Công nghiệp Chế biến

Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: công nghiệp chế biến

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, công nghiệp chế biến. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như LG CHEM, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như DAIDONG ELECTRONICS và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
051910LG CHEM
29.646 T KRW382000 KRW−3.17%304.367 K0.9222.3517091.14 KRW−27.87%0.89%
Sức mua mạnh
003670POSCO FUTURE M
20.45 T KRW257000 KRW−2.65%343.562 K1.04692.55371.09 KRW−75.70%0.09%
Mua
0086520ECOPRO
13.653 T KRW103400 KRW−6.00%5.375 M2.6568.951499.61 KRW+15.95%0.09%
4450080ECOPRO MAT
7.823 T KRW108200 KRW−4.59%244.155 K0.511477.3973.24 KRW−67.93%0.00%
0001570KUMYANG
5.476 T KRW93700 KRW−4.78%556.334 K0.82−1048.94 KRW−70.58%0.00%
011170LOTTE CHEMICAL CORP
4.611 T KRW102700 KRW−4.73%208.541 K1.58−475.86 KRW−130.11%3.25%
Mua
361610SK IE TECHNOLOGY
4.47 T KRW60600 KRW−3.35%126.23 K0.9552.591152.33 KRW0.00%
Sức mua mạnh
011790SKC
4.333 T KRW114900 KRW−5.20%757.114 K0.69−7727.18 KRW−304.40%0.91%
Mua
011780KUMHO PETRO CHEM
2.705 T KRW119700 KRW−2.29%53.342 K0.667.1516734.54 KRW−55.00%2.37%
Mua
3357780SOULBRAIN
2.318 T KRW295000 KRW−1.17%28.481 K0.7117.5216835.93 KRW−19.70%0.67%
Sức mua mạnh
014680HANCHEM
2.092 T KRW185100 KRW−1.54%54.346 K0.6619.269610.00 KRW−31.67%1.12%
Sức mua mạnh
000880HANWHA
1.888 T KRW26300 KRW−3.49%340.398 K0.322.75%
Mua
4457190ISUSPECIALTYCHEMICAL
1.769 T KRW296000 KRW−7.21%98.032 K0.630.00%
010060OCI HOLDINGS
1.751 T KRW89900 KRW−0.33%53.423 K0.823.1128904.33 KRW−46.11%3.66%
Mua
002380KCC
1.736 T KRW231000 KRW−2.12%22.338 K0.837.9928917.30 KRW+533.16%3.39%
Sức mua mạnh
2298050HYOSUNG ADVANCED
1.459 T KRW312000 KRW−4.44%44.189 K2.0139.217956.97 KRW−71.64%1.99%
Sức mua mạnh
2298020HYOSUNG TNC
1.372 T KRW310500 KRW−2.36%13.987 K0.6814.3821594.92 KRW+704.02%3.14%
Sức mua mạnh
1121600ANP
1.364 T KRW113800 KRW−0.87%87.943 K0.7480.941405.95 KRW−19.16%0.22%
Sức mua mạnh
0005420COSMO CHEM
1.173 T KRW29900 KRW−2.13%178.465 K0.69−729.61 KRW−298.64%0.00%
0000210DAELIM IND
1.123 T KRW50200 KRW−2.90%33.065 K0.56−5900.80 KRW−284.59%1.93%
0004000LOTTE FINE CHEM
1.103 T KRW41950 KRW−3.12%98.189 K1.765.877146.90 KRW+24.54%4.62%
Mua
2214370CAREGEN
1.071 T KRW20250 KRW−0.25%165.558 K0.9224.92812.68 KRW+46.24%3.15%
0036830SOULBRAIN HOLDINGS
1.066 T KRW49800 KRW−3.59%185.487 K0.4411.294405.65 KRW+41.81%0.39%
285130SKCHEM
1.041 T KRW56500 KRW−1.74%20.004 K0.9527.202077.30 KRW−79.10%1.13%
1120110KOLON IND
1.019 T KRW34550 KRW−1.00%73.438 K0.7628.101229.63 KRW−78.63%3.72%
Sức mua mạnh
0002840MIWON COMCL
886.875 B KRW182700 KRW−2.56%3.188 K1.5214.3012774.16 KRW−13.28%1.07%
0008730YOULCHON CHEM
886.6 B KRW34350 KRW−3.92%47.011 K0.54−769.56 KRW−359.99%0.70%
0006650KPIC
878.859 B KRW135300 KRW−4.92%28.948 K0.88−4702.11 KRW+80.52%0.70%
Mua
0093370FOOSUNG
835.519 B KRW7360 KRW−5.52%524.299 K1.27−557.88 KRW−154.60%0.25%
0009520POSCO M-TECH
827.024 B KRW19030 KRW−4.18%301.432 K1.31162.77116.92 KRW+0.90%0.19%
278280CHUNBO
750.708 B KRW73300 KRW−3.04%28.608 K0.77−4204.61 KRW−211.75%0.66%
Mua
4456040OCI
735 B KRW79600 KRW−3.05%29.707 K1.732.44%
0069260TKG HUCHEMS
730.198 B KRW18930 KRW−0.53%60.988 K0.975.393512.43 KRW+64.95%5.25%
Sức mua mạnh
2268280MIWON SC
700.166 B KRW141400 KRW−0.84%7741.0137.493771.98 KRW−70.22%1.47%
0001530DI DONGIL
666.273 B KRW27000 KRW0.00%57.883 K1.24164.64164.00 KRW−93.99%0.90%
3344820KCC GLASS
626.573 B KRW39350 KRW+0.13%13.112 K0.577.685125.41 KRW−13.05%5.60%
Sức mua mạnh
1161000AK CHEMICAL
589.636 B KRW11760 KRW−3.92%202.614 K1.0017.15685.87 KRW−45.05%2.04%
0014830UNID
577.018 B KRW84900 KRW−2.75%28.388 K0.5734.652449.92 KRW−86.89%1.83%
Mua
1178920PIAM
553.555 B KRW18150 KRW−3.71%99.464 K0.85−61.15 KRW−103.93%4.13%
Mua
0017960HANKUK CARBON
531.616 B KRW10170 KRW−2.49%268.146 K1.41−304.65 KRW−164.69%1.05%
Sức mua mạnh
0000070SAMYANG HOLDINGS
516.357 B KRW68000 KRW+1.19%5.033 K0.763.0522270.88 KRW+142.74%5.21%
3340570T&L
487.68 B KRW59200 KRW−1.33%110.856 K0.6217.423399.24 KRW+30.78%0.92%
Sức mua mạnh
4425040TEMC
457.985 B KRW20300 KRW−5.80%504.615 K1.0419.171058.84 KRW−45.97%1.62%
Sức mua mạnh
1179900UTI
447.751 B KRW27300 KRW−3.53%48.274 K0.31−1845.10 KRW−137.85%0.00%
1104830WIMCO
446.954 B KRW35300 KRW−0.42%51.283 K0.4032.151098.11 KRW−76.02%0.42%
Sức mua mạnh
0089010CHEMTRON
408.264 B KRW25450 KRW−8.12%1.609 M0.57−631.93 KRW−253.46%0.36%
0002310ASIA PAPR MFG
402.595 B KRW8990 KRW−0.11%245.67 K2.030.979222.47 KRW−12.50%5.38%
1102710ENF
402.203 B KRW26350 KRW−6.39%177.205 K1.50−1224.33 KRW−137.37%0.18%
1108670LX HAUSYS
367.281 B KRW38150 KRW−1.29%16.167 K1.436.166191.15 KRW4.40%
Sức mua mạnh
0001390KGC
365.934 B KRW5270 KRW−1.50%231.553 K0.903.711420.34 KRW2.24%
0033500DONGSUNG FINETEC
351.011 B KRW11870 KRW−1.82%113.463 K0.9412.13978.27 KRW+242.16%2.07%
Sức mua mạnh
0025860NAMHAE CHEM
337.079 B KRW6920 KRW−1.56%145.609 K1.8331.73218.06 KRW−77.88%0.85%
0004430SONGWON IND
332.88 B KRW13330 KRW−3.89%102.353 K0.799.181451.96 KRW−73.59%1.80%
3357550SUKGYUNG
330.027 B KRW59300 KRW−1.98%11.718 K1.0793.51634.19 KRW−20.07%0.00%
0007690KUKDO CHEM
308.467 B KRW34500 KRW−3.36%23.37 K2.4738.04906.90 KRW−89.43%3.36%
Sức mua mạnh
1115390L&L
301.051 B KRW7330 KRW+1.95%103.36 K0.39−892.03 KRW−150.96%4.83%
0035150BAIKSAN
299.449 B KRW12800 KRW−3.76%187.843 K0.917.101801.73 KRW−2.98%2.26%
Sức mua mạnh
2251970PUM-TECH KOREA
293.125 B KRW23950 KRW−1.03%43.8 K0.8010.822214.52 KRW+40.18%1.57%
Mua
1112290YCCHEM
291.184 B KRW27050 KRW−6.08%1.559 M0.32−598.58 KRW−245.42%0.35%
3307750KUKJEON
281.657 B KRW5520 KRW−3.83%206.51 K1.40113.9848.43 KRW−73.44%0.17%
1138490KOLON PLASTICS
269.8 B KRW6930 KRW−2.39%57.484 K0.958.03863.28 KRW−8.02%2.25%
2272550SAMYANG PACKAGING
266.671 B KRW16790 KRW−0.59%15.173 K0.8410.421610.98 KRW+110.38%2.96%
0005950ISU CHEM
262.531 B KRW11410 KRW−4.52%155.816 K1.22−1462.76 KRW−215.32%4.18%
1102940KLS
253.354 B KRW21800 KRW−1.80%9.245 K0.67−2692.37 KRW−2020.21%0.00%
2213500HANSOLPAPER
236.593 B KRW9930 KRW−0.20%64.393 K1.47134.2473.97 KRW−97.62%5.03%
Mua
0008490SUHEUNG
235.725 B KRW20900 KRW−1.42%12.228 K1.0137.98550.33 KRW−81.99%0.47%
Theo dõi
0016590SHINDAEYANG PAPR
226.091 B KRW5610 KRW−1.06%67.049 K0.674.171344.45 KRW+1.92%2.65%
1102260DONGSUNG CHEMICAL
222.195 B KRW4400 KRW−1.79%308.397 K0.926.45682.03 KRW−3.70%4.46%
0092230KPX HOLDINGS
220.541 B KRW55700 KRW−0.71%1.257 K0.672.6121365.82 KRW+842.42%6.24%
2298000HYOSUNG CHEMICAL
219.21 B KRW55700 KRW−3.97%8.135 K0.70−105912.73 KRW+17.68%0.00%
0001130DAEHAN FLR MILL
215.195 B KRW128900 KRW−1.45%6210.622.1260872.91 KRW+144.83%1.91%
1107600SEBITCHEM
214.905 B KRW42400 KRW−6.19%25 K1.29−248.26 KRW−114.64%0.44%
0017890KAI
212.598 B KRW10170 KRW−1.55%71.92 K1.9520.79489.18 KRW−66.81%2.76%
0005860HANILFEED
211.598 B KRW5260 KRW−2.05%8.923 M2.121.802926.50 KRW1.40%
1126600BGF ECOMATERIALS
210.635 B KRW3880 KRW−2.02%83.299 K1.15−265.53 KRW−128.27%1.77%
0025000KPX CHEMICAL
210.181 B KRW44200 KRW0.00%5.372 K1.073.2413643.28 KRW+126.82%6.79%
4445180PURIT
209.95 B KRW12610 KRW+0.72%617.799 K0.680.40%
1109610SY
201.216 B KRW4205 KRW−0.24%658.491 K0.49−189.19 KRW−211.48%0.00%
0035810EASYHOLDINGS
198.665 B KRW2990 KRW−1.97%134.249 K1.037.35407.08 KRW+132.94%3.93%
0003200ILSHIN SPNG
198.576 B KRW8400 KRW−2.10%83.655 K2.8523.24361.37 KRW−92.84%1.17%
0000050KYUNGBANG
196.987 B KRW7760 KRW−0.51%7.925 K1.28−540.05 KRW−405.47%1.60%
0004250NPC
196.96 B KRW4835 KRW−2.81%92.987 K0.667.44650.15 KRW−3.91%2.01%
0027970HANKUK PAPER
196.453 B KRW1023 KRW−0.97%78.515 K0.13−553.35 KRW−1507.35%0.00%
0006060HS IND
194.971 B KRW3695 KRW+0.14%179.611 K1.07−478.75 KRW−13693.37%5.09%
0011280TAILIM PKG
193.782 B KRW2735 KRW−2.84%171.935 K1.3637.3373.26 KRW−71.08%1.78%
0090350NOROOPAINT
193.443 B KRW9140 KRW−2.35%155.083 K1.166.711361.79 KRW+141.31%3.47%
0006840AK HOLDINGS
193.334 B KRW14690 KRW−0.88%3.849 K0.495.562640.22 KRW1.35%
2251370YMT
191.369 B KRW11200 KRW−4.52%94.173 K0.62−177.33 KRW−1170.43%0.00%
0009580MOORIM P&P
190.21 B KRW3025 KRW−0.82%60.71 K1.26−352.54 KRW−148.92%3.28%
Sức mua mạnh
1107590MWH
180.582 B KRW77900 KRW−0.13%3971.0713.655707.84 KRW−34.52%0.90%
0007160SAJO IND
179.748 B KRW35500 KRW−1.39%2.143 K0.429.213853.19 KRW−72.47%0.56%
0004700CHOKWANG LEAT
178.001 B KRW49800 KRW−0.60%2820.3319.562546.02 KRW+49.24%0.00%
0002100KYUNGNONG
177.753 B KRW9780 KRW−1.71%66.521 K2.029.241058.73 KRW−29.54%4.52%
0000390SAMHWA PAINT
177.147 B KRW7540 KRW+0.40%205.861 K0.3211.01684.53 KRW+188.30%5.33%
0027710FARMSTORY
176.853 B KRW1578 KRW−1.31%1.027 M2.1217.4390.54 KRW1.56%
0006580DAEYANGPAPER
173.517 B KRW8200 KRW−2.38%67.472 K0.873412.402.40 KRW0.48%
0000860KANGNAM JEVISCO
173.225 B KRW25800 KRW−3.19%17.963 K0.7510.152540.96 KRW+166.93%1.88%
0083420GREEN CHEMICAL
168.175 B KRW7000 KRW−2.91%153.9 K1.2748.74143.61 KRW+16.69%3.19%
0015890TAEKYUNG IND
167.668 B KRW5760 KRW−2.04%54.028 K1.098.40685.44 KRW−23.58%4.59%
0011330UNI CHEM
166.84 B KRW1679 KRW−3.56%258.718 K1.39−107.28 KRW−428.16%1.15%