Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

374
Cổ phiếu
187215.282B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.691M
Khối lượng
−1.06%
Thay đổi
+5.22%
Hiệu suất Tháng
+51.69%
Hiệu suất Năm
+32.13%
Hiệu suất YTD
          
000300 DAYOU PLUS
1420.000.00%0.00Bán50171.814B311.234.69117.00
000430 DAEWONKANGUP
4260.000.47%20.00Bán197.175K264.120B38.43110.33831.00
000480 CHOSUN REFRCTR
90600.000.22%200.00Mua1.437K289.920B15.845706.27566.00
000490 DAEDONG CORP.
10850.000.00%0.00Bán150224.901B8.081421.451035.00
000500 GAON CABLE CO
29200.00-0.34%-100.00Bán6.212K114.787B18.911549.22430.00
000850 HMT
38050.00-0.39%-150.00Mua2.971K83.710B40.20950.29314.00
000970 KOR CASTIRON PIPE
10550.00-1.86%-200.00Mua256.978K226.941B
001080 MANHO ROPE & WIRE
22350.00-1.11%-250.00Bán2.935K67.984B78.01289.69176.00
001210 KUMHO ELEC
3645.00-1.09%-40.00Mua191.060K56.868B-1829.72104.00
001440 TAIHAN ELEC WIRE
2665.000.00%0.00Mua6.710K2263.947B-20.86
001560 CHEIL GRINDING WHEE
8650.000.12%10.00Mua3.788K64.875B13.14657.5865.00
001620 DONGKOOK IND
1290.000.00%0.00Mua1.009K112.511B14.8090.88
001770 SHINHWA SILUP
29300.00-1.01%-300.00Bán10.543K35.596B12.122442.9489.00
001940 KISCO HOLDINGS
21650.00-1.14%-250.00Bán24.691K299.951B5.943687.0016.00
002230 PSTEC
5120.000.00%0.00Sức bán mạnh57890.360B14.80341.93
002240 KIS WIRE
31400.000.00%0.00Mua37721.950B8.293808.04841.00
002690 DONG IL STEEL MFG
4505.000.00%0.00Mua5065.255B15.24301.75125.00
002710 TCC STEEL
9140.00-0.54%-50.00Mua427.693K211.992B30.82298.21
002880 DAYOU A-TECH
1305.00-1.51%-20.00Bán908.893K145.979B27.8247.62304.00
002900 TYM
2300.000.00%0.00Mua920316.237B31.3981.04583.00
002920 YOOSUNG ENT
3680.00-1.74%-65.00Mua124.081K94.383B33.17112.92616.00
003570 S&T DYNAMICS
10100.000.00%0.00Bán21224.285B3.882601.33659.00
004100 TAEYANG MTL
2015.000.00%0.00Mua82773.394B-170.59560.00
004380 SAMICK THK
12350.000.00%0.00Bán35.583K255.645B42.14293.10596.00
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
43900.00-0.23%-100.00Mua49180.044B59.45740.08
004490 SGBC
89500.00-0.89%-800.00Mua75.153K1199.482B16.025638.411054.00
004840 DRB HOLDING
6780.002.88%190.00Mua58.938K130.560B-256.81304.00
005030 PUSAN CAST IRON
743.000.00%0.00Mua142.239B-3.00273.00
005360 MONAMI
5000.000.00%0.00Bán194.487B23.65211.85650.00
005710 DAEWONSANUP
6870.00-1.01%-70.00Bán18.313K137.658B5.961164.09531.00
005750 DAELIM B&CO
7930.00-1.25%-100.00Mua43.028K132.211B24.18332.12770.00
005810 POONGSAN HOLDINGS
30900.000.00%0.00Mua40300.829B2.1514487.47311.00
005850 SL CORP.
27600.000.00%0.00Bán1001271.131B8.403307.634403.00
006050 KUKYOUNGG&M
2160.000.00%0.00Bán53673.214B-55.30121.00
006260 LS
67400.000.00%0.00Bán501871.501B7.668938.6575.00
006340 DAWON CBL
2065.000.00%0.00Bán160156.244B-8.40
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
19900.000.00%0.00Bán20159.578B21.67964.64186.00
006910 BOSUNG POWER
4135.000.00%0.00Mua5.486K202.325B-14.47
007340 DTR AUTOMOTIVE
47400.000.32%150.00Mua23.188K408.499B6.417374.49280.00
007530 YOUNGSIN
3320.000.00%0.00Mua3.684K63.159B120.3227.72291.00
007610 SEONDO ELEC
3625.00-2.55%-95.00Sức bán mạnh124.910K64.775B-39.88190.00
007820 SMC
8170.000.00%0.00Bán60163.677B-39.57291.00
008350 NAMSUN ALUM
3970.000.00%0.00Mua33.430K449.188B16.95228.91
008470 BOOSTER
6380.00-0.16%-10.00Bán48.436K51.562B12.23522.67373.00
008830 DAEDONGGEAR
7260.00-0.14%-10.00Bán21.080K65.249B13.35544.42
008970 DONGYANG STL PIPE
1460.000.00%0.00Bán60173.551B-1.25176.00
009160 SIMPAC
7960.00-1.97%-160.00Mua354.925K444.651B8.21989.38484.00
009310 CHARM ENGINEERING
1385.000.00%0.00Bán5076.255B42.4133.36266.00
009440 KC GREEN HOLDINGS
5770.000.00%0.00Bán10127.661B-860.04
009540 KSOE
105500.000.00%0.00Sức bán mạnh1007460.393B-21919.06655.00
009680 MOTONIC
11450.000.00%0.00Bán32250.166B15.52737.66
009810 NK MULSAN
1515.000.00%0.00Mua5.340K120.336B-62.5748.00
009900 MS IND
28800.000.00%0.00Sức bán mạnh1.090K1511.140B158.00
010100 KOR FLANGE
3060.000.00%0.00Bán1.000K93.178B4.06745.66478.00
010120 LS ELECTRIC
67700.000.00%0.00Mua501985.304B22.063128.173256.00
010140 SAMSUNG HVY IND
6150.000.00%0.00Mua3.464K5028.228B-2399.759886.00
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3400.000.00%0.00Mua611250.722B-302.00220.00
010240 HEUNGKUK
9450.000.00%0.00Bán850109.146B8.261136.04
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
72300.000.00%0.00Bán2322879.452B-4556.113066.00
010660 HWACHEON
2840.000.18%5.00Mua42.372K56.232B-67.21304.00
010690 HWASHIN
8840.000.00%0.00Mua10291.055B9.51935.19919.00
010770 PHHC
5270.00-2.04%-110.00Mua46.454K73.032B8.54629.7684.00
011210 HYUNDAI WIA
83700.000.00%0.00Bán182223.217B22.033826.112954.00
011320 UNICK
7760.000.00%0.00Bán10149.929B22.48346.91574.00
011700 HANSHIN MACH
3745.000.00%0.00Mua5.794K115.293B33.66116.4790.00
011810 STX
4820.000.00%0.00Bán1129.448B-1420.7485.00
011930 SHINSUNG E&G
2330.000.00%0.00Bán119469.979B-132.11513.00
012200 KEYANG ELEC MACH
4550.000.00%0.00Bán50159.348B16.40278.66735.00
012280 YEONGHWA MTL
2375.000.00%0.00Mua552125.031B-185.76464.00
012330 HYUNDAI MOBIS
267500.000.00%0.00Sức bán mạnh8924549.035B11.3223898.8610243.00
012340 NUINTEK
3755.00-0.40%-15.00Bán212.362K112.804B127.7329.52165.00
012800 DAECHANG
2255.000.00%0.00Bán635.578K172.102B6.79331.92383.00
012860 MOBASE ELECTRONICS
2060.000.24%5.00Bán145.821K135.144B-26.121165.00
013030 HY-LOKCO
17700.002.02%350.00Mua58.886K227.552B41.41418.99511.00
013520 HS CORP
2790.001.82%50.00Bán149.476K123.891B-719.14938.00
013570 DY
5500.00-0.54%-30.00Bán71.802K135.681B-194.5955.00
013720 CBI
3565.00-1.93%-70.00Bán181.657K178.886B-94.02
013810 SPECO
6710.000.00%0.00Bán10198.338B15.98422.9662.00
013870 GMB KOREA
7210.000.14%10.00Mua52.125K137.511B51.26140.45694.00
014200 KANGLIM
3335.000.00%0.00Bán750246.520B-964.11176.00
014620 SKB
9040.000.00%0.00Bán5252.474B-265.94
014940 OPCO
4515.000.00%0.00Bán60205.646B9.38492.32276.00
015230 DAECHANG FORGING
7870.000.00%0.00Bán41.128K101.919B5.781360.83107.00
015590 CURO
514.000.98%5.00Bán488.981K118.843B1254.310.41230.00
015750 SW HITECH
5950.000.00%0.00Sức bán mạnh100475.950B23.76257.041706.00
015860 ILJIN HOLDINGS
6410.000.00%0.00Bán587294.767B20.39328.0714.00
016740 DUAL
5400.000.00%0.00Mua80175.337B12.99435.77536.00
016800 FURSYS
38900.00-0.38%-150.00Mua1.955K356.748B8.214757.52188.00
017040 KWANG MYUNG ELEC
2910.000.00%0.00Bán15126.112B38.3578.49228.00
017370 WOOSHIN SYSTEMS
4330.00-3.02%-135.00Bán96.953K71.001B-1197.12
017550 SOOSAN HVY IND
2885.000.00%0.00Bán30155.747B56.3551.20142.00
017800 HYUNDAI ELEV
48200.000.00%0.00Bán1211967.292B20.202401.002763.00
018000 UNISON
3440.000.00%0.00Bán23418.764B-102.86217.00
018500 DONGWON METAL
1040.000.00%0.00Mua162.265K48.615B-152.52592.00
018880 HANON SYSTEMS
16150.000.00%0.00Mua1308618.746B29.51545.082194.00
019180 THN
3715.00-2.37%-90.00Mua145.960K66.870B3.161203.24
019210 YG-1
10300.000.00%0.00Mua119314.910B-358.751485.00
019540 ILJITECH
4045.000.00%0.00Bán51.939K53.457B-388.92373.00
019770 SEOYON TOPMETAL
6900.000.00%0.00Bán2.093K80.385B15.58441.05
019990 ENERTORK
9460.00-5.31%-530.00Bán272.401K90.054B4277.092.3493.00
020400 DAEDONGMETAL
12800.000.00%0.00Mua140.821B19.12708.81115.00
021050 SEOWON
2685.000.00%0.00Mua37.448K127.469B16.40157.90139.00
022220 JEONGSAN AIKANG
2530.00-0.78%-20.00Bán351.136K131.040B48.3852.71
023160 TKCORP.
11900.00-0.42%-50.00Bán221.366K307.820B-70.45349.00
023800 INZI
14400.000.35%50.00Bán50.050K209.083B38.97376.16530.00
023810 INFAC
13400.002.29%300.00Mua91.163K134.000B12.161077.57356.00
023960 SC ENGINEERING
5050.000.00%0.00Bán200145.594B-399.81
024090 DCM
19200.000.00%0.00Mua100176.411B5.183678.99164.00
024120 KBA
7020.00-1.68%-120.00Sức bán mạnh36.615K80.730B16.92421.88
024740 HANILFORGING
3820.000.00%0.00Mua117112.799B116.6335.41149.00
024810 E.T.I
1970.000.00%0.00Bán282164.354B8.18266.62172.00
024840 KBI METAL
2235.000.00%0.00Bán5.234K73.486B-56.44329.00
024880 KPF
4480.00-0.11%-5.00Bán21.124K73.409B-107.40
024900 DUCKYANG IND
3135.002.45%75.00Bán129.326K101.446B103.0629.69814.00
024910 KYUNGCHANG
3980.000.00%0.00Mua102141.624B7.15545.62982.00
025530 SJMH
4005.000.12%5.00Bán10.422K54.276B10.26389.916.00
025560 MIRAE
14250.000.00%0.00Bán1063.142B-111.38
025890 HANKOOK STEEL
2680.000.94%25.00Bán43.006K29.868B-155.2240.00
025900 DONGWHA ENTERPRISE
78400.000.00%0.00Mua51432.918B27.832914.02740.00
026890 DPC
14350.000.00%0.00Mua1.320K541.364B14.79960.1346.00
028300 HLB
65800.000.00%0.00Mua5.465K7006.133B-1105.8198.00
029460 KC
23400.000.00%0.00Bán50291.031B6.953304.02146.00
031510 AUSTEM
3025.000.00%0.00Bán1280.616B380.517.90422.00
032860 HUMAN N
4855.00-0.41%-20.00Bán522.216K87.072B-4035.134.00
033100 CHERYONGELEC
6120.000.00%0.00Bán51298.302B50.46120.48124.00
033250 CHASYS
1480.00-0.34%-5.00Bán76.238K47.360B-98.04
033530 SEJONG
11150.000.00%0.00Mua826300.789B27.00408.42818.00
033540 PARATECH
2880.000.00%0.00Bán14119.944B-278.14212.00
034020 DHICO
21650.000.00%0.00Mua5.507K11171.256B-728.055587.00
036200 UNISEM
13450.000.00%0.00Bán122395.646B12.871017.56736.00
036530 SNT HOLDINGS
18750.000.00%0.00Bán4.807K271.119B3.994698.31
036560 YPPC
11050.000.00%0.00Mua10174.037B15.33714.34234.00
036890 JINSUNG
12650.000.00%0.00Bán401252.548B15.18823.26211.00
037400 WOOREE LIGHTING
3135.00-0.79%-25.00Bán111.562K75.870B8.26382.4051.00
038010 JEIL TECHNOS
6440.000.00%0.00Bán10453.555B-266.92177.00
038110 ECOPLASTIC
4390.000.00%0.00Mua10.233K109.783B48.6881.75585.00
039020 EAGON HOLDINGS
5660.00-2.25%-130.00Mua209.266K122.591B14.61396.1942.00
039030 EO TECHNICS
118700.003.22%3700.00Mua82.566K1450.625B37.223089.66564.00
039610 HS VALVE
6390.00-1.84%-120.00Bán70.761K66.522B38.16170.61221.00
039840 DIO
45650.00-0.54%-250.00Bán72.204K675.945B33.051394.72438.00
041440 HYUNDAI EVERDIGM
6380.000.16%10.00Bán15.260K113.830B-434.02385.00
041650 SANGSIN BRAKE
4215.00-1.98%-85.00Bán51.744K81.604B7.37583.34639.00
041930 DONGAHWASUNG
16850.000.00%0.00Mua515266.230B21.41821.99340.00
042040 KPM TECH
1515.000.00%0.00Bán154220.680B532.592.8273.00
042370 VITZRO TECH
12350.000.00%0.00Mua202323.570B19.26620.58
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
28800.000.00%0.00Bán63089.504B-13783.069439.00
042670 DSINFRA
10150.000.00%0.00Bán1.610K807.145B2.734121.422779.00
043200 PARU
1130.000.00%0.00Bán543.814B-520.45116.00
043340 ESSEN TECH
1255.000.80%10.00Bán280.349K90.360B-38.41
043370 PHA
10350.000.49%50.00Bán40.650K212.553B4.532271.83722.00
Tải thêm