Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

217
Cổ phiếu
173067.424B
Giá trị vốn hóa thị trường
475.599K
Khối lượng
−1.64%
Thay đổi
−7.03%
Hiệu suất Tháng
+30.29%
Hiệu suất Năm
+22.19%
Hiệu suất YTD
Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch
           
000050 KYUNGBANG
13400.00-1.83%-250.00Sức bán mạnh12.281K164565400.00338.414B14.23959.40135.00
000070 SAMYANG HOLDINGS
96600.00-2.72%-2700.00Sức bán mạnh38.412K3710599200.00738.670B2.9433809.73126.00
000320 NOROO HOLDINGS
12200.00-2.01%-250.00Sức bán mạnh36.890K450058000.00135.393B9.551303.4950.00
000390 SAMHWA PAINT
9050.00-3.21%-300.00Sức bán mạnh67.208K608232400.00213.473B1306.1812.71852.00
000760 RIFA
15300.00-1.92%-300.00Sức bán mạnh2.566K39259800.0042.840B0.9716139.7437.00
000860 KANGNAM JEVISCO
22300.00-1.76%-400.00Sức bán mạnh10.477K233637100.00144.950B1.3816506.16677.00
000880 HANWHA
31350.00-2.64%-850.00Bán351.583K11022127050.002169.732B4.986467.944972.00
000950 CHONBANG
39900.00-0.25%-100.00Bán1.635K65236500.0045.465B2.2617728.39289.00
001000 SILLATEXTILE
2200.00-1.57%-35.00Sức bán mạnh165.476K364047200.0053.411B159.6914.009.00
001020 PAPERCOREA
1510.00-1.63%-25.00Bán80.515K121577650.0061.666B-104.49161.00
001070 TAIHAN TEXTILE
46350.000.11%50.00Mua6.095K282503250.00166.465B64.76714.92356.00
001340 PAIKKWANG IND
5540.00-3.15%-180.00Bán430.282K2383762280.00244.586B26.46216.17171.00
001380 SG GLOBAL
1735.00-1.98%-35.00Sức bán mạnh477.164K827879540.0078.013B-44.3282.00
001390 KGC
31400.00-3.09%-1000.00Bán215.122K6754830800.00433.193B4.916601.69210.00
001530 DI DONGIL
291500.00-2.18%-6500.00Bán19.794K5769951000.00538.373B234.00
001550 CHOBI
20600.00-4.85%-1050.00Sức bán mạnh65.927K1358096200.00106.952B48.25448.69121.00
001570 KUMYANG
5050.00-5.61%-300.00Bán811.468K4097913400.00234.327B-20.55
001810 M.S
3000.00-3.38%-105.00Sức bán mạnh167.716K503148000.0066.413B22.06140.78207.00
002020 KOLON CORP
30900.00-4.04%-1300.00Bán67.809K2095298100.00411.361B3.599087.7264.00
002100 KYUNGNONG
11200.00-3.86%-450.00Sức bán mạnh71.821K804395200.00200.084B16.59702.05366.00
002140 KOR IND
2945.00-2.81%-85.00Sức bán mạnh109.763K323252035.0072.657B8.51356.01125.00
002200 KOR EXPT PKG IND
25200.00-2.51%-650.00Sức bán mạnh15.659K394606800.0096.450B7.233576.01
002310 ASIA PAPR MFG
51100.00-1.54%-800.00Mua36.739K1877362900.00457.677B5.0510278.87258.00
002360 SH ENERCHEM
932.00-1.89%-18.00Sức bán mạnh983.430K916556760.00102.224B-12.35161.00
002380 KCC
292000.00-2.34%-7000.00Sức bán mạnh42.093K12291156000.002236.181B3.2591933.943492.00
002680 HANTOP
1345.002.28%30.00Bán73.154K98392130.0036.275B-278.48116.00
002760 BOLAK
2000.000.25%5.00Bán206.482K412964000.00119.800B74.7726.68
002840 MIWON COMCL
205000.000.24%500.00Bán3.137K643085000.001014.750B17.3211803.99568.00
002870 SHINPOONG PAPR MFG
2250.00-1.32%-30.00Sức bán mạnh720.087K1620195750.0062.339B1.581443.6916.00
003080 SUNGBO CHEM
3985.00-2.69%-110.00Sức bán mạnh89.065K354924025.0078.371B-308.11155.00
003200 ILSHIN SPNG
103500.00-1.90%-2000.00Sức bán mạnh6.059K627106500.00234.332B6.2716830.83496.00
003610 PANGRIM
2770.00-5.46%-160.00Bán507.802K1406611540.00107.147B12.31238.06247.00
003680 HANSUNG ENT
6000.00-1.64%-100.00Sức bán mạnh24.551K147306000.0033.888B30.69198.75733.00
003720 SAMYOUNG CHEM
2845.00-2.23%-65.00Sức bán mạnh131.019K372749055.0096.695B263.3011.05189.00
003780 CHIN YANG INDUSTRY
7790.00-3.23%-260.00Mua273.302K2129022580.00101.270B20.63390.2967.00
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
129000.00-1.90%-2500.00Sức bán mạnh64683334000.00144.906B7.9116626.30161.00
004000 LOTTE FINE CHEM
80500.000.12%100.00Bán173.306K13951133000.002050.335B4.8116730.58
004250 NPC
6640.00-1.48%-100.00Mua1.116M7409363520.00260.705B13.02517.67
004430 SONGWON IND
18400.00-3.16%-600.00Mua391.386K7201502400.00441.600B9.312040.17663.00
004540 KLEANNARA
4245.00-2.86%-125.00Sức bán mạnh203.891K865517295.00158.081B8.21532.12573.00
004650 CHANGHAE ETHANOL
13550.00-0.73%-100.00Sức bán mạnh57.638K780994900.00102.809B7.381850.2755.00
004700 CHOKWANG LEAT
55000.00-0.90%-500.00Bán4.411K242605000.00195.411B9.465866.77147.00
004780 DAERYUK
5150.00-1.53%-80.00Sức bán mạnh48.363K249069450.0081.901B5.93881.26425.00
004800 HYOSUNG
95000.00-2.96%-2900.00Bán67.992K6459240000.001891.393B19049.92627.00
004830 DUKSUNG
15950.00-3.63%-600.00Sức bán mạnh398.084K6349439800.00262.205B47.27350.13193.00
004910 CHOKWANG PAINT
8140.00-2.16%-180.00Bán41.358K336654120.0082.320B-43.25480.00
005420 COSMO CHEM
15700.00-3.68%-600.00Bán517.949K8131799300.00436.993B-239.13191.00
005820 WONLIM
19450.00-3.23%-650.00Bán2.405K46777250.0040.005B2.508028.8482.00
005860 HANILFEED
1930.00-3.50%-70.00Sức bán mạnh456.101K880274930.0076.049B11.57172.88
005950 ISU CHEM
16250.000.62%100.00Mua1.840M29896993750.00442.097B-2062.16408.00
006060 HS IND
5880.00-6.81%-430.00Sức bán mạnh1.108M6513099600.00310.685B14.80426.2229.00
006380 CAPRO
4040.00-6.05%-260.00Sức bán mạnh600.644K2426601760.00161.600B-597.99
006650 KPIC
170000.00-4.76%-8500.00Sức bán mạnh54.648K9290160000.001049.937B5.2733848.00
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
7110.000.85%60.00Mua81.905K582344550.00124.939B15.61451.5897.00
006840 AK HOLDINGS
20300.00-4.92%-1050.00Sức bán mạnh85.678K1739263400.00264.824B-6555.80
006880 SINGSONGHOLDINGS
5310.00-2.57%-140.00Bán38.968K206920080.0058.435B11.50473.7411.00
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
12000.00-3.23%-400.00Bán52.213K626556000.00136.007B13.09947.19115.00
006980 WOOSUNG FEED
28000.00-1.75%-500.00Sức bán mạnh8.617K241276000.0071.869B10.252779.69298.00
007590 DONGBANG AGRO
7090.00-0.98%-70.00Sức bán mạnh27.436K194521240.0087.951B11.32632.74224.00
007690 KUKDO CHEM
56800.00-3.40%-2000.00Sức bán mạnh63.843K3626282400.00490.782B3.2518087.18543.00
007770 HANILCHEMIC
16050.00-3.31%-550.00Sức bán mạnh43.782K702701100.0056.335B23.98692.15
007980 PAN-PACIFIC
2290.00-1.72%-40.00Sức bán mạnh404.361K925986690.00104.864B-357.95475.00
008040 SAJODONGAONE
1110.00-4.72%-55.00Sức bán mạnh1.403M1557885000.00145.403B10.66111.15315.00
008370 WONPOONG
5050.00-2.32%-120.00Sức bán mạnh148.964K752268200.0060.600B22.02234.82
008490 SUHEUNG
40850.00-1.21%-500.00Bán11.949K488116650.00454.216B8.464888.77867.00
008500 ILJEONG IND
29000.001.40%400.00Mua9.440K273760000.0034.267B-2745.13
008730 YOULCHON CHEM
22750.00-1.30%-300.00Mua69.412K1579123000.00564.200B55.45415.67824.00
008870 KUMBI
65000.00-1.37%-900.00Sức bán mạnh73247580000.0052.617B41.661581.90
009200 MOORIM PAPER
2510.00-2.90%-75.00Sức bán mạnh163.314K409918140.00104.439B-1122.08466.00
009460 HANCHANG PAPER
2065.00-3.50%-75.00Sức bán mạnh480.331K991883515.00123.213B8.94239.28215.00
009520 POSCO M-TECH
7260.00-3.07%-230.00Sức bán mạnh472.756K3432208560.00302.326B31.08240.961009.00
009580 MOORIM P&P
3985.00-0.62%-25.00Bán98.995K394495075.00248.520B42.88674.00
009770 SAMJUNGPULP
27300.00-2.50%-700.00Sức bán mạnh1.976K53944800.0068.249B7.013996.73234.00
009830 HANWHA SOLUTIONS
33550.00-3.87%-1350.00Sức bán mạnh1.286M43141945000.006433.715B8.963895.285586.00
010060 OCI
110500.00-3.49%-4000.00Sức bán mạnh301.680K33335640000.002613.337B13.548457.291542.00
010600 WELLBIOTEC
1605.00-2.13%-35.00Bán234.686K376671030.0094.176B53.00
010640 CHINYANGPOLY
4525.00-5.53%-265.00Mua130.676K591308900.0045.250B35.40135.3054.00
011000 GENEONE
27600.006.56%1700.00Mua1.346M37160281200.001402.621B-505.8441.00
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
201000.00-2.90%-6000.00Sức bán mạnh162.681K32698881000.006889.360B5.2139750.964541.00
011280 TAILIM PKG
4290.001.42%60.00Mua336.807K1444902030.00295.320B16.75252.49991.00
011330 UNI CHEM
1295.00-4.78%-65.00Sức bán mạnh933.503K1208886385.0092.956B9.16166.71318.00
011500 HANNONG
15950.00-3.63%-600.00Sức bán mạnh368.371K5875517450.00243.940B15.941038.50194.00
011780 KUMHO PETRO CHEM
157500.00-2.78%-4500.00Sức bán mạnh161.161K25382857500.003917.838B2.4167120.71
011790 SKC
199500.000.25%500.00Mua444.262K88630269000.007132.385B42.404716.79875.00
012030 DB
1015.00-1.93%-20.00Bán1.305M1324758715.00193.896B57.61397.00
012610 KYUNG-IN SYNTH
6450.00-2.27%-150.00Sức bán mạnh208.110K1342309500.00267.525B40.32164.33616.00
012690 MONALISA
3805.00-2.93%-115.00Sức bán mạnh103.475K393722375.00139.114B31.59124.10194.00
013000 SEWOO GLOBAL
1815.00-6.44%-125.00Bán1.497M2717383515.0052.096B-72.7426.00
014160 DAEYOUNG PKG
2700.006.09%155.00Mua15.331M41392657800.00278.396B30.2284.22366.00
014440 YOUNGBO CHEM
4425.001.14%50.00Mua2.003M8864478600.0086.287B20.06218.07276.00
014580 BAEKKWANG MIN PDT
5070.00-3.98%-210.00Sức bán mạnh242.608K1230022560.00139.846B19.10276.41271.00
014680 HANCHEM
309000.00-2.52%-8000.00Bán36.739K11352351000.003438.649B25.6512359.98557.00
014830 UNID
103000.00-2.83%-3000.00Bán83.330K8582990000.00899.380B4.9121588.51
014970 SAMRYOONG
7080.000.00%0.00Bán42.311K299561880.00107.085B-436.45
015890 TAEKYUNG IND
6740.00-1.61%-110.00Mua344.050K2318897000.00192.191B20.11340.57
016590 SHINDAEYANG PAPR
81500.00-2.63%-2200.00Bán4.123K336024500.00293.965B7.2411558.24108.00
016790 HYUNDAI FEED
14700.00-1.67%-250.00Sức bán mạnh11.705K172063500.0090.412B-469.9583.00
017650 DAELIMPAPER
11950.00-2.45%-300.00Mua42.652K509691400.00107.550B5.982049.57155.00
017890 KAI
12150.00-1.62%-200.00Sức bán mạnh132.418K1608878700.00250.054B4.822564.57155.00
017960 HANKUK CARBON
10100.00-2.42%-250.00Sức bán mạnh409.303K4133960300.00434.524B9.811054.97456.00
021650 CUBIC KOREA
4135.00-7.80%-350.00Sức bán mạnh252.981K1046076435.0067.194B7.66585.21147.00
023450 DONGNAMCHEMICAL
62700.00-0.16%-100.00Bán2.264K141952800.00224.685B18.333426.88140.00
023600 SAMBO CORR
15450.00-2.22%-350.00Mua86.127K1330662150.00246.702B4.773309.31284.00
023900 PUNGGUK
15950.00-1.85%-300.00Sức bán mạnh21.460K342287000.00200.970B22.01738.2346.00
025000 KPX CHEMICAL
54500.00-0.37%-200.00Bán7.808K425536000.00259.160B4.1113296.58306.00
025860 NAMHAE CHEM
10750.00-2.27%-250.00Bán725.191K7795803250.00515.448B119.8891.76493.00
025880 KC FEED
2700.00-3.57%-100.00Sức bán mạnh147.280K397656000.0042.620B16.16173.24
027580 SBK
1850.000.00%0.00Bán340.537K629993450.00106.073B18.5399.82177.00
027710 FARMSTORY
2330.00-3.12%-75.00Bán2.134M4973364030.00257.703B8.16294.80453.00
027970 SEHA
1690.00-0.59%-10.00Sức bán mạnh250.966K424132540.0097.279B7.46227.74254.00
030720 DONGWON FISH
9260.00-3.64%-350.00Sức bán mạnh63.476K587787760.0043.094B-595.64205.00
032080 AZTECHWB
3420.00-3.53%-125.00Sức bán mạnh694.806K2376236520.0071.786B18.72189.3289.00
033500 DONGSUNG FINETEC
10550.00-2.31%-250.00Sức bán mạnh150.853K1591499150.00295.914B14.78809.25476.00
035150 BAIKSAN
8070.00-3.81%-320.00Mua409.661K3305964270.00195.294B17.72474.64246.00
035810 EASYHOLDINGS
3960.00-1.86%-75.00Sức bán mạnh432.124K1711211040.00257.939B5.04800.17251.00
036490 SK MATERIALS
402900.00-2.45%-10100.00Mua199.294K80295552600.003609.046B18.4622443.46794.00
036580 FARMSCO
5990.000.00%0.00Bán48.478K290383220.00209.763B5.99999.65
036640 HRS
7340.00-4.92%-380.00Bán422.127K3098412180.00117.306B6.911117.71139.00
036670 KCI
8950.00-1.97%-180.00Bán12.785K114425750.0096.304B15.91573.86170.00
036830 SOULBRAIN HOLDINGS
38250.00-2.55%-1000.00Sức bán mạnh66.414K2540335500.00790.306B13.402928.4779.00
037230 HKPAK
4735.004.53%205.00Mua929.377K4400600095.00118.375B61.3473.85104.00
037370 EG
14650.002.09%300.00Mua702.453K10290936450.00121.412B-109.1992.00
045060 OKONG CORP.
4170.000.00%0.00Sức bán mạnh78.981K329350770.0070.283B7.56551.94
048830 NPK
1940.00-3.24%-65.00Sức bán mạnh161.415K313145100.0036.269B17.80112.65301.00
049830 SEUNG IL
15400.00-1.91%-300.00Bán125.659K1935148600.0090.976B56.31278.81351.00
051630 CHINYANG CHEM
4530.00-5.43%-260.00Bán73.203K331609590.0054.360B38.41124.7183.00
051910 LG CHEM
721000.00-2.44%-18000.00Sức bán mạnh201.250K145101250000.0053251.674B19.1638563.5412561.00
054050 N.W BIO
10800.00-2.70%-300.00Sức bán mạnh44.784K483667200.00173.130B23.01482.49446.00
055490 TAPEX
88600.001.14%1000.00Mua140.048K12408252800.00417.984B24.023665.29272.00
056700 SHINWHA
3040.00-2.72%-85.00Sức bán mạnh138.593K421322720.0088.194B32.4796.23
059100 IC
8300.00-1.43%-120.00Mua136.854K1135888200.0058.280B81.66103.1187.00
065170 NEXT BT
1350.00-1.82%-25.00Sức bán mạnh1.354M1828356300.00120.108B-395.4426.00
066360 CHERRYBRO
1310.00-5.76%-80.00Sức bán mạnh132.369K173403390.0061.403B-841.39434.00
069260 HUCHEMS
22800.00-3.39%-800.00Sức bán mạnh353.135K8051478000.00874.856B13.821708.05254.00
073560 WOORISON F&G
2150.00-2.49%-55.00Sức bán mạnh756.157K1625737550.00148.861B5.83378.12126.00
078130 KUK-IL PAPER
4025.00-2.54%-105.00Bán949.790K3822904750.00513.660B-15.94207.00
078140 DAEBONGLS
7980.00-1.72%-140.00Sức bán mạnh22.008K175623840.0087.366B16.95478.99121.00
079170 HANCHANG
7850.00-2.73%-220.00Sức bán mạnh30.428K238859800.0040.583B16.80480.41
079980 HUVIS
8390.00-4.00%-350.00Sức bán mạnh146.391K1228220490.00276.118B3.512491.87908.00
081000 ILJIN DIAMOND
33350.00-2.49%-850.00Sức bán mạnh67.658K2256394300.00473.508B70.10487.91317.00
083420 GREEN CHEMICAL
9300.00-0.85%-80.00Bán114.847K1068077100.00216.924B20.36460.74
086520 ECOPRO
131300.00-2.16%-2900.00Mua472.053K61980558900.003119.710B28200.94282.00
086710 SBS
13500.00-3.91%-550.00Sức bán mạnh31.979K431716500.0082.183B-124.84114.00
090350 NOROOPAINT
10500.00-5.41%-600.00Sức bán mạnh558.338K5862549000.00219.031B15.55713.60774.00
092070 DNF
19500.00-2.74%-550.00Sức bán mạnh102.777K2004151500.00225.651B16.281231.86
092230 KPX HOLDINGS
64900.00-1.22%-800.00Bán1.917K124413300.00255.135B-8622.3918.00
093370 FOOSUNG
25100.00-1.18%-300.00Mua3.571M89619725700.002324.431B85.54296.94
097870 HYOSUNG ONB
8300.00-2.47%-210.00Sức bán mạnh122.774K1019024200.0063.246B27.29311.8282.00
101240 CQV
6850.00-0.72%-50.00Sức bán mạnh53.251K364769350.0061.394B19.53353.67165.00
102260 DONGSUNG CHEMICAL
4955.00-1.49%-75.00Sức bán mạnh119.550K592370250.00245.753B112.3847.46
Tải thêm