Công nghệ Điện tử (Khu vực)

387
Cổ phiếu
470078.199B
Giá trị vốn hóa thị trường
29.110M
Khối lượng
+1.28%
Thay đổi
−14.67%
Hiệu suất Tháng
+6.70%
Hiệu suất Năm
−14.06%
Hiệu suất YTD
           
000150 DOOSAN
38950.006.42%2350.00Bán294.236K660.403B-10819.63Linh kiện Điện tử
000660 SK HYNIX
83300.003.22%2600.00Bán8.086M56977.300B27.422943.40Bán dẫn
000990 DB HITEK
21050.002.43%500.00Bán1.600M911.999B8.532409.54Bán dẫn
001820 SAMWHA CAPACITOR
40350.00-0.98%-400.00Bán321.280K414.031B14.102889.37Linh kiện Điện tử
003160 DI
2325.00-1.06%-25.00Bán154.472K66.662B104.0722.58Sản xuất Thiết bị ĐIện
003310 DAEJOO
866.001.29%11.00Bán678.945K30.650B51.00Linh kiện Điện tử
004270 NAMSUNG
1800.004.05%70.00Bán2.833M54.581B-66.50Thiết bị/ Công cụ điện
004710 HANSOL TECHNICS
4665.001.63%75.00Bán737.940K146.322B12.71361.09Thiết bị ngoại vi máy tính
004770 SUNNY ELEC
2830.001.25%35.00Bán3.143M95.442B192.7115.72Linh kiện Điện tử
005070 COSMO AM&T
6630.000.00%0.00Bán709.334K189.756B-258.33Thiết bị/ Công cụ điện
005290 DONGJIN
13250.000.76%100.00Bán1.629M681.242B11.551138.331659.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
005680 SAMYOUNG ELEC
6740.001.97%130.00Bán46.367K134.800B15.36430.46Linh kiện Điện tử
005870 HUNEED
4455.00-0.11%-5.00Bán70.351K60.277B7.58588.62Thiết bị/ Công cụ điện
005930 SAMSUNG ELEC
48300.001.05%500.00Bán39.894M328086.000B15.103165.92Thiết bị Viễn thông
006140 PJ ELECTRO
3230.00-6.10%-210.00Bán317.629K48.450B321.70Linh kiện Điện tử
006200 KECHOLDINGS
440.00-0.23%-1.00Bán158.497K19.297B-203.73Linh kiện Điện tử
006400 SAMSUNG SDI CO.,LTD.
248000.000.00%0.00Bán975.950K16584.400B46.515331.76Linh kiện Điện tử
007120 MIRAEING
320.001.27%4.00Mua1.103M41.179B-3.72Thiết bị Viễn thông
007460 APROGEN KIC
1855.0011.75%195.00Bán31.729M286.481B80.12Thiết bị/ Công cụ điện
007660 ISUPETASYS
2275.000.66%15.00Bán774.929K90.469B-1239.82Linh kiện Điện tử
007720 DAEMYUNG CORPORATION
923.00-0.97%-9.00Bán513.130K93.038B-205.46Sản xuất Thiết bị ĐIện
007810 KOR CIRC
7110.000.28%20.00Sức bán mạnh370.902K194.595B281.9425.15Linh kiện Điện tử
008060 DAEDUCK ELEC
6840.001.03%70.00Bán990.715K475.528B7.20940.89Linh kiện Điện tử
008110 DAIDONG ELECTRONICS
3130.002.62%80.00Bán5.943K26.916B5.12595.92Sản xuất Thiết bị ĐIện
009140 KYUNGIN ELEC
16050.000.31%50.00Bán16321.352B87.14183.61Linh kiện Điện tử
009150 SAMSUNG ELEC MECH
99200.000.00%0.00Bán1.166M7494.290B49.372009.43Linh kiện Điện tử
009320 DWECC
1680.000.90%15.00Bán1.479M80.046B-51.97Linh kiện Điện tử
009470 SAMWHAELEC
10000.001.52%150.00Bán116.937K66.138B21.43459.63Linh kiện Điện tử
010820 FIRSTEC
1430.000.70%10.00Bán448.156K66.620B-225.09Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
011070 LG INNOTEK
108500.000.93%1000.00Bán656.371K2567.600B24.874323.03Linh kiện Điện tử
011230 SAMWHAELEC
1690.002.11%35.00Bán194.282K17.671B-122.24Linh kiện Điện tử
011690 YUYANG D&U
1220.00-29.89%-520.00Bán12.244M71.363B-164.67Thiết bị Viễn thông
012450 HANWHA AEROSPACE
19800.002.86%550.00Bán536.289K1020.890B7.512564.14Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
012600 CHUNGHO COMNET
1430.00-0.35%-5.00Bán170.673K11.961B-2385.17Thiết bị/ Công cụ điện
014470 BUBANG
1595.00-0.31%-5.00Bán423.692K85.445B-62.45Sản xuất Thiết bị ĐIện
014820 DWS
17500.001.16%200.00Bán65.518K449.518B11.651485.46Truyền thông máy tính
014910 SUNGMOON ELEC
1380.001.85%25.00Bán293.849K26.004B-98.39Linh kiện Điện tử
015260 A&P
214.006.47%13.00Bán2.782M17.716B-73.04Linh kiện Điện tử
015540 THELMA THERAPEUTICS
6100.00-4.54%-290.00Mua1.093M61.527B-3352.97Thiết bị Viễn thông
016670 POBIS TNC
1535.0015.41%205.00Mua9.773M66.403B156.9530.71Phần cứng xử lý máy tính
016920 CAS
1195.009.13%100.00Bán3.279M26.676B114.60Thiết bị/ Công cụ điện
017900 AUK
1450.003.57%50.00Bán237.258K74.478B21.3365.65Linh kiện Điện tử
020150 ILJIN MATERIALS
31850.002.41%750.00Bán1.172M1468.630B30.621015.80Sản xuất Thiết bị ĐIện
020760 ILJIN DISPLAY
2430.00-1.22%-30.00Bán456.603K68.651B-1076.33Sản xuất Thiết bị ĐIện
021040 DAEHO P&C
703.002.78%19.00Bán468.286K50.850B116.825.86Linh kiện Điện tử
024070 WISCOM
1780.004.71%80.00Bán19.090K27.281B23.9770.94Thiết bị/ Công cụ điện
024850 PSMC
668.005.20%33.00Bán79.782K26.726B45.3714.00Bán dẫn
025320 SYNOPEX
1575.000.96%15.00Bán2.383M113.422B16.9492.07Linh kiện Điện tử
027040 SET
640.00-1.54%-10.00Bán203.770K44.536B38.98Linh kiện Điện tử
028080 HUMAX HOLDINGS
2165.000.00%0.00Sức bán mạnh7.341K23.638B750.78Sản xuất Thiết bị ĐIện
030350 DRAGONFLY
1515.006.32%90.00Bán197.810K24.253B-358.76Linh kiện Điện tử
030530 WONIK HOLDINGS
3320.00-1.04%-35.00Bán1.767M248.280B7.61441.06Sản xuất Thiết bị ĐIện
031330 SAMT
1730.000.87%15.00Bán1.881M171.262B4.52379.75Bán dẫn
031980 PSK HOLDINGS
5940.003.12%180.00Bán20.186K126.698B13.95412.99Sản xuất Thiết bị ĐIện
032500 KMW
49750.00-0.10%-50.00Theo dõi2.531M1981.090B16.483022.02Thiết bị Viễn thông
032960 DONGILTECH
9190.00-0.43%-40.00Sức bán mạnh8.753K29.481B8.361103.56Linh kiện Điện tử
033050 JMI
1785.00-9.62%-190.00Bán17.489M56.833B-236.56Linh kiện Điện tử
033110 CS
204.00-15.35%-37.00Bán5.007M26.474B-63.1532.00Thiết bị/ Công cụ điện
033160 MKELECTRON
5590.00-0.71%-40.00Bán196.451K116.766B17.14328.47Bán dẫn
033170 SIGNETICS
555.001.09%6.00Bán1.225M47.579B-232.74Linh kiện Điện tử
033180 FEELUX
4015.00-0.37%-15.00Bán8.024M344.526B-74.48Linh kiện Điện tử
033200 MOATECH
4765.000.42%20.00Mua6.504K43.860B-81.79Linh kiện Điện tử
033240 JAHWA ELEC
5750.001.05%60.00Bán130.106K96.769B-55.91Linh kiện Điện tử
033290 COWELL F/S
4575.002.81%125.00Bán444.136K401.818B7.66582.25Linh kiện Điện tử
033310 DK D&I
1845.00-0.81%-15.00Bán344.174K38.435B203.25Thiết bị/ Công cụ điện
033320 JCH SYSTEMS
2490.00-0.80%-20.00Bán593.377K46.964B-17.0096.00Phần cứng xử lý máy tính
033560 BLUECOM
2975.004.75%135.00Bán115.155K53.812B100.54Sản xuất Thiết bị ĐIện
033640 NEPES
29000.00-1.36%-400.00Bán2.403M668.717B22.031351.59Linh kiện Điện tử
034220 LG DISPLAY
11250.004.65%500.00Bán5.865M4025.430B-7908.28Sản xuất Thiết bị ĐIện
035460 KISANTELECOM
1775.002.01%35.00Bán132.012K25.512B249.13Thiết bị Viễn thông
035900 JYP ENT.
17950.00-0.28%-50.00Bán680.640K594.066B19.01947.12Linh kiện Điện tử
036010 ABEL
3550.00-1.93%-70.00Bán188.627K47.190B-380.51Linh kiện Điện tử
036090 WIZIT
500.00-1.57%-8.00Bán633.106K41.773B40.7412.47Thiết bị/ Công cụ điện
036170 LIVEFINANCIAL
1205.00-3.21%-40.00Bán2.375M45.818B-388.80Sản xuất Thiết bị ĐIện
036540 SFASEMICON
4400.00-1.68%-75.00Bán9.470M650.591B30.75145.52Bán dẫn
036630 SEJONG TELECOM
222.00-1.33%-3.00Bán8.050M133.272B51.414.38Thiết bị Viễn thông
036710 SIMMTECH HOLDINGS
1045.007.73%75.00Bán214.721K37.846B-1063.75Linh kiện Điện tử
036810 FINE SEMITECH
6100.003.92%230.00Bán535.236K111.452B5.631042.36Bán dẫn
036930 JEL
4755.00-1.04%-50.00Bán729.349K229.425B7.88609.45Sản xuất Thiết bị ĐIện
037030 POWERNET
2365.000.85%20.00Bán413.054K28.389B5.77451.00Thiết bị/ Công cụ điện
037330 INZI DISPLAY
1255.001.21%15.00Bán715.644K55.059B4.27290.63202.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
037950 ELCOMTEC
1660.007.44%115.00Bán15.277M140.115B-6.71Linh kiện Điện tử
038060 LUMENS
1425.00-5.94%-90.00Bán661.310K66.456B-1340.86Bán dẫn
038340 UCI
3040.00-1.14%-35.00Bán189.407K100.665B-666.4559.00Sản xuất Thiết bị ĐIện
038460 BIOSMART
3395.00-1.02%-35.00Bán144.363K67.945B3.48985.16Sản xuất Thiết bị ĐIện
038530 GOLD PACIFIC
2220.002.54%55.00Mua1.533M75.109B-459.0226.00Bán dẫn
038880 IA
322.00-0.92%-3.00Bán2.579M77.736B33.939.58Bán dẫn
038950 FINEDIGITAL
3130.003.30%100.00Bán13.044K26.719B-19.53Truyền thông máy tính
039230 AIBIT
181.00-1.63%-3.00Bán13.414M18.890B-109.35Sản xuất Thiết bị ĐIện
039440 STI
11800.001.72%200.00Bán470.007K177.606B7.611529.30Sản xuất Thiết bị ĐIện
039560 DASANNETWORK
4495.00-1.32%-60.00Bán838.625K140.494B63.9071.28Thiết bị Viễn thông
040350 CUROCOM
1900.001.06%20.00Bán5.127M215.387B-169.77Phần cứng xử lý máy tính
040910 ICD
12750.007.14%850.00Bán993.995K210.831B17.46699.20Linh kiện Điện tử
041520 E-LITECOM
2705.003.05%80.00Bán53.279K32.967B-16.56Linh kiện Điện tử
041590 GEMVAXZIO
779.00-2.99%-24.00Bán1.590M52.247B-1257.37Sản xuất Thiết bị ĐIện
042510 RAONSECURE
1630.002.52%40.00Bán555.449K51.850B79.62Truyền thông máy tính
042600 SERONICS
2445.000.00%0.00Bán17.315K29.906B-154.17Sản xuất Thiết bị ĐIện
042700 HANMI SEMI
6780.00-1.74%-120.00Bán338.162K301.834B18.00383.40Bán dẫn
043220 HLB POWER
1020.00-1.45%-15.00Bán2.902M92.938B44.8824.01Thiết bị Viễn thông
043260 SUNGHO
492.00-0.20%-1.00Bán223.195K17.178B-137.59Linh kiện Điện tử
043290 K-MAC
5980.00-0.99%-60.00Bán55.401K43.642B-1497.34Thiết bị/ Công cụ điện
043360 DGI
1350.000.00%0.00Bán26.879K12.011B-375.69Thiết bị ngoại vi máy tính
043710 SEOULEAGUER
936.003.08%28.00Bán131.943K31.370B-216.04Sản xuất Thiết bị ĐIện
044380 JOOYONTECH
652.009.40%56.00Mua19.742M67.096B-40.47Phần cứng xử lý máy tính
045100 HANYANG ENG
8210.000.12%10.00Bán247.896K143.055B4.841695.24Sản xuất Thiết bị ĐIện
045300 SUNGWOOTECH
2700.000.75%20.00Bán37.406K24.462B5.34502.28Sản xuất Thiết bị ĐIện
045340 TSB
2320.001.31%30.00Bán86.267K19.855B311.14Phần cứng xử lý máy tính
045660 ATEC
7490.00-1.19%-90.00Bán692.210K60.892B13.19574.74Thiết bị/ Công cụ điện
045890 GV
1895.0012.46%210.00Bán4.655M71.436B-678.53Thiết bị/ Công cụ điện
046310 BG T&A
2020.001.51%30.00Bán378.522K31.540B18.20119.34Thiết bị Viễn thông
046390 SAMHWA NWS
1090.001.87%20.00Bán281.371K43.473B13.69Thiết bị Viễn thông
046890 SSC
11700.00-0.43%-50.00Bán1.149M671.648B19.56600.97Bán dẫn
046970 WOORIRO
1510.00-4.13%-65.00Bán582.138K39.941B-236.36Thiết bị Viễn thông
047310 POWER LOGICS
6300.000.00%0.00Bán1.467M216.852B3.911610.67Linh kiện Điện tử
047810 KOREA AEROSPACE
20900.001.70%350.00Bán729.919K2037.230B11.761748.17Hàng không vũ trụ & Quốc phòng
048410 HDBIO
8030.000.75%60.00Bán1.609M288.387B348.2122.89Thiết bị ngoại vi máy tính
048770 TPC
2065.006.44%125.00Bán278.354K27.837B-312.16Linh kiện Điện tử
048870 SYNERGY INNOVATION
1405.001.08%15.00Bán345.958K91.622B29.77105.91Truyền thông máy tính
049080 GIGALANE
780.00-1.89%-15.00Bán445.855K40.773B-887.74Bán dẫn
049470 SGA
445.002.06%9.00Bán262.867K21.354B-707.71Phần cứng xử lý máy tính
049520 UIL
3630.00-0.27%-10.00Bán159.660K76.175B9.17397.11Thiết bị Viễn thông
049630 JAEYOUNG
667.00-0.30%-2.00Bán1.287M48.554B7.6187.86Sản xuất Thiết bị ĐIện
050090 PHOENIX MATERIALS
485.000.41%2.00Bán564.871K33.378B-31.91Linh kiện Điện tử
050110 CAMMSYS
2120.000.24%5.00Bán3.529M141.543B41.9950.36Linh kiện Điện tử
050760 S POLYTECH
2520.00-0.79%-20.00Bán351.667K39.569B680.86Linh kiện Điện tử
050890 SOLID
4690.00-0.42%-20.00Bán2.655M243.021B52.2990.08Truyền thông máy tính
051360 TOVIS
6750.001.35%90.00Bán266.073K103.075B4.741404.83Thiết bị/ Công cụ điện
051370 INTERFLEX
8970.000.56%50.00Bán158.986K209.248B-1211.85Linh kiện Điện tử
051390 YW CO.,LTD
3055.000.83%25.00Bán11.929K27.523B208.58Thiết bị Viễn thông
051980 CENTRALBIO
615.0016.48%87.00Mua1.236M28.016B-148.34Truyền thông máy tính
052300 W HOLDING COMPANY
205.000.49%1.00Bán4.473M36.517B-234.2338.00Thiết bị Viễn thông
052330 KORTEK
8200.00-0.73%-60.00Bán89.796K121.933B3.982077.70Thiết bị/ Công cụ điện
052420 OSUNG ADVANCED MATERIALS
1715.003.31%55.00Bán2.606M106.272B8.23240.77Bán dẫn
052710 AMOTECH
18000.002.56%450.00Bán181.485K175.381B104.81167.45Linh kiện Điện tử
052860 I&C
2810.000.90%25.00Bán276.930K47.562B7.00397.64Bán dẫn
052900 KMH HITECH
720.00-3.74%-28.00Bán1.148M33.208B6.72111.25Bán dẫn
053450 SEKONIX
4085.003.42%135.00Bán333.399K47.544B-1503.48Linh kiện Điện tử
053610 PROTEC
12950.000.00%0.00Bán158.797K134.080B3847.03Bán dẫn
053700 SAMBO MOTORS
3000.000.67%20.00Bán123.573K48.401B152.10156.65Thiết bị/ Công cụ điện
054040 KCI
1920.00-2.78%-55.00Bán119.286K29.339B3.98496.00Linh kiện Điện tử
054210 ELENTEC
3225.001.42%45.00Bán349.840K70.903B3.211126.56Linh kiện Điện tử
054450 TELECHIPS
6150.002.50%150.00Bán212.552K77.134B9.05662.94Bán dẫn
054620 APS HOLDINGS
6330.001.12%70.00Bán470.338K116.433B-159.60Bán dẫn
054630 ADCHIPS
640.00-1.39%-9.00Bán1.264M28.529B-305.84Sản xuất Thiết bị ĐIện
056190 SFA
31200.003.31%1000.00Bán230.164K1045.490B7.673939.74Sản xuất Thiết bị ĐIện
056360 COWEAVER
7330.00-0.27%-20.00Bán498.234K68.510B2187.14Thiết bị Viễn thông
057500 SKC SOLMICS
2285.002.47%55.00Bán339.751K140.429B343.946.48Bán dẫn
057540 OMNISYSTEM
1335.000.75%10.00Bán464.354K54.273B2.91454.77Thiết bị/ Công cụ điện
058220 ARION
275.00-14.33%-46.00Bán1.641M10.718B-207.08Thiết bị/ Công cụ điện
058420 J WAY
1045.002.96%30.00Bán123.327K21.541B-134.8922.00Thiết bị/ Công cụ điện
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất