Công nghiệp Chế biến (Khu vực)

227
Cổ phiếu
190082.627B
Giá trị vốn hóa thị trường
669.454K
Khối lượng
−1.02%
Thay đổi
−1.36%
Hiệu suất Tháng
+90.45%
Hiệu suất Năm
+23.71%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000050 KYUNGBANG
14700.00-1.34%-200.00Bán23.159K378.670B16.82885.95135.00Dệt May
000070 SAMYANG HOLDINGS
106500.000.47%500.00Bán24.663K814.775B5.3219926.49126.00Hàng Nông sản/Chế biến
000320 NOROO HOLDINGS
14400.00-0.35%-50.00Bán46.315K175.254B11.111300.5050.00Đặc sản Công nghiệp
000390 SAMHWA PAINT
12850.00-2.28%-300.00Mua175.885K301.377B32.22409.72852.00Đặc sản Công nghiệp
000760 RIFA
21150.00-1.86%-400.00Mua3.277K59.220B1.2916697.27Đặc sản Công nghiệp
000860 KANGNAM JEVISCO
29550.00-0.67%-200.00Mua19.128K192.075B1.7417104.61677.00Đặc sản Công nghiệp
000880 HANWHA
32350.000.78%250.00Mua370.805K2245.107B6.125252.384972.00Đặc sản Công nghiệp
000950 CHONBANG
40850.00-1.21%-500.00Mua1.031K46.547B3.3312433.72289.00Dệt May
001000 SILLATEXTILE
3230.000.16%5.00Mua339.117K78.416B180.5017.879.00Dệt May
001020 PAPERCOREA
2380.00-2.06%-50.00Mua158.352K89.727B760.9750.28161.00Bột giấy
001070 TAIHAN TEXTILE
44100.000.23%100.00Sức mua mạnh10.717K158.384B46.53945.63356.00Dệt May
001340 PAIKKWANG IND
6560.004.79%300.00Mua2.187M289.618B24.73253.13171.00Đặc sản Công nghiệp
001380 SG GLOBAL
3855.001.31%50.00Mua440.604K173.337B-57.7482.00Dệt May
001390 KGC
34700.002.97%1000.00Mua609.881K478.719B5.236471.03Hóa chất: Nông nghiệp
001530 DI DONGIL
200000.006.67%12500.00Sức mua mạnh63.383K369.381B24.607622.91Dệt May
001550 CHOBI
26250.005.63%1400.00Sức mua mạnh560.480K136.285B33.04752.12121.00Hóa chất: Nông nghiệp
001570 KUMYANG
5490.000.00%0.00Sức mua mạnh499.384K249.304B-92.80Hóa chất: Đặc biệt
001810 M.S
3940.000.00%0.00Mua477.496K87.222B91.1343.23207.00Bột giấy
002020 KOLON CORP
32000.000.47%150.00Mua83.269K427.619B4.397306.6364.00Dệt May
002100 KYUNGNONG
17650.003.52%600.00Sức mua mạnh736.190K315.311B21.98775.53366.00Hóa chất: Nông nghiệp
002140 KOR IND
4760.008.06%355.00Sức mua mạnh3.494M117.436B13.54325.25125.00Hàng Nông sản/Chế biến
002170 SAMYANGTONGSANG
78800.00-0.13%-100.00Mua6.924K224.535B3.9020237.49264.00Dệt May
002200 KOR EXPT PKG IND
25950.00-0.57%-150.00Mua14.971K100.333B9.582724.84Bao bì/Đóng gói
002310 ASIA PAPR MFG
54300.00-0.18%-100.00Bán77.705K486.338B6.847948.88258.00Bao bì/Đóng gói
002360 SH ENERCHEM
1215.000.00%0.00Mua1.426M133.264B-42.36161.00Đặc sản Công nghiệp
002380 KCC
306000.00-0.49%-1500.00Bán55.422K2343.395B2.80109811.063492.00Đặc sản Công nghiệp
002680 HANTOP
1850.00-1.07%-20.00Mua307.963K49.894B-657.05116.00Hàng Nông sản/Chế biến
002760 BOLAK
2380.00-0.42%-10.00Bán558.002K142.562B357.516.69Hóa chất: Đặc biệt
002840 MIWON COMCL
214500.00-1.15%-2500.00Bán2.892K1063.920B19.4411163.89568.00Hóa chất: Đa dạng hóa
002870 SHINPOONG PAPR MFG
3560.00-1.79%-65.00Mua242.257K98.635B2.381522.0016.00Bao bì/Đóng gói
003080 SUNGBO CHEM
5490.000.00%0.00Mua223.885K107.918B-306.45155.00Hóa chất: Nông nghiệp
003200 ILSHIN SPNG
110000.00-2.22%-2500.00Mua9.553K249.049B12.439049.21Dệt May
003610 PANGRIM
2615.00-2.06%-55.00Bán247.194K101.151B15.48172.45247.00Dệt May
003680 HANSUNG ENT
9060.000.00%0.00Mua46.137K51.171B19.57462.86733.00Hàng Nông sản/Chế biến
003720 SAMYOUNG CHEM
3045.000.83%25.00Mua487.183K103.493B232.7812.97189.00Bao bì/Đóng gói
003780 CHIN YANG INDUSTRY
5770.00-1.03%-60.00Mua116.272K75.010B14.84392.8967.00Hóa chất: Đặc biệt
003830 DAEHAN SYNTH FIBR
162500.00-2.99%-5000.00Mua1.204K182.537B14.0211945.24161.00Dệt May
004000 LOTTE FINE CHEM
64500.00-0.31%-200.00Bán129.189K1642.815B8.407703.76Hóa chất: Đa dạng hóa
004250 NPC
4350.001.16%50.00Mua134.376K174.844B9.48453.41Bao bì/Đóng gói
004430 SONGWON IND
20250.00-0.49%-100.00Mua205.595K486.000B18.481101.17663.00Hóa chất: Đa dạng hóa
004540 KLEANNARA
6860.001.93%130.00Sức mua mạnh1.718M255.461B8.77767.27573.00Bột giấy
004650 CHANGHAE ETHANOL
14650.001.74%250.00Mua63.150K111.155B8.691657.7155.00Hóa chất: Đặc biệt
004700 CHOKWANG LEAT
56000.000.72%400.00Mua3.753K198.964B9.835657.90147.00Dệt May
004780 DAERYUK
6570.005.29%330.00Sức mua mạnh619.534K104.484B7.50831.69425.00Bao bì/Đóng gói
004800 HYOSUNG
101500.000.00%0.00Mua57.215K2020.804B72.561398.84627.00Dệt May
004830 DUKSUNG
26750.002.88%750.00Mua1.086M432.990B79.24328.12193.00Dệt May
004910 CHOKWANG PAINT
8790.00-2.66%-240.00Mua177.048K88.893B34.46262.04480.00Đặc sản Công nghiệp
005420 COSMO CHEM
11900.002.59%300.00Sức mua mạnh385.286K328.760B-654.38Hóa chất: Đặc biệt
005820 WONLIM
27150.00-0.18%-50.00Mua3.536K55.843B3.258381.4482.00Đặc sản Công nghiệp
005860 HANILFEED
2450.00-3.35%-85.00Bán1.258M96.539B16.42154.41Hàng Nông sản/Chế biến
005950 ISU CHEM
12350.000.41%50.00Bán156.198K326.345B-2722.98408.00Hóa chất: Đặc biệt
006060 HS IND
7920.000.89%70.00Bán364.306K418.739B9.97787.7229.00Bao bì/Đóng gói
006380 CAPRO
5000.000.91%45.00Mua1.016M200.000B-1109.45Hóa chất: Đặc biệt
006650 KPIC
253000.00-1.56%-4000.00Bán66.128K1562.553B6.9636922.48Hóa chất: Đặc biệt
006740 YOUNGPOONG PAPR MFG
7710.004.47%330.00Sức mua mạnh315.754K135.483B15.64471.9797.00Bột giấy
006840 AK HOLDINGS
33950.00-0.29%-100.00Mua37.012K442.895B-10215.02Hóa chất: Đặc biệt
006880 SINGSONGHOLDINGS
5440.000.18%10.00Mua14.610K60.914B70.1077.4611.00Hàng Nông sản/Chế biến
006890 TAEKYUNG CHEMICAL
18600.00-4.62%-900.00Mua1.570M210.811B24.61792.34115.00Hóa chất: Đa dạng hóa
006980 WOOSUNG FEED
37250.00-0.13%-50.00Mua16.418K95.778B13.802702.10298.00Hàng Nông sản/Chế biến
007590 DONGBANG AGRO
8600.00-0.35%-30.00Sức mua mạnh67.459K104.017B12.44693.78224.00Hóa chất: Nông nghiệp
007690 KUKDO CHEM
68600.00-0.44%-300.00Bán28.392K373.618B8.747884.84543.00Hóa chất: Đặc biệt
007770 HANILCHEMIC
17300.00-0.57%-100.00Bán28.021K60.723B-175.13Hóa chất: Đặc biệt
007980 PAN-PACIFIC
2650.000.19%5.00Mua252.149K121.349B-196.55475.00Dệt May
008040 SAJODONGAONE
1415.00-1.39%-20.00Bán911.116K185.356B14.12105.55315.00Hàng Nông sản/Chế biến
008370 WONPOONG
6940.00-1.84%-130.00Mua307.538K83.280B26.29268.91Đặc sản Công nghiệp
008490 SUHEUNG
56500.000.89%500.00Sức mua mạnh15.985K628.230B10.865158.58867.00Hóa chất: Đa dạng hóa
008500 ILJEONG IND
18550.00-0.27%-50.00Mua1.638K21.919B-3136.26Dệt May
008730 YOULCHON CHEM
22200.000.68%150.00Mua63.459K550.560B32.43679.96824.00Bao bì/Đóng gói
008870 KUMBI
93800.000.32%300.00Mua4.321K75.931B142.09658.05Đặc sản Công nghiệp
009200 MOORIM PAPER
3670.00-3.80%-145.00Mua1.782M152.706B-1159.47466.00Bột giấy
009460 HANCHANG PAPER
2845.00-4.69%-140.00Mua5.924M169.754B15.38194.13215.00Bột giấy
009520 POSCO M-TECH
9080.00-0.33%-30.00Bán645.418K378.116B45.73199.21Bao bì/Đóng gói
009580 MOORIM P&P
5560.000.72%40.00Mua691.215K346.743B-209.97Bột giấy
009770 SAMJUNGPULP
36450.000.69%250.00Sức mua mạnh1.438K91.124B4.398249.90234.00Bột giấy
009830 HANWHA SOLUTIONS
46900.005.04%2250.00Sức mua mạnh3.465M9015.839B11.863765.835586.00Hóa chất: Đa dạng hóa
010060 OCI
116000.00-0.43%-500.00Bán572.180K2743.644B-6429.191542.00Hóa chất: Đặc biệt
010600 WELLBIOTEC
3475.004.51%150.00Mua2.840M202.196B-1046.9153.00Dệt May
010640 CHINYANGPOLY
4030.00-1.23%-50.00Mua56.440K40.300B29.43138.6554.00Đặc sản Công nghiệp
011000 GENEONE
29950.0029.93%6900.00Sức mua mạnh37.555M1348.194B-440.8841.00Dệt May
011170 LOTTE CHEMICAL CORP
272500.00-1.62%-4500.00Bán185.925K9340.052B12.7921656.314541.00Hóa chất: Đặc biệt
011280 TAILIM PKG
4860.00-0.21%-10.00Bán121.058K334.558B31.66153.84991.00Bao bì/Đóng gói
011330 UNI CHEM
1855.000.27%5.00Mua426.050K125.774B14.78128.42318.00Dệt May
011500 HANNONG
14700.000.68%100.00Mua101.664K224.822B16.42889.32Hóa chất: Đặc biệt
011780 KUMHO PETRO CHEM
220000.000.69%1500.00Bán199.769K5472.536B6.5533373.44Đặc sản Công nghiệp
011790 SKC
145500.000.34%500.00Mua406.829K5201.815B-539.68875.00Đặc sản Công nghiệp
012030 DB
1070.00-0.47%-5.00Mua1.088M204.403B21.8449.22397.00Hóa chất: Nông nghiệp
012610 KYUNG-IN SYNTH
7220.00-0.28%-20.00Mua223.068K298.885B-119.11Đặc sản Công nghiệp
012690 MONALISA
5480.00-0.36%-20.00Mua318.899K200.353B34.45159.65194.00Bột giấy
014160 DAEYOUNG PKG
2675.00-1.47%-40.00Mua1.243M275.818B54.1550.14366.00Bao bì/Đóng gói
014440 YOUNGBO CHEM
5610.004.86%260.00Sức mua mạnh7.533M109.395B36.40146.97276.00Hóa chất: Đặc biệt
014580 BAEKKWANG MIN PDT
4860.000.21%10.00Mua312.976K134.054B20.95231.48271.00Đặc sản Công nghiệp
014680 HANCHEM
256000.001.59%4000.00Sức mua mạnh32.525K2848.849B23.0210960.98557.00Hóa chất: Đặc biệt
014830 UNID
80300.00-0.50%-400.00Mua43.988K701.167B7.2411150.88Hóa chất: Đặc biệt
014970 SAMRYOONG
8150.001.75%140.00Mua59.428K123.269B-447.89Bao bì/Đóng gói
015890 TAEKYUNG IND
6750.00-0.30%-20.00Bán112.628K192.476B30.45222.33Hóa chất: Đa dạng hóa
016590 SHINDAEYANG PAPR
89200.00-1.65%-1500.00Bán16.845K340.591B7.8711523.85108.00Bột giấy
016790 HYUNDAI FEED
19200.002.67%500.00Mua168.209K118.089B-93.0983.00Hàng Nông sản/Chế biến
017650 DAELIMPAPER
14200.00-1.73%-250.00Bán149.184K127.800B7.291982.74155.00Bột giấy
017890 KAI
14850.00-0.67%-100.00Mua164.977K305.622B5.812572.91155.00Hóa chất: Đặc biệt
017960 HANKUK CARBON
11850.00-1.25%-150.00Bán614.720K509.813B9.191306.08456.00Đặc sản Công nghiệp
018290 VT GMP
9700.002.86%270.00Sức mua mạnh3.287M314.608B49.98188.67279.00Bột giấy
021650 CUBIC KOREA
5400.00-0.37%-20.00Sức mua mạnh698.140K87.750B8.40644.86147.00Đặc sản Công nghiệp
023450 DONGNAMCHEMICAL
53700.000.00%0.00Mua1.874K192.306B17.443078.77140.00Đặc sản Công nghiệp
023600 SAMBO CORR
16650.000.30%50.00Theo dõi117.283K265.864B6.022757.55284.00Bao bì/Đóng gói
023900 PUNGGUK
20200.00-2.65%-550.00Mua115.995K254.520B29.37706.4346.00Hóa chất: Đặc biệt
025000 KPX CHEMICAL
67000.00-0.15%-100.00Mua6.900K318.600B4.4415129.44306.00Hóa chất: Đặc biệt
025860 NAMHAE CHEM
10900.001.87%200.00Mua1.353M522.641B24.35439.35493.00Hóa chất: Nông nghiệp
025880 KC FEED
3950.00-1.13%-45.00Bán88.043K62.351B52.9475.46Hàng Nông sản/Chế biến
027580 SBK
2125.00-0.23%-5.00Mua1.382M99.044B12.20177.00Bao bì/Đóng gói
027710 FARMSTORY
2205.000.23%5.00Mua1.475M243.878B8.62255.32453.00Hàng Nông sản/Chế biến
027970 SEHA
2230.001.13%25.00Sức mua mạnh892.982K128.363B7.88279.65254.00Bột giấy
030720 DONGWON FISH
9790.001.98%190.00Sức mua mạnh114.155K45.561B-1133.56Hàng Nông sản/Chế biến
032080 AZTECHWB
2915.00-0.51%-15.00Mua390.338K61.186B14.65199.9489.00Dệt May
033500 DONGSUNG FINETEC
13150.00-0.38%-50.00Bán258.380K361.641B15.72949.86476.00Đặc sản Công nghiệp
035150 BAIKSAN
9530.00-0.63%-60.00Bán223.670K225.438B-743.47246.00Đặc sản Công nghiệp
035810 EASYHOLDINGS
5430.00-1.09%-60.00Mua1.954M353.689B3.471584.39251.00Hàng Nông sản/Chế biến
036490 SK MATERIALS
328000.001.20%3900.00Mua53.889K2938.117B22.5114434.94Hóa chất: Đặc biệt
036580 FARMSCO
7060.00-1.40%-100.00Bán213.733K247.233B20.19354.65Hàng Nông sản/Chế biến
036640 HRS
5960.000.00%0.00Mua151.981K95.251B9.35637.66Đặc sản Công nghiệp
036670 KCI
10100.000.00%0.00Sức mua mạnh73.414K108.678B13.72736.19170.00Hóa chất: Đặc biệt
036830 SOULBRAIN HOLDINGS
37550.001.76%650.00Bán61.281K775.843B5.286987.6179.00Hóa chất: Đặc biệt
037230 HKPAK
5700.003.45%190.00Sức mua mạnh993.310K142.500B51.90106.17104.00Bao bì/Đóng gói
037370 EG
12200.006.09%700.00Sức mua mạnh1.881M91.500B-332.5592.00Hóa chất: Đặc biệt
044990 H&S
13600.00-0.73%-100.00Mua3.252K102.036B140.00Đặc sản Công nghiệp
045060 OKONG CORP.
5350.000.00%0.00Mua79.215K90.172B10.55507.00Đặc sản Công nghiệp
048830 NPK
2435.00-0.41%-10.00Mua132.612K45.523B-16.88301.00Đặc sản Công nghiệp
049550 INKTEC
8760.00-0.23%-20.00Theo dõi23.565K169.780B-167.80175.00Đặc sản Công nghiệp
049830 SEUNG IL
22850.000.00%0.00Bán109.565K134.987B730.5531.28Bao bì/Đóng gói
051630 CHINYANG CHEM
4190.000.00%0.00Bán40.430K50.280B192.8421.7383.00Hóa chất: Đặc biệt
051910 LG CHEM
822000.00-1.56%-13000.00Bán252.978K60612.301B35.8923268.3312561.00Hóa chất: Đặc biệt
054050 N.W BIO
14150.003.66%500.00Sức mua mạnh785.138K226.832B24.40559.43446.00Hàng Nông sản/Chế biến
055490 TAPEX
52300.000.19%100.00Bán14.031K246.733B15.183439.16272.00Đặc sản Công nghiệp
056700 SHINWHA
4000.005.12%195.00Sức mua mạnh9.634M116.044B26.89141.48Đặc sản Công nghiệp
059100 IC
8520.001.07%90.00Mua29.936K59.825B683.2412.3487.00Đặc sản Công nghiệp
060230 EXAX
2065.001.72%35.00Sức mua mạnh7.373M160.666B211.639.5991.00Hóa chất: Đa dạng hóa
065170 NEXT BT
1635.00-0.61%-10.00Mua1.204M142.591B-255.2826.00Hóa chất: Đặc biệt
066360 CHERRYBRO
2520.000.00%0.00Mua153.584K70.238B-1062.19434.00Hàng Nông sản/Chế biến
069260 HUCHEMS
22700.002.71%600.00Sức mua mạnh2.105M871.019B17.361272.72Hóa chất: Đa dạng hóa
073560 WOORISON F&G
2550.00-1.54%-40.00Mua1.508M176.556B7.93326.52126.00Hàng Nông sản/Chế biến
078130 KUK-IL PAPER
5740.000.00%0.00Bán735.304K731.667B-41.01207.00Bột giấy
078140 DAEBONGLS
11200.000.45%50.00Mua45.065K122.732B22.86487.78121.00Hóa chất: Đặc biệt
079170 HANCHANG
9050.000.56%50.00Mua27.544K46.787B31.31287.41Hóa chất: Đa dạng hóa
079980 HUVIS
11100.000.00%0.00Mua167.809K365.305B4.182658.11908.00Dệt May
081000 ILJIN DIAMOND
45250.001.46%650.00Mua103.466K642.465B226.70196.73317.00Hóa chất: Đặc biệt
083420 GREEN CHEMICAL
12100.000.00%0.00Bán289.476K282.235B27.06447.13Hóa chất: Đa dạng hóa
086520 ECOPRO
44750.000.45%200.00Bán217.619K828.418B36.331226.40Hóa chất: Đa dạng hóa
086710 SBS
19300.00-1.03%-200.00Mua24.560K117.491B114.00Đặc sản Công nghiệp
090350 NOROOPAINT
13550.000.74%100.00Mua256.042K288.390B14.74912.79774.00Đặc sản Công nghiệp
091340 S&K
6080.000.83%50.00Mua69.188K68.152B-492.8798.00Đặc sản Công nghiệp
091970 NANO CHEM TECH
2435.00-3.37%-85.00Mua758.533K65.264B-154.2053.00Đặc sản Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter