Công nghệ Sức khỏe (Khu vực)

240
Cổ phiếu
130515.894B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.128M
Khối lượng
+1.28%
Thay đổi
+6.14%
Hiệu suất Tháng
+7.54%
Hiệu suất Năm
+7.13%
Hiệu suất YTD
           
000020 DONGWHA PHARM
6130.003.90%230.00Bán193.283K162.886B17.32340.57Dược phẩm: Khác
000100 YUHAN
223000.009.85%20000.00Sức mua mạnh555.567K2521.900B63.043220.24Dược phẩm: Khác
000220 YUYU PHARMA
8700.003.94%330.00Bán333.063K49.206B11.26755.65Dược phẩm: Chính
000230 ILDONG HOLDINGS
7160.00-0.14%-10.00Bán12.660K80.890B-2088.13Dược phẩm: Khác
000250 SCD
30000.001.35%400.00Bán659.002K633.612B60.82488.26Dược phẩm: Khác
000520 SAMIL PHARM
14950.00-0.99%-150.00Bán164.691K92.502B116.70129.39Dược phẩm: Khác
000640 DONGA SOCIO HOLDINGS
77500.002.92%2200.00Bán27.348K462.214B23.393219.87Dược phẩm: Chính
001060 JW PHARMA
28000.00-3.45%-1000.00Mua2.226M604.122B-928.73Dược phẩm: Khác
001360 SAMSUNG PHARM
3385.003.04%100.00Bán4.108M202.053B28.88113.76Dược phẩm: Khác
001540 AHN-GOOK PHA
8480.006.00%480.00Bán187.293K91.673B36.21221.27Dược phẩm: Khác
001630 CHONGKUNDANG HOLDINGS
94300.002.50%2300.00Bán29.151K460.907B15925.21Dược phẩm: Khác
002210 DONGSUNG PHARM
9600.000.21%20.00Bán945.605K225.791B-362.83Dược phẩm: Khác
002390 HANDOK
20550.007.59%1450.00Theo dõi836.396K262.883B2540.16Dược phẩm: Khác
002620 JEIL PHARMA HOLDINGS
8920.000.90%80.00Bán111.137K135.704B-5905.80Dược phẩm: Khác
002720 KUKJE PHARMA
5400.000.75%40.00Mua11.448M93.861B-269.57Dược phẩm: Khác
002800 SINSIN PHARM
7600.000.80%60.00Mua11.831M114.386B56.52133.40Dược phẩm: Chính
003000 BUKWANG PHARM
17650.00-4.34%-800.00Mua6.539M1148.650B-110.11Dược phẩm: Chính
003060 APROGEN PHARMACEUTICALS
1525.0015.53%205.00Mua62.684M318.981B-48.34Dược phẩm: Khác
003090 DAEWOONG
9980.009.43%860.00Mua173.545K393.844B6.311445.87Dược phẩm: Khác
003120 ILSUNG PHARM
81000.00-0.98%-800.00Bán13.103K109.920B16.364999.78Dược phẩm: Khác
003220 DAEWON PHARM
12450.002.47%300.00Bán167.373K242.225B8.761386.54Dược phẩm: Chính
003520 YUNGJIN PHARM
4395.00-0.45%-20.00Bán2.435M807.471B161.9227.27Dược phẩm: Khác
003850 BORYUNG PHARM
11250.006.64%700.00Bán2.127M443.523B13.76766.45Dược phẩm: Chính
004080 SHINHUNG
9140.000.55%50.00Theo dõi3.732K86.754B42.43214.23Chuyên khoa Y tế
004310 HYUNDAI PHARM
3870.006.32%230.00Bán2.230M98.243B85.9242.37Dược phẩm: Chính
004720 WOORIDUL PHARM
5390.00-0.37%-20.00Bán717.698K70.384B201.7226.82Dược phẩm: Khác
005250 GCH CORP
17750.003.20%550.00Bán185.230K780.910B264.0565.14Dược phẩm: Khác
005500 SAMJIN PHARM
20000.004.71%900.00Bán180.481K234.984B19.78965.54Dược phẩm: Khác
005690 PHARMICELL
19000.0023.38%3600.00Mua44.607M923.169B211.1172.95Dược phẩm: Chính
006280 GC CORP
118500.004.87%5500.00Mua233.320K1289.680B-318.72Dược phẩm: Chính
006620 DONGKOO BIO & PHARMA
14800.008.42%1150.00Theo dõi1.131M128.726B8.551596.47Dược phẩm: Chung
007370 JINYANGPHARM
5190.00-5.98%-330.00Mua5.977M61.700B36.29152.13Dược phẩm: Khác
007570 ILYANG PHARM
30300.00-4.42%-1400.00Mua2.659M577.105B57.80548.47Dược phẩm: Khác
008930 HANMI SCIENCE
24500.003.38%800.00Bán203.071K1532.350B49.61477.68Dược phẩm: Chính
009290 KWANGDONG PHARM
4940.002.92%140.00Bán401.636K189.987B8.27580.67Dược phẩm: Khác
009300 SAM-A PHARM.
12250.000.82%100.00Bán33.743K74.156B7.251675.69Dược phẩm: Khác
009420 HANALL BIOPHARMA
21200.006.53%1300.00Bán1.473M1018.420B53.11374.67Dược phẩm: Khác
011040 KDPHARM
7060.005.37%360.00Bán114.910K158.644B7.84855.04Dược phẩm: Chung
012790 SHINIL PHARM
5900.003.87%220.00Bán396.419K58.782B681.60Dược phẩm: Khác
014570 KOREAN DRUG
7410.004.96%350.00Theo dõi4.547M76.915B354.37Dược phẩm: Chung
016580 WHANIN PHARM
13450.005.91%750.00Mua327.677K193.892B10.371224.59Dược phẩm: Chính
017180 MYUNGMOON PHARM
4530.00-1.31%-60.00Mua4.200M112.355B-836.15Dược phẩm: Khác
018620 WOOGENE B&G
1750.00-1.41%-25.00Bán1.133M46.087B-194.8597.00Dược phẩm: Chung
018680 SEOUL PHARMA
8810.004.88%410.00Sức mua mạnh7.475M71.278B303.3027.70Dược phẩm: Khác
019170 SHINPOONG PHARM
13000.004.42%550.00Mua60.560M622.160B369.0433.74Dược phẩm: Chính
023910 DAIHANPHARM
27750.002.78%750.00Bán53.182K162.000B5.754694.44Dược phẩm: Chính
031390 GREEN CROSS CELL
35350.000.28%100.00Bán919.705K425.159B38.06926.26Công nghệ Sinh học
032620 UBCARE
4000.003.90%150.00Bán1.375M195.359B29.10132.30Chuyên khoa Y tế
033270 KUP
20150.0030.00%4650.00Mua4.923M229.869B7.432085.16Dược phẩm: Chính
034940 CHOA PHARM.
2870.003.42%95.00Bán1.606M79.833B-72.76Dược phẩm: Khác
036180 AF
1205.00-29.94%-515.00Sức bán mạnh2.002M21.208B-260.58Công nghệ Sinh học
036480 DSMBIO
10150.000.50%50.00Bán99.082K38.380B10.75939.50136.00Dược phẩm: Khác
038290 MACROGEN
38900.00-5.70%-2350.00Sức mua mạnh11.319M407.198B-313.62Công nghệ Sinh học
039200 OCT INC.
20200.002.80%550.00Bán793.283K573.786B-800.87Dược phẩm: Khác
041830 INBODY
15500.00-0.64%-100.00Bán199.672K207.509B10.191531.17Chuyên khoa Y tế
041910 ESTECHPHARMA
7610.001.74%130.00Bán396.010K87.367B1389.76Dược phẩm: Khác
041920 MEDIANA
11300.000.00%0.00Mua2.788M96.924B836.23Chuyên khoa Y tế
041960 KOMIPHARM
23650.00-6.89%-1750.00Mua13.976M1617.220B-335.89Dược phẩm: Khác
043090 CUBE&COMPANY
1900.003.26%60.00Bán461.730K56.093B-293.88Công nghệ Sinh học
043150 VATECH
20000.001.52%300.00Bán109.482K292.630B8.642280.94Chuyên khoa Y tế
044820 COSMAX BTI
10400.006.23%610.00Bán51.223K93.578B234.5241.75Dược phẩm: Chính
044960 EAGLE VET. TECH
4490.002.05%90.00Bán1.189M54.010B98.98Dược phẩm: Chính
047920 MEDIFORUM PHARM
3795.004.40%160.00Bán343.273K50.337B106.56Dược phẩm: Chính
048260 OSSTEMIMPLANT
27250.00-0.18%-50.00Bán164.489K371.557B-1178.92Chuyên khoa Y tế
048530 INTRON BIO
11300.00-2.59%-300.00Theo dõi1.925M346.589B4.84Công nghệ Sinh học
049960 CBT
12650.000.80%100.00Bán66.230K90.795B12.90972.80Công nghệ Sinh học
052670 CHEIL BIO
5850.005.41%300.00Bán7.372M74.365B33.59165.23Công nghệ Sinh học
053030 BINEX
10050.0013.43%1190.00Sức mua mạnh13.266M276.324B32.49272.68Công nghệ Sinh học
053950 KYUNG NAM PHARM
5620.000.54%30.00Bán239.268K95.328B-213.12Dược phẩm: Chính
054670 DHNP
7410.001.51%110.00Bán465.657K102.457B6.721086.15Dược phẩm: Chung
054950 JVM
16600.000.61%100.00Bán42.363K96.330B16.62992.77Chuyên khoa Y tế
056090 U&I
3380.000.75%25.00Bán18.391K25.686B-1489.94130.00Chuyên khoa Y tế
058110 MEKICS
15050.0029.74%3450.00Sức mua mạnh1.753M80.691B-275.8158.00Chuyên khoa Y tế
058820 CMG PHARMACEUTICAL
3420.004.75%155.00Mua16.419M453.482B26.29Dược phẩm: Khác
059210 META
1975.006.18%115.00Bán712.898K43.277B-83.25Chuyên khoa Y tế
060280 CUREXO
3280.005.98%185.00Bán212.230K103.241B-776.99Chuyên khoa Y tế
060590 CTC BIO
4650.00-0.85%-40.00Bán1.851M89.289B-721.64Dược phẩm: Chính
061250 HWAIL PHARM
7630.00-8.29%-690.00Mua10.304M136.491B262.69Dược phẩm: Khác
063160 CKD BIO
25500.000.59%150.00Bán122.413K136.533B10.982309.41Dược phẩm: Chính
064550 BIONEER
12000.00-2.04%-250.00Mua11.338M277.116B-362.32Công nghệ Sinh học
065510 HUVITZ
6400.001.11%70.00Bán177.285K72.103B9.18689.37Chuyên khoa Y tế
065660 ANTEROGEN
32200.00-2.42%-800.00Bán1.057M285.459B-469.67Công nghệ Sinh học
066830 GENOTECH
1290.007.95%95.00Mua456.606BCông nghệ Sinh học
067080 DH PHARM
7920.002.86%220.00Bán197.038K131.962B12.75604.08Dược phẩm: Khác
067370 SUNBIO
14650.0014.45%1850.00Bán19.802K98.081BDược phẩm: Chính
068270 CELLTRION
184000.001.38%2500.00Mua1.927M24244.000B81.812229.59Công nghệ Sinh học
068760 CELLTRIONPH
62300.00-3.26%-2100.00Mua1.029M2193.970B261.87246.50Dược phẩm: Chính
069620 DAEWOONG PHARMA
80900.001.25%1000.00Bán128.234K824.639B37.472132.18Dược phẩm: Chính
072020 CAVAC
13600.003.03%400.00Bán375.842K131.455B70.90186.19Công nghệ Sinh học
074430 AMINOLOGICS
1330.00-3.27%-45.00Bán800.561K120.762B-13.67Chuyên khoa Y tế
078160 MEDIPOST
24600.00-2.57%-650.00Bán340.120K388.340B-840.47Công nghệ Sinh học
080720 UNION KOREA PHARM
11000.000.46%50.00Bán1.759M64.646B23.46Dược phẩm: Chính
083790 CRYSTAL
13900.001.09%150.00Mua4.770M572.469B-940.59Công nghệ Sinh học
084110 HUONS GLOBAL
24350.009.19%2050.00Bán130.229K254.250B9.422366.60Dược phẩm: Khác
084650 LABGEN
23600.0014.84%3050.00Mua19.227M259.976B91.33Công nghệ Sinh học
084990 HELIXMITH
64700.00-1.67%-1100.00Bán705.304K1408.290B-6047.38Công nghệ Sinh học
085370 LUTRONIC
5140.002.19%110.00Bán739.588K130.417B-443.05Chuyên khoa Y tế
086060 GENEBIOTECH
4345.005.59%230.00Bán1.177M35.433B35.00Công nghệ Sinh học
086080 DINONA
3020.00-2.58%-80.00Bán16.452K47.667B28.00Dược phẩm: Chính
086220 NATURALFNP
1510.004.50%65.00Sức bán mạnh21Công nghệ Sinh học
086450 DONGKOOK PHARM
74700.00-0.27%-200.00Bán63.897K658.346B11.906406.64Dược phẩm: Khác
086460 SNP GENETICS
1480.00-14.94%-260.00Bán183.174BCông nghệ Sinh học
086820 BIO SOLUTION CO.,LTD.
16850.001.20%200.00Bán328.383K132.727B-88.00Công nghệ Sinh học
086890 ISU ABXIS
4655.000.54%25.00Bán218.097K123.275B-669.15Dược phẩm: Khác
086900 MEDYTOX
160600.0011.30%16300.00Bán407.373K804.378B30.824681.35Công nghệ Sinh học
087010 PEPTRON
12900.00-0.77%-100.00Bán472.294K199.244B-1156.01Công nghệ Sinh học
091990 CELLTRION HEALTHCARE
67900.002.88%1900.00Mua3.236M9863.050B147.51448.50Dược phẩm: Chính
092040 AMICOGEN
15400.00-1.60%-250.00Sức bán mạnh391.279K297.426B-2.68Công nghệ Sinh học
092590 LUXPIA
570.0014.92%74.00Sức bán mạnh3.829K3.616BCông nghệ Sinh học
095700 GENEXINE
56300.000.54%300.00Mua1.423M1331.930B-683.96Công nghệ Sinh học
096530 SEEGENE
115900.001.22%1400.00Mua19.807M2976.080B114.471000.29Công nghệ Sinh học
096760 JW HOLDINGS
4530.001.34%60.00Bán513.266K296.370B-302.76Dược phẩm: Chính
099190 I-SENS
20200.002.54%500.00Bán224.438K267.822B11.461723.12Chuyên khoa Y tế
100120 VIEWORKS
27650.002.41%650.00Bán146.248K266.087B10.962463.63Chuyên khoa Y tế
100700 SEWOONMEDICAL
2820.00-0.70%-20.00Bán2.196M122.947B11.70242.71202.00Chuyên khoa Y tế
102460 REYON PHARMACEUTICAL
9300.004.85%430.00Bán203.913K146.602B25.21359.49Dược phẩm: Khác
102940 KLS
16100.007.33%1100.00Bán316.539K171.003B-8098.43Công nghệ Sinh học
106190 HTP
8240.000.12%10.00Bán64.464K58.341B-485.32Dược phẩm: Khác
115180 QURIENT
18100.001.12%200.00Bán209.578K174.739B-2339.19Công nghệ Sinh học
115480 CU MEDICAL
2090.001.46%30.00Mua5.919M38.545B-129.69Chuyên khoa Y tế
119610 INTEROJO
20900.00-0.48%-100.00Bán67.943K239.675B13.661537.32Chuyên khoa Y tế
122310 GENORAY
6500.00-2.55%-170.00Bán522.266K97.074B4.871447.11Chuyên khoa Y tế
128940 HANMIPHARM
247500.001.64%4000.00Bán82.328K2866.410B54.714450.92Dược phẩm: Khác
131030 DHP
6070.000.17%10.00Bán133.576K98.928B6.78894.09Dược phẩm: Khác
131220 DAIHAN SCIENTIFIC
3955.004.22%160.00Bán138.999K28.282B23.00165.00Chuyên khoa Y tế
138610 NIBEC
9280.009.69%820.00Bán757.962K83.779B-484.2658.00Dược phẩm: Chung
140410 MEZZION PHARMA
128100.0015.41%17100.00Bán693.667K966.360B-2681.83Dược phẩm: Chính
140860 PARK SYSTEMS
30450.003.05%900.00Bán55.966K196.952B23.151276.49Chuyên khoa Y tế
141080 LEGOCHEM BIO
44000.000.69%300.00Bán257.037K470.225B34.061283.15Dược phẩm: Chính
142280 GCMS
4515.006.11%260.00Mua2.899M89.641B-1291.61Dược phẩm: Khác
142760 BLS
7150.000.00%0.00Mua2.559M126.433B-1603.36Công nghệ Sinh học
144510 GREEN CROSS LAB CELL
27050.004.04%1050.00Bán301.356K274.407B-215.38Công nghệ Sinh học
145020 HUGEL
318500.00-2.60%-8500.00Bán26.346K1365.290B31.2810675.30Công nghệ Sinh học
145720 DENTIUM
32400.00-1.82%-600.00Bán55.670K284.587B14.672250.05Chuyên khoa Y tế
149300 APURES
1135.00-7.35%-90.00Sức bán mạnh26.280KDược phẩm: Chính
149980 HIRONIC
2720.000.00%0.00Bán133.669K34.193B10.85250.59Chuyên khoa Y tế
150840 INTROMEDIC
3120.000.97%30.00Mua12.538M83.417B-841.74Chuyên khoa Y tế
153710 OPTIPHARM
6000.003.27%190.00Bán76.157KDược phẩm: Chính
166480 CORESTEM
9840.001.55%150.00Sức bán mạnh761.105K152.302B-328.82Công nghệ Sinh học
170900 DONGA ST
76200.001.60%1200.00Bán42.374K632.879B8.928403.58Dược phẩm: Chính
175250 ICURE PHARM. INC.
18550.000.82%150.00Bán127.465K116.190B-1391.60Dược phẩm: Chính
176750 DUCHEMBIO
6700.002.45%160.00Bán1.005K57.936B82.00Dược phẩm: Chính
179290 MITECH
2515.002.65%65.00Bán247.793K74.532B120.44Chuyên khoa Y tế
179530 ADBIOTECH
16100.001.90%300.00Bán7Công nghệ Sinh học
182400 NKMAX
8550.00-2.51%-220.00Bán534.695K276.014B-326.87Công nghệ Sinh học
183490 ENZYCHEM LSC
55000.005.77%3000.00Bán645.370K408.942B-2151.45Dược phẩm: Chính
185490 EYEGENE
5810.007.00%380.00Bán213.444K62.383B-786.10Công nghệ Sinh học
185750 CHONGKUNDANG
74500.001.09%800.00Bán135.426K797.449B14.595051.52Dược phẩm: Chính
187420 GENOFOCUS
3825.00-0.65%-25.00Bán962.197K84.078B-264.67Công nghệ Sinh học
191420 TEGO
13250.002.71%350.00Bán167.284K104.305B121.84105.88Dược phẩm: Chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất