Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: dịch vụ khách hàng

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ khách hàng. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như KANGWON LAND, INC., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MONAYONGPYONG và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
035250KANGWON LAND, INC.
2.923 T KRW14390 KRW−0.21%595.726 K0.908.781638.55 KRW+48.97%6.45%
Mua
008770HOTEL SHILLA
2.084 T KRW55400 KRW+0.18%97.903 K0.6367.36822.42 KRW+189.99%0.36%
Mua
0041510SM ENTERTAINMENT CO., LTD.
1.878 T KRW79900 KRW−1.11%97.976 K0.4823.993329.93 KRW+6.70%1.49%
Sức mua mạnh
0035900JYP ENTERTAINMENT CORPORATION
1.862 T KRW56200 KRW0.00%325.241 K0.8919.462888.16 KRW+3.64%1.02%
Mua
035760CJ ENM CO., LTD.
1.791 T KRW84800 KRW−1.85%43.345 K0.59−12655.03 KRW−34.20%0.00%
Mua
253450STUDIO DRAGON CORPORATION
1.253 T KRW41600 KRW−0.24%34.917 K0.5239.221060.75 KRW−40.29%0.00%
Mua
0034230PARADISE COMPANY LIMITED
1.2 T KRW14020 KRW+0.86%274.274 K0.8116.92828.54 KRW+42.95%0.72%
Sức mua mạnh
0039130HANATOUR SERVICE
882.926 B KRW57400 KRW+0.70%64.518 K0.8414.723899.34 KRW8.77%
Mua
1114090GRAND KOREA LEISURE
794.227 B KRW12760 KRW−0.62%107.145 K0.6924.32524.62 KRW+236.87%2.75%
Mua
1122870YG ENTERTAINMENT INC.
741.875 B KRW40200 KRW+0.50%70.241 K0.6220.201990.31 KRW−37.11%0.75%
Mua
0032350LOTTE TOUR DEVELOPMENT CO., LTD
732.908 B KRW9710 KRW+0.94%277.632 K0.42−1954.31 KRW+47.21%0.00%
Sức mua mạnh
0079160CJ CGV
679.5 B KRW5590 KRW+0.72%137.264 K0.48−1232.03 KRW+34.90%0.00%
Mua
2215200MEGASTUDYEDU CO. LTD
659.238 B KRW56400 KRW−1.23%30.189 K0.777.167872.41 KRW−9.74%3.50%
Sức mua mạnh
0025980ANANTI INC.
501.643 B KRW5680 KRW+0.35%179.036 K0.655.251081.06 KRW0.00%
4453340HYUNDAI GREEN FOOD
419.409 B KRW12450 KRW+0.48%50.503 K0.357.691618.52 KRW2.62%
0034120SEOULBROADCASTINGSYSTEM
330.993 B KRW18000 KRW−2.17%211.155 K3.736.062972.40 KRW−46.67%2.72%
Sức mua mạnh
2299900WYSIWYG STUDIOS CO., LTD.
327.494 B KRW1807 KRW−5.74%790.827 K0.55−6.27 KRW−124.72%0.00%
0084680E-WORLD
281.203 B KRW1971 KRW−0.86%285.95 K0.06−75.31 KRW−267.93%0.00%
0080160MODETOUR NETWORK INC.
268.443 B KRW15430 KRW−0.19%27.552 K0.2621.82707.07 KRW1.62%
Sức mua mạnh
0053210KT SKYLIFE CO., LTD.
250.058 B KRW5300 KRW+0.19%7.015 K0.36−2172.45 KRW−886.62%6.62%
Theo dõi
0095720WOONGJIN THINKBIG CO., LTD.
239.452 B KRW2170 KRW+2.12%304.326 K3.01−263.61 KRW−3670.99%3.29%
Sức mua mạnh
0037560LG HELLOVISION
234.664 B KRW3060 KRW+0.99%224.993 K0.83−729.57 KRW−149.24%3.96%
Theo dõi
0036420CONTENTREEJOONGANG CORP.
229.828 B KRW12030 KRW0.00%34.149 K1.45−5768.72 KRW−71.43%0.00%
Mua
0086980SHOWBOX CORP.
224.465 B KRW3565 KRW−0.83%80.391 K0.16−177.56 KRW−3515.63%0.00%
2204620GLOBAL TAX FREE CO., LTD.
223.632 B KRW3920 KRW−1.13%494.927 K0.55−214.56 KRW−156.27%0.00%
Mua
4432430YLAB CORPORATION
216.039 B KRW13560 KRW+1.19%1.595 M0.490.00%
0096240CREVERSE
203.067 B KRW18020 KRW+0.61%36.67 K1.7012.931393.51 KRW+32.58%11.17%
0019680DAEKYO
191.021 B KRW2495 KRW+1.01%50.5 K2.43−995.74 KRW+34.65%0.00%
Theo dõi
1122450KX INNOVATION
190.136 B KRW4580 KRW+0.88%67.909 K3.5011.37402.88 KRW+19.43%4.41%
0066790KOREA CABLE T.V CHUNG-BUK SYSTEM CO.,LTD.
165.124 B KRW2725 KRW−0.18%4.755 M1.5865.4141.66 KRW+859.85%0.00%
0070960MONAYONGPYONG
164.857 B KRW3695 KRW+7.88%259.029 K0.4214.39256.84 KRW0.00%
Theo dõi
2206560DEXTER STUDIOS CO., LTD.
153.104 B KRW6120 KRW+0.49%49.407 K0.52−93.18 KRW+60.87%0.00%
2200350RAEMONGRAEIN.CO.,LTD
145.26 B KRW14190 KRW−3.99%318.261 K0.11−1404.35 KRW−186.99%0.00%
0040300YTN
144.48 B KRW3475 KRW+1.02%42.849 K0.79−218.18 KRW−923.86%1.74%
0072870MEGASTUDY CO., LTD.
134.063 B KRW11440 KRW+0.09%4.682 K0.615.452099.71 KRW+42.01%7.44%
310200ANIPLUS INC.
133.832 B KRW2910 KRW−1.02%139.77 K0.2415.95182.40 KRW−32.05%0.00%
0012170ASCENDIO
124.283 B KRW1140 KRW−5.00%2.107 M0.27−306.75 KRW−160.46%0.00%
1105330KNW CO., LTD.
120.932 B KRW7520 KRW−1.31%15.468 K0.1376.2698.62 KRW−91.19%0.00%
4408900STUDIO MIR CO., LTD.
120.521 B KRW3630 KRW−1.49%140.007 K0.5735.17103.21 KRW+359.49%0.00%
0054780KEYEAST CO., LTD.
116.454 B KRW5920 KRW−0.67%55.428 K0.91−436.77 KRW−112.54%0.00%
0048910DAEWON MEDIA CO.,LTD.
115.648 B KRW9570 KRW0.00%65.033 K0.2276.83124.56 KRW−75.55%1.04%
1104620YELLOW BALLOON TOUR CO., LTD.
108.043 B KRW6830 KRW+0.15%79.734 K1.3513.81494.67 KRW0.00%
1111710NAMHWA INDUSTRIAL CO.,LTD
107.469 B KRW5220 KRW0.00%2.661 K0.576.55796.78 KRW−17.46%3.83%
0058400KOREA NEW NETWORK CORPORATION
107.268 B KRW815 KRW+0.62%264.709 K0.6713.1462.03 KRW+11.06%2.47%
0006090OYANG
100.918 B KRW10780 KRW+0.65%158.258 K0.214.742272.18 KRW+56.27%1.87%
3361570RBW INC.
95.356 B KRW3330 KRW0.00%25.532 K0.51−281.24 KRW−1484.33%0.00%
0094850VERY GOOD TOUR CO.,LTD.
88.366 B KRW6680 KRW−0.15%29.928 K1.1712.43537.23 KRW0.00%
2241840ASTORY CO., LTD.
87.35 B KRW9330 KRW−0.21%23.354 K0.4819.64475.11 KRW+128.82%0.00%
1160550NEXT ENTERTAINMENT WORLD CO., LTD.
81.207 B KRW2950 KRW+1.37%46.139 K0.39−456.85 KRW−15.50%0.00%
0033830TBC
80.166 B KRW847 KRW−0.12%68.115 K0.9613.5762.40 KRW+22.75%2.12%
0020710SIGONG TECH CO.,LTD.
80.043 B KRW4110 KRW0.00%21.368 K0.959.61427.51 KRW+210.08%1.95%
4419530SAMG ENTERTAINMENT CO.,LTD
80 B KRW9610 KRW−4.57%763.716 K11.86−3050.83 KRW0.00%
0068050PAN ENTERTAINMENT CO., LTD.
73.033 B KRW2655 KRW−0.19%22.955 K0.439.68274.26 KRW0.00%
0053290NE NEUNGYULE, INC.
72.881 B KRW4375 KRW−0.79%102.705 K1.79−24.35 KRW−116.30%1.36%
0052220IMBC CO., LTD.
68.195 B KRW2975 KRW+0.34%38.437 K0.2353.9855.11 KRW−51.52%0.00%
0057030YBM NET, INC.
60.287 B KRW3755 KRW+0.81%26.762 K0.6312.64297.04 KRW−38.78%4.03%
1100220VISANG EDUCATION INC
59.665 B KRW4950 KRW+1.64%38.393 K0.23−123.63 KRW+86.94%2.05%
4417180FINGER STORY CO., LTD.
55.739 B KRW3385 KRW+1.65%63.183 K0.6533.79100.18 KRW0.00%
0052600HANNET CO., LTD.
51.748 B KRW4425 KRW−1.12%11.718 K0.3719.77223.83 KRW+16.54%3.35%
1173940FNC ENTERTAINMENT CO., LTD.
49.859 B KRW3395 KRW+1.65%2.492 K0.10−598.50 KRW+43.88%0.00%
3322780COPUS KOREA CO., LTD.
49.41 B KRW1360 KRW−0.29%60.028 K1.13−173.23 KRW−428.59%0.73%
2210120VICTORY CONTENTS CO.,LTD.
46.54 B KRW14280 KRW−3.51%18.926 K0.410.00%
0051780CUROHOLDINGS CO., LTD.
46.313 B KRW343 KRW+0.59%131.792 K0.77−74.35 KRW−224.60%0.00%
0018700BARUNSON
45.789 B KRW1324 KRW−0.45%24.337 K0.49−451.29 KRW+35.03%0.00%
0036000YEARIMDANG PUBLISHING CO., LTD.
43.351 B KRW1884 KRW+0.11%18.725 K1.884.97379.44 KRW0.00%
1127710THE ASIA BUSINESS DAILY CO., LTD.
43.107 B KRW1232 KRW−0.24%5.504 K0.27−790.56 KRW−299.48%0.00%
0002420THE CENTURY
39.357 B KRW7120 KRW+0.56%3.349 K0.15−324.41 KRW−18.82%0.00%
0035620BARUNSON ENTERTAINMENT & ARTS CORPORATION
36.837 B KRW513 KRW+3.43%83.95 K0.75−152.03 KRW+29.73%0.00%
3302920TCO
30.046 B KRW6600 KRW−5.71%1393.860.00%
1134060E-FUTURE.CO.,LTD.
22.844 B KRW5280 KRW+1.15%4.544 K0.7812.38426.33 KRW−40.01%0.00%
2266170REDWOODS
3.665 B KRW569 KRW+2.34%1.065 K0.480.00%