Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

442
Cổ phiếu
357520.352B
Giá trị vốn hóa thị trường
660.693K
Khối lượng
+1.34%
Thay đổi
+18.22%
Hiệu suất Tháng
+7.55%
Hiệu suất Năm
+15.36%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
000240HANKOOK & COMPANY
13660 KRW−0.73%−100 KRW
Mua
54.175K740.031M1.329T KRW5.512499.26 KRW1.048K
000300DAYOU PLUS
802 KRW−0.12%−1 KRW
Bán
236.091K189.345M96.797B KRW22.5935.55 KRW182
000430DAEWONKANGUP
3260 KRW0.62%20 KRW
Mua
71.833K234.176M201.5B KRW15.41210.20 KRW768
000480CHOSUN REFRCTR
81500 KRW0.25%200 KRW
Mua
88071.72M258.56B KRW6.5612397.12 KRW567
000490DAEDONG CORP.
12220 KRW−1.61%−200 KRW
Bán
217.437K2.657B257.259B KRW7.331916.02 KRW1.318K
000500GAON CABLE CO
17740 KRW−0.11%−20 KRW
Bán
16.84K298.742M109.598B KRW5.683124.71 KRW421
000590CS HOLDINGS
63900 KRW−1.08%−700 KRW
Mua
1.979K126.458M73.887B KRW3.8116944.17 KRW8
000850HMT
32050 KRW0.00%0 KRW
Mua
1.409K45.158M70.29B KRW5.455876.70 KRW327
000970KOR CASTIRON PIPE
7180 KRW0.14%10 KRW
Mua
17.156K123.18M153.158B KRW3.921827.89 KRW152
001080MANHO ROPE & WIRE
38900 KRW0.00%0 KRW
Mua
8.813K342.826M112.403B KRW22.211751.37 KRW165
001420TAEWONMULSAN
4905 KRW0.51%25 KRW
Mua
17.271K84.714M36.042B KRW−93.05 KRW40
001440TAIHAN ELEC WIRE
1564 KRW−1.20%−19 KRW
Bán
6.492M10.154B1.984T KRW51.5330.73 KRW883
001560CHEIL GRINDING WHEE
8580 KRW0.23%20 KRW
Mua
2.897K24.856M64.036B KRW29.16293.54 KRW65
001620DONGKOOK IND
619 KRW0.00%0 KRW
Mua
14.668K9.079M62.069B KRW−227.18 KRW356
002240KIS WIRE
20450 KRW−0.97%−200 KRW
Bán
20.671K422.722M507.338B KRW3.575778.16 KRW831
002700SHINIL IND
2105 KRW1.69%35 KRW
Mua
512.769K1.079B147.098B KRW15.69 KRW
002710TCC STEEL
12310 KRW3.88%460 KRW
Sức mua mạnh
784.423K9.656B285.409B KRW9.521245.13 KRW277
002900TYM
2565 KRW−1.16%−30 KRW
Bán
2.349M6.024B388.284B KRW3.15824.46 KRW617
002920YOOSUNG ENT
2900 KRW0.35%10 KRW
Mua
23.416K67.906M73.608B KRW9.02320.34 KRW587
003570S&T DYNAMICS
10080 KRW−2.80%−290 KRW
Mua
297.592K3B234.477B KRW9.251121.24 KRW
004100TAEYANG MTL
1710 KRW−2.17%−38 KRW
Mua
326.613K558.508M61.556B KRW−232.59 KRW541
004380SAMICK THK
12740 KRW0.24%30 KRW
Theo dõi
56.008K713.542M267.858B KRW810.44 KRW
004450SAMHWA CROWN & CLOS
40000 KRW−2.20%−900 KRW
Bán
3.12K124.8M73.936B KRW−10338.19 KRW225
004490SGBC
47900 KRW−0.52%−250 KRW
Mua
39.945K1.913B642.627B KRW16.352944.26 KRW
004840DRB HOLDING
4375 KRW0.00%0 KRW
Mua
6.098K26.679M84.344B KRW18.59235.37 KRW280
005030PUSAN CAST IRON
621 KRW−0.48%−3 KRW
Bán Mạnh
309.529K192.218M46.018B KRW−215.65 KRW267
005360MONAMI
3640 KRW0.28%10 KRW
Mua
163.51K595.176M68.125B KRW27.03134.29 KRW671
005710DAEWONSANUP
5830 KRW−0.17%−10 KRW
Mua
2.967K17.298M115.617B KRW2.122760.75 KRW521
005750DAELIM B&CO
4050 KRW0.25%10 KRW
Mua
11.202K45.368M66.939B KRW−74.16 KRW760
005810POONGSAN HOLDINGS
28700 KRW1.59%450 KRW
Mua
11.42K327.754M276.49B KRW3.039318.04 KRW302
005850SL CORP.
26500 KRW1.34%350 KRW
Mua
91.86K2.434B1.192T KRW9.542740.87 KRW4.364K
006260LS
65300 KRW−1.51%−1000 KRW
Bán
126.171K8.239B1.844T KRW4.5914433.83 KRW74
006340DAWON CBL
1172 KRW−0.17%−2 KRW
Theo dõi
157.217K184.258M91.799B KRW34.4534.08 KRW154
006400SAMSUNG SDI CO.,LTD.
711000 KRW1.43%10000 KRW
Mua
207.203K147.321B47.184T KRW27.3125666.31 KRW11.315K
006660SAMSUNG CLIMATE CON
9970 KRW0.20%20 KRW
Bán
2.998K29.89M80.27B KRW25.39391.84 KRW165
006910BOSUNG POWER
4100 KRW−1.56%−65 KRW
Bán
811.205K3.326B210.398B KRW−28.88 KRW143
007340DN AUTOMOTIVE
64000 KRW−1.08%−700 KRW
Bán
17.888K1.145B556.731B KRW2.8922394.54 KRW1.167K
007530YOUNGSIN
3020 KRW−1.31%−40 KRW
Mua
38.793K117.155M59.355B KRW19.91153.72 KRW
007820SMC
6560 KRW1.71%110 KRW
Mua
57.478K377.056M130.822B KRW52.32123.28 KRW
008470BOOSTER
5300 KRW1.53%80 KRW
Sức mua mạnh
53.485K283.471M41.783B KRW−26.99 KRW
008500ILJEONG IND
14290 KRW−0.69%−100 KRW
Bán Mạnh
4.475K63.948M17.441B KRW−7431.27 KRW95
008830DAEDONGGEAR
7060 KRW−0.42%−30 KRW
Bán
9.69K68.411M64.261B KRW20.93338.67 KRW241
009440KC GREEN HOLDINGS
3165 KRW−0.16%−5 KRW
Mua
53.434K169.119M70.357B KRW−1191.57 KRW16
009540KSOE
79900 KRW−1.96%−1600 KRW
Mua
240.472K19.214B5.869T KRW−9051.97 KRW649
009680MOTONIC
8600 KRW1.06%90 KRW
Sức mua mạnh
19.273K165.748M184.184B KRW10.07845.14 KRW278
009730KOSSEN
1692 KRW0.12%2 KRW
Theo dõi
87.8K148.558M42.722B KRW−34.86 KRW91
009810PLAYGRAM
888 KRW6.35%53 KRW
Mua
623.134K553.343M92.489B KRW−139.17 KRW41
009900MS IND
17900 KRW1.94%340 KRW
Mua
521.312K9.331B913.505B KRW13.311319.67 KRW165
010100KOR FLANGE
2805 KRW−0.53%−15 KRW
Mua
39.904K111.931M86.022B KRW2.271241.64 KRW461
010120LS ELECTRIC
48100 KRW−1.64%−800 KRW
Bán
308.315K14.83B1.449T KRW3100.28 KRW
010140SAMSUNG HVY IND
5630 KRW−2.26%−130 KRW
Mua
6.063M34.134B5.017T KRW−712.86 KRW
010170TAIHANFIBEROPTICS
2660 KRW−0.75%−20 KRW
Bán Mạnh
971.028K2.583B204.349B KRW−57.26 KRW
010240HEUNGKUK
6360 KRW0.16%10 KRW
Mua
41.617K264.684M73.804B KRW6.77937.27 KRW104
010620HYUNDAI MIPO DOCK
75200 KRW−5.41%−4300 KRW
Bán Mạnh
722.903K54.362B3.218T KRW117.78674.96 KRW3.024K
010660HWACHEON
3185 KRW−0.47%−15 KRW
Bán
203.266K647.402M62.568B KRW10.49305.17 KRW285
010690HWASHIN
8640 KRW−0.23%−20 KRW
Bán
210.53K1.819B293.36B KRW3.372678.49 KRW914
010770PHHC
3930 KRW−1.75%−70 KRW
Theo dõi
53.23K209.194M55.783B KRW−2306.72 KRW81
011210HYUNDAI WIA
54100 KRW−0.18%−100 KRW
Theo dõi
156.26K8.454B1.448T KRW20.802605.98 KRW
011320UNICK
6500 KRW−0.46%−30 KRW
Mua
503.669K3.274B124.812B KRW36.25180.15 KRW567
011700HANSHIN MACH
6770 KRW−1.60%−110 KRW
Bán Mạnh
339.015K2.295B217.657B KRW127.9453.78 KRW81
011810STX
5330 KRW−1.66%−90 KRW
Bán
244.2K1.302B151.63B KRW−138.64 KRW82
011930SHINSUNG E&G
1832 KRW−0.33%−6 KRW
Theo dõi
713.999K1.308B375.986B KRW172.50 KRW
012200KEYANG ELEC MACH
3405 KRW1.49%50 KRW
Mua
654.318K2.228B119.333B KRW−373.04 KRW729
012280YEONGHWA MTL
824 KRW−0.36%−3 KRW
Theo dõi
121.941K100.479M43.326B KRW−244.58 KRW
012330HYUNDAI MOBIS
206500 KRW0.49%1000 KRW
Bán
219.229K45.271B18.924T KRW27030.27 KRW
012340NUINTEK
2850 KRW0.00%0 KRW
Mua
77.477K220.809M85.494B KRW−320.19 KRW
012800DAECHANG
1376 KRW0.07%1 KRW
Mua
246.479K339.155M104.177B KRW−51.89 KRW387
012860MOBASE ELECTRONICS
1436 KRW−1.31%−19 KRW
Mua
70.7K101.525M106.411B KRW6.02253.40 KRW1.137K
013030HY-LOKCO
21700 KRW1.64%350 KRW
Sức mua mạnh
321.614K6.979B272.548B KRW8.712452.48 KRW518
013310A-JIN INDUSTRY
2700 KRW−0.74%−20 KRW
Mua
272.773K736.487M105.935B KRW4.40618.50 KRW648
013520HS CORP
1569 KRW−0.38%−6 KRW
Mua
63.595K99.781M70.826B KRW−463.88 KRW155
013570DY
6160 KRW−1.12%−70 KRW
Mua
88.78K546.885M153.689B KRW−481.20 KRW
013720CBI
382 KRW1.87%7 KRW
Theo dõi
4.499M1.719B97.978B KRW−105.18 KRW47
013810SPECO
4945 KRW−0.20%−10 KRW
Theo dõi
63.113K312.094M72.545B KRW−386.73 KRW68
013870GMB KOREA
4985 KRW0.10%5 KRW
Mua
32.125K160.143M95.743B KRW5.36929.29 KRW707
014620SKB
12630 KRW−1.02%−130 KRW
Bán
257.804K3.256B360.558B KRW8.831445.80 KRW328
014940OPCO
2660 KRW−0.19%−5 KRW
Mua
69.516K184.913M123.889B KRW14.76180.51 KRW279
015230DAECHANG FORGING
6840 KRW−2.01%−140 KRW
Bán
684.544K4.682B189.293B KRW4.581523.82 KRW104
015590CURO
373 KRW−1.84%−7 KRW
Theo dõi
600.283K223.906M87.167B KRW12.1031.41 KRW
015750SW HITECH
5260 KRW0.38%20 KRW
Sức mua mạnh
857.293K4.509B411.157B KRW9.34561.04 KRW1.699K
015860ILJIN HOLDINGS
4305 KRW1.53%65 KRW
Mua
143.795K619.037M196.358B KRW9.38451.94 KRW15
016740DUAL
2615 KRW−0.38%−10 KRW
Mua
41.196K107.728M85.071B KRW14.72178.38 KRW509
016800FURSYS
30700 KRW1.15%350 KRW
Mua
1.855K56.949M271.917B KRW623.23 KRW
017040KWANG MYUNG ELEC
2340 KRW1.30%30 KRW
Mua
252.292K590.363M101.41B KRW20.09115.00 KRW202
017370WOOSHIN SYSTEMS
3680 KRW−2.26%−85 KRW
Mua
80.682K296.91M63.295B KRW4.86774.21 KRW247
017550SOOSAN HVY IND
2925 KRW1.04%30 KRW
Theo dõi
316.695K926.333M158.177B KRW7.02412.24 KRW146
017800HYUNDAI ELEV
28700 KRW−0.86%−250 KRW
Bán
61.298K1.759B1.198T KRW8.253509.63 KRW
018000UNISON
1774 KRW0.06%1 KRW
Theo dõi
206.945K367.12M216.623B KRW−164.06 KRW201
018500DONGWON METAL
1052 KRW−0.47%−5 KRW
Mua
126.511K133.09M49.503B KRW2.20480.64 KRW564
018880HANON SYSTEMS
9190 KRW−0.97%−90 KRW
Mua
754.73K6.936B5.123T KRW32.57285.83 KRW2.24K
019180THN
3805 KRW−3.06%−120 KRW
Theo dõi
75.528K287.384M70.2B KRW3.191229.75 KRW472
019210YG-1
6580 KRW−1.64%−110 KRW
Bán
68.281K449.289M206.373B KRW6.251177.76 KRW1.582K
019770SEOYON TOPMETAL
4750 KRW2.37%110 KRW
Mua
118.183K561.369M55.337B KRW402.38 KRW
019990ENERTORK
10160 KRW1.30%130 KRW
Bán
94.428K959.388M98.431B KRW31.25320.93 KRW90
020150ILJIN MATERIALS
65800 KRW1.23%800 KRW
Mua
253.166K16.658B2.979T KRW53.751209.19 KRW544
020400DAEDONGMETAL
9790 KRW0.10%10 KRW
Mua
4.093K40.07M31.732B KRW9.81996.59 KRW139
021820SEWON PRECSN IND
7720 KRW−1.03%−80 KRW
Mua
40.622K313.602M76B KRW−791.55 KRW189
022220TKG AIKANG
1488 KRW0.00%0 KRW
Mua
59.186K88.069M77.744B KRW17.4785.16 KRW139
023000SAMWONSTEEL
2835 KRW0.71%20 KRW
Mua
40.085K113.641M112.265B KRW9.39299.72 KRW272
023160TKCORP.
15410 KRW−1.41%−220 KRW
Bán
120.431K1.856B408.185B KRW12.881213.22 KRW333