Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

48
Cổ phiếu
17054.827B
Giá trị vốn hóa thị trường
398.638K
Khối lượng
−1.38%
Thay đổi
+0.94%
Hiệu suất Tháng
+39.44%
Hiệu suất Năm
+14.33%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
001120 LG INT
31100.00-1.43%-450.00Mua371.932K1134.788B11.272798.81399.00Nhà phân phối bán buôn
001250 GS GLOBAL
2750.00-1.79%-50.00Bán301.774K230.938B-1036.03248.00Nhà phân phối bán buôn
001740 SKNETWORKS
6150.00-2.23%-140.00Mua1.252M1374.709B13.56464.021823.00Nhà phân phối bán buôn
002810 SAMYUNG TRDG
15750.00-1.87%-300.00Bán19.611K282.931B8.631859.14Nhà phân phối bán buôn
003010 HAEIN CORP
6680.00-2.34%-160.00Bán140.601K73.519B7.79877.93290.00Nhà phân phối bán buôn
003380 HARIM HOLDINGS
9560.00-1.95%-190.00Bán168.296K740.264B6.661464.6063.00Nhà phân phối bán buôn
004060 SG CORPORATION
806.00-1.59%-13.00Bán702.292K165.786B-53.80156.00Nhà phân phối bán buôn
004870 T'WAY HOLDINGS
1330.00-1.12%-15.00Bán134.498K104.180B-1191.932287.00Nhà phân phối bán buôn
004970 SILLA
12600.000.00%0.00Bán9.378K201.600B14.73855.23566.00Phân phối Thực phẩm
009970 YOUNGONE HOLDINGS
46750.00-1.89%-900.00Bán8.978K552.973B4.959623.38Nhà phân phối bán buôn
010400 WOOJINI&S
8930.00-1.11%-100.00Mua11.546K60.682B-100.36Nhà phân phối bán buôn
011150 CJ SEAFOOD
4730.00-1.77%-85.00Bán284.577K181.557B46.94102.57Phân phối Thực phẩm
011760 HYUNDAI CORP
19250.00-2.04%-400.00Bán45.854K236.015B4.884023.57214.00Nhà phân phối bán buôn
013890 ZINUS
100500.00-0.99%-1000.00Bán40.057K1556.068B32.983134.67Nhà phân phối bán buôn
014190 WONIK CUBE CORP.
4130.004.42%175.00Bán3.593M139.987B24.25163.08Nhà phân phối bán buôn
024060 HEUNGU
7910.00-0.88%-70.00Bán64.001K116.036B25.51312.77Nhà phân phối bán buôn
026960 DONGSUH
30000.000.00%0.00Bán84.990K2960.176B25.891158.69278.00Phân phối Thực phẩm
031440 SF
94900.00-0.21%-200.00Bán10.664K368.255B-3754.664361.00Phân phối Thực phẩm
032190 DAOU DATA
14500.00-0.68%-100.00Bán164.954K559.180B3.733912.77Phân phối Điện tử
032940 WONIK
5270.00-1.50%-80.00Bán53.222K97.334B0.767068.92Phân phối Điện tử
037460 SAMJI ELECT
13500.00-2.17%-300.00Bán117.226K211.630B8.761575.14151.00Phân phối Điện tử
038070 SEOULIN
22800.00-0.22%-50.00Mua522.632K182.455B33.53681.4188.00Nhà phân phối bán buôn
039740 KIES
5530.00-3.83%-220.00Bán87.757K46.106B-450.3463.00Phân phối Điện tử
049180 CELLUMED
10550.00-0.94%-100.00Mua666.078K421.718B352.8830.18Nhà phân phối Y tế
051380 PCD
12100.004.76%550.00Sức mua mạnh116.983K88.572B11.281023.60Phân phối Điện tử
052020 STCUBE
9670.00-2.03%-200.00Mua179.327K301.291B-530.8313.00Phân phối Điện tử
065650 MEDIFRON DBT
3195.00-0.93%-30.00Sức bán mạnh257.931K140.661B-83.2531.00Phân phối Điện tử
083550 KM
10000.00-0.99%-100.00Sức bán mạnh47.634K100.293B3.622793.86293.00Nhà phân phối Y tế
094850 VERY GOOD TOUR
14600.00-4.89%-750.00Bán1.180M202.620B-298.31338.00Nhà phân phối bán buôn
095570 AJ NETWORKS
5990.00-3.23%-200.00Bán264.553K280.011B-6.20566.00Phân phối Điện tử
118000 WOORIDUL HUEBRAIN
1810.00-4.23%-80.00Sức bán mạnh863.444K152.519B9.38201.4122.00Nhà phân phối Y tế
130740 TPC GLOBAL
4630.000.00%0.00Bán98.789K52.090B11.92388.36141.00Nhà phân phối bán buôn
140070 SURPLUSGLOBAL
5520.00-3.16%-180.00Bán181.084K198.697B12.84443.9751.00Phân phối Điện tử
140610 ENSOL BIOSCIENCES
17400.00-1.42%-250.00Mua10.213K169.518B41.00Nhà phân phối Y tế
142210 UNITRONTECH
8050.00-3.71%-310.00Mua901.415K98.078B40.97218.8477.00Phân phối Điện tử
148150 SE GYUNG HI TECH
22350.00-0.67%-150.00Mua67.331K264.240B-567.87166.00Phân phối Điện tử
207490 APEX INTEC
10200.000.00%0.00Mua236.720B71.00Nhà phân phối bán buôn
215480 TOEBOX KOREA
1780.00-3.78%-70.00Bán1.461M87.040B-33.4638.00Nhà phân phối bán buôn
219550 JAANH COSMETICS
6120.006.43%370.00Bán374.075K43.724B-1866.6075.00Nhà phân phối Y tế
220630 MOM'S TOUCH
4890.00-1.91%-95.00Mua870.972K443.821B26.51189.51178.00Phân phối Thực phẩm
227840 HYUNDAI CORPORATION HOLDINGS
14900.000.34%50.00Bán40.191K124.693B7.192066.0768.00Nhà phân phối bán buôn
233990 JILGYUNGYI
1045.003.98%40.00Mua1.403K14.036B40.00Nhà phân phối bán buôn
248070 SOLUM
30450.00-2.87%-900.00Mua945.435K1561.404B36.29863.76411.00Nhà phân phối bán buôn
250000 BORATR
17100.00-2.29%-400.00Bán33.602K114.611B28.63611.2979.00Phân phối Thực phẩm
267060 MYUNGJIN HOLDINGS
1195.004.82%55.00Bán2.635K10.046B40.00Phân phối Thực phẩm
317860 NORDMASON
8440.000.36%30.00Bán10331.632BNhà phân phối Y tế
329020 OCEAN STONE
6400.00-8.18%-570.00Bán51Phân phối Thực phẩm
339770 KYOCHON F&B
21000.00-2.78%-600.00Mua279.454K539.623B306.00Phân phối Thực phẩm
Tải thêm