Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

77
Cổ phiếu
35815.490B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.425M
Khối lượng
+0.52%
Thay đổi
+4.43%
Hiệu suất Tháng
+7.33%
Hiệu suất Năm
+5.22%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
002420CENTURY
7730KRW0.13%10KRW
Bán
32.031K247.6M41.551BKRW−392.26KRW51
003560IHQ
394KRW−0.51%−2KRW
Bán
2.524M994.407M82.484BKRW−103.63KRW182
006090OYANG
8330KRW0.60%50KRW
Mua
28.008K233.307M77.643BKRW4.801725.18KRW828
008770HTL SHILLA
82900KRW0.73%600KRW
Mua
1.017M84.342B3.098TKRW64.271280.50KRW2.285K
012170ASCENDIO
908KRW15.08%119KRW
Mua
33.077M30.034B67.503BKRW−117.77KRW40
018700BARUNSON
2915KRW0.34%10KRW
Mua
820.227K2.391B99.84BKRW−234.01KRW
019680DAEKYO
2795KRW1.08%30KRW
Mua
84.864K237.195M216.041BKRW−816.94KRW2.343K
020710SIGONG TECH
4670KRW−0.64%−30KRW
Mua
227.733K1.064B90.559BKRW14.59322.08KRW
025980ANANTI
7720KRW1.05%80KRW
Mua
3.265M25.206B662.91BKRW18.93537.05KRW622
032350LOTTE TOUR
13980KRW−0.14%−20KRW
Theo dõi
2.457M34.351B1.036TKRW1.294K
033830TBC
1121KRW−0.27%−3KRW
Bán
498.987K559.364M105.596BKRW25.2444.54KRW121
034120SBS
31500KRW−0.16%−50KRW
Bán
113.46K3.574B556.353BKRW5.645590.48KRW973
034230PARADISE
18120KRW−0.44%−80KRW
Mua
4.767M86.378B1.565TKRW−206.36KRW
035250KANGWON LAND INC
23900KRW0.42%100KRW
Mua
1.421M33.952B4.825TKRW50.58470.53KRW3.858K
035620BARUNSON E&A
1072KRW0.19%2KRW
Mua
1.222M1.31B78.649BKRW−17.06KRW16
035760CJ ENM
106200KRW−2.39%−2600KRW
Mua
325.212K34.538B2.214TKRW−2454.23KRW3.366K
035900JYP ENT.
71100KRW3.64%2500KRW
Sức mua mạnh
1.48M105.228B2.234TKRW25.692671.71KRW280
036000YEARIMDANG
2030KRW−0.49%−10KRW
Mua
168.852K342.77M47.911BKRW56
036030KT ALPHA
7770KRW4.02%300KRW
Mua
1.444M11.219B382.841BKRW36.63203.94KRW679
036420CONTENTREEJOONGANG
29150KRW−1.52%−450KRW
Bán
461.727K13.459B563.584BKRW−958.93KRW1.494K
037560LG HELLOVISION
4670KRW−0.74%−35KRW
Bán
543.432K2.538B358.192BKRW9.90475.37KRW1.053K
039130HANATOUR SERVICE
63400KRW0.79%500KRW
Mua
270.588K17.155B982.062BKRW−6421.17KRW1.18K
040300YTN
6490KRW1.56%100KRW
Sức mua mạnh
1.452M9.425B266.28BKRW4.871311.57KRW665
041510SME
82500KRW2.74%2200KRW
Mua
1.769M145.926B1.891TKRW10.997310.95KRW522
046140SBS CONTENTS HUB
6250KRW−0.48%−30KRW
Mua
350.304K2.189B120.679BKRW8.61729.28KRW53
047820CHOROKBAEM MEDIA
11570KRW0.35%40KRW
Mua
190.533K2.204B244.256BKRW−178.89KRW29
048910DAEWON MEDIA
16520KRW5.36%840KRW
Sức mua mạnh
757.098K12.507B193.351BKRW25.44616.28KRW156
051780CUROHOLDINGS
414KRW0.73%3KRW
Bán
372.561K154.24M51.136BKRW−1.23KRW56
052220IMBC
4300KRW14.06%530KRW
Sức mua mạnh
23.499M101.046B87.4BKRW71.7952.52KRW103
052600HANNET
5760KRW−1.37%−80KRW
Theo dõi
433.41K2.496B66.029BKRW37.26156.72KRW79
053210KT SKYLIFE
8290KRW−0.72%−60KRW
Bán
379.653K3.147B399.579BKRW7.041186.37KRW373
053290NE NEUNGYULE
5000KRW0.00%0KRW
Theo dõi
3.949M19.743B83.623BKRW13.63366.96KRW380
054780KEYEAST
9850KRW3.03%290KRW
Mua
475.545K4.684B192.853BKRW5506.28110.22KRW56
057030YBM NET
4155KRW−1.31%−55KRW
Mua
1.104M4.586B66.68BKRW19.86212.00KRW452
058400KNN
927KRW0.00%0KRW
Mua
796.368K738.233M123.027BKRW16.2357.11KRW130
065150MPDAESAN
427KRW−0.47%−2KRW
Theo dõi
619.908K264.701M53.341BKRW−101.46KRW80
066410BUCKET STUDIO
1501KRW0.40%6KRW
Bán
4.007M6.014B127.845BKRW−1683.99KRW
066790CCS
606KRW−0.16%−1KRW
Mua
640.833K388.345M33.67BKRW491.221.24KRW40
068050PAN ENTERTAINMENT
5550KRW4.52%240KRW
Mua
1.435M7.962B154.852BKRW50.66104.81KRW
070960YP
3670KRW0.41%15KRW
Mua
113.763K417.51M175.446BKRW−202.39KRW327
072870MEGASTUDY
10980KRW1.01%110KRW
Theo dõi
44.139K484.646M127.026BKRW4.922210.87KRW207
079160CJ CGV
18670KRW0.81%150KRW
Mua
444.243K8.294B869.968BKRW−4744.21KRW3.558K
080160MODETOUR
20750KRW0.73%150KRW
Mua
476.568K9.889B366.374BKRW17.831155.59KRW665
084680E-WORLD
1716KRW1.48%25KRW
Mua
375.423K644.226M238.344BKRW−50.87KRW383
086980SHOWBOX
3840KRW0.66%25KRW
Mua
871.158K3.345B237.577BKRW−47.44KRW53
094850VERY GOOD TOUR
11420KRW0.00%0KRW
Mua
254.13K2.902B153.089BKRW−968.68KRW242
095720WOONGJIN THINKBIG
2495KRW−0.40%−10KRW
Mua
1.81M4.515B282.835BKRW19.82126.39KRW
096240CREVERSE
18100KRW0.72%130KRW
Bán
120.528K2.182B207.672BKRW31.49578.14KRW706
100220VISANG
6090KRW0.00%0KRW
Mua
55.002K334.962M75.102BKRW20.60295.56KRW728
104620YBTOUR
9300KRW−0.11%−10KRW
Mua
209.514K1.948B145.818BKRW−1201.97KRW298
105330KNW
9990KRW−0.89%−90KRW
Mua
309.66K3.094B117.427BKRW46
111710NAMHWA INDUSTRIAL
8450KRW0.00%0KRW
Mua
52.395K442.738M172.733BKRW10.29821.37KRW78
114090GKL
20050KRW0.30%60KRW
Mua
1.086M21.775B1.246TKRW−778.76KRW1.754K
122450KX
6110KRW0.99%60KRW
Mua
180.387K1.102B248.35BKRW18.24331.69KRW88
122870YG ENTERTAINMENT
51500KRW1.18%600KRW
Mua
964.929K49.694B944.142BKRW38.081336.78KRW379
127710ASIA BUSINESS DAILY
1870KRW3.03%55KRW
Mua
331.845K620.55M63.805BKRW1.621145.91KRW301
134060E-FUTURE
5920KRW0.00%0KRW
Mua
26.622K157.602M25.776BKRW11.02537.28KRW45
160550NEW
8190KRW1.24%100KRW
Mua
769.287K6.3B229.388BKRW−746.36KRW25
173940FNC ENT.
5890KRW0.00%0KRW
Mua
10.332K60.855M87.05BKRW−52.64KRW161
200350RMRI
22100KRW−1.34%−300KRW
Bán
739.449K16.342B145.782BKRW−1083.29KRW
204620GLOBAL TAX FREE
3320KRW2.31%75KRW
Sức mua mạnh
8.557M28.409B177.723BKRW−439.51KRW105
204630STUDIO SANTA CLAUS
1127KRW0.18%2KRW
Bán
3.486M3.929B75.138BKRW1.18952.53KRW58
206560DEXTER STUDIOS
13250KRW−0.82%−110KRW
Theo dõi
860.292K11.399B345.659BKRW−307.72KRW307
210120VICTENTS
14900KRW−0.53%−100KRW
Theo dõi
2.356K35.081M36.346BKRW11
215200MEGASTUDYEDU
74600KRW−1.58%−1200KRW
Bán Mạnh
282.835K21.099B911.874BKRW8.538886.06KRW1.565K
217620DIDIM E&F
1244KRW1.47%18KRW
Theo dõi
1.932M2.404B63.596BKRW−79.91KRW516
241840ASTORY
25550KRW−0.78%−200KRW
Mua
132.789K3.393B236.825BKRW21.501596.92KRW41
253450STUDIO DRAGON
79500KRW−1.61%−1300KRW
Bán
579.744K46.09B2.432TKRW41.641940.52KRW166
266170REDWOODS
965KRW2.77%26KRW
Sức mua mạnh
7269.48K5.497BKRW18
267810ANTZ
1058KRW15.00%138KRW
Theo dõi
2021.16K1.876BKRW
299900WYSIWYG STUDIOS
19030KRW3.48%640KRW
Mua
1.496M28.474B799.943BKRW−260.97KRW131
302920TCO
7000KRW9.38%600KRW
Mua
1961.372M28.179BKRW
310200ANIPLUS
4550KRW−1.41%−65KRW
Mua
3.812M17.345B189.699BKRW37.34492.22KRW39
322780COPUS KOREA
3395KRW4.14%135KRW
Mua
8.904M30.228B119.629BKRW24.87134.14KRW16
361570RBW
15120KRW−1.95%−300KRW
Mua
199.443K3.016B146.236BKRW30.18514.09KRW80
417180FINGER STORY
11120KRW0.18%20KRW
Mua
9.245M102.803B143.797BKRW
419530SAMG ENTERTAINMENT
43800KRW−2.01%−900KRW
Mua
1.955M85.648B399.995BKRW205