Tài chính (Khu vực)

185
Cổ phiếu
201838.771B
Giá trị vốn hóa thị trường
682.200K
Khối lượng
+1.69%
Thay đổi
+3.70%
Hiệu suất Tháng
−5.78%
Hiệu suất Năm
+11.28%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000060MERITZ INSURANCE
51600 KRW−4.97%−2700 KRW
Mua
4.323M223.044B4.902T KRW8202.19 KRW
000370HANWHA GENERAL INS
4205 KRW1.82%75 KRW
Bán
766.138K3.222B481.642B KRW1881.40 KRW
000400LOTTE INSURANCE
1565 KRW−2.13%−34 KRW
Mua
189.625K296.763M494.267B KRW6.88232.29 KRW1.232K
000540HEUNGKUK F&M INS
3530 KRW−1.94%−70 KRW
Mua
18.784K66.308M236.212B KRW2253.89 KRW
000810SAMSUNG F & M INS
202500 KRW0.25%500 KRW
Bán
80.995K16.401B8.465T KRW29517.18 KRW
001200EUGENEIS
2795 KRW−0.36%−10 KRW
Mua
133.899K374.248M263.219B KRW5.00561.54 KRW
001270BOOKOOK SECU
19620 KRW0.00%0 KRW
Theo dõi
5.038K98.846M171.146B KRW4562.43 KRW
001290SANGSANGININV&SEC
880 KRW−0.45%−4 KRW
Mua
304.512K267.971M93.937B KRW54.9116.67 KRW121
001450HYUNDAI M&F INS
30600 KRW0.99%300 KRW
Theo dõi
288.664K8.833B2.376T KRW7184.61 KRW
001500HMSEC
9500 KRW−0.42%−40 KRW
Bán
21.084K200.298M302.538B KRW2746.52 KRW
001510SK SECU
854 KRW−1.95%−17 KRW
Mua
24.554M20.969B377.061B KRW177.984.90 KRW
001720SHINYOUNG SECU
59100 KRW−0.34%−200 KRW
Mua
1.211K71.57M474.79B KRW11.235280.71 KRW677
001750HANYANG SECU
9150 KRW0.00%0 KRW
Mua
13.948K127.624M116.466B KRW4.851888.14 KRW
003460YUHWA SECU
2395 KRW−0.21%−5 KRW
Mua
6.533K15.647M146.934B KRW22.63106.04 KRW62
003470YUANTA SECURITIES
3130 KRW0.48%15 KRW
Mua
524.196K1.641B634.405B KRW−49.15 KRW
003530H.I.S.C
3170 KRW−0.16%−5 KRW
Mua
2.842M9.01B706.59B KRW−216.68 KRW
003540DAISHIN SECU
13750 KRW−0.72%−100 KRW
Theo dõi
134.596K1.851B880.376B KRW4.173385.24 KRW1.467K
003690KOREAN RE
7580 KRW−1.04%−80 KRW
Mua
248.923K1.887B940.058B KRW8.52899.39 KRW397
004150HANSOL HOLDINGS
3350 KRW−0.15%−5 KRW
Bán
42.509K142.405M140.939B KRW3.231037.83 KRW43
004800HYOSUNG
69500 KRW−0.14%−100 KRW
Bán
25K1.738B1.386T KRW59.121177.31 KRW
005830DB INSURANCE
65400 KRW1.87%1200 KRW
Theo dõi
144.712K9.464B3.855T KRW16239.00 KRW
005940NHIS
9360 KRW−0.43%−40 KRW
Theo dõi
553.002K5.176B3.28T KRW886.17 KRW
006220JEJU BK
18140 KRW−3.77%−710 KRW
Mua
2.756M49.985B605.627B KRW51.80363.91 KRW
006800MIRAE ASSET SEC
6680 KRW−0.89%−60 KRW
Theo dõi
851.54K5.688B3.669T KRW5.681187.51 KRW3.809K
007330PUREUN S.BK.
11060 KRW−1.78%−200 KRW
Bán Mạnh
114.726K1.269B133.633B KRW7.021605.03 KRW
008560MERITZ SECU
6430 KRW−0.31%−20 KRW
Mua
531.697K3.419B3.423T KRW1432.99 KRW
010050WIB
866 KRW−0.80%−7 KRW
Mua
1.459M1.263B763.119B KRW105.01 KRW
012630HDC HOLDINGS
5940 KRW−0.83%−50 KRW
Bán
68.639K407.716M328.384B KRW−455.33 KRW11
013120DONGWON
3360 KRW−0.44%−15 KRW
Bán
75.644K254.164M306.477B KRW4.31783.21 KRW240
015020E-STARCO
962 KRW2.01%19 KRW
Mua
213.45K205.339M36.674B KRW−14.40 KRW47
016360SAMSUNG SECU
33750 KRW0.45%150 KRW
Bán
204.839K6.913B3T KRW4747.10 KRW
016600QCP
441 KRW−0.23%−1 KRW
Mua
433.684K191.255M77.138B KRW−45.84 KRW23
016610DBFI
4365 KRW−1.36%−60 KRW
Bán
114.632K500.369M183.323B KRW302.63 KRW
016710DAESUNG HOLDINGS
117100 KRW−0.59%−700 KRW
Mua
78.152K9.152B1.895T KRW126.95927.92 KRW39
019550SBI INVESTMENT KOREA
1187 KRW−0.34%−4 KRW
Bán
466.894K554.203M191.921B KRW−11.05 KRW38
019570LEADERS TECHNOLOGY INVESTMENT
496 KRW−3.50%−18 KRW
Mua
4.908M2.435B66.877B KRW
019590MVENTURE
800 KRW1.01%8 KRW
Bán
1.351M1.081B67.05B KRW6.15128.88 KRW10
021080ATINUM INVESTMENT
3035 KRW2.71%80 KRW
Mua
524.23K1.591B141.231B KRW1.761680.93 KRW30
021880MASON CAPITAL
340 KRW−0.58%−2 KRW
Bán
362.736K123.33M52.047B KRW−13.85 KRW13
023460CNH
2455 KRW−2.58%−65 KRW
Bán
70.863K173.969M87.649B KRW−119.07 KRW6
023590DAOU TECH
22500 KRW1.12%250 KRW
Mua
109.07K2.454B962.682B KRW3.426602.53 KRW572
023760HKCAPITAL
755 KRW0.67%5 KRW
Mua
209.588K158.239M234.312B KRW3.10241.67 KRW243
024110IBK
10120 KRW0.90%90 KRW
Bán
850.445K8.607B7.998T KRW3667.79 KRW
025770KICC
16270 KRW−0.73%−120 KRW
Mua
3.012M49.002B598.073B KRW38.83422.15 KRW
027360AJU IB INVESTMENT
2635 KRW1.35%35 KRW
Mua
330.132K869.898M304.232B KRW80.8447.44 KRW53
027830DAESUNG PE
2865 KRW0.17%5 KRW
Bán
239.944K687.44M114.4B KRW20.53139.28 KRW23
029780SAMSUNG CARD
30650 KRW−0.81%−250 KRW
Bán
52.203K1.6B3.297T KRW5.635490.43 KRW2.023K
030210DAOL SEC
3640 KRW4.75%165 KRW
Mua
836.708K3.046B205.108B KRW2.861314.82 KRW
030610KYOBO SECURITIES
5780 KRW−1.03%−60 KRW
Mua
15.187K87.781M371.189B KRW4.821210.99 KRW
032830SAMSUNG LIFE
66600 KRW−0.45%−300 KRW
Bán
216.85K14.442B12.014T KRW8237.74 KRW
034310NICE
14200 KRW−2.74%−400 KRW
Mua
62.149K882.516M546.901B KRW11.361285.32 KRW50
034730SK
195500 KRW−0.96%−1900 KRW
Bán
126.008K24.635B11.073T KRW3.1862291.54 KRW4.448K
034810HAESUNG
11490 KRW0.17%20 KRW
Mua
27.546K316.504M293.365B KRW11.441002.74 KRW67
034830KOREIT
1365 KRW−0.58%−8 KRW
Bán
808.608K1.104B313.102B KRW89.29 KRW
035600KGINICIS
13490 KRW−1.53%−210 KRW
Mua
272.719K3.679B364.673B KRW8.931533.38 KRW234
036800NICEI&T
27600 KRW0.55%150 KRW
Mua
56.954K1.572B257.317B KRW5.684830.00 KRW208
038540SANGSANGIN
6050 KRW0.33%20 KRW
Theo dõi
114.968K695.556M329.986B KRW3.661653.33 KRW167
039490KIWOOM
99400 KRW1.95%1900 KRW
Mua
72.989K7.255B2.508T KRW4.9722112.63 KRW941
041190WTIC
4960 KRW−1.20%−60 KRW
Theo dõi
1.356M6.727B390.913B KRW4.231186.63 KRW12
046440KGMBLS
7250 KRW−0.28%−20 KRW
Mua
1.329M9.634B238.201B KRW723.36 KRW
050120ES CUBE
4525 KRW−0.66%−30 KRW
Mua
53.886K243.834M61.01B KRW5.25867.61 KRW25
055550SHINHAN FINANCIAL GR
40800 KRW−0.37%−150 KRW
Theo dõi
1.339M54.64B20.834T KRW4.698865.22 KRW
060250NHN KCP
15020 KRW4.16%600 KRW
Mua
577.912K8.68B552.335B KRW16.67865.07 KRW364
068400SK RENT A CAR
7170 KRW−1.78%−130 KRW
Mua
53.28K382.018M331.478B KRW14.71496.17 KRW647
071050KIH
61900 KRW0.00%0 KRW
Mua
82.422K5.102B3.534T KRW4.1115052.27 KRW
078020EBEST IS
5250 KRW0.57%30 KRW
Theo dõi
26.006K136.532M263.118B KRW4.911270.10 KRW577
082640TONGYANG LIFE
4560 KRW0.11%5 KRW
Bán
40.529K184.812M709.936B KRW4.201085.32 KRW
085620MIRAE ASSET LIFE
2870 KRW−1.54%−45 KRW
Bán
142.016K407.586M380.338B KRW6.00485.66 KRW
086790HANA FINANCIAL GR
48150 KRW0.63%300 KRW
Mua
968.888K46.652B13.744T KRW3.8912312.62 KRW
088350HANWHA LIFE
2530 KRW−1.56%−40 KRW
Bán
2.751M6.961B1.931T KRW1.971303.08 KRW2.656K
088980MKIF
12010 KRW−0.66%−80 KRW
Mua
658.34K7.907B4.895T KRW15.53778.51 KRW
089860LOTTE RENTAL
27600 KRW−1.78%−500 KRW
Bán
83.646K2.309B1.029T KRW2383.17 KRW
094480GALAXIAMONEYTREE
7220 KRW−1.10%−80 KRW
Mua
1.473M10.636B276.605B KRW38.32190.52 KRW
095570AJ NETWORKS
6290 KRW−6.68%−450 KRW
Theo dõi
2.556M16.075B301.735B KRW9.62700.44 KRW488
100250CHINYANG HOLDINGS
3300 KRW0.15%5 KRW
Mua
24.678K81.437M180.55B KRW2.771189.31 KRW4
100790MIRAE ASSET VENTURE
5400 KRW3.85%200 KRW
Mua
2.159M11.66B252.098B KRW3.071717.83 KRW38
105560KBFINANCIALGROUP
55500 KRW−0.36%−200 KRW
Theo dõi
1.1M61.074B21.318T KRW11060.30 KRW
123890KAIT
3035 KRW−0.82%−25 KRW
Bán
87.618K265.921M374.443B KRW3.26938.76 KRW
138040MERITZ FINANCIAL
42150 KRW0.60%250 KRW
Mua
342.509K14.437B5.025T KRW13119.37 KRW
138930BNK FINANCIAL GROUP
6850 KRW0.44%30 KRW
Bán
1.338M9.165B2.213T KRW2423.90 KRW
139130DGB FINANCIAL GROUP
7700 KRW1.18%90 KRW
Mua
491.36K3.783B1.287T KRW2755.99 KRW
155900BADARO19
2940 KRW0.17%5 KRW
Bán
21.895K64.371M44.612B KRW1.561879.29 KRW
175330JB FINANCIAL GROUP
9520 KRW−0.52%−50 KRW
Theo dõi
1.199M11.419B1.86T KRW2059.20 KRW
190650KOREA ASSET SEC
10000 KRW−3.47%−360 KRW
Mua
297.447K2.974B66.18B KRW10.201015.39 KRW215
211050INCAR FINANCIAL SERVICE
8220 KRW−1.08%−90 KRW
Mua
1.402M11.528B85.393B KRW4.042058.19 KRW
220260CHEMTROS
8300 KRW1.72%140 KRW
Mua
348.307K2.891B216.716B KRW52.24156.21 KRW135
234340HECTO FINANCIAL
23950 KRW1.05%250 KRW
Mua
15.931K381.547M209.673B KRW15.921488.33 KRW154
241520DSC INVESTMENT
4205 KRW0.24%10 KRW
Mua
481.615K2.025B115.569B KRW4.32970.18 KRW
244920A PLUS ASSET
4975 KRW2.58%125 KRW
Mua
71.392K355.175M109.647B KRW1.682879.66 KRW417
246690TSINVESTMENT
1942 KRW5.14%95 KRW
Mua
11.21M21.769B72.487B KRW8.83250.02 KRW15
252500SEWHA P&C
1401 KRW1.16%16 KRW
Sức mua mạnh
241.414K338.221M57.459B KRW16.4984.01 KRW99
263770UST
3385 KRW−1.46%−50 KRW
Mua
63.093K213.57M80.766B KRW8.65397.03 KRW
277070LINDEMAN ASIA
5570 KRW29.99%1285 KRW
Sức mua mạnh
2.113M11.767B57.271B KRW22.72188.61 KRW
289080SV INVESTMENT
2350 KRW3.75%85 KRW
Mua
852.738K2.004B120.575B KRW10.97206.53 KRW39
293580NAU IB CAPITAL
14170 KRW−1.60%−230 KRW
Mua
71.695K1.016B136.532B KRW12.221187.53 KRW19
298870DAOL INVESTMENT
3185 KRW−1.55%−50 KRW
Theo dõi
560.298K1.785B323.5B KRW71.6345.16 KRW35
307750KUKJEON
6590 KRW0.15%10 KRW
Theo dõi
170.62K1.124B322.875B KRW201.4132.67 KRW125
307870B2EN
2305 KRW−0.22%−5 KRW
Mua
440.404K1.015B72.029B KRW152
307930COMPANY K PARTNERS
7590 KRW0.00%0 KRW
Mua
291.339K2.211B118.48B KRW8.24921.29 KRW17
310870DYC
1818 KRW−4.97%−95 KRW
Mua
1.306M2.375B39.575B KRW182