Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

228
Cổ phiếu
69558.142B
Giá trị vốn hóa thị trường
855.526K
Khối lượng
+0.99%
Thay đổi
−17.30%
Hiệu suất Tháng
−18.57%
Hiệu suất Năm
−15.40%
Hiệu suất YTD
           
000050 KYUNGBANG
8000.000.00%0.00Bán1.097K211.322B4.861647.38Dệt May
000070 SAMYANG HOLDINGS
41900.00-0.71%-300.00Bán4.703K320.029B10.573991.35Hàng Nông sản/Chế biến
000320 NOROO HOLDINGS
7870.001.29%100.00Bán3.578K80.847B17.70439.00Đặc sản Công nghiệp
000390 SAMHWA PAINT
4765.000.11%5.00Mua11.534K104.252B28.52166.92Đặc sản Công nghiệp
000760 RIFA
11700.000.00%0.00Bán332.760B-1614.95Đặc sản Công nghiệp
000860 KANGNAM JEVISCO
14250.00-0.70%-100.00Bán1.147K92.625B6.382249.66Đặc sản Công nghiệp
000880 HANWHA
15700.00-0.32%-50.00Bán117.187K1057.280B15.141040.43Đặc sản Công nghiệp
000950 CHONBANG
11350.00-0.44%-50.00Bán89312.990B-35328.93Dệt May
001000 SILLATEXTILE
1465.00-0.68%-10.00Bán98.821K32.775B157.409.37Dệt May
001020 PAPERCOREA
983.000.31%3.00Bán21.493K34.757B-990.21Bột giấy
001070 TAIHAN TEXTILE
18750.000.54%100.00Bán6866.981B-3948.67Dệt May
001340 PAIKKWANG IND
2810.0014.69%360.00Mua9.626M98.592B5.73427.32Đặc sản Công nghiệp
001380 SG CHOONGBANG
959.000.63%6.00Bán71.193K42.041B54.0517.63Dệt May
001390 KGC
10500.000.00%0.00Mua75.299K130.045B1.179082.36Hóa chất: Nông nghiệp
001530 DI DONGIL
53500.00-0.19%-100.00Bán1.262K96.159B7.876814.37Dệt May
001550 CHOBI
15200.00-3.18%-500.00Mua170.403K68.013B-24.62Hóa chất: Nông nghiệp
001570 KUMYANG
2150.00-0.46%-10.00Bán23.944K81.192B-278.24Hóa chất: Đặc biệt
001810 M.S
1730.002.98%50.00Bán37.500K36.416B-30.47Bột giấy
002020 KOLON CORP
12400.000.81%100.00Mua8.379K164.433B-1462.04Dệt May
002100 KYUNGNONG
10650.002.90%300.00Mua209.763K173.644B40.74254.07Hóa chất: Nông nghiệp
002140 KOR IND
2035.001.50%30.00Bán47.367K48.726B11.04181.53Hàng Nông sản/Chế biến
002170 SAMYANGTONGSANG
46400.000.00%0.00Bán2.363K130.161B3.0715112.59265.00Dệt May
002200 KOR EXPT PKG IND
16000.002.56%400.00Bán5.788K63.000B3.464505.12Bao bì/Đóng gói
002300 HANKUK PAPR MFG
13850.00-3.82%-550.00Theo dõi15.519K61.330B-4238.38Bột giấy
002310 ASIA PAPR MFG
26450.00-2.58%-700.00Bán13.289K246.752B4.026859.88Bao bì/Đóng gói
002360 SH ENERCHEM
870.000.12%1.00Mua17.258M77.802B-25.80Đặc sản Công nghiệp
002380 KCC
131000.00-0.76%-1000.00Bán7.012K1059.560B-26882.15Đặc sản Công nghiệp
002680 HANTOP
2010.00-1.23%-25.00Mua51.205K38.903B-526.28Hàng Nông sản/Chế biến
002760 BOLAK
1570.002.28%35.00Bán344.570K91.647B141.7810.83Hóa chất: Đặc biệt
002840 MIWON COMCL
57400.00-0.17%-100.00Mua456292.560B5.0511397.13Hóa chất: Đa dạng hóa
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1085.005.85%60.00Mua155.254K27.845B1.45708.56Bao bì/Đóng gói
003080 SUNGBO CHEM
3355.002.44%80.00Bán19.788K62.301B17.51187.06Hóa chất: Nông nghiệp
003200 ILSHIN SPNG
47350.000.53%250.00Bán481106.675B15.643012.43Dệt May
003610 PANGRIM
1630.00-2.10%-35.00Bán13.063K63.532B10.99151.45Dệt May
003680 HANSUNG ENT
4025.00-0.12%-5.00Bán15.578K24.009B-3001.96Hàng Nông sản/Chế biến
003720 SAMYOUNG CHEM
956.000.84%8.00Bán77.090K31.846B-59.21Bao bì/Đóng gói
003780 CHIN YANG INDUSTRY
2955.002.60%75.00Bán96.446K37.310B5.48525.64Hóa chất: Đặc biệt
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
67400.000.60%400.00Bán7475.374B3.3520047.88Dệt May
004000 LOTTE FINE CHEM
30550.000.16%50.00Bán31.638K750.091B4.616610.59Hóa chất: Đa dạng hóa
004150 HANSOL HOLDINGS
2620.000.58%15.00Bán114.650K109.642B-25.9237.00Bột giấy
004250 NPC
2950.002.25%65.00Bán12.595K120.342B8.40343.37Bao bì/Đóng gói
004430 SONGWON IND
9640.00-1.13%-110.00Bán68.817K228.000B6.731448.08Hóa chất: Đa dạng hóa
004540 KLEANNARA
3505.00-0.43%-15.00Mua1.042M122.145B-325.66Bột giấy
004650 CHANGHAE ETHANOL
14750.004.24%600.00Sức mua mạnh948.272K100.559B5.182738.49Hóa chất: Đặc biệt
004700 CHOKWANG LEAT
41600.000.85%350.00Sức mua mạnh1.566K144.604B10.114081.06Dệt May
004780 DAERYUK
3120.000.65%20.00Bán10.010K48.107B9.19337.21429.00Bao bì/Đóng gói
004800 HYOSUNG
62100.00-0.32%-200.00Bán11.679K1219.850B12.225099.80Dệt May
004830 DUKSUNG
2340.00-0.21%-5.00Bán75.588K33.982B196.4011.94Dệt May
004910 CHOKWANG PAINT
4335.000.81%35.00Theo dõi5.619K44.730B-220.28Đặc sản Công nghiệp
005090 SAMKWANG GLASS
26250.000.38%100.00Bán1.375K125.588B-44.04394.00Bao bì/Đóng gói
005190 DONGSUNG CHEM
14950.001.01%150.00Mua4.926K77.649B5.882516.94Hóa chất: Đa dạng hóa
005420 COSMO CHEM
6350.001.44%90.00Bán303.638K158.333B-726.43Hóa chất: Đặc biệt
005820 WONLIM
15050.00-0.99%-150.00Bán28229.195B10.041513.75Đặc sản Công nghiệp
005860 HANILFEED
1535.002.33%35.00Mua358.575K56.544B-55.74Hàng Nông sản/Chế biến
005950 ISU CHEM
7060.001.58%110.00Bán97.182K100.218B-506.01Hóa chất: Đặc biệt
006060 HS IND
7080.001.58%110.00Bán431.449K365.243B6.381092.52Bao bì/Đóng gói
006120 SK DISCOVERY
22450.00-1.97%-450.00Mua148.118K411.732B4.594989.9326.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006380 CAPRO
2605.00-3.70%-100.00Bán298.519K97.800B-2070.48Hóa chất: Đặc biệt
006580 DAEYANGPAPER
2655.00-0.19%-5.00Bán45.372K58.408B1.881411.5090.00Bột giấy
006650 KPIC
91500.00-0.11%-100.00Mua21.327K555.231B5.3217218.36Hóa chất: Đặc biệt
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
2915.000.52%15.00Mua50.827K50.685B5.61516.49Bột giấy
006840 AK HOLDINGS
17950.00-0.83%-150.00Bán47.072K232.863B8.352167.67Hóa chất: Đặc biệt
006880 SINGSONGHOLDINGS
3215.000.47%15.00Mua18.276K37.438B-2959.02Hàng Nông sản/Chế biến
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
4770.000.74%35.00Mua30.920K53.175B5.51859.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006980 WOOSUNG FEED
2490.000.61%15.00Mua189.731K62.224B5.34463.62Hàng Nông sản/Chế biến
007590 DONGBANG AGRO
5420.00-1.45%-80.00Bán3.761K63.386B9.87557.02Hóa chất: Nông nghiệp
007690 KUKDO CHEM
39100.00-0.38%-150.00Theo dõi319214.025B6.316219.35Hóa chất: Đặc biệt
007770 HANILCHEMIC
8030.000.50%40.00Bán1.822K27.378B16.84474.47Hóa chất: Đặc biệt
007980 PAN-PACIFIC
1805.0029.86%415.00Mua4.876M63.746B5.87241.12Dệt May
008040 SAJODONGAONE
823.00-1.32%-11.00Mua393.132K105.843B152.1311.27Hàng Nông sản/Chế biến
008370 WONPOONG
3585.000.28%10.00Mua1.469K39.672B22.35155.74Đặc sản Công nghiệp
008490 SUHEUNG
36050.00-1.77%-650.00Mua5.001K410.295B12.872852.67Hóa chất: Đa dạng hóa
008500 ILJEONG IND
9980.00-0.20%-20.00Bán63711.592B-11508.66124000.00Dệt May
008730 YOULCHON CHEM
12550.000.40%50.00Mua16.251K305.040B16.75734.37Bao bì/Đóng gói
008870 KUMBI
46100.000.99%450.00Bán14636.954B8.885139.59Đặc sản Công nghiệp
009200 MOORIM PAPER
1915.001.06%20.00Bán35.814K76.353B-231.01Bột giấy
009460 HANCHANG PAPER
3425.00-1.15%-40.00Sức mua mạnh4.286M215.698B27.88124.30Bột giấy
009520 POSCO M-TECH
3020.000.83%25.00Bán111.732K124.928B11.79253.99Bao bì/Đóng gói
009580 MOORIM P&P
2880.000.88%25.00Bán50.800K177.425B17.62162.02Bột giấy
009770 SAMJUNGPULP
21700.00-2.25%-500.00Bán39655.499B2697.49Bột giấy
009830 HANWHA SOLUTIONS
13150.00-0.38%-50.00Bán343.839K2073.180B-1467.18Hóa chất: Đa dạng hóa
010060 OCI
35000.000.86%300.00Bán76.384K797.762B-33308.07Hóa chất: Đặc biệt
010600 WELLBIOTEC
1960.000.26%5.00Bán78.498K86.449B-355.90Dệt May
010640 CHINYANGPOLY
2545.003.04%75.00Bán85.748K25.200B3.27755.27Đặc sản Công nghiệp
011000 GENEONE
11700.0013.59%1400.00Mua12.813M432.475B-333.19Dệt May
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
175000.00-3.05%-5500.00Mua84.996K6272.400B8.6520859.79Hóa chất: Đặc biệt
011280 TAILIM PKG
3425.006.04%195.00Theo dõi852.797K220.285B11.96270.06Bao bì/Đóng gói
011300 SEONGAN
364.000.83%3.00Bán15.796K19.525B-214.24Dệt May
011330 UNI CHEM
1245.002.47%30.00Bán220.925K79.450B5.53244.11244.00Dệt May
011500 HANNONG
3900.000.26%10.00Bán13.033K59.035B5.96652.43Hóa chất: Đặc biệt
011780 KUMHO PETRO CHEM
64900.003.02%1900.00Mua97.399K1715.770B5.9710559.68Đặc sản Công nghiệp
011790 SKC
37750.000.94%350.00Bán164.173K1331.810B22.181685.86Đặc sản Công nghiệp
012030 DB
569.00-0.35%-2.00Bán286.534K106.213B24.7723.06Hóa chất: Nông nghiệp
012610 KYUNG-IN SYNTH
5260.001.15%60.00Bán174.066K205.620B14.99346.92Đặc sản Công nghiệp
012690 MONALISA
5960.00-2.30%-140.00Mua2.653M199.256B91.7466.49Bột giấy
013000 SEWOO GLOBAL
1610.000.62%10.00Mua223.296K44.203B127.6013.05Đặc sản Công nghiệp
014160 DAEYOUNG PKG
958.002.13%20.00Mua1.564M94.036B8.96104.65Bao bì/Đóng gói
014440 YOUNGBO CHEM
2300.002.22%50.00Bán22.154K43.388B8.57262.58Hóa chất: Đặc biệt
014580 BAEKKWANG MIN PDT
3120.006.12%180.00Mua1.813M75.233B19.59150.09Đặc sản Công nghiệp
014680 HANCHEM
74200.00-1.07%-800.00Bán15.328K837.168B9.637797.76Hóa chất: Đặc biệt
014830 UNID
33700.00-1.17%-400.00Bán6.657K303.588B4.497600.00Hóa chất: Đặc biệt
014970 SAMRYOONG
5920.000.85%50.00Bán77.905K90.450B72.8080.63Bao bì/Đóng gói
015890 TAEKYUNG IND
4095.002.50%100.00Mua213.890K114.522B5.44734.11Hóa chất: Đa dạng hóa
016590 SHINDAEYANG PAPR
52100.00-1.14%-600.00Bán5.951K211.563B3.7913848.63Bột giấy
016790 HYUNDAI FEED
10650.002.40%250.00Mua20.444K63.042B527.55Hàng Nông sản/Chế biến
017650 DAELIMPAPER
1570.003.63%55.00Mua2.515M68.850B16.9389.51Bột giấy
017890 KAI
11550.005.00%550.00Mua5.336M206.835B7.091551.30Hóa chất: Đặc biệt
017960 HANKUK CARBON
5930.002.95%170.00Mua251.166K225.212B12.99443.44Đặc sản Công nghiệp
018290 VT GMP
9210.00-1.18%-110.00Mua330.605K240.376B84.05108.27Bột giấy
021650 CUBIC KOREA
2095.001.21%25.00Bán7.753K33.150B10.76206.02Đặc sản Công nghiệp
023450 DONGNAMCHEMICAL
25900.000.00%0.00Bán6.337K89.820B4.925263.42Đặc sản Công nghiệp
023600 SAMBO CORR
6910.000.88%60.00Bán31.436K110.729B1990.11Bao bì/Đóng gói
023900 PUNGGUK
11800.007.27%800.00Bán208.909K136.080B17.79618.19Hóa chất: Đặc biệt
025000 KPX CHEMICAL
43300.000.12%50.00Bán118206.139B5.068570.58Hóa chất: Đặc biệt
025860 NAMHAE CHEM
6870.00-0.72%-50.00Mua108.259K319.817B20.69334.54Hóa chất: Nông nghiệp
025880 KC FEED
1585.000.32%5.00Bán207.919K24.230B-386.91Hàng Nông sản/Chế biến
027580 SBK
698.001.31%9.00Bán164.473K32.757BBao bì/Đóng gói
027710 FARMSTORY
897.001.93%17.00Mua148.697K94.345B-57.39Hàng Nông sản/Chế biến
027970 SEHA
1935.003.48%65.00Mua120.620K52.768B332.23Bột giấy
030720 DONGWON FISH
8010.002.17%170.00Mua88.116K36.858B6.011304.50Hàng Nông sản/Chế biến
032080 AZTECHWB
1495.00-0.66%-10.00Bán78.374K30.645B200.77Dệt May
033500 DONGSUNG FINETEC
6880.002.08%140.00Mua168.620K169.123B10.94633.68Đặc sản Công nghiệp
035150 BAIKSAN
5010.00-0.79%-40.00Bán53.244K122.299B12.08417.94Đặc sản Công nghiệp
035810 EASY BIO
3890.001.57%60.00Mua301.930K211.145B96.2239.80Hàng Nông sản/Chế biến
036490 SK MATERIALS
129100.000.39%500.00Bán11.231K1215.370B9.5213507.02Hóa chất: Đặc biệt
036580 FARMSCO
3365.00-0.15%-5.00Bán50.530K112.761B-236.41Hàng Nông sản/Chế biến
036640 HRS
2010.000.25%5.00Mua87.280K30.011B33.3760.09Đặc sản Công nghiệp
036670 KCI
7650.000.39%30.00Bán12.661K81.778B1048.75Hóa chất: Đặc biệt
036830 SOULBRAIN
63200.00-0.16%-100.00Bán82.505K1035.940B9.116947.52Hóa chất: Đặc biệt
037230 HKPAK
1795.001.70%30.00Bán114.692K44.875B24.4172.31Bao bì/Đóng gói
037370 EG
6610.000.61%40.00Bán4.158K48.600B-96.90Hóa chất: Đặc biệt
044990 H&S
3790.000.13%5.00Bán8Đặc sản Công nghiệp
045060 OKONG CORP.
6080.00-1.30%-80.00Mua1.098M96.745B444.01Đặc sản Công nghiệp
048830 NPK
1235.000.00%0.00Bán14.003K22.247B-44.44Đặc sản Công nghiệp
049550 INKTEC
3230.004.36%135.00Mua180.719K47.862B-32.90Đặc sản Công nghiệp
049830 SEUNG IL
7240.002.12%150.00Bán60.712K41.294B-2.63355.00Bao bì/Đóng gói
051630 CHINYANG CHEM
2980.004.56%130.00Bán85.103K35.520B-174.67Hóa chất: Đặc biệt
051910 LG CHEM
294500.001.20%3500.00Bán269.820K22370.800B74.404090.27Hóa chất: Đặc biệt
054050 N.W BIO
8660.000.12%10.00Bán48.688K134.657B19.85435.69Hàng Nông sản/Chế biến
055490 TAPEX
13850.00-1.07%-150.00Bán3.923K65.104B8.661617.28Đặc sản Công nghiệp
056700 SHINWHA
2065.001.47%30.00Bán101.883K58.022B6.23326.52Đặc sản Công nghiệp
058450 ILYA
1040.000.00%0.00Mua50.086K30.602B-17.23Bao bì/Đóng gói
059100 IC
3320.000.61%20.00Bán1.085K23.312B-177.67Đặc sản Công nghiệp
060230 EXAX
1730.00-0.86%-15.00Mua530.173K111.596B-13.51Hóa chất: Đa dạng hóa
065170 NEXT BT
1715.006.52%105.00Mua10.286M103.690B-193.30Hóa chất: Đặc biệt
066360 CHERRYBRO
1935.001.57%30.00Mua197.143K55.327B-737.80Hàng Nông sản/Chế biến
069260 HUCHEMS
14700.000.34%50.00Bán22.865K560.215B8.311807.03Hóa chất: Đa dạng hóa
073560 WOORISON F&G
1465.002.81%40.00Mua1.155M95.202B3.59396.39Hàng Nông sản/Chế biến
078130 KUK-IL PAPER
5250.003.35%170.00Mua6.178M617.865B-319.88Bột giấy
078140 DAEBONGLS
5710.003.07%170.00Bán50.652K59.868B512.52Hóa chất: Đặc biệt
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất