Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: Producer Manufacturing

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Producer Manufacturing. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
000240HANKOOK & COMPANY
17460 KRW+1.39%84.64K0.731.616T KRW4.11%
000300DAYOU PLUS
241 KRW−0.41%1.99M0.1330.475B KRW−875.03 KRW−2561.16%0.00%
000430DAEWONKANGUP
5620 KRW−0.71%196.55K0.36344.72B KRW1.98%
Mua
000480CHOSUN REFRCTR
6220 KRW−2.35%31.399K0.64255.409B KRW6.62%
000490DAEDONG CORP.
13330 KRW−1.33%187.442K0.75299.538B KRW24.82537.03 KRW−66.58%0.76%
Sức mua mạnh
000500GAON CABLE CO
26850 KRW+8.48%1.366M9.05172.157B KRW0.21%
000590CS HOLDINGS
64600 KRW−1.52%9120.6775.035B KRW6.3810117.60 KRW−40.29%0.76%
000850HMT
32450 KRW−1.52%2.613K0.6072.71B KRW6.764801.42 KRW−71.82%3.93%
000970KOR CASTIRON PIPE
6560 KRW+0.15%8.056K0.39140.897B KRW6.11%
001440TAIHAN ELEC WIRE
9440 KRW+2.61%2.252M3.841.688T KRW0.00%
001560CHEIL GRINDING WHEE
8380 KRW+0.12%2.109K0.3663.886B KRW3.17%
001620DONGKOOK IND
597 KRW0.00%195.34K0.4266.665B KRW6.1297.51 KRW+147.15%0.00%
002240KIS WIRE
22000 KRW−2.44%102.798K0.17567.319B KRW1.22%
002700SHINIL IND
1850 KRW−0.43%166.753K0.77129.069B KRW43.8142.23 KRW0.81%
002710TCC STEEL
62500 KRW−4.43%597.578K0.631.754T KRW0.18%
002900TYM
5300 KRW−0.75%133.636K0.93218.257B KRW3.02%
Sức mua mạnh
002920YOOSUNG ENT
2875 KRW−1.20%17.187K1.0474.891B KRW2.89996.44 KRW+211.06%4.11%
003570S&T DYNAMICS
17560 KRW−0.79%83.122K0.64399.423B KRW7.942211.76 KRW+115.29%3.75%
Mua
004100TAEYANG MTL
3010 KRW−2.11%379.617K0.83105.629B KRW30.4898.76 KRW0.17%
004380SAMICK THK
15040 KRW−3.77%470.331K0.22308.844B KRW251.8859.71 KRW−92.58%0.67%
004450SAMHWA CROWN & CLOS
31200 KRW−1.89%4.022K2.4258.073B KRW−3591.62 KRW+61.96%3.77%
004490SGBC
85400 KRW+0.12%133.821K1.221.067T KRW0.88%
Theo dõi
004840DRB HOLDING
6280 KRW−0.63%1.611M0.81126.131B KRW5.571128.03 KRW+1316.56%1.53%
005360MONAMI
2990 KRW−0.33%40.072K0.6156.975B KRW−296.44 KRW−278.18%1.66%
005710DAEWONSANUP
6420 KRW−0.31%31.042K0.96130.244B KRW2.69%
005750DAELIM B&CO
3555 KRW−0.56%7.993K0.2160.103B KRW−220.74 KRW−355.17%3.05%
005810POONGSAN HOLDINGS
30900 KRW+5.64%99.3K1.15400.49B KRW3.26%
005850SL CORP.
32950 KRW−2.80%97.752K0.741.495T KRW2.67%
Sức mua mạnh
006260LS
95500 KRW+7.55%468.59K2.772.441T KRW1.82%
Sức mua mạnh
006340DAWON CBL
1252 KRW+2.37%1.53M5.7093.983B KRW0.00%
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
367000 KRW−2.00%245.501K1.0324.999T KRW12.2130045.28 KRW+2.92%0.27%
Sức mua mạnh
006660SAMSUNG CLIMATE CON
8450 KRW−1.86%13.567K0.7068.643B KRW0.70%
006910BOSUNG POWER
3120 KRW+0.81%253.182K0.45151.682B KRW−135.39 KRW−368.79%0.00%
007340DN AUTOMOTIVE
80900 KRW0.00%13.57K0.72712.719B KRW3.63%
007530YM
2650 KRW−0.75%254.045K3.6850.699B KRW0.00%
007820SMC
5150 KRW+0.59%34.862K0.76103.976B KRW−943.11 KRW−874.50%1.35%
008470BOOSTER
4555 KRW0.00%4.149K0.7737.257B KRW1.30%
008830DAEDONGGEAR
10630 KRW−2.92%236.147K1.0191.673B KRW26.75397.44 KRW+17.35%0.39%
009310CHARM ENGINEERING
548 KRW−3.69%1.859M0.1849.794B KRW−370.98 KRW−590.29%0.00%
009440KC GREEN HOLDINGS
2895 KRW−1.86%60.172K0.8169.03B KRW−2494.22 KRW−1720.11%1.60%
009540HDKSOE
111100 KRW+3.06%175.954K0.907.913T KRW54.192050.26 KRW0.00%
Mua
009680MOTONIC
8300 KRW−0.72%12.768K0.33180.469B KRW7.561098.03 KRW+29.92%5.45%
009810PLAYGRAM
522 KRW−1.88%437.476K1.9566.285B KRW−162.68 KRW−685.93%0.00%
009900MS IND
15670 KRW−2.67%346.213K1.79845.294B KRW0.00%
Sức mua mạnh
010100KOR FLANGE
6090 KRW−2.87%189.345K0.44194.578B KRW1.10%
010120LS ELECTRIC
77700 KRW+13.10%2.997M17.271.88T KRW4.37%
Sức mua mạnh
010140SAMSUNG HVY IND
7720 KRW+1.31%3.729M0.646.747T KRW−174.20 KRW+75.98%0.00%
Sức mua mạnh
010170TAIHANFIBEROPTICS
1131 KRW−1.99%219.73K1.1089.264B KRW−376.12 KRW−803.14%0.00%
010240HEUNGKUK
5760 KRW+0.17%10.607K0.7466.758B KRW4.15%
010620HYUNDAI MIPO DOCK
61100 KRW0.00%216.075K0.392.505T KRW−3480.03 KRW−211.34%0.00%
Mua
010660HWACHEON
4690 KRW−0.74%1.362M0.5795.931B KRW0.62%
010690HWASHIN
11910 KRW−3.72%324.689K0.66411.889B KRW7.011699.47 KRW−33.94%0.80%
Sức mua mạnh
010770PHHC
3150 KRW0.00%2.044K0.1642.617B KRW2.201434.76 KRW4.88%
011210HYUNDAI WIA
58100 KRW−2.19%108.469K1.071.596T KRW1.16%
Mua
011320UNICK
4825 KRW−0.62%36.148K0.7393.609B KRW15.48311.67 KRW+69.80%0.93%
011700HANSHIN MACH
5170 KRW−1.15%235.452K0.15161.318B KRW−101.82 KRW−289.34%0.19%
011810STX
8980 KRW−2.71%437.463K0.79282.774B KRW−1180.21 KRW−87.72%0.00%
011930SHINSUNG E&G
2040 KRW+4.13%2.428M1.91396.139B KRW27.3074.72 KRW−55.46%0.00%
012200KEYANG ELEC MACH
1714 KRW−0.81%15.739K0.7951.978B KRW−4.91 KRW+99.42%1.44%
012210SMP
1350 KRW−4.87%13.092K19.6247.241B KRW0.00%
012280YEONGHWA MTL
929 KRW−0.64%67.172K1.0947.35B KRW2.15%
012330HYUNDAI MOBIS
253500 KRW+0.60%236.309K0.7821.857T KRW6.7437620.34 KRW+38.26%1.65%
Mua
012340NUINTEK
923 KRW−0.75%136.373K1.0749.733B KRW−298.41 KRW−9.40%0.00%
012800DAECHANG
1345 KRW−2.82%1.051M0.54103.872B KRW−301.46 KRW−722.38%0.00%
012860MOBASE ELECTRONICS
1922 KRW−1.69%349.122K0.90141.759B KRW−68.38 KRW−128.29%0.52%
013030HY-LOKCO
25600 KRW−1.73%43.973K0.74307.311B KRW4.13%
Mua
013310A-JIN INDUSTRY
4140 KRW−4.06%568.464K0.62166.469B KRW0.00%
013520HS CORP
1990 KRW−2.93%206.544K0.6793.917B KRW2.36%
013570DY
6070 KRW−1.78%170.842K0.76153.196B KRW2.42%
Sức mua mạnh
013720CBI
1333 KRW0.00%187.674K0.2857.76B KRW−528.43 KRW+52.52%0.00%
013810SPECO
4060 KRW+1.00%189.159K0.8958.329B KRW−113.00 KRW−319.19%0.00%
013870GMB KOREA
4300 KRW−2.16%22.67K1.0884.395B KRW1.81%
014620SKB
10910 KRW−3.45%201.134K1.33322.295B KRW9.351166.26 KRW−19.33%1.30%
Mua
014940OPCO
2995 KRW+0.17%289.369K0.57142.108B KRW1.60%
015230DAECHANG FORGING
5520 KRW−2.99%77.936K1.37156.61B KRW3.13%
015590KIB PLUG ENERGY
401 KRW−0.74%4.252M0.3697.636B KRW6.5261.53 KRW+26.15%0.00%
015750SW HITECH
9190 KRW−6.32%3.292M0.52786.317B KRW1.53%
015860ILJIN HOLDINGS
4340 KRW+0.46%221.198K0.87193.599B KRW3.56%
016740DUAL
3740 KRW−0.66%107.01K0.27125.496B KRW3.10%
016800FURSYS
33850 KRW−0.15%2.06K0.87306.308B KRW3.59%
017040KWANG MYUNG ELEC
2375 KRW0.00%6.317M17.0096.21B KRW0.45%
017370WOOSHIN SYSTEMS
8500 KRW+1.55%109.336K0.54137.247B KRW15.19559.43 KRW+251.48%0.60%
Mua
017550SOOSAN HVY IND
2040 KRW+1.49%1.28M10.42125.422B KRW11.13183.30 KRW−55.54%0.50%
017800HYUNDAI ELEV
40000 KRW−1.36%68.88K1.321.56T KRW5.047941.79 KRW+312.69%1.25%
018000UNISON
960 KRW−3.81%719.142K1.71127.98B KRW−210.56 KRW−96.54%0.00%
018500DONGWON METAL
1804 KRW−2.91%336.657K0.8586.478B KRW3.15573.19 KRW+35.02%1.08%
018880HANON SYSTEMS
6110 KRW−1.13%659.654K1.083.293T KRW55.36110.37 KRW+188.56%5.12%
Theo dõi
019180THN
3700 KRW−2.63%315.225K0.2768.67B KRW2.581433.61 KRW1.57%
019210YG-1
6080 KRW−1.46%71.25K0.56207.822B KRW8.89683.95 KRW−36.08%4.52%
019770SEOYON TOPMETAL
4340 KRW−2.69%98.595K0.3451.959B KRW7.28596.22 KRW+148.69%1.01%
019990ENERTORK
6270 KRW+0.64%22.753K0.4162.257B KRW−152.16 KRW−147.41%0.76%
020150LOTTE ENERGY MATERIALS CORP
36700 KRW+1.94%453.039K2.741.605T KRW−1068.68 KRW−212.44%0.57%
Mua
020400DAEDONGMETAL
8910 KRW−1.76%37.585K1.7628.862B KRW10.39857.38 KRW−13.97%0.66%
021820SEWON PRECSN IND
8720 KRW−2.57%27.029K0.8989.5B KRW3.822279.99 KRW1.12%
022220TKG AIKANG
1120 KRW−1.23%50.586K1.5859.149B KRW9.16122.31 KRW+43.63%0.00%
023000SAMWONSTEEL
2875 KRW−1.71%18.775K1.00117.233B KRW6.88417.94 KRW+27.63%3.73%
023160TKCORP.
12300 KRW−3.83%221.335K1.04337.826B KRW1.30%
Mua
023800INZI
8110 KRW−2.52%94.395K0.36125.293B KRW6.891177.05 KRW+26.71%2.42%
023810INFAC
8670 KRW+0.70%41.713K2.2686.3B KRW5.761504.23 KRW+204.63%2.09%
023960SC ENGINEERING
1600 KRW−0.93%97.203K0.9753.559B KRW−100.67 KRW−157.60%0.00%