Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: năng lượng mỏ

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, năng lượng mỏ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SK INNOVATION, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như KUKDONG OIL & CHEM và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
096770SK INNOVATION
8.98 T KRW103800 KRW−2.26%345.437 K0.8140.002594.69 KRW−85.02%0.00%
Mua
010950S-OIL
8.833 T KRW76800 KRW+1.86%549.006 K1.349.438147.99 KRW−54.92%2.21%
Sức mua mạnh
0003240TAEKWANG IND
523.494 B KRW622000 KRW−0.16%5250.61−21984.01 KRW−105.41%0.28%
0006730SEOBU T&D
462.766 B KRW7070 KRW−2.88%312.224 K4.273.332125.21 KRW+730.68%0.64%
Sức mua mạnh
002960HANKOOK SHELL OIL
350.35 B KRW269500 KRW+1.89%7.877 K2.079.3728753.17 KRW+39.88%9.28%
0003580HLB GLOBAL
321.86 B KRW7230 KRW−0.28%470.019 K0.32−538.33 KRW−97.03%0.00%
0014530KUKDONG OIL & CHEM
142.758 B KRW4240 KRW+7.89%15.863 M10.559.67438.51 KRW−26.05%4.72%
0003650MICHANG OIL
118.012 B KRW78000 KRW+2.77%14.017 K3.972.4831491.60 KRW+103.76%3.59%
0060900DGP
32.831 B KRW1300 KRW−2.40%34.294 K0.40−333.19 KRW+66.10%0.00%
0065420SI
18.321 B KRW256 KRW+3.64%4.824 M4.29−129.91 KRW−818.08%0.00%