Dịch vụ Khách hàng (Khu vực)

74
Cổ phiếu
35755.279B
Giá trị vốn hóa thị trường
457.625K
Khối lượng
−0.28%
Thay đổi
+7.65%
Hiệu suất Tháng
+13.73%
Hiệu suất Năm
+5.10%
Hiệu suất YTD
           
002420 CENTURY
56600.000.00%0.00Bán12523.070B-1601.3632.00Phim / Giải trí
007700 F&F
120500.000.84%1000.00Sức mua mạnh49.063K1840.300B20.545819.31Xuất bản: Sách / Tạp chí
008770 HTL SHILLA
108500.001.40%1500.00Mua242.391K4050.330B36.652919.222506.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
019680 DAEKYO
5940.00-0.17%-10.00Bán39.008K512.719B44.94132.402582.00Dịch vụ tiêu dùng khác
020710 SIGONG TECH
4765.00-0.42%-20.00Mua9.342K93.177B15.78303.28Dịch vụ tiêu dùng khác
025980 ANANTI
10750.00-1.38%-150.00Mua2.410M922.630B-142.99Phim / Giải trí
032350 LOTTE TOUR
15050.001.35%200.00Sức mua mạnh219.068K1028.740B-68.88Dịch vụ tiêu dùng khác
033130 DCHOSUN
2390.00-0.21%-5.00Mua154.533K88.891B25.0595.60Xuất bản: Báo chí
033830 TBC
1280.001.59%20.00Mua3.277M119.115B31.6539.81Phát thanh truyền hình
034120 SBS
22650.000.00%0.00Mua80.395K400.680B14.711539.51Phát thanh truyền hình
034230 PARADISE
21550.00-1.15%-250.00Mua576.279K1857.020B-29.98Sòng bạc /Trò chơi
035250 KANGWON LAND INC
28600.00-0.69%-200.00Bán405.335K5838.870B19.391485.105194.00Sòng bạc /Trò chơi
035760 CJ ENM
156500.00-0.76%-1200.00Mua69.988K3096.260B17.998763.773475.00Phim / Giải trí
036000 YEARIMDANG
3830.00-0.65%-25.00Mua60.156K88.797B-698.132166.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
036420 JCONTENTREE
42050.00-3.44%-1500.00Mua234.252K620.550B36.171204.172059.00Xuất bản: Báo chí
037560 LG HELLOVISION
5800.00-0.51%-30.00Bán190.188K451.515B22.01264.841219.00Truyền hình cáp / Vệ tinh
039130 HANATOUR SERVICE
56400.000.36%200.00Mua49.853K621.962B-296.12Dịch vụ tiêu dùng khác
039340 WOW
4840.002.33%110.00Mua164.521K105.764B7.23653.88Phát thanh truyền hình
040300 YTN
2060.001.73%35.00Mua48.385K85.050B-102.71655.00Phát thanh truyền hình
040610 SG&G
1920.00-0.78%-15.00Mua44.986K65.299B-63.2180.00Xuất bản: Báo chí
041510 SME
37700.00-0.26%-100.00Mua142.971K885.050B55.45681.65Phim / Giải trí
043610 GENIE MUSIC
3460.00-0.29%-10.00Bán78.920K200.382B25.82134.41242.00Phim / Giải trí
046140 SBS CONTENTS HUB
6050.00-0.82%-50.00Mua21.519K130.928B15.66389.6533.00Dịch vụ tiêu dùng khác
047820 CHOROKBAEM
1380.00-1.43%-20.00Mua1.383M117.260B-249.0517.00Phim / Giải trí
048910 DAEWON MEDIA
6930.00-0.29%-20.00Mua32.028K83.986B104.6366.43139.00Phim / Giải trí
051780 CUROHOLDINGS
1175.000.86%10.00Mua10.167M91.739B-126.4686.00Phim / Giải trí
052600 HANNET
3630.0012.73%410.00Mua11.239M37.235B43.8773.4073.00Dịch vụ tiêu dùng khác
053110 SORIBADA
1050.000.00%0.00Mua2.292M66.675B-179.4786.00Phim / Giải trí
053210 KT SKYLIFE
8500.000.12%10.00Bán67.044K403.813B7.691104.66Truyền hình cáp / Vệ tinh
053290 NE NEUNGYULE
3320.002.00%65.00Mua116.888K41.819B-13.97452.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
053590 HANKOOK TECHNOLOGY
1790.000.85%15.00Mua517.191K132.467B-482.1852.00Phim / Giải trí
054780 KEYEAST
3185.001.76%55.00Mua6.506M267.167B-108.84Phim / Giải trí
057030 YBM NET
4150.000.85%35.00Mua78.143K66.599B35.73115.16455.00Dịch vụ tiêu dùng khác
058400 KNN
1285.000.39%5.00Mua988.456K169.510B23.3054.94Phát thanh truyền hình
060230 EXAX
1415.000.35%5.00Mua97.211K100.865B-14.2980.00Phim / Giải trí
063170 SEOUL AUCTION
6520.003.00%190.00Mua476.183K99.889B-239.80170.00Dịch vụ tiêu dùng khác
066410 BUCKET STUDIO
1925.00-1.28%-25.00Bán157.312K60.262B-521.0130.00Phim / Giải trí
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
6690.00-0.89%-60.00Bán371.332K100.068B-737.1043.00Phim / Giải trí
067280 MULTICAMPUS
34450.000.44%150.00Mua4.515K202.029B12.092837.31785.00Dịch vụ tiêu dùng khác
068050 PAN ENTERTAINMENT
4965.000.30%15.00Mua183.641K68.028B-44.9438.00Phim / Giải trí
068290 SAMSUNG PUBLISHING
24850.001.84%450.00Mua4.085M244.000B56.87429.05298.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
070960 YP
6240.000.16%10.00Mua178.322K299.870B-349.81346.00Khách sạn/Khu nghỉ dưỡng/Du thuyền
072870 MEGASTUDY
11950.000.42%50.00Mua54.539K139.577B6.631793.85104.00Dịch vụ tiêu dùng khác
079160 CJ CGV
33000.00-1.20%-400.00Bán83.842K706.787B-6317.007302.00Phim / Giải trí
080160 MODETOUR
18150.00-1.89%-350.00Mua139.248K327.982B69.17267.44Dịch vụ tiêu dùng khác
084680 E-WORLD
5480.00-2.32%-130.00Mua1.039M505.765B32.00175.29Phim / Giải trí
086980 SHOWBOX
4100.001.49%60.00Mua470.462K252.096B39.65101.9046.00Phim / Giải trí
095720 WOONGJIN THINKBIG
2405.00-0.62%-15.00Sức bán mạnh756.831K320.823B5.08476.64Xuất bản: Sách / Tạp chí
096240 CHUNGDAHM
18650.001.36%250.00Mua24.899K124.508B13.981316.57632.00Dịch vụ tiêu dùng khác
100220 VISANG
7600.00-0.65%-50.00Bán10.872K93.724B8.09945.30531.00Dịch vụ tiêu dùng khác
101060 SBS MEDIA HOLDINGS
2140.00-0.23%-5.00Mua147.038K294.874B-132.05Phát thanh truyền hình
104200 NHN BUGS
5870.000.17%10.00Mua1.323K77.450B14.01418.34131.00Phim / Giải trí
104620 YBTOUR
15600.00-0.64%-100.00Mua10.972K74.821B82.21190.97626.00Dịch vụ tiêu dùng khác
111710 NAMHWA INDUSTRIAL
15150.00-1.94%-300.00Mua260.502K318.085B65.36Phim / Giải trí
114090 GKL
22250.001.14%250.00Mua232.800K1360.830B22.33985.032027.00Sòng bạc /Trò chơi
122450 KMH
5590.001.82%100.00Mua122.448K124.289B10.51522.43Phát thanh truyền hình
122870 YG ENTERTAINMENT
34950.00-0.57%-200.00Mua241.874K634.578B58.28603.17Phim / Giải trí
126560 HYUNDAI HCN
3400.00-0.29%-10.00Bán52.852K375.624B9.71351.30Truyền hình cáp / Vệ tinh
127710 ASIA BUSINESS DAILY
1990.000.25%5.00Mua58.239K50.635B14.54136.50281.00Xuất bản: Báo chí
134060 E-FUTURE
6180.001.98%120.00Mua50.965K27.271B18.30331.1549.00Dịch vụ tiêu dùng khác
160550 NEW
4960.001.74%85.00Mua385.863K136.042B-586.2691.00Phim / Giải trí
173940 FNC ENT.
8780.00-0.57%-50.00Sức mua mạnh11.411K122.737B-1133.49154.00Phim / Giải trí
182360 CUBEENT
4115.00-4.08%-175.00Mua578.545K114.002B137.3731.2381.00Phim / Giải trí
200350 RAEMONGRAEIN
5700.0011.76%600.00Mua1.863KPhim / Giải trí
204630 HUAYI BROTHERS KOREA
2590.00-1.52%-40.00Mua27.410K74.186B-62.9242.00Phim / Giải trí
206560 DEXTER STUDIOS
8570.002.76%230.00Mua1.046M202.308B35.56234.52321.00Phim / Giải trí
207760 MR. BLUE
8540.002.28%190.00Mua5.223M203.464B20.17414.0078.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
210120 VICTENTS
4600.000.00%0.00Bán18.717B13.00Phim / Giải trí
215200 MEGASTUDYEDU
45000.00-2.60%-1200.00Mua85.382K538.411B11.074172.11Dịch vụ tiêu dùng khác
217620 DIDIM
1950.000.26%5.00Bán23.400K69.660B21.7989.26658.00Nhà hàng
241840 ASTORY
9400.00-1.16%-110.00Sức mua mạnh82.866KPhim / Giải trí
253450 STUDIO DRAGON
84800.00-2.42%-2100.00Sức mua mạnh135.016K2441.580B81.771062.70Phim / Giải trí
263720 D&C MEDIA
20300.00-1.22%-250.00Mua125.825K251.310B46.99437.3647.00Xuất bản: Sách / Tạp chí
266170 ANDU ENTERTAINMENT
1270.0014.93%165.00Bán465.337B13.00Phim / Giải trí
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất