Khoáng sản phi năng lượng (Khu vực)

112
Cổ phiếu
80782.004B
Giá trị vốn hóa thị trường
529.325K
Khối lượng
+0.16%
Thay đổi
−4.87%
Hiệu suất Tháng
+82.90%
Hiệu suất Năm
+53.30%
Hiệu suất YTD
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
(TTM)
Tăng trưởng EPS pha loãng %
(TTM so với cùng kỳ năm ngoái)
Tỷ suất cổ tức %
(TTM)
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
000180SCE HOLDINGS
1911 KRW0.26%25.975K123.92B KRW−307.65 KRW−136.86%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
000910UNION
5210 KRW1.17%104.875K81.337B KRW−936.89 KRW−187.54%2.40%Khoáng sản phi năng lượng
001230DONGKUK STL MILL
10650 KRW3.00%51.452K149.055B KRW−25794.08 KRW−150.80%28.13%Khoáng sản phi năng lượng
001420TAEWONMULSAN
5100 KRW2.20%18.999K37.399B KRW−101.24 KRW−61.58%0.98%Khoáng sản phi năng lượng
001430SEAH BESTEEL
24600 KRW2.93%83.593K874.172B KRW8.572871.26 KRW−42.31%4.88%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
001520TONGYANG
1000 KRW−0.50%370.681K200.535B KRW−5.54 KRW−127.58%4.00%Khoáng sản phi năng lượng
001770SHINHWA SILUP
22100 KRW1.61%4.87K26.849B KRW4.424996.10 KRW−29.62%0.45%Khoáng sản phi năng lượng
001780ALUKO
3545 KRW1.87%286.189K328.312B KRW18.32193.49 KRW122.44%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
001940KISCO HOLDINGS
22600 KRW11.06%136.534K261.133B KRW3.157173.86 KRW2.16%2.65%Khoáng sản phi năng lượng
002030ASIA HOLDINGS
172400 KRW0.29%868309.403B KRW3.5448769.35 KRW−5.12%2.52%Khoáng sản phi năng lượng
002220HANIL IRON & STL
2720 KRW1.12%15.109K66.242B KRW−133.53 KRW−122.68%1.10%Khoáng sản phi năng lượng
002690DONG IL STEEL MFG
1820 KRW1.39%32.445K36.01B KRW−101.48 KRW−119.52%0.55%Khoáng sản phi năng lượng
002820SUN&L
2610 KRW2.35%3.373K31.485B KRW−3993.65 KRW−59.76%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
003030SEAH STL
218000 KRW−2.24%8.954K880.821B KRW2.5485959.65 KRW51.51%1.03%Khoáng sản phi năng lượng
003300HANIL HOLDINGS
11110 KRW1.00%7.233K342.553B KRW3.393277.37 KRW263.15%7.20%Khoáng sản phi năng lượng
003410SSANGYONG CEMENT
5490 KRW−1.61%289.648K2.758T KRW27.75197.87 KRW−15.91%6.56%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
004020HYUNDAI STEEL
38050 KRW0.00%268.568K5.005T KRW9.633951.33 KRW−73.21%2.63%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
004090KOR PETRO
10540 KRW6.25%1.181M129.476B KRW11.34929.11 KRW7.35%1.04%Khoáng sản phi năng lượng
004440SAMIL C&S
4340 KRW−0.57%15.157K55.257B KRW−280.36 KRW−127.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
004560HYUNDAI BNG STEEL
12050 KRW4.24%51.307K181.7B KRW−2623.41 KRW−151.85%0.83%Khoáng sản phi năng lượng
004870T'WAY HOLDINGS
475 KRW−2.46%166.32K53B KRW7.4064.17 KRW−66.45%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
004890DIC
52100 KRW0.19%1.351K112.852B KRW16.013253.57 KRW−83.50%5.76%Khoáng sản phi năng lượng
004980SUNGSHIN CEMENT
9080 KRW0.89%50.095K227.955B KRW700.7712.96 KRW−98.17%2.20%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
005010HUSTEEL
5240 KRW1.35%379.577K294.426B KRW1.104751.57 KRW296.34%6.68%Khoáng sản phi năng lượng
005160DONGKUK
4915 KRW−0.61%197.636K253.242B KRW−303.65 KRW−210.34%2.64%Khoáng sản phi năng lượng
005490POSCO HOLDINGS
535000 KRW0.38%804.112K40.579T KRW32.2116611.27 KRW1.68%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
006110SAMA ALUM
102000 KRW2.72%35.727K1.501T KRW102.42995.91 KRW−26.86%0.25%Khoáng sản phi năng lượng
006390HANIL HYUNDAI CEMENT
16000 KRW0.25%8.178K309.243B KRW9.961606.37 KRW−7.62%3.75%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
006920MOHENZ
4050 KRW3.05%40.29K44.226B KRW7.45543.66 KRW406.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
007110ILSHIN STONE
1043 KRW1.86%178.788K80.758B KRW48.5021.51 KRW444.02%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
007210BYUKSAN
3900 KRW1.04%806.536K221.011B KRW9.73400.74 KRW2145.51%0.64%Khoáng sản phi năng lượng
Theo dõi
007280KOREA STEEL SHAPES
1957 KRW−0.05%9.53K118.574B KRW3.89503.23 KRW−27.65%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
008250EAGON IND
6740 KRW−0.44%9.054K72.047B KRW−119.40 KRW−125.97%1.48%Khoáng sản phi năng lượng
008260NI STEEL
5900 KRW1.37%44.816K168.741B KRW2.922018.19 KRW67.25%1.69%Khoáng sản phi năng lượng
008350NAMSUN ALUM
2190 KRW−13.27%8.448M289.318B KRW27.4179.90 KRW−79.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
008420MOONBAE STL
3095 KRW0.65%53.08K60.645B KRW2.301344.46 KRW21.27%1.62%Khoáng sản phi năng lượng
008970DONGYANG STL PIPE
823 KRW2.11%378.491K97.83B KRW−5.68 KRW−120.18%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
009160SIMPAC
3910 KRW2.62%63.499K218.415B KRW15.90245.97 KRW−89.56%5.12%Khoáng sản phi năng lượng
009190DAIYANG MTL
3275 KRW0.77%106.514K123.443B KRW−721.19 KRW−181.57%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
009620SAMBO IND
1152 KRW6.77%2.785M52.133B KRW−434.42 KRW−1418.15%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
009730KOSSEN
4815 KRW−1.63%145.082K146.907B KRW28.69167.84 KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
010040KRC
3015 KRW2.03%36.192K106.843B KRW−45.51 KRW−147.42%1.49%Khoáng sản phi năng lượng
010130KOR ZINC
506000 KRW−1.75%54.024K9.446T KRW16.4030851.33 KRW−36.01%5.93%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
011390BUSAN IND
66500 KRW2.78%1.231K70.224B KRW19.713373.76 KRW737.96%0.38%Khoáng sản phi năng lượng
012160YOUNGWIRE
613 KRW−0.81%63.186K42.605B KRW−118.14 KRW−186.53%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
012620WONIL
9010 KRW1.69%15.33K39.644B KRW3.872330.54 KRW−42.02%2.44%Khoáng sản phi năng lượng
014280KUMKANG KIND
5590 KRW0.36%116.899K155.93B KRW2.672097.17 KRW92.03%2.15%Khoáng sản phi năng lượng
016380KG DONGBU STL
7900 KRW2.07%217.707K790.018B KRW1.555086.42 KRW111.35%1.90%Khoáng sản phi năng lượng
017480SAMSCO
5020 KRW−3.46%128.98K77.523B KRW5.49915.14 KRW−33.70%5.98%Khoáng sản phi năng lượng
018310SAMMOK S-FORM
16340 KRW−0.37%18.53K219.219B KRW3.145198.80 KRW19.45%0.61%Khoáng sản phi năng lượng
018470CHOIL ALUMINUM
2345 KRW1.74%784.329K296.951B KRW−87.84 KRW−129.80%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
019440SEAH SPECIAL STEEL
14380 KRW0.35%4.358K119.999B KRW13.281083.05 KRW−66.09%6.95%Khoáng sản phi năng lượng
021050SEOWON
1760 KRW−4.71%6.681M83.555B KRW−316.28 KRW−211.13%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
023410EUGENE
3470 KRW1.76%106.542K246.404B KRW3.76923.51 KRW−48.71%4.90%Khoáng sản phi năng lượng
023440JSCO HOLDINGS
2300 KRW1.32%1.429M117.598B KRW−651.78 KRW−89.97%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
023790DONGILSTEEL
1513 KRW−0.46%15.232K24.168B KRW−2535.23 KRW52.98%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
024090DCM
11680 KRW1.65%6.362K103.813B KRW21.97531.53 KRW−91.14%7.71%Khoáng sản phi năng lượng
025550HANSUN
4010 KRW−0.62%68.703K88.373B KRW15.47259.22 KRW−63.27%2.49%Khoáng sản phi năng lượng
025820LEEKU IND
3885 KRW4.44%487.789K129.917B KRW−167.48 KRW−126.68%1.29%Khoáng sản phi năng lượng
026910KWANGJININD
3855 KRW−2.41%9.819K24.693B KRW−161.63 KRW−169.93%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
026940BOOKOOK STEEL
3440 KRW−18.87%4.425M68.8B KRW15.18226.54 KRW−49.88%2.18%Khoáng sản phi năng lượng
032560HWANGKUM S&T
7220 KRW0.70%28.349K122.696B KRW3.472079.92 KRW−7.15%2.77%Khoáng sản phi năng lượng
037760CENIT
1507 KRW0.94%25.586K47.927B KRW8.15184.83 KRW−34.98%3.32%Khoáng sản phi năng lượng
038010JEIL TECHNOS
7950 KRW1.02%34.52K66.112B KRW3.592213.42 KRW313.42%1.51%Khoáng sản phi năng lượng
038500SAMPYO CEMENT
3270 KRW0.31%119.614K352.874B KRW8.16400.59 KRW147.84%2.75%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
039240K-STEEL
3135 KRW0.80%97.178K84.581B KRW8.20382.22 KRW40.72%4.15%Khoáng sản phi năng lượng
047400UNIONMATERIALS
2925 KRW2.27%293.039K122.85B KRW−136.76 KRW−234.09%1.20%Khoáng sản phi năng lượng
048470DAESCO
3600 KRW2.42%43.719K35.719B KRW−380.57 KRW−239.14%0.83%Khoáng sản phi năng lượng
053260KEUM KANG
5510 KRW1.29%29.486K89.279B KRW14.49380.24 KRW−30.82%2.18%Khoáng sản phi năng lượng
058430POSCO STEELEON
62700 KRW−2.03%205.712K376.2B KRW−417.31 KRW−102.66%1.40%Khoáng sản phi năng lượng
058650SEAH HOLDINGS
103500 KRW0.98%180406.67B KRW4.2324458.36 KRW7.22%3.86%Khoáng sản phi năng lượng
060380DY STEC
2075 KRW3.75%21.111K40.047B KRW7.90262.62 KRW−61.90%2.41%Khoáng sản phi năng lượng
060480KUKIL METAL
2770 KRW2.97%58.105K30.719B KRW−65.42 KRW−152.12%1.81%Khoáng sản phi năng lượng
069460DAEHO AL
2240 KRW−0.44%649.366K148.191B KRW23.7994.14 KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
069730DSR WIRE
4450 KRW0.79%17.606K64.08B KRW2.212017.71 KRW63.99%1.35%Khoáng sản phi năng lượng
071090HISTEEL
3605 KRW3.00%214.862K72.762B KRW24.56146.78 KRW−71.19%0.55%Khoáng sản phi năng lượng
075970DONGKUK R&S
3500 KRW2.19%98.858K64.4B KRW151.5823.09 KRW−89.80%2.29%Khoáng sản phi năng lượng
078940CODENATURE
3010 KRW3.08%177.347K143.098B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
079650SEOSAN
1541 KRW−4.05%44.985K30.82B KRW22.9467.16 KRW−19.31%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
081000ILJIN DIAMOND
14020 KRW−0.57%30.079K199.058B KRW−290.59 KRW−165.14%2.14%Khoáng sản phi năng lượng
081150TPLEX
3550 KRW2.45%126.287K86.153B KRW40.2088.30 KRW−88.91%0.85%Khoáng sản phi năng lượng
084010DAEHAN STEEL
12380 KRW−1.75%89.592K267.08B KRW2.365248.86 KRW−23.42%6.30%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
092790NEXTEEL
9100 KRW1.00%1.187M236.618B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
100090SKOCEANPLANT
18380 KRW2.34%485.828K1.088T KRW21.67848.04 KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
Mua
100130DONGKUK S&C
2900 KRW0.87%73.049K161.628B KRW−611.84 KRW−287.21%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
103140POONGSAN
33800 KRW−2.73%206.154K946.825B KRW5.665975.82 KRW−27.41%2.96%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
104700KISCO
6410 KRW4.91%273.467K225.789B KRW2.572490.59 KRW14.32%4.68%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
109860DONGIL METAL
10070 KRW0.20%17.682K83.064B KRW7.291381.60 KRW−30.14%3.97%Khoáng sản phi năng lượng
114920DAEJOO ENT
1580 KRW11.25%265.489B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
128660PJ METAL
3790 KRW3.27%29.489K94.005B KRW8.96422.97 KRW−41.38%3.56%Khoáng sản phi năng lượng
133820FINEBESTEEL
1431 KRW3.55%43.933K42.813B KRW−429.83 KRW−195.50%0.00%Khoáng sản phi năng lượng
137400P&T
61600 KRW0.98%187.716K1.37T KRW22.512736.44 KRW3.29%0.16%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
140520DAECHANG STEEL
2645 KRW1.34%20.34K55.83B KRW8.78301.29 KRW−89.14%5.67%Khoáng sản phi năng lượng
146060YCPIPE
4100 KRW−0.61%438.512KKhoáng sản phi năng lượng
162300SHIN STEEL
3695 KRW2.92%392.534K151.567B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
171120LION CHEMTECH
4010 KRW7.22%117.906K140.186B KRW18.90212.20 KRW−24.26%2.49%Khoáng sản phi năng lượng
177830PAVONINE
4420 KRW−1.78%672.833K59.129B KRW12.65349.29 KRW−10.35%2.26%Khoáng sản phi năng lượng
183190ASIA CEMENT
10050 KRW0.40%37.307K391.515B KRW5.012005.06 KRW−73.23%2.24%Khoáng sản phi năng lượng
Sức mua mạnh
185190SUPPRO
950 KRW−4.04%1.881K8.777B KRW0.00%Khoáng sản phi năng lượng
198440KOREA CEMENT
1799 KRW0.56%66.965K57.532B KRW−640.45 KRW−3858218.67%0.00%Khoáng sản phi năng lượng