Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

245
Cổ phiếu
250471.990B
Giá trị vốn hóa thị trường
776.575K
Khối lượng
+1.11%
Thay đổi
+17.71%
Hiệu suất Tháng
+233.04%
Hiệu suất Năm
+131.86%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000020 DONGWHA PHARM
24400.00-19.47%-5900.00Mua11.121M810.288B85.19355.67735.00Dược phẩm: Khác
000100 YUHAN
69200.003.59%2400.00Mua2.424M4466.830B2669.921816.00Dược phẩm: Khác
000220 YUYU PHARMA
17350.001.76%300.00Mua1.486M108.840B19.55908.19305.00Dược phẩm: Chính
000230 ILDONG HOLDINGS
9110.00-0.22%-20.00Mua38.965K103.323B-2951.4682.00Dược phẩm: Khác
000250 SCD
56300.00-3.76%-2200.00Mua817.811K1242.180B146.11401.14402.00Dược phẩm: Khác
000520 SAMIL PHARM
21750.00-1.58%-350.00Mua190.574K131.997B94.60233.62431.00Dược phẩm: Khác
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
103000.000.00%0.00Mua32.614K634.843B21.974688.64166.00Dược phẩm: Chính
001060 JW PHARMA
38750.003.89%1450.00Mua1.637M802.029B-1103.161223.00Dược phẩm: Khác
001360 SAMSUNG PHARM
4225.00-0.12%-5.00Mua1.485M264.176B-186.76211.00Dược phẩm: Khác
001540 AHN-GOOK PHA
16400.00-1.50%-250.00Mua737.465K177.043B57.53291.38461.00Dược phẩm: Khác
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
127000.001.20%1500.00Sức mua mạnh83.739K616.213B16.457627.2926.00Dược phẩm: Khác
002210 DONGSUNG PHARM
13300.001.53%200.00Mua292.520K312.092B-509.39325.00Dược phẩm: Khác
002390 HANDOK
37800.00-2.58%-1000.00Mua167.354K532.647B2835.72953.00Dược phẩm: Khác
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
25150.002.24%550.00Mua132.570K373.801B-5742.96Dược phẩm: Khác
002720 KUKJE PHARMA
11400.00-3.39%-400.00Mua756.923K189.123B-107.79417.00Dược phẩm: Khác
002800 SINSIN PHARM
10100.00-2.88%-300.00Mua631.757K151.402B75.65137.47314.00Dược phẩm: Chính
003000 BUKWANG PHARM
38150.000.00%0.00Mua1.830M2346.850B-165.59638.00Dược phẩm: Chính
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1495.000.00%0.00Bán3.594M605.827B530.182.82108.00Dược phẩm: Khác
003090 DAEWOONG
36800.00-2.90%-1100.00Mua13.430M1332.780B24.771530.05287.00Dược phẩm: Khác
003120 ILSUNG PHARM
85300.001.31%1100.00Mua9.828K129.910B16.565083.80239.00Dược phẩm: Khác
003220 DAEWON PHARM
21100.00-2.09%-450.00Mua403.539K431.391B56.14383.841005.00Dược phẩm: Chính
003520 YUNGJIN PHARM
6570.00-0.61%-40.00Mua1.762M1208.920B13.09646.00Dược phẩm: Khác
003850 BORYUNG PHARM
17250.000.00%0.00Mua644.606K786.460B22.89753.521369.00Dược phẩm: Chính
004080 SHINHUNG
9170.000.44%40.00Mua1.610K87.136B11.64784.31283.00Chuyên khoa Y tế
004310 HYUNDAI PHARM
6240.001.79%110.00Mua3.948M168.481B51.93118.03Dược phẩm: Chính
004720 WOORIDUL PHARM
13400.00-10.67%-1600.00Mua5.378M204.964B-111.90268.00Dược phẩm: Khác
005250 GCH CORP
30150.000.50%150.00Mua590.019K1375.670B-48.89195.00Dược phẩm: Khác
005500 SAMJIN PHARM
30300.000.83%250.00Mua96.124K373.391B44.53674.90706.00Dược phẩm: Khác
005690 PHARMICELL
22750.00-0.66%-150.00Mua2.917M1375.760B323.8970.70120.00Dược phẩm: Chính
006280 GC CORP
301500.003.61%10500.00Mua486.683K3167.150B503.652040.00Dược phẩm: Chính
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
26800.00-2.19%-600.00Mua148.430K242.835B18.081515.73295.00Dược phẩm: Chung
007370 JINYANGPHARM
7270.000.97%70.00Mua256.982K81.372B112.0664.25188.00Dược phẩm: Khác
007570 ILYANG PHARM
88600.00-2.53%-2300.00Mua739.702K1603.880B194.84466.54631.00Dược phẩm: Khác
008930 HANMI SCIENCE
62600.000.64%400.00Mua1.066M4210.220B437.4585.00Dược phẩm: Chính
009290 KWANGDONG PHARM
9470.001.39%130.00Mua4.048M370.871B15.02621.65999.00Dược phẩm: Khác
009300 SAM-A PHARM.
19500.001.56%300.00Mua36.022K119.320B12.801500.46308.00Dược phẩm: Khác
009420 HANALL BIOPHARMA
30950.003.69%1100.00Mua535.963K1576.250B77.34385.97313.00Dược phẩm: Khác
011040 KDPHARM
13050.00-3.33%-450.00Mua443.176K316.053B15.27883.83588.00Dược phẩm: Chung
012790 SHINIL PHARM
28300.00-3.58%-1050.00Mua640.676K305.730B38.47763.01375.00Dược phẩm: Khác
014570 KOREAN DRUG
11800.00-3.67%-450.00Mua289.438K129.647B40.50302.50258.00Dược phẩm: Chung
016580 WHANIN PHARM
16050.000.31%50.00Mua93.826K248.854B1223.44488.00Dược phẩm: Chính
017180 MYUNGMOON PHARM
6330.00-2.16%-140.00Sức mua mạnh1.310M217.033B-996.61534.00Dược phẩm: Khác
018620 WOOGENE B&G
3820.00-0.52%-20.00Mua2.125M99.692B-377.7095.00Dược phẩm: Chung
018680 SEOUL PHARMA
10550.00-0.47%-50.00Bán110.524K89.946B-387.33174.00Dược phẩm: Khác
019170 SHINPOONG PHARM
76900.001.72%1300.00Mua1.761M3802.920B1533.1049.31767.00Dược phẩm: Chính
023910 DAIHANPHARM
31400.000.00%0.00Mua28.640K186.300B6.564783.72699.00Dược phẩm: Chính
031390 GREEN CROSS CELL
53300.000.57%300.00Mua613.601K587.383B-234.28235.00Công nghệ Sinh học
032300 KOREA PHARMA
16150.00-4.15%-700.001.017MDược phẩm: Chính
032620 UBCARE
11550.000.00%0.00Mua928.187K593.688B139.78257.00Chuyên khoa Y tế
033270 KUP
26100.002.55%650.00Mua268.445K388.893B11.332246.90873.00Dược phẩm: Chính
034940 CHOA PHARM.
5200.000.00%0.00Mua579.675K165.122B-73.36280.00Dược phẩm: Khác
036480 DSMBIO
18400.000.55%100.00Mua85.948K68.210B24.07760.23134.00Dược phẩm: Khác
038290 MACROGEN
36700.00-4.55%-1750.00Mua301.078K367.681B-1271.81488.00Công nghệ Sinh học
039200 OCT INC.
33000.0012.24%3600.00Mua2.740M884.769B-864.2236.00Dược phẩm: Khác
041830 INBODY
17050.00-1.73%-300.00Mua86.144K225.213B11.531504.81212.00Chuyên khoa Y tế
041910 ESTECHPHARMA
12750.000.79%100.00Mua289.167K147.169B12.601003.66158.00Dược phẩm: Khác
041920 MEDIANA
20350.00-0.25%-50.00Mua229.211K178.409B19.321055.75156.00Chuyên khoa Y tế
041960 KOMIPHARM
16400.000.31%50.00Bán475.744K1076.500B-349.53150.00Dược phẩm: Khác
043090 CUBE&COMPANY
3115.00-1.11%-35.00Bán431.185K110.155B-244.8516.00Công nghệ Sinh học
043150 VATECH
23750.000.21%50.00Mua90.380K349.076B12.471900.54390.00Chuyên khoa Y tế
044820 COSMAX BTI
23000.000.22%50.00Mua30.284K219.761B-176.55159.00Dược phẩm: Chính
044960 EAGLE VET. TECH
8680.001.64%140.00Mua1.382M106.055B70.41121.28124.00Dược phẩm: Chính
047920 MEDIFORUM PHARM
5700.000.53%30.00Mua458.396K82.709B60.2594.10133.00Dược phẩm: Chính
048260 OSSTEMIMPLANT
42700.00-3.94%-1750.00Mua321.260K586.597B-2243.641879.00Chuyên khoa Y tế
048530 INTRON BIO
18300.002.23%400.00Mua1.211M571.059B-113.42105.00Công nghệ Sinh học
049960 CBT
16900.00-1.74%-300.00Bán67.352K127.014B881.64140.00Công nghệ Sinh học
052670 CHEIL BIO
9080.000.22%20.00Mua1.742M131.259B279.0232.4751.00Công nghệ Sinh học
053030 BINEX
21450.00-2.28%-500.00Mua1.323M661.181B78.37280.07488.00Công nghệ Sinh học
053950 KYUNG NAM PHARM
7190.001.27%90.00Bán157.188K123.666B-215.63254.00Dược phẩm: Chính
054670 DHNP
12500.00-1.19%-150.00Mua262.061K175.441B11.321117.82332.00Dược phẩm: Chung
054950 JVM
32850.001.55%500.00Mua62.099K192.120B24.361328.09320.00Chuyên khoa Y tế
056090 U&I
4730.00-1.05%-50.00Bán17.753K37.552B-280.80130.00Chuyên khoa Y tế
058110 MEKICS
46050.00-4.46%-2150.00Mua344.284K314.197B1384.7056.00Chuyên khoa Y tế
058820 CMG PHARMACEUTICAL
4585.00-1.82%-85.00Sức mua mạnh3.345M655.570B146.8031.81241.00Dược phẩm: Khác
059210 META
2835.000.89%25.00Mua276.046K64.352B20.11139.70242.00Chuyên khoa Y tế
060280 CUREXO
6210.00-0.48%-30.00Bán47.667K210.150B-608.4862.00Chuyên khoa Y tế
060590 CTC BIO
9290.001.64%150.00Mua321.634K190.103B-683.18196.00Dược phẩm: Chính
061250 HWAIL PHARM
14500.00-6.45%-1000.00Mua2.502M254.404B63.20245.25142.00Dược phẩm: Khác
063160 CKD BIO
55600.00-4.79%-2800.00Mua1.963M317.652B24.922343.18421.00Dược phẩm: Chính
064550 BIONEER
30850.00-8.18%-2750.00Mua1.889M636.642B-1159.78377.00Công nghệ Sinh học
065510 HUVITZ
6800.000.00%0.00Bán75.988K74.448B9.29731.74172.00Chuyên khoa Y tế
065660 ANTEROGEN
74000.00-1.33%-1000.00Mua260.999K643.039B-486.6750.00Công nghệ Sinh học
066830 GENOTECH
3270.00-9.17%-330.00Mua1.189K20.897B31.00Công nghệ Sinh học
067080 DH PHARM
14650.008.52%1150.00Sức mua mạnh1.446M227.762B21.84618.22357.00Dược phẩm: Khác
067370 SUNBIO
13600.000.00%0.00Mua12.594K104.594B23.00Dược phẩm: Chính
068270 CELLTRION
314000.00-0.32%-1000.00Mua693.309K42056.900B2980.632111.00Công nghệ Sinh học
068760 CELLTRIONPH
118900.00-1.16%-1400.00Bán312.079K4377.790B400.92300.84668.00Dược phẩm: Chính
069620 DAEWOONG PHARMA
118500.000.00%0.00Mua668.491K1259.240B72.691630.281464.00Dược phẩm: Chính
072020 CAVAC
17950.00-1.37%-250.00Mua173.024K179.921B528.63164.00Công nghệ Sinh học
074430 AMINOLOGICS
2475.00-1.00%-25.00Mua1.269M222.641B-31.7527.00Chuyên khoa Y tế
078160 MEDIPOST
28900.000.87%250.00Mua158.004K457.549B-677.40232.00Công nghệ Sinh học
080720 UNION KOREA PHARM
16500.0011.11%1650.00Sức mua mạnh373.639K118.161B-286.32190.00Dược phẩm: Chính
083790 CRYSTAL
15250.00-2.87%-450.00Sức mua mạnh1.189M668.224B-1125.3369.00Công nghệ Sinh học
084110 HUONS GLOBAL
33850.000.89%300.00Mua50.844K384.688B14.152371.70164.00Dược phẩm: Khác
084650 LABGEN
45750.00-11.51%-5950.00Mua3.080M583.330B170.47303.27218.00Công nghệ Sinh học
084990 HELIXMITH
60300.006.54%3700.00Mua528.995K1567.550B-5240.04105.00Công nghệ Sinh học
085370 LUTRONIC
6230.00-1.89%-120.00Mua286.757K148.171B-178.26302.00Chuyên khoa Y tế
086060 GENEBIOTECH
6320.00-1.56%-100.00Mua268.263K55.108BCông nghệ Sinh học
086080 DINONA
6100.00-12.10%-840.00Mua82.589K173.095B28.00Dược phẩm: Chính
086220 NATURALFNP
2800.000.36%10.00Sức mua mạnh1629.607B151.00Công nghệ Sinh học
086450 DONGKOOK PHARM
150000.00-0.99%-1500.00Mua30.380K1320.210B22.456867.16964.00Dược phẩm: Khác
086460 SNP GENETICS
3500.00-2.78%-100.00Sức mua mạnh15.937B4.00Công nghệ Sinh học
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
30100.00-3.22%-1000.00Mua205.550K257.882B-156.5070.00Công nghệ Sinh học
086890 ISU ABXIS
8850.001.72%150.00Mua701.018K221.256B-711.23158.00Dược phẩm: Khác
086900 MEDYTOX
177300.00-2.31%-4200.00Bán112.835K1030.200B153.191184.80600.00Công nghệ Sinh học
087010 PEPTRON
20600.00-1.67%-350.00Mua224.279K317.259B-1254.1682.00Công nghệ Sinh học
091990 CELLTRION HEALTHCARE
108400.000.84%900.00Mua1.628M15983.800B116.65925.27116.00Dược phẩm: Chính
092040 AMICOGEN
40750.004.49%1750.00Sức mua mạnh588.895K750.692B730.39182.00Công nghệ Sinh học
092590 LUXPIA
1330.00-7.96%-115.00Mua7359.734B91.00Công nghệ Sinh học
095700 GENEXINE
125200.00-1.11%-1400.00Mua576.069K3034.250B-2769.49161.00Công nghệ Sinh học
096530 SEEGENE
300000.00-3.44%-10700.00Mua1.099M8114.690B148.182096.77314.00Công nghệ Sinh học
096760 JW HOLDINGS
5600.000.90%50.00Mua237.631K375.927B-425.56154.00Dược phẩm: Chính
099190 I-SENS
28000.001.08%300.00Mua119.524K379.301B15.261819.24676.00Chuyên khoa Y tế
100120 VIEWORKS
36950.001.65%600.00Sức mua mạnh116.697K337.680B13.562681.59290.00Chuyên khoa Y tế
100700 SEWOONMEDICAL
3990.00-2.44%-100.00Mua711.444K169.701B18.38222.50222.00Chuyên khoa Y tế
102460 REYON PHARMACEUTICAL
20700.000.49%100.00Mua470.015K332.210B107.70191.28476.00Dược phẩm: Khác
102940 KLS
32300.00-0.15%-50.00Mua88.694K369.937B-5125.83489.00Công nghệ Sinh học
104540 CORENTEC
8130.00-0.73%-60.00Mua50.603K85.016B25.86316.72140.00Chuyên khoa Y tế
106190 HTP
11100.00-4.31%-500.00Mua91.208K81.166B-669.1596.00Dược phẩm: Khác
115180 QURIENT
30900.003.00%900.00Sức mua mạnh145.560K309.475B-2195.38Công nghệ Sinh học
115480 CU MEDICAL
3070.00-0.16%-5.00Sức mua mạnh1.237M69.242B-242.05101.00Chuyên khoa Y tế
119610 INTEROJO
22350.000.45%100.00Bán53.091K244.191B1676.58558.00Chuyên khoa Y tế
122310 GENORAY
11450.00-2.55%-300.00Mua753.455K157.812B8.221493.17202.00Chuyên khoa Y tế
128940 HANMIPHARM
319500.00-1.54%-5000.00Sức mua mạnh240.139K4158.090B3083.372411.00Dược phẩm: Khác
131030 DHP
7940.00-2.22%-180.00Mua187.607K132.308B8.64939.60165.00Dược phẩm: Khác
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
5910.003.87%220.00Sức mua mạnh155.390K43.000B35.10162.12127.00Chuyên khoa Y tế
138610 NIBEC
23200.00-3.33%-800.00Mua325.262K235.691B-278.0771.00Dược phẩm: Chung
140410 MEZZION PHARMA
176200.001.97%3400.00Mua67.555K1530.510B-2573.7765.00Dược phẩm: Chính
140860 PARK SYSTEMS
57500.000.00%0.00Mua34.441K384.341B38.501493.46167.00Chuyên khoa Y tế
141080 LEGOCHEM BIO
56000.001.27%700.00Mua607.166K1281.290B56.50978.8298.00Dược phẩm: Chính
142280 GCMS
12100.00-3.59%-450.00Mua986.992K263.341B-83.64165.00Dược phẩm: Khác
142760 BLS
8640.006.67%540.00Sức mua mạnh1.453M158.280B-1577.6158.00Công nghệ Sinh học
144510 GREEN CROSS LAB CELL
57400.00-2.38%-1400.00Mua354.345K626.914B56.74432.00Công nghệ Sinh học
145020 HUGEL
156100.000.58%900.00Bán157.408K1894.190B17.878842.01429.00Công nghệ Sinh học
145720 DENTIUM
43800.00-2.67%-1200.00Mua113.717K379.450B28.621572.74598.00Chuyên khoa Y tế
149300 APURES
1700.000.00%0.00Mua1.447KDược phẩm: Chính
149980 HIRONIC
4290.000.59%25.00Bán22.621K53.757B19.07223.6582.00Chuyên khoa Y tế
150840 INTROMEDIC
2190.000.00%0.00Bán408.066K59.796B-817.1054.00Chuyên khoa Y tế
153710 OPTIPHARM
25650.003.22%800.00Mua280.171K358.007B-58.3667.00Dược phẩm: Chính
156100 L&K BIOMED
9820.007.09%650.00Mua486.918K118.022B-966.2575.00Chuyên khoa Y tế
164060 ILOODA
15350.00-2.54%-400.00813.676KChuyên khoa Y tế
166480 CORESTEM
26600.003.50%900.00Mua557.789K414.939B-358.6561.00Công nghệ Sinh học
170900 DONGA ST
101000.000.00%0.00Mua41.537K860.716B8.7711516.501592.00Dược phẩm: Chính
175250 ICURE PHARM. INC.
49250.00-1.89%-950.00Sức mua mạnh251.676K359.039B-1449.26237.00Dược phẩm: Chính
176750 DUCHEMBIO
5730.000.00%0.00Mua3.115K48.280B82.00Dược phẩm: Chính
179290 MITECH
4065.00-0.61%-25.00Sức mua mạnh314.972K126.248B28.36144.22160.00Chuyên khoa Y tế
179530 ADBIOTECH
14450.00-3.67%-550.00Sức bán mạnh100Công nghệ Sinh học
182400 NKMAX
18250.00-0.82%-150.00Mua397.711K569.122B-440.63Công nghệ Sinh học
183490 ENZYCHEM LSC
155300.00-3.54%-5700.00Mua540.575K1188.440B-2267.74Dược phẩm: Chính
185490 EYEGENE
15400.002.67%400.00Mua491.077K172.903B-922.7060.00Công nghệ Sinh học
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất