Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

215
Cổ phiếu
153356.547B
Giá trị vốn hóa thị trường
181.444K
Khối lượng
−0.43%
Thay đổi
+12.96%
Hiệu suất Tháng
+22.56%
Hiệu suất Năm
+14.83%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000050KYUNGBANG
10950 KRW−0.36%−40 KRW
Theo dõi
3.126K34.23M280.076B KRW40.51271.27 KRW203
000070SAMYANG HOLDINGS
73000 KRW−3.82%−2900 KRW
Mua
39.035K2.85B556.235B KRW6.7611235.48 KRW481
000210DAELIM IND
57800 KRW0.52%300 KRW
Bán
23.723K1.371B1.27T KRW4446.20 KRW
000320NOROO HOLDINGS
10240 KRW−0.19%−20 KRW
Bán
3.735K38.246M111.101B KRW22.25461.11 KRW56
000390SAMHWA PAINT
6130 KRW0.00%0 KRW
Mua
20.931K128.307M144.595B KRW23.24263.78 KRW
000860KANGNAM JEVISCO
21300 KRW0.00%0 KRW
Mua
2.87K61.131M137.8B KRW−4741.58 KRW671
000880HANWHA
27650 KRW0.73%200 KRW
Mua
50.661K1.401B1.93T KRW1.8614734.11 KRW4.751K
000950CHONBANG
43600 KRW0.46%200 KRW
Bán
4.605K200.778M49.225B KRW−7361.55 KRW262
001000SILLATEXTILE
2025 KRW0.00%0 KRW
Bán
73.169K148.167M49.162B KRW−1.48 KRW
001020PAPERCOREA
1397 KRW−2.10%−30 KRW
Mua
125.088K174.748M65.509B KRW17.4289.45 KRW158
001070TAIHAN TEXTILE
52300 KRW0.00%0 KRW
Mua
5.12K267.776M188.553B KRW−1699.35 KRW352
001130DAEHAN FLR MILL
149200 KRW−0.20%−300 KRW
Mua
61892.206M244.974B KRW15.999351.23 KRW367
001340PAIKKWANG IND
4490 KRW0.11%5 KRW
Mua
92.723K416.326M197.126B KRW482.47 KRW
001380SG GLOBAL
1643 KRW−0.12%−2 KRW
Bán
16.082K26.423M74.865B KRW−60.52 KRW
001390KGC
24550 KRW1.66%400 KRW
Mua
38.484K944.782M337.311B KRW−18109.27 KRW199
001530DI DONGIL
17880 KRW−0.50%−90 KRW
Mua
52.841K944.797M448.001B KRW6.382818.44 KRW243
001550CHOBI
17120 KRW−0.75%−130 KRW
Mua
13.899K237.951M89.871B KRW1681.59 KRW
001570KUMYANG
26000 KRW−2.44%−650 KRW
Mua
855.647K22.247B1.489T KRW79.99333.17 KRW90
001810M.S
2855 KRW−0.35%−10 KRW
Mua
19.03K54.331M62.871B KRW−141.04 KRW206
002100KYUNGNONG
10920 KRW0.18%20 KRW
Mua
7.511K82.02M194.725B KRW8.701252.93 KRW354
002140KOR IND
3825 KRW0.66%25 KRW
Mua
98.642K377.306M93.998B KRW−230.66 KRW128
002200KOR EXPT PKG IND
32000 KRW1.91%600 KRW
Sức mua mạnh
8.083K258.656M121.137B KRW6.524817.11 KRW397
002310ASIA PAPR MFG
38800 KRW−0.89%−350 KRW
Bán
9.255K359.094M353.334B KRW3.7910319.29 KRW260
002360SH ENERCHEM
890 KRW0.11%1 KRW
Theo dõi
359.39K319.857M97.727B KRW30.2329.41 KRW152
002380KCC
239000 KRW−0.42%−1000 KRW
Theo dõi
11.662K2.787B1.771T KRW−36664.17 KRW3.416K
002680HANTOP
1246 KRW0.00%0 KRW
Bán
70.494K87.836M36.127B KRW−481.51 KRW121
002840MIWON COMCL
168500 KRW−0.30%−500 KRW
Mua
26043.81M825.93B KRW11.4814723.84 KRW627
002870SHINPOONG PAPR MFG
1172 KRW0.09%1 KRW
Bán
30.836K36.14M32.555B KRW−533.16 KRW15
003080SUNGBO CHEM
3265 KRW0.62%20 KRW
Mua
28.898K94.352M63.621B KRW15.28212.44 KRW
003200ILSHIN SPNG
103500 KRW0.49%500 KRW
Bán
2.181K225.734M236.596B KRW6.4915872.17 KRW
003610PANGRIM
5860 KRW0.51%30 KRW
Mua
52.331K306.66M228.218B KRW38.09153.07 KRW
003670POSCO CHEMICAL
226500 KRW−0.66%−1500 KRW
Mua
425.831K96.451B17.468T KRW144.781574.85 KRW
003680HANSUNG ENT
5790 KRW0.70%40 KRW
Mua
19.486K112.824M32.25B KRW−1065.56 KRW716
003720SAMYOUNG CHEM
2820 KRW−0.88%−25 KRW
Mua
51.634K145.608M95.845B KRW19.92142.81 KRW198
003780CHIN YANG INDUSTRY
6470 KRW−0.46%−30 KRW
Bán
8.358K54.076M83.72B KRW16.54393.04 KRW74
003830DAEHAN SYNTH FIBR
130800 KRW−0.15%−200 KRW
Mua
25533.354M146.704B KRW5.2025215.52 KRW166
004000LOTTE FINE CHEM
58900 KRW−1.51%−900 KRW
Mua
62.898K3.705B1.487T KRW5787.82 KRW
004250NPC
6980 KRW−0.14%−10 KRW
Mua
289.345K2.02B268.901B KRW10.33676.94 KRW
004430SONGWON IND
18870 KRW0.05%10 KRW
Theo dõi
36.719K692.888M457.2B KRW5498.24 KRW
004540KLEANNARA
3005 KRW1.86%55 KRW
Mua
53.962K162.156M110.042B KRW29.33100.57 KRW601
004700CHOKWANG LEAT
48200 KRW−1.33%−650 KRW
Bán Mạnh
492.362M173.56B KRW43.321127.78 KRW140
004780DAERYUK
4630 KRW0.54%25 KRW
Mua
23.932K110.805M73.552B KRW7.79591.09 KRW421
004830DUKSUNG
5440 KRW0.37%20 KRW
Mua
26.138K142.191M88.968B KRW14.58371.74 KRW179
004910CHOKWANG PAINT
8090 KRW−2.29%−190 KRW
Mua
14.868K120.282M82.118B KRW−1849.84 KRW482
004920CITECH
1033 KRW−0.19%−2 KRW
Mua
63.421K65.514M45.325B KRW9.70106.69 KRW76
004970SILLA
11440 KRW0.09%10 KRW
Sức mua mạnh
3.454K39.514M182.001B KRW3.433330.40 KRW522
005420COSMO CHEM
24950 KRW−0.99%−250 KRW
Mua
743.707K18.555B844.815B KRW69.78361.15 KRW219
005820WONLIM
22700 KRW0.00%0 KRW
Mua
1.317K29.896M46.69B KRW8.042823.92 KRW82
005860HANILFEED
4840 KRW0.00%0 KRW
Theo dõi
272.993K1.321B193.669B KRW−312.54 KRW77
005950ISU CHEM
21900 KRW2.10%450 KRW
Mua
1.006M22.038B574.046B KRW10.202103.78 KRW421
006060HS IND
4225 KRW−0.12%−5 KRW
Mua
31.589K133.464M224.031B KRW8.27511.53 KRW30
006380CAPRO
2050 KRW0.24%5 KRW
Bán
54.408K111.536M82.2B KRW−2022.03 KRW261
006650KPIC
160900 KRW−0.68%−1100 KRW
Bán
26.283K4.229B1.024T KRW−12185.50 KRW835
006740YOUNGPOONG PAPR MFG
15160 KRW−0.59%−90 KRW
Mua
117.996K1.789B265.363B KRW44.58342.48 KRW100
006840AK HOLDINGS
17960 KRW−1.32%−240 KRW
Mua
6.615K118.805M236.515B KRW−4213.17 KRW19
006880SINGSONGHOLDINGS
6700 KRW0.30%20 KRW
Theo dõi
35.789K239.786M73.622B KRW12.57531.63 KRW
006890TAEKYUNG CHEMICAL
12370 KRW0.16%20 KRW
Mua
21.983K271.93M139.294B KRW15.82780.68 KRW
007160SAJO IND
43100 KRW−0.12%−50 KRW
Bán
3.841K165.547M215.947B KRW3.7011656.14 KRW589
007590DONGBANG AGRO
6510 KRW0.15%10 KRW
Mua
11.845K77.111M79.887B KRW16.49394.28 KRW227
007690KUKDO CHEM
41550 KRW−0.36%−150 KRW
Bán Mạnh
5.952K247.306M365.063B KRW4.459368.46 KRW
007770HANILCHEMIC
18040 KRW−0.88%−160 KRW
Theo dõi
8.676K156.515M64.865B KRW2.417554.50 KRW
007980PAN-PACIFIC
1815 KRW1.91%34 KRW
Mua
418.826K760.169M82.792B KRW6.07322.35 KRW435
008040SAJODONGAONE
975 KRW0.52%5 KRW
Mua
227.38K221.696M127.064B KRW−102.56 KRW325
008110DAIDONG ELECTRONICS
9990 KRW0.60%60 KRW
Mua
8.526K85.175M81.296B KRW7.351350.99 KRW105
008370WONPOONG
5220 KRW0.58%30 KRW
Mua
7.734K40.371M62.4B KRW5.36998.39 KRW185
008490SUHEUNG
33700 KRW0.15%50 KRW
Mua
3.714K125.162M374.714B KRW7.934245.41 KRW871
008730YOULCHON CHEM
44650 KRW1.36%600 KRW
Mua
67.919K3.033B1.097T KRW−19.26 KRW820
008870KUMBI
93500 KRW0.11%100 KRW
Bán
2.148K200.838M77.307B KRW−16337.92 KRW218
009200MOORIM PAPER
2600 KRW0.00%0 KRW
Mua
47.999K124.797M108.392B KRW13.53192.18 KRW476
009460HANCHANG PAPER
1487 KRW0.13%2 KRW
Mua
28.865K42.922M88.069B KRW76.72 KRW
009520POSCO M-TECH
8570 KRW−1.27%−110 KRW
Mua
892.294K7.647B368.954B KRW74.90115.89 KRW
009580MOORIM P&P
4280 KRW−1.04%−45 KRW
Bán
80.536K344.694M270.659B KRW7.34589.17 KRW684
009770SAMJUNGPULP
25300 KRW−0.39%−100 KRW
Bán
2666.73M63.249B KRW7.773268.32 KRW234
010060OCI
94500 KRW1.29%1200 KRW
Mua
289.87K27.393B2.218T KRW36831.59 KRW
010640CHINYANGPOLY
4710 KRW0.43%20 KRW
Bán
5.536K26.075M47.25B KRW335.10 KRW
011170LOTTE CHEMICAL CORP
173200 KRW−1.03%−1800 KRW
Bán
70.754K12.255B7.507T KRW28.386166.40 KRW4.644K
011280TAILIM PKG
3100 KRW−0.16%−5 KRW
Mua
36.447K112.986M213.401B KRW16.33190.16 KRW940
011300SEONGAN
1210 KRW1.77%21 KRW
Mua
317.69K384.405M68.476B KRW2.77429.70 KRW
011330UNI CHEM
1315 KRW1.31%17 KRW
Mua
180.74K237.673M100.099B KRW−34.78 KRW313
011780KUMHO PETRO CHEM
148000 KRW0.00%0 KRW
Mua
29.09K4.305B3.535T KRW3.5042299.62 KRW1.401K
011790SKC
96800 KRW−3.30%−3300 KRW
Bán
205.728K19.914B3.439T KRW−1555.57 KRW
012610KYUNG-IN SYNTH
4650 KRW0.32%15 KRW
Mua
27.308K126.982M191.185B KRW8.45548.70 KRW625
012690MONALISA
3030 KRW0.17%5 KRW
Mua
17.547K53.167M110.596B KRW39.4476.71 KRW196
014160DAEYOUNG PKG
1656 KRW−0.12%−2 KRW
Mua
103.148K170.813M170.028B KRW22.1574.85 KRW359
014440YOUNGBO CHEM
4025 KRW10.88%395 KRW
Sức mua mạnh
809.785K3.259B71.175B KRW15.39235.85 KRW262
014580BAEKKWANG MIN PDT
5470 KRW0.74%40 KRW
Bán
309.222K1.691B149.5B KRW756.23 KRW
014680HANCHEM
214500 KRW2.14%4500 KRW
Sức mua mạnh
17.172K3.683B2.304T KRW16.2712911.58 KRW626
014830UNID
82100 KRW0.98%800 KRW
Bán
20.5K1.683B535.378B KRW4.1419643.43 KRW
014970SAMRYOONG
5390 KRW0.19%10 KRW
Mua
23.231K125.215M80.768B KRW−162.14 KRW67
015890TAEKYUNG IND
6600 KRW−0.15%−10 KRW
Bán
24.724K163.178M189.054B KRW1104.52 KRW
016590SHINDAEYANG PAPR
86300 KRW−0.35%−300 KRW
Mua
85073.355M313.081B KRW6.0414368.24 KRW115
016790CANARIABIO
15650 KRW1.82%280 KRW
Mua
977.801K15.303B716.573B KRW−146.74 KRW80
017650DAELIMPAPER
9110 KRW−0.11%−10 KRW
Mua
2.895K26.373M82.26B KRW3.472627.63 KRW161
017890KAI
11360 KRW−0.61%−70 KRW
Mua
15.725K178.636M233.59B KRW6.511755.01 KRW168
017960HANKUK CARBON
11550 KRW−0.69%−80 KRW
Theo dõi
207.856K2.401B510.673B KRW199.4958.30 KRW492
023600SAMBO CORR
10650 KRW−0.37%−40 KRW
Mua
2.151K22.908M170.855B KRW3.303241.47 KRW291
023900PUNGGUK ETHANOL
13770 KRW0.00%0 KRW
Mua
16.157K222.482M174.132B KRW56.57243.43 KRW51
025000KPX CHEMICAL
49050 KRW−0.20%−100 KRW
Bán
42520.846M235.859B KRW6.597454.38 KRW321
025860NAMHAE CHEM
9570 KRW0.31%30 KRW
Mua
130.063K1.245B461.746B KRW9.441010.22 KRW
025880KC FEED
2875 KRW1.41%40 KRW
Mua
117.9K338.963M44.83B KRW10.30275.34 KRW96