Năng lượng Mỏ (Khu vực)

10
Cổ phiếu
25664.913B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.554M
Khối lượng
+2.95%
Thay đổi
+4.49%
Hiệu suất Tháng
−15.08%
Hiệu suất Năm
+8.63%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
002960HANKOOK SHELL OIL
234000KRW1.08%2500KRW
Theo dõi
1.734K405.756M299.65BKRW10.7021627.10KRW108
003240TAEKWANG IND
745000KRW0.81%6000KRW
Mua
710528.95M616.074BKRW9.4877942.98KRW1.451K
003580HLB GLOBAL
6010KRW0.33%20KRW
Theo dõi
138.472K832.217M248.237BKRW−299.16KRW45
003650MICHANG OIL
75600KRW1.20%900KRW
Mua
57543.47M113.02BKRW4.7115862.00KRW84
006730SEOBU T&D
8000KRW0.76%60KRW
Mua
306.315K2.451B468.217BKRW9.28855.47KRW531
010950S-OIL
90600KRW2.60%2300KRW
Mua
544.578K49.339B10.229TKRW4.7518587.91KRW3.154K
014530KUKDONG OIL & CHEM
3715KRW0.41%15KRW
Mua
87.403K324.702M122.725BKRW6.08608.85KRW
060900DGP
600KRW−0.33%−2KRW
Bán
3.069M1.841B111.979BKRW−60.85KRW53
065420SI
504KRW−0.20%−1KRW
Theo dõi
1.167M588.237M34.644BKRW27.2018.56KRW7
096770SK INNOVATION
169000KRW2.80%4600KRW
Mua
494.824K83.625B13.421TKRW6.3626213.10KRW1.353K