Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: Finance

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Finance. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
000370HANWHA GENERAL INS
4800 KRW+1.59%1.384M0.59559.778B KRW3.541354.54 KRW−32.58%0.00%
Mua
000400LOTTE INSURANCE
2860 KRW+0.53%1.044M0.23884.055B KRW0.00%
000540HEUNGKUK F&M INS
4905 KRW+1.87%228.54K0.26319.91B KRW0.00%
000810SAMSUNG F & M INS
298000 KRW+2.41%181.62K1.6312.479T KRW4.63%
Mua
001200EUGENEIS
4270 KRW+3.14%1.338M0.58405.523B KRW1.41%
001270BOOKOOK SECU
26500 KRW+1.53%2.384K0.33220.661B KRW5.66%
001290SANGSANGININV&SEC
799 KRW+0.13%100.626K1.1684.905B KRW168.194.75 KRW−87.04%0.00%
001450HYUNDAI M&F INS
31500 KRW+0.16%554.167K1.352.47T KRW4.027832.77 KRW+10.34%6.24%
Mua
001500HMSEC
9250 KRW+0.33%64.135K1.04293.341B KRW5.95%
001510SK SECU
635 KRW−0.47%475.913K0.46274.895B KRW65.889.64 KRW−56.89%0.79%
001720SHINYOUNG SECU
66100 KRW−1.05%5.053K0.58531.341B KRW3.0821471.96 KRW+193.93%6.05%
001750HANYANG SECU
10420 KRW+0.48%10.093K0.29132.631B KRW7.68%
003460YUHWA SECU
2270 KRW+0.44%4.767K0.42137.787B KRW5.29%
003470YUANTA SECURITIES
2685 KRW−0.74%153.024K0.76552.449B KRW4.10%
003530H.I.S.C
4450 KRW+3.49%24.358M1.89993.513B KRW105.6042.14 KRW0.00%
003540DAISHIN SECU
16430 KRW+2.43%134.544K1.511.041T KRW7.30%
Sức mua mạnh
003690KOREAN RE
8040 KRW+0.37%689.647K1.491.184T KRW4.46%
Mua
004800HYOSUNG
59800 KRW−0.33%23.867K0.661.191T KRW19933.333.00 KRW−99.62%5.02%
Sức mua mạnh
005830DB INSURANCE
98800 KRW+3.13%275.615K1.435.932T KRW4.66%
Sức mua mạnh
005940NHIS
11740 KRW+1.65%720.474K1.144.087T KRW5.96%
Sức mua mạnh
006220JEJU BK
12090 KRW+1.43%2.982M0.68388.437B KRW35.69338.79 KRW0.83%
006800MIRAE ASSET SEC
9020 KRW+0.11%1.51M1.224.694T KRW10.18885.97 KRW−25.39%2.22%
Mua
007330PUREUN S.BK.
9590 KRW−0.10%104.251K0.14113.813B KRW6.78%
012630HDC HOLDINGS
8090 KRW−0.98%124.578K0.56443.51B KRW3.71%
013120DONGWON
2995 KRW+0.84%66.96K1.14271.97B KRW6.26478.79 KRW−47.08%2.67%
Theo dõi
015020E-STARCO
740 KRW−0.40%77.201K0.9628.779B KRW−64.83 KRW+49.79%0.00%
016360SAMSUNG SECU
41550 KRW+2.59%749.902K1.853.71T KRW6.776137.00 KRW+29.74%5.29%
Sức mua mạnh
016600QCP
338 KRW0.00%684.288K1.6258.988B KRW8.6639.04 KRW0.00%
016610DBFI
4460 KRW+0.56%77.474K1.00184.773B KRW3.81%
019550SBI INVESTMENT KOREA
891 KRW+1.71%969.214K0.86143.578B KRW17.2451.67 KRW0.00%
019570LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
617 KRW+1.15%106.777K0.2432.374B KRW−267.24 KRW−67.38%0.00%
019590MVENTURE
881 KRW−1.01%212.869K0.31100.405B KRW−297.82 KRW−331.09%0.00%
021080ATINUM INVESTMENT
3290 KRW+2.17%2.148M1.33157.242B KRW3.65%
021880MASON CAPITAL
334 KRW−0.30%265.588K0.6350.83B KRW75.304.44 KRW0.00%
023460CNH
1790 KRW0.00%2.861K0.3562.259B KRW−534.11 KRW−10.38%1.12%
023590DAOU TECH
21700 KRW−0.46%110.899K0.58938.886B KRW3.23%
023760HKCAPITAL
642 KRW−0.16%640.693K0.34200.571B KRW3.75171.07 KRW−29.21%4.36%
024110IBK
14000 KRW+2.71%2.748M1.6011.164T KRW6.86%
Mua
025770KICC
8580 KRW+0.12%31.345K0.89313.085B KRW0.00%
027360AJU IB INVESTMENT
2770 KRW+4.92%2.781M13.72324.186B KRW23.11119.89 KRW+272.73%1.81%
027830DAESUNG PE
1935 KRW+1.63%1.552M1.42104.49B KRW0.00%
029780SAMSUNG CARD
37550 KRW+3.02%167.862K1.154.007T KRW6.66%
Mua
030210DAOL SEC
3515 KRW+0.14%27.494K0.44209.567B KRW−306.92 KRW−133.37%4.27%
030610KYOBO SECURITIES
5270 KRW+0.96%36.358K0.40594.822B KRW3.80%
032830SAMSUNG LIFE
96900 KRW−5.83%919.438K0.8917.401T KRW3.82%
Mua
034310NICE
12840 KRW−1.46%37.594K1.70476.109B KRW26.31487.94 KRW−51.45%3.19%
034730SK
191800 KRW−0.93%372.756K1.4510.577T KRW−5243.76 KRW−127.48%2.61%
Sức mua mạnh
034810HAESUNG
7950 KRW−1.85%23.192K0.76252.63B KRW2.83%
034830KOREIT
1075 KRW+0.09%361.131K1.17245.146B KRW6.51%
035600KGINICIS
13150 KRW−0.23%148.995K0.44350.033B KRW3.19%
Mua
036800NICEI&T
21750 KRW+0.46%7.121K0.93203.885B KRW5.653849.01 KRW−20.31%2.99%
Mua
039490KIWOOM
125700 KRW+0.64%60.961K0.623.234T KRW8.3515052.46 KRW−16.34%2.39%
Sức mua mạnh
041190WTIC
9880 KRW+11.51%46.042M2.49769.367B KRW0.00%
046440KGMBLS
5640 KRW+0.71%139.134K1.29209.261B KRW3.90%
Theo dõi
050120ES CUBE
2780 KRW−0.89%8.526K0.1837.236B KRW−1837.53 KRW−311.79%0.00%
055550SHINHAN FINANCIAL GR
43550 KRW+1.52%3.408M1.7122.33T KRW4.82%
Mua
060250NHN KCP
13450 KRW−5.35%1.126M0.20515.181B KRW1.49%
Sức mua mạnh
071050KIH
71000 KRW+0.71%142.684K0.754.018T KRW5.8412161.24 KRW+11.51%3.24%
Sức mua mạnh
078020EBEST IS
4345 KRW−0.11%41.558K0.33219.013B KRW2.30%
082640TONGYANG LIFE
5820 KRW+4.86%1.082M2.60907.097B KRW0.00%
Mua
085620MIRAE ASSET LIFE
4880 KRW−2.98%509.153K1.23636.723B KRW4.511081.81 KRW+145.42%0.00%
Theo dõi
086790HANA FINANCIAL GR
56600 KRW+1.80%1.946M1.0116.056T KRW4.9811371.22 KRW6.01%
Sức mua mạnh
088350HANWHA LIFE
3150 KRW+1.61%3.231M0.742.367T KRW0.00%
Mua
089860LOTTE RENTAL
27000 KRW−1.10%54.103K1.07989.12B KRW4.44%
Sức mua mạnh
094480GALAXIAMONEYTREE
9650 KRW−0.72%1.76M0.63365.649B KRW−54.71 KRW−139.62%0.47%
095570AJ NETWORKS
4710 KRW−1.57%77.696K0.65203.464B KRW5.73%
Sức mua mạnh
100250CHINYANG HOLDINGS
3230 KRW+0.78%1.359M4.88176.989B KRW6.19%
100790MIRAE ASSET VENTURE
6200 KRW+4.03%1.34M3.02338.07B KRW9.84629.98 KRW−62.87%0.00%
105560KBFINANCIALGROUP
63500 KRW+1.93%3.356M1.2723.961T KRW4.02%
Sức mua mạnh
109670C-SITE
19610 KRW+3.54%19.594K1.41
123890KAIT
3365 KRW+0.30%115.211K0.60411.765B KRW0.00%
Sức mua mạnh
138040MERITZ FINANCIAL
83100 KRW−1.31%804.57K1.2616.264T KRW2.84%
Mua
138930BNK FINANCIAL GROUP
7500 KRW0.00%2.357M1.422.404T KRW6.80%
Mua
139130DGB FINANCIAL GROUP
8860 KRW−0.67%1.18M1.391.499T KRW6.21%
Mua
175330JB FINANCIAL GROUP
13160 KRW−0.30%965.664K1.392.558T KRW6.50%
Mua
190650KOREA ASSET SEC
5330 KRW+0.38%3.678K0.6334.048B KRW14.33372.03 KRW3.75%
211050INCAR FINANCIAL SERVICE
19390 KRW+4.81%33.643K0.69199.251B KRW1.55%
220260CHEMTROS
7460 KRW−3.49%321.647K0.08198.125B KRW61.45121.41 KRW−22.28%0.00%
234340HECTO FINANCIAL
22100 KRW−1.34%99.852K0.67195.518B KRW12.011840.73 KRW+23.68%2.26%
Mua
241520DSC INVESTMENT
3750 KRW+1.49%610.408K0.77103.31B KRW17.48214.57 KRW−77.88%0.00%
244920A PLUS ASSET
4040 KRW+0.62%13.61K0.3291.335B KRW4.95%
246690TSINVESTMENT
1396 KRW+2.42%88.088K0.4457.903B KRW7.40188.73 KRW−9.80%0.72%
252500SEWHA P&C
872 KRW+0.23%42.703K0.5536.176B KRW1.15%
263770UST
2785 KRW+1.27%11.338K0.5665.483B KRW5.27528.01 KRW+32.99%3.59%
277070LINDEMAN ASIA
6710 KRW−1.61%141.899K0.0989.682B KRW57.39116.92 KRW−55.68%0.42%
289080SV INVESTMENT
2285 KRW+3.39%1.049M0.84121.64B KRW80.6728.32 KRW−86.29%0.88%
293580NAU IB CAPITAL
1054 KRW−0.38%233.309K1.02100.841B KRW15.7666.88 KRW−43.24%1.71%
307870B2EN
1580 KRW−3.89%253.159K0.4053.717B KRW−226.16 KRW−1075.46%0.00%
307930COMPANY K PARTNERS
9430 KRW+29.89%9.869M22.09147.202B KRW−366.20 KRW−188.34%0.00%
309960LB INVESTMENT
4340 KRW+1.64%93.426K1.60100.763B KRW4.61%
310870DYC
1639 KRW−0.24%47.161K1.1833.906B KRW1.53%
316140WOORIFINANCIALGROUP
14900 KRW+2.62%6.024M1.8411.204T KRW6.71%
Mua
323410KAKAOBANK
28450 KRW−0.70%928.091K0.9713.567T KRW0.53%
Mua
330730STONEBRIDGE VENTURES
5740 KRW+29.86%9.192M175.0299.991B KRW19.22298.61 KRW−24.65%8.71%
332290NOUSBO
1688 KRW−0.12%87.372K0.6955.544B KRW−191.85 KRW−33.48%0.00%
336060WAVUS
1445 KRW−1.37%182.239K1.2369.584B KRW0.00%
359090C&R RESEARCH
1285 KRW−0.62%148.207K0.6270.485B KRW0.00%
368770FIBERPRO
3425 KRW−0.58%83.757K0.63112.526B KRW0.58%
369370BLITZWAY
2250 KRW−3.23%68.582K2.87111.594B KRW−232.34 KRW−188.50%0.00%
373790KOSEF US LVDA NASDAQ
13380 KRW−0.04%7350.90