Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

227
Cổ phiếu
130514.253B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.025M
Khối lượng
+2.45%
Thay đổi
+31.04%
Hiệu suất Tháng
+114.65%
Hiệu suất Năm
+92.88%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000050 KYUNGBANG
11850.000.85%100.00Mua724305.594B8.391395.06259.00Dệt May
000070 SAMYANG HOLDINGS
72900.00-0.14%-100.00Mua10.187K557.245B15.904527.47138.00Hàng Nông sản/Chế biến
000320 NOROO HOLDINGS
9390.000.11%10.00Mua76599.141B11.46822.9455.00Đặc sản Công nghiệp
000390 SAMHWA PAINT
5260.00-1.31%-70.00Sức mua mạnh12.540K117.581B158.91923.00Đặc sản Công nghiệp
000760 RIFA
14000.000.00%0.00Bán10539.480B-1324.5444.00Đặc sản Công nghiệp
000860 KANGNAM JEVISCO
15600.000.97%150.00Mua2.662K100.100B7.871957.84689.00Đặc sản Công nghiệp
000880 HANWHA
25650.000.39%100.00Sức mua mạnh83.879K1769.520B17.621449.975575.00Đặc sản Công nghiệp
000950 CHONBANG
27450.00-0.18%-50.00Mua2.765K30.253B-31857.12302.00Dệt May
001000 SILLATEXTILE
2200.00-0.45%-10.00Bán12.698K54.382B241.329.2811.00Dệt May
001020 PAPERCOREA
1710.00-2.01%-35.00Mua5.337K61.257B-706.13155.00Bột giấy
001070 TAIHAN TEXTILE
33950.001.49%500.00Mua210119.955B-3338.70361.00Dệt May
001340 PAIKKWANG IND
3660.00-3.43%-130.00Mua764.739K178.135B13.78275.04148.00Đặc sản Công nghiệp
001380 SG CHOONGBANG
1705.000.29%5.00Mua94.431K75.764B-1.8588.00Dệt May
001390 KGC
22950.000.22%50.00Mua129.673K279.949B2.529220.21207.00Hóa chất: Nông nghiệp
001530 DI DONGIL
82500.003.77%3000.00Mua5.595K148.181B9.858328.02285.00Dệt May
001550 CHOBI
25550.00-3.77%-1000.00Sức mua mạnh55.102K136.286B1354.2919.60116.00Hóa chất: Nông nghiệp
001570 KUMYANG
4450.00-2.94%-135.00Mua91.399K198.585B-267.2393.00Hóa chất: Đặc biệt
001810 M.S
2015.001.00%20.00Mua6.360K42.393B128.8414.86208.00Bột giấy
002020 KOLON CORP
20950.00-1.64%-350.00Mua20.324K290.499B6.193442.9876.00Dệt May
002100 KYUNGNONG
17850.00-3.77%-700.00Mua182.325K324.242B52.87350.89362.00Hóa chất: Nông nghiệp
002140 KOR IND
3830.00-0.91%-35.00Mua63.095K96.465B17.70218.30130.00Hàng Nông sản/Chế biến
002170 SAMYANGTONGSANG
61100.000.16%100.00Mua336173.815B4.4513697.14265.00Dệt May
002200 KOR EXPT PKG IND
18750.000.27%50.00Bán33374.600B3.904777.24408.00Bao bì/Đóng gói
002310 ASIA PAPR MFG
29450.001.55%450.00Mua6.504K258.843B4.186919.05256.00Bao bì/Đóng gói
002360 SH ENERCHEM
832.00-0.72%-6.00Mua59.343K92.207B-43.68158.00Đặc sản Công nghiệp
002380 KCC
153000.000.99%1500.00Mua46.855K1178.610B-9059.615202.00Đặc sản Công nghiệp
002680 HANTOP
1815.00-0.27%-5.00Theo dõi5.486K38.534B-564.66118.00Hàng Nông sản/Chế biến
002760 BOLAK
1880.000.00%0.00Bán66.939K113.211B7.63132.00Hóa chất: Đặc biệt
002840 MIWON COMCL
92000.001.43%1300.00Mua1.436K436.320B12.057302.44542.00Hóa chất: Đa dạng hóa
002870 SHINPOONG PAPR MFG
1515.00-0.33%-5.00Mua35.009K40.728B4.78307.57168.00Bao bì/Đóng gói
003080 SUNGBO CHEM
4995.00-4.31%-225.00Mua119.736K91.746B154.00Hóa chất: Nông nghiệp
003200 ILSHIN SPNG
69500.00-0.86%-600.00Mua305158.259B19.753539.77716.00Dệt May
003610 PANGRIM
1720.000.00%0.00Bán1.133K66.531B13.67125.78Dệt May
003680 HANSUNG ENT
16200.001.25%200.00Mua57.345K88.392B-2736.67754.00Hàng Nông sản/Chế biến
003720 SAMYOUNG CHEM
1975.004.22%80.00Sức mua mạnh113.703K60.668B-31.13194.00Bao bì/Đóng gói
003780 CHIN YANG INDUSTRY
3640.00-0.55%-20.00Mua12.410K48.360B6.92528.6773.00Hóa chất: Đặc biệt
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
87200.000.00%0.00Mua997.278B3.8322591.78161.00Dệt May
004000 LOTTE FINE CHEM
47250.000.32%150.00Mua13.694K1194.540B7.036698.16844.00Hóa chất: Đa dạng hóa
004150 HANSOL HOLDINGS
4070.0019.35%660.00Sức mua mạnh2.735M141.989B23.88141.5537.00Bột giấy
004250 NPC
3420.000.15%5.00Bán4.404K142.985B8.63395.27282.00Bao bì/Đóng gói
004430 SONGWON IND
13300.000.38%50.00Mua8.341K316.800B8.581544.12678.00Hóa chất: Đa dạng hóa
004540 KLEANNARA
4005.00-0.62%-25.00Mua39.526K150.260B13.83291.79536.00Bột giấy
004650 CHANGHAE ETHANOL
14400.00-1.37%-200.00Mua18.873K110.775B5.352731.9852.00Hóa chất: Đặc biệt
004700 CHOKWANG LEAT
51400.000.78%400.00Bán362184.752B11.894372.08157.00Dệt May
004780 DAERYUK
4465.00-0.33%-15.00Bán3.139K70.849B11.75381.18429.00Bao bì/Đóng gói
004800 HYOSUNG
71800.00-0.97%-700.00Mua12.862K1416.930B2098.85587.00Dệt May
004830 DUKSUNG
5960.001.36%80.00Mua164.984K94.127B53.36110.20196.00Dệt May
004910 CHOKWANG PAINT
5770.00-0.17%-10.00Mua4.422K61.311B-68.16484.00Đặc sản Công nghiệp
005090 SAMKWANG GLASS
34400.001.18%400.00Mua4.417K160.888B1616.00394.00Bao bì/Đóng gói
005190 DONGSUNG CHEM
16200.00-0.61%-100.00Mua2.267K85.044B5.632858.39226.00Hóa chất: Đa dạng hóa
005420 COSMO CHEM
11750.000.00%0.00Mua272.488K297.364B-672.59183.00Hóa chất: Đặc biệt
005820 WONLIM
17250.000.00%0.00Mua2033.702B25.12684.7880.00Đặc sản Công nghiệp
005860 HANILFEED
1855.00-0.54%-10.00Sức mua mạnh103.564K74.867B-86.87Hàng Nông sản/Chế biến
005950 ISU CHEM
8520.00-6.37%-580.00Bán269.191K203.868B168.2654.08413.00Hóa chất: Đặc biệt
006060 HS IND
7220.000.00%0.00Bán105.032K366.646B7.59951.2530.00Bao bì/Đóng gói
006120 SK DISCOVERY
80600.004.27%3300.00Mua1.381M1369.720B14.755242.2229.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006380 CAPRO
2700.000.37%10.00Mua10.783K109.600B-2500.09275.00Hóa chất: Đặc biệt
006580 DAEYANGPAPER
2925.000.34%10.00Mua10.651K64.128B2.821035.3691.00Bột giấy
006650 KPIC
120500.000.42%500.00Mua4.838K734.956B13207.17855.00Hóa chất: Đặc biệt
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
3395.00-0.29%-10.00Mua9.902K61.523B5.70604.55103.00Bột giấy
006840 AK HOLDINGS
18050.000.28%50.00Bán3.874K230.254B-4443.0720.00Hóa chất: Đặc biệt
006880 SINGSONGHOLDINGS
4035.00-0.98%-40.00Sức mua mạnh18445.596B-2703.7411.00Hàng Nông sản/Chế biến
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
8180.000.00%0.00Sức mua mạnh55.409K92.741B8.98910.7391.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006980 WOOSUNG FEED
3410.000.00%0.00Sức mua mạnh47.682K87.679B7.15476.89284.00Hàng Nông sản/Chế biến
007590 DONGBANG AGRO
6580.00-1.64%-110.00Mua7.668K82.449B19.24366.49224.00Hóa chất: Nông nghiệp
007690 KUKDO CHEM
39350.000.00%0.00Mua2.860K217.501B6.845802.48544.00Hóa chất: Đặc biệt
007770 HANILCHEMIC
9750.00-0.51%-50.00Bán1.528K34.222B23.64412.44110.00Hóa chất: Đặc biệt
007980 PAN-PACIFIC
1780.001.42%25.00Bán56.813K78.991B0.77492.00Dệt May
008040 SAJODONGAONE
863.000.00%0.00Bán18.979K111.738B-63.02319.00Hàng Nông sản/Chế biến
008370 WONPOONG
4070.000.62%25.00Mua21.449K46.310B14.62281.80187.00Đặc sản Công nghiệp
008490 SUHEUNG
57700.000.70%400.00Mua3.720K649.355B18.603080.94840.00Hóa chất: Đa dạng hóa
008500 ILJEONG IND
12500.002.46%300.00Bán214.534B-10604.78124.00Dệt May
008730 YOULCHON CHEM
18450.00-1.07%-200.00Mua12.640K471.200B21.72874.77848.00Bao bì/Đóng gói
008870 KUMBI
57600.000.70%400.00Mua17246.061B12.974385.65Đặc sản Công nghiệp
009200 MOORIM PAPER
2150.000.00%0.00Mua12.172K87.379B-293.68475.00Bột giấy
009460 HANCHANG PAPER
1990.000.25%5.00Bán54.866K118.142B14.91133.16214.00Bột giấy
009520 POSCO M-TECH
4625.00-2.01%-95.00Bán108.104K191.765B18.24258.831015.00Bao bì/Đóng gói
009580 MOORIM P&P
3120.000.16%5.00Mua22.323K199.564B-61.28674.00Bột giấy
009770 SAMJUNGPULP
28850.000.00%0.00Mua1770.624B8.873186.45224.00Bột giấy
009830 HANWHA SOLUTIONS
32350.000.94%300.00Mua1.052M4967.840B-1022.822559.00Hóa chất: Đa dạng hóa
010060 OCI
63500.000.00%0.00Mua55.635K1540.600B-34006.202145.00Hóa chất: Đặc biệt
010600 WELLBIOTEC
2730.000.00%0.00Bán147.823K126.662B-442.8337.00Dệt May
010640 CHINYANGPOLY
2900.000.00%0.00Bán2.077K29.100B3.98731.4846.00Đặc sản Công nghiệp
011000 GENEONE
8680.00-2.80%-250.00Bán495.202K296.502B-365.2437.00Dệt May
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
190000.000.00%0.00Mua26.434K6512.330B5240.503282.00Hóa chất: Đặc biệt
011280 TAILIM PKG
3585.000.14%5.00Mua19.596K246.444B14.81241.691084.00Bao bì/Đóng gói
011300 SEONGAN
408.00-0.73%-3.00Bán4.587K22.449B-184.7861.00Dệt May
011330 UNI CHEM
1495.00-0.99%-15.00Mua154.417K104.077BDệt May
011500 HANNONG
6050.00-0.82%-50.00Mua18.039K99.105B8.46721.01Hóa chất: Đặc biệt
011780 KUMHO PETRO CHEM
96800.000.83%800.00Mua22.094K2711.750B9079.441339.00Đặc sản Công nghiệp
011790 SKC
96000.009.34%8200.00Mua438.389K3081.590B25.953383.071245.00Đặc sản Công nghiệp
012030 DB
723.00-0.69%-5.00Mua18.880K138.879B19.5837.13385.00Hóa chất: Nông nghiệp
012610 KYUNG-IN SYNTH
9320.000.22%20.00Mua147.852K386.721B27.46338.73617.00Đặc sản Công nghiệp
012690 MONALISA
5810.00-1.02%-60.00Bán82.059K214.978B46.85125.29185.00Bột giấy
013000 SEWOO GLOBAL
1870.000.00%0.00Mua35.167K53.675B132.8014.6030.00Đặc sản Công nghiệp
014160 DAEYOUNG PKG
1070.000.00%0.00Mua364.281K111.359B10.19105.04364.00Bao bì/Đóng gói
014440 YOUNGBO CHEM
4485.000.22%10.00Mua12.808K87.750B28.80155.38Hóa chất: Đặc biệt
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4000.000.00%0.00Mua45.558K107.109B23.25172.03286.00Đặc sản Công nghiệp
014680 HANCHEM
171000.00-1.44%-2500.00Mua9.095K1962.630B19.578876.88497.00Hóa chất: Đặc biệt
014830 UNID
49250.00-0.30%-150.00Mua3.090K430.916B8819.27447.00Hóa chất: Đặc biệt
014970 SAMRYOONG
8690.00-1.03%-90.00Mua15.019K133.705B92.6195.4677.00Bao bì/Đóng gói
015890 TAEKYUNG IND
4965.000.10%5.00Mua6.999K142.683B-121.76313.00Hóa chất: Đa dạng hóa
016590 SHINDAEYANG PAPR
58200.000.69%400.00Mua1.854K233.727B4.0814231.28148.00Bột giấy
016790 HYUNDAI FEED
15900.00-0.31%-50.00Mua13.590K99.945B39.47404.1181.00Hàng Nông sản/Chế biến
017650 DAELIMPAPER
6730.000.30%20.00Bán3.863K59.884B90.1374.22141.00Bột giấy
017890 KAI
19250.000.52%100.00Sức mua mạnh145.652K390.003B11.001740.37157.00Hóa chất: Đặc biệt
017960 HANKUK CARBON
8590.000.00%0.00Mua96.849K347.868B13.02659.95467.00Đặc sản Công nghiệp
018290 VT GMP
8770.00-0.79%-70.00Bán63.369K291.133B49.76181.27277.00Bột giấy
021650 CUBIC KOREA
3195.00-0.93%-30.00Sức mua mạnh73.139K50.944B11.00304.76148.00Đặc sản Công nghiệp
023450 DONGNAMCHEMICAL
36500.002.24%800.00Mua81124.834B6.485342.28145.00Đặc sản Công nghiệp
023600 SAMBO CORR
7870.000.38%30.00Mua3.642K126.836B4.031956.65270.00Bao bì/Đóng gói
023900 PUNGGUK
23600.00-1.46%-350.00Bán27.251K311.220B39.93599.7544.00Hóa chất: Đặc biệt
025000 KPX CHEMICAL
45700.00-0.54%-250.00Bán295216.838B5.708006.53296.00Hóa chất: Đặc biệt
025860 NAMHAE CHEM
8740.00-3.53%-320.00Mua143.402K437.292B21.38423.86494.00Hóa chất: Nông nghiệp
025880 KC FEED
1910.00-1.29%-25.00Bán7.900K30.702B-389.6092.00Hàng Nông sản/Chế biến
027580 SBK
1035.00-0.48%-5.00Mua19.375K48.108B163.00Bao bì/Đóng gói
027710 FARMSTORY
1240.000.00%0.00Sức mua mạnh143.757K136.042B-60.58434.00Hàng Nông sản/Chế biến
027970 SEHA
1320.00-16.72%-265.00Bán2.851M81.322B3.16495.01246.00Bột giấy
030720 DONGWON FISH
9410.000.43%40.00Sức mua mạnh7.713K41.272B5.321757.16224.00Hàng Nông sản/Chế biến
032080 AZTECHWB
1625.00-0.31%-5.00Bán3.614K34.319B11.52142.56113.00Dệt May
033500 DONGSUNG FINETEC
10050.001.01%100.00Mua63.995K267.668B18.30584.36449.00Đặc sản Công nghiệp
035150 BAIKSAN
5300.000.76%40.00Mua18.462K125.611B12.17432.32258.00Đặc sản Công nghiệp
035810 EASYHOLDINGS
4990.00-0.20%-10.00Mua108.886K275.699B45.37110.20265.00Hàng Nông sản/Chế biến
036490 SK MATERIALS
243100.00-2.84%-7100.00Mua11.918K2433.590B13691.27738.00Hóa chất: Đặc biệt
036580 FARMSCO
6230.001.80%110.00Mua66.411K213.264B-726.03398.00Hàng Nông sản/Chế biến
036640 HRS
3355.001.67%55.00Mua26.551K52.990B17.13189.19143.00Đặc sản Công nghiệp
036670 KCI
10900.00-0.46%-50.00Mua12.764K116.210B9.731110.42155.00Hóa chất: Đặc biệt
036830 SOULBRAIN HOLDINGS
61300.00-4.67%-3000.00Bán140.556K624.093B4.4514461.47Hóa chất: Đặc biệt
037230 HKPAK
2720.000.00%0.00Mua28.393K67.750B46.1358.9699.00Bao bì/Đóng gói
037370 EG
8900.00-1.11%-100.00Mua18.893K66.225B-242.1192.00Hóa chất: Đặc biệt
044990 H&S
6600.000.00%0.00Mua15.971K50.118B140.00Đặc sản Công nghiệp
045060 OKONG CORP.
4975.00-1.09%-55.00Bán24.610K84.273B10.91458.37146.00Đặc sản Công nghiệp
048830 NPK
1720.000.29%5.00Mua2.658K32.156B-55.58290.00Đặc sản Công nghiệp
049550 INKTEC
3365.001.36%45.00Mua3.896K52.424B-191.60236.00Đặc sản Công nghiệp
049830 SEUNG IL
8530.00-0.12%-10.00Bán5550.509B-17.21362.00Bao bì/Đóng gói
051630 CHINYANG CHEM
3660.00-0.14%-5.00Bán5.216K44.340B-98.5092.00Hóa chất: Đặc biệt
051910 LG CHEM
762000.000.53%4000.00Mua150.850K55160.900B5821.3220162.00Hóa chất: Đặc biệt
054050 N.W BIO
11850.00-1.25%-150.00Sức mua mạnh44.827K185.955B21.26545.58464.00Hàng Nông sản/Chế biến
055490 TAPEX
26250.00-0.38%-100.00Mua5.589K128.792B14.541812.26232.00Đặc sản Công nghiệp
056700 SHINWHA
2870.000.17%5.00Mua17.156K83.842B32.7287.56375.00Đặc sản Công nghiệp
059100 IC
3790.000.00%0.00Bán2.160K26.366B59.1963.4481.00Đặc sản Công nghiệp
060230 EXAX
1475.002.43%35.00Bán170.533K107.010B-52.2087.00Hóa chất: Đa dạng hóa
065170 NEXT BT
1945.00-1.52%-30.00Bán262.473K173.554B-154.4729.00Hóa chất: Đặc biệt
065560 NOKWON C & I
6520.003.99%250.00Bán305.282K123.337B-652.8486.00Đặc sản Công nghiệp
066360 CHERRYBRO
2625.00-2.42%-65.00Theo dõi116.188K71.911B-1078.18460.00Hàng Nông sản/Chế biến
069260 HUCHEMS
16800.002.44%400.00Mua72.511K629.283B1604.94253.00Hóa chất: Đa dạng hóa
073560 WOORISON F&G
2010.00-0.50%-10.00Sức mua mạnh479.045K135.013BHàng Nông sản/Chế biến
078130 KUK-IL PAPER
5500.000.55%30.00Bán232.881K701.231B-303.67198.00Bột giấy
078140 DAEBONGLS
11650.000.00%0.00Mua20.863K133.039B20.62564.99114.00Hóa chất: Đặc biệt
079170 HANCHANG
5890.000.51%30.00Sức mua mạnh2.849K29.313B35.82158.3176.00Hóa chất: Đa dạng hóa
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất