Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

244
Cổ phiếu
102436.710B
Giá trị vốn hóa thị trường
257.977K
Khối lượng
+0.32%
Thay đổi
+3.59%
Hiệu suất Tháng
+8.53%
Hiệu suất Năm
+1.93%
Hiệu suất YTD
           
000050 KYUNGBANG
9390.000.00%0.00Bán6.973K249.824B29.76315.56Dệt May
000070 SAMYANG HOLDINGS
62900.002.28%1400.00Bán20.694K475.980B12.015119.07126.00Đặc sản Công nghiệp
000320 NOROO HOLDINGS
11450.00-0.87%-100.00Bán12.913K121.426B52.27220.9656.00Đặc sản Công nghiệp
000390 SAMHWA PAINT
4990.000.50%25.00Bán6.408K112.402B47.01105.62908.00Đặc sản Công nghiệp
000760 RIFA
14900.00-0.67%-100.00Sức bán mạnh21042.000B-841.19Đặc sản Công nghiệp
000860 KANGNAM JEVISCO
20050.000.00%0.00Bán2.227K130.325B10.531904.41664.00Đặc sản Công nghiệp
000950 CHONBANG
15050.00-3.22%-500.00Bán3.584K17.719B-34919.59382.00Dệt May
001000 SILLATEXTILE
2240.000.45%10.00Mua802.731K54.139B-2.0512.00Dệt May
001020 PAPERCOREA
592.000.17%1.00Sức bán mạnh369.255K53.040B-279.38163.00Bột giấy
001070 TAIHAN TEXTILE
20100.00-1.23%-250.00Mua3.019K73.087B5.113982.30Dệt May
001340 PAIKKWANG IND
2470.000.00%0.00Mua56.947K106.110B5.78427.32Đặc sản Công nghiệp
001380 SG CHOONGBANG
1770.00-0.84%-15.00Mua95.691K78.366B27.7864.2689.00Dệt May
001390 KGC
12800.0012.28%1400.00Mua812.965K146.060B1.378310.67217.00Hóa chất: Nông nghiệp
001530 DI DONGIL
78800.00-1.01%-800.00Mua2.157K145.518B83.95948.24Dệt May
001550 CHOBI
15950.000.00%0.00Mua23.318K82.810B-306.57112.00Hóa chất: Nông nghiệp
001570 KUMYANG
2510.00-2.90%-75.00Mua222.892K100.905B5.26491.21104.00Hóa chất: Đặc biệt
001810 M.S
2290.000.44%10.00Mua21.513K50.474B12.68179.84204.00Bột giấy
002020 KOLON CORP
16850.00-2.03%-350.00Sức bán mạnh48.007K235.688B-195.01Dệt May
002100 KYUNGNONG
11900.000.00%0.00Mua73.519K212.589B-83.25350.00Hóa chất: Nông nghiệp
002140 KOR IND
3590.000.28%10.00Mua164.482K88.324B28.79124.34131.00Hàng Nông sản/Chế biến
002170 SAMYANGTONGSANG
61000.000.00%0.00Mua5.155K179.035B4.9012440.12274.00Dệt May
002200 KOR EXPT PKG IND
19750.000.25%50.00Mua3.165K78.800B4.874047.21412.00Bao bì/Đóng gói
002300 HANKUK PAPR MFG
16700.00-1.18%-200.00Sức bán mạnh13.641K81.612B-9655.50525.00Bột giấy
002310 ASIA PAPR MFG
31800.00-1.70%-550.00Mua14.090K289.743B4.247628.50Bao bì/Đóng gói
002360 SH ENERCHEM
1120.000.00%0.00Mua2.598M123.777B-13.50156.00Đặc sản Công nghiệp
002600 CHOHEUNG
146000.000.34%500.00Sức bán mạnh18287.300B16.228970.77251.00Hóa chất: Đặc biệt
002680 HANTOP
1945.001.30%25.00Mua68.700K37.440B-294.79141.00Hàng Nông sản/Chế biến
002760 BOLAK
2135.00-1.61%-35.00Mua528.714K129.983B295.197.35132.00Đặc sản Công nghiệp
002840 MIWON COMCL
58900.000.34%200.00Mua6.424K298.666B5.5010670.86Hóa chất: Đa dạng hóa
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1455.00-1.02%-15.00Bán61.197K40.728B5.62261.69Bao bì/Đóng gói
002880 DAYOU A-TECH
954.000.32%3.00Mua370.521K103.845B-201.52291.00Dệt May
003080 SUNGBO CHEM
4400.000.00%0.00Bán14.402K87.301B23.52187.06148.00Hóa chất: Nông nghiệp
003200 ILSHIN SPNG
70900.000.57%400.00Bán1.013K160.940B24.922829.13Dệt May
003240 TAEKWANG IND
1018000.000.10%1000.00Bán628855.939B4.13246430.121394.00Dệt May
003550 LG CORP.
72800.00-0.82%-600.00Mua222.198K12901.600B7.679564.16132.00Hóa chất: Đặc biệt
003610 PANGRIM
1970.000.25%5.00Bán16.708K76.825B13.61144.43Dệt May
003680 HANSUNG ENT
5210.00-0.57%-30.00Bán11.022K30.295B-648.77783.00Hàng Nông sản/Chế biến
003720 SAMYOUNG CHEM
1005.000.70%7.00Mua42.439K33.920B-100.73199.00Bao bì/Đóng gói
003780 CHIN YANG INDUSTRY
4335.000.12%5.00Mua232.003K56.290B8.88487.53Hóa chất: Đặc biệt
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
89000.00-1.11%-1000.00Bán943101.097B4.4120408.69156.00Dệt May
004000 LOTTE FINE CHEM
41950.00-1.06%-450.00Bán61.678K1079.930B6.516514.73836.00Hóa chất: Đa dạng hóa
004150 HANSOL HOLDINGS
3795.00-0.26%-10.00Bán147.857K159.843B-971.1934.00Bột giấy
004250 NPC
3940.001.81%70.00Sức mua mạnh14.874K162.273B11.49336.80329.00Bao bì/Đóng gói
004430 SONGWON IND
14250.00-1.04%-150.00Bán121.362K345.600B10.331393.67Hóa chất: Đa dạng hóa
004540 KLEANNARA
2380.000.00%0.00Mua109.204K88.629B-786.44544.00Bột giấy
004650 CHANGHAE ETHANOL
11900.00-0.83%-100.00Sức bán mạnh7.578K93.064B8.731373.9653.00Hóa chất: Đặc biệt
004700 CHOKWANG LEAT
37500.000.13%50.00Bán207133.057B8.574368.38165.00Dệt May
004780 DAERYUK
4200.000.48%20.00Bán25.118K66.475B19.32216.34445.00Bao bì/Đóng gói
004800 HYOSUNG
73700.000.14%100.00Bán28.755K1496.350B4.2017528.15586.00Dệt May
004830 DUKSUNG
3070.00-1.76%-55.00Mua109.396K48.380B-46.00174.00Dệt May
004910 CHOKWANG PAINT
5400.000.19%10.00Bán18.718K56.595B-8.48480.00Đặc sản Công nghiệp
004920 CITECH
423.00-0.94%-4.00Bán486.794K22.269B-72.9862.00Dệt May
005090 SAMKWANG GLASS
29150.00-0.51%-150.00Bán4.444K140.717B146.06200.60522.00Bao bì/Đóng gói
005190 DONGSUNG CHEM
17900.000.85%150.00Mua3.628K93.760B6.762626.66216.00Hóa chất: Đa dạng hóa
005290 DONGJIN
18800.001.08%200.00Mua2.246M956.310B14.481284.921584.00Đặc sản Công nghiệp
005420 COSMO CHEM
7410.00-4.88%-380.00Mua1.135M203.199B-1362.11Hóa chất: Đặc biệt
005820 WONLIM
18650.000.54%100.00Mua95436.347B-348.3068.00Đặc sản Công nghiệp
005860 HANILFEED
1900.001.33%25.00Mua331.540K73.882B-60.4679.00Hàng Nông sản/Chế biến
005950 ISU CHEM
9700.00-0.51%-50.00Sức bán mạnh34.314K141.613B7.291337.48401.00Hóa chất: Đặc biệt
006050 KUKYOUNGG&M
2525.002.23%55.00Mua1.980M83.721B101.0524.44107.00Đặc sản Công nghiệp
006060 HS IND
11850.00-2.07%-250.00Mua229.132K652.797B13.05927.11Hóa chất: Đặc biệt
006090 OYANG
7650.000.92%70.00Mua23.335K71.424B236.4432.06776.00Hàng Nông sản/Chế biến
006120 SK DISCOVERY
26550.001.14%300.00Mua91.232K535.047B5.264989.9326.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006380 CAPRO
3300.001.54%50.00Mua69.457K130.000B-175.36Hóa chất: Đặc biệt
006580 DAEYANGPAPER
3315.00-0.75%-25.00Mua51.994K73.477B2.371411.5090.00Bột giấy
006650 KPIC
110500.00-1.34%-1500.00Bán15.796K691.723B6.1118336.01889.00Hóa chất: Đặc biệt
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3435.000.00%0.00Mua69.547K61.739B6.52526.77103.00Bột giấy
006840 AK HOLDINGS
34400.00-0.29%-100.00Theo dõi18.879K450.071B8.633995.9918.00Hóa chất: Đặc biệt
006880 SINGSONGHOLDINGS
3930.00-1.75%-70.00Bán22.380K47.316B-102.439.00Hàng Nông sản/Chế biến
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
5370.000.56%30.00Mua27.045K61.065B16.26328.48101.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006980 WOOSUNG FEED
3220.000.00%0.00Mua565.387K82.793B-262.32284.00Hàng Nông sản/Chế biến
007590 DONGBANG AGRO
6680.00-1.04%-70.00Sức bán mạnh10.057K78.317B14.81455.76Hóa chất: Nông nghiệp
007690 KUKDO CHEM
44250.00-0.45%-200.00Bán8.744K247.423B7.435982.43514.00Hóa chất: Đặc biệt
007770 HANILCHEMIC
11950.000.84%100.00Mua5.887K41.593B22.78520.10Hóa chất: Đặc biệt
007980 PAN-PACIFIC
2595.00-0.57%-15.00Sức bán mạnh112.836K121.444B8.68300.72533.00Dệt May
008040 SAJODONGAONE
1045.00-0.48%-5.00Mua301.301K137.544B40.9125.66346.00Hàng Nông sản/Chế biến
008370 WONPOONG
3990.000.76%30.00Sức mua mạnh22.705K45.144B15.28259.10190.00Đặc sản Công nghiệp
008490 SUHEUNG
36200.00-0.55%-200.00Mua16.442K404.735B11.733103.54Hóa chất: Đa dạng hóa
008500 ILJEONG IND
17250.000.00%0.00Bán18420.383B-9146.27143.00Dệt May
008730 YOULCHON CHEM
13350.00-0.74%-100.00Bán101.144K333.560B22.37601.17Bao bì/Đóng gói
008870 KUMBI
62800.00-0.16%-100.00Sức bán mạnh12550.918B7.788087.57Đặc sản Công nghiệp
009200 MOORIM PAPER
2520.000.20%5.00Mua50.418K104.647B4.47563.22469.00Bột giấy
009460 HANCHANG PAPER
3105.00-1.27%-40.00Mua1.322M187.654B19.97157.51216.00Bột giấy
009520 POSCO M-TECH
4810.00-0.10%-5.00Bán128.624K200.510B15.74305.97Bao bì/Đóng gói
009580 MOORIM P&P
4280.000.35%15.00Mua133.733K265.981B6.57649.59Bột giấy
009770 SAMJUNGPULP
30700.00-0.49%-150.00Bán24777.124B63.71484.24233.00Bột giấy
009780 MSC
4545.000.22%10.00Bán7.273K79.816B7.46607.66Hóa chất: Đặc biệt
009810 NK MULSAN
922.00-1.07%-10.00Bán1.702M77.895B-146.02Hóa chất: Đặc biệt
009830 HANWHA SOLUTIONS
19600.000.26%50.00Mua596.658K3178.880B-89.952521.00Hóa chất: Đa dạng hóa
010060 OCI
63800.00-0.47%-300.00Mua77.028K1528.750B-8233.442160.00Hóa chất: Đặc biệt
010600 WELLBIOTEC
2465.00-2.18%-55.00Mua643.445K108.384B-306.7741.00Dệt May
010640 CHINYANGPOLY
3970.001.93%75.00Mua677.801K38.950B5.04772.21Đặc sản Công nghiệp
011000 GENEONE
2430.001.67%40.00Bán250.366K78.488B-367.3736.00Dệt May
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
217500.00-0.23%-500.00Bán83.475K7472.040B10.0421710.583155.00Hóa chất: Đặc biệt
011280 TAILIM PKG
4095.00-0.73%-30.00Bán164.441K283.961B11.49359.08Bao bì/Đóng gói
011300 SEONGAN
675.00-3.85%-27.00Mua854.585K38.532B-127.09Dệt May
011330 UNI CHEM
1940.000.00%0.00Mua400.980K128.747B7.95244.11244.00Dệt May
011420 GALAXIA SM
2155.004.11%85.00Mua320.426K57.028B-330.27111.00Dệt May
011500 HANNONG
4260.001.19%50.00Mua8.153K64.388B8.25510.23164.00Hóa chất: Đặc biệt
011780 KUMHO PETRO CHEM
77700.00-0.13%-100.00Mua89.662K2170.520B6.4212117.151280.00Đặc sản Công nghiệp
011790 SKC
50600.00-1.94%-1000.00Mua230.592K1827.700B33.431543.501218.00Đặc sản Công nghiệp
012030 DB
819.000.61%5.00Bán975.855K155.499B30.0127.12359.00Hóa chất: Nông nghiệp
012610 KYUNG-IN SYNTH
8490.004.43%360.00Sức mua mạnh1.297M330.784B26.55306.18619.00Đặc sản Công nghiệp
012690 MONALISA
3980.000.13%5.00Mua400.691K145.329B237.4616.74177.00Bột giấy
014160 DAEYOUNG PKG
1130.00-1.31%-15.00Mua581.775K118.061B9.28123.38365.00Bao bì/Đóng gói
014440 YOUNGBO CHEM
3385.000.15%5.00Sức bán mạnh12.812K65.910B11.12303.90291.00Hóa chất: Đặc biệt
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4480.000.79%35.00Mua420.747K120.076B36.07123.24Đặc sản Công nghiệp
014680 HANCHEM
115000.001.77%2000.00Sức mua mạnh74.439K1252.980B16.027053.83473.00Hóa chất: Đặc biệt
014830 UNID
45600.00-0.11%-50.00Sức bán mạnh25.506K405.821B5.857802.21444.00Hóa chất: Đặc biệt
014970 SAMRYOONG
10300.00-1.90%-200.00Mua338.036K158.287B237.8244.1579.00Bao bì/Đóng gói
015890 TAEKYUNG IND
5640.00-0.70%-40.00Sức bán mạnh20.602K164.056B5.77984.07279.00Hóa chất: Đa dạng hóa
016590 SHINDAEYANG PAPR
60000.00-0.99%-600.00Bán8.506K244.205B3.6816451.05167.00Bột giấy
016790 HYUNDAI FEED
13000.001.96%250.00Mua16.761K78.419B33.28383.0984.00Hàng Nông sản/Chế biến
017650 DAELIMPAPER
1325.002.32%30.00Mua1.996M58.275B4.54285.11129.00Bột giấy
017890 KAI
8090.005.89%450.00Mua218.389K157.236B4.871570.27150.00Hóa chất: Đặc biệt
017960 HANKUK CARBON
8190.00-1.56%-130.00Mua206.697K341.305B214.0238.87471.00Hóa chất: Đặc biệt
021650 CUBIC KOREA
2790.00-0.18%-5.00Mua281.567K45.419B9.31300.19Đặc sản Công nghiệp
023450 DONGNAMCHEMICAL
25000.00-3.85%-1000.00Mua31394.166B12.122145.57Đặc sản Công nghiệp
023600 SAMBO CORR
8460.00-2.08%-180.00Mua48.385K139.258B2.543407.11229.00Bao bì/Đóng gói
023900 PUNGGUK
17600.00-0.28%-50.00Mua80.456K222.390B26.02678.30Hóa chất: Đặc biệt
024070 WISCOM
2735.00-0.36%-10.00Mua6.934K42.071B17.77154.48Đặc sản Công nghiệp
024890 DAEWON CHEM
1505.00-0.33%-5.00Mua78.234K62.085B16.5291.39205.00Dệt May
025000 KPX CHEMICAL
55300.001.65%900.00Bán1.404K258.684B9.385800.56294.00Hóa chất: Đặc biệt
025620 JAYJUN COSMETIC
4970.00-2.93%-150.00Mua1.021M145.293B-2512.00179.00Dệt May
025860 NAMHAE CHEM
8160.00-0.73%-60.00Mua77.716K394.138B-62.92484.00Hóa chất: Nông nghiệp
025880 KC FEED
2650.001.15%30.00Mua359.102K41.357B34.3676.2697.00Hàng Nông sản/Chế biến
027580 SBK
1105.000.00%0.00Mua221.364K51.343BĐặc sản Công nghiệp
027710 FARMSTORY
1140.000.88%10.00Sức mua mạnh403.930K124.983B-119.02310.00Hàng Nông sản/Chế biến
027970 SEHA
2570.002.19%55.00Mua52.647K74.348B9.04278.32221.00Bột giấy
030720 DONGWON FISH
10400.001.96%200.00Mua23.485K47.469B12.37824.70218.00Hàng Nông sản/Chế biến
032080 AZTECHWB
1935.00-0.26%-5.00Mua20.973K40.721B9.89196.10Dệt May
033160 MKELECTRON
8180.000.25%20.00Mua77.064K170.450B5.941374.70266.00Đặc sản Công nghiệp
033500 DONGSUNG FINETEC
10900.00-2.24%-250.00Mua243.152K296.965B52.84211.00364.00Đặc sản Công nghiệp
035150 BAIKSAN
9000.001.58%140.00Sức mua mạnh268.354K209.588B10.83818.29233.00Đặc sản Công nghiệp
035200 PLUMB FAST
3505.00-0.14%-5.00Sức mua mạnh204.288K32.536B36.4996.20Đặc sản Công nghiệp
035810 EASY BIO
5240.00-1.13%-60.00Mua535.113K307.015B14.96354.34266.00Hàng Nông sản/Chế biến
036490 SK MATERIALS
179700.001.35%2400.00Mua67.994K1682.170B12.3814325.31Hóa chất: Đặc biệt
036580 FARMSCO
4540.000.11%5.00Bán57.372K158.810B-325.38401.00Hàng Nông sản/Chế biến
036640 HRS
2515.000.00%0.00Bán47.590K41.132B-634.38147.00Đặc sản Công nghiệp
036670 KCI
10900.000.46%50.00Sức mua mạnh26.455K116.748B9.621128.20148.00Hóa chất: Đặc biệt
036830 SOULBRAIN
108100.004.65%4800.00Mua469.283K1742.880B14.057351.15Hóa chất: Đặc biệt
037230 HKPAK
2295.000.66%15.00Mua187.945K57.000B31.8071.7097.00Bao bì/Đóng gói
037370 EG
9050.000.33%30.00Mua16.821K67.650B-1999.11Đặc sản Công nghiệp
042040 KPM TECH
959.001.05%10.00Bán634.681K89.843B-86.1255.00Hóa chất: Đặc biệt
044990 H&S
4400.00-12.00%-600.00Mua3.140KĐặc sản Công nghiệp
045060 OKONG CORP.
3675.001.24%45.00Sức mua mạnh498.129K61.182B9.68374.85149.00Đặc sản Công nghiệp
045520 CLEAN & SCIENCE
28450.00-0.87%-250.00Mua146.378K177.320B17.711620.53Đặc sản Công nghiệp
048830 NPK
2035.000.00%0.00Mua156.760K38.045B696.352.92Đặc sản Công nghiệp
049830 SEUNG IL
8910.001.25%110.00Mua12.430K51.986B-2.63355.00Bao bì/Đóng gói
051630 CHINYANG CHEM
5360.000.37%20.00Mua136.843K64.080B-107.56Đặc sản Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Pine Wizards Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất