Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

359
Cổ phiếu
83444.553B
Giá trị vốn hóa thị trường
411.357K
Khối lượng
−0.67%
Thay đổi
−20.81%
Hiệu suất Tháng
−23.25%
Hiệu suất Năm
−29.08%
Hiệu suất YTD
           
000300 DAYOU PLUS
610.00-0.97%-6.00Bán455.977K65.680B15.3040.25118.00Bộ phận tự động hóa: OEM
000430 DAEWONKANGUP
2615.00-6.27%-175.00Bán20.478K172.980B10.79258.48Bộ phận tự động hóa: OEM
000480 CHOSUN REFRCTR
70400.00-0.71%-500.00Bán1.186K230.425B9.467493.24Sản xuất hỗn hợp
000490 DAEDONG
3960.00-2.82%-115.00Bán221.841K84.467B27.16150.05Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
000500 GAON CABLE CO
13900.00-1.77%-250.00Bán4.693K55.624B10.171391.33Sản phẩm Điện
000850 HMT
28350.00-2.74%-800.00Bán6.515K64.130B8.603388.20Máy móc Công nghiệp
000970 KOR CASTIRON PIPE
7000.000.14%10.00Bán47.054K150.362B14.94467.81191.00Chế tạo Kim loại
001080 MANHO ROPE & WIRE
11000.00-1.35%-150.00Bán10.044K34.564B32.75340.47Chế tạo Kim loại
001210 KUMHO ELEC
2310.00-3.14%-75.00Bán88.470K22.421B-3482.04Sản phẩm Điện
001440 TAIHAN ELEC WIRE
501.00-0.79%-4.00Bán980.763K427.678B-14.18Chế tạo Kim loại
001560 CHEIL GRINDING WHEE
5540.0010.58%530.00Mua51.547K37.575B859.05Máy móc Công nghiệp
001620 DONGKOOK IND
538.000.56%3.00Bán184.881K35.333B-29.76Bộ phận tự động hóa: OEM
001770 SHINHWA SILUP
16200.001.25%200.00Bán22.261K19.438B32.00500.0277.00Sản phẩm Điện
001940 KISCO HOLDINGS
9480.00-2.47%-240.00Bán3.440K148.675B3.342909.33Chế tạo Kim loại
002230 PSTEC
2675.00-1.29%-35.00Bán58.195K52.494B18.84143.88Bộ phận tự động hóa: OEM
002240 KIS WIRE
13600.00-0.73%-100.00Bán26.057K273.923B27.44499.19Chế tạo Kim loại
002690 DONG IL STEEL MFG
1450.00-1.02%-15.00Bán156.772K21.975B19.6874.46Chế tạo Kim loại
002710 TCC STEEL
1420.00-0.70%-10.00Bán73.428K31.451B6.23229.57Chế tạo Kim loại
002880 DAYOU A-TECH
670.00-1.76%-12.00Bán356.918K74.471B127.06Bộ phận tự động hóa: OEM
002900 TONGYANGMOOLSAN
869.00-2.80%-25.00Bán3.482M110.051B12.9968.82Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
002920 YOOSUNG ENT
2205.00-0.23%-5.00Bán65.494K56.681B3.26678.03Bộ phận tự động hóa: OEM
003570 S&T DYNAMICS
5540.000.36%20.00Theo dõi18.998K147.679B8.87622.18Bộ phận tự động hóa: OEM
004100 TAEYANG MTL
920.000.11%1.00Bán697.373K33.474B-607.71Bộ phận tự động hóa: OEM
004380 SAMICK THK
9140.00-2.77%-260.00Bán36.128K194.580B59.59157.75Máy móc Công nghiệp
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
37950.000.26%100.00Bán17069.505B8.334546.54Sản xuất hỗn hợp
004490 SGBC
25700.00-1.15%-300.00Bán73.152K357.354B4.565700.92Sản phẩm Điện
004840 DRB HOLDING
3500.003.24%110.00Bán40.008K65.280B7.36460.62Máy móc Công nghiệp
005030 PUSAN CAST IRON
317.00-3.65%-12.00Bán1.006M13.949B-493.60Bộ phận tự động hóa: OEM
005360 MONAMI
2655.00-1.12%-30.00Bán3.189M50.739B-93.00749.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
005710 DAEWONSANUP
3910.00-1.01%-40.00Bán47.603K79.148B2.031950.23Bộ phận tự động hóa: OEM
005750 DAELIM B&CO
2870.005.13%140.00Bán66.526K45.060B20.62132.37Sản phẩm Xây dựng
005810 POONGSAN HOLDINGS
24250.00-2.41%-600.00Bán11.097K161.325B6.723696.16Sản xuất hỗn hợp
005850 SL CORP.
12900.00-2.27%-300.00Bán117.502K613.121B6.961897.84Bộ phận tự động hóa: OEM
006050 KUKYOUNGG&M
2900.00-8.52%-270.00Sức mua mạnh7.268M107.448B31.70Tập đoàn Công nghiệp
006340 DAWON CBL
793.00-1.12%-9.00Bán815.488K56.724B-11.56Sản phẩm Điện
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
5500.000.18%10.00Bán12.767K44.024B9.26593.04Bộ phận tự động hóa: OEM
006910 BOSUNG POWER
1470.00-1.67%-25.00Bán1.043M68.580B81.0918.44137.00Sản phẩm Điện
007340 DTR AUTOMOTIVE
25200.000.00%0.00Bán9.669K219.930B3.347539.31Bộ phận tự động hóa: OEM
007530 YOUNGSIN
1285.00-3.02%-40.00Bán89.712K16.805B501.90Chế tạo Kim loại
007610 SEONDO ELEC
2175.00-1.81%-40.00Bán277.455K39.580B-119.89Sản phẩm Điện
007820 SMC
7210.00-3.87%-290.00Bán173.797K150.254B31.14240.85Máy móc Công nghiệp
008350 NAMSUN ALUM
4945.000.00%0.00Mua35.121M546.358B70.4370.21Sản phẩm Xây dựng
008470 BOOSTER
3900.003.86%145.00Bán72.386K31.560B555.30Sản phẩm Xây dựng
008830 DAEDONGGEAR
2120.000.95%20.00Bán7.077K18.874B-62.03Bộ phận tự động hóa: OEM
008970 DONGYANG STL PIPE
838.00-2.33%-20.00Bán1.869M101.991B57.3214.97Chế tạo Kim loại
009160 SIMPAC
2180.00-0.46%-10.00Bán136.454K132.590B13.98156.71Máy móc Công nghiệp
009310 CHARM ENGINEERING
1130.003.67%40.00Bán500.515K58.191B-390.61Máy móc Công nghiệp
009440 KC GREEN HOLDINGS
3245.00-2.99%-100.00Bán538.429K74.008B9.06369.29Máy móc Công nghiệp
009540 KSOE
76400.00-2.80%-2200.00Bán312.500K5558.170B36.002183.11Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
009680 MOTONIC
6400.00-3.32%-220.00Bán43.100K145.669B12.87514.41Bộ phận tự động hóa: OEM
009810 NK MULSAN
560.00-3.45%-20.00Bán1.971M48.476B-40.18Sản xuất hỗn hợp
010100 KOR FLANGE
1305.000.77%10.00Bán584.991K39.433B3.47372.80Bộ phận tự động hóa: OEM
010120 LSINDUSTRIALSYSTEMS
34650.000.43%150.00Bán153.512K1011.710B9.743541.99Sản phẩm Điện
010140 SAMSUNG HVY IND
3830.00-1.79%-70.00Bán9.539M2356.190B-2169.73Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010170 TAIHANFIBEROPTICS
2170.006.90%140.00Bán5.854M149.695B-158.67Sản phẩm Điện
010240 HEUNGKUK
2720.00-3.37%-95.00Bán256.269K34.688B4.96568.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010580 JICO
306.0029.66%70.00Bán9.528M19.753B-133.85Bộ phận tự động hóa: OEM
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
26550.00-2.03%-550.00Bán257.402K1079.300B20.301335.16Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010660 HWACHEON
1985.00-3.17%-65.00Bán735.910K42.169B-298.21Máy móc Công nghiệp
010690 HWASHIN
1750.000.00%0.00Bán229.526K57.618B8.68201.70Bộ phận tự động hóa: OEM
010770 PHHC
2380.00-0.83%-20.00Bán77.835K33.244B-3145.5899.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011210 HYUNDAI WIA
26250.00-2.05%-550.00Bán293.732K711.855B12.892078.44Bộ phận tự động hóa: OEM
011320 UNICK
4185.00-0.24%-10.00Bán458.549K79.763B19.14219.22Bộ phận tự động hóa: OEM
011700 HANSHIN MACH
1190.000.00%0.00Bán523.386K37.825B23.4250.82Máy móc Công nghiệp
011810 STX
4980.0010.30%465.00Bán369.010K89.013B-1664.22Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
011930 SHINSUNG E&G
852.00-5.23%-47.00Mua1.259M131.657B61.3414.66Máy móc Công nghiệp
012200 KEYANG ELEC MACH
2180.000.23%5.00Bán439.750K73.950B572.443.80Máy móc Công nghiệp
012280 YEONGHWA MTL
1055.001.44%15.00Bán499.480K44.673B169.146.15Bộ phận tự động hóa: OEM
012330 HYUNDAI MOBIS
166500.00-1.77%-3000.00Bán362.016K15794.900B6.9924233.30Máy móc Công nghiệp
012340 NUINTEK
1955.00-2.01%-40.00Mua1.064M59.939B-39.39Sản phẩm Điện
012510 DOUZONE BIZON
80000.00-1.23%-1000.00Bán139.095K2353.260B48.091684.27Chế tạo Kim loại
012800 DAECHANG
944.00-0.11%-1.00Bán2.087M72.677B14.3765.77Chế tạo Kim loại
012860 MOBASE ELECTRONICS
1185.009.22%100.00Theo dõi12.631M56.204B-240.72Bộ phận tự động hóa: OEM
013030 HY-LOKCO
10450.000.97%100.00Bán81.677K140.897B10.93946.86Máy móc Công nghiệp
013520 HS R&A
1445.00-1.70%-25.00Bán58.455K90.054B3.91376.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013570 DY
3675.005.45%190.00Bán253.112K88.454B5.39646.48Máy móc Công nghiệp
013720 CHEONGBOIND
1950.002.09%40.00Bán50.712K15.423B49.4138.66Bộ phận tự động hóa: OEM
013810 SPECO
2355.00-0.63%-15.00Bán380.160K34.730B631.64Máy móc Công nghiệp
013870 GMB KOREA
3270.003.48%110.00Bán252.639K60.269B22.03143.42Bộ phận tự động hóa: OEM
014200 KANGLIM
1660.002.15%35.00Mua1.291M85.813B-120.91Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
014620 SKB
5140.000.59%30.00Bán387.848K142.715B23.14220.83Chế tạo Kim loại
014940 OPCO
564.00-2.25%-13.00Bán313.784K26.281B72.93Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
015230 DAECHANG FORGING
19150.00-0.26%-50.00Bán29.800K52.238B3.745127.70Máy móc Công nghiệp
015590 CURO
799.00-3.73%-31.00Bán3.311M131.654B37.7530.99Máy móc Công nghiệp
015750 SW HITECH
2470.00-1.59%-40.00Bán459.462K200.779B5.14491.52Bộ phận tự động hóa: OEM
015860 ILJIN HOLDINGS
2680.00-3.07%-85.00Bán297.404K127.150B10.09274.02Sản phẩm Điện
016740 DUAL
2215.000.00%0.00Bán393.571K58.679B5.95373.67Bộ phận tự động hóa: OEM
016800 FURSYS
27550.000.18%50.00Mua659259.325B7.643600.91Thiết bị / Vật tư văn phòng
017040 KWANG MYUNG ELEC
1435.00-4.01%-60.00Bán938.061K64.790B10.47142.82Sản phẩm Điện
017370 WOOSHIN SYSTEMS
3540.00-3.01%-110.00Bán26.453K60.317B10.50347.48Máy móc Công nghiệp
017550 SOOSAN HVY IND
1240.003.33%40.00Bán3.151M61.733B424.732.83Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
017800 HYUNDAI ELEV
54200.00-5.08%-2900.00Mua477.451K1553.080B31.991784.84Sản phẩm Xây dựng
018000 UNISON
760.001.60%12.00Bán1.062M70.013B-43.68Sản phẩm Điện
018500 DONGWON METAL
490.00-1.01%-5.00Bán325.497K23.139B-18.22654.00Bộ phận tự động hóa: OEM
018880 HANON SYSTEMS
8510.00-4.06%-360.00Sức bán mạnh1.578M4734.810B14.87596.73Bộ phận tự động hóa: OEM
019180 THN
2325.00-1.69%-40.00Bán338.693K42.570B1044.29Bộ phận tự động hóa: OEM
019210 YG-1
3830.00-2.42%-95.00Bán231.134K120.002B78.6155.45Chế tạo Kim loại
019540 ILJITECH
2030.001.75%35.00Bán220.441K26.365B-771.99428.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019770 SEOYON TOPMETAL
1780.00-2.47%-45.00Bán146.560K21.261B-329.63Bộ phận tự động hóa: OEM
019990 ENERTORK
2545.00-2.30%-60.00Bán109.686K24.985B18.98Máy móc Công nghiệp
020400 DAEDONGMETAL
6970.000.14%10.00Bán13.401K18.150B349.6919.90Bộ phận tự động hóa: OEM
021050 SEOWON
3050.00-4.69%-150.00Mua6.827M148.104B47.8666.85Chế tạo Kim loại
022220 JEONGSAN AIKANG
1405.000.00%0.00Bán509.786K72.771B222.47Sản xuất hỗn hợp
023160 TKCORP.
6440.00-1.23%-80.00Bán151.624K168.654B15.60417.95Chế tạo Kim loại
023800 INZI
3100.00-4.02%-130.00Bán81.382K46.898B-569.54Bộ phận tự động hóa: OEM
023810 INFAC
3000.000.00%0.00Bán77.076K30.000B-616.91Bộ phận tự động hóa: OEM
023890 HANKOOK ATLASBX
41850.00-0.48%-200.00Bán540159.954B3.0113965.68Bộ phận tự động hóa: OEM
023960 SC ENGINEERING
1020.000.99%10.00Bán32.957K25.267B-25.04Máy móc Công nghiệp
024090 DCM
10000.00-3.38%-350.00Bán38.098K96.088B4.602251.10Chế tạo Kim loại
024120 KBA
4545.001.79%80.00Bán13.495K51.347B3.471286.95257.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024740 HANILFORGING
1095.000.92%10.00Bán983.605K32.039B108.63Bộ phận tự động hóa: OEM
024810 E.T.I
146.00-2.01%-3.00Bán17.314M107.027B1234.470.12Sản phẩm Điện
024840 KBI METAL
989.002.81%27.00Bán551.437K31.630B4.94194.82Sản phẩm Điện
024880 KPF
2790.001.09%30.00Bán103.610K45.059B3.25857.05494.00Chế tạo Kim loại
024900 DUCKYANG IND
737.00-2.25%-17.00Bán295.356K24.399B-424.58Bộ phận tự động hóa: OEM
024910 KYUNGCHANG
710.001.14%8.00Bán79.616K24.980B-704.61Bộ phận tự động hóa: OEM
025440 DAESUNGELTEC
711.00-0.97%-7.00Bán5.986M71.557B-45.02582.00Tập đoàn Công nghiệp
025530 SJMH
2325.00-0.64%-15.00Bán11.977K31.712B6.44363.07Bộ phận tự động hóa: OEM
025540 KOR ELEC TERM
25050.002.87%700.00Bán71.324K253.605B7.953061.59Sản phẩm Điện
025560 MIRAE
108.00-4.42%-5.00Mua23.795M95.192B-19.76Máy móc Công nghiệp
025890 HANKOOK STEEL
1200.002.13%25.00Bán11.188K13.095B-592.9544.00Chế tạo Kim loại
025900 DONGWHA ENTERPRISE
12750.00-2.67%-350.00Bán56.673K229.568B8.291580.73Sản phẩm Xây dựng
026890 DPC
6530.008.29%500.00Mua56.044M224.471B21.04286.61Sản phẩm Điện
028300 HLB
91100.001.22%1100.00Mua3.927M3882.500B-1166.29Sản phẩm Điện
029460 KC
12500.00-1.57%-200.00Bán29.324K158.036B3.134054.24Máy móc Công nghiệp
029530 SINDOH
22250.00-0.22%-50.00Bán26.236K219.258B15.131473.42Thiết bị / Vật tư văn phòng
031510 AUSTEM
1245.00-1.19%-15.00Bán304.672K31.298B-563.79Bộ phận tự động hóa: OEM
032860 GLOSFER LABS
209.003.98%8.00Bán8.650M14.785B-50.79Máy móc Công nghiệp
033100 CHERYONGELEC
4530.00-3.21%-150.00Bán292.118K75.169B276.15Sản phẩm Điện
033250 CHASYS
1900.001.06%20.00Bán2.158M45.120B-100.27Bộ phận tự động hóa: OEM
033530 SEJONG
2980.000.34%10.00Bán170.910K64.394B16.57254.89Bộ phận tự động hóa: OEM
033540 PARATECH
5850.006.36%350.00Mua656.620K90.529B-1683.67222.00Sản xuất hỗn hợp
034020 DHICO
3585.004.98%170.00Bán11.072M864.448B-2479.34Máy móc Công nghiệp
036200 UNISEM
4305.00-3.69%-165.00Bán574.455K131.490B5.97748.63Máy móc Công nghiệp
036530 S&T HOLDINGS
12450.00-4.23%-550.00Bán16.673K197.026B3.204066.09Máy móc Công nghiệp
036560 YPPC
5770.00-1.70%-100.00Bán58.775K92.453B7.35798.67Máy móc Công nghiệp
036890 JINSUNG
4775.008.15%360.00Bán783.741K88.142B4.011102.28Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
037400 WOOREE LIGHTING
802.00-1.96%-16.00Bán261.900K18.774B167.16Sản phẩm Điện
038010 JEIL TECHNOS
2850.002.52%70.00Bán48.054K23.154B565.57Chế tạo Kim loại
038110 ECOPLASTIC
1050.00-1.41%-15.00Bán155.707K26.644B11.2095.12Bộ phận tự động hóa: OEM
039020 EAGON HOLDINGS
1620.00-0.92%-15.00Bán78.142K35.413B8.77186.38Sản phẩm Xây dựng
039610 HS VALVE
4185.00-2.56%-110.00Bán446.938K44.713B15.22282.16Máy móc Công nghiệp
039840 DIO
24450.00-3.55%-900.00Bán167.490K379.068B17.051486.95Máy móc Công nghiệp
041440 EVERDIGM
2975.00-1.00%-30.00Bán53.636K53.614B46.2165.02Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
041650 SANGSIN BRAKE
2465.002.71%65.00Bán217.566K46.465B11.45209.57Bộ phận tự động hóa: OEM
041930 DONGAHWASUNG
3450.000.44%15.00Bán250.952K50.327B792.09Bộ phận tự động hóa: OEM
042040 KPM TECH
696.00-3.06%-22.00Bán1.837M71.356B-86.1255.00Tập đoàn Công nghiệp
042370 VITZRO TECH
4480.00-0.33%-15.00Bán133.881K100.481B4.281049.91Sản phẩm Điện
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
13200.00-1.86%-250.00Bán535.198K1441.700B-655.41Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
042670 DSINFRA
3570.0013.51%425.00Mua15.531M654.665B2.741152.54Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất