Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

95
Cổ phiếu
64561.568B
Giá trị vốn hóa thị trường
165.561K
Khối lượng
−2.55%
Thay đổi
−17.62%
Hiệu suất Tháng
−16.47%
Hiệu suất Năm
−12.25%
Hiệu suất YTD
           
000180 SCE HOLDINGS
2035.001.24%25.00Bán66.669K135671415.00129.043B-14.0242.00
000910 UNION
5510.000.92%50.00Bán40.711K224317610.0084.303B-236.03232.00
001230 DONGKUK STL MILL
13400.00-1.83%-250.00Bán176.806K2369200400.001262.283B1.618487.462577.00
001420 TAEWONMULSAN
4825.00-0.10%-5.00Bán3.829K18474925.0035.492B-40.2340.00
001430 SEAH BESTEEL
15300.00-0.97%-150.00Bán10.018K153275400.00549.023B2.965222.391547.00
001520 TONGYANG
1150.00-1.29%-15.00Bán158.030K181734500.00232.178B20.9655.11489.00
001780 ALUKO
3185.000.79%25.00Bán706.249K2249403065.00275.659B46.7767.56230.00
002030 ASIA HOLDINGS
123500.00-0.40%-500.00Bán64880028000.00226.588B2.2554394.2912.00
002220 HANIL IRON & STL
3850.00-1.66%-65.00Bán38.322K147539700.0095.467B3.651073.10124.00
002820 SUN&L
4570.00-2.04%-95.00Bán Mạnh3.738K17082660.0056.938B-2679.37557.00
003030 SEAH STL
145500.004.30%6000.00Mua39.225K5707237500.00533.341B2.5352135.9036.00
003300 HANIL HOLDINGS
10800.00-1.82%-200.00Bán2.988K32270400.00337.620B11.18979.7328.00
003410 SSANGYONG CEMENT
6980.00-2.51%-180.00Bán Mạnh204.279K1425867420.003571.223B23.68300.301135.00
003670 POSCO CHEMICAL
114000.00-2.56%-3000.00Bán198.616K22642224000.008985.733B69.491683.752019.00
004020 HYUNDAI STEEL
32600.00-2.40%-800.00Bán Mạnh194.707K6347448200.004354.164B2.5413133.4711495.00
004090 KOR PETRO
12200.000.83%100.00Bán112.327K1370389400.00144.340B11.421059.17192.00
004440 SAMIL C&S
7750.001.57%120.00Bán6.506K50421500.0094.216B-240.58
004560 HYUNDAI BNG STEEL
12800.00-1.54%-200.00Bán25.840K330752000.00202.268B2.664890.80487.00
004870 T'WAY HOLDINGS
553.00-1.78%-10.00Bán193.421K106961813.0061.633B-690.122131.00
004890 DIC
161500.00-0.62%-1000.00Bán2.884K465766000.00350.903B7.5421543.93250.00
004980 SUNGSHIN CEMENT
9210.00-0.65%-60.00Bán35.096K323234160.00230.924B23.46391.74596.00
005010 HUSTEEL
4390.002.09%90.00Bán1.118M4908678500.00172.036B0.636826.21535.00
005160 DONGKUK
2985.001.53%45.00Bán115.279K344107815.00150.194B9.27314.51360.00
005490 POSCO HOLDINGS
234500.00-3.50%-8500.00Bán Mạnh136.978K32121341000.0017998.886B2.5596476.6618247.00
006110 SAMA ALUM
17900.000.00%0.00Bán12.158K217628200.00193.600B14.791190.33306.00
006390 HANIL HYUNDAI CEMENT
22550.00-1.10%-250.00Bán3.575K80616250.00401.704B13.161918.09438.00
006920 MOHENZ
4110.003.01%120.00Bán40.539K166615290.0043.571B-18.9266.00
007110 ILSHIN STONE
1370.000.74%10.00Bán137.778K188755860.00104.916B-0.7297.00
007210 BYUKSAN
2785.000.00%0.00Bán189.911K528902135.00157.541B-80.09312.00
007280 KOREA STEEL SHAPES
2425.00-0.61%-15.00Bán40.645K98564125.00147.840B3.60790.11482.00
008250 EAGON IND
8600.000.94%80.00Bán12.673K108987800.0090.006B8.221024.21207.00
008260 NI STEEL
4485.00-2.82%-130.00Bán82.582K370380270.00135.565B4.691010.50221.00
008420 MOONBAE STL
3660.000.00%0.00Bán51.375K188032500.0071.030B2.661374.98
009160 SIMPAC
6650.002.15%140.00Bán231.835K1541702750.00351.922B2.952133.59511.00
009190 DAIYANG MTL
3465.00-0.86%-30.00Bán143.124K495924660.00112.902B4.99713.86218.00
009620 SAMBO IND
1115.00-1.33%-15.00Bán265.027K295505105.0050.911B-169.07371.00
010040 KRC
3230.000.00%0.00Bán5.241K16928430.00111.981B25.30124.89585.00
010130 KOR ZINC
494000.00-1.10%-5500.00Bán13.406K6622564000.008837.120B11.7042722.001550.00
011390 BUSAN IND
80400.000.50%400.00Bán1.119K89967600.0082.262B-1912.4544.00
012160 YOUNGWIRE
754.00-0.92%-7.00Bán34.446K25972284.0052.613B6.52116.16448.00
012620 WONIL
10250.00-1.91%-200.00Bán5.562K57010500.0045.980B2.484221.62148.00
014280 KUMKANG KIND
7070.00-1.39%-100.00Bán21.909K154896630.00203.531B7.141022.00358.00
016380 KG DONGBU STL
14450.00-9.40%-1500.00Bán1.873M27071193550.001744.211B6.902312.13
017480 SAMSCO
5560.00-1.24%-70.00Bán11.779K65491240.0086.480B3.291701.7693.00
018310 SAMMOK S-FORM
18950.00-2.32%-450.00Bán Mạnh7.740K146673000.00264.297B6.423067.30329.00
018470 CHOIL ALUMINUM
1665.000.60%10.00Bán432.568K720225720.00207.622B6.29272.25393.00
019440 SEAH SPECIAL STEEL
14100.00-1.05%-150.00Bán1.239K17469900.00117.663B4.583080.12322.00
023410 EUGENE
3850.00-1.91%-75.00Bán79.188K304873800.00279.068B1.772220.55680.00
023440 JSCO HOLDINGS
2125.000.00%0.00Bán70.475K149759375.0074.892B-148.73
023790 DONGILSTEEL
2705.000.19%5.00Bán29.873K80806465.0039.954B-3493.5038.00
025550 HANSUN
4440.003.02%130.00Bán290.989K1291991160.0092.671B4.86887.12209.00
025820 LEEKU IND
3095.000.65%20.00Bán72.283K223715885.00101.158B5.04600.07191.00
026910 KWANGJININD
5050.003.70%180.00Mua28.865K145768250.0030.137B34.03138.27103.00
026940 BOOKOOK STEEL
3705.000.54%20.00Bán84.830K314295150.0071.700B6.86522.4553.00
032560 HWANGKUM S&T
7020.00-0.28%-20.00Bán29.072K204085440.00119.297B3.392074.16128.00
037760 CENIT
1695.00-0.29%-5.00Bán66.020K111903900.0053.747B6.68254.61240.00
038500 SAMPYO CEMENT
3800.00-1.30%-50.00Bán Mạnh82.638K314024400.00423.018B17.57223.09657.00
039240 K-STEEL
3305.00-0.45%-15.00Bán31.528K104200040.0089.033B11.03304.46100.00
047400 UNIONMATERIALS
2160.000.00%0.00Bán51.183K110555280.0090.300B145.9514.80310.00
048470 DAESCO
4905.00-0.71%-35.00Bán15.546K76253130.0048.419B3.971230.7440.00
053260 KEUM KANG
7320.000.41%30.00Bán36.304K265745280.00117.634B12.63575.0159.00
058430 POSCO STEELEON
34450.000.15%50.00Bán7.730K266298500.00204.600B1.8318674.51429.00
058650 SEAH HOLDINGS
95200.00-0.42%-400.00Bán252380000.00373.272B4.7420057.8342.00
060380 DY STEC
2390.00-1.44%-35.00Bán25.836K61748040.0047.574B2.90848.91126.00
060480 KUKIL METAL
2950.00-0.34%-10.00Bán9.775K28836250.0032.383B33.4587.2947.00
069460 DAEHO AL
2415.00-1.83%-45.00Bán240.904K581783160.00131.129B-5.88165.00
071090 HISTEEL
4350.000.12%5.00Bán77.801K338434350.0085.864B5.36810.31
075970 DONGKUK R&S
3850.002.39%90.00Bán139.563K537317550.0067.528B19.53187.9264.00
078940 CODENATURE
1970.001.81%35.00Mua112.795K222206150.0081.068B-167.8926.00
079650 SEOSAN
1945.000.78%15.00Bán3.437K6684965.0038.500B11.67164.9958.00
081150 TPLEX
4465.002.64%115.00Bán462.626K2065625090.00103.262B7.01620.8665.00
084010 DAEHAN STEEL
15900.00-0.62%-100.00Bán14.272K226924800.00335.468B2.077495.80398.00
090410 DUCKSHIN HOUSING
2105.001.69%35.00Bán1.175M2473819155.0092.859B28.5470.61
100090 SAMKANG M&T
22400.004.19%900.00Mua1.397M31285273600.00745.241B-1406.99371.00
103140 POONGSAN
25300.00-0.78%-200.00Bán25.435K643505500.00708.718B2.958635.663378.00
104700 KISCO
6800.00-0.58%-40.00Bán15.042K102285600.00237.061B2.362853.52358.00
109860 DONGIL METAL
15850.00-0.94%-150.00Bán6.170K97794500.00129.504B7.312146.4257.00
114920 DAEJOO ENT
1960.002.89%55.00Mua11960.006.332B90.00
128660 PJ METAL
4100.00-0.36%-15.00Bán35.058K143737800.0098.965B4.55876.0484.00
133820 FINEBESTEEL
2710.001.50%40.00Bán78.464K212637440.0078.624B8.59307.38122.00
137400 P&T
48050.00-5.97%-3050.00Bán506.450K24334922500.001150.090B20.682500.23474.00
140520 DAECHANG STEEL
3320.000.15%5.00Bán27.171K90207720.0069.867B1.502206.7589.00
155900 BADARO19
3340.000.15%5.00Mua7.045K23530300.0050.692B3.211039.65
171120 LION CHEMTECH
7620.002.70%200.00Bán10.552K80406240.00133.555B15.38483.60264.00
183190 ASIA CEMENT
10100.00-0.49%-50.00Bán39.274K396667400.00393.463B4.312343.75485.00
185190 SUPPRO
3000.00-3.07%-95.00Bán9302790000.0011.437B29.00
186230 GREENPLUS
12600.00-1.95%-250.00Bán27.552K347155200.00139.622B-497.86119.00
198440 KOREA CEMENT
3470.000.43%15.00Bán169.745K589015150.00107.932B23.27145.05
225530 BOKWANG INDUSTRY
5600.000.00%0.00Bán18.834K105470400.00200.589B18.13304.44100.00
228340 TONGYANG PILE
3670.00-0.41%-15.00Bán5.421K19895070.0073.300B116.2831.5235.00
254160 JM-MULTI
7890.0014.68%1010.00Sức mua mạnh215780.00
255220 SG
1585.00-1.86%-30.00Bán Mạnh36.121K57251785.0063.857B-76.07146.00
300720 HANILCMT
13600.00-3.20%-450.00Bán Mạnh49.591K674437600.00933.568B14.42970.61632.00
306200 SSC
159000.004.26%6500.00Mua26.127K4154193000.00404.614B3.2644335.87658.00
336370 SOLUS ADVANCED MATERIALS
48450.00-3.68%-1850.00Bán72.035K3490095750.001850.276B202.87238.94271.00
Tải thêm