Tài chính (Khu vực)

147
Cổ phiếu
126418.716B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.757M
Khối lượng
+1.06%
Thay đổi
+13.46%
Hiệu suất Tháng
−19.15%
Hiệu suất Năm
−14.76%
Hiệu suất YTD
            
000060 MERITZ INSURANCE
14800.00-1.66%-250.00Mua186.683K1671.740B5.092958.47Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000370 HANWHA GENERAL INS
2350.00-0.21%-5.00Bán295.238K274.920B-510.563364.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000400 LOTTE INSURANCE
1725.001.47%25.00Mua258.310K525.486B-338.471680.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000540 HEUNGKUK F&M INS
2465.000.00%0.00Bán56.829K160.251B7.55327.521225.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
000810 SAMSUNG F & M INS
202000.00-0.98%-2000.00Mua199.260K8671.930B14.7013876.92Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
001200 EUGENEIS
3755.009.00%310.00Sức mua mạnh4.033M327.252B7.38466.70743.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001270 BOOKOOK SECU
19800.000.25%50.00Mua5.265K175.830B5.843380.59259.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001290 SANGSANGININV&SEC
1220.000.41%5.00Bán106.051K114.253B-11.13122.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001450 HYUNDAI M&F INS
25850.000.78%200.00Mua202.297K2045.210B8.423047.304154.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
001500 HMSEC
9370.001.52%140.00Mua66.245K270.781B3.852425.23741.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001510 SK SECU
673.000.90%6.00Mua3.087M298.220B659.941.01817.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001720 SHINYOUNG SECU
46050.00-0.11%-50.00Mua6.325K392.828B36.911248.87Ngân hàng / Môi giới đầu tư
001750 HANYANG SECU
7470.000.81%60.00Mua45.571K94.318B3.512108.58306.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003460 YUHWA SECU
2225.00-0.89%-20.00Bán9.580K137.530B8.23200.1560.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003470 YUANTA SECURITIES
2995.002.39%70.00Mua634.545K601.064B314.431712.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003530 H.I.S.C
1960.002.08%40.00Mua1.124M418.696B10.41184.481127.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003540 DAISHIN SECU
10600.001.92%200.00Mua128.751K707.527B7.831339.61Ngân hàng / Môi giới đầu tư
003690 KOREAN RE
7730.00-0.13%-10.00Sức bán mạnh179.197K842.646B5.571389.63358.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
005110 HANCHANG
2675.002.29%60.00Mua3.265M86.466B-478.7717.00Ngân hàng khu vực
005830 DB INSURANCE
47800.00-0.31%-150.00Mua242.172K2940.980B6.627241.914646.00Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
005940 NHIS
10800.001.41%150.00Mua1.232M3190.700B9.481123.423019.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
006220 JEJU BK
3475.000.72%25.00Mua33.326K110.844B4.57755.62Ngân hàng khu vực
006800 MIRAE ASSET DAEWOO
6960.002.50%170.00Mua7.493M4681.510B8.51797.444557.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
007330 PUREUN S.BK.
7850.000.00%0.00Mua6.250K94.934B4.541728.83Ngân hàng tiết kiệm
008560 MERITZ SECU
3610.000.98%35.00Mua2.407M2052.670B4.58850.401426.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
010050 WIB
595.000.85%5.00Mua1.244M397.739B7.3180.68173.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
012630 HDC HOLDINGS
10000.001.32%130.00Mua357.624K546.163B2.424086.8618.00Phát triển Bất động sản
012700 LEADCORP
6460.000.00%0.00Sức mua mạnh2.800M167.674B3.851677.43404.00Tập đoàn Tài chính
013120 DONGWON
3605.000.00%0.00Bán176.610K327.363B3.87932.37197.00Phát triển Bất động sản
015020 E-STARCO
713.004.24%29.00Sức mua mạnh465.054K26.601B297.7639.00Phát triển Bất động sản
016360 SAMSUNG SECU
30900.001.64%500.00Mua671.806K2714.720B9.363247.972511.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
016610 DBFI
3730.003.47%125.00Mua190.459K149.351B5.33676.44802.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
019550 SBI INVESTMENT KOREA
656.000.15%1.00Mua451.615K105.549B8.3578.4238.00Tập đoàn Tài chính
019660 GLOBON
2305.00-5.53%-135.00Sức bán mạnh378.723K70.963B-317.9414.00Quản lý Đầu tư
021080 ATINUM INVESTMENT
1790.000.28%5.00Mua536.754K85.670B20.1088.8027.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
021880 MASON CAPITAL
356.00-1.66%-6.00Bán3.214M35.905B-83.00Tài chính/Cho thuê
023460 CNH
1580.000.64%10.00Mua128.068K56.230B-1.586.00Tài chính/Cho thuê
023760 HKCAPITAL
524.000.00%0.00Mua229.231K163.505B5.4596.15202.00Tài chính/Cho thuê
024110 IBK
9730.001.99%190.00Mua3.111M6335.120B4.442149.1513520.00Ngân hàng khu vực
027360 AJU IB INVESTMENT
1450.002.11%30.00Mua1.951M168.574B45.00Tập đoàn Tài chính
027830 DAESUNG PE
1970.000.77%15.00Mua284.624K78.200B239.028.1821.00Tập đoàn Tài chính
029780 SAMSUNG CARD
30900.001.15%350.00Mua171.934K3260.010B9.703148.282033.00Tài chính/Cho thuê
030210 KTBSEC
2635.001.74%45.00Mua356.690K153.443B6.03429.29383.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
030610 KYOBO SECURITIES
7610.002.56%190.00Mua115.775K259.005B4.901512.82918.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
032830 SAMSUNG LIFE
50400.001.92%950.00Mua814.616K8879.970B11.684232.475346.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
033660 AJU CAPITAL
12350.00-0.80%-100.00Bán8.571K696.875B6.551901.93613.00Tài chính/Cho thuê
034310 NICE
19900.00-0.75%-150.00Bán110.258K759.003B37.60533.1848.00Tài chính/Cho thuê
034810 HAESUNG
11800.000.00%0.00Mua74.974K115.404B39.71297.1765.00Phát triển Bất động sản
034830 KOREIT
1905.000.00%0.00Mua372.782K451.011B4.02474.47222.00Quỹ Đầu tư Bất động sản
039490 KIWOOM
91400.000.66%600.00Mua112.049K2260.270B11.448567.02765.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
041190 WTIC
3015.000.84%25.00Mua1.693M227.752B24.18123.6411.00Tài chính/Cho thuê
053580 WEBCASH
55300.002.41%1300.00Mua54.362K357.840B49.861085.51210.00Ngân hàng khu vực
055550 SHINHAN FINANCIAL GR
35000.001.01%350.00Mua2.397M16716.200B5.06172.00Tập đoàn Tài chính
058650 SEAH HOLDINGS
73000.001.25%900.00Mua654288.335B7.2010016.7364.00Tập đoàn Tài chính
060980 HALLA HOLDINGS
35150.002.33%800.00Mua25.924K359.717B7.604521.02254.00Tập đoàn Tài chính
068400 SK RENT A CAR
10350.00-0.96%-100.00Mua79.005K354.122B12.33854.09365.00Tài chính/Cho thuê
071050 KIH
55600.000.18%100.00Mua440.532K3241.020B8.336661.0851.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
078020 EBEST IS
5370.00-0.19%-10.00Mua302.061K271.183B6.01895.56199.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
082640 TONGYANG LIFE
3210.003.05%95.00Mua141.761K485.501B3.48894.961014.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
085620 MIRAE ASSET LIFE
3230.001.41%45.00Bán140.971K428.769B4.85665.50Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
086790 HANA FINANCIAL GR
31250.000.00%0.00Mua1.998M9111.360B3.778312.98128.00Ngân hàng khu vực
088350 HANWHA LIFE
1675.004.04%65.00Mua13.485M1209.740B10.97148.173998.00Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
088980 MKIF
11700.000.00%0.00Mua1.016M4083.810B16.45711.34Quản lý Đầu tư
092130 E-CREDIBLE
20700.00-0.24%-50.00Mua22.575K249.905B17.231204.13176.00Ngân hàng khu vực
092230 KPX HOLDINGS
44250.00-0.34%-150.00Mua1.361K181.414B6.426911.5517.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
100250 CHINYANG HOLDINGS
2430.00-0.41%-10.00Mua77.598K133.701B9.47257.744.00Ngân hàng / Môi giới đầu tư
100790 MIRAE ASSET VENTURE
3505.009.19%295.00Mua2.282M147.663B10.35310.8031.00Tập đoàn Tài chính
105560 KBFINANCIALGROUP
38050.002.84%1050.00Mua2.411M14416.500B4.568166.72183.00Ngân hàng khu vực
138040 MERITZ FINANCIAL
10550.00-0.47%-50.00Mua50.786K1398.500B3.982721.0421.00Bảo hiểm nhiều Rủi ro
138930 BNK FINANCIAL GROUP
5800.000.00%0.00Mua1.506M1881.620B3.821517.72Ngân hàng khu vực
139130 DGB FINANCIAL GROUP
5910.000.68%40.00Mua1.112M992.887B3.251808.21122.00Các Ngân hàng lớn
175330 JB FINANCIAL GROUP
5300.001.34%70.00Mua393.812K1016.420B3.141663.94Ngân hàng khu vực
190650 KOREA ASSET SEC
7030.00-1.54%-110.00Bán59.362KNgân hàng / Môi giới đầu tư
204620 GLOBAL TAX FREE
2855.00-0.17%-5.00Sức bán mạnh105.436K101.569B166.27184.00Quản lý Đầu tư
210980 SK D&D
26850.004.27%1100.00Mua132.820K488.981B7.683378.96233.00Phát triển Bất động sản
215100 ROBOROBO
5890.00-0.17%-10.00Mua2.685M102.290B66.3288.9644.00Quản lý Đầu tư
217500 RUSSELL
2120.001.68%35.00Sức mua mạnh579.334K60.481B49.00Tài chính/Cho thuê
220260 CHEMTROS
3265.002.19%70.00Mua7.037M84.102B136.0435.08123.00Quản lý Đầu tư
225590 FASHION PLATFORM
1160.000.00%0.00Mua109.786K29.704B5.69203.93Tập đoàn Tài chính
226340 BONNE
3050.002.01%60.00Mua938.454K91.792B34.7086.4241.00Quản lý Đầu tư
226360 EXT
3405.002.71%90.00Mua303.839K95.225B-321.7667.00Tài chính/Cho thuê
226440 HANSONGNEOTECH
1255.002.03%25.00Mua600.741K48.238B235.985.5990.00Tập đoàn Tài chính
234340 SETTLEBANK
32150.00-2.13%-700.00Mua174.768K287.221B25.321317.97110.00Ngân hàng khu vực
241520 DSC INVESTMENT
3220.001.26%40.00Mua269.291K57.938B107.6850.9313.00Quản lý Đầu tư
246690 TSINVESTMENT
2725.00-0.55%-15.00Mua301.943K64.250B15.79188.3516.00Tập đoàn Tài chính
252500 SEWHA P&C
4780.002.58%120.00Mua522.457K93.772B36.94126.1482.00Tập đoàn Tài chính
253590 NEOSEM
2620.000.77%20.00Mua751.385K95.628B27.7693.6581.00Tập đoàn Tài chính
261200 HANAFINANCIAL9THSPAC
2500.0012.11%270.00Mua2.455M9.500B148.3815.03Tài chính/Cho thuê
263770 UST
4375.000.46%20.00Mua159.895K102.398B41.94103.8466.00Quản lý Đầu tư
264850 ELENSYS
2075.000.97%20.00Mua41.676K52.975B25.1185.17153.00Tập đoàn Tài chính
267320 NAINTECH
2165.001.17%25.00Mua810.492K73.242B-27.214.00Tập đoàn Tài chính
273060 NH SPAC XII
2090.000.72%15.00Mua1.150M15.583B114.4418.13Tập đoàn Tài chính
276920 IBKS NO.7 SPAC
2050.000.00%0.00Sức bán mạnh80.786K7.482B160.6612.76Tập đoàn Tài chính
277070 LINDEMAN ASIA
4885.003.61%170.00Mua211.264K63.653B12.58374.7315.00Quản lý Đầu tư
279410 HA SPAC 4TH
2055.000.00%0.00Mua11.451K7.182B207.959.880.00Tài chính/Cho thuê
281410 KOREA NO.6 SPAC
2055.000.00%0.00Bán8.014K9.268B101.2820.290.00Tập đoàn Tài chính
284620 KAINOS MEDICINE INC
4750.009.20%400.00Mua5.324MTập đoàn Tài chính
287410 YUANTA SPAC 3
2065.000.49%10.00Mua1.710KTài chính/Cho thuê
289080 SV INVESTMENT
3095.003.00%90.00Bán2.042M159.968B-41.7639.00Quản lý Đầu tư
291210 KOREA NO.7 SPAC
2055.000.00%0.00Mua210Tập đoàn Tài chính
291230 SAMSUNG SPAC 2
2020.000.25%5.00Mua16.541KTài chính/Cho thuê
293580 NAU IB CAPITAL
5740.005.90%320.00Sức mua mạnh381.518K51.210BQuản lý Đầu tư
299170 IBKS NO.10 SPAC
2095.001.21%25.00Mua10Tập đoàn Tài chính
307070 SK ACPC NO.4 SPAC
2030.000.50%10.00Mua5.947KTập đoàn Tài chính
307160 HANAMUST6SPAC
2085.000.48%10.00Mua6.018KTập đoàn Tài chính
307180 IL SCIENCE
1860.000.27%5.00Mua37.456KTài chính/Cho thuê
307280 KYOBO 8 SPAC
2025.00-0.25%-5.00Sức bán mạnh2.021KTập đoàn Tài chính
307750 DAISHINBALANCE NO.6
2035.000.00%0.00Mua101Tập đoàn Tài chính
307870 SANGSANGIN IAN SPAC 1
2015.000.25%5.00Mua7.858KTập đoàn Tài chính
307930 COMPANY K PARTNERS
7840.001.42%110.00Mua260.028K120.665B12.52617.3415.00Tập đoàn Tài chính
310840 NH SPAC 13
2060.000.49%10.00Mua8.133KTài chính/Cho thuê
310870 KOREA NO.8 SPAC
2020.000.00%0.00Bán6.800KTài chính/Cho thuê
311270 KIWOOM NO.5 SPAC
2030.000.50%10.00Mua5.868KTập đoàn Tài chính
313750 YUANTA SPAC 4
2015.000.25%5.00Bán10Tập đoàn Tài chính
316140 WOORIFINANCIALGROUP
10050.000.50%50.00Mua2.364M7222.680B5.321881.1415529.00Các Ngân hàng lớn
317030 KB NO.17 SPAC
2060.000.49%10.00Mua2.908KTài chính/Cho thuê
317240 HI-4 SPAC
2060.001.48%30.00Sức mua mạnh7.049KTập đoàn Tài chính
317320 HANWHA SBI SPAC
2900.000.00%0.00Bán107.110KTập đoàn Tài chính
319400 NH SPAC 14
2010.000.25%5.00Mua6.888K17.283B103.4019.39Tập đoàn Tài chính
320000 HANA13SPAC
2145.003.87%80.00Sức mua mạnh418.963KTập đoàn Tài chính
321260 EUGENE SPAC IV
2020.000.50%10.00Mua11.954KTập đoàn Tài chính
322780 DB FINANCE NO.7 SPAC
2040.000.74%15.00Mua12.222K9.282BTập đoàn Tài chính
323210 EBEST IAN SPAC 1
2030.001.00%20.00Mua5.715KTập đoàn Tài chính
323230 SHINHAN 5TH SPAC
2010.00-0.25%-5.00Bán6.484KTài chính/Cho thuê
323280 SHT-5 SPAC
2015.000.00%0.00Bán791Tập đoàn Tài chính
323940 KB NO.18 SPAC
2015.000.25%5.00Sức mua mạnh12.160KTập đoàn Tài chính
328380 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 3
2015.000.25%5.00Mua3.166KTập đoàn Tài chính
329560 SANGSANGIN IAN SPAC II
2015.000.25%5.00Sức mua mạnh504Tập đoàn Tài chính
330990 KB NO.19 SPAC
2010.000.00%0.00Bán1.903KTập đoàn Tài chính
331380 EUGENE SPAC V
2025.000.25%5.00Sức mua mạnh2.289KTài chính/Cho thuê
332290 DAISHINBALANCENO.7 SPAC
2010.000.00%0.00Mua2.303KTập đoàn Tài chính
333050 SHINHAN 6TH SPAC
2010.000.25%5.00Mua8.793KTập đoàn Tài chính
333430 MIRAE ASSET DAEWOO SPAC 4
2020.000.00%0.00Sức mua mạnh4.815KTập đoàn Tài chính
335870 IBKS NO.12 SPAC
2045.000.74%15.00Mua510Tập đoàn Tài chính
336060 YUANTA SPAC V
2005.000.00%0.00Mua1.005KTài chính/Cho thuê
336570 DAISHINBALANCENO.8 SPAC
2000.000.00%0.00Bán5.653KTập đoàn Tài chính
337450 SK NO.5 SPAC
2025.000.50%10.00Sức mua mạnh1.208KTập đoàn Tài chính
340120 HI-5 SPAC
2005.000.00%0.00Mua11Tập đoàn Tài chính
340350 SK NO.6 SPAC
2010.000.25%5.00Sức mua mạnh5.515KTập đoàn Tài chính
340360 YUANTA SPAC 6
2000.000.00%0.00Bán501Tập đoàn Tài chính
340440 HANWHAPLUSNO1SPAC
2010.000.50%10.00Mua25.266KTập đoàn Tài chính
341160 HANA15SPAC
2030.000.50%10.00Sức mua mạnh4.142KTập đoàn Tài chính
342550 KB NO.20 SPAC
2000.000.00%0.00Mua3.724KTập đoàn Tài chính
344050 SHT-6 SPAC
2030.001.25%25.00Sức mua mạnh9.502KTài chính/Cho thuê
347140 CAPE-ES NO.4 SPAC
2035.000.00%0.00Sức mua mạnh4Tập đoàn Tài chính
349720 EBEST NO 5 SPAC
1990.000.00%0.00Theo dõi22.075KTài chính/Cho thuê
900310 COLORAY
1650.000.92%15.00Mua209.684K88.290B3.76434.99135.00Tập đoàn Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất