Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: Electronic Technology

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Electronic Technology. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
000150DOOSAN
99900 KRW+0.71%119.358K1.211.525T KRW2.02%
Mua
000660SK HYNIX
161400 KRW+3.13%7.012M1.56107.613T KRW−13244.44 KRW−508.74%0.77%
Sức mua mạnh
000670YOUNGPOONG
517000 KRW+0.19%9210.54887.589B KRW−43198.48 KRW−120.24%1.94%
000990DB HITEK
48750 KRW−1.22%292.103K1.142.14T KRW2.63%
Mua
001210KUMHO ELEC
748 KRW−2.60%85.698K1.2827.784B KRW−241.55 KRW+74.86%0.00%
001820SAMWHA CAPACITOR
34000 KRW−1.73%38.652K1.82355.031B KRW1.45%
Sức mua mạnh
002230PSTEC
3600 KRW−0.96%8.74K1.0563.066B KRW35.07102.65 KRW6.88%
003160DI
8770 KRW+2.10%1.251M0.86194.993B KRW102.2385.79 KRW−84.75%1.16%
Theo dõi
003310DAEJOO
1676 KRW0.00%115.155K1.0659.318B KRW2.09%
004270NAMSUNG
2055 KRW−1.91%156.037K1.5765.621B KRW−277.03 KRW−215.17%1.19%
004710HANSOL TECHNICS
7070 KRW−2.62%204.399K1.20227.717B KRW5.391312.00 KRW+180.08%1.38%
004770SUNNY ELEC
2250 KRW−0.44%221.917K1.1482.949B KRW1.33%
005070COSMO AM&T
178000 KRW−2.31%335.923K0.855.921T KRW204.47870.55 KRW−3.21%0.00%
Sức mua mạnh
005290DONGJIN
36750 KRW−3.80%1.064M1.841.964T KRW14.592519.68 KRW−19.50%0.34%
005680SAMYOUNG ELEC
10080 KRW−2.80%111.301K0.71207.4B KRW2.89%
Sức mua mạnh
005870HUNEED
6830 KRW−2.15%188.572K0.7491.372B KRW0.00%
005930SAMSUNG ELEC
72900 KRW−0.27%16.225M1.06488.398T KRW34.212130.74 KRW−73.55%1.98%
Sức mua mạnh
006140PJ ELECTRO
6380 KRW−2.60%21.592K1.1297.366B KRW19.83321.70 KRW−40.84%1.83%
006200KECHOLDINGS
977 KRW−1.71%196.276K0.9243.593B KRW−542.78 KRW−247.10%5.03%
007660ISUPETASYS
30400 KRW−1.46%3.328M1.621.951T KRW0.32%
Mua
007810KOR CIRC
20050 KRW−0.50%680.784K0.47503.677B KRW−917.42 KRW−136.58%0.00%
Sức mua mạnh
008060DAEDUCK ELEC
6510 KRW−0.76%28.873K0.69222.319B KRW6.10%
009140KYUNGIN ELEC
22350 KRW−1.11%6.017K0.8629.411B KRW1.55%
009150SAMSUNG ELEC MECH
135700 KRW−0.59%333.97K1.2810.122T KRW0.84%
Sức mua mạnh
009320DWECC
1260 KRW−1.64%42.677K0.9763.153B KRW0.00%
009470SAMWHAELEC
17390 KRW−1.02%37.023K0.50116.205B KRW19.83877.06 KRW−45.56%1.71%
009830HANWHA SOLUTIONS
26900 KRW−8.19%6.546M5.345.076T KRW−773.49 KRW−137.32%0.00%
Mua
010820FIRSTEC
3310 KRW−3.07%714.332K0.59165.951B KRW46.1671.71 KRW0.00%
011070LG INNOTEK
207500 KRW−0.24%118.207K0.934.922T KRW1.25%
Mua
011230SAMWHAELEC
4430 KRW−0.45%336.191K0.2475.201B KRW−462.54 KRW+10.01%0.00%
011690Y2 SOLUTION
2780 KRW−0.36%231.25K2.43102.043B KRW−50.22 KRW+27.76%0.00%
012450HANWHA AEROSPACE
154100 KRW−2.47%685.08K1.057.99T KRW0.63%
Sức mua mạnh
014470BUBANG
2555 KRW−0.58%219.166K0.71137.923B KRW−217.88 KRW−137.43%0.00%
014820DWS
37150 KRW0.00%43.331K0.581.076T KRW1.62%
Mua
014910SUNGMOON ELEC
1573 KRW−1.99%131.868K0.5838.074B KRW−143.58 KRW−184.09%0.31%
015260A&P
1030 KRW−3.74%157.692K1.3548.271B KRW−730.06 KRW−3.33%0.00%
016920CAS
1472 KRW−0.20%25.732K0.5936.247B KRW−76.91 KRW−126.47%0.68%
017900AUK
2660 KRW−2.39%1.545M0.65137.241B KRW−14.41 KRW−105.25%1.83%
019490HITRON
1096 KRW−0.18%64.989K0.7730.301B KRW−327.24 KRW+59.22%0.00%
020760ILJIN DISPLAY
1039 KRW−0.76%103.39K1.3353.86B KRW−268.59 KRW+42.75%0.00%
021040DHSTEEL
4365 KRW+1.51%12.403K1.4843.31B KRW−577.21 KRW+13.33%0.00%
024070WISCOM
2595 KRW−0.38%3.18K0.3539.925B KRW−33.49 KRW+93.09%1.92%
025320SYNOPEX
8290 KRW+0.36%1.619M0.46686.307B KRW0.00%
025440DHAUTOWARE
2045 KRW−2.15%13.736K0.8664.333B KRW−8.17 KRW+97.43%0.00%
025540KOR ELEC TERM
67200 KRW0.00%17.55K0.47693.168B KRW1.04%
Sức mua mạnh
027040SET
416 KRW0.00%51.054K1.2228.949B KRW−167.66 KRW−12.57%0.00%
028080HUMAX HOLDINGS
4275 KRW−1.84%21.3K0.6647.548B KRW−5824.37 KRW−350.48%0.00%
029530SINDOH
39400 KRW−2.60%40.577K0.33394.122B KRW3.71%
030350DRAGONFLY
535 KRW−1.47%442.894K1.0837.678B KRW−240.71 KRW+52.91%0.00%
030530WONIK HOLDINGS
4100 KRW−1.20%550.122K0.28316.989B KRW−486.24 KRW−133.90%0.00%
031310EYESVISION
3645 KRW+13.20%4.769M5.7270.443B KRW12.51291.37 KRW0.00%
031330SAMT
2760 KRW+0.18%128.079K0.91269.976B KRW8.41328.06 KRW−46.88%8.35%
031860SU-HOLDINGS
278 KRW−8.55%6.605M0.4339.609B KRW0.00%
031980PSK HOLDINGS
38650 KRW−7.76%809.716K0.91872.063B KRW1.43%
032500KMW
15650 KRW+3.10%463.248K1.26604.481B KRW−1468.26 KRW−142.99%0.00%
032580FIDELIX
1738 KRW−0.46%10.129M7.5657.818B KRW54.1932.08 KRW−87.12%0.00%
032790MGEN
1376 KRW−2.62%239.251K1.0659.002B KRW−251.05 KRW−4638.92%0.00%
032960DONGILTECH
11890 KRW−0.25%16.759K0.6845.056B KRW19.29616.53 KRW+108.79%0.27%
033050JMI
1065 KRW+1.24%25.528K0.3333.495B KRW13.6478.07 KRW+7.02%0.00%
033170SIGNETICS
1960 KRW−3.64%27.044M0.97174.457B KRW−101.43 KRW−179.89%0.00%
033200MOATECH
3945 KRW+1.94%7.615K1.0435.622B KRW−2.81 KRW+98.54%0.00%
033240JAHWA ELEC
29400 KRW−1.84%206.596K0.48631.502B KRW0.00%
Sức mua mạnh
033290COWELL F/S
3390 KRW−0.73%552.994K0.10181.139B KRW3.76901.19 KRW−16.57%7.38%
033560BLUECOM
3185 KRW+0.31%66.03K2.2754.182B KRW−160.64 KRW−927.17%0.00%
033640NEPES
20150 KRW−0.25%505.264K0.86465.796B KRW5.833458.68 KRW0.00%
034220LG DISPLAY
11550 KRW−1.11%1.246M1.065.508T KRW−6737.30 KRW+18.68%0.00%
Theo dõi
035460KISANTELECOM
2495 KRW−0.99%78.694K1.0636.22B KRW0.00%
036010ABEL
11670 KRW−3.79%189.892K2.39161.243B KRW−179.11 KRW−125.44%0.41%
036090WIZIT
856 KRW−1.83%1.031M0.11102.848B KRW8.08105.92 KRW0.00%
036170CLOUD AIR
859 KRW−0.81%48.78K0.4352.196B KRW7.09121.21 KRW−10.09%0.00%
036540SFASEMICON
6300 KRW−4.55%3.438M1.231.082T KRW−85.53 KRW−132.69%0.00%
Sức mua mạnh
036690COMMAX
3120 KRW+1.63%34.063K1.1048.828B KRW−430.73 KRW+11.29%1.60%
036710SIMMTECH HOLDINGS
2700 KRW−2.17%212.404K1.17127.889B KRW−1994.27 KRW−290.68%1.81%
037030POWERNET
3055 KRW−1.77%189.523K0.9264.078B KRW25.35120.53 KRW−11.92%0.00%
037950ELCOMTEC
1265 KRW−2.01%800.1K1.25108.969B KRW45.9327.54 KRW−70.36%0.00%
038060LUMENS
1144 KRW−0.87%107.293K0.9154.261B KRW−39.99 KRW−148.40%0.00%
038460BIOSMART
3185 KRW−0.78%25.567K1.0065.506B KRW13.86229.79 KRW+97.53%0.00%
038880IA
427 KRW−1.84%3.346M0.34127.997B KRW−63.49 KRW−597.21%0.00%
038950FINEDIGITAL
4690 KRW0.00%11.015K0.6638.462B KRW1.07%
039010HYUNDAI HT
6840 KRW−1.30%74.958K0.3955.633B KRW−307.19 KRW−180.31%1.88%
039440STI
34250 KRW−2.70%947.149K0.89522.685B KRW0.57%
Mua
039560DASANNETWORK
4180 KRW−2.45%351.021K0.33165.758B KRW0.00%
040160NURIFLEX
4020 KRW−0.37%22.416K0.4145.587B KRW36.10111.34 KRW0.00%
040910ICD
8010 KRW−2.32%20.107K0.60140.152B KRW−2427.54 KRW−588.32%1.22%
041520E-LITECOM
6600 KRW−1.05%10.233K0.7981.29B KRW−642.56 KRW−35.39%4.50%
041590FLASK
910 KRW−2.67%354.204K0.29122.679B KRW−244.90 KRW+27.56%0.00%
042510RAONSECURE
2540 KRW−0.97%327.231K0.82143.706B KRW0.00%
042600SERONICS
25600 KRW+1.99%34.382K0.64307.012B KRW14.591754.17 KRW−66.38%0.00%
043220TS NEXGEN
566 KRW+0.89%399.074K0.9061.037B KRW−35.47 KRW+81.29%0.00%
043260SUNGHO
1412 KRW+0.71%322.833K2.0173.915B KRW8.66163.13 KRW0.00%
043590WELKEEPS HITECH
1265 KRW−1.17%91.281K1.0533.982B KRW3.67344.73 KRW0.00%
044380JOOYONTECH
521 KRW0.00%94.219K1.0029.84B KRW−75.09 KRW+23.70%0.00%
044990H&S
22700 KRW−0.22%6.433K1.51170.685B KRW0.88%
045100HANYANG ENG
16300 KRW−1.09%150.588K0.43286.71B KRW4.403707.57 KRW−5.71%3.64%
045300SUNGWOOTECH
4060 KRW−1.93%35.331K0.6540.561B KRW18.70217.10 KRW−59.72%0.93%
045660ATEC
14710 KRW+7.22%192.934K2.59111.158B KRW19.44756.62 KRW+23.12%1.46%
045970COASIA
8840 KRW+1.73%3.982M2.91196.163B KRW−1321.94 KRW−24.21%0.00%
046120ORBITECH
3475 KRW−0.43%318.907K1.6093.322B KRW−86.46 KRW+82.78%0.00%
046310BG T&A
2935 KRW−1.01%93.168K0.7148.681B KRW2.70%
046390SAMHWA NWS
1842 KRW−1.02%134.413K0.8673.676B KRW−24.83 KRW−107.10%0.00%