Công nghệ Sức khỏe

Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: công nghệ sức khỏe

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghệ sức khỏe. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SAMSUNG BIOLOGICS, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như APROGEN BIOLOGICS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
207940SAMSUNG BIOLOGICS
56.441 T KRW785 000 KRW−1.01%43.643 K1.0065.1412 050.63 KRW+5.88%0.00%
Sức mua mạnh
068270CELLTRION
38.379 T KRW172 000 KRW−3.70%609.146 K1.1045.813 754.49 KRW+0.36%0.28%
Mua
028300HLB
12.874 T KRW95 100 KRW−3.45%1.682 M0.61−1 469.90 KRW−120.21%0.00%
196170ALTEOGEN
9.079 T KRW168 300 KRW−1.75%977.112 K0.55−73.37 KRW+54.11%0.00%
326030SKBP
6.547 T KRW81 600 KRW−2.39%114.701 K1.13−419.89 KRW+76.42%0.00%
Mua
000100YUHAN
5.236 T KRW69 300 KRW−0.72%240.971 K0.430.61%
Sức mua mạnh
302440SKBS
4.51 T KRW57 000 KRW−2.90%111.801 K1.47196.22290.50 KRW−81.73%0.00%
Bán
068760CELLTRIONPH
3.906 T KRW90 000 KRW−4.36%146.428 K0.93175.49512.84 KRW−17.99%0.00%
128940HANMIPHARM
3.891 T KRW300 000 KRW−1.96%25.668 K0.6725.9211 576.16 KRW+77.62%0.16%
Sức mua mạnh
1145020HUGEL
2.42 T KRW200 000 KRW−2.68%40.221 K0.6925.317 901.16 KRW+69.82%0.00%
Sức mua mạnh
2214150CLASSYS
2.39 T KRW37 250 KRW−0.27%305.588 K1.4632.291 153.49 KRW−1.16%0.54%
Sức mua mạnh
0000250SCD
2.337 T KRW97 100 KRW−5.45%940.408 K0.34−681.45 KRW−830.88%0.00%
008930HANMI SCIENCE
2.325 T KRW32 800 KRW−3.24%210.14 K0.5419.351 695.02 KRW+66.42%0.59%
1141080LEGOCHEM BIO
1.783 T KRW61 000 KRW−3.79%473.729 K0.50−2 758.44 KRW−48.98%0.00%
Mua
0009420HANALL BIOPHARMA
1.685 T KRW32 800 KRW−0.30%201.34 K0.48473.8769.22 KRW+1 290.67%0.00%
Sức mua mạnh
2237690ST PHARM
1.56 T KRW82 000 KRW−0.49%81.64 K0.3778.771 041.07 KRW+8.78%0.61%
Sức mua mạnh
1185750CHONGKUNDANG
1.295 T KRW100 100 KRW+0.50%42.998 K1.206.0016 673.64 KRW+165.13%1.05%
Sức mua mạnh
2214450PHARMARESEARCH
1.282 T KRW124 500 KRW−1.11%197.894 K0.6416.837 395.35 KRW+82.98%0.75%
Mua
006280GC CORP
1.257 T KRW110 000 KRW−0.09%16.996 K0.83−2 333.42 KRW−140.69%1.36%
Mua
0069620DAEWOONG PHARMA
1.247 T KRW110 100 KRW−2.31%19.032 K0.7710.3710 619.77 KRW+178.30%0.53%
Sức mua mạnh
096530SEEGENE
1.124 T KRW21 000 KRW−3.67%232.098 K0.931 479.1314.20 KRW−99.60%3.67%
Sức mua mạnh
1145720DENTIUM
1.119 T KRW129 100 KRW−0.54%43.559 K0.6412.8010 083.91 KRW+1.15%0.31%
Sức mua mạnh
1140410MEZZION PHARMA
1.114 T KRW37 200 KRW−0.80%95.614 K0.67−448.21 KRW+67.28%0.00%
0039200OCT INC.
1.07 T KRW27 850 KRW−1.07%254.216 K0.66−638.00 KRW+14.41%0.00%
2298380ABL BIO
1.066 T KRW22 050 KRW−0.90%382.852 K0.49−54.49 KRW−181.83%0.00%
Mua
0047920HLBPHARMA
1.033 T KRW31 600 KRW−2.92%507.786 K0.35−676.09 KRW−57.03%0.00%
3336570WONTECH
967.226 B KRW10 610 KRW−3.28%2.084 M0.6824.07440.81 KRW+188.58%0.46%
Sức mua mạnh
0086900MEDYTOX
937.795 B KRW132 300 KRW−3.78%46.92 K0.90100.031 322.55 KRW−77.43%0.80%
Mua
0006120SK DISCOVERY
868.11 B KRW42 000 KRW−4.55%41.022 K1.074.339 692.36 KRW−55.20%3.86%
2287410JEISYS MEDICAL
816.328 B KRW10 770 KRW+0.94%1.942 M0.7433.81318.59 KRW−14.27%0.00%
Sức mua mạnh
9950160KOLON TISSUEGENE
Chứng chỉ lưu ký
804.123 B KRW10 780 KRW−2.53%104.576 K0.68−241.83 KRW−48.34%0.00%
0048410HDBIO
765.707 B KRW19 750 KRW+2.70%653.013 K2.44−364.41 KRW+10.65%0.00%
0003090DAEWOONG
760.612 B KRW17 750 KRW−3.01%58.702 K1.374.823 681.99 KRW+49.27%0.55%
0003850BORYUNG PHARM
739.766 B KRW10 980 KRW−1.88%213.316 K0.8917.99610.31 KRW−3.91%0.89%
Sức mua mạnh
0005250GCH CORP
706.815 B KRW15 380 KRW−2.23%60.45 K1.29−1 192.38 KRW−264.93%1.91%
0019170SHINPOONG PHARM
706.27 B KRW12 990 KRW−2.48%174.121 K0.45−1 118.28 KRW−58.15%0.00%
0000640DONGA SOCIO HOLDINGS
705.082 B KRW112 800 KRW0.00%5.716 K0.7312.169 277.25 KRW+419.96%1.95%
Sức mua mạnh
0086450DONGKOOK PHARM
697.899 B KRW15 740 KRW−0.88%71.162 K0.5614.921 054.66 KRW−10.83%1.13%
Sức mua mạnh
0001060JW PHARMA
687.994 B KRW28 800 KRW−3.68%144.067 K1.2519.301 492.13 KRW+13.03%1.31%
Sức mua mạnh
0064550BIONEER
686.554 B KRW26 850 KRW+0.94%82.041 K0.59−410.19 KRW−187.66%0.00%
1144510GC CELL
593.303 B KRW36 450 KRW−2.93%35.857 K0.73−11.72 KRW−100.71%0.27%
1170900DONGA ST
575.979 B KRW67 700 KRW+1.20%31.874 K1.17110.23614.17 KRW−60.04%1.03%
Sức mua mạnh
3358570GI INNOVATION
568.895 B KRW12 860 KRW−0.23%494.138 K0.54−1 258.91 KRW+30.60%0.00%
Sức mua mạnh
3335890VIOL
561.839 B KRW9 510 KRW−2.26%1.717 M0.4225.70370.02 KRW+88.76%0.18%
Sức mua mạnh
3310210VRNI
526.518 B KRW29 300 KRW−3.30%78.587 K0.73−2 288.03 KRW−71.56%0.00%
0099190I-SENS
511.933 B KRW18 360 KRW−1.82%204.885 K0.9264.00286.88 KRW−51.25%0.53%
Theo dõi
2206650EUBIO
506.722 B KRW12 930 KRW−6.98%1.263 M1.43−380.80 KRW−1 164.07%0.00%
Mua
0060280CUREXO
492.609 B KRW11 590 KRW−3.34%337.12 K1.10−116.54 KRW−35.23%0.00%
0087010PEPTRON
489.888 B KRW22 750 KRW−4.21%286.545 K0.98−773.55 KRW−5.93%0.00%
950210PRESTIGE BIOPHARMA
Chứng chỉ lưu ký
483.173 B KRW7 920 KRW−1.49%46.235 K0.55−744.01 KRW+71.48%0.00%
1199800TOOLGEN
478.837 B KRW58 200 KRW−3.64%38.392 K0.56−5 349.98 KRW−131.20%0.00%
2290650L&C BIO
462.772 B KRW20 350 KRW−0.25%148.864 K1.159.552 131.86 KRW+964.24%0.49%
0007460APROGEN
454.458 B KRW1 571 KRW−8.45%8.981 M0.56−240.76 KRW+60.34%0.00%
2215600SILLAJEN
450.229 B KRW4 495 KRW+2.63%3.16 M4.48−196.21 KRW+20.13%0.00%
0043150VATECH
438.201 B KRW29 250 KRW−0.85%21.793 K0.808.403 482.80 KRW−32.72%0.34%
Sức mua mạnh
2200130KBH
435.318 B KRW14 440 KRW−2.43%40.93 K0.5721.44673.62 KRW−50.88%2.08%
2249420IL DONG PHARM
417.863 B KRW14 510 KRW−2.62%95.736 K1.27−2 941.58 KRW+47.57%0.00%
Mua
3377740BIONOTE
416.591 B KRW3 985 KRW−2.45%54.885 K0.94−201.38 KRW−106.67%4.90%
0003000BUKWANG PHARM
415.52 B KRW5 950 KRW−1.98%165.09 K0.54−457.67 KRW−1 165.92%0.00%
Sức mua mạnh
0053030BINEX
408.822 B KRW12 830 KRW−2.95%457.665 K0.5186.21148.82 KRW−63.42%0.00%
Sức mua mạnh
2243070HUONS
407.096 B KRW33 300 KRW−2.92%47.573 K1.737.874 231.72 KRW+127.32%1.84%
Mua
3323990VAXCELL-BIO
395.483 B KRW16 500 KRW−4.07%202.882 K0.62−506.94 KRW−50.06%0.00%
0092040AMICOGEN
390.602 B KRW7 060 KRW−1.26%952.659 K1.06−435.28 KRW+60.85%0.00%
0099430BIOPLUS
382.344 B KRW6 420 KRW−2.73%266.245 K1.1114.86432.05 KRW+16.40%1.06%
0003520YUNGJIN PHARM
368.528 B KRW2 010 KRW−0.25%347.307 K1.50−21.19 KRW+82.35%0.00%
0041830INBODY
360.844 B KRW27 200 KRW−1.81%20.368 K0.739.652 819.01 KRW+8.60%1.26%
Sức mua mạnh
0054950JVM
348.419 B KRW29 700 KRW−1.82%186.263 K0.9313.032 278.49 KRW+66.56%1.32%
Mua
2235980MEDPACTO
345.545 B KRW10 150 KRW−1.36%249.84 K0.53−1 472.57 KRW−1.38%0.00%
2200670HUMEDIX
343.849 B KRW32 900 KRW+2.02%133.357 K0.7112.972 536.89 KRW+16.01%1.63%
Mua
2206640BODITECH
342.178 B KRW14 720 KRW−2.13%135.581 K1.1612.461 181.11 KRW+9.37%1.33%
Sức mua mạnh
0033270KUP
332.243 B KRW22 500 KRW+1.12%42.707 K1.086.953 235.19 KRW+5.96%1.89%
0005690PHARMICELL
330.622 B KRW5 400 KRW−2.00%256.264 K0.7990.5659.63 KRW−67.16%0.00%
1166480CORESTEMCHEMON
326.403 B KRW10 990 KRW+10.67%749.653 K4.38−836.91 KRW−12.98%0.00%
0039840DIO
325.138 B KRW20 800 KRW−4.59%84.369 K1.7994.20220.80 KRW0.00%
Sức mua mạnh
1119610INTEROJO
323.717 B KRW24 900 KRW−15.74%1.305 M6.0122.721 096.16 KRW−25.83%2.41%
Sức mua mạnh
397030APRILBIO
311.366 B KRW13 770 KRW−4.38%217.092 K0.58−586.08 KRW−37.75%0.00%
Mua
0001630CHONGKUNDANG HOLDINGS
306.511 B KRW61 100 KRW−1.13%2.21 K0.636.279 743.35 KRW+4 289.47%2.27%
Sức mua mạnh
0003220DAEWON PHARM
306.235 B KRW13 990 KRW−1.48%55.06 K1.1312.601 110.70 KRW−26.00%2.11%
Sức mua mạnh
2217330CYTOGEN
303.915 B KRW13 560 KRW−0.22%48.848 K0.85−799.24 KRW+24.77%0.00%
0095700GENEXINE
294.725 B KRW6 920 KRW−2.54%160.709 K1.03−1 670.91 KRW+0.82%0.00%
0058820CMG PHARMACEUTICAL
293.063 B KRW2 050 KRW−2.84%378.804 K1.1447.2943.35 KRW0.00%
2214430I3SYSTEM
291.551 B KRW42 150 KRW+0.36%76.451 K0.4223.291 809.45 KRW+103.14%0.83%
0041960KOMIPHARM
290.364 B KRW4 130 KRW0.00%75.22 K0.63−58.74 KRW+36.73%0.00%
0009290KWANGDONG PHARM
281.813 B KRW6 660 KRW−2.92%255.507 K1.467.31910.72 KRW+54.77%1.46%
0084110HUONS GLOBAL
265.466 B KRW20 950 KRW−2.10%28.549 K1.866.693 133.85 KRW2.45%
3314930BIODYNE
263.691 B KRW8 440 KRW−1.97%72.273 K0.42−33.00 KRW−117.31%0.00%
1100120VIEWORKS
258.924 B KRW27 200 KRW−2.16%9.082 K0.6416.971 602.58 KRW−44.55%1.26%
Sức mua mạnh
3334970PRESTIGE BIOLOGICS
257.506 B KRW4 125 KRW−1.90%196.631 K1.43−377.43 KRW+64.34%0.00%
2216080JETEMA
255.559 B KRW14 180 KRW−0.91%17.688 K0.5918.16780.82 KRW0.00%
Mua
0007570ILYANG PHARM
253.962 B KRW13 830 KRW−0.86%42.313 K1.88−142.07 KRW−113.39%1.08%
1102460REYON PHARMACEUTICAL
248.704 B KRW13 160 KRW−2.95%52.126 K1.3068.83191.19 KRW−51.13%1.11%
0005500SAMJIN PHARM
245.072 B KRW19 650 KRW−1.36%36.415 K1.4312.701 547.81 KRW−9.65%4.02%
0083790CGIC
245.03 B KRW3 115 KRW−3.71%122.99 K0.64−418.34 KRW+2.56%0.00%
2271980JEIL PHARM
243.504 B KRW16 380 KRW−1.74%81.384 K0.2447.69343.46 KRW0.30%
0003120ILSUNG PHARM
243.354 B KRW19 410 KRW−2.90%27.432 K2.17−3 224.83 KRW−122.82%7.50%
3365270THE CURACLE
243.3 B KRW16 550 KRW−5.75%292.046 K0.19−1 000.49 KRW−20.18%0.00%
2226950OLIX
242.445 B KRW13 960 KRW−4.84%41.793 K0.65−1 301.12 KRW−1.57%0.00%
0086890ISU ABXIS
240.894 B KRW6 610 KRW−5.03%179.162 K0.4061.25107.92 KRW0.00%
Sức mua mạnh
0000020DONGWHA PHARM
237.764 B KRW8 400 KRW−2.21%81.906 K1.398.47991.22 KRW+34.60%2.10%
0048530INTRON BIO
236.206 B KRW6 850 KRW−1.15%78.785 K0.64−292.11 KRW+9.55%1.44%