Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

238
Cổ phiếu
136604.397B
Giá trị vốn hóa thị trường
471.409K
Khối lượng
+1.09%
Thay đổi
+7.08%
Hiệu suất Tháng
+1.61%
Hiệu suất Năm
+1.24%
Hiệu suất YTD
           
000020 DONGWHA PHARM
8350.000.72%60.00Mua90.264K230.525B46.89176.78Dược phẩm: Khác
000100 YUHAN
227000.00-1.30%-3000.00Theo dõi25.681K2820.050B63.883600.711859.00Dược phẩm: Khác
000220 YUYU PHARMA
12250.000.00%0.00Sức mua mạnh371.325K72.016B18.58671.55308.00Dược phẩm: Chính
000230 ILDONG HOLDINGS
10550.00-0.94%-100.00Sức bán mạnh7.113K113.479B-163.44Dược phẩm: Khác
000250 SCD
31400.00-1.88%-600.00Bán189.261K672.142B964.47Dược phẩm: Khác
000520 SAMIL PHARM
21500.001.18%250.00Mua139.289K131.225B-205.26Dược phẩm: Khác
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
96300.00-0.10%-100.00Bán8.963K591.118B-26863.32210.00Dược phẩm: Khác
001060 JW PHARMA
28200.00-1.05%-300.00Bán52.559K587.456B-464.471179.00Dược phẩm: Khác
001360 SAMSUNG PHARM
4235.00-0.82%-35.00Mua753.376K249.663B-105.18207.00Dược phẩm: Khác
001540 AHN-GOOK PHA
11550.002.21%250.00Sức mua mạnh165.668K132.353B17.74647.28500.00Dược phẩm: Khác
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
108000.00-1.82%-2000.00Mua14.653K541.065B13.448184.98Dược phẩm: Khác
002210 DONGSUNG PHARM
15700.00-0.95%-150.00Bán217.877K370.032B132.81119.34331.00Dược phẩm: Khác
002390 HANDOK
23550.00-1.46%-350.00Mua34.171K324.130B1188.73Dược phẩm: Khác
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
16300.00-0.61%-100.00Bán3.408K250.224B29.80550.42Dược phẩm: Khác
002720 KUKJE PHARMA
6450.00-3.87%-260.00Mua10.806M112.948B-217.42Dược phẩm: Khác
002800 SINSIN PHARM
7410.001.37%100.00Sức mua mạnh1.423M112.413B38.89187.95305.00Dược phẩm: Chính
003000 BUKWANG PHARM
14850.00-1.00%-150.00Mua231.474K952.293B-112.38Dược phẩm: Khác
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1460.001.39%20.00Sức mua mạnh13.076M352.813B-70.20Dược phẩm: Khác
003090 DAEWOONG
12000.000.84%100.00Sức bán mạnh30.088K518.216B12.30967.28Dược phẩm: Khác
003120 ILSUNG PHARM
83300.001.22%1000.00Mua1.514K111.936B3313.89Dược phẩm: Khác
003220 DAEWON PHARM
16450.000.92%150.00Bán22.839K318.542B12.591295.00Dược phẩm: Chính
003520 YUNGJIN PHARM
5790.00-1.70%-100.00Bán467.848K1058.950B166.1435.45616.00Dược phẩm: Khác
003850 BORYUNG PHARM
14500.00-2.36%-350.00Bán213.047K609.581B18.07821.611293.00Dược phẩm: Chính
004080 SHINHUNG
9400.00-0.21%-20.00Bán1.699K89.695B-81.55308.00Chuyên khoa Y tế
004310 HYUNDAI PHARM
5500.000.73%40.00Sức mua mạnh840.964K148.445B126.3543.21Dược phẩm: Khác
004720 WOORIDUL PHARM
6850.001.48%100.00Sức mua mạnh888.960K79.762B35.13201.13254.00Dược phẩm: Khác
005250 GCH CORP
21100.000.00%0.00Mua46.642K957.976B-82.75202.00Dược phẩm: Khác
005500 SAMJIN PHARM
25650.001.58%400.00Mua231.406K315.567B263.3595.88687.00Dược phẩm: Khác
005690 PHARMICELL
8320.00-0.36%-30.00Mua253.472K498.751B-157.83121.00Công nghệ Sinh học
006280 GC CORP
127000.000.00%0.00Mua43.636K1449.470B83.251525.572034.00Công nghệ Sinh học
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
17200.00-0.29%-50.00Mua113.332K162.275B45.65377.85276.00Dược phẩm: Chung
007370 JINYANGPHARM
7630.0029.98%1760.00Mua13.494M85.284B48.56120.88218.00Dược phẩm: Khác
007570 ILYANG PHARM
24550.0011.59%2550.00Mua1.958M446.938B580.6837.89624.00Dược phẩm: Khác
008930 HANMI SCIENCE
36000.00-1.77%-650.00Sức bán mạnh106.609K2327.630B108.94336.4481.00Dược phẩm: Khác
009290 KWANGDONG PHARM
6670.00-0.74%-50.00Mua138.794K264.003B11.98560.74993.00Dược phẩm: Khác
009300 SAM-A PHARM.
17550.000.86%150.00Sức mua mạnh132.554K107.114B10.831606.42Dược phẩm: Khác
009420 HANALL BIOPHARMA
26550.00-0.56%-150.00Bán1.037M1358.740B388.12Dược phẩm: Khác
011040 KDPHARM
8010.000.38%30.00Mua82.287K189.663B32.85242.89Dược phẩm: Chung
012790 SHINIL PHARM
8610.007.36%590.00Mua4.710M89.105B8.46947.74374.00Dược phẩm: Khác
014570 KOREAN DRUG
10650.00-8.19%-950.00Mua1.232M116.026B25.62452.79Dược phẩm: Chung
016580 WHANIN PHARM
15850.000.63%100.00Mua24.768K241.984B12.251285.58462.00Dược phẩm: Chính
017180 MYUNGMOON PHARM
5260.00-0.38%-20.00Mua1.340M128.304B-311.87542.00Dược phẩm: Khác
018620 WOOGENE B&G
3055.00-2.86%-90.00Mua10.573M79.322B-194.8597.00Dược phẩm: Chung
018680 SEOUL PHARMA
7460.00-3.12%-240.00Mua290.629K63.302B1059.027.27Dược phẩm: Khác
019170 SHINPOONG PHARM
7600.002.98%220.00Sức mua mạnh5.974M379.793B138.4253.32Dược phẩm: Khác
023910 DAIHANPHARM
31400.00-0.79%-250.00Mua17.920K188.400B6.934568.21Dược phẩm: Khác
031390 GREEN CROSS CELL
41650.00-1.30%-550.00Sức bán mạnh71.447K502.297B22.291893.33Công nghệ Sinh học
033270 KUP
17900.001.70%300.00Bán86.224K265.461B7.962209.86834.00Dược phẩm: Chính
034940 CHOA PHARM.
4210.002.68%110.00Sức mua mạnh18.288M119.753B-72.76Dược phẩm: Khác
036480 DSMBIO
17000.001.49%250.00Mua177.441K64.600B17.83939.50136.00Dược phẩm: Khác
038070 SEOULIN
11750.00-4.47%-550.00Mua7.789M91.398B11.191107.16Công nghệ Sinh học
038290 MACROGEN
24150.00-1.63%-400.00Bán69.184K241.970B18.471343.17Công nghệ Sinh học
039200 OCT INC.
21300.00-3.18%-700.00Bán210.445K621.966B-160.2638.00Dược phẩm: Khác
041830 INBODY
22400.00-0.44%-100.00Bán42.171K297.962B14.221582.69Chuyên khoa Y tế
041910 ESTECHPHARMA
11300.001.80%200.00Mua423.386K131.984B8.901248.20159.00Dược phẩm: Khác
041920 MEDIANA
8180.00-0.24%-20.00Bán15.979K70.163B9.33878.67172.00Chuyên khoa Y tế
041960 KOMIPHARM
14550.00-0.68%-100.00Mua940.283K925.758B-194.65Dược phẩm: Khác
042520 HANS BIOMED
24900.004.18%1000.00Sức mua mạnh222.369K245.587B943.77Công nghệ Sinh học
043090 CUBE&COMPANY
2640.000.96%25.00Bán585.313K80.481B-261.56Công nghệ Sinh học
043100 SOLCO
172.00-2.27%-4.00Bán1.463M27.817B-104.51142.00Chuyên khoa Y tế
043150 VATECH
32400.00-0.46%-150.00Mua31.108K481.279B14.792200.26Chuyên khoa Y tế
044480 BIOGENETICS
6230.00-1.58%-100.00Bán92.938K80.589B19.58323.2389.00Chuyên khoa Y tế
044960 EAGLE VET. TECH
7920.004.07%310.00Sức mua mạnh7.812M97.217B82.5392.21125.00Dược phẩm: Khác
047920 C-TRI
5560.003.35%180.00Sức mua mạnh338.916K76.994B-100.84130.00Dược phẩm: Chính
048260 OSSTEMIMPLANT
41000.00-2.15%-900.00Mua128.199K558.016B-1146.79Chuyên khoa Y tế
048530 INTRON BIO
13100.00-2.60%-350.00Sức bán mạnh277.567K391.406B47.25474.48115.00Công nghệ Sinh học
049960 CBT
18050.00-0.28%-50.00Bán11.221K130.875B11.911519.13Công nghệ Sinh học
052670 CHEIL BIO
8930.00-4.18%-390.00Mua7.567M119.654B56.54164.85Công nghệ Sinh học
053030 BINEX
7750.00-0.77%-60.00Mua174.330K241.705B18.60419.88Công nghệ Sinh học
054670 DHNP
12250.001.24%150.00Mua461.816K171.932B14.56831.28Dược phẩm: Chung
054950 JVM
28600.000.88%250.00Bán2.814K166.972B28.251003.68Chuyên khoa Y tế
056090 U&I
5480.00-1.44%-80.00Bán7.868K41.954B-1489.94130.00Chuyên khoa Y tế
058110 MEKICS
4700.006.82%300.00Mua473.164K25.199B-275.8158.00Chuyên khoa Y tế
058820 CMG PHARMACEUTICAL
4005.00-0.99%-40.00Mua2.026M556.262B69.1558.49Dược phẩm: Khác
059210 META
2915.000.17%5.00Sức mua mạnh370.908K67.824B-83.25Chuyên khoa Y tế
060280 CUREXO
5190.00-0.38%-20.00Theo dõi35.491K173.124B-984.76Chuyên khoa Y tế
060590 CTC BIO
6750.00-3.57%-250.00Mua522.071K128.508B-824.11Dược phẩm: Khác
061250 HWAIL PHARM
7140.004.08%280.00Sức mua mạnh909.455K117.133B26.64257.49Dược phẩm: Khác
063160 CKD BIO
29450.00-0.67%-200.00Mua23.181K158.468B14.402059.29Dược phẩm: Chính
064550 BIONEER
7300.001.96%140.00Mua416.477K162.505B-335.72380.00Công nghệ Sinh học
065510 HUVITZ
9780.00-0.81%-80.00Mua63.509K111.400B19.93494.65166.00Chuyên khoa Y tế
065660 ANTEROGEN
36950.00-1.99%-750.00Sức bán mạnh51.061K319.628B-559.67Công nghệ Sinh học
066830 GENOTECH
1340.00-0.74%-10.00Bán2507.408B36.00Công nghệ Sinh học
067080 DH PHARM
12150.00-0.82%-100.00Mua152.185K211.460B23.92512.09Dược phẩm: Khác
067370 SUNBIO
22300.009.31%1900.00Mua5.666K171.044BDược phẩm: Chính
068270 CELLTRION
175500.00-0.57%-1000.00Mua349.277K23450.900B96.071847.841777.00Công nghệ Sinh học
068760 CELLTRIONPH
41950.00-0.59%-250.00Mua283.521K1500.560B1705.4424.74Dược phẩm: Chính
069620 DAEWOONG PHARMA
126000.00-0.79%-1000.00Bán33.380K1300.430B-777.181395.00Dược phẩm: Chính
072020 CAVAC
19450.00-1.02%-200.00Mua387.758K193.696B96.95202.69165.00Công nghệ Sinh học
078160 MEDIPOST
35450.00-1.94%-700.00Mua169.951K545.214B173.53208.32Công nghệ Sinh học
080720 UNION KOREA PHARM
15250.000.66%100.00Mua339.431K90.032B172.15117.94Dược phẩm: Chính
083790 CRYSTAL
13300.00-0.75%-100.00Bán308.840K553.689B10.2064.00Công nghệ Sinh học
084110 HUONS GLOBAL
32600.00-1.21%-400.00Bán18.417K371.684B15.282159.47Dược phẩm: Khác
084650 LABGEN
5570.003.72%200.00Mua1.042M57.274B-205.29233.00Công nghệ Sinh học
084990 HELIXMITH
80300.00-2.43%-2000.00Bán290.898K1718.620B-1614.7792.00Công nghệ Sinh học
085370 LUTRONIC
7970.00-1.12%-90.00Bán70.209K206.645B-488.42331.00Chuyên khoa Y tế
086060 GENEBIOTECH
6680.002.93%190.00Mua2.576M57.519B-241.9435.00Công nghệ Sinh học
086080 DINONA
5000.00-0.60%-30.00Bán1.335K76.882B-527.0028.00Dược phẩm: Chính
086220 NATURALFNP
1790.002.29%40.00Bán899Công nghệ Sinh học
086450 DONGKOOK PHARM
89600.00-2.61%-2400.00Mua28.909K787.554B15.336120.47Dược phẩm: Khác
086460 SNP GENETICS
2250.00-11.76%-300.00Sức bán mạnh164.104BCông nghệ Sinh học
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
31800.003.58%1100.00Bán195.347K251.722B1649.1718.6261.00Công nghệ Sinh học
086890 ISU ABXIS
6460.00-2.56%-170.00Bán122.253K171.999B-531.25155.00Dược phẩm: Khác
086900 MEDYTOX
331800.00-4.33%-15000.00Theo dõi47.309K1849.570B45.217670.31Công nghệ Sinh học
087010 PEPTRON
15150.00-5.31%-850.00Bán209.265K232.196B-549.75Công nghệ Sinh học
091990 CELLTRION HEALTHCARE
55200.000.00%0.00Sức mua mạnh874.564K8249.090B-291.07Dược phẩm: Chính
092040 AMICOGEN
24250.00-1.42%-350.00Bán51.790K460.868B50.01494.19169.00Công nghệ Sinh học
092590 LUXPIA
1000.00-6.54%-70.00Mua526.927BCông nghệ Sinh học
095700 GENEXINE
56000.00-3.11%-1800.00Bán147.323K1330.630B-107.30156.00Công nghệ Sinh học
096530 SEEGENE
32750.00-1.36%-450.00Mua305.118K851.236B31.531053.11322.00Công nghệ Sinh học
099190 I-SENS
24600.000.20%50.00Sức bán mạnh36.163K334.438B9.882496.75Chuyên khoa Y tế
100120 VIEWORKS
37050.000.95%350.00Mua76.390K365.131B13.752668.30Chuyên khoa Y tế
100700 SEWOONMEDICAL
3420.000.74%25.00Mua132.688K148.056B13.99242.71202.00Chuyên khoa Y tế
102460 REYON PHARMACEUTICAL
14850.00-1.00%-150.00Bán24.352K245.439B183.7189.32Dược phẩm: Khác
102940 KLS
18500.002.78%500.00Bán137.867K210.904B-8251.46Công nghệ Sinh học
106190 HTP
13250.003.92%500.00Mua1.702M93.926B-114.77Dược phẩm: Khác
109820 GENEMATRIX
3605.00-6.61%-255.00Mua3.365M66.550B-128.0640.00Công nghệ Sinh học
115180 QURIENT
24050.00-2.24%-550.00Bán90.716K234.774B20.00Công nghệ Sinh học
115480 CU MEDICAL
2635.00-1.68%-45.00Mua234.658K49.304B21.59124.15108.00Chuyên khoa Y tế
119610 INTEROJO
28250.00-0.70%-200.00Mua22.193K322.622B18.981498.81Chuyên khoa Y tế
122310 GENORAY
25200.000.40%100.00Mua38.243K123.993B10.042723.55177.00Chuyên khoa Y tế
127120 DNALINK
3515.000.43%15.00Bán33.848K40.340B-472.3168.00Công nghệ Sinh học
128940 HANMIPHARM
294500.00-1.67%-5000.00Bán46.125K3466.770B118.262532.972391.00Dược phẩm: Khác
131030 DHP
8150.000.12%10.00Mua81.546K133.047B861.40Dược phẩm: Khác
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
7580.000.40%30.00Mua426.548K56.489B34.43219.31122.00Chuyên khoa Y tế
138610 NIBEC
12800.00-5.54%-750.00Mua1.120M126.758B-484.2658.00Dược phẩm: Khác
140410 MEZZION PHARMA
178500.00-2.83%-5200.00Mua70.566K1554.010B-1773.94Dược phẩm: Chính
140860 PARK SYSTEMS
41500.001.22%500.00Mua8.798K276.600B107.00383.19138.00Chuyên khoa Y tế
141080 LEGOCHEM BIO
44350.00-4.21%-1950.00Sức bán mạnh79.492K475.516B-102.57Dược phẩm: Khác
142280 GCMS
5200.008.33%400.00Mua2.806M109.550B-1436.22179.00Dược phẩm: Khác
142760 BLS
7070.002.91%200.00Mua457.895K125.019B-1465.3252.00Công nghệ Sinh học
144510 GREEN CROSS LAB CELL
33900.00-1.60%-550.00Bán25.560K357.784B-39.54Công nghệ Sinh học
145020 HUGEL
451000.00-0.88%-4000.00Sức mua mạnh12.680K1522.210B40.7011427.68Công nghệ Sinh học
145720 DENTIUM
50900.00-0.59%-300.00Bán71.856K438.955B12.194199.26Chuyên khoa Y tế
149300 APURES
1895.003.55%65.00Mua5Dược phẩm: Chính
149980 HIRONIC
5950.001.02%60.00Sức mua mạnh89.139K74.797B25.87227.6694.00Chuyên khoa Y tế
150840 INTROMEDIC
2920.00-0.17%-5.00Bán357.517K72.178B-251.0071.00Chuyên khoa Y tế
153710 OPTIPHARM
8670.00-1.14%-100.00Bán14.916KDược phẩm: Chính
166480 CORESTEM
9300.000.00%0.00Mua20.846K146.172B-230.5860.00Công nghệ Sinh học
168330 NATURALENDOTECH
3120.00-2.35%-75.00Sức bán mạnh174.678K63.911B-1071.1468.00Công nghệ Sinh học
170900 DONGA ST
96700.00-1.63%-1600.00Bán30.026K815.993B38.922525.411533.00Dược phẩm: Chính
175250 ICURE PHARM. INC.
33700.000.30%100.00Bán51.518K212.805B56.68780.60162.00Dược phẩm: Chính
176750 DUCHEMBIO
8270.00-0.36%-30.00Bán1.222K73.261B82.00Dược phẩm: Chính
179290 MITECH
4190.00-0.95%-40.00Bán100.389K127.464B134.00Chuyên khoa Y tế
179530 ADBIOTECH
17900.0010.15%1650.0010Công nghệ Sinh học
182400 NKMAX
9850.000.92%90.00Bán105.831K307.612B-179.98Công nghệ Sinh học
183490 ENZYCHEM LSC
66200.00-2.36%-1600.00Bán56.768K520.283B-1844.4695.00Dược phẩm: Chính
185490 EYEGENE
10400.000.97%100.00Bán83.988K119.481B-488.8057.00Công nghệ Sinh học
185750 CHONGKUNDANG
96300.00-0.62%-600.00Mua20.385K1041.990B19.215043.262100.00Dược phẩm: Chính
187420 GENOFOCUS
5880.00-1.01%-60.00Mua59.638K128.409B-264.7662.00Công nghệ Sinh học
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất