Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

361
Cổ phiếu
116069.157B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.721M
Khối lượng
+1.08%
Thay đổi
+11.90%
Hiệu suất Tháng
+40.05%
Hiệu suất Năm
+13.63%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000300 DAYOU PLUS
614.00-1.60%-10.00Sức bán mạnh496.757K71.845BBộ phận tự động hóa: OEM
000430 DAEWONKANGUP
3335.00-2.91%-100.00Mua36.136K211.730B24.18141.21879.00Bộ phận tự động hóa: OEM
000480 CHOSUN REFRCTR
73100.00-0.41%-300.00Bán511236.284B14.575023.05633.00Sản xuất hỗn hợp
000490 DAEDONG
7210.000.70%50.00Mua146.183K151.730B30.01243.91930.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
000500 GAON CABLE CO
16950.001.50%250.00Mua3.677K65.649B11.661431.77430.00Sản phẩm Điện
000850 HMT
32700.000.00%0.00Mua6.027K69.960B9.803244.91336.00Máy móc Công nghiệp
000970 KOR CASTIRON PIPE
9250.00-1.60%-150.00Bán69.339K203.924B16.08584.57176.00Chế tạo Kim loại
001080 MANHO ROPE & WIRE
18200.00-2.67%-500.00Mua10.107K51.083B25.37662.07Chế tạo Kim loại
001210 KUMHO ELEC
3320.00-0.90%-30.00Sức bán mạnh7.533K37.238B-3868.56143.00Sản phẩm Điện
001440 TAIHAN ELEC WIRE
737.00-3.15%-24.00Bán1.478M613.993B-23.30863.00Chế tạo Kim loại
001560 CHEIL GRINDING WHEE
6650.000.00%0.00Mua2.779K48.825B8.54778.9873.00Máy móc Công nghiệp
001620 DONGKOOK IND
594.00-1.16%-7.00Mua128.370K38.701B-117.79363.00Bộ phận tự động hóa: OEM
001770 SHINHWA SILUP
19700.00-1.75%-350.00Bán87024.115BSản phẩm Điện
001940 KISCO HOLDINGS
11100.00-0.89%-100.00Bán643171.312B4.062756.9117.00Chế tạo Kim loại
002230 PSTEC
3865.00-0.26%-10.00Bán9.512K69.052B-118.34132.00Bộ phận tự động hóa: OEM
002240 KIS WIRE
15850.00-1.86%-300.00Bán30.058K313.912B55.91280.83857.00Chế tạo Kim loại
002690 DONG IL STEEL MFG
1890.00-1.31%-25.00Bán51.371K28.696B40.1247.73125.00Chế tạo Kim loại
002710 TCC STEEL
2310.00-4.35%-105.00Mua176.669K53.335B-1.58275.00Chế tạo Kim loại
002880 DAYOU A-TECH
665.000.00%0.00Bán13.523K72.397B47.0714.09327.00Bộ phận tự động hóa: OEM
002900 TONGYANGMOOLSAN
1150.00-2.13%-25.00Mua1.038M147.104B25.4246.22660.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
002920 YOOSUNG ENT
2535.00-1.55%-40.00Mua6.481K65.145B4.78531.29635.00Bộ phận tự động hóa: OEM
003570 S&T DYNAMICS
5040.00-1.18%-60.00Bán53.862K132.788B539.91772.00Bộ phận tự động hóa: OEM
004100 TAEYANG MTL
1070.00-3.60%-40.00Bán124.196K39.338B-661.38606.00Bộ phận tự động hóa: OEM
004380 SAMICK THK
9980.00-1.67%-170.00Bán35.310K209.070B72.21139.86602.00Máy móc Công nghiệp
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
41600.001.71%700.00Bán26676.352B8.734782.17220.00Sản xuất hỗn hợp
004490 SGBC
30600.00-1.61%-500.00Mua19.946K423.201B5.965218.411074.00Sản phẩm Điện
004840 DRB HOLDING
6630.00-1.04%-70.00Bán21.028K131.523B14.49471.41344.00Máy móc Công nghiệp
005030 PUSAN CAST IRON
447.001.59%7.00Mua11.533M14.373B-558.31289.00Bộ phận tự động hóa: OEM
005360 MONAMI
8050.00-3.71%-310.00Mua1.112M156.470B-155.54749.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
005710 DAEWONSANUP
5230.00-1.69%-90.00Mua9.696K106.800B4.481190.33549.00Bộ phận tự động hóa: OEM
005750 DAELIM B&CO
5000.00-2.72%-140.00Bán8.167K84.427B-31.34824.00Sản phẩm Xây dựng
005810 POONGSAN HOLDINGS
27100.00-1.63%-450.00Mua3.047K178.204B9.972753.30341.00Sản xuất hỗn hợp
005850 SL CORP.
12300.00-2.77%-350.00Mua108.372K575.098B6.651901.27Bộ phận tự động hóa: OEM
006050 KUKYOUNGG&M
2345.00-1.47%-35.00Bán211.803K80.332B81.1729.32115.00Tập đoàn Công nghiệp
006340 DAWON CBL
1020.00-1.45%-15.00Bán186.447K72.143B-12.37157.00Sản phẩm Điện
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
6500.00-0.46%-30.00Mua2.352K52.043B16.07403.98212.00Bộ phận tự động hóa: OEM
006910 BOSUNG POWER
1865.00-1.84%-35.00Sức mua mạnh342.663K85.553B26.9370.56137.00Sản phẩm Điện
007340 DTR AUTOMOTIVE
24250.00-1.02%-250.00Bán1.910K210.282B3.097893.56223.00Bộ phận tự động hóa: OEM
007530 YOUNGSIN
2005.00-2.91%-60.00Mua69.843K26.000B5.20394.03274.00Chế tạo Kim loại
007610 SEONDO ELEC
2555.000.00%0.00Bán67.375K45.298B-287.83187.00Sản phẩm Điện
007820 SMC
7610.00-2.56%-200.00Sức bán mạnh192.300K156.264B25.32308.10315.00Máy móc Công nghiệp
008350 NAMSUN ALUM
5150.00-2.65%-140.00Bán1.630M561.273B35.23150.15Sản phẩm Xây dựng
008470 BOOSTER
4540.000.00%0.00Mua2.935K37.616B14.40312.52386.00Sản phẩm Xây dựng
008830 DAEDONGGEAR
2755.000.00%0.00Mua1.487K24.761B-63.83163.00Bộ phận tự động hóa: OEM
008970 DONGYANG STL PIPE
1015.00-1.46%-15.00Bán387.119K121.248B27.4137.21174.00Chế tạo Kim loại
009160 SIMPAC
2375.00-1.04%-25.00Bán9.354K140.512B16.71143.89491.00Máy móc Công nghiệp
009310 CHARM ENGINEERING
1345.00-0.37%-5.00Bán20.111K74.102B-277.26254.00Máy móc Công nghiệp
009440 KC GREEN HOLDINGS
4220.00-3.21%-140.00Mua54.973K96.907B12.03364.0916.00Máy móc Công nghiệp
009540 KSOE
90000.00-1.85%-1700.00Mua161.430K6166.310B22.184134.5414434.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
009680 MOTONIC
7520.00-1.05%-80.00Bán16.972K167.699B13.62563.13278.00Bộ phận tự động hóa: OEM
009810 NK MULSAN
520.00-4.59%-25.00Bán294.799K43.544B-13.8415.00Sản xuất hỗn hợp
010100 KOR FLANGE
2350.00-2.08%-50.00Bán138.665K74.147B4.26571.91486.00Bộ phận tự động hóa: OEM
010120 LS ELECTRIC
53800.00-2.18%-1200.00Mua36.752K1618.740B3336.433253.00Sản phẩm Điện
010140 SAMSUNG HVY IND
5540.00-2.64%-150.00Bán2.499M3292.620B-2378.4310008.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3880.00-1.65%-65.00Mua1.131M292.754B-152.78285.00Sản phẩm Điện
010240 HEUNGKUK
4665.003.55%160.00Mua400.814K54.569B6.68666.24101.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
32200.00-1.38%-450.00Mua93.065K1254.530B17.451871.113094.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010660 HWACHEON
3640.00-1.62%-60.00Mua210.859K73.359B-348.92328.00Máy móc Công nghiệp
010690 HWASHIN
2490.00-4.60%-120.00Mua145.735K88.732B-854.17892.00Bộ phận tự động hóa: OEM
010770 PHHC
3025.00-2.42%-75.00Bán11.409K43.017B-1473.6090.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011210 HYUNDAI WIA
47000.007.55%3300.00Mua1.278M1130.200B18.092415.813073.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011320 UNICK
7230.00-2.43%-180.00Bán235.757K142.795B33.06224.11638.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011700 HANSHIN MACH
1355.00-2.17%-30.00Mua113.608K42.373B22.3861.8992.00Máy móc Công nghiệp
011810 STX
5070.00-0.59%-30.00Sức bán mạnh5.264K101.335B-913.88116.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
011930 SHINSUNG E&G
1255.00-6.34%-85.00Bán2.757M214.637B69.8419.19532.00Máy móc Công nghiệp
012200 KEYANG ELEC MACH
3160.00-2.62%-85.00Mua222.535K109.990B1579.002.06749.00Máy móc Công nghiệp
012280 YEONGHWA MTL
2150.000.47%10.00Sức mua mạnh3.595M89.728B150.6913.90484.00Bộ phận tự động hóa: OEM
012330 HYUNDAI MOBIS
230000.00-3.77%-9000.00Mua246.815K22238.000B18539.65Máy móc Công nghiệp
012340 NUINTEK
1595.00-1.85%-30.00Bán119.185K50.168B-18.11142.00Sản phẩm Điện
012510 DOUZONE BIZON
101500.001.00%1000.00Bán40.492K2919.780B1615.841436.00Chế tạo Kim loại
012800 DAECHANG
1185.00-2.07%-25.00Bán743.327K92.289B17.2169.71396.00Chế tạo Kim loại
012860 MOBASE ELECTRONICS
1425.00-1.72%-25.00Bán501.856K73.039B-403.151202.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013030 HY-LOKCO
13400.00-2.55%-350.00Bán28.589K187.862B11.681177.50530.00Máy móc Công nghiệp
013520 HS R&A
1745.00-1.13%-20.00Mua65.750K107.820B6.06290.211002.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013570 DY
4270.00-1.27%-55.00Mua131.195K106.169B8.15530.69257.00Máy móc Công nghiệp
013720 CHEONGBOIND
4385.002.69%115.00Mua43.922K34.560B257.1016.65104.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013810 SPECO
5430.00-2.16%-120.00Bán158.565K78.839B7.71719.8965.00Máy móc Công nghiệp
013870 GMB KOREA
5000.00-3.47%-180.00Mua92.189K98.222B52.4498.79648.00Bộ phận tự động hóa: OEM
014200 KANGLIM
1720.00-3.37%-60.00Mua213.651K91.094B-27.41187.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
014620 SKB
7610.00-2.31%-180.00Mua129.447K209.743B22.87340.63343.00Chế tạo Kim loại
014940 OPCO
1750.0016.28%245.00Mua5.176M63.766B8.89157.48276.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
015230 DAECHANG FORGING
27750.00-1.25%-350.00Mua9.222K73.126B4.685885.97120.00Máy móc Công nghiệp
015590 CURO
603.00-1.95%-12.00Bán657.456K136.100B12.5256.84250.00Máy móc Công nghiệp
015750 SW HITECH
3115.00-1.74%-55.00Mua276.177K258.773B-40.711653.00Bộ phận tự động hóa: OEM
015860 ILJIN HOLDINGS
6200.001.97%120.00Mua1.863M247.402B13.24459.3718.00Sản phẩm Điện
016740 DUAL
3760.00-2.08%-80.00Mua366.360K101.175B13.84278.64561.00Bộ phận tự động hóa: OEM
016800 FURSYS
28500.00-0.18%-50.00Bán278269.128B8.463376.23208.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
017040 KWANG MYUNG ELEC
1845.00-1.34%-25.00Bán89.519K80.608B12.22152.18194.00Sản phẩm Điện
017370 WOOSHIN SYSTEMS
2870.00-2.38%-70.00Bán62.165K48.453B11.13264.66279.00Máy móc Công nghiệp
017550 SOOSAN HVY IND
1755.00-2.50%-45.00Sức mua mạnh412.792K88.483B54.2931.68142.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
017800 HYUNDAI ELEV
45800.00-1.61%-750.00Bán109.293K1702.690B67.41690.502700.00Sản phẩm Xây dựng
018000 UNISON
2140.002.15%45.00Mua5.405M226.664B-59.70207.00Sản phẩm Điện
018500 DONGWON METAL
740.000.82%6.00Mua270.080K32.441B2.18336.33Bộ phận tự động hóa: OEM
018880 HANON SYSTEMS
11550.005.96%650.00Mua1.329M5871.340B34.92312.372272.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019180 THN
2630.00-1.31%-35.00Bán73.250K47.970B-171.59502.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019210 YG-1
4635.00-2.42%-115.00Bán58.317K143.697B-225.291743.00Chế tạo Kim loại
019540 ILJITECH
3605.00-2.17%-80.00Bán160.523K49.690B-542.23380.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019770 SEOYON TOPMETAL
3845.0010.17%355.00Mua1.264M40.658B-105.60231.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019990 ENERTORK
3690.00-1.47%-55.00Mua34.849K36.171B115.6532.3894.00Máy móc Công nghiệp
020400 DAEDONGMETAL
8370.000.00%0.00Bán3.284K21.931B-178.08131.00Bộ phận tự động hóa: OEM
021050 SEOWON
3210.00-3.89%-130.00Bán630.800K152.269B34.3897.15141.00Chế tạo Kim loại
022220 JEONGSAN AIKANG
1900.00-0.78%-15.00Mua112.784K100.223B9.64198.65136.00Sản xuất hỗn hợp
023160 TKCORP.
7350.00-1.34%-100.00Bán83.501K190.900B21.21347.98377.00Chế tạo Kim loại
023800 INZI
5490.000.73%40.00Mua193.038K80.293B-453.32571.00Bộ phận tự động hóa: OEM
023810 INFAC
4730.00-0.42%-20.00Mua5.776K47.000B-400.54346.00Bộ phận tự động hóa: OEM
023890 HANKOOK ATLASBX
45300.00-0.88%-400.00Bán15.958K173.458B3.5512857.68974.00Bộ phận tự động hóa: OEM
023960 SC ENGINEERING
1150.00-1.29%-15.00Sức bán mạnh14.401K29.144B-41.21152.00Máy móc Công nghiệp
024090 DCM
10900.00-0.91%-100.00Bán986101.177B5.561977.58144.00Chế tạo Kim loại
024120 KBA
6400.00-2.14%-140.00Bán2.510K75.210B8.21796.49251.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024740 HANILFORGING
1835.00-2.65%-50.00Bán349.455K55.071B63.9629.47177.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024810 E.T.I
143.00-0.69%-1.00Bán1.396M101.999B-1.26162.00Sản phẩm Điện
024840 KBI METAL
1285.00-1.91%-25.00Mua74.408K42.250B6.30203.94320.00Sản phẩm Điện
024880 KPF
4140.00-0.36%-15.00Mua26.717K67.346B13.74300.54491.00Chế tạo Kim loại
024900 DUCKYANG IND
1590.00-2.75%-45.00Mua430.829K53.878B-474.63776.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024910 KYUNGCHANG
1065.001.43%15.00Mua39.860K36.102B-1935.971149.00Bộ phận tự động hóa: OEM
025440 DAESUNGELTEC
657.000.31%2.00Bán437.090K64.282B-93.01573.00Tập đoàn Công nghiệp
025530 SJMH
2600.000.00%0.00Mua64634.422B5.47464.465.00Bộ phận tự động hóa: OEM
025540 KOR ELEC TERM
44500.00-2.52%-1150.00Mua32.187K471.362B12.823559.83Sản phẩm Điện
025890 HANKOOK STEEL
1350.00-0.74%-10.00Sức bán mạnh9.814K15.547B-1224.0445.00Chế tạo Kim loại
025900 DONGWHA ENTERPRISE
48650.00-3.09%-1550.00Mua81.839K909.508B43.891143.65731.00Sản phẩm Xây dựng
026890 DPC
18050.001.98%350.00Mua1.476M701.705B42.61415.4048.00Sản phẩm Điện
028300 HLB
79400.00-2.10%-1700.00Sức bán mạnh312.976K4257.180B-1084.2472.00Sản phẩm Điện
029460 KC
22150.00-3.49%-800.00Bán55.563K286.677B5.474192.42119.00Máy móc Công nghiệp
029530 SINDOH
24200.00-1.22%-300.00Mua6.825K233.023B41.32573.56722.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
031510 AUSTEM
2260.00-1.09%-25.00Mua233.182K56.325B-584.48Bộ phận tự động hóa: OEM
032860 GLOSFER LABS
294.002.44%7.00Mua2.928M19.125B11.00Máy móc Công nghiệp
033100 CHERYONGELEC
5350.00-3.25%-180.00Sức bán mạnh65.762K88.340B14.89369.44123.00Sản phẩm Điện
033250 CHASYS
3125.002.46%75.00Mua1.742M73.080B-54.77Bộ phận tự động hóa: OEM
033530 SEJONG
6980.00-4.64%-340.00Sức mua mạnh538.986K169.306B24.16812.00Bộ phận tự động hóa: OEM
033540 PARATECH
5820.00-2.84%-170.00Bán42.024K96.784B-1458.89223.00Sản xuất hỗn hợp
034020 DHICO
8880.00-1.88%-170.00Mua1.877M2341.420B-3972.796721.00Máy móc Công nghiệp
036200 UNISEM
7170.00-2.18%-160.00Mua376.752K220.620B8.83829.71725.00Máy móc Công nghiệp
036530 S&T HOLDINGS
14950.00-2.61%-400.00Bán4.088K227.930B3544.0510.00Máy móc Công nghiệp
036560 YPPC
7290.00-2.80%-210.00Bán59.486K119.070B8.54884.80236.00Máy móc Công nghiệp
036890 JINSUNG
8040.00-3.94%-330.00Mua236.912K163.707B8.031041.77217.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
037400 WOOREE LIGHTING
1140.00-1.72%-20.00Mua64.539K26.508B32.3835.6760.00Sản phẩm Điện
038010 JEIL TECHNOS
5730.002.32%130.00Mua155.828K50.478B18.34306.20192.00Chế tạo Kim loại
038110 ECOPLASTIC
1425.00-2.40%-35.00Mua93.684K37.652B-157.95603.00Bộ phận tự động hóa: OEM
039020 EAGON HOLDINGS
2580.00-1.90%-50.00Bán30.313K56.964B69.9737.5948.00Sản phẩm Xây dựng
039610 HS VALVE
5380.00-2.54%-140.00Bán44.133K56.633B21.85249.02222.00Máy móc Công nghiệp
039840 DIO
27250.00-2.15%-600.00Mua40.698K408.905B19.861389.44471.00Máy móc Công nghiệp
041440 EVERDIGM
4300.00-2.82%-125.00Sức mua mạnh26.187K80.287B22.79194.18401.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
041650 SANGSIN BRAKE
2605.00-3.70%-100.00Mua54.444K52.273B-148.96657.00Bộ phận tự động hóa: OEM
041930 DONGAHWASUNG
8360.00-4.89%-430.00Mua538.321K133.621B34.98251.26378.00Bộ phận tự động hóa: OEM
042040 KPM TECH
1150.00-6.50%-80.00Mua4.067M140.190B-291.1570.00Tập đoàn Công nghiệp
042370 VITZRO TECH
9400.00-3.09%-300.00Mua249.980K213.033B12.53774.29952.00Sản phẩm Điện
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
24800.00-3.31%-850.00Mua319.990K2529.680B-213.339767.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
042670 DSINFRA
7620.00-1.80%-140.00Sức mua mạnh2.220M1643.420B657.852848.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
043200 PARU
2560.00-2.85%-75.00Mua622.340K103.820B-74.48Máy móc Công nghiệp
043340 ESSEN TECH
1135.00-2.58%-30.00Sức bán mạnh89.747K82.440B-14.96211.00Máy móc Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất