Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

270
Cổ phiếu
242377.446B
Giá trị vốn hóa thị trường
370.841K
Khối lượng
−0.64%
Thay đổi
+0.66%
Hiệu suất Tháng
−3.34%
Hiệu suất Năm
−13.70%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
000020 DONGWHA PHARM
15200.009.75%1350.00Mua7.425M112857735200.00383.356B19.19721.81
000100 YUHAN
57800.00-1.87%-1100.00Sức bán mạnh326.591K18876959800.003840.852B39.231501.501855.00
000220 YUYU PHARMA
6300.00-5.69%-380.00Sức bán mạnh194.023K1222344900.00111.261B241.4927.66
000230 ILDONG HOLDINGS
13550.00-7.19%-1050.00Bán55.627K753745850.00164.865B-2929.2094.00
000250 SCD
42150.00-2.54%-1100.00Sức bán mạnh162.618K6854348700.00954.443B-257.03403.00
000520 SAMIL PHARM
7120.00-1.39%-100.00Sức bán mạnh58.451K416171120.0092.127B-106.55450.00
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
110500.00-3.91%-4500.00Bán12.747K1408543500.00718.671B3.2934957.67157.00
001060 JW PHARMA
21200.00-5.78%-1300.00Sức bán mạnh91.045K1930154000.00478.617B-54.68
001360 SAMSUNG PHARM
4720.00-2.58%-125.00Bán442.328K2087788160.00325.198B-751.05197.00
001540 AHN-GOOK PHA
9010.00-5.46%-520.00Sức bán mạnh31.939K287770390.00109.206B451.1021.13423.00
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
68300.00-6.44%-4700.00Sức bán mạnh68.347K4668100100.00362.060B7.899250.0640.00
002210 DONGSUNG PHARM
7930.00-3.29%-270.00Bán88.815K704302950.00190.749B-335.10336.00
002390 HANDOK
20950.00-3.90%-850.00Sức bán mạnh126.758K2655580100.00300.045B20.001089.91
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
15100.00-7.65%-1250.00Sức bán mạnh24.768K373996800.00250.991B38.24427.59
002720 KUKJE PHARMA
4840.00-6.02%-310.00Sức bán mạnh179.623K869375320.0094.663B-102.35418.00
002800 SINSIN PHARM
6000.00-6.10%-390.00Sức bán mạnh57.678K346068000.0096.939B-32.26
003000 BUKWANG PHARM
11900.00-4.03%-500.00Bán682.266K8118965400.00848.838B-63.98624.00
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
841.00-4.43%-39.00Sức bán mạnh3.533M2971047796.00350.742B64.0913.73109.00
003090 DAEWOONG
30900.00-2.52%-800.00Bán160.787K4968318300.001317.562B12.502536.00299.00
003120 ILSUNG PHARM
71200.00-0.28%-200.00Bán86461516800.00109.511B-1790.95228.00
003220 DAEWON PHARM
14800.00-4.82%-750.00Sức bán mạnh535.281K7922158800.00320.337B93.36166.561017.00
003520 YUNGJIN PHARM
4080.00-4.00%-170.00Sức bán mạnh611.333K2494238640.00777.293B-67.34630.00
003850 BORYUNG PHARM
14400.001.05%150.00Mua370.885K5340744000.00942.061B21.21674.10
004080 SHINHUNG
15700.00-0.32%-50.00Bán16.655K261483500.00148.910B10.781461.03266.00
004310 HYUNDAI PHARM
4930.00-6.81%-360.00Sức bán mạnh612.041K3017362130.00147.477B-25.44384.00
004720 PHARMGEN SCIENCE
11550.001.76%200.00Sức mua mạnh567.602K6555803100.00166.516B7.561737.01260.00
005250 GCH CORP
24600.00-3.91%-1000.00Sức bán mạnh164.306K4041927600.001150.315B154.38165.82165.00
005500 SAMJIN PHARM
24450.00-3.17%-800.00Sức bán mạnh226.112K5528438400.00310.646B8.452986.54714.00
005690 PHARMICELL
13100.00-0.76%-100.00Mua997.934K13072935400.00791.287B95.00138.95110.00
006120 SK DISCOVERY
43950.00-4.25%-1950.00Sức bán mạnh106.246K4669511700.00920.911B4.4910223.6134.00
006280 GC CORP
218000.00-2.24%-5000.00Sức bán mạnh79.272K17281296000.002545.139B29.517557.642076.00
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
7180.00-3.75%-280.00Sức bán mạnh159.147K1142675460.00208.466B28.31263.52325.00
007370 JINYANGPHARM
6240.00-9.04%-620.00Sức bán mạnh233.028K1454094720.0076.677B10.86631.66179.00
007570 ILYANG PHARM
26900.00-3.24%-900.00Sức bán mạnh184.765K4970178500.00506.104B43.78634.95651.00
008930 HANMI SCIENCE
50100.00-5.47%-2900.00Sức bán mạnh142.981K7163348100.003495.544B64.57820.8586.00
009290 KWANGDONG PHARM
6700.00-1.03%-70.00Sức bán mạnh619.953K4153685100.00278.116B26.16259.051021.00
009300 SAM-A PHARM.
17200.00-1.15%-200.00Bán25.648K441145600.00106.198B-182.73297.00
009420 HANALL BIOPHARMA
19100.00-3.78%-750.00Sức bán mạnh306.001K5844619100.001016.444B63.02314.96
011040 KDPHARM
11400.000.00%0.00Bán1.586M18083181600.00312.171B23.16492.14632.00
012790 SHINIL PHARM
10450.00-1.42%-150.00Bán156.555K1635999750.00114.578B22.04480.98386.00
014570 KOREAN DRUG
8030.00-3.25%-270.00Sức bán mạnh52.552K421992560.0089.828B12.44667.18268.00
016580 WHANIN PHARM
16800.00-0.88%-150.00Sức bán mạnh68.749K1154983200.00258.777B9.431798.38485.00
017180 MYUNGMOON PHARM
4350.00-6.05%-280.00Sức bán mạnh253.817K1104103950.00156.521B-202.04336.00
018620 WOOGENE B&G
1970.00-6.19%-130.00Sức bán mạnh297.802K586669940.0060.663B-47.4898.00
018680 SEOUL PHARMA
5880.00-2.97%-180.00Sức bán mạnh45.911K269956680.0051.659B-243.96182.00
019170 SHINPOONG PHARM
32900.00-3.09%-1050.00Bán3.259M107217612600.001755.786B5076.796.69
023910 DAIHANPHARM
26150.00-10.14%-2950.00Sức bán mạnh72.238K1889023700.00174.600B10.472779.92681.00
032300 KOREA PHARMA
49250.000.10%50.00Bán436.235K21484573750.00536.610B96.29510.98276.00
032620 UBCARE
7410.00-8.41%-680.00Bán1.306M9678238050.00410.508B59.05156.61272.00
033270 KUP
48950.002.19%1050.00Mua683.677K33465989150.00710.992B24.431970.30834.00
034940 CHOA PHARM.
3280.00-5.75%-200.00Sức bán mạnh322.620K1058193600.00107.810B-199.38
036180 GWV
2235.00-3.46%-80.00Bán236.150K527795250.0073.520B-244.40108.00
036480 DSMBIO
13400.00-6.29%-900.00Sức bán mạnh63.206K846960400.0054.340B162.0788.23130.00
038290 MACROGEN
26500.00-6.03%-1700.00Sức bán mạnh73.741K1954136500.00275.314B62.52451.08503.00
039200 OCT INC.
26750.00-4.46%-1250.00Sức bán mạnh128.324K3432667000.00845.783B-588.9744.00
041830 INBODY
22100.00-1.78%-400.00Bán48.675K1075717500.00293.104B9.242435.70227.00
041910 ESTECHPHARMA
8700.00-4.40%-400.00Sức bán mạnh44.798K389742600.00106.288B11.74774.83174.00
041920 MEDIANA
6310.00-4.68%-310.00Mua1.778M11221527320.00105.642B15.47427.88
041960 KOMIPHARM
8170.00-10.71%-980.00Sức bán mạnh1.227M10021705990.00584.570B-67.19
043090 HANJU CHEMICAL & HOLDINGS
1590.00-6.19%-105.00Sức bán mạnh257.252K409030680.0063.098B-227.1910.00
043100 SOLCO
1045.002.45%25.00Bán11.316M11824862610.0061.962B-9.12104.00
043150 VATECH
32800.00-3.39%-1150.00Sức bán mạnh28.941K949264800.00504.302B56.53600.57345.00
044820 COSMAX BTI
13200.00-4.35%-600.00Sức bán mạnh8.747K115460400.00131.857B183.2682.40171.00
044960 EAGLE VET. TECH
7660.00-2.67%-210.00Sức bán mạnh221.146K1693978360.0096.603B22.01357.60133.00
047920 HLBPHARMA
13600.00-4.23%-600.00Sức bán mạnh259.707K3532015200.00369.707B-3821.23135.00
048260 OSSTEMIMPLANT
112000.001.63%1800.00Bán134.882K15106784000.001499.839B13.398591.501925.00
048530 INTRON BIO
23100.000.65%150.00Mua658.627K15214283700.00771.871B82.86334.61
049960 CBT
19100.00-3.54%-700.00Bán35.792K683627200.00140.018B23.21852.97123.00
052670 CHEIL BIO
3070.00-5.68%-185.00Sức bán mạnh552.612K1696518840.0089.145B49.8365.3249.00
053030 BINEX
15550.00-0.64%-100.00Bán677.514K10535342700.00483.969B48.07325.57504.00
053950 KYUNG NAM PHARM
4810.00-5.87%-300.00Sức bán mạnh137.129K659590490.00102.452B-73.70
054670 DHNP
10050.00-7.37%-800.00Sức bán mạnh428.420K4305621000.00152.283B-174.59326.00
054950 JVM
12900.00-7.19%-1000.00Sức bán mạnh85.629K1104614100.00160.100B13.841004.10320.00
056090 U&I
4395.00-5.38%-250.00Sức bán mạnh24.368K107097360.0042.585B-1094.95128.00
058110 MEKICS
13050.000.38%50.00Mua3.801M49606116750.00206.863B13.74955.41118.00
058820 CMG PHARMACEUTICAL
3285.00-1.94%-65.00Sức bán mạnh923.200K3032712000.00465.289B878.673.81237.00
059210 META
2525.00-7.00%-190.00Sức bán mạnh342.453K864693825.0062.177B19.49139.29237.00
060280 CUREXO
5610.00-7.27%-440.00Sức bán mạnh78.077K438011970.00202.296B-2.67
060590 CTC BIO
7760.002.11%160.00Bán277.658K2154626080.00177.470B-393.54201.00
061250 HWAIL PHARM
2320.00-5.88%-145.00Sức bán mạnh595.842K1382353440.00161.787B97.8825.18142.00
063160 CKD BIO
35300.00-8.07%-3100.00Sức bán mạnh66.690K2354157000.00210.661B-1227.20505.00
064550 BIONEER
46650.00-6.42%-3200.00Bán894.370K41722360500.001286.643B22.302370.47
065510 HUVITZ
8750.00-3.53%-320.00Sức bán mạnh62.978K551057500.0096.155B6.971301.00179.00
065660 ANTEROGEN
54300.00-5.57%-3200.00Bán306.737K16655819100.00541.756B-153.6958.00
066830 GENOTECH
3510.00-5.14%-190.00Sức bán mạnh1.416K4970160.0020.969B10.00
067080 DH PHARM
8530.00-4.69%-420.00Sức bán mạnh71.997K614134410.00156.774B44.73200.08
067370 SUNBIO
20450.00-5.76%-1250.00Sức bán mạnh29.206K597262700.00253.257B
068270 CELLTRION
207000.00-2.59%-5500.00Sức bán mạnh1.138M235567656000.0029032.598B52.764045.87
068760 CELLTRIONPH
120000.00-1.88%-2300.00Sức bán mạnh326.423K39170760000.004460.957B111.921104.51
069620 DAEWOONG PHARMA
132500.00-5.69%-8000.00Sức bán mạnh53.219K7051517500.001555.224B135.571036.331415.00
072020 CAVAC
14450.00-2.36%-350.00Bán53.555K773869750.00145.909B46.27319.84181.00
074430 AMINOLOGICS
2070.00-6.12%-135.00Sức bán mạnh592.932K1227369240.00193.658B26.4583.36
078160 MEDIPOST
19400.00-6.05%-1250.00Sức bán mạnh614.665K11924501000.00333.398B-338.07245.00
080720 UNION KOREA PHARM
8500.00-6.39%-580.00Sức bán mạnh84.935K721947500.0069.950B-1264.45190.00
083790 CRYSTALGENOMICS
6150.00-5.24%-340.00Sức bán mạnh2.375M14603371800.00441.941B
084110 HUONS GLOBAL
38950.00-8.68%-3700.00Sức bán mạnh141.117K5496507150.00504.296B14.832876.84183.00
084650 LABGEN
37400.00-2.60%-1000.00Mua10.050M375882267200.00431.461B6.695741.10
084990 HELIXMITH
24600.005.58%1300.00Mua487.113K11982979800.00797.702B-1507.66
085370 LUTRONIC
14750.001.37%200.00Bán584.364K8619369000.00369.411B93.74361.79277.00
086060 GENEBIOTECH
4960.00-9.49%-520.00Sức bán mạnh282.892K1403144320.0047.186B38.00
086450 DONGKOOK PHARM
19600.00-1.01%-200.00Bán137.667K2698273200.00870.177B20.15999.921041.00
086460 SNP GENETICS
5350.00-0.93%-50.00Bán1.037K5547950.009.849B4.00
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
20750.00-1.19%-250.00Sức bán mạnh38.639K801759250.00167.761B139.1073.00
086890 ISU ABXIS
10300.00-7.62%-850.00Bán611.736K6300880800.00369.987B-569.16145.00
086900 MEDYTOX
131000.00-6.83%-9600.00Sức bán mạnh74.629K9776399000.00815.341B9.0815480.61
087010 PEPTRON
9210.00-6.59%-650.00Sức bán mạnh170.813K1573187730.00203.381B-910.3896.00
091990 CELLTRION HEALTHCARE
81000.00-2.76%-2300.00Sức bán mạnh1.238M100239444000.0012769.248B76.451095.09135.00
092040 AMICOGEN
28000.00-3.45%-1000.00Sức bán mạnh130.315K3648820000.00566.938B16.751741.64201.00
092590 LUXPIA
4410.004.88%205.00Bán93410130.0030.659B116.00
095700 GENEXINE
57200.00-4.67%-2800.00Sức bán mạnh224.963K12867883600.001501.748B1601.6337.46156.00
096530 SEEGENE
75700.000.93%700.00Mua6.776M512924047900.003867.496B6.9610772.14616.00
096760 JW HOLDINGS
3215.00-6.13%-210.00Sức bán mạnh115.326K370773090.00228.736B9.98343.15144.00
099190 I-SENS
28350.00-0.70%-200.00Sức bán mạnh86.791K2460524850.00388.139B12.992201.05
099430 BIOPLUS
20450.00-7.05%-1550.00Sức bán mạnh142.776K2919769200.00315.998B21.581019.2767.00
100120 VIEWORKS
35500.00-5.84%-2200.00Sức bán mạnh181.534K6444457000.00351.131B12.982904.94331.00
100700 SEWOONMEDICAL
3830.00-5.08%-205.00Sức bán mạnh306.866K1175296780.00174.680B16.31247.33220.00
102460 REYON PHARMACEUTICAL
39800.00-7.33%-3150.00Sức bán mạnh299.065K11902787000.00762.481B133.66321.35506.00
102940 KLS
32200.00-5.71%-1950.00Bán63.452K2043154400.00389.316B-2557.31436.00
104540 CORENTEC
11950.00-4.40%-550.00Sức bán mạnh14.907K178138650.00147.871B79.45159.99
106190 HTP
12150.00-7.60%-1000.00Sức bán mạnh31.753K385798950.0093.217B-165.48121.00
115480 CU MEDICAL
1010.00-7.34%-80.00Sức bán mạnh1.371M1384757470.0049.099B101.00
119610 INTEROJO
25000.00-3.29%-850.00Sức bán mạnh59.117K1477925000.00329.732B31.87829.74572.00
122310 GENORAY
8740.00-2.89%-260.00Sức bán mạnh38.559K337005660.00128.645B11.63773.56
128940 HANMIPHARM
252500.00-3.26%-8500.00Sức bán mạnh52.606K13283015000.003127.942B40.186496.352336.00
131030 DHP
6540.00-2.97%-200.00Sức bán mạnh50.626K331094040.00108.118B12.09557.45147.00
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
7500.00-8.54%-700.00Sức bán mạnh92.183K691372500.0061.110B26.24312.46123.00
138610 NIBEC
22550.00-8.15%-2000.00Sức bán mạnh189.057K4263235350.00243.118B-446.2166.00
140410 MEZZION PHARMA
183900.00-0.97%-1800.00Mua80.940K14884866000.001652.768B-700.2555.00
141080 LEGOCHEM BIO
48950.00-1.41%-700.00Mua388.866K19034990700.001203.264B-1674.2599.00
142280 GCMS
7070.00-6.11%-460.00Sức bán mạnh90.241K638003870.00158.637B69.42108.46143.00
142760 BLS
8320.00-4.91%-430.00Bán3.104M25826278400.00250.760B-627.5358.00
144510 GC CELL
93800.00-0.53%-500.00Bán112.715K10572667000.001489.829B64.611459.54440.00
145020 HUGEL
142300.00-0.91%-1300.00Bán77.229K10989686700.001758.561B27.865264.71438.00
145720 DENTIUM
53600.00-1.47%-800.00Sức bán mạnh64.150K3438440000.00469.140B9.775597.02537.00
149300 APURES
2140.000.47%10.00Mua53.807K115146980.0073.522B47.00
149980 HIRONIC
6250.00-0.79%-50.00Bán187.790K1173687500.0077.702B18.53339.9483.00
150840 INTROMEDIC
5440.000.18%10.00Mua3.290M17898785920.00207.611B-170.1963.00
153710 OPTIPHARM
8890.00-2.84%-260.00Bán72.172K641609080.00133.494B-258.9376.00
156100 L&K BIOMED
9860.00-6.54%-690.00Sức bán mạnh195.285K1925510100.00141.293B-1054.36
164060 ILOODA
9450.00-7.80%-800.00Sức bán mạnh192.728K1821279600.0080.104B13.55771.1591.00
166480 CORESTEM
16850.00-2.03%-350.00Sức bán mạnh64.330K1083960500.00272.926B-1960.9360.00
168330 NATURALENDOTECH
4105.00-7.34%-325.00Sức bán mạnh193.961K796209905.00137.291B-21.4774.00
170900 DONGA ST
68400.00-2.70%-1900.00Sức bán mạnh33.928K2320675200.00593.243B181.44477.39
175250 ICURE PHARM. INC.
40600.00-1.22%-500.00Mua143.856K5840553600.00385.407B-3389.34
176750 DUCHEMBIO
7500.00-1.32%-100.00Bán1.560K11700000.00205.100B77.00
179290 MITECH
5000.00-2.34%-120.00Mua314.576K1572880000.00161.170B19.36264.51172.00
179530 ADBIOTECH
8820.00-3.61%-330.00Sức bán mạnh5.763K50829660.00
182400 NKMAX
19150.000.52%100.00Bán1.756M33635443000.00703.576B-1187.12133.00
183490 ENZYCHEM LSC
53600.00-3.42%-1900.00Sức bán mạnh86.463K4634416800.00743.736B-2770.42
185490 EYEGENE
17900.00-10.05%-2000.00Sức bán mạnh623.606K11162547400.00426.049B-775.0765.00
Tải thêm