Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

367
Cổ phiếu
118313.837B
Giá trị vốn hóa thị trường
317.120K
Khối lượng
−0.92%
Thay đổi
−1.13%
Hiệu suất Tháng
+8.02%
Hiệu suất Năm
−1.38%
Hiệu suất YTD
           
000300 DAYOU PLUS
754.00-0.92%-7.00Bán67.866K82.740B19.2840.25118.00Bộ phận tự động hóa: OEM
000430 DAEWONKANGUP
3480.000.14%5.00Mua6.800K215.450B20.81166.96Bộ phận tự động hóa: OEM
000480 CHOSUN REFRCTR
82200.00-0.84%-700.00Sức bán mạnh2.284K269.425B8.1110222.87632.00Sản xuất hỗn hợp
000490 DAEDONG
5900.000.85%50.00Mua101.628K121.675B5.701029.47Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
000500 GAON CABLE CO
19250.00-2.28%-450.00Sức bán mạnh3.721K78.348B16.901180.31444.00Sản phẩm Điện
000850 HMT
39750.000.13%50.00Bán1.244K88.660B6.386319.31343.00Máy móc Công nghiệp
000970 KOR CASTIRON PIPE
10250.000.49%50.00Theo dõi13.762K221.563B23.34441.21191.00Chế tạo Kim loại
001080 MANHO ROPE & WIRE
15100.00-1.31%-200.00Sức bán mạnh59147.732B28.26544.86Chế tạo Kim loại
001210 KUMHO ELEC
4170.00-0.83%-35.00Mua66.851K39.671B-2997.00180.00Sản phẩm Điện
001440 TAIHAN ELEC WIRE
632.001.44%9.00Mua512.947K529.291B-0.90866.00Chế tạo Kim loại
001560 CHEIL GRINDING WHEE
7210.000.28%20.00Mua6.096K53.925B7.51957.0681.00Máy móc Công nghiệp
001620 DONGKOOK IND
696.00-1.14%-8.00Sức bán mạnh75.751K46.560B347.892.03371.00Bộ phận tự động hóa: OEM
001770 SHINHWA SILUP
20900.00-1.88%-400.00Bán8.762K25.391B41.80500.0277.00Sản phẩm Điện
001940 KISCO HOLDINGS
12500.00-0.40%-50.00Sức bán mạnh5.177K192.726B3.943195.35354.00Chế tạo Kim loại
002240 KIS WIRE
19250.000.00%0.00Bán6.994K386.891B16.541170.11881.00Chế tạo Kim loại
002690 DONG IL STEEL MFG
2520.000.00%0.00Mua15.679K38.025B74.3434.10125.00Chế tạo Kim loại
002710 TCC STEEL
2730.000.00%0.00Sức mua mạnh9.165K59.823B6.80400.22277.00Chế tạo Kim loại
002900 TONGYANGMOOLSAN
1125.00-1.75%-20.00Bán1.278M144.906B-45.48Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
002920 YOOSUNG ENT
2585.00-0.77%-20.00Sức bán mạnh16.955K67.068B6.96375.67Bộ phận tự động hóa: OEM
003570 S&T DYNAMICS
6540.00-1.06%-70.00Bán6.899K177.643B5.991107.64798.00Bộ phận tự động hóa: OEM
004100 TAEYANG MTL
1330.00-1.85%-25.00Bán247.046K50.629B-295.18633.00Bộ phận tự động hóa: OEM
004380 SAMICK THK
13550.002.65%350.00Mua79.769K274.275B101.22130.90Máy móc Công nghiệp
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
44450.00-0.22%-100.00Bán32081.165B7.985540.19206.00Sản xuất hỗn hợp
004490 SGBC
35550.000.85%300.00Bán9.748K485.864B4.767425.911067.00Sản phẩm Điện
004840 DRB HOLDING
5400.00-1.64%-90.00Bán23.880K106.297B29.44187.51349.00Máy móc Công nghiệp
005030 PUSAN CAST IRON
453.000.22%1.00Bán124.816K19.284B-394.91287.00Bộ phận tự động hóa: OEM
005360 MONAMI
3490.00-0.43%-15.00Bán146.348K68.692B-118.14188.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
005710 DAEWONSANUP
5410.002.08%110.00Bán14.446K107.602B3.041766.88554.00Bộ phận tự động hóa: OEM
005750 DAELIM B&CO
4190.00-1.41%-60.00Mua89.266K69.901B18.32231.15875.00Sản phẩm Xây dựng
005810 POONGSAN HOLDINGS
33250.000.00%0.00Bán513215.857B11.892796.96Sản xuất hỗn hợp
005850 SL CORP.
17850.001.13%200.00Bán51.740K822.139B13.051356.302354.00Bộ phận tự động hóa: OEM
006340 DAWON CBL
1160.000.00%0.00Bán76.236K83.460B-21.56167.00Sản phẩm Điện
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
7620.00-1.04%-80.00Bán17.364K59.742B14.01531.64227.00Bộ phận tự động hóa: OEM
006910 BOSUNG POWER
2115.000.95%20.00Mua163.758K99.071B-158.33157.00Sản phẩm Điện
007340 DTR AUTOMOTIVE
29200.000.34%100.00Bán4.020K250.039B4.037105.84Bộ phận tự động hóa: OEM
007530 YOUNGSIN
1685.00-1.17%-20.00Bán23.362K22.132B3.07568.16276.00Chế tạo Kim loại
007610 SEONDO ELEC
3005.000.33%10.00Theo dõi37.881K54.769B-191.75Sản phẩm Điện
007820 SMC
9600.00-2.54%-250.00Bán153.054K203.344B23.61429.85299.00Máy móc Công nghiệp
008350 NAMSUN ALUM
4140.00-3.72%-160.00Mua9.770M471.227B15.87268.73632.00Sản phẩm Xây dựng
008470 BOOSTER
5390.00-0.37%-20.00Bán16.249K45.974B11.06494.65Máy móc Công nghiệp
008830 DAEDONGGEAR
3035.00-0.82%-25.00Mua1.286K27.502B29.22104.73158.00Bộ phận tự động hóa: OEM
008970 DONGYANG STL PIPE
1060.00-1.85%-20.00Mua368.785K128.380B-22.97Chế tạo Kim loại
009160 SIMPAC
2860.000.00%0.00Bán42.831K174.667B6.58438.67495.00Máy móc Công nghiệp
009310 CHARM ENGINEERING
1615.001.89%30.00Mua109.613K86.264B-174.02Máy móc Công nghiệp
009440 KC GREEN HOLDINGS
5150.00-1.34%-70.00Mua26.672K115.271B8.56608.3323.00Máy móc Công nghiệp
009450 KYUNG DONG NAVIEN
46700.002.30%1050.00Mua41.905K588.271B21.052213.42Sản phẩm Xây dựng
009540 KSOE
126000.00-1.95%-2500.00Bán71.300K9051.470B-753.49Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
009680 MOTONIC
8800.00-1.23%-110.00Mua15.167K198.534B16.62540.86Bộ phận tự động hóa: OEM
010100 KOR FLANGE
2205.00-1.12%-25.00Bán107.700K69.275B3.89584.33480.00Bộ phận tự động hóa: OEM
010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS
54000.000.37%200.00Mua20.150K1598.210B15.193587.443287.00Sản phẩm Điện
010140 SAMSUNG HVY IND
7300.00-0.68%-50.00Mua1.369M4476.750B-1805.3010114.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3385.000.15%5.00Mua619.369K250.721B-74.98Sản phẩm Điện
010240 HEUNGKUK
4300.00-1.60%-70.00Bán15.301K54.898B7.46597.49111.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010580 JICO
422.00-2.54%-11.00Sức bán mạnh9.043M33.533B-47.77119.00Bộ phận tự động hóa: OEM
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
47100.00-2.48%-1200.00Mua104.597K1907.680B46.961020.093114.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010660 HWACHEON
2985.00-2.61%-80.00Mua1.368M64.590B-52.22341.00Máy móc Công nghiệp
010690 HWASHIN
3260.00-1.21%-40.00Bán14.989K112.603B7.35465.03886.00Bộ phận tự động hóa: OEM
010770 PHHC
3715.000.00%0.00Mua47.870K52.636B-3145.58111.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011210 HYUNDAI WIA
48800.001.04%500.00Mua128.142K1284.260B80.92597.543077.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011320 UNICK
6690.00-2.19%-150.00Mua736.026K126.443B57.30116.05557.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011700 HANSHIN MACH
1700.00-0.87%-15.00Mua120.313K54.990B21.1981.6698.00Máy móc Công nghiệp
011810 STX
7980.00-1.12%-90.00Bán18.646K159.691B-572.99110.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
011930 SHINSUNG E&G
969.00-2.52%-25.00Mua478.757K141.955B-66.83515.00Máy móc Công nghiệp
012200 KEYANG ELEC MACH
3135.00-0.32%-10.00Mua60.976K107.100B25.42123.90Máy móc Công nghiệp
012280 YEONGHWA MTL
1675.00-1.47%-25.00Theo dõi381.107K77.748B34.6152.30Bộ phận tự động hóa: OEM
012330 HYUNDAI MOBIS
241500.00-1.83%-4500.00Bán212.341K23479.600B11.0622420.3810070.00Máy móc Công nghiệp
012510 DOUZONE BIZON
87500.000.92%800.00Mua47.387K2533.380B51.271700.80Chế tạo Kim loại
012800 DAECHANG
1430.00-2.39%-35.00Bán1.329M116.130B28.1753.59388.00Chế tạo Kim loại
012860 MOBASE ELECTRONICS
1225.00-1.21%-15.00Bán410.044K64.233B-557.18Bộ phận tự động hóa: OEM
013000 SEWOO GLOBAL
1985.00-1.73%-35.00Bán625.877K59.128B774.472.66Sản xuất hỗn hợp
013030 HY-LOKCO
17200.00-0.58%-100.00Sức bán mạnh11.356K241.634B18.24973.13Máy móc Công nghiệp
013520 HS R&A
2185.000.00%0.00Mua11.167K134.162B-477.601043.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013570 DY
5540.00-1.25%-70.00Bán26.918K145.436B20.75276.20284.00Máy móc Công nghiệp
013720 CHEONGBOIND
2570.003.21%80.00Mua235.540K21.802B47.4456.91Bộ phận tự động hóa: OEM
013810 SPECO
3645.000.83%30.00Bán1.547M53.268B7.13509.4670.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
013870 GMB KOREA
5270.00-0.75%-40.00Mua54.507K102.418B31.46170.68698.00Bộ phận tự động hóa: OEM
014200 KANGLIM
2000.00-1.96%-40.00Bán167.707K108.521B-440.53Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
014280 KUMKANG KIND
3735.000.40%15.00Bán35.477K84.626B71.7552.40110.00Sản phẩm Xây dựng
014620 SKB
10200.00-0.49%-50.00Mua57.338K291.853B250.1441.78344.00Chế tạo Kim loại
014940 OPCO
790.00-1.86%-15.00Sức bán mạnh112.964K36.392B-0.61Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
015020 E-STARCO
743.000.68%5.00Mua151.744K29.285B4.25177.3545.00Sản xuất hỗn hợp
015230 DAECHANG FORGING
28900.00-0.34%-100.00Mua76079.653B5.195562.35129.00Máy móc Công nghiệp
015590 CURO
1215.003.40%40.00Mua2.837M182.129B85.3114.42244.00Máy móc Công nghiệp
015750 SW HITECH
3545.00-2.21%-80.00Sức bán mạnh141.192K295.169B7.10519.55Bộ phận tự động hóa: OEM
015860 ILJIN HOLDINGS
5110.000.00%0.00Mua246.961K240.045B25.86201.879.00Sản phẩm Điện
016740 DUAL
3485.003.41%115.00Sức mua mạnh1.063M91.661B8.64400.29564.00Bộ phận tự động hóa: OEM
016800 FURSYS
28850.000.17%50.00Sức bán mạnh567271.584B6.034776.01221.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
017040 KWANG MYUNG ELEC
2225.00-0.67%-15.00Bán93.755K97.510B31.1072.34192.00Sản phẩm Điện
017370 WOOSHIN SYSTEMS
4855.00-0.31%-15.00Bán9.241K81.089B63.5876.59287.00Máy móc Công nghiệp
017510 SEMYUNGELEC
4825.00-0.82%-40.00Bán34.082K75.239B23.57209.37Sản phẩm Điện
017550 SOOSAN HVY IND
2170.00-1.36%-30.00Mua795.306K114.977B14.31156.18200.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
017800 HYUNDAI ELEV
69800.000.29%200.00Mua208.224K1922.990B36.831919.802317.00Sản phẩm Xây dựng
018000 UNISON
1005.00-0.99%-10.00Bán458.227K97.345B-159.46200.00Sản phẩm Điện
018310 SAMMOK S-FORM
8290.00-1.66%-140.00Bán3.814K104.140B7.641106.34288.00Sản phẩm Xây dựng
018500 DONGWON METAL
911.000.44%4.00Sức mua mạnh108.909K42.211B-85.28654.00Bộ phận tự động hóa: OEM
018880 HANON SYSTEMS
11000.00-0.90%-100.00Bán187.900K5925.180B20.22549.052330.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019180 THN
3860.00-2.28%-90.00Mua118.174K72.540B3.151279.91438.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019210 YG-1
7270.00-0.82%-60.00Bán52.399K228.998B16.72447.97Chế tạo Kim loại
019540 ILJITECH
3175.00-2.31%-75.00Bán34.317K44.272B-771.99428.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019770 SEOYON TOPMETAL
2815.00-0.53%-15.00Mua72.403K33.610B-801.04Bộ phận tự động hóa: OEM
019990 ENERTORK
3470.00-1.84%-65.00Bán6.552K34.384B149.4923.9898.00Máy móc Công nghiệp
020400 DAEDONGMETAL
10950.001.39%150.00Mua4.254K27.326B13.90770.04115.00Bộ phận tự động hóa: OEM
020760 ILJIN DISPLAY
4410.00-2.65%-120.00Mua245.024K125.437B-876.93494.00Sản xuất hỗn hợp
021050 SEOWON
3410.00-5.28%-190.00Mua6.211M171.708B26.88138.02144.00Chế tạo Kim loại
022220 JEONGSAN AIKANG
2160.000.00%0.00Mua218.211K111.876B8.85243.93126.00Sản xuất hỗn hợp
023160 TKCORP.
10700.000.00%0.00Mua46.826K280.660B23.40463.74Chế tạo Kim loại
023800 INZI
5010.00-0.40%-20.00Theo dõi25.162K73.614B226.3222.40Bộ phận tự động hóa: OEM
023810 INFAC
3740.00-0.40%-15.00Sức bán mạnh1.770K37.700B23.63159.56359.00Bộ phận tự động hóa: OEM
023890 HANKOOK ATLASBX
50900.000.00%0.00Bán293193.618B3.2215823.57Bộ phận tự động hóa: OEM
023960 SC ENGINEERING
1410.00-0.70%-10.00Bán23.822K35.899B2.10683.24Máy móc Công nghiệp
024090 DCM
11900.000.42%50.00Bán3.045K109.549B6.211898.91140.00Chế tạo Kim loại
024120 KBA
6090.00-0.16%-10.00Bán4.460K69.920B4.721286.95257.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024740 HANILFORGING
1660.000.00%0.00Bán2.012M50.346B20.3583.77Bộ phận tự động hóa: OEM
024800 YOOSUNG T&S
2810.000.18%5.00Sức bán mạnh267.803K67.384B3.21890.28547.00Tập đoàn Công nghiệp
024810 E.T.I
208.00-1.42%-3.00Sức bán mạnh2.395M151.562B-6.16165.00Sản phẩm Điện
024840 KBI METAL
1660.00-1.48%-25.00Bán83.929K56.553B30.5056.40325.00Máy móc Công nghiệp
024880 KPF
4535.00-0.33%-15.00Bán17.465K74.936B5.36857.05494.00Chế tạo Kim loại
024900 DUCKYANG IND
1255.00-0.40%-5.00Mua99.422K41.582B-105.44750.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024910 KYUNGCHANG
1230.001.23%15.00Bán29.545K44.302B-704.61Bộ phận tự động hóa: OEM
025530 SJMH
3230.00-0.62%-20.00Mua3.858K44.179B9.98326.605.00Bộ phận tự động hóa: OEM
025540 KOR ELEC TERM
39250.000.38%150.00Bán10.501K412.955B11.393481.161242.00Sản phẩm Điện
025890 HANKOOK STEEL
1800.000.00%0.00Bán16.592K20.506B-592.9544.00Chế tạo Kim loại
025900 DONGWHA ENTERPRISE
17650.00-2.22%-400.00Mua20.731K307.550B24.41719.08702.00Sản phẩm Xây dựng
026890 DPC
5220.00-2.25%-120.00Bán803.367K208.092B24.16231.4248.00Sản phẩm Điện
029460 KC
18100.000.56%100.00Mua72.711K228.344B5.713212.03Máy móc Công nghiệp
029530 SINDOH
36050.00-0.55%-200.00Bán1.207K345.110B13.522595.39Thiết bị / Vật tư văn phòng
031510 AUSTEM
2040.00-1.21%-25.00Bán64.184K52.412B62.1633.94448.00Bộ phận tự động hóa: OEM
033100 CHERYONGELEC
6220.000.00%0.00Bán89.240K103.278B25.40253.16119.00Sản phẩm Điện
033250 CHASYS
3800.00-8.43%-350.00Mua7.870M108.360B-65.48Bộ phận tự động hóa: OEM
033530 SEJONG
4840.00-3.39%-170.00Mua211.538K114.261B5.37980.97844.00Bộ phận tự động hóa: OEM
033540 PARATECH
4595.00-0.11%-5.00Bán69.153K75.550B-1683.67222.00Sản xuất hỗn hợp
033600 LUXL
277.00-5.14%-15.00Bán3.703M11.888B-428.4441.00Bộ phận tự động hóa: OEM
034020 DHICO
5540.00-0.54%-30.00Bán382.327K1144.100B-3968.377294.00Sản phẩm Điện
036200 UNISEM
6430.00-1.38%-90.00Mua533.171K192.969B16.20404.91Máy móc Công nghiệp
036530 S&T HOLDINGS
14550.00-1.02%-150.00Sức bán mạnh2.315K228.853B3.624175.63Máy móc Công nghiệp
036560 YPPC
8840.000.45%40.00Mua30.184K139.072B9.30949.14209.00Máy móc Công nghiệp
036890 JINSUNG
6710.00-1.32%-90.00Sức bán mạnh43.203K138.153B5.211327.91227.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
037400 WOOREE LIGHTING
1390.000.72%10.00Mua131.861K32.590B-158.4865.00Sản phẩm Điện
038010 JEIL TECHNOS
4105.00-0.73%-30.00Bán8.138K34.607B8.31499.84185.00Chế tạo Kim loại
038110 ECOPLASTIC
1580.000.64%10.00Mua38.073K39.904B15.59102.34613.00Bộ phận tự động hóa: OEM
039020 EAGON HOLDINGS
2580.00-0.77%-20.00Bán13.143K56.206B4.42586.7655.00Sản phẩm Xây dựng
039610 HS VALVE
6000.000.50%30.00Bán52.957K64.336B20.80297.13216.00Máy móc Công nghiệp
039840 DIO
37950.00-1.43%-550.00Sức bán mạnh50.279K579.444B34.991107.51Máy móc Công nghiệp
041140 NEXON GT
6860.00-1.72%-120.00Bán106.122K246.392B-735.57195.00Máy móc Công nghiệp
041440 EVERDIGM
4370.00-0.68%-30.00Bán4.240K78.949B12.62350.76401.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
041650 SANGSIN BRAKE
3410.00-2.99%-105.00Sức bán mạnh111.334K68.439B16.34216.33675.00Bộ phận tự động hóa: OEM
041930 DONGAHWASUNG
5000.00-0.99%-50.00Mua56.685K73.989B8.38602.81Bộ phận tự động hóa: OEM
042370 VITZRO TECH
6670.00-2.77%-190.00Mua79.872K150.218B6.401049.91Sản phẩm Điện
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
26100.00-1.14%-300.00Sức bán mạnh63.937K2851.250B12.292164.969938.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
042670 DSINFRA
5270.000.19%10.00Bán463.234K1094.920B5.071037.692706.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất