Tài chính (Khu vực)

148
Cổ phiếu
205799.348B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.394M
Khối lượng
−1.53%
Thay đổi
−3.32%
Hiệu suất Tháng
+20.62%
Hiệu suất Năm
+24.30%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
000060 MERITZ INSURANCE
31800.001.76%550.00Sức mua mạnh438.629K13948402200.003497.624B6.274987.92
000370 HANWHA GENERAL INS
3825.00-3.41%-135.00Sức bán mạnh682.688K2611281600.00461.817B5.93667.30
000400 LOTTE INSURANCE
1750.00-1.41%-25.00Sức bán mạnh208.816K365428000.00548.670B-35.531239.00
000540 HEUNGKUK F&M INS
3675.00-0.94%-35.00Sức bán mạnh55.568K204212400.00244.469B7.65486.431201.00
000810 SAMSUNG F & M INS
206500.00-2.82%-6000.00Sức bán mạnh87.358K18039427000.008936.748B7.7227515.165818.00
001200 EUGENEIS
3715.00-2.49%-95.00Sức bán mạnh329.036K1222368740.00357.527B4.07935.71796.00
001270 BOOKOOK SECU
24300.00-0.41%-100.00Bán2.664K64735200.00212.931B2.858564.49276.00
001290 SANGSANGININV&SEC
1120.00-0.44%-5.00Bán349.303K391219360.00107.362B15.2477.46
001450 HYUNDAI M&F INS
24600.00-2.19%-550.00Sức bán mạnh464.612K11429455200.001972.125B5.364696.334045.00
001500 HMSEC
12600.00-2.33%-300.00Sức bán mạnh78.667K991204200.00409.092B2930.42
001510 SK SECU
978.00-2.20%-22.00Bán4.866M4758693720.00432.906B8.95111.69861.00
001720 SHINYOUNG SECU
58300.00-1.35%-800.00Sức bán mạnh5.028K293132400.00476.206B3.2218355.05664.00
001750 HANYANG SECU
15150.00-3.19%-500.00Sức bán mạnh122.508K1855996200.00199.202B2.635959.03
003460 YUHWA SECU
2790.000.18%5.00Mua21.565K60166350.00168.790B17.19162.0164.00
003470 YUANTA SECURITIES
4110.00-3.75%-160.00Sức bán mạnh400.661K1646716710.00877.000B1190.021704.00
003530 H.I.S.C
5680.002.34%130.00Mua7.971M45274768800.001245.151B8.21675.721102.00
003540 DAISHIN SECU
19500.00-2.01%-400.00Bán97.030K1892085000.001256.927B2.109585.141430.00
003690 KOREAN RE
9690.00-1.92%-190.00Mua244.776K2371879440.001010.419B7.841259.61378.00
004150 HANSOL HOLDINGS
3560.00-3.00%-110.00Bán179.679K639657240.00154.171B40.00
005110 HANCHANG
980.00-3.45%-35.00Sức bán mạnh1.083M1061412520.0066.041B-153.8325.00
005830 DB INSURANCE
53600.00-2.72%-1500.00Sức bán mạnh141.087K7562263200.003308.395B4.1513275.944691.00
005940 NHIS
12800.00-1.54%-200.00Bán469.351K6007692800.004089.384B4.762730.663044.00
006220 JEJU BK
5730.00-2.22%-130.00Sức bán mạnh107.847K617963310.00188.275B8.79666.72
006800 MIRAE ASSET SEC
9010.00-1.53%-140.00Bán1.372M12364359930.005165.519B5.571641.834029.00
007330 PUREUN S.BK.
12000.00-5.88%-750.00Sức bán mạnh66.667K800004000.00151.316B5.792202.41130.00
008560 MERITZ SECU
5130.00-0.58%-30.00Mua1.047M5371243380.003082.906B4.961114.911449.00
010050 WIB
939.00-4.48%-44.00Bán10.385M9751757262.00859.274B90.92191.00
012630 HDC HOLDINGS
10200.00-0.49%-50.00Bán362.168K3694113600.00561.926B3162.5818.00
012700 LEADCORP
9020.00-2.17%-200.00Sức bán mạnh217.666K1963347320.00235.985B4.641988.27399.00
013120 DONGWON
5080.00-0.78%-40.00Bán129.945K660120600.00464.937B3.861327.90202.00
015020 E-STARCO
3320.00-3.35%-115.00Bán650.686K2160277520.00133.590B304.5411.2834.00
016360 SAMSUNG SECU
46000.00-1.71%-800.00Bán268.065K12330990000.004179.240B4.4110622.822530.00
016610 DBFI
6890.00-2.68%-190.00Bán137.924K950296360.00293.317B2.103378.10
016710 DAESUNG HOLDINGS
44550.000.45%200.00Sức mua mạnh55.360K2466288000.00713.567B18.432406.82
019550 SBI INVESTMENT KOREA
1705.00-2.01%-35.00Sức bán mạnh2.387M4070339680.00280.388B15.57111.7739.00
021080 ATINUM INVESTMENT
5540.005.73%300.00Sức mua mạnh8.911M49368136640.00250.439B12.04435.2427.00
021880 MASON CAPITAL
521.00-1.70%-9.00Bán158.438K82546198.0080.128B24.0522.0410.00
023460 CNH
2765.00-1.95%-55.00Sức bán mạnh76.967K212813755.0098.084B1.392025.846.00
023760 HKCAPITAL
858.00-3.27%-29.00Bán441.964K379205112.00277.113B6.95127.65202.00
024110 IBK
11000.00-1.35%-150.00Bán1.219M13412916000.008298.951B4.182669.84
027360 AJU IB INVESTMENT
4035.00-1.10%-45.00Sức bán mạnh538.830K2174179050.00473.296B9.35436.4452.00
027830 DAESUNG PE
2895.00-1.03%-30.00Sức bán mạnh320.872K928924440.00117.000B56.2052.04
029780 SAMSUNG CARD
33600.00-0.74%-250.00Sức bán mạnh122.814K4126550400.003612.157B4401.962051.00
030210 KTBSEC
6350.00-0.78%-50.00Bán446.174K2833204900.00377.752B2.542520.90405.00
030610 KYOBO SECURITIES
8710.00-2.24%-200.00Bán107.335K934887850.00566.317B3.702410.82924.00
032830 SAMSUNG LIFE
63300.00-2.76%-1800.00Sức bán mạnh435.488K27566390400.0011690.318B7.478712.105273.00
034310 NICE
16500.00-1.20%-200.00Sức bán mạnh74.888K1235652000.00625.565B13.071277.7051.00
034810 HAESUNG
14100.00-0.70%-100.00Bán51.730K729393000.00377.814B0.6422115.1269.00
034830 KOREIT
2505.000.40%10.00Mua3.432M8597220120.00568.966B5.17482.48225.00
039490 KIWOOM
103000.00-2.37%-2500.00Sức bán mạnh77.033K7934399000.002713.409B3.2036449.61
041190 WTIC
10600.004.95%500.00Mua12.794M135615870000.00786.499B6.661517.5212.00
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
36700.00-1.74%-650.00Sức bán mạnh1.485M54485627400.0019294.756B5.077370.78
068400 SK RENT A CAR
10450.00-4.13%-450.00Sức bán mạnh101.180K1057331000.00494.947B19.50559.11598.00
071050 KIH
81400.00-1.93%-1600.00Sức bán mạnh190.274K15488303600.004767.716B2.6930816.30
078020 EBEST IS
8510.00-1.96%-170.00Bán216.990K1846584900.00437.521B3.343243.20562.00
082640 TONGYANG LIFE
6930.00-5.07%-370.00Bán507.109K3514265370.001137.768B6.011214.60999.00
085620 MIRAE ASSET LIFE
4120.00-2.02%-85.00Sức bán mạnh45.549K187661880.00548.652B23.61178.07
086790 HANA FINANCIAL GR
41750.00-1.76%-750.00Sức bán mạnh1.004M41910821000.0012391.448B3.9510762.34128.00
088350 HANWHA LIFE
3070.00-5.54%-180.00Sức bán mạnh4.035M12387671040.002442.018B864.664071.00
088980 MKIF
14150.00-0.70%-100.00Mua1.341M18979692150.005769.060B18.25780.98
089860 LOTTE RENTAL
38900.00-1.77%-700.00Bán91.440K3557016000.001450.709B2380.671111.00
092130 E-CREDIBLE
19900.00-0.75%-150.00Sức bán mạnh6.748K134285200.00241.474B18.341093.36172.00
100250 CHINYANG HOLDINGS
3675.00-5.28%-205.00Bán344.656K1266610800.00212.606B23.01168.624.00
100790 MIRAE ASSET VENTURE
9000.00-0.11%-10.00Mua597.534K5377806000.00416.224B6.251453.1033.00
105560 KBFINANCIALGROUP
55800.00-2.28%-1300.00Bán1.006M56130391800.0022248.121B5.3011006.31
138040 MERITZ FINANCIAL
36150.001.26%450.00Mua278.530K10068859500.004511.056B6.755334.7920.00
138930 BNK FINANCIAL GROUP
8510.00-2.63%-230.00Bán1.360M11573523410.002835.533B3.622412.4897.00
139130 DGB FINANCIAL GROUP
9350.00-2.20%-210.00Bán451.808K4224404800.001617.034B3.512721.06
175330 JB FINANCIAL GROUP
8330.00-2.00%-170.00Bán275.305K2293290650.001651.925B3.602361.8279.00
190650 KOREA ASSET SEC
10000.00-6.54%-700.00Sức bán mạnh76.189K761890000.00
204620 GLOBAL TAX FREE
2935.00-5.02%-155.00Sức bán mạnh379.568K1114032080.00148.657B-442.50
215100 ROBOROBO
3220.00-5.43%-185.00Sức bán mạnh231.054K743993880.0069.286B-100.3140.00
220260 CHEMTROS
14000.00-0.36%-50.00Bán743.239K10405346000.00373.144B85.24165.68136.00
225590 FASHION PLATFORM
1725.00-2.82%-50.00Bán382.215K659320875.0045.452B3.53503.3569.00
226360 KH E&T
1350.000.00%0.00Bán403.998K545397300.0090.724B-512.3080.00
234340 SETTLEBANK
31050.00-1.11%-350.00Sức bán mạnh37.848K1175180400.00277.795B120.00
241520 DSC INVESTMENT
5590.00-0.18%-10.00Bán370.337K2070183830.00154.276B8.98917.4715.00
244920 A PLUS ASSET
9620.00-2.83%-280.00Bán338.599K3257322380.00223.816B13.97708.70400.00
246690 TSINVESTMENT
2620.00-0.95%-25.00Bán245.640K643576800.00103.488B13.22200.6113.00
252500 SEWHA P&C
1480.00-5.43%-85.00Sức bán mạnh417.108K617319840.0064.926B18.9182.7792.00
263770 UST
4215.00-3.77%-165.00Bán35.076K147845340.00102.985B17.52249.9867.00
277070 LINDEMAN ASIA
5510.00-4.67%-270.00Sức bán mạnh77.002K424281020.0077.050B11.76491.3614.00
289080 SV INVESTMENT
3120.00-1.89%-60.00Sức bán mạnh366.564K1143679680.00169.284B
293580 NAU IB CAPITAL
9780.00-0.31%-30.00Bán50.847K497283660.0093.921B9.461040.7318.00
307750 KUKJEON
11100.002.78%300.00Mua2.418M26838412500.00529.947B109.00
307870 B2EN
3905.002.76%105.00Sức mua mạnh2.602M10161122400.00114.689B-3.31
307930 COMPANY K PARTNERS
7950.00-3.75%-310.00Sức bán mạnh131.546K1045790700.00128.939B10.50786.43
310870 KOREA NO.8 SPAC
3360.00-2.04%-70.00Mua52.697K177061920.0011.731B-7.62
313750 YUANTA SPAC 4
2035.000.00%0.00Bán117.115K238329025.009.463B479.724.24
316140 WOORIFINANCIALGROUP
12900.00-4.44%-600.00Bán3.023M39002221200.009828.786B4.243182.57
317320 HANWHA SBI SPAC
2035.000.00%0.00Bán1.012M2059743565.00
320000 WINTEC
2665.000.19%5.00Mua44.666K119034890.00
323210 EBEST IAN SPAC 1
2055.000.24%5.00Bán13.243K27214365.006.560B237.018.652.00
323280 SHT-5 SPAC
2075.001.22%25.00Bán28.533K59205975.00
323410 KAKAOBANK
68200.000.44%300.00Mua2.895M197443978600.0032263.312B
323940 KB NO.18 SPAC
2045.000.00%0.00Bán17.948K36703660.0015.996B-2.731.00
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2060.00-0.24%-5.00Sức bán mạnh5.430K11185800.00
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2065.000.00%0.00Bán15.335K31666775.007.950B778.782.65
330990 KB NO.19 SPAC
2085.000.24%5.00Bán324675540.008.946B-9.55
331520 KYOBO 9 SPAC
2150.00-0.23%-5.00Mua2.848K6123200.00
332290 DAISHINBALANCENO.7 SPAC
2330.00-2.92%-70.00Mua1.227M2858875050.00
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2080.000.48%10.00Bán12.540K26083200.00
333430 IL SEUNG
2390.00-4.78%-120.00Sức bán mạnh104.662K250142180.00
335870 IBKS NO.12 SPAC
2165.000.23%5.00Bán6.680K14462200.00
335890 VIOL
1975.000.00%0.00Bán86.482K170801950.00
337450 SK NO.5 SPAC
2085.000.00%0.00Bán27.884K58138140.00
340120 HI-5 SPAC
2320.00-1.28%-30.00Mua127.746K296370720.0011.797B310.247.572.00
340350 SK NO.6 SPAC
2085.00-0.24%-5.00Sức bán mạnh20.071K41848035.00
340440 HANWHAPLUSNO1SPAC
2855.00-5.62%-170.00Bán102.741K293325555.00
341160 HANA15SPAC
2135.00-0.23%-5.00Bán226482510.00
342550 KB NO.20 SPAC
2095.000.00%0.00Bán98205310.00
343510 HANA16SPAC
2135.00-2.06%-45.00Sức bán mạnh12.685K27082475.008.742B-2.851.00
344050 SHT-6 SPAC
2110.000.24%5.00Bán26.821K56592310.009.062B256.808.20
347140 CAPE-ES NO.4 SPAC
2100.00-0.24%-5.00Bán33.899K71187900.00
349720 EBEST NO 5 SPAC
2100.00-0.24%-5.00Bán5.246K11016600.007.620B-3.102.00
351320 IBKS NO.14 SPAC
5560.009.23%470.00Mua359.369K1998091640.0022.040B-9.76
351340 IBKS NO.13 SPAC
2140.000.71%15.00Mua16.936K36243040.0010.986B-5.69
353060 HMCIB NO.5 SPAC
2090.00-0.71%-15.00Sức bán mạnh8.455K17670950.0010.767B-3.23
353070 HMCIB NO.4 SPAC
2095.000.00%0.00Bán2.338K4898110.009.029B2565.830.82
353490 MIRAE ASSET DW SPAC 5
2105.000.24%5.00Bán10.968K23087640.0010.626B-7.23
355150 KYOBO 10 SPAC
2145.000.47%10.00Mua23.592K50604840.0011.358B-4.19
359090 NH SPAC 17
2435.00-2.40%-60.00Mua97.800K238143000.00
366330 SHINHAN 7TH SPAC
2075.000.24%5.00Bán11.159K23154925.009.419B
367340 DB FINANCE NO.8 SPAC
2120.000.24%5.00Mua35.207K74638840.0012.796B
367360 DB FINANCE NO.9 SPAC
2095.00-0.48%-10.00Sức bán mạnh11.145K23348775.0010.188B-13.80
367460 YUANTA SPAC 7
2195.000.23%5.00Mua4.202K9223390.0012.045B
367480 YUANTA SPAC 8
2120.00-0.24%-5.00Mua36.079K76487480.0013.791B
368770 KOREA NO.9 SPAC
3115.00-3.11%-100.00Mua722.739K2251331985.0015.464B
369370 DAISHINBALANCENO.9 SPAC
5610.00-4.75%-280.00Mua404.092K2266956120.0024.797B1.00
372290 HANA MUST SEVEN SPAC
2140.00-0.23%-5.00Bán48.266K103289240.009.232B
373200 IBKS NO.15 SPAC
2475.00-5.89%-155.00Theo dõi132.912K328957200.009.258B
373340 EUGENE SPAC 6
2295.00-0.22%-5.00Bán43.636K100144620.006.946B-9.14
376290 CU TECH
7140.00-4.93%-370.00Mua338.358K2415876120.0051.00
377400 HI-6 SPAC
2150.000.47%10.00Mua28.546K61373900.00
377450 REFINE
15700.00-5.42%-900.00Mua711.031K11163186700.00
377630 SAMSUNG SPAC IV
4620.00-1.81%-85.00Sức bán mạnh69.405K320651100.00
380320 SAMSUNG MUST SPAC V
3570.00-3.25%-120.00Sức bán mạnh46.370K165540900.00
380440 NH SPAC 19
2085.00-0.48%-10.00Sức bán mạnh43.989K91717065.00107.453B
383800 LX HOLDINGS
9050.00-1.42%-130.00Mua493.347K4464790350.00719.741B185.00
386580 HANWHAPLUSNO2SPAC
2510.00-2.52%-65.00Bán105.614K265091140.00
387310 DAISHINBALANCENO.10 SPAC
2270.000.44%10.00Mua42.195K95782650.00
388220 HANA19SPAC
2110.000.48%10.00Sức mua mạnh29.361K61951710.00
388790 IBKS NO.16 SPAC
2180.000.23%5.00Bán57.039K124345020.007.417B
388800 EUGENE SPAC VII
2135.00-0.93%-20.00Bán47.866K102193910.00
391060 NH SPAC 20
2070.000.00%0.00Bán54.188K112169160.00
391710 NH SPAC 21
2110.00-0.24%-5.00Mua15.528K32764080.00
393360 SHINHAN 8TH SPAC
2095.000.00%0.00Sức mua mạnh17.973K37653435.00
900310 COLORAY
1480.00-2.63%-40.00Sức bán mạnh150.105K222155400.0082.080B3.84395.76114.00
Tải thêm