Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

53
Cổ phiếu
13917.729B
Giá trị vốn hóa thị trường
594.826K
Khối lượng
+3.98%
Thay đổi
−14.05%
Hiệu suất Tháng
−18.14%
Hiệu suất Năm
−13.09%
Hiệu suất YTD
           
001120 LG INT
32700.00-0.15%-50.00Bán370.523K12116102100.001176.151B2.6612324.33372.00
001250 GS GLOBAL
3015.008.45%235.00Bán8.402M25331231025.00248.671B7.12390.41242.00
001740 SKNETWORKS
4220.003.05%125.00Bán431.755K1822006100.00922.301B14.34285.561573.00
002810 SAMYUNG TRDG
13450.003.07%400.00Bán11.220K150909000.00237.098B5.792254.0056.00
003010 HAEIN CORP
8570.0010.58%820.00Mua4.911M42088281260.0092.113B15.20509.75281.00
003380 HARIM HOLDINGS
8390.006.07%480.00Bán271.007K2273748730.00798.506B2.013935.0363.00
004060 SG CORPORATION
536.004.69%24.00Bán1.340M718035784.00108.500B2.14238.71125.00
004970 SILLA
10300.002.49%250.00Bán8.204K84501200.00162.585B4.422271.55522.00
007720 DAEMYUNG SONOSEASON
888.005.71%48.00Bán564.256K501059328.0089.511B-198.91173.00
009970 YOUNGONE HOLDINGS
48250.002.77%1300.00Bán18.370K886352500.00559.936B2.1621687.2650.00
011150 CJ SEAFOOD
3020.004.86%140.00Bán151.867K458638340.00114.301B67.9842.37427.00
011760 HYUNDAI CORP
14500.005.45%750.00Bán50.429K731220500.00174.159B3.284196.01213.00
013000 SEWOO GLOBAL
1485.004.58%65.00Bán269.507K400217895.0042.624B33.3942.5324.00
013890 ZINUS
50300.003.71%1800.00Bán55.317K2782445100.00838.256B14.863358.67142.00
014190 WONIK CUBE CORP.
2350.004.91%110.00Bán430.972K1012784200.0083.178B8.40266.61114.00
019660 GLOBON
2585.007.48%180.00Bán134.275K347100875.0088.727B-496.6019.00
024060 HEUNGU
6020.004.70%270.00Bán370.826K2232372520.0087.536B42.43135.5371.00
026960 DONGSUH
26100.002.76%700.00Bán80.286K2095464600.002575.353B21.991154.88283.00
031440 SF
55100.002.99%1600.00Bán5.585K307733500.00213.363B69.20773.134008.00
032190 DAOU DATA
10600.004.43%450.00Bán41.439K439253400.00405.980B3.473037.85163.00
032940 WONIK
3515.003.69%125.00Bán32.989K115956335.0063.949B2.481366.33
037460 SAMJI ELECT
9540.003.47%320.00Bán138.699K1323188460.00146.301B4.072267.20146.00
038070 SEOULIN
11600.004.98%550.00Bán139.115K1613734000.0094.853B5.601972.8693.00
038530 GOLD PACIFIC
609.005.91%34.00Bán412.991K251511519.0056.022B-183.2359.00
039740 KIES
3435.007.34%235.00Bán45.676K156897060.0027.543B5.79552.7350.00
043710 SEOULEAGUER
986.003.46%33.00Bán68.515K67555790.0038.617B-317.0314.00
049180 CELLUMED
4535.001.00%45.00Bán771.297K3497831895.00179.577B17.23260.6575.00
051380 PCD
14250.00-6.25%-950.00Bán Mạnh737.085K10503461250.00109.298B9.561589.8078.00
052020 STCUBE
5480.0014.76%705.00Bán344.172K1886062560.00230.302B-620.8516.00
065650 MEDIFRON DBT
1510.004.14%60.00Bán157.281K237494310.0065.860B-195.7249.00
066430 Y-OPTICS MANUFACTURE
2050.008.47%160.00Bán136.898K280640900.0033.624B-18.4247.00
067630 HLBLS
11500.005.99%650.00Bán1.047M12044433000.001098.228B-464.7441.00
109960 APROGEN H&G
497.004.41%21.00Bán433.988K215692036.0088.731B22.0621.5817.00
115450 HLB THERAPEUTICS
12900.003.61%450.00Mua494.438K6378250200.00400.230B-609.47112.00
118000 CHOROKBAEM HEALTHCARE
910.004.84%42.00Bán291.460K265228600.0077.080B6.73129.0531.00
130740 TPC GLOBAL
2720.001.87%50.00Bán128.386K349209920.0030.673B-133.50
140070 SURPLUSGLOBAL
3490.003.56%120.00Bán132.500K462425000.00121.666B3.82881.8555.00
140610 ENSOL BIOSCIENCES
14150.000.71%100.00Bán5.867K83018050.00135.979B45.00
142210 UNITRONTECH
3850.002.94%110.00Bán52.226K201070100.0070.952B6.93585.62
159910 SKIN&SKIN
249.004.62%11.00Bán881.103K219394647.0087.616B85.00
207490 APEX INTEC
7500.00-1.32%-100.00Bán Mạnh1182500.0027.000B68.00
215480 TOEBOX KOREA
4410.004.88%205.00Bán57.563K253852830.0037.878B11.31371.7135.00
219550 DYD
2390.00-12.45%-340.00Bán Mạnh17.837M42630473020.0087.803B-4417.8949.00
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
10150.003.26%320.00Bán22.728K230689200.0089.540B5.441805.3872.00
233990 JILGYUNGYI
798.00-7.10%-61.00Bán Mạnh651519498.0011.145B42.00
248070 SOLUM
18600.009.41%1600.00Bán241.962K4500493200.00930.103B69.36245.11420.00
250000 BORATR
10950.004.78%500.00Bán113.258K1240175100.0071.714B3.882690.8438.00
251120 BIO-FD&C
24950.005.27%1250.00Mua165.349K4125457550.00
317860 NORDMASON
7200.000.00%0.00Mua5013607200.0031.894B
329020 OCEAN STONE
1190.0011.21%120.00Bán2529750.00
339770 KYOCHON F&B
11450.006.02%650.00Bán54.677K626051650.00286.050B9.411147.75318.00
362320 CHUNGDAMGLOBAL
10750.00-1.38%-150.00Bán1.282M13785144250.00
377460 WINIA AID CO LTD
10950.00-0.45%-50.002.262M24768199200.00168.653B
Tải thêm