Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

62
Cổ phiếu
12475.324B
Giá trị vốn hóa thị trường
392.676K
Khối lượng
+1.04%
Thay đổi
−5.44%
Hiệu suất Tháng
+5.47%
Hiệu suất Năm
+9.69%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000440JA ENERVIS
18080 KRW3.43%125.768K80.164B KRW6639.252.72 KRW−93.63%1.77%Dịch vụ Phân phối
000760RIFA
16370 KRW0.61%5.367K45.836B KRW−452.64 KRW−248.73%0.00%Dịch vụ Phân phối
001120LG INT
28550 KRW0.53%230.659K1.027T KRW2.7710291.46 KRW−29.36%10.51%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
001250GS GLOBAL
2340 KRW−0.85%155.284K192.998B KRW3.51665.97 KRW25.52%0.00%Dịch vụ Phân phối
001740SKNETWORKS
6100 KRW−0.97%610.444K1.257T KRW28.32215.39 KRW−3.34%1.97%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
002810SAMYUNG TRDG
12560 KRW0.24%1.66K221.409B KRW3.823284.56 KRW49.68%4.78%Dịch vụ Phân phối
003010HAEIN CORP
5620 KRW4.66%71.837K60.406B KRW297.9218.86 KRW−94.75%1.07%Dịch vụ Phân phối
003380HARIM HOLDINGS
7040 KRW1.44%281.146K670.021B KRW1.70%Dịch vụ Phân phối
005110HANCHANG
352 KRW10.00%2.799M32.14B KRW−368.22 KRW−1.89%0.00%Dịch vụ Phân phối
007720DAEMYUNG SONOSEASON
633 KRW1.28%46.32K63.807B KRW−70.70 KRW61.07%0.00%Dịch vụ Phân phối
011760HYUNDAI CORP
19040 KRW−0.10%24.944K228.689B KRW2.886613.27 KRW11.57%3.15%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
012700LEADCORP
5720 KRW0.00%12.585K146.403B KRW58.3798.00 KRW−94.13%13.99%Dịch vụ Phân phối
013000SEWOO GLOBAL
1233 KRW1.15%73.839K35.391B KRW19.3963.59 KRW4.28%0.00%Dịch vụ Phân phối
013890ZINUS
22200 KRW−1.11%33.019K407.001B KRW23.59941.18 KRW−65.45%2.39%Dịch vụ Phân phối
Mua
014190WONIK CUBE CORP.
1600 KRW1.01%42.102K56.632B KRW17.9988.92 KRW−64.32%0.00%Dịch vụ Phân phối
016670DMOA
363 KRW−0.27%217.247K36.974B KRW−188.26 KRW−10.48%0.00%Dịch vụ Phân phối
019660GLOBON
1913 KRW0.31%75.526K66.555B KRW−203.50 KRW47.33%0.00%Dịch vụ Phân phối
024950SAMCHULY
5870 KRW0.69%15.523K71.043B KRW−267.91 KRW−38.96%0.00%Dịch vụ Phân phối
031440SF
38050 KRW0.26%1.387K147.341B KRW−2209.33 KRW−287.25%1.97%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
032190DAOU DATA
12790 KRW1.19%80.252K489.857B KRW2.066216.90 KRW149.26%2.35%Dịch vụ Phân phối
032940WONIK
3285 KRW1.86%9.839K59.765B KRW2.121551.74 KRW44.05%0.00%Dịch vụ Phân phối
033320JCH SYSTEMS
4025 KRW1.64%66.516K76.04B KRW22.50178.86 KRW−23.02%0.00%Dịch vụ Phân phối
037460SAMJI ELECT
7930 KRW1.54%33.601K121.611B KRW2.972665.83 KRW19.08%5.67%Dịch vụ Phân phối
038530KBIO
306 KRW0.00%406.196K35.401B KRW−118.64 KRW51.16%0.00%Dịch vụ Phân phối
039740KIES
2950 KRW0.85%22.167K23.654B KRW14.89198.14 KRW−48.22%0.00%Dịch vụ Phân phối
043710SEOULEAGUER
709 KRW0.14%137.199K35.591B KRW2.40295.62 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
044960EAGLE VET. TECH
5160 KRW2.18%64.451K63.338B KRW26.04198.14 KRW−23.01%0.78%Dịch vụ Phân phối
049180CELLUMED
3370 KRW0.90%256.368K144.222B KRW−472.21 KRW−268.23%0.00%Dịch vụ Phân phối
051380PCD
6230 KRW0.81%15.674K47.784B KRW−228.27 KRW−134.11%4.82%Dịch vụ Phân phối
051500CJ FW
22850 KRW−0.65%18.748K271.266B KRW6.833346.34 KRW−17.57%1.53%Dịch vụ Phân phối
Sức mua mạnh
052020STCUBE
12040 KRW3.26%222.288K556.591B KRW−534.63 KRW10.35%0.00%Dịch vụ Phân phối
065650MEDIFRON DBT
1147 KRW2.59%220.563K59.349B KRW−348.61 KRW−6.36%0.00%Dịch vụ Phân phối
066430Y-OPTICS MANUFACTURE
994 KRW−0.30%212.397K38.91B KRW59.2216.79 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
067630HLBLS
9170 KRW2.23%332.251K933.564B KRW−457.98 KRW−119.69%0.00%Dịch vụ Phân phối
072520GENNBIO
447 KRW9.02%2.465M25.544B KRW−839.74 KRW−26.28%0.00%Dịch vụ Phân phối
072770YULHO
2900 KRW−3.33%542.77K184.309B KRW93.5231.01 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
074430AMINOLOGICS
1265 KRW0.40%82.905K111.101B KRW−115.25 KRW−345.21%0.00%Dịch vụ Phân phối
077500UNIQUEST
18400 KRW3.43%1.161M470.706B KRW15.601179.70 KRW−54.37%1.09%Dịch vụ Phân phối
091700PARTRON
7880 KRW0.13%124.533K440.636B KRW10.93721.00 KRW−43.30%3.81%Dịch vụ Phân phối
Mua
102950AHA
4800 KRW1.05%2.263K61.209B KRW18.12264.96 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
109960APROGEN H&G
1238 KRW4.12%80.274K81.507B KRW0.522393.19 KRW1570.59%0.00%Dịch vụ Phân phối
115450HLB THERAPEUTICS
3440 KRW1.33%130.469K251.112B KRW−120.18 KRW43.37%0.00%Dịch vụ Phân phối
118000SMEDI
448 KRW2.28%91.133K55.036B KRW−333.85 KRW−28.90%0.00%Dịch vụ Phân phối
130740TPC GLOBAL
3920 KRW21.74%12.635M44.205B KRW−169.13 KRW44.34%0.00%Dịch vụ Phân phối
140070SURPLUSGLOBAL
3230 KRW1.57%103.694K112.602B KRW6.83472.59 KRW−43.95%1.55%Dịch vụ Phân phối
140610ENSOL BIOSCIENCES
11650 KRW0.95%1.675K126.036B KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
159910SKIN&SKIN
100 KRW0.00%1.864M35.187B KRW−41.30 KRW81.27%0.00%Dịch vụ Phân phối
215480TOEBOX KOREA
3765 KRW0.94%16.084K32.338B KRW11.74320.59 KRW−40.29%0.00%Dịch vụ Phân phối
219550DYD
1033 KRW0.88%379.276K54.012B KRW−123.27 KRW95.47%0.00%Dịch vụ Phân phối
227840HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
10620 KRW−1.67%34.556K93.686B KRW2.464321.61 KRW117.36%4.71%Dịch vụ Phân phối
248070SOLUM
30800 KRW1.15%353.238K1.54T KRW14.032194.78 KRW412.21%0.00%Dịch vụ Phân phối
Mua
251120BIO-FD&C
13540 KRW1.20%8.487K115.482B KRW26.66507.91 KRW19.65%0.00%Dịch vụ Phân phối
256630POINTENG
1822 KRW−0.44%16.421K104.028B KRW−68.60 KRW−194.15%0.55%Dịch vụ Phân phối
290740ACTRO
7180 KRW2.28%21.161K68.099B KRW−585.35 KRW−1621.01%1.39%Dịch vụ Phân phối
296520GAIA CORPORATION
5290 KRW−2.76%200Dịch vụ Phân phối
317860NORDMASON
5000 KRW0.00%1422.149B KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
339770KYOCHON F&B
7650 KRW0.53%7.486K191.116B KRW35.01218.51 KRW−77.27%2.61%Dịch vụ Phân phối
Mua
362320CHUNGDAMGLOBAL
6910 KRW1.62%55.818K142.009B KRW76.1590.74 KRW−85.41%0.00%Dịch vụ Phân phối
377460WINIA AID
1549 KRW10.25%37.363M23.844B KRW2.20704.26 KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
405920NARA CELLAR
5780 KRW4.14%27.071K74.435B KRW0.00%Dịch vụ Phân phối
439090MANYO
28450 KRW0.71%100.806KDịch vụ Phân phối
450140K.M.G
3230 KRW2.70%132.384K210.646B KRW0.00%Dịch vụ Phân phối