Dịch vụ Công nghiệp (Khu vực)

64
Cổ phiếu
39876.540B
Giá trị vốn hóa thị trường
137.771K
Khối lượng
−0.04%
Thay đổi
+0.90%
Hiệu suất Tháng
−1.98%
Hiệu suất Năm
+5.61%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
001260NAMKWANG ENG & CONS
10580 KRW0.76%80 KRW
Sức mua mạnh
58.971K623.913M103.454B KRW6.421635.22 KRW453
001470SAMBU CONST
1246 KRW0.65%8 KRW
Bán
833.869K1.039B245.906B KRW−65.24 KRW340
001840EEHWA
4140 KRW−0.36%−15 KRW
Theo dõi
50.384K208.59M80.997B KRW−284.89 KRW203
001880SAMHO INT
14700 KRW−2.46%−370 KRW
Bán
21.205K311.714M330.956B KRW2513.38 KRW
002150DOHWA ENGINEERING
8370 KRW0.00%0 KRW
Bán
130.208K1.09B276.698B KRW113.2573.91 KRW
002410BUMYANG CONST
3770 KRW−0.40%−15 KRW
Mua
131.007K493.896M93.857B KRW12.84295.08 KRW133
002460HWASUNG IND
10720 KRW−0.19%−20 KRW
Bán
20.354K218.195M106.137B KRW4.152590.20 KRW364
002780CHINHUNG INT
1383 KRW−1.57%−22 KRW
Theo dõi
677.057K936.37M202.416B KRW340.42 KRW
003070KOLONGLOBAL
17430 KRW−1.36%−240 KRW
Bán Mạnh
129.402K2.255B365.16B KRW2.497710.93 KRW3.24K
005960DONGBU CORPORATION
7370 KRW−0.81%−60 KRW
Bán
68.706K506.363M176.444B KRW1895.55 KRW
006050KUKYOUNGG&M
1578 KRW−0.57%−9 KRW
Bán
75.574K119.256M53.792B KRW−63.81 KRW111
007680DAEWON
7190 KRW−0.55%−40 KRW
Theo dõi
4.693K33.743M95.663B KRW3.212510.51 KRW235
009410TAEYOUNG E&C
4210 KRW0.24%10 KRW
Theo dõi
253.259K1.066B161.01B KRW3.391237.77 KRW1.632K
010400WOOJINI&S
7130 KRW−0.28%−20 KRW
Mua
13.659K97.389M48.183B KRW−268.75 KRW137
010780IS DONGSEO
37800 KRW7.85%2750 KRW
Sức mua mạnh
524.928K19.842B1.047T KRW4.288180.99 KRW724
010960SDC
3845 KRW−0.52%−20 KRW
Bán Mạnh
12.305K47.313M86.98B KRW7.11543.96 KRW2.069K
011370SEOHAN
1149 KRW−1.03%−12 KRW
Bán
336.118K386.2M116.534B KRW3.48354.52 KRW
011560SEBO MEC
7820 KRW−0.51%−40 KRW
Theo dõi
23.577K184.372M78.936B KRW3.792073.05 KRW419
013360ILSUNG CONST
2765 KRW2.98%80 KRW
Mua
484.636K1.34B142.085B KRW14.54184.72 KRW399
013580KYE-RYONG CONST
20000 KRW−1.23%−250 KRW
Mua
8.107K162.14M176.713B KRW1.6512301.46 KRW1.464K
013700CAMUS E&C
1889 KRW0.37%7 KRW
Bán
613.592K1.159B84.504B KRW−64.27 KRW181
014790HL D&I
2885 KRW−0.69%−20 KRW
Theo dõi
38.961K112.402M108.465B KRW296.20 KRW
016250SGC ETEC E&C
30450 KRW−0.49%−150 KRW
Mua
2.248K68.452M98.505B KRW16040.93 KRW
017000SHINWONCONST
5340 KRW−0.37%−20 KRW
Mua
51.538K275.213M58.888B KRW6.94803.96 KRW
021320KCC
6880 KRW−1.85%−130 KRW
Bán
41.808K287.639M139.818B KRW26.87260.87 KRW1.145K
023350KECC
6910 KRW−0.14%−10 KRW
Bán
38.281K264.522M71.891B KRW18.90366.10 KRW
025950DONGSHINE&C
14200 KRW−1.32%−190 KRW
Bán Mạnh
17.494K248.415M119.532B KRW107.71133.60 KRW809
026150TSCONSTRUCT
8720 KRW0.35%30 KRW
Mua
103.029K898.413M151.776B KRW−342.31 KRW268
028050SAMSUNG ENG
25850 KRW−0.19%−50 KRW
Mua
571.652K14.777B5.086T KRW3037.34 KRW
028100DONG AH E&C
13460 KRW2.36%310 KRW
Mua
105.08K1.414B181.608B KRW−937.59 KRW323
028260SAMSUNG C&T
113800 KRW−0.52%−600 KRW
Bán
147.237K16.756B18.769T KRW14733.54 KRW
029960KOENTEC
7370 KRW0.55%40 KRW
Theo dõi
84.567K623.259M360.449B KRW8.84828.81 KRW85
034300SHINSEGAE E&C
23000 KRW−1.29%−300 KRW
Mua
36.797K846.331M93.6B KRW43.09540.71 KRW
035200PLUMB FAST
3955 KRW−0.88%−35 KRW
Mua
41.013K162.206M33.91B KRW154.64 KRW
035890SEOHEE CONSTRUCTION
1167 KRW−1.27%−15 KRW
Bán Mạnh
335.375K391.383M257.232B KRW2.51470.34 KRW915
036190GEUMHWA PSC
29500 KRW−0.67%−200 KRW
Mua
1654.868M175.697B KRW8.373546.28 KRW934
037350SUNGDO ENG
4560 KRW−1.19%−55 KRW
Bán
44.472K202.792M64.837B KRW37.43123.29 KRW
037440HEERIM
10220 KRW−1.35%−140 KRW
Mua
426.5K4.359B126.498B KRW13.48768.30 KRW1.321K
042500RINGNET
5840 KRW9.77%520 KRW
Sức mua mạnh
9.879M57.691B67.204B KRW9.42564.59 KRW282
051600KEPCO KPS
32950 KRW−1.49%−500 KRW
Bán
87.557K2.885B1.485T KRW22.961456.95 KRW6.686K
052690KEPCO E&C
63500 KRW0.00%0 KRW
Mua
72.591K4.61B2.416T KRW119.12533.08 KRW2.398K
053590HANKOOK TECHNOLOGY
347 KRW−1.70%−6 KRW
Bán
10.839M3.761B56.57B KRW−261.80 KRW22
053690HANMIGLOBAL
28900 KRW−2.53%−750 KRW
Bán Mạnh
279.918K8.09B280.358B KRW2831.27 KRW
054930YOOSHIN
33750 KRW1.05%350 KRW
Bán
91.173K3.077B99.9B KRW6.205390.01 KRW1.404K
060150INSUN ENT
8890 KRW0.23%20 KRW
Mua
126.039K1.12B411.157B KRW20.27437.61 KRW418
060370KT SUBMARINE
5670 KRW−0.53%−30 KRW
Mua
61.208K347.049M138.947B KRW−133.57 KRW66
060560HOME CENTER HOLDINGS
1243 KRW−2.66%−34 KRW
Mua
612.749K761.647M157.152B KRW11.04115.66 KRW45
065530WIABLE
2530 KRW0.80%20 KRW
Mua
122.325K309.482M119.267B KRW35.3871.25 KRW173
069140NURIPLAN
5750 KRW0.35%20 KRW
Mua
23.733K136.465M40.542B KRW10.50598.31 KRW90
076340GACES
5800 KRW0.17%10 KRW
Theo dõi
15.8K27.952B KRW293
083660CSA COSMIC
1048 KRW0.77%8 KRW
Mua
5.457K5.719M38.639B KRW−88.75 KRW50
091590NAM HWA CONST CO., LTD.
10170 KRW0.79%80 KRW
Mua
160.779K1.635B118.574B KRW11.60869.88 KRW85
097230HJSC
4065 KRW0.49%20 KRW
Mua
23.464K95.381M336.404B KRW−581.94 KRW
112190KC INDUSTRY
2190 KRW−2.01%−45 KRW
Bán
7.807K17.097M15.996B KRW
126720SOOSAN INDUSTRIES
23000 KRW−0.86%−200 KRW
Bán
43.7K1.005B330.007B KRW
140290CHUNGKWANG CONSTRUCTION
470 KRW2.17%10 KRW
Bán
1.499K704.53K5.098B KRW45
163430DPECO
2880 KRW−4.00%−120 KRW
Bán
6.417K18.481M26.837B KRW164
224810EOMJIHOUSE
4340 KRW0.93%40 KRW
Mua
417.36K17.332B KRW136
226360KH CONSTRUCTION
438 KRW−2.23%−10 KRW
Bán Mạnh
2.655M1.163B55.47B KRW−606.24 KRW
294870HDC-OP
10820 KRW−1.10%−120 KRW
Theo dõi
102.842K1.113B705.107B KRW−258.31 KRW1.665K
351330ISAAC ENGINEERING
10090 KRW−2.32%−240 KRW
Theo dõi
82.903K836.491M82.885B KRW102.67100.61 KRW118
365340SUNGEEL HITECH
125400 KRW1.54%1900 KRW
Mua
518.577K65.03B1.425T KRW
375500DL E&C
34800 KRW−1.42%−500 KRW
Bán Mạnh
105.802K3.682B1.447T KRW9786.55 KRW
413300TL ENGINEERING
4405 KRW11.80%465 KRW
Sức mua mạnh
28.81K