Tài chính (Khu vực)

145
Cổ phiếu
145878.430B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.049M
Khối lượng
−3.65%
Thay đổi
−10.47%
Hiệu suất Tháng
−8.83%
Hiệu suất Năm
−7.27%
Hiệu suất YTD
           
000060 MERITZ INSURANCE
15350.00-3.15%-500.00Bán127.458K1767.010B6.552418.35Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000370 HANWHA GENERAL INS
2390.00-6.27%-160.00Bán540.967K297.684B-265.15Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000400 LOTTE INSURANCE
1760.00-8.81%-170.00Bán1.825M596.582B4.20459.441748.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000540 HEUNGKUK F&M INS
2870.00-3.69%-110.00Sức bán mạnh30.363K193.732B4.25701.91Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000810 SAMSUNG F & M INS
217500.00-3.33%-7500.00Bán90.649K9564.630B12.5817886.745833.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
001200 EUGENEIS
2430.00-3.19%-80.00Mua500.870K243.066B5.66443.54Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001270 BOOKOOK SECU
20450.00-0.24%-50.00Bán3.624K182.507B7.532721.70Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001290 SANGSANGININV&SEC
1285.00-4.10%-55.00Bán311.037K126.007B-206.99Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001450 HYUNDAI M&F INS
22450.00-2.81%-650.00Bán335.766K1841.890B7.802959.974189.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
001500 HMSEC
9420.00-2.89%-280.00Sức bán mạnh75.593K284.570B4.222301.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001510 SK SECU
595.00-3.88%-24.00Bán2.110M285.548B8.5872.13Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001720 SHINYOUNG SECU
53100.00-1.12%-600.00Sức bán mạnh5.649K463.531B9.585605.67Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001750 HANYANG SECU
8740.00-3.21%-290.00Mua45.846K114.938B6.821324.08Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003460 YUHWA SECU
11850.00-0.84%-100.00Bán2.818K147.114B26.83445.3359.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003470 YUANTA SECURITIES
2835.00-6.59%-200.00Bán653.428K623.668B8.43361.83Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003530 H.I.S.C
2005.00-4.07%-85.00Sức bán mạnh685.057K455.768B5.07412.37Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003540 DAISHIN SECU
11000.00-3.51%-400.00Bán152.058K790.054B10.101139.41Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003690 KOREAN RE
8830.00-2.43%-220.00Bán358.322K1039.560B6.351424.48Bảo hiểm nhiều Rủi ro
005830 DB INSURANCE
42900.00-3.60%-1600.00Bán238.331K2816.780B7.126247.494617.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
005940 NHIS
11300.00-5.44%-650.00Bán1.791M3580.020B9.681234.07535.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
006220 JEJU BK
3840.00-2.17%-85.00Bán21.323K126.106B5.46718.73Ngân hàng khu vực
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
7180.00-5.03%-380.00Bán2.643M5212.400B9.48797.444557.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
007330 PUREUN S.BK.
7410.00-2.50%-190.00Bán29.984K93.127B5.351420.08Ngân hàng tiết kiệm
007720 DAEMYUNG CORPORATION
1485.00-6.01%-95.00Bán708.407K159.264B-242.14303.00Phát triển Bất động sản
008560 MERITZ SECU
3445.00-2.41%-85.00Bán2.269M2026.830B4.64853.02Ngân hàng / Môi giới đầu tư
010050 WIB
598.00-1.81%-11.00Bán2.209M410.548B10.1460.07136.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
012630 HDC HOLDINGS
10400.00-5.88%-650.00Bán448.990K635.619B2.574304.6220.00Phát triển Bất động sản
013120 DONGWON
3925.00-1.88%-75.00Sức bán mạnh108.816K363.232B3.351194.70199.00Phát triển Bất động sản
016360 SAMSUNG SECU
36350.00-4.59%-1750.00Bán390.860K3402.330B10.023802.892293.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
016610 DBFI
3950.00-3.54%-145.00Bán167.663K169.651B4.71869.20Ngân hàng / Môi giới đầu tư
019550 SBI INVESTMENT KOREA
684.00-4.34%-31.00Sức bán mạnh623.715K115.217B21.2733.6238.00Tập đoàn Tài chính
019660 GLOBON
2880.00-2.70%-80.00Sức bán mạnh190.646K86.086B-270.0712.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
021080 ATINUM INVESTMENT
1990.00-3.16%-65.00Bán338.032K98.629B60.7533.8322.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
021880 MASON CAPITAL
301.00-3.53%-11.00Sức bán mạnh289.027K30.945B-55.2118.00Tài chính/Cho thuê
023460 CNH
1975.00-4.13%-85.00Mua283.358K74.516B25.2581.586.00Tài chính/Cho thuê
023760 HKCAPITAL
512.00-2.85%-15.00Sức bán mạnh854.759K164.441B4.71112.00Tài chính/Cho thuê
024110 IBK
10700.00-3.60%-400.00Bán2.283M6406.440B4.732346.7213150.00Ngân hàng khu vực
027360 AJU IB INVESTMENT
1290.00-1.90%-25.00Mua1.138M156.109B4.41298.3945.00Tập đoàn Tài chính
027830 DAESUNG PE
1940.00-6.28%-130.00Bán590.394K82.800B-60.3317.00Tập đoàn Tài chính
029780 SAMSUNG CARD
36900.00-3.78%-1450.00Bán75.226K4092.360B11.613303.622055.00Tài chính/Cho thuê
030210 KTBSEC
2255.00-4.04%-95.00Bán419.133K141.738B6.14384.81Ngân hàng / Môi giới đầu tư
030610 KYOBO SECURITIES
8780.00-3.09%-280.00Bán103.907K316.252B3.762410.61Ngân hàng / Môi giới đầu tư
032830 SAMSUNG LIFE
71200.00-2.86%-2100.00Sức bán mạnh346.698K13162.800B14.395092.535420.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
033660 AJU CAPITAL
12400.00-4.98%-650.00Mua20.240K746.390B7.511736.97Tài chính/Cho thuê
034310 NICE
21550.00-2.27%-500.00Mua77.002K835.305B12.391779.08Tài chính/Cho thuê
034810 HAESUNG
9940.00-1.58%-160.00Bán24.652K98.778B75.77133.30Phát triển Bất động sản
034830 KOREIT
2010.00-1.23%-25.00Bán459.008K483.807B3.94517.07Quỹ Đầu tư Bất động sản
039490 KIWOOM
72100.00-7.09%-5500.00Bán161.128K1931.690B8.2210227.27Ngân hàng / Môi giới đầu tư
041190 WTIC
2725.000.55%15.00Bán3.193M206.424B19.39139.7312.00Tài chính/Cho thuê
053580 WEBCASH
43600.00-6.03%-2800.00Bán70.490K307.686B37.411244.42232.00Ngân hàng khu vực
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
40150.00-2.55%-1050.00Sức bán mạnh1.464M18965.100B5.896996.50166.00Tập đoàn Tài chính
058650 SEAH HOLDINGS
72900.00-2.02%-1500.00Sức bán mạnh871297.533B32.542286.07Tập đoàn Tài chính
068400 SK RENT A CAR
11400.00-3.80%-450.00Bán122.992K412.413B59.50205.50Tài chính/Cho thuê
071050 KIH
69500.00-6.33%-4700.00Bán299.543K4333.040B7.1010449.2355.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
078020 EBEST IS
5100.00-2.86%-150.00Sức bán mạnh458.061K264.630B5.88893.50479.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
079440 ORANGE LIFE
27500.001.10%300.00Bán1.112M2214.140B8.593167.84Bảo hiểm nhiều Rủi ro
082640 TONGYANG LIFE
3530.00-3.55%-130.00Bán181.376K570.444B4.34843.13Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
085620 MIRAE ASSET LIFE
3700.00-2.89%-110.00Sức bán mạnh140.197K527.593B4.20971.08Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
086790 HANA FINANCIAL GR
33850.00-3.56%-1250.00Sức bán mạnh936.529K10233.900B4.507834.27126.00Ngân hàng khu vực
088350 HANWHA LIFE
2110.00-4.74%-105.00Sức bán mạnh2.947M1664.330B9.03245.403931.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
088980 MKIF
11500.00-0.86%-100.00Bán644.102K4048.910B16.55701.06Quản lý Đầu tư
092230 KPX HOLDINGS
52700.00-1.50%-800.00Sức bán mạnh2.218K218.596B13.364004.94Ngân hàng / Môi giới đầu tư
100250 CHINYANG HOLDINGS
2510.00-1.76%-45.00Sức bán mạnh76.612K140.002B19.35132.03Ngân hàng / Môi giới đầu tư
100790 MIRAE ASSET VENTURE
3055.00-6.00%-195.00Bán292.792K149.503B20.00Tập đoàn Tài chính
105560 KBFINANCIALGROUP
44500.00-4.71%-2200.00Bán1.494M18088.300B6.217570.82185.00Ngân hàng khu vực
138040 MERITZ FINANCIAL
10200.00-3.32%-350.00Bán164.526K1437.300B4.652415.48Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
138930 BNK FINANCIAL GROUP
6910.00-4.56%-330.00Sức bán mạnh1.024M2359.660B5.071426.91149.00Ngân hàng khu vực
139130 DGB FINANCIAL GROUP
6640.00-3.77%-260.00Sức bán mạnh1.041M1167.110B3.152189.00Các Ngân hàng lớn
175330 JB FINANCIAL GROUP
5150.00-2.46%-130.00Sức bán mạnh331.996K1026.140B3.411549.30Ngân hàng khu vực
190650 KOREA ASSET SEC
9450.00-0.53%-50.00Bán48.743KNgân hàng / Môi giới đầu tư
204620 GLOBAL TAX FREE
3500.00-11.05%-435.00Sức bán mạnh1.022M139.746B101.67138.00Quản lý Đầu tư
210980 SK D&D
27550.00-3.16%-900.00Bán12.396K540.253B42.74665.59Phát triển Bất động sản
215100 ROBOROBO
4310.00-5.79%-265.00Sức bán mạnh391.625K79.318B51.4388.9644.00Quản lý Đầu tư
217500 RUSSELL
1970.00-3.90%-80.00Bán234.066K59.466B-8.8049.00Tài chính/Cho thuê
220260 CHEMTROS
2890.00-5.86%-180.00Sức bán mạnh454.642K80.812B130.7135.08123.00Quản lý Đầu tư
225590 FASHION PLATFORM
1235.00-5.36%-70.00Sức bán mạnh126.454K33.417B11.68111.7456.00Tập đoàn Tài chính
226340 BONNE
3690.00-10.00%-410.00Sức bán mạnh834.183K125.868B1246.203.2934.00Quản lý Đầu tư
226360 EXT
2965.00-5.12%-160.00Sức bán mạnh499.794K89.767B33.66191.1645.00Tài chính/Cho thuê
226440 HANSONGNEOTECH
1405.008.08%105.00Mua10.287M50.490B-1.9792.00Tập đoàn Tài chính
234340 SETTLEBANK
28300.00-5.82%-1750.00Bán81.366K278.473B21.481411.17Ngân hàng khu vực
241520 DSC INVESTMENT
3130.00-4.86%-160.00Bán144.879K59.613B9.34384.7213.00Quản lý Đầu tư
246690 TSINVESTMENT
2580.00-5.15%-140.00Theo dõi219.363K60.985B14.89195.6216.00Tập đoàn Tài chính
252500 SEWHA P&C
3045.00-9.64%-325.00Bán938.819K67.813B33.68100.69Tập đoàn Tài chính
253590 NEOSEM
1390.00-1.07%-15.00Mua393.962K51.676B-84.911.00Tập đoàn Tài chính
263770 UST
3785.000.93%35.00Mua436.872K88.173B56.1366.81Quản lý Đầu tư
264850 ELENSYS
1875.000.27%5.00Bán34.835K50.587B150.2112.45170.00Tập đoàn Tài chính
267320 KYOBO 7 SPAC
2055.00-0.24%-5.00Bán53.584K8.281B-6.39Tập đoàn Tài chính
270520 HANAFINANCIAL10SPAC
1985.00-0.75%-15.00Bán65.742K9.204B208.209.611.00Tập đoàn Tài chính
273060 NH SPAC XII
2050.00-0.24%-5.00Bán3.300K15.433B91.0022.580.00Tập đoàn Tài chính
276920 IBKS NO.7 SPAC
2065.00-0.24%-5.00Bán1.791K7.556B161.6212.81Tập đoàn Tài chính
277070 LINDEMAN ASIA
4330.00-3.24%-145.00Bán47.446K60.413B15.10296.4115.00Quản lý Đầu tư
277480 SHINHAN 4TH SPAC
2035.00-0.73%-15.00Sức bán mạnh3.231K12.320B87.5023.430.00Tập đoàn Tài chính
279410 HA SPAC 4TH
2040.000.25%5.00Bán24.122K7.112B185.1810.990.00Tài chính/Cho thuê
281410 KOREA NO.6 SPAC
2055.00-0.24%-5.00Bán1009.291B125.1816.460.00Tập đoàn Tài chính
281740 DONGBU NO.5 SPAC
2000.00-0.74%-15.00Bán42.022K9.753B102.6619.63Tập đoàn Tài chính
287410 YUANTA SPAC 3
2045.000.00%0.00Sức bán mạnh840Tài chính/Cho thuê
289080 SV INVESTMENT
1700.00-5.56%-100.00Sức bán mạnh612.065K95.821B-41.7639.00Quản lý Đầu tư
291210 KOREA NO.7 SPAC
2080.00-0.24%-5.00Mua1.686KTập đoàn Tài chính
291230 SAMSUNG SPAC 2
2040.000.00%0.00Theo dõi1.149KTài chính/Cho thuê
293580 NAU IB CAPITAL
4310.00-1.93%-85.00Sức bán mạnh11.230K41.526B23.85184.27Quản lý Đầu tư
299170 IBKS NO.10 SPAC
2045.00-0.24%-5.00Bán101Tập đoàn Tài chính
306620 DB FINANCE NO.6 SPAC
2330.00-0.43%-10.00Mua43.523KTập đoàn Tài chính
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2035.00-0.73%-15.00Bán2.501KTập đoàn Tài chính
307160 HANAMUST6SPAC
2050.000.24%5.00Bán4.447KTập đoàn Tài chính
307180 IL SCIENCE
1960.00-1.51%-30.00Bán106.244KTài chính/Cho thuê
307280 KYOBO 8 SPAC
2045.000.00%0.00Bán845Tập đoàn Tài chính
307750 DAISHINBALANCE NO.6
2045.000.00%0.00Mua1.471KTập đoàn Tài chính
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2030.00-0.25%-5.00Mua100Tập đoàn Tài chính
307930 COMPANY K PARTNERS
6970.00-5.04%-370.00Sức bán mạnh135.257K114.577B21.53340.8714.00Tập đoàn Tài chính
309930 SAMSUNG MUST SPAC 3
2035.00-1.21%-25.00Bán161Tập đoàn Tài chính
310200 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 2
2035.000.99%20.00Mua6.043K45.061BTập đoàn Tài chính
310840 NH SPAC 13
2045.000.00%0.00Bán2.017KTài chính/Cho thuê
310870 KOREA NO.8 SPAC
2040.000.00%0.00Bán249Tài chính/Cho thuê
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2050.000.00%0.00Mua50Tập đoàn Tài chính
313750 YUANTA SPAC 4
2055.000.24%5.00Mua260Tập đoàn Tài chính
316140 WOORIFINANCIALGROUP
10350.00-4.17%-450.00Sức bán mạnh2.165M7800.490B4.162597.0915536.00Các Ngân hàng lớn
317030 KB NO.17 SPAC
2030.00-0.25%-5.00Bán1.883KTài chính/Cho thuê
317240 HI-4 SPAC
2055.00-0.24%-5.00Bán4.581KTập đoàn Tài chính
317320 HANWHA SBI SPAC
2815.00-4.41%-130.00Bán529.905KTập đoàn Tài chính
319400 NH SPAC 14
2015.000.00%0.00Theo dõi10.415KTập đoàn Tài chính
320000 HANA13SPAC
2075.000.00%0.00Mua206Tập đoàn Tài chính
321260 EUGENE SPAC IV
2025.00-0.74%-15.00Bán11.406KTập đoàn Tài chính
322780 DB FINANCE NO.7 SPAC
2040.000.00%0.00Bán5529.282BTập đoàn Tài chính
323210 EBEST IAN SPAC 1
2015.00-0.25%-5.00Bán4.176KTập đoàn Tài chính
323230 SHINHAN 5TH SPAC
2020.000.00%0.00Bán13.519KTài chính/Cho thuê
323280 SHT-5 SPAC
2045.00-0.73%-15.00Bán7.587KTập đoàn Tài chính
323940 KB NO.18 SPAC
2010.000.00%0.00Bán32.112KTập đoàn Tài chính
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2010.00-0.25%-5.00Bán2.146KTập đoàn Tài chính
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2000.000.00%0.00Bán7.416KTập đoàn Tài chính
330990 KB NO.19 SPAC
2015.00-0.25%-5.00Bán109Tập đoàn Tài chính
331380 EUGENE SPAC V
2015.000.00%0.00Mua5.202KTài chính/Cho thuê
331520 KYOBO 9 SPAC
2025.000.00%0.00Bán303Tài chính/Cho thuê
332290 DAISHINBALANCENO.7 SPAC
2015.000.00%0.00Mua1.103KTập đoàn Tài chính
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2010.00-0.25%-5.00Bán17.272KTập đoàn Tài chính
333430 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 4
2010.00-0.25%-5.00Mua6.417KTập đoàn Tài chính
335870 IBKS NO.12 SPAC
2070.00-0.24%-5.00Mua378Tập đoàn Tài chính
335890 IBKS NO.11 SPAC
2015.000.00%0.00Sức mua mạnh2.010KTập đoàn Tài chính
336060 YUANTA SPAC V
2000.00-0.50%-10.00Bán3.567KTài chính/Cho thuê
336570 DAISHINBALANCENO.8 SPAC
2005.00-0.25%-5.00Bán1.583KTập đoàn Tài chính
337450 SK NO.5 SPAC
2010.000.00%0.00Bán911Tập đoàn Tài chính
339950 NH SPAC 15
2010.000.00%0.00Mua8.170KTập đoàn Tài chính
340120 HI-5 SPAC
2015.000.25%5.00Mua58Tập đoàn Tài chính
340360 YUANTA SPAC 6
2010.000.00%0.00Mua41Tập đoàn Tài chính
340440 HANWHAPLUSNO1SPAC
2010.00-0.25%-5.00Bán22.076KTập đoàn Tài chính
900310 COLORAY
1755.00-9.77%-190.00Sức bán mạnh1.072M105.030B4.11472.87Tập đoàn Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất