Công nghệ Điện tử (Khu vực)

420
Cổ phiếu
809407.145B
Giá trị vốn hóa thị trường
10.981M
Khối lượng
+1.32%
Thay đổi
+3.10%
Hiệu suất Tháng
+35.71%
Hiệu suất Năm
+2.15%
Hiệu suất YTD
          
000150 DOOSAN
100000.00-1.96%-2000.00Mua118.976K1590.149B-6765.432601.00
000660 SK HYNIX
107000.002.88%3000.00Mua3.387M73575.411B12.248497.4029008.00
000670 YOUNGPOONG
718000.000.00%0.00Mua1.134K1235.056B8.0589199.74688.00
000990 DB HITEK
57600.001.59%900.00Bán526.996K2497.461B14.713854.38
001820 SAMWHA CAPACITOR
62800.000.00%0.00Bán57.757K644.391B24.352579.20
003160 DI
8240.000.61%50.00Bán177.254K213.389B15.91514.83
003310 DAEJOO
2365.001.07%25.00Bán393.661K83.703B26.7787.42
004270 NAMSUNG
3160.00-0.47%-15.00Sức bán mạnh264.111K98.979B-385.1452.00
004710 HANSOL TECHNICS
7340.00-0.41%-30.00Bán77.986K230.226B21.41344.21639.00
004770 SUNNY ELEC
3530.003.07%105.00Mua1.423M123.003B23.08148.39
005070 COSMO AM&T
47700.000.85%400.00Mua999.643K1434.584B74.82632.20325.00
005290 DONGJIN
30950.005.09%1500.00Sức mua mạnh4.838M1591.279B20.161461.00
005680 SAMYOUNG ELEC
12850.00-1.53%-200.00Bán86.198K257.000B16.75779.07
005870 HUNEED
8490.000.59%50.00Mua124.090K111.138B7.161179.12383.00
005930 SAMSUNG ELEC
77200.001.45%1100.00Mua16.290M519950.534B16.034748.61109490.00
006140 PJ ELECTRO
9280.003.34%300.00Bán34.585K137.947B18.23492.53236.00
006200 KECHOLDINGS
1420.00-1.73%-25.00Mua240.693K62.275B12.43116.2341.00
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
725000.000.00%0.00Bán261.206K48015.542B51.0414204.9911107.00
007120 MIRAEING
567.00-1.22%-7.00Bán658.031K72.964B25.1922.7838.00
007460 APROGEN MED
2050.00-2.84%-60.00Bán6.528M408.264B-50.5997.00
007660 ISUPETASYS
4350.007.14%290.00Sức mua mạnh1.041M275.122B-258.52883.00
007720 DAEMYUNG SONOSEASON
1380.00-0.36%-5.00Bán247.567K139.105B-164.40179.00
007810 KOR CIRC
14350.001.41%200.00Bán179.379K367.230B40.60348.561083.00
008060 DAEDUCK ELEC
7350.00-0.27%-20.00Bán153.146K249.093B2.363125.8513.00
008110 DAIDONG ELECTRONICS
8080.000.12%10.00Mua49.458K66.017B17.82452.85133.00
009140 KYUNGIN ELEC
27150.00-1.27%-350.00Sức bán mạnh2.959K35.333B24.301131.8714.00
009150 SAMSUNG ELEC MECH
178500.00-0.56%-1000.00Bán361.161K13260.324B15.2311782.8411624.00
009320 DWECC
2420.000.41%10.00Bán132.750K115.304B-44.22255.00
009470 SAMWHAELEC
32450.000.15%50.00Mua47.092K214.618B17.341868.80461.00
010820 FIRSTEC
2365.00-0.42%-10.00Sức bán mạnh89.725K113.247B10.82221.85355.00
011070 LG INNOTEK
216000.003.35%7000.00Bán318.318K5111.533B9.0523100.6110827.00
011230 SAMWHAELEC
4100.000.24%10.00Mua12.228K42.870B-152.68119.00
012450 HANWHA AEROSPACE
51100.001.79%900.00Sức mua mạnh494.019K2584.097B9.715170.62
014470 BUBANG
2675.00-0.19%-5.00Bán109.834K141.510B-79.3123.00
014820 DWS
68000.00-3.55%-2500.00Mua99.564K1738.819B33.262119.91847.00
014910 SUNGMOON ELEC
2730.001.11%30.00Mua302.927K55.684B78.3134.4869.00
015260 A&P
1800.000.56%10.00Bán261.581K40.199B-850.02315.00
016920 CAS
6700.00-5.10%-360.00Mua2.775M147.571B-401.88331.00
017900 AUK
2690.00-1.82%-50.00Bán113.418K135.479B-218.83842.00
019490 HITRON
4840.001.04%50.00Bán85.544K35.366B-4042.23
020150 ILJIN MATERIALS
82400.00-5.40%-4700.00Mua984.456K3799.533B84.421031.77526.00
020760 ILJIN DISPLAY
4030.00-0.74%-30.00Bán53.808K138.654B-1215.47339.00
021040 DHSTEEL
988.00-0.70%-7.00Mua1.256M73.723B-131.61231.00
024070 WISCOM
4640.004.62%205.00Mua73.591K71.115B52.8783.88244.00
024850 PSMC
1890.00-5.97%-120.00Mua4.061M76.671B-121.75235.00
025320 SYNOPEX
3200.00-0.78%-25.00Sức bán mạnh571.287K232.042B-135.73138.00
025440 DAESUNGELTEC
1040.00-0.95%-10.00Bán254.003K105.010B-17.21484.00
025540 KOR ELEC TERM
80400.00-0.74%-600.00Bán32.581K829.326B10.587654.511083.00
027040 SET
799.000.38%3.00Bán99.431K55.601B-20.3078.00
028080 HUMAX HOLDINGS
7800.00-10.14%-880.00Mua523.684K85.161B-588.2646.00
029530 SINDOH
32500.000.31%100.00Mua11.778K316.661B39.75815.04515.00
030350 DRAGONFLY
2430.000.21%5.00Bán104.066K77.496B-460.72
030530 WONIK HOLDINGS
5730.001.78%100.00Mua255.511K437.675B3.791483.58395.00
031330 SAMT
5040.001.31%65.00Mua1.406M493.895B9.95499.9392.00
031860 NSN
1180.00-0.84%-10.00Sức bán mạnh145.831K68.067B-290.94
031980 PSK HOLDINGS
11850.005.33%600.00Bán105.143K246.634B6.671819.5181.00
032500 KMW
40750.001.62%650.00Bán318.964K1622.701B175.25228.81413.00
032960 DONGILTECH
15350.001.66%250.00Bán33.426K50.574B7.891914.54132.00
033050 JMI
1575.001.94%30.00Bán365.027K50.147B-137.64
033160 MKELECTRON
22700.00-3.40%-800.00Bán665.804K474.167B12.431891.30283.00
033170 SIGNETICS
1660.001.53%25.00Bán650.969K142.309B-205.12144.00
033180 KH FEELUX
3490.000.00%0.00Mua2.204M477.179B-339.59148.00
033200 MOATECH
8320.00-3.14%-270.00Bán90.450K76.582B-141.6782.00
033240 JAHWA ELEC
19300.000.26%50.00Bán122.693K324.806B22.48856.27501.00
033290 COWELL F/S
7820.001.82%140.00Mua1.462M667.274B10.36749.14531.00
033310 M2N
14000.001.45%200.00Mua112.573K414.821B-480.9261.00
033320 JCH SYSTEMS
6890.00-0.43%-30.00Bán30.413K130.166B9.06764.1193.00
033560 BLUECOM
9930.000.10%10.00Bán57.887K159.647B43.73226.87101.00
033640 NEPES
35600.003.04%1050.00Bán200.088K820.908B-2347.64
034220 LG DISPLAY
20000.001.01%200.00Sức bán mạnh3.765M7156.314B5.953325.2425980.00
035460 KISANTELECOM
3445.00-2.13%-75.00Mua176.796K49.515B-122.8970.00
036010 ABEL
10000.000.40%40.00Mua119.712K132.929B88.18112.95
036090 WIZIT
1225.00-0.41%-5.00Bán332.172K109.986B5.72216.03
036170 CLOUD AIR
2145.0030.00%495.00Sức mua mạnh8.995M117.845B-143.95
036540 SFASEMICON
6740.002.28%150.00Bán1.960M1105.124B37.52175.62599.00
036690 COMMAX
6610.00-0.75%-50.00Bán130.747K101.049B-346.36
036710 SIMMTECH HOLDINGS
3005.00-0.33%-10.00Bán160.892K116.144B7.22447.2517.00
036810 FINE SEMITECH
27400.003.01%800.00Mua266.515K540.145B15.251744.17
036930 JEL
13100.003.15%400.00Mua1.003M632.065B25.44499.17408.00
037030 POWERNET
4755.00-1.65%-80.00Bán201.269K78.434B-23.84107.00
037330 INZI DISPLAY
3230.00-0.15%-5.00Theo dõi210.816K139.509B7.68421.08421.00
037950 ELCOMTEC
1335.00-1.84%-25.00Bán207.148K112.683B-61.68
038060 LUMENS
1155.00-0.86%-10.00Sức bán mạnh164.722K54.308B-650.34
038460 BIOSMART
5930.000.17%10.00Bán73.605K113.844B-358.97156.00
038530 GOLD PACIFIC
2085.008.59%165.00Mua33.262M165.465B10.71179.2927.00
038880 IA
1065.001.91%20.00Bán2.923M313.371B25.5742.2850.00
038950 FINEDIGITAL
6440.00-0.16%-10.00Bán24.593K52.814B9.51677.98152.00
039440 STI
16700.003.73%600.00Mua109.751K250.811B33.08486.64341.00
039560 DASANNETWORK
8220.000.49%40.00Bán122.330K292.288B-348.5436.00
040350 CUROCOM
1550.000.98%15.00Bán648.563K194.644B-80.3034.00
040910 ICD
13450.00-1.10%-150.00Sức bán mạnh68.835K225.510B13.591012.51
041520 E-LITECOM
9120.000.11%10.00Bán29.841K111.149B42.63213.70113.00
041590 GEMVAXZIO
1040.002.97%30.00Mua502.280K93.554B-22.76
042510 RAONSECURE
5020.002.24%110.00Sức mua mạnh3.894M194.107B-239.45198.00
042600 SERONICS
18550.00-4.87%-950.00Mua1.071M226.896B-124.541499.00
042700 HANMI SEMI
32500.002.04%650.00Bán293.620K1607.446B20.601545.87596.00
043220 HLB POWER
2140.00-0.47%-10.00Bán2.798M194.987B-26.5448.00
043260 SUNGHO
1750.00-0.85%-15.00Bán400.787K92.263B6.92280.9880.00
043360 DGI
3615.00-3.47%-130.00Bán43.089K32.206B817.114.58
043710 SEOULEAGUER
1260.002.44%30.00Mua215.148K49.267B-456.7217.00
044380 JOOYONTECH
1300.004.84%60.00Bán2.211M68.494B18.7972.8599.00
044990 H&S
13150.00-1.87%-250.00Mua12.965K98.660B140.00
045100 HANYANG ENG
16400.002.18%350.00Mua129.721K285.318B6.512464.04870.00
045300 SUNGWOOTECH
6290.00-5.98%-400.00Bán522.083K58.071B11.77568.33239.00
045340 TSB
13000.00-1.89%-250.00Sức bán mạnh121.501K111.255B62.05213.53107.00
045660 ATEC
32100.001.58%500.00Bán96.173K260.071B45.91688.35152.00
046310 BG T&A
3705.00-0.54%-20.00Bán101.761K60.831B-62.3257.00
046390 SAMHWA NWS
3180.004.95%150.00Mua1.430M125.894B-64.6636.00
046890 SSC
16300.002.19%350.00Bán331.291K921.654B24.37654.67800.00
047310 POWER LOGICS
9510.00-1.65%-160.00Mua2.060M327.344B-672.76340.00
047810 KOREA AEROSPACE
32450.002.85%900.00Mua1.565M3163.067B156.34201.805028.00
048410 HDBIO
29850.006.04%1700.00Bán2.523M1091.854B-310.6957.00
048770 TPC
4220.000.48%20.00Bán42.910K62.344B10.40403.91321.00
048870 SYNERGY INNOVATION
4150.00-1.43%-60.00Bán314.212K330.069B-170.21
049070 INTOPS
26650.000.00%0.00Sức bán mạnh100.712K453.239B6.104367.50607.00
049080 GIGALANE
2380.003.03%70.00Mua556.199K188.591B174.00
049470 SGA
1205.00-0.82%-10.00Bán352.456K63.246B4.92262.66189.00
049520 UIL
3265.00-0.15%-5.00Bán42.454K68.516B-895.76173.00
049550 INKTEC
7850.00-1.01%-80.00Bán26.197K152.143B-55.40175.00
049630 JAEYOUNG
1310.002.75%35.00Mua2.432M102.515B-95.27107.00
050110 CAMMSYS
2080.000.48%10.00Bán440.609K152.337B-336.43225.00
050760 S POLYTECH
4130.00-0.60%-25.00Bán23.989K63.779B13.02319.01173.00
050890 SOLID
7020.001.15%80.00Bán230.125K420.587B-267.26245.00
051360 TOVIS
8250.000.36%30.00Mua126.243K126.483B-551.03234.00
051370 INTERFLEX
13100.000.77%100.00Bán72.553K305.590B-2190.24470.00
051390 YW CO.,LTD
4195.00-0.83%-35.00Sức bán mạnh19.809K36.128B12.19346.92
051980 JOONGANGDNM
1625.00-2.69%-45.00Mua771.849K112.344B-222.4750.00
052300 CHOROKBAEM COMPANY
1320.003.12%40.00Bán234.119K91.313B5.80348.4725.00
052330 KORTEK
10600.000.47%50.00Mua44.263K151.380B-1180.45344.00
052400 KONA I
35550.002.60%900.00Bán74.293K520.929B16.782067.48357.00
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
3045.001.50%45.00Bán411.559K218.227B74.1643.2498.00
052710 AMOTECH
29000.000.35%100.00Bán30.666K282.559B-1834.07816.00
052860 I&C
4700.00-1.05%-50.00Bán153.348K81.357B-519.98
052900 KMH HITECH
1805.00-1.10%-20.00Bán827.152K83.251B74.9724.34148.00
053450 SEKONIX
7660.00-1.79%-140.00Bán114.655K109.441B31.07920.00
053610 PROTEC
28250.001.07%300.00Mua74.332K275.946B7.563696.05224.00
053700 SAMBO MOTORS
6920.00-0.14%-10.00Theo dõi49.631K125.776B13.02561.27
054040 KCI
4845.00-7.89%-415.00Mua1.145M74.035B6.10862.0288.00
054210 ELENTEC
8900.00-0.22%-20.00Mua343.478K220.562B120.00111.60295.00
054450 TELECHIPS
15850.001.28%200.00Bán83.346K199.282B-370.70300.00
054620 APS HOLDINGS
18300.001.95%350.00Bán128.387K336.607B-2158.16
054630 ADCHIPS
997.00-0.30%-3.00Bán1.070M79.470B-185.78
056190 SFA
39700.003.25%1250.00Mua188.258K1425.241B13.222908.08675.00
056360 COWEAVER
8780.000.34%30.00Bán27.699K82.062B17.67495.09163.00
057540 OMNISYSTEM
2200.00-0.23%-5.00Bán348.470K97.557B-147.44268.00
058470 LEENO
192400.00-4.94%-10000.00Mua78.729K2920.463B40.604984.87527.00
059090 MICO
14600.005.04%700.00Mua531.406K460.988B23.54590.44
059120 AJINEXTEK
9680.00-0.10%-10.00Bán96.896K90.265B38.50251.6982.00
060230 YAPEX
2060.00-1.44%-30.00Bán2.514M177.331B52.0640.8491.00
060540 SAT
2735.00-2.50%-70.00Bán239.474K71.474B15.66180.2087.00
Tải thêm