Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

93
Cổ phiếu
87307.035B
Giá trị vốn hóa thị trường
555.330K
Khối lượng
+0.61%
Thay đổi
+10.08%
Hiệu suất Tháng
+89.50%
Hiệu suất Năm
+49.71%
Hiệu suất YTD
          
000180 SCE HOLDINGS
2745.000.18%5.00Mua150.745K177.678B13.96196.27
000910 UNION
6570.00-0.61%-40.00Bán52.550K103.193B2.672472.22233.00
001230 DONGKUK STL MILL
20500.002.24%450.00Mua811.275K1874.724B6.373146.322526.00
001420 TAEWONMULSAN
5230.00-3.15%-170.00Bán44.289K39.599B349.7415.4448.00
001430 SEAH BESTEEL
29700.002.41%700.00Mua105.969K1030.846B-4158.43
001520 TONGYANG
1630.00-2.69%-45.00Bán1.097M336.555B-82.95449.00
001780 ALUKO
4435.00-1.66%-75.00Bán844.493K377.417B-119.29201.00
002030 ASIA HOLDINGS
148000.000.00%0.00Mua2.184K273.756B3.6140985.4412.00
002220 HANIL IRON & STL
3445.00-1.43%-50.00Mua144.299K85.116B7.50465.85120.00
002820 SUN&L
5710.00-0.35%-20.00Bán10.733K69.122B-847.13
003030 SEAH STL
143000.002.88%4000.00Sức mua mạnh29.675K561.624B5.8023959.1131.00
003300 HANIL HOLDINGS
14400.00-0.35%-50.00Mua29.483K416.388B6.232318.7422.00
003410 SSANGYONG CEMENT
8460.00-0.24%-20.00Mua557.741K4298.482B27.29310.731084.00
003670 POSCO CHEMICAL
163000.000.93%1500.00Sức mua mạnh895.504K12510.310B119.941346.551795.00
004020 HYUNDAI STEEL
51600.00-0.77%-400.00Mua881.067K6840.378B28.321836.3411540.00
004090 KOR PETRO
14250.0011.76%1500.00Sức mua mạnh3.544M156.624B15.10844.24
004440 SAMIL C&S
12150.000.41%50.00Bán39.079K154.057B-1510.09247.00
004560 HYUNDAI BNG STEEL
19550.00-0.51%-100.00Theo dõi93.909K305.746B5.523560.83460.00
004890 DIC
117500.000.00%0.00Mua1.082K254.513B10.5711113.97240.00
004980 SUNGSHIN CEMENT
11150.000.00%0.00Mua254.879K280.396B-70.68610.00
005010 HUSTEEL
18950.0012.13%2050.00Sức mua mạnh896.394K129.382B5.373475.89538.00
005160 DONGKUK
3975.000.25%10.00Mua73.292K204.294B12.28322.91352.00
005490 POSCO
364500.000.83%3000.00Mua258.732K27338.644B7.1950271.1917932.00
006110 SAMA ALUM
33550.00-2.47%-850.00Mua515.593K378.400B58.06592.46
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
33600.000.00%0.00Bán10.160K597.224B13.643384.62
006920 MOHENZ
6480.00-0.92%-60.00Mua753.376K71.417B-15.5370.00
007110 ILSHIN STONE
2565.00-3.02%-80.00Bán1.938M204.800B276.339.5781.00
007210 BYUKSAN
4295.00-0.35%-15.00Mua1.237M244.245B-20.30328.00
007280 KOREA STEEL SHAPES
3635.000.00%0.00Bán62.263K193.536B16.14225.22410.00
008250 EAGON IND
14450.000.35%50.00Mua114.053K153.929B12.341166.82194.00
008260 NI STEEL
4585.00-0.65%-30.00Bán71.653K131.990B7.86587.27210.00
008420 MOONBAE STL
4835.003.31%155.00Mua131.619K91.702B4.261099.8365.00
009190 DAIYANG MTL
5470.001.67%90.00Bán649.699K166.740B79.4167.75213.00
009620 SAMBO IND
2110.00-1.63%-35.00Mua1.882M81.705B-124.99375.00
010040 KRC
4285.00-1.04%-45.00Bán34.596K153.443B13.89311.79594.00
010130 KOR ZINC
524000.000.96%5000.00Sức mua mạnh45.001K9172.931B12.6840920.42
010780 IS DONGSEO
51500.00-1.72%-900.00Mua56.079K1595.300B14.723558.99654.00
011390 BUSAN IND
130500.00-0.76%-1000.00Bán2.321K138.864B-144.5945.00
012160 YOUNGWIRE
1165.001.75%20.00Mua269.421K79.580B-378.88417.00
012620 WONIL
16650.002.78%450.00Mua150.071K71.280B11.261438.52150.00
014280 KUMKANG KIND
8610.00-0.35%-30.00Mua87.971K240.021B35.14332.12383.00
016380 KG DONGBU STL
14700.00-1.34%-200.00Bán179.496K1496.043B12.181223.46
017480 SAMSCO
7130.000.56%40.00Mua26.193K109.490B5.811220.2584.00
018310 SAMMOK S-FORM
16700.004.70%750.00Sức mua mạnh72.665K190.061B53.78296.60227.00
018470 CHOIL ALUMINUM
3400.002.72%90.00Mua7.960M339.711B82.1144.51388.00
019440 SEAH SPECIAL STEEL
17400.00-0.29%-50.00Mua13.585K145.618B14.171231.08286.00
023000 SAMWONSTEEL
3490.00-0.57%-20.00Mua19.060K139.487B15.85221.50
023410 EUGENE
5070.00-1.17%-60.00Sức bán mạnh194.839K364.280B12.48411.08656.00
023440 JEILSTEEL
2875.001.23%35.00Bán277.015K98.862B94.0130.2144.00
023790 DONGILSTEEL
9080.00-2.68%-250.00Mua50.966K68.368B3.223468.3240.00
025550 HANSUN
13900.0016.32%1950.00Sức mua mạnh17.863M270.683B33.81353.47
025820 LEEKU IND
4625.00-2.73%-130.00Mua1.282M159.011B11.65408.10163.00
026910 KWANGJININD
6110.00-2.55%-160.00Bán56.752K40.162B55.14113.71109.00
026940 BOOKOOK STEEL
5790.000.52%30.00Bán635.484K115.200B17.52328.8455.00
032560 HWANGKUM S&T
10350.001.47%150.00Mua175.321K163.138B7.921287.77127.00
037760 CENIT
2120.00-1.62%-35.00Bán48.697K68.535B14.74146.25202.00
038500 SAMPYO CEMENT
5160.00-2.82%-150.00Bán311.683K570.047B37.67140.95690.00
039240 K-STEEL
10650.006.50%650.00Sức mua mạnh2.813M250.000B46.72215.7191.00
047400 UNIONMATERIALS
3235.000.31%10.00Bán104.950K135.450B-70.28307.00
048470 DAESCO
7050.00-0.42%-30.00Bán45.826K70.247B5.671248.0339.00
053260 KEUM KANG
5440.00-1.09%-60.00Bán18.421K89.116B14.02392.2662.00
058430 POSCO C&C
63600.000.47%300.00Bán38.580K379.800B7.448513.25419.00
058650 SEAH HOLDINGS
114500.001.33%1500.00Mua2.142K446.380B-26606.2558.00
058730 DASCO
5820.000.00%0.00Bán43.821K91.748B-837.99231.00
060380 DY STEC
4100.00-1.20%-50.00Mua92.966K80.095B5.52751.7899.00
060480 KUKIL METAL
4120.00-1.20%-50.00Bán37.644K46.245B45.8291.0051.00
069460 DAEHO AL
4055.00-1.34%-55.00Bán144.552K201.086B31.97128.54
071090 HISTEEL
4095.0010.53%390.00Sức mua mạnh1.557M74.069B6.35583.53
075970 DONGKUK R&S
4575.00-1.29%-60.00Bán55.325K85.284B26.33176.0364.00
078940 CODENATURE
3070.00-0.49%-15.00Mua449.925K98.743B-176.3029.00
079650 SEOSAN
3155.001.12%35.00Mua163.380K62.400B34.4090.6966.00
081150 TPLEX
4225.000.12%5.00Mua264.761K102.413B17.91235.6156.00
084010 DAEHAN STEEL
23350.004.01%900.00Sức mua mạnh435.098K484.325B5.284254.25397.00
090410 DUCKSHIN HOUSING
2860.00-4.67%-140.00Mua5.410M132.315B-51.55199.00
100090 SAMKANG M&T
21350.000.95%200.00Sức mua mạnh816.085K773.548B393.7667.26
103140 POONGSAN
36150.00-1.09%-400.00Mua177.950K1023.859B5.306898.103330.00
104700 KISCO
10350.000.00%0.00Mua123.599K401.834B37.36277.04384.00
109860 DONGIL METAL
15650.000.64%100.00Mua2.267K98.962B11.131396.9760.00
114920 DAEJOO ENT
1170.001.30%15.00Bán504.059B79.00
128660 PJ METAL
6700.00-0.89%-60.00Mua5.872M167.671B14.57463.8778.00
133820 FINEBESTEEL
3235.000.62%20.00Mua246.718K95.003B-678.54124.00
137400 P&T
32350.000.15%50.00Mua1.400M718.856B15.482091.13365.00
140520 DAECHANG STEEL
3550.00-0.28%-10.00Mua131.889K75.144B11.69304.59
155900 BADARO19
2805.000.18%5.00Sức mua mạnh25.692K42.560B-227.86
183190 ASIA CEMENT
148000.001.37%2000.00Mua5.853K568.594B9.6115185.40
185190 SUPPRO
2235.00-5.70%-135.00Sức bán mạnh4838.758B28.00
186230 GREENPLUS
18200.00-1.09%-200.00Sức mua mạnh126.579K197.619B-698.72105.00
198440 KOREA CEMENT
3980.00-1.85%-75.00Bán263.329K129.679B19.48208.1395.00
225530 BOKWANG INDUSTRY
11400.0010.14%1050.00Sức mua mạnh6.492M376.104B35.18294.21105.00
228340 TONGYANG PILE
5260.00-0.75%-40.00Bán31.531K106.000B-453.4933.00
300720 HANILCMT
19100.00-1.55%-300.00Bán271.686K1293.659B10.011938.06616.00
306200 SSC
126000.008.15%9500.00Sức mua mạnh63.787K326.212B6.7517259.39
336370 SOLUS ADVANCED MATERIALS
66000.000.46%300.00Mua312.946K2144.551B-384.03237.00
Tải thêm