Công nghệ Điện tử (Khu vực)

391
Cổ phiếu
823915.598B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.124M
Khối lượng
+0.76%
Thay đổi
+2.72%
Hiệu suất Tháng
+52.05%
Hiệu suất Năm
+3.92%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000150 DOOSAN
91300.00-2.98%-2800.00Mua212.517K1458.771B-16721.112601.00Linh kiện Điện tử
000660 SK HYNIX
128000.004.07%5000.00Mua4.869M87552.234B16.517452.3129008.00Bán dẫn
000990 DB HITEK
54400.000.00%0.00Mua486.393K2358.713B14.883655.11Bán dẫn
001820 SAMWHA CAPACITOR
59800.00-0.33%-200.00Bán129.111K613.608B25.862319.80Linh kiện Điện tử
003160 DI
7200.001.12%80.00Sức mua mạnh65.716K186.457B15.87448.58Sản xuất Thiết bị ĐIện
003310 DAEJOO
2685.00-0.19%-5.00Mua806.439K95.028B27.5397.70Linh kiện Điện tử
004270 NAMSUNG
3770.000.53%20.00Bán258.295K118.086B-438.1152.00Thiết bị/ Công cụ điện
004710 HANSOL TECHNICS
8840.001.84%160.00Bán185.715K277.275B14.96580.32639.00Thiết bị ngoại vi máy tính
004770 SUNNY ELEC
3730.00-1.19%-45.00Mua646.806K129.972B21.10178.88Linh kiện Điện tử
005070 COSMO AM&T
25600.003.43%850.00Sức mua mạnh1.402M763.480B44.67554.01325.00Thiết bị/ Công cụ điện
005290 DONGJIN
29000.000.52%150.00Bán300.783K1491.020B17.471651.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
005680 SAMYOUNG ELEC
13300.00-2.56%-350.00Mua112.689K266.000B20.75657.97Linh kiện Điện tử
005870 HUNEED
8680.00-2.58%-230.00Mua475.996K113.625B19.09466.76383.00Thiết bị/ Công cụ điện
005930 SAMSUNG ELEC
81000.000.00%0.00Bán14.088M544692.927B19.454165.38109490.00Thiết bị Viễn thông
006140 PJ ELECTRO
7980.00-0.25%-20.00Bán14.012K119.301B16.73478.26236.00Linh kiện Điện tử
006200 KECHOLDINGS
1405.002.93%40.00Sức mua mạnh9.006M61.618B-57.8241.00Linh kiện Điện tử
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
638000.004.59%28000.00Mua598.955K42334.375B56.7710744.5711107.00Linh kiện Điện tử
007120 MIRAEING
604.002.55%15.00Sức mua mạnh2.722M77.725B4.04145.7138.00Thiết bị Viễn thông
007460 APROGEN KIC
2565.008.46%200.00Sức mua mạnh68.137M493.284B-261.6897.00Thiết bị/ Công cụ điện
007660 ISUPETASYS
4140.007.81%300.00Sức mua mạnh2.833M170.851B-222.33883.00Linh kiện Điện tử
007720 DAEMYUNG SONOSEASON
1665.00-0.30%-5.00Mua1.688M167.833B-104.10179.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
007810 KOR CIRC
12600.00-1.18%-150.00Bán90.079K327.489B33.85376.691083.00Linh kiện Điện tử
008060 DAEDUCK ELEC
8690.001.28%110.00Mua732.616K294.505B2.733137.4313.00Linh kiện Điện tử
008110 DAIDONG ELECTRONICS
7960.000.51%40.00Bán29.926K65.037B391.45Sản xuất Thiết bị ĐIện
009140 KYUNGIN ELEC
32950.00-4.22%-1450.00Mua20.108K42.881B26.741286.5914.00Linh kiện Điện tử
009150 SAMSUNG ELEC MECH
176000.000.57%1000.00Mua305.231K13100.847B18.759333.5611624.00Linh kiện Điện tử
009320 DWECC
2680.007.85%195.00Mua24.277M127.692B-55.87255.00Linh kiện Điện tử
009470 SAMWHAELEC
33000.001.23%400.00Mua64.879K218.256B28.211155.47461.00Linh kiện Điện tử
010820 FIRSTEC
2935.000.69%20.00Mua543.060K140.541B14.15205.97355.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
011070 LG INNOTEK
211000.000.48%1000.00Mua104.583K4993.211B12.2117197.2110827.00Linh kiện Điện tử
011230 SAMWHAELEC
4030.00-0.62%-25.00Mua84.570K42.138B-149.30119.00Linh kiện Điện tử
012450 HANWHA AEROSPACE
49000.000.41%200.00Mua419.246K2479.869B11.064412.81Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
014470 BUBANG
3565.001.28%45.00Mua416.863K188.592B-121.0523.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
014820 DWS
45450.003.06%1350.00Sức mua mạnh45.802K1165.566B21.372063.48847.00Truyền thông máy tính
014910 SUNGMOON ELEC
2780.002.96%80.00Sức mua mạnh691.663K57.016B-28.7969.00Linh kiện Điện tử
015260 A&P
1800.000.56%10.00Mua1.206M39.281B-1467.09315.00Linh kiện Điện tử
016920 CAS
5260.000.57%30.00Mua3.017M115.854B-34.22Thiết bị/ Công cụ điện
017900 AUK
2610.002.96%75.00Sức mua mạnh604.340K131.449B-318.57842.00Linh kiện Điện tử
020150 ILJIN MATERIALS
68100.002.56%1700.00Mua765.423K3140.148B76.18871.59526.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
020760 ILJIN DISPLAY
4430.00-0.23%-10.00Bán100.781K152.416B-1228.92339.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
021040 DHSTEEL
948.000.64%6.00Mua414.314K68.571B-319.88231.00Linh kiện Điện tử
024070 WISCOM
4830.000.21%10.00Mua402.646K74.027B-54.78244.00Thiết bị/ Công cụ điện
024850 PSMC
2290.00-2.14%-50.00Bán1.458M92.898B-71.77Bán dẫn
025320 SYNOPEX
3750.00-0.40%-15.00Mua1.202M271.924B-153.54138.00Linh kiện Điện tử
027040 SET
1045.00-0.48%-5.00Mua722.101K72.720B-47.3978.00Linh kiện Điện tử
028080 HUMAX HOLDINGS
4500.002.16%95.00Sức mua mạnh99.752K49.131B-2042.4346.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
030350 DRAGONFLY
2315.00-1.28%-30.00Theo dõi231.349K39.604B-445.35Linh kiện Điện tử
030530 WONIK HOLDINGS
6710.000.75%50.00Bán261.883K512.530B5.351244.37395.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
031330 SAMT
3630.001.68%60.00Mua1.204M355.722B8.37426.34Bán dẫn
031980 PSK HOLDINGS
11550.001.76%200.00Bán96.071K240.193B52.60343.6881.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
032500 KMW
54000.00-0.18%-100.00Bán153.581K2150.328B101.33533.91413.00Thiết bị Viễn thông
032960 DONGILTECH
17750.00-1.39%-250.00Mua82.212K58.481B12.901395.33132.00Linh kiện Điện tử
033050 JMI
1470.00-1.67%-25.00Mua1.058M46.804B-176.91Linh kiện Điện tử
033160 MKELECTRON
13900.000.72%100.00Sức mua mạnh1.350M290.349B11.551195.06283.00Bán dẫn
033170 SIGNETICS
1935.0011.21%195.00Sức mua mạnh27.661M165.884B-324.80144.00Linh kiện Điện tử
033180 KH FEELUX
3245.00-0.31%-10.00Bán788.094K432.529B-418.24148.00Linh kiện Điện tử
033200 MOATECH
8570.002.63%220.00Bán14.947K78.883B-155.97Linh kiện Điện tử
033240 JAHWA ELEC
21250.00-2.97%-650.00Mua218.093K357.623B21.711008.68501.00Linh kiện Điện tử
033290 COWELL F/S
6380.00-0.31%-20.00Bán294.464K544.400B9.11709.34531.00Linh kiện Điện tử
033310 M2N
20650.00-2.36%-500.00Bán176.075K442.688B-281.5961.00Thiết bị/ Công cụ điện
033320 JCH SYSTEMS
8060.000.75%60.00Mua252.304K152.269B11.71683.4393.00Phần cứng xử lý máy tính
033560 BLUECOM
9900.003.12%300.00Sức mua mạnh99.571K168.946B56.34170.40101.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
033640 NEPES
38000.001.47%550.00Mua225.255K876.250B-2385.16Linh kiện Điện tử
034220 LG DISPLAY
22850.00-0.44%-100.00Bán2.431M8176.089B24.32943.6725980.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
035460 KISANTELECOM
2990.002.57%75.00Sức mua mạnh118.699K42.975B-152.7470.00Thiết bị Viễn thông
036010 ABEL
7830.000.64%50.00Mua77.164K104.084B-15.71Linh kiện Điện tử
036090 WIZIT
1415.000.71%10.00Bán882.882K127.045B11.63121.65Thiết bị/ Công cụ điện
036170 CLOUD AIR
2120.00-3.85%-85.00Mua6.131M116.471B-248.74Sản xuất Thiết bị ĐIện
036540 SFASEMICON
7480.000.00%0.00Theo dõi1.075M1226.458B60.12124.42599.00Bán dẫn
036630 SEJONG TELECOM
711.000.99%7.00Mua10.165M426.832B5.32132.40435.00Thiết bị Viễn thông
036710 SIMMTECH HOLDINGS
2900.002.47%70.00Sức mua mạnh572.597K112.085B5.32588.1917.00Linh kiện Điện tử
036810 FINE SEMITECH
28100.00-3.60%-1050.00Bán429.640K553.944B17.851633.04Bán dẫn
036930 JEL
14000.001.08%150.00Mua353.172K675.489B72.53190.97408.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
037030 POWERNET
5550.00-1.60%-90.00Bán149.960K91.548B-38.48107.00Thiết bị/ Công cụ điện
037330 INZI DISPLAY
3345.000.00%0.00Bán104.005K144.476B8.47394.85421.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
037950 ELCOMTEC
1590.00-0.93%-15.00Mua857.595K134.206B-125.24Linh kiện Điện tử
038060 LUMENS
1525.000.33%5.00Mua121.163K71.705B-403.74Bán dẫn
038460 BIOSMART
6620.00-0.75%-50.00Mua210.598K127.090B-520.34156.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
038530 GOLD PACIFIC
1335.00-3.61%-50.00Bán1.623M103.816B-26.9227.00Bán dẫn
038880 IA
1320.004.35%55.00Mua10.460M387.932B23.9856.5650.00Bán dẫn
038950 FINEDIGITAL
8120.000.00%0.00Mua237.311K66.592B9.15887.11152.00Truyền thông máy tính
039440 STI
18350.000.27%50.00Bán38.365K275.591B25.19726.50341.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
039560 DASANNETWORK
10600.002.91%300.00Mua608.018K363.234B-388.7636.00Thiết bị Viễn thông
040350 CUROCOM
1335.00-2.55%-35.00Bán938.086K167.645B-111.3334.00Phần cứng xử lý máy tính
040910 ICD
15200.001.33%200.00Bán71.072K257.350B8.971695.15Linh kiện Điện tử
041520 E-LITECOM
11350.000.89%100.00Theo dõi34.823K138.327B17.66637.12113.00Linh kiện Điện tử
041590 GEMVAXZIO
935.000.32%3.00Mua1.224M73.559B-27.68Sản xuất Thiết bị ĐIện
042510 RAONSECURE
6070.003.94%230.00Mua8.513M230.198B-323.46198.00Truyền thông máy tính
042600 SERONICS
10700.005.42%550.00Mua154.135K130.878B-210.091499.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
042700 HANMI SEMI
33300.00-0.45%-150.00Mua361.546K1647.014B26.331270.54596.00Bán dẫn
043220 HLB POWER
2220.00-13.45%-345.00Mua49.857M202.276B-13.2448.00Thiết bị Viễn thông
043260 SUNGHO
1540.000.98%15.00Bán345.898K81.191B4.92335.5580.00Linh kiện Điện tử
043290 K-MAC
3770.000.27%10.00Sức mua mạnh100.794K145.158B-481.63222.00Thiết bị/ Công cụ điện
043360 DGI
3415.002.86%95.00Sức mua mạnh131.991K30.402B76.3443.49Thiết bị ngoại vi máy tính
043710 SEOULEAGUER
1300.001.17%15.00Bán1.793M47.408B-736.7217.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
044380 JOOYONTECH
1160.00-0.85%-10.00Mua376.202K61.117B31.3343.7599.00Phần cứng xử lý máy tính
045100 HANYANG ENG
18900.001.61%300.00Mua155.626K328.811B6.942680.49870.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
045300 SUNGWOOTECH
5790.000.52%30.00Sức mua mạnh69.145K53.455B7.99720.74239.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
045340 TSB
20000.00-3.15%-650.00Bán123.982K171.161B115.70178.47Phần cứng xử lý máy tính
045660 ATEC
36750.00-2.13%-800.00Bán144.134K297.745B37.411003.84Thiết bị/ Công cụ điện
046310 BG T&A
3985.00-2.33%-95.00Mua516.260K65.428B-171.3757.00Thiết bị Viễn thông
046390 SAMHWA NWS
3665.0011.74%385.00Mua12.009M145.095B-48.8336.00Thiết bị Viễn thông
046890 SSC
19050.001.06%200.00Bán304.722K1080.648B37.09508.31800.00Bán dẫn
047310 POWER LOGICS
9400.00-3.09%-300.00Mua2.642M323.557B-415.00340.00Linh kiện Điện tử
047810 KOREA AEROSPACE
34300.00-0.58%-200.00Mua544.117K3343.396B438.9278.605028.00Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
048410 HDBIO
35850.00-2.98%-1100.00Bán4.149M1309.207B-262.5357.00Thiết bị ngoại vi máy tính
048770 TPC
4400.00-0.11%-5.00Mua146.475K64.751B13.23333.01321.00Linh kiện Điện tử
048870 SYNERGY INNOVATION
3965.00-0.88%-35.00Mua905.811K292.716B-247.45Truyền thông máy tính
049080 GIGALANE
2510.004.37%105.00Mua1.390M180.836B-778.34174.00Bán dẫn
049470 SGA
1140.005.56%60.00Sức mua mạnh1.866M57.423B9.07119.01189.00Phần cứng xử lý máy tính
049520 UIL
4000.001.01%40.00Mua53.531K83.940B-546.33173.00Thiết bị Viễn thông
049630 JAEYOUNG
1090.001.40%15.00Mua917.985K80.169B-124.05107.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
050090 PHOENIX MATERIALS
1220.00-0.81%-10.00Bán1.118M96.162B-61.42Linh kiện Điện tử
050110 CAMMSYS
2240.00-1.32%-30.00Bán519.193K160.658B-346.65225.00Linh kiện Điện tử
050760 S POLYTECH
5270.00-0.19%-10.00Bán36.139K81.383B11.18472.08173.00Linh kiện Điện tử
050890 SOLID
7010.000.29%20.00Bán273.947K418.408B-302.04245.00Truyền thông máy tính
051360 TOVIS
9210.003.02%270.00Sức mua mạnh230.710K141.202B-875.05234.00Thiết bị/ Công cụ điện
051370 INTERFLEX
12000.00-0.83%-100.00Bán53.581K279.930B-1757.12470.00Linh kiện Điện tử
051390 YW CO.,LTD
4785.000.31%15.00Mua41.478K41.209B13.13363.17Thiết bị Viễn thông
051980 CENTRALBIO
2030.00-1.93%-40.00Sức bán mạnh510.745K140.343B-247.4750.00Truyền thông máy tính
052300 CHOROKBAEM COMPANY
1655.000.91%15.00Sức mua mạnh478.794K105.951B7.58343.8225.00Thiết bị Viễn thông
052330 KORTEK
11700.00-0.43%-50.00Mua38.587K167.090B-1142.40344.00Thiết bị/ Công cụ điện
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
3650.000.00%0.00Bán499.988K245.924B22.48170.4498.00Bán dẫn
052710 AMOTECH
30450.000.16%50.00Bán45.682K296.687B-1925.24816.00Linh kiện Điện tử
052860 I&C
5180.00-0.38%-20.00Mua1.064M88.792B-570.98Bán dẫn
052900 KMH HITECH
1955.001.56%30.00Mua478.895K90.170BBán dẫn
053610 PROTEC
26750.001.71%450.00Bán23.323K261.294B10.852423.71224.00Bán dẫn
053700 SAMBO MOTORS
7550.006.94%490.00Sức mua mạnh3.840M131.111B-154.59Thiết bị/ Công cụ điện
054040 KCI
5730.000.53%30.00Mua982.973K87.558B7.70740.1188.00Linh kiện Điện tử
054210 ELENTEC
7100.000.42%30.00Bán93.178K175.954B-313.82295.00Linh kiện Điện tử
054450 TELECHIPS
18200.001.96%350.00Mua186.142K228.671B-614.90300.00Bán dẫn
054620 APS HOLDINGS
14650.003.53%500.00Mua135.246K269.470B-2477.70Bán dẫn
054630 ADCHIPS
1180.000.43%5.00Bán814.993K62.551B-134.07Sản xuất Thiết bị ĐIện
056190 SFA
41950.000.84%350.00Bán92.934K1506.017B12.783255.70675.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
056360 COWEAVER
9180.000.00%0.00Bán24.203K85.800B12.38741.40163.00Thiết bị Viễn thông
057540 OMNISYSTEM
2365.000.85%20.00Mua607.878K104.874B-117.97268.00Thiết bị/ Công cụ điện
058470 LEENO
166200.00-1.07%-1800.00Mua21.445K2522.770B40.954102.99527.00Linh kiện Điện tử
059120 AJINEXTEK
7900.000.89%70.00Mua22.498K73.667B31.43249.0982.00Thiết bị/ Công cụ điện
060540 SAT
3195.00-0.31%-10.00Mua448.957K83.495B17.69182.2987.00Thiết bị/ Công cụ điện
060570 DREAMUS
5990.00-0.17%-10.00Bán203.282K340.586B-367.02Thiết bị ngoại vi máy tính
060720 KH VATEC
21100.00-0.24%-50.00Mua149.266K478.419B-753.8066.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
061040 RFTECH
8240.00-0.36%-30.00Mua238.675K259.290B-1574.29317.00Linh kiện Điện tử
061970 LB SEMICON
13100.00-1.13%-150.00Bán460.929K573.578B18.55714.19553.00Bán dẫn
062860 TLI
8880.00-4.00%-370.00Sức bán mạnh405.952K65.594B-712.1195.00Bán dẫn
062970 PPI
6820.00-3.67%-260.00Mua480.962KTruyền thông máy tính
063760 ELP
6580.00-0.75%-50.00Bán16.116K58.097B489.0013.56Thiết bị/ Công cụ điện
064240 HOMECAST
3120.002.63%80.00Sức mua mạnh235.811K102.183B-133.7349.00Thiết bị Viễn thông
064290 INTEKPLUS
23050.000.00%0.00Bán43.944K283.580B28.28832.65229.00Thiết bị/ Công cụ điện
065130 TOP ENG
9240.00-0.11%-10.00Bán52.921K145.944B92.35100.17Bán dẫn
065350 SSDELTATECH
12100.000.41%50.00Sức mua mạnh545.602K326.506B20.09614.20295.00Linh kiện Điện tử
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter