Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

292
Cổ phiếu
196399.208B
Giá trị vốn hóa thị trường
253.821K
Khối lượng
+0.57%
Thay đổi
+4.73%
Hiệu suất Tháng
−4.81%
Hiệu suất Năm
+1.91%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000020DONGWHA PHARM
9460 KRW−1.15%−110 KRW
Mua
64.693K611.996M261.014B KRW11.56827.60 KRW732
000100YUHAN
53200 KRW0.95%500 KRW
Bán
68.484K3.643B3.774T KRW50.31987.86 KRW1.878K
000220YUYU PHARMA
6350 KRW0.16%10 KRW
Mua
27.108K172.136M105.764B KRW−348.90 KRW341
000230ILDONG HOLDINGS
16180 KRW0.06%10 KRW
Bán
38.295K619.613M184.739B KRW−9311.58 KRW105
000250SCD
53000 KRW−0.38%−200 KRW
Mua
118.919K6.303B1.125T KRW−8.40 KRW392
000520SAMIL PHARM
8640 KRW1.29%110 KRW
Sức mua mạnh
61.75K533.52M109.448B KRW−332.86 KRW
000640DONGA SOCIO HOLDINGS
98500 KRW−0.30%−300 KRW
Bán Mạnh
1.021K100.569M620.697B KRW52.181893.45 KRW90
001060JW PHARMA
21600 KRW0.93%200 KRW
Mua
61.879K1.337B464.322B KRW42.44504.28 KRW1.19K
001360SAMSUNG PHARM
2900 KRW0.52%15 KRW
Mua
59.908K173.733M192.635B KRW−405.98 KRW190
001540AHN-GOOK PHA
8900 KRW−0.34%−30 KRW
Bán
12.271K109.212M102.216B KRW10.76830.24 KRW392
001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
54800 KRW0.18%100 KRW
Mua
45324.824M271.297B KRW−5061.24 KRW
002210DONGSUNG PHARM
6410 KRW−0.16%−10 KRW
Bán
28.2K180.762M150.04B KRW−192.27 KRW332
002390HANDOK
16930 KRW0.18%30 KRW
Bán
4.127K69.87M233.154B KRW69.63242.70 KRW964
002620JEIL PHARMA HOLDINGS
13460 KRW0.07%10 KRW
Bán
5.963K80.262M207.547B KRW−610.61 KRW37
002720KUKJE PHARMA
5140 KRW0.98%50 KRW
Mua
72.082K370.501M99.782B KRW26.51192.03 KRW
002800SINSIN PHARM
5630 KRW0.00%0 KRW
Mua
10.985K61.846M85.562B KRW290.66 KRW
003000BUKWANG PHARM
9420 KRW1.07%100 KRW
Mua
92.016K866.791M635.944B KRW−69.90 KRW
003060APROGEN BIOLOGICS
386 KRW2.66%10 KRW
Bán
7.336M2.832B233.714B KRW12.3130.54 KRW116
003090DAEWOONG
21150 KRW0.48%100 KRW
Mua
26.748K565.72M868.677B KRW7.013001.86 KRW324
003120ILSUNG PHARM
95700 KRW0.84%800 KRW
Mua
2.286K218.77M146.168B KRW70125.18 KRW
003220DAEWON PHARM
16790 KRW−0.12%−20 KRW
Bán
52.601K883.171M360.437B KRW10.311637.55 KRW1.043K
003520YUNGJIN PHARM
3740 KRW1.91%70 KRW
Sức mua mạnh
536.998K2.008B665.729B KRW−36.49 KRW629
003850BORYUNG PHARM
9670 KRW0.83%80 KRW
Theo dõi
96.742K935.495M634.651B KRW15.35625.57 KRW
004080SHINHUNG
14700 KRW−1.87%−280 KRW
Bán
7.025K103.268M142.954B KRW12.751174.67 KRW237
004310HYUNDAI PHARM
4860 KRW0.31%15 KRW
Mua
59.286K288.13M134.652B KRW78.9561.37 KRW
004720PHARMGEN SCIENCE
6870 KRW0.73%50 KRW
Theo dõi
83.75K575.363M109.733B KRW1.655531.58 KRW263
005250GCH CORP
17540 KRW0.57%100 KRW
Mua
27.989K490.927M784.551B KRW55.36315.04 KRW146
005500SAMJIN PHARM
24000 KRW0.42%100 KRW
Bán
20.353K488.472M298.343B KRW1703.07 KRW
005690PHARMICELL
10760 KRW−1.37%−150 KRW
Mua
170.591K1.836B640.243B KRW268.98 KRW
006120SK DISCOVERY
32950 KRW2.81%900 KRW
Mua
44.119K1.454B646.342B KRW1.5620572.16 KRW43
006280GC CORP
132100 KRW0.00%0 KRW
Mua
10.521K1.39B1.507T KRW13.899510.14 KRW2.187K
006620DONGKOO BIO & PHARMA
6510 KRW−0.15%−10 KRW
Mua
44.629K290.535M181.36B KRW21.64301.24 KRW333
007370JINYANGPHARM
6590 KRW1.07%70 KRW
Mua
15.544K102.435M72.542B KRW1100.29 KRW
007460APROGEN
2080 KRW1.22%25 KRW
Theo dõi
1.899M3.949B531.432B KRW−385.91 KRW69
007570ILYANG PHARM
19380 KRW1.15%220 KRW
Mua
24.794K480.508M351.36B KRW16.351171.71 KRW636
008930HANMI SCIENCE
30650 KRW0.82%250 KRW
Bán
32.722K1.003B2.116T KRW41.03740.88 KRW92
009290KWANGDONG PHARM
6070 KRW0.33%20 KRW
Mua
30.344K184.188M250.181B KRW10.53574.85 KRW1.042K
009300SAM-A PHARM.
17990 KRW1.35%240 KRW
Mua
16.7K300.433M109.555B KRW9.821807.11 KRW283
009420HANALL BIOPHARMA
16400 KRW−0.24%−40 KRW
Bán
92.509K1.517B838.759B KRW38.42 KRW
011000GENEONE
8830 KRW1.26%110 KRW
Mua
296.868K2.621B686.56B KRW−333.55 KRW56
011040KDPHARM
8090 KRW0.50%40 KRW
Mua
45.128K365.086M217.698B KRW33.70238.90 KRW647
012790SHINIL PHARM
8500 KRW0.47%40 KRW
Theo dõi
13.865K117.853M98.455B KRW8.85956.41 KRW352
014570KOREAN DRUG
7990 KRW1.65%130 KRW
Mua
56.412K450.732M85.607B KRW7.031117.87 KRW264
016580WHANIN PHARM
17380 KRW−0.23%−40 KRW
Bán
1.895K32.935M265.8B KRW11.811474.87 KRW509
017180MYUNGMOON PHARM
2895 KRW0.52%15 KRW
Mua
18.333K53.074M98.713B KRW−141.10 KRW316
018620WOOGENE B&G
1602 KRW−0.19%−3 KRW
Bán
57.616K92.301M46.653B KRW−46.78 KRW94
018680SEOUL PHARMA
4710 KRW0.86%40 KRW
Bán
13.54K63.773M54.974B KRW75.58 KRW
019170SHINPOONG PHARM
21650 KRW1.17%250 KRW
Mua
96.683K2.093B1.133T KRW−598.92 KRW813
023910DAIHANPHARM
29800 KRW−0.83%−250 KRW
Theo dõi
2.235K66.603M180.9B KRW6.884366.21 KRW672
028300HLB
31000 KRW0.16%50 KRW
Bán
202.128K6.266B3.737T KRW−863.24 KRW87
032300KOREA PHARMA
22950 KRW0.22%50 KRW
Theo dõi
15.362K352.558M250.309B KRW71.46325.46 KRW280
032980BYON
1235 KRW−0.80%−10 KRW
Bán
126.688K156.46M46.315B KRW21
033270KUP
23250 KRW0.43%100 KRW
Bán
22.597K525.38M345.106B KRW6.583523.17 KRW824
034940CHOA PHARM.
2535 KRW1.00%25 KRW
Mua
36.927K93.61M77.914B KRW−167.96 KRW280
036180GWV
720 KRW−0.69%−5 KRW
Mua
139.063K100.125M36.452B KRW−271.24 KRW119
036480DSMBIO
10800 KRW0.56%60 KRW
Mua
4.37K47.196M40.812B KRW23.92448.98 KRW
039200OCT INC.
21650 KRW3.34%700 KRW
Sức mua mạnh
380.995K8.249B731.184B KRW−790.00 KRW47
039840DIO
23200 KRW−0.64%−150 KRW
Mua
33.468K776.458M343.035B KRW44.44525.48 KRW482
039860NANOENTEK
5970 KRW0.51%30 KRW
Mua
293.934K1.755B156.557B KRW21.22279.95 KRW126
041830INBODY
22500 KRW2.27%500 KRW
Sức mua mạnh
48.955K1.101B283.985B KRW7.862799.21 KRW285
041910ESTECHPHARMA
7710 KRW1.58%120 KRW
Mua
113.059K871.685M88.184B KRW89.5984.72 KRW180
041920MEDIANA
5290 KRW1.73%90 KRW
Theo dõi
83.123K439.721M85.375B KRW7.35707.25 KRW
041960KOMIPHARM
7090 KRW1.87%130 KRW
Mua
33.768K239.415M442.74B KRW−32.61 KRW159
043090EXERGY21
1729 KRW−1.98%−35 KRW
Bán
141.316K244.335M89.29B KRW32.5654.17 KRW28
043100SOLCO
501 KRW−0.60%−3 KRW
Mua
201.418K100.91M32.818B KRW−103.15 KRW123
043150VATECH
33900 KRW−1.17%−400 KRW
Theo dõi
19.06K646.134M510.244B KRW5105.52 KRW
044820COSMAX BTI
9010 KRW0.78%70 KRW
Theo dõi
5.07K45.681M85.516B KRW17.61533.46 KRW201
046210PANAGENE
3935 KRW3.96%150 KRW
Theo dõi
192.013K755.571M121.798B KRW46.8080.87 KRW69
047920HLBPHARMA
13000 KRW0.62%80 KRW
Mua
87.997K1.144B366.498B KRW−294.67 KRW153
048260OSSTEMIMPLANT
186900 KRW0.05%100 KRW
Mua
181.618K33.944B2.677T KRW58.693840.84 KRW
048530INTRON BIO
9120 KRW0.55%50 KRW
Mua
57.167K521.363M301.989B KRW347.60 KRW102
048870SYNERGY INNOVATION
3505 KRW−0.14%−5 KRW
Mua
65.824K230.713M290.306B KRW−31.80 KRW64
049960CBT
14050 KRW−0.71%−100 KRW
Mua
17.185K241.449M98.013B KRW6.702110.81 KRW133
052670CHEIL BIO
1318 KRW0.15%2 KRW
Theo dõi
10.493K13.83M35.905B KRW−146.97 KRW53
053030BINEX
11040 KRW−0.18%−20 KRW
Bán
55.798K616.01M340.479B KRW20.55538.30 KRW524
053950KYUNG NAM PHARM
2285 KRW0.00%0 KRW
Bán
247.752K566.113M80.797B KRW−197.01 KRW251
054670DHNP
9690 KRW−0.10%−10 KRW
Mua
25.494K247.037M135.3B KRW6.061601.18 KRW341
054950JVM
20200 KRW−0.74%−150 KRW
Bán
16.265K328.553M237.27B KRW1355.83 KRW
058110MEKICS
5340 KRW−0.74%−40 KRW
Bán
80.664K430.746M85.928B KRW−84.34 KRW
058820CMG PHARMACEUTICAL
2350 KRW1.08%25 KRW
Mua
248.858K584.816M322.924B KRW66.7634.83 KRW248
059210META
2540 KRW0.59%15 KRW
Mua
65.033K165.184M57.94B KRW7.96317.35 KRW237
060280CUREXO
8370 KRW1.58%130 KRW
Mua
77.45K648.257M320.594B KRW−57.95 KRW
060590CTC BIO
8300 KRW5.06%400 KRW
Mua
236.372K1.962B189.836B KRW18.52426.55 KRW213
061250HWAIL PHARM
2445 KRW0.82%20 KRW
Bán
410.074K1.003B164.336B KRW−94.64 KRW
063160CKD BIO
25850 KRW1.17%300 KRW
Mua
2.934K75.844M138.795B KRW−3044.61 KRW
064550BIONEER
35800 KRW7.83%2600 KRW
Sức mua mạnh
1.227M43.941B792.376B KRW36.94898.63 KRW639
065510HUVITZ
11100 KRW−0.36%−40 KRW
Mua
50.697K562.737M119.562B KRW7.761435.49 KRW
065660ANTEROGEN
14310 KRW−1.04%−150 KRW
Bán Mạnh
11.862K169.745M140.229B KRW−729.13 KRW
066700THERAGEN ETEX
4860 KRW0.10%5 KRW
Mua
30.028K145.936M152.506B KRW23.52206.40 KRW166
066830GENOTECH
2600 KRW−1.70%−45 KRW
Bán
3.286K8.544M14.735B KRW32
067080DH PHARM
8760 KRW0.11%10 KRW
Bán
32.07K280.933M153.096B KRW61.75 KRW354
067290JW SHINYAK
3475 KRW0.87%30 KRW
Mua
89.036K309.4M167.586B KRW92.8637.10 KRW258
067370SUNBIO
10660 KRW0.28%30 KRW
Mua
7.795K83.095M130.889B KRW24
068270CELLTRION
167400 KRW0.60%1000 KRW
Theo dõi
127.928K21.415B24.128T KRW40.704092.99 KRW2.207K
068760CELLTRIONPH
64900 KRW0.00%0 KRW
Bán
50.932K3.305B2.544T KRW103.26630.51 KRW822
069620DAEWOONG PHARMA
153800 KRW2.26%3400 KRW
Mua
23.896K3.675B1.663T KRW20.247431.68 KRW
072020CAVAC
10900 KRW0.00%0 KRW
Bán
11.013K120.042M107.164B KRW13.20825.96 KRW
078140DAEBONGLS
8120 KRW0.50%40 KRW
Mua
12.54K101.825M88.352B KRW18.45437.83 KRW118
080720UNION KOREA PHARM
6510 KRW0.15%10 KRW
Bán
11.46K74.605M50.305B KRW−1055.76 KRW181
083790CRYSTALGENOMICS
3460 KRW0.87%30 KRW
Bán
49.658K171.817M241.149B KRW−429.32 KRW56