Tài chính (Khu vực)

158
Cổ phiếu
175561.642B
Giá trị vốn hóa thị trường
834.069K
Khối lượng
−0.57%
Thay đổi
−1.54%
Hiệu suất Tháng
+51.20%
Hiệu suất Năm
+23.15%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000060 MERITZ INSURANCE
18250.00-0.27%-50.00Mua6.589K2126.597B4.494053.72Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000370 HANWHA GENERAL INS
4670.001.30%60.00Mua90.057K538.166B7.19641.11Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000400 LOTTE INSURANCE
1975.00-1.00%-20.00Bán75.654K624.402B-0.731239.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000540 HEUNGKUK F&M INS
4495.00-1.53%-70.00Bán60.239K297.166B7.58594.061201.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000810 SAMSUNG F & M INS
216000.000.47%1000.00Sức mua mạnh6.874K8836.788B8.8423869.565818.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
001200 EUGENEIS
4495.00-0.44%-20.00Bán68.472K428.845B4.88935.71796.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001270 BOOKOOK SECU
25300.000.00%0.00Mua169217.239B3.158042.78276.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001290 SANGSANGININV&SEC
1355.00-0.73%-10.00Bán8.002K131.801B54.4227.83Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001450 HYUNDAI M&F INS
24100.00-0.41%-100.00Bán38.480K1921.831B5.414471.994045.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
001500 HMSEC
13500.00-0.37%-50.00Bán5.203K415.835B5.423278.49Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001510 SK SECU
1015.00-0.98%-10.00Bán659.714K450.222B11.1693.16861.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001720 SHINYOUNG SECU
63900.000.31%200.00Mua12517.642B2.8222557.79664.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001750 HANYANG SECU
16450.00-1.20%-200.00Mua4.373K211.294B3.474789.55Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003460 YUHWA SECU
2715.00-0.55%-15.00Bán2.851K168.470B13.31207.7664.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003470 YUANTA SECURITIES
4680.00-0.53%-25.00Bán57.886K987.773B1018.421704.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003530 H.I.S.C
4770.000.74%35.00Bán148.520K1102.371B6.99693.621102.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003540 DAISHIN SECU
18850.000.27%50.00Sức mua mạnh3.896K1172.886B6.392947.451430.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003690 KOREAN RE
9550.00-0.83%-80.00Mua35.251K967.466B6.861379.97378.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
004150 HANSOL HOLDINGS
4700.00-0.11%-5.00Mua12.253K196.600B22.58207.2440.00Tập đoàn Tài chính
005110 HANCHANG
1450.00-3.01%-45.00Mua307.206K102.478B-110.03Ngân hàng khu vực
005830 DB INSURANCE
50400.000.40%200.00Mua5.443K2987.163B4.8410285.974691.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
005940 NHIS
12550.000.00%0.00Bán23.404K3745.662B4.712677.733044.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
006220 JEJU BK
7190.000.28%20.00Bán11.842K234.540B13.23551.59Ngân hàng khu vực
006800 MIRAE ASSET SEC
9370.00-0.11%-10.00Bán111.333K5298.324B7.651235.984029.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
007330 PUREUN S.BK.
17100.00-0.58%-100.00Bán7.991K205.908B10.841600.54130.00Ngân hàng tiết kiệm
008560 MERITZ SECU
4470.00-0.11%-5.00Mua136.183K2866.991B4.791019.121449.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
010050 WIB
1015.00-2.87%-30.00Bán1.700M944.065B12.2188.47191.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
012630 HDC HOLDINGS
12750.000.39%50.00Bán42.756K707.205B6.312042.8518.00Phát triển Bất động sản
012700 LEADCORP
10550.00-0.94%-100.00Mua35.572K278.984B5.981823.10399.00Tập đoàn Tài chính
013120 DONGWON
6010.000.17%10.00Bán20.354K543.940B3.981504.97202.00Phát triển Bất động sản
015020 E-STARCO
4325.002.49%105.00Mua445.811K165.481B-10.9234.00Phát triển Bất động sản
016360 SAMSUNG SECU
43550.00-0.46%-200.00Bán22.269K3951.525B5.068750.542530.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
016610 DBFI
7210.00-0.28%-20.00Bán5.963K304.502B2.273242.25Ngân hàng / Môi giới đầu tư
019550 SBI INVESTMENT KOREA
1735.00-0.29%-5.00Bán111.002K289.251B16.82106.7139.00Tập đoàn Tài chính
019660 GLOBON
4495.00-0.55%-25.00Mua40.707K146.293B-183.9910.00Quản lý Đầu tư
021080 ATINUM INVESTMENT
4275.000.94%40.00Bán94.603K205.817B10.82397.8227.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
021880 MASON CAPITAL
725.00-0.96%-7.00Mua34.872K113.388B36.4720.56Tài chính/Cho thuê
023460 CNH
3805.001.87%70.00Sức mua mạnh40.802K124.865B2.691333.07Tài chính/Cho thuê
023760 HKCAPITAL
1005.00-0.50%-5.00Mua128.956K319.832B8.77116.82202.00Tài chính/Cho thuê
024110 IBK
10400.000.00%0.00Mua98.511K7815.156B5.222012.83Ngân hàng khu vực
027360 AJU IB INVESTMENT
7010.000.43%30.00Bán62.659K815.002B14.04502.9152.00Tập đoàn Tài chính
027830 DAESUNG PE
4620.000.98%45.00Mua153.586K187.400B141.3533.15Tập đoàn Tài chính
029780 SAMSUNG CARD
33500.00-0.15%-50.00Bán13.755K3633.499B8.553982.892051.00Tài chính/Cho thuê
030210 KTBSEC
7530.00-1.31%-100.00Mua68.754K447.400B3.821983.27405.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
030610 KYOBO SECURITIES
8740.00-0.34%-30.00Bán7.668K559.325B3.002933.21924.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
032830 SAMSUNG LIFE
79400.00-0.38%-300.00Bán15.824K14258.238B6.7111827.335273.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
033660 WOORI FINANCIAL CAPITAL
11850.000.00%0.00Mua3.342K665.782B9.881215.03615.00Tài chính/Cho thuê
034310 NICE
18850.00-0.53%-100.00Mua6.235K729.075B25.39762.0451.00Tài chính/Cho thuê
034810 HAESUNG
16450.000.92%150.00Mua16.126K419.703B0.7422257.9569.00Phát triển Bất động sản
034830 KOREIT
2315.00-0.22%-5.00Bán33.233K537.040B7.61309.60225.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
039490 KIWOOM
129000.00-0.77%-1000.00Mua7.532K3326.986B3.5038205.56Ngân hàng / Môi giới đầu tư
041190 WTIC
7680.000.92%70.00Bán364.690K610.510B5.091540.3712.00Tài chính/Cho thuê
053580 WEBCASH
35100.00-0.14%-50.00Bán2.786K469.206B24.211476.03252.00Ngân hàng khu vực
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
40300.000.00%0.00Bán81.150K21051.173B5.767073.70Tập đoàn Tài chính
058650 SEAH HOLDINGS
103500.000.98%1000.00Mua138414.806B-42371.2558.00Tập đoàn Tài chính
068400 SK RENT A CAR
13250.00-1.85%-250.00Bán28.466K626.630B28.71480.65598.00Tài chính/Cho thuê
071050 KIH
103500.00-0.48%-500.00Bán10.900K6033.206B4.4523608.26Ngân hàng / Môi giới đầu tư
078020 EBEST IS
8190.00-0.49%-40.00Bán13.154K417.359B4.032400.57562.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
082640 TONGYANG LIFE
5520.00-0.90%-50.00Mua11.675K866.574B5.051100.10999.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
085620 MIRAE ASSET LIFE
4335.000.23%10.00Mua13.379K557.133B15.63295.76Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
086790 HANA FINANCIAL GR
45150.000.33%150.00Mua71.188K13266.138B4.819451.16128.00Ngân hàng khu vực
088350 HANWHA LIFE
3710.00-0.13%-5.00Theo dõi260.580K2859.040B7.71495.934071.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
088980 MKIF
12650.000.40%50.00Sức mua mạnh65.263K4689.620BQuản lý Đầu tư
092130 E-CREDIBLE
21600.00-0.46%-100.00Sức bán mạnh266262.550B20.471064.80172.00Ngân hàng khu vực
092230 KPX HOLDINGS
71500.000.14%100.00Mua163292.550B-8039.1018.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
100250 CHINYANG HOLDINGS
3310.00-1.05%-35.00Mua18.371K183.290B8.35400.534.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
100790 MIRAE ASSET VENTURE
8000.000.00%0.00Bán7.801K368.181B7.631050.1833.00Tập đoàn Tài chính
105560 KBFINANCIALGROUP
55300.00-0.36%-200.00Bán98.700K21741.596B5.5810169.91Ngân hàng khu vực
138040 MERITZ FINANCIAL
18500.00-0.80%-150.00Mua7.708K2490.418B4.554270.9720.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
138930 BNK FINANCIAL GROUP
7540.001.34%100.00Mua148.734K2442.970B4.511668.2697.00Ngân hàng khu vực
139130 DGB FINANCIAL GROUP
8940.000.22%20.00Bán19.449K1527.387B4.282108.73Các Ngân hàng lớn
175330 JB FINANCIAL GROUP
7200.000.14%10.00Bán11.357K1412.882B3.711958.5579.00Ngân hàng khu vực
190650 KOREA ASSET SEC
12600.000.40%50.00Mua11.204KNgân hàng / Môi giới đầu tư
204620 GLOBAL TAX FREE
3740.00-2.48%-95.00Bán126.133K187.279B-145.18Quản lý Đầu tư
210980 SK D&D
35500.00-0.70%-250.00Bán3.704K859.938B252.00Phát triển Bất động sản
215100 ROBOROBO
4405.001.15%50.00Bán10.025K102.593B-125.5140.00Quản lý Đầu tư
217500 RUSSELL
5160.000.98%50.00Bán32.546K145.620B75.1766.7850.00Tài chính/Cho thuê
220260 CHEMTROS
6140.00-0.32%-20.00Bán13.093K166.255B77.8681.26136.00Quản lý Đầu tư
225590 FASHION PLATFORM
1720.00-1.99%-35.00Mua33.888K45.068B54.8632.0869.00Tập đoàn Tài chính
226340 BONNE
3540.00-2.88%-105.00Bán145.006K116.965B-8.6260.00Quản lý Đầu tư
226360 KH E&T
2070.00-2.82%-60.00Bán102.251K117.620B-818.5380.00Tài chính/Cho thuê
226440 HANSONGNEOTECH
1860.00-1.59%-30.00Mua262.599K95.775B-39.8775.00Tập đoàn Tài chính
234340 SETTLEBANK
34400.00-0.43%-150.00Bán5.438K307.691B24.781468.71120.00Ngân hàng khu vực
241520 DSC INVESTMENT
5600.00-1.06%-60.00Bán30.523K157.306B8.79943.1415.00Quản lý Đầu tư
244920 A PLUS ASSET
8170.00-0.37%-30.00Bán18.777K167.523B7.84945.36400.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
246690 TSINVESTMENT
4060.000.00%0.00Bán62.290K162.576B17.66241.5413.00Tập đoàn Tài chính
252500 SEWHA P&C
4225.00-1.40%-60.00Bán17.475K87.433B28.65151.6592.00Tập đoàn Tài chính
253590 NEOSEM
3295.000.30%10.00Mua7.934K121.249B27.95119.8790.00Tập đoàn Tài chính
263770 UST
6510.00-0.76%-50.00Bán13.022K158.475B32.83205.3367.00Quản lý Đầu tư
267320 NAINTECH
4665.000.11%5.00Mua51.547K178.650B-52.4897.00Tập đoàn Tài chính
273060 WISE BIRDS
2140.001.66%35.00Mua89.800K100.099B-43.44Tập đoàn Tài chính
277070 LINDEMAN ASIA
6790.00-0.59%-40.00Bán1.741K89.361B19.33347.0714.00Quản lý Đầu tư
284620 KAINOSMED
3900.00-0.89%-35.00Mua16.898K20.767B2.00Tập đoàn Tài chính
289080 SV INVESTMENT
4330.000.23%10.00Bán33.338K229.971B631.446.8435.00Quản lý Đầu tư
291230 SAMSUNG SPAC 2
6610.00-1.49%-100.00Mua129.860KTài chính/Cho thuê
293580 NAU IB CAPITAL
12750.00-1.54%-200.00Bán2.813K126.136B13.68977.7118.00Quản lý Đầu tư
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2050.00-0.73%-15.00Bán50.134KTập đoàn Tài chính
307160 HANAMUST6SPAC
2075.000.00%0.00Bán24.037KTập đoàn Tài chính
307180 IL SCIENCE
4065.002.01%80.00Mua29.436KTài chính/Cho thuê
307750 KUKJEON
5780.00-1.20%-70.00Bán6.175K278.140B358.1116.17109.00Tập đoàn Tài chính
307930 COMPANY K PARTNERS
9700.00-0.31%-30.00Bán3.562K155.163B17.06582.65Tập đoàn Tài chính
310870 KOREA NO.8 SPAC
2210.004.25%90.00Bán815.471KTài chính/Cho thuê
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2075.000.24%5.00Sức bán mạnh9.486KTập đoàn Tài chính
313750 YUANTA SPAC 4
2160.000.00%0.00Bán2.947KTập đoàn Tài chính
316140 WOORIFINANCIALGROUP
11400.000.44%50.00Mua124.088K8269.965B5.911938.61Các Ngân hàng lớn
317030 KB NO.17 SPAC
2120.000.00%0.00Bán8.761KTài chính/Cho thuê
317320 HANWHA SBI SPAC
4000.00-0.87%-35.00Bán21.831KTập đoàn Tài chính
319400 HYUNDAI MOVEX
5140.000.00%0.00Bán7.950K522.853B-27.20Tập đoàn Tài chính
320000 WINTEC
2920.000.69%20.00Mua672Tập đoàn Tài chính
323210 EBEST IAN SPAC 1
2120.000.00%0.00Bán11.502KTập đoàn Tài chính
323280 SHT-5 SPAC
2265.00-0.66%-15.00Bán54.933KTập đoàn Tài chính
323940 KB NO.18 SPAC
2115.000.71%15.00Mua2.896KTập đoàn Tài chính
323990 VAXCELL-BIO
92800.001.75%1600.00Bán33.959K1394.427BQuỹ Đầu tư Bất động sản
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2105.00-0.24%-5.00Bán3.298KTập đoàn Tài chính
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2110.00-0.24%-5.00Bán11.909K8.220B438.524.87Tập đoàn Tài chính
330990 KB NO.19 SPAC
2110.000.00%0.00Bán2.528KTập đoàn Tài chính
331520 KYOBO 9 SPAC
2150.00-0.46%-10.00Bán6.441KTài chính/Cho thuê
332290 DAISHINBALANCENO.7 SPAC
2160.000.23%5.00Mua3.502KTập đoàn Tài chính
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2130.000.00%0.00Bán4.048KTập đoàn Tài chính
333430 IL SEUNG
3655.000.00%0.00Mua7.469KTập đoàn Tài chính
335870 IBKS NO.12 SPAC
2215.000.00%0.00Bán4.206KTập đoàn Tài chính
335890 VIOL
2500.000.20%5.00Mua86.831KTập đoàn Tài chính
336060 YUANTA SPAC V
2140.00-0.47%-10.00Bán1.584KTài chính/Cho thuê
336570 DAISHINBALANCENO.8 SPAC
2185.001.39%30.00Mua1.007KTập đoàn Tài chính
337450 SK NO.5 SPAC
2405.00-1.03%-25.00Bán40.985KTập đoàn Tài chính
340120 HI-5 SPAC
2125.000.00%0.00Bán19.715KTập đoàn Tài chính
340350 SK NO.6 SPAC
2150.000.23%5.00Bán19.114KTập đoàn Tài chính
340360 YUANTA SPAC 6
3005.00-0.33%-10.00Bán9.417KTập đoàn Tài chính
341160 HANA15SPAC
2120.00-0.24%-5.00Bán1.252KTập đoàn Tài chính
342550 KB NO.20 SPAC
2135.000.95%20.00Mua1Tập đoàn Tài chính
343510 HANA16SPAC
2175.000.23%5.00Mua108.622B1.00Tài chính/Cho thuê
344050 SHT-6 SPAC
2275.00-0.66%-15.00Bán29.443KTài chính/Cho thuê
347140 CAPE-ES NO.4 SPAC
2210.000.68%15.00Bán1.819KTập đoàn Tài chính
349720 EBEST NO 5 SPAC
2125.000.00%0.00Bán1.028K7.674B-2.542.00Tài chính/Cho thuê
351340 IBKS NO.13 SPAC
2180.001.40%30.00Mua5611.219BTập đoàn Tài chính
353060 HMCIB NO.5 SPAC
2125.000.95%20.00Bán12.892K10.895BTập đoàn Tài chính
353070 HMCIB NO.4 SPAC
2135.000.95%20.00Bán3689.180BTập đoàn Tài chính
353190 NH SPAC 16
3040.001.00%30.00Theo dõi3.033K13.275B60.8250.64Tập đoàn Tài chính
353490 MIRAE ASSET DW SPAC 5
2140.000.47%10.00Bán6.622KTài chính/Cho thuê
355150 KYOBO 10 SPAC
2120.000.00%0.00Bán65211.385BTập đoàn Tài chính
359090 NH SPAC 17
2155.00-0.46%-10.00Bán35.627KTập đoàn Tài chính
363260 HANA17SPAC
2155.000.70%15.00Mua4.794KTập đoàn Tài chính
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2125.00-0.23%-5.00Bán9.616K9.805BTập đoàn Tài chính
367340 DB FINANCE NO.8 SPAC
2130.000.00%0.00Bán19.526K12.887BTập đoàn Tài chính
367360 DB FINANCE NO.9 SPAC
2120.00-0.24%-5.00Bán45.022K10.503BTập đoàn Tài chính
367460 YUANTA SPAC 7
2120.000.00%0.00Bán502Tập đoàn Tài chính
367480 YUANTA SPAC 8
2130.000.47%10.00Bán1.051K13.889BTập đoàn Tài chính
368770 KOREA NO.9 SPAC
2205.001.38%30.00Bán10.430KTập đoàn Tài chính
369370 DAISHINBALANCENO.9 SPAC
2350.005.86%130.00Sức mua mạnh996.147KTập đoàn Tài chính
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
3275.00-4.38%-150.00Mua270.843K17.819BTài chính/Cho thuê
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter