Công nghệ Điện tử (Khu vực)

415
Cổ phiếu
593749.795B
Giá trị vốn hóa thị trường
5.656M
Khối lượng
+1.73%
Thay đổi
+10.11%
Hiệu suất Tháng
+52.84%
Hiệu suất Năm
+10.57%
Hiệu suất YTD
           
000660 SK HYNIX
99900.000.91%900.00Mua1.777M67716.100B12.258081.5225972.00Bán dẫn
000990 DB HITEK
29000.001.93%550.00Mua536.875K1232.610B11.262527.631955.00Bán dẫn
001820 SAMWHA CAPACITOR
60500.000.17%100.00Mua149.684K619.764B13.844363.70Linh kiện Điện tử
002230 PSTEC
4160.000.12%5.00Mua21.494K80.485B30.95134.25147.00Thiết bị/ Công cụ điện
003160 DI
3470.00-1.70%-60.00Mua101.668K101.211B-188.15169.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
003310 DAEJOO
1485.00-1.33%-20.00Mua422.613K53.266B55.1027.31Linh kiện Điện tử
004270 NAMSUNG
3300.00-3.23%-110.00Mua969.180K103.400B-151.0657.00Thiết bị/ Công cụ điện
004710 HANSOL TECHNICS
9690.000.83%80.00Mua470.237K301.427B-389.56Thiết bị ngoại vi máy tính
004770 SUNNY ELEC
5040.00-16.14%-970.00Mua15.465M202.688B326.6818.40Linh kiện Điện tử
005070 COSMO AM&T
10950.004.29%450.00Mua1.651M306.970B-33.52Thiết bị/ Công cụ điện
005110 HANCHANG
3190.00-3.77%-125.00Mua7.537M109.611B-115.0516.00Thiết bị Viễn thông
005680 SAMYOUNG ELEC
9010.00-0.22%-20.00Mua13.115K180.600B16.07561.81Linh kiện Điện tử
005870 HUNEED
6990.00-0.71%-50.00Bán93.325K95.253B3.252167.40422.00Thiết bị/ Công cụ điện
005930 SAMSUNG ELEC
62400.001.79%1100.00Mua12.455M416391.000B16.923622.60103011.00Thiết bị Viễn thông
006140 PJ ELECTRO
4910.00-1.21%-60.00Bán8.797K74.550B10.49473.59249.00Linh kiện Điện tử
006200 KECHOLDINGS
721.000.00%0.00Bán49.775K31.620B-20.25Linh kiện Điện tử
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
275500.002.23%6000.00Mua432.788K18022.200B27.259890.5210390.00Linh kiện Điện tử
007120 MIRAEING
353.002.32%8.00Sức mua mạnh4.432M44.396B-64.0243.00Thiết bị Viễn thông
007660 ISUPETASYS
4205.00-1.41%-60.00Mua353.490K169.604B-353.67921.00Linh kiện Điện tử
007810 KOR CIRC
11100.00-3.06%-350.00Theo dõi242.636K313.377B-245.09597.00Linh kiện Điện tử
008060 DAEDUCK ELEC
10200.000.49%50.00Bán282.268K687.774B2.543995.432348.00Linh kiện Điện tử
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3765.00-0.79%-30.00Mua10.639K32.634B6.39593.89Linh kiện Điện tử
009140 KYUNGIN ELEC
19350.00-1.02%-200.00Sức bán mạnh97626.008B-403.2815.00Linh kiện Điện tử
009150 SAMSUNG ELEC MECH
136500.001.49%2000.00Mua478.905K10161.100B28.244762.8911721.00Linh kiện Điện tử
009320 DWECC
2390.000.42%10.00Mua1.887M113.398B-23.18185.00Linh kiện Điện tử
009470 SAMWHAELEC
16400.00-0.61%-100.00Mua37.923K109.128B36.08457.37Linh kiện Điện tử
010820 FIRSTEC
2195.00-0.68%-15.00Bán584.424K102.959B-356.01387.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
011070 LG INNOTEK
147500.00-0.67%-1000.00Mua124.576K3514.180B23.426341.778978.00Linh kiện Điện tử
011230 SAMWHAELEC
2830.000.89%25.00Mua32.752K29.329B15.21184.43120.00Linh kiện Điện tử
011690 YUYANG D&U
4815.00-1.83%-90.00Bán238.223K285.443B-474.64Thiết bị Viễn thông
012340 NUINTEK
1550.00-0.96%-15.00Bán271.539K47.020B-91.18Linh kiện Điện tử
012450 HANWHA AEROSPACE
34950.000.43%150.00Bán176.224K1794.290B10.013476.821564.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
012600 CHUNGHO COMNET
3740.001.49%55.00Mua2.589M30.823B-1044.6362.00Thiết bị/ Công cụ điện
014470 BUBANG
2805.00-4.59%-135.00Mua498.044K157.498B191.9615.3233.00Linh kiện Điện tử
014820 DWS
27800.000.18%50.00Bán22.579K712.808B15.081839.97780.00Thiết bị Viễn thông
014910 SUNGMOON ELEC
2200.00-0.68%-15.00Mua72.967K41.738B-75.60Linh kiện Điện tử
015260 A&P
343.00-0.58%-2.00Bán167.626K28.561B-80.88410.00Linh kiện Điện tử
015540 MEDIPARTNER BIOTECHNOLOGY
4950.00-5.53%-290.00Bán78.815K48.199B-3140.1864.00Thiết bị/ Công cụ điện
016670 POBIS TNC
1620.00-2.99%-50.00Mua1.217M66.930B5.70292.74116.00Phần cứng xử lý máy tính
016920 CAS
1520.001.00%15.00Mua331.143K32.933B10.67140.99315.00Thiết bị/ Công cụ điện
017250 INTERM
2485.00-0.20%-5.00Mua81.972K51.158B-360.83Thiết bị/ Công cụ điện
017900 AUK
2195.00-1.79%-40.00Mua20.241K115.277B24.0992.80899.00Linh kiện Điện tử
018290 VT GMP
10800.00-5.26%-600.00Mua1.424M431.021B51.15222.86Thiết bị/ Công cụ điện
019490 HITRON
3180.00-3.64%-120.00Sức bán mạnh16.811K17.072B-704.74140.00Thiết bị/ Công cụ điện
020150 ILJIN MATERIALS
49100.002.83%1350.00Mua627.344K2201.790B47.80998.89538.00Linh kiện Điện tử
021040 DAEHO P&C
998.00-0.70%-7.00Bán212.496K72.694B-1.48245.00Linh kiện Điện tử
024850 PSMC
1115.00-2.62%-30.00Sức mua mạnh104.243K45.811B110.1310.40Linh kiện Điện tử
025320 SYNOPEX
2685.00-3.07%-85.00Sức bán mạnh811.021K199.479B59.9646.2085.00Linh kiện Điện tử
025560 MIRAE
133.00-2.21%-3.00Bán12.475M114.568B-19.76Sản xuất Thiết bị ĐIện
027040 SET
1090.00-1.80%-20.00Mua309.531K77.243B-29.1688.00Linh kiện Điện tử
028080 HUMAX HOLDINGS
3255.00-0.76%-25.00Bán10.349K35.811B-1253.962.00Thiết bị Viễn thông
030350 DRAGONFLY
3205.000.16%5.00Mua45.749K51.227B-362.1692.00Linh kiện Điện tử
030530 WONIK HOLDINGS
5790.00-1.03%-60.00Mua312.260K437.481B6.72870.01Sản xuất Thiết bị ĐIện
031330 SAMT
2350.00-0.42%-10.00Mua2.986M233.628B6.47364.6588.00Bán dẫn
031980 PSK HOLDINGS
9570.00-1.34%-130.00Mua62.485K51.739B7.991213.81307.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
032500 KMW
56900.002.71%1500.00Mua884.951K2206.080B20.122753.56Thiết bị Viễn thông
032580 FIDELIX
1635.00-4.66%-80.00Mua487.341K45.074B-10.5870.00Truyền thông máy tính
032960 DONGILTECH
11800.00-0.42%-50.00Sức bán mạnh13.120K38.014B11.94992.31144.00Linh kiện Điện tử
032980 BYON
1295.000.78%10.00Bán183.300K68.463B-397.1712.00Truyền thông máy tính
033050 JMI
1310.00-8.71%-125.00Mua965.736K45.689B-328.8572.00Linh kiện Điện tử
033110 CS
869.00-4.51%-41.00Sức bán mạnh1.497M113.907B-63.1532.00Thiết bị/ Công cụ điện
033170 SIGNETICS
1165.000.43%5.00Mua728.309K99.445B-151.70162.00Linh kiện Điện tử
033180 FEELUX
7040.00-2.76%-200.00Bán2.582M587.086B-25.75Linh kiện Điện tử
033200 MOATECH
4625.003.01%135.00Mua2.716K41.328B-13.85Linh kiện Điện tử
033240 JAHWA ELEC
11400.00-2.56%-300.00Mua143.462K196.903B35.55329.15544.00Linh kiện Điện tử
033290 COWELL F/S
5400.00-2.17%-120.00Sức bán mạnh239.433K484.817B9.01612.75493.00Linh kiện Điện tử
033310 DK D&I
3070.00-0.32%-10.00Bán122.322K64.162B16.27189.2567.00Thiết bị/ Công cụ điện
033430 DST
965.00-2.53%-25.00Bán337.666K63.406B-191.8486.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
033560 BLUECOM
3810.003.81%140.00Sức mua mạnh248.839K66.383B-388.30136.00Linh kiện Điện tử
033640 NEPES
26450.002.32%600.00Mua1.030M596.080B20.731246.70683.00Linh kiện Điện tử
033790 SKYMOONS TECHNOLOGY
930.00-10.14%-105.00Bán1.639M17.406B-741.8641.00Thiết bị Viễn thông
035460 KISANTELECOM
2235.00-1.97%-45.00Bán75.685K32.770B-105.4085.00Thiết bị Viễn thông
035510 SHINSEGAE I&C
123500.00-0.80%-1000.00Mua8.519K203.743B20.506074.51729.00Truyền thông máy tính
035900 JYP ENT.
26800.00-0.19%-50.00Mua600.131K888.616B26.621008.68Linh kiện Điện tử
036010 ABEL
5800.001.05%60.00Mua318.467K76.301B-358.44Linh kiện Điện tử
036090 WIZIT
902.00-1.10%-10.00Mua196.755K73.707B73.1412.47Thiết bị/ Công cụ điện
036170 CTGEN
2115.00-3.64%-80.00Bán248.207K83.461B-9.8353.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
036180 YOUNG IN F.T
4715.00-4.55%-225.00Bán739.009K86.945B106.7346.28107.00Thiết bị Viễn thông
036540 SFASEMICON
5390.0015.05%705.00Mua40.762M663.240B28.65163.52641.00Bán dẫn
036630 SEJONG TELECOM
370.00-1.07%-4.00Bán1.719M224.522B-13.39282.00Thiết bị Viễn thông
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1635.000.00%0.00Mua100.924K58.494B-571.54Linh kiện Điện tử
036810 FINE SEMITECH
9050.00-0.11%-10.00Sức mua mạnh816.106K165.534B9.22982.76Sản xuất Thiết bị ĐIện
036930 JEL
8040.00-1.83%-150.00Mua466.091K395.161B9.20890.40Sản xuất Thiết bị ĐIện
037030 POWERNET
4710.00-3.88%-190.00Mua792.258K58.819B11.04443.72112.00Thiết bị/ Công cụ điện
037330 INZI DISPLAY
2155.00-1.15%-25.00Mua469.890K95.640B7.50290.63202.00Linh kiện Điện tử
037460 SAMJI ELECT
10100.00-1.94%-200.00Mua117.160K160.016B11.64884.60154.00Thiết bị Viễn thông
037950 ELCOMTEC
1670.00-2.05%-35.00Theo dõi979.562K143.913B35.7947.6450.00Linh kiện Điện tử
038060 LUMENS
2530.00-1.17%-30.00Bán768.433K118.256B-461.46197.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
038340 UCI
3660.00-2.40%-90.00Sức bán mạnh61.124K124.175B-666.4559.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
038460 BIOSMART
4450.00-2.20%-100.00Bán36.829K91.061B5.05901.54165.00Thiết bị/ Công cụ điện
038530 GOLD PACIFIC
1515.00-3.50%-55.00Sức bán mạnh122.933K53.118B-459.0226.00Bán dẫn
038880 IA
557.002.39%13.00Mua10.030M131.331B50.1210.8571.00Bán dẫn
038950 FINEDIGITAL
3880.00-0.26%-10.00Bán7.791K34.183B17.18226.46Truyền thông máy tính
039030 EO TECHNICS
114600.00-0.17%-200.00Mua97.891K1413.950B82.421392.86Sản xuất Thiết bị ĐIện
039230 AIBIT
417.000.48%2.00Bán1.399M43.311B-77.07104.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
039440 STI
20800.001.46%300.00Mua362.495K311.351B13.901474.64269.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
039560 DASANNETWORK
8630.00-0.80%-70.00Mua291.410K271.924B-493.5444.00Thiết bị Viễn thông
040350 CUROCOM
2425.00-0.21%-5.00Mua4.451M265.510B-189.6925.00Thiết bị/ Công cụ điện
040420 JLS
7420.00-0.13%-10.00Bán26.628K110.995B21.31348.71Thiết bị Viễn thông
040910 ICD
17950.00-2.18%-400.00Mua402.784K302.541B15.321198.11292.00Linh kiện Điện tử
041520 E-LITECOM
5090.00-0.59%-30.00Bán33.289K62.399B5.011022.75217.00Linh kiện Điện tử
041590 GEMVAXZIO
1295.00-2.63%-35.00Bán1.000M86.619B-1132.30Linh kiện Điện tử
042110 SCD
1330.00-0.37%-5.00Mua221.450K64.520B-32.94341.00Linh kiện Điện tử
042510 RAONSECURE
2850.00-2.06%-60.00Theo dõi234.312K92.566B70.6141.21Thiết bị Viễn thông
042600 SERONICS
3495.00-0.43%-15.00Bán9.317K42.933B39.4189.061323.00Linh kiện Điện tử
042700 HANMI SEMI
9040.00-0.99%-90.00Mua285.275K458.697B24.49372.87Bán dẫn
043220 HLB POWER
1560.00-2.19%-35.00Bán1.087M130.134B-90.8259.00Thiết bị Viễn thông
043260 SUNGHO
849.001.19%10.00Mua42.105K29.293B-35.4763.00Linh kiện Điện tử
043290 K-MAC
11600.000.87%100.00Mua16.440K82.128B-907.73200.00Thiết bị/ Công cụ điện
043360 DGI
2810.00-0.35%-10.00Mua8.038K25.089B-243.7681.00Thiết bị/ Công cụ điện
043710 SEOULEAGUER
1440.003.23%45.00Mua454.576K41.173B-216.04Linh kiện Điện tử
044380 JOOYONTECH
882.00-5.16%-48.00Mua6.606M95.704B-47.7996.00Phần cứng xử lý máy tính
044780 HK
1535.00-0.97%-15.00Mua57.667K28.684B27.7055.95126.00Thiết bị/ Công cụ điện
045100 HANYANG ENG
12650.000.40%50.00Mua178.271K219.548B4.602740.46888.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
045300 SUNGWOOTECH
4400.001.62%70.00Mua43.276K39.230B9.96434.54230.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
045340 TSB
3155.000.16%5.00Mua38.053K26.958B7.04447.35105.00Phần cứng xử lý máy tính
045660 ATEC
9830.00-3.15%-320.00Mua195.970K82.517B17.66574.74Thiết bị/ Công cụ điện
045890 GV
3315.00-4.47%-155.00Mua1.148M130.809B-748.41209.00Thiết bị/ Công cụ điện
046310 BG T&A
2960.00-0.84%-25.00Mua99.733K46.229B22.58132.2258.00Thiết bị Viễn thông
046390 SAMHWA NWS
1600.00-0.62%-10.00Mua213.844K64.181B-83.3740.00Thiết bị Viễn thông
046890 SSC
15500.00-3.12%-500.00Bán735.074K918.332B14.731086.57Bán dẫn
046970 WOORIRO
2350.00-1.05%-25.00Bán244.384K61.700B-212.58126.00Thiết bị Viễn thông
047310 POWER LOGICS
10300.00-0.48%-50.00Mua620.221K356.257B6.421611.24Linh kiện Điện tử
047810 KOREA AEROSPACE
32800.00-0.46%-150.00Bán258.181K3211.800B14.422285.114621.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
048770 TPC
4310.00-3.36%-150.00Mua41.903K59.896B-101.10348.00Linh kiện Điện tử
048870 SYNERGY INNOVATION
1940.00-1.52%-30.00Sức bán mạnh141.371K128.262B7.45264.2866.00Linh kiện Điện tử
049070 INTOPS
12550.00-1.57%-200.00Bán77.068K219.300B5.602275.27718.00Thiết bị Viễn thông
049080 GIGALANE
1610.00-3.88%-65.00Mua548.240K87.557B-791.14222.00Bán dẫn
049120 FINE DNC
2095.00-1.41%-30.00Mua151.246K55.648B-193.84Linh kiện Điện tử
049470 SGA
677.000.45%3.00Bán122.586K32.343B-203.76Phần cứng xử lý máy tính
049520 UIL
5010.001.21%60.00Bán32.763K103.875B7.96622.12341.00Linh kiện Điện tử
049630 JAEYOUNG
1085.00-2.69%-30.00Mua621.227K81.166B6.87162.38227.00Thiết bị/ Công cụ điện
049950 MEERECOMPANY
33300.00-1.91%-650.00Sức bán mạnh21.779K254.191B23.921419.40Bán dẫn
050090 PHOENIX MATERIALS
681.00-2.44%-17.00Mua335.325K48.037B-31.9151.00Linh kiện Điện tử
050110 CAMMSYS
3565.003.18%110.00Mua3.712M219.555B10.69323.17Linh kiện Điện tử
050760 S POLYTECH
5130.00-2.47%-130.00Mua253.296K82.592B6.72782.77Linh kiện Điện tử
051360 TOVIS
9390.00-1.26%-120.00Mua119.375K145.221B6.411484.26280.00Thiết bị/ Công cụ điện
051370 INTERFLEX
15500.00-1.90%-300.00Bán162.934K368.574B-1365.63Linh kiện Điện tử
051390 YW CO.,LTD
3765.00-1.31%-50.00Mua42.652K34.370B14.69259.7719.00Thiết bị Viễn thông
051980 CENTRALBIO
645.006.26%38.00Mua5.859M27.652B-231.05Thiết bị Viễn thông
052300 W HOLDING COMPANY
340.00-2.86%-10.00Bán1.560M60.302B-234.2338.00Thiết bị Viễn thông
052330 KORTEK
12850.00-1.15%-150.00Bán36.323K193.308B5.262469.40Thiết bị/ Công cụ điện
052400 KONA I
17400.00-1.42%-250.00Mua94.004K263.527B-1431.49357.00Thiết bị/ Công cụ điện
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
2490.00-2.73%-70.00Bán1.323M158.633B54.4846.99Bán dẫn
052710 AMOTECH
30450.00-1.77%-550.00Sức mua mạnh132.420K302.046B83.37371.83878.00Linh kiện Điện tử
052860 I&C
5240.000.19%10.00Mua437.672K88.522B12.93404.58Bán dẫn
052900 KMH HITECH
1345.001.13%15.00Mua930.427K61.343B11.96111.25Bán dẫn
053450 SEKONIX
7750.00-0.64%-50.00Sức mua mạnh244.845K90.783B14.63533.161032.00Linh kiện Điện tử
053610 PROTEC
17400.001.75%300.00Mua284.639K177.047B4.104172.90272.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
053700 SAMBO MOTORS
5300.00-0.38%-20.00Theo dõi49.992K81.417B11.11478.83Thiết bị/ Công cụ điện
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất