-1391.352420.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
036420 JCONTENTREE
31050.002.48%750.00Bán186.144K483.575B-1199.322026.00Xuất bản: Báo chí
037560 LG HELLOVISION
4430.000.45%20.00Bán35.107K337.281B-1258.721174.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
039130 HANATOUR SERVICE
41450.000.85%350.00Mua49.366K543.632B-3854.232500.00Dịch vụ tiêu dùng khác
039340 WOW
5210.000.58%30.00Sức mua mạnh54.022K113.590B8.38618.06191.00Phát thanh truyền hình
040300 YTN
1930.000.78%15.00Sức mua mạnh7.460K80.430B30.6362.52674.00Phát thanh truyền hình
041510 SME
26850.00-0.19%-50.00Bán105.591K608.829B-364.40486.00Phim / Giải trí
046140 SBS CONTENTS HUB
5740.00-0.35%-20.00Bán47.048K120.165B57.43100.3064.00Dịch vụ tiêu dùng khác
047820 CHOROKBAEM
1720.000.58%10.00Mua2.266M147.314B13.89145.8620.00Phim / Giải trí
048550 SM C&C
1595.00-0.93%-15.00Mua176.061K146.276B62.9925.56526.00Dịch vụ tiêu dùng khác
048910 DAEWON MEDIA
6430.00-0.16%-10.00Bán37.224K77.823B-3.88145.00Phim / Giải trí
051780 CUROHOLDINGS
807.000.00%0.00Bán13.513K62.839B-106.4747.00Phim / Giải trí
052600 HANNET
3910.000.26%10.00Mua124.115K43.653B48.4080.5782.00Dịch vụ tiêu dùng khác
053110 SORIBADA
554.00-1.95%-11.00Bán893.947K53.169B-234.3086.00Phim / Giải trí
053210 KT SKYLIFE
8340.000.72%60.00Bán43.731K382.410B6.721232.99356.00Phát thanh truyền hình
053290 NE NEUNGYULE
3420.00-0.29%-10.00Mua144.581K48.529B371.539.23438.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
054780 KEYEAST
14250.000.35%50.00Mua148.263K237.289B-291.1649.00Phim / Giải trí
057030 YBM NET
9800.000.51%50.00Mua1.962M158.768B292.4733.34465.00Dịch vụ tiêu dùng khác
058400 KNN
1715.002.08%35.00Mua24.492M219.834B33.8049.71139.00Phát thanh truyền hình
063170 SEOUL AUCTION
4550.000.66%30.00Mua80.053K69.433B-529.55162.00Dịch vụ tiêu dùng khác
066410 BUCKET STUDIO
1705.00-0.58%-10.00Bán67.312K53.298B-95.2833.00Phim / Giải trí
067280 MULTICAMPUS
32150.00-0.31%-100.00Bán1.885K188.482B11.982691.40860.00Dịch vụ tiêu dùng khác
068050 PAN ENTERTAINMENT
4035.00-0.62%-25.00Bán26.636K55.384B49.2382.4629.00Phim / Giải trí
068290 SAMSUNG PUBLISHING
21600.001.89%400.00Bán107.897K209.500B132.87159.55333.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
070960 YP
4730.000.32%15.00Mua50.247K224.301B-342.19352.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
072870 MEGASTUDY
11850.00-10.23%-1350.00Mua935.094K125.502B13.121006.45Dịch vụ tiêu dùng khác
079160 CJ CGV
24600.002.71%650.00Mua255.752K489.884B-11399.847068.00Phim / Giải trí
080160 MODETOUR
12700.001.20%150.00Mua188.080K212.739B-408.721158.00Dịch vụ tiêu dùng khác
084680 E-WORLD
4520.00-0.99%-45.00Mua714.343K467.154B79.6457.32488.00Phim / Giải trí
086980 SHOWBOX
2825.00-0.53%-15.00Mua72.813K170.976B46.4161.2054.00Phim / Giải trí
095720 WOONGJIN THINKBIG
2440.001.04%25.00Bán155.335K278.501B-1246.382180.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
096240 CHUNGDAHM
20000.00-1.72%-350.00Mua11.681K135.335B23.74858.80669.00Dịch vụ tiêu dùng khác
100220 VISANG
7830.00-0.51%-40.00Mua33.787K95.194B-74.18622.00Dịch vụ tiêu dùng khác
101060 SBS MEDIA HOLDINGS
1865.00-0.80%-15.00Bán13.727K242.602B-535.627.00Phát thanh truyền hình
104620 YBTOUR
14250.00-1.72%-250.00Mua41.988K66.243B-225.12553.00Dịch vụ tiêu dùng khác
105330 KNW
8470.00-3.97%-350.00Mua4.903K49.831B-1245.7973.00Phim / Giải trí
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
13200.00-0.75%-100.00Sức mua mạnh114.134K271.762B92.60143.6377.00Phim / Giải trí
114090 GKL
15100.000.67%100.00Mua94.154K921.650B11.841266.981853.00Sòng bạc /Trò chơi
122450 KMH
7110.00-0.84%-60.00Mua41.728K156.183B10.92689.3484.00Phát thanh truyền hình
122870 YG ENTERTAINMENT
30100.00-1.15%-350.00Theo dõi137.704K534.565B-1889.47344.00Phim / Giải trí
126560 HYUNDAI HCN
4430.000.00%0.00Mua168.132K490.184B13.62325.32460.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
127710 ASIA BUSINESS DAILY
1555.00-0.32%-5.00Mua29.959K39.411B6.17287.00Xuất bản: Báo chí
134060 E-FUTURE
6450.000.00%0.00Mua15.026K28.912B20.69311.7849.00Dịch vụ tiêu dùng khác
160550 NEW
4410.005.00%210.00Sức mua mạnh545.141K113.299B-376.3472.00Phim / Giải trí
173940 FNC ENT.
5920.00-0.17%-10.00Mua10.270K79.508B-321.76201.00Phim / Giải trí
182360 CUBEENT
4220.002.55%105.00Mua1.412M107.757B368.9011.2983.00Phim / Giải trí
200350 RAEMONGRAEIN
7010.006.53%430.00Mua2.015KPhim / Giải trí
204630 HUAYI BROTHERS KOREA
4585.00-5.07%-245.00Mua747.701K135.961BPhim / Giải trí
206560 DEXTER STUDIOS
5530.001.10%60.00Bán92.128K136.466B-311.77300.00Phim / Giải trí
207760 MR. BLUE
8820.008.09%660.00Mua3.220M191.359B19.72414.0078.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
210120 VICTENTS
5850.007.34%400.00Mua510.328B9.00Phim / Giải trí
215200 MEGASTUDYEDU
39300.00-7.53%-3200.00Bán160.922K459.674B12.083527.531366.00Dịch vụ tiêu dùng khác
217620 DIDIM
1525.000.00%0.00Theo dõi30.712K53.543B40.3338.89842.00Nhà hàng
241840 ASTORY
8170.000.49%40.00Bán61.787K75.291B25.00Phim / Giải trí
253450 STUDIO DRAGON
77100.000.00%0.00Bán63.204K2140.950B84.18917.59124.00Phim / Giải trí
263720 D&C MEDIA
27200.001.49%400.00Mua60.178K311.971B56.62473.3553000.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
266170 REDWOODS
750.00-4.70%-37.00Bán7704.448B14.00Phim / Giải trí
302920 TCO
6020.00-10.28%-690.00Bán430.546BPhim / Giải trí
310200 ANIPLUS
1480.000.00%0.00Bán9.323K41.457BTruyền hình cáp / Vệ tinh
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất