Sản xuất Chế tạo (Khu vực)

368
Cổ phiếu
155007.965B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.932M
Khối lượng
−2.46%
Thay đổi
−6.82%
Hiệu suất Tháng
+47.36%
Hiệu suất Năm
+5.90%
Hiệu suất YTD
Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí
           
000300 DAYOU PLUS
818.001.74%14.00Mua798.727K95.637B-32.30129.00Bộ phận tự động hóa: OEM
000430 DAEWONKANGUP
4180.004.89%195.00Bán6.078M247.070B-43.06Bộ phận tự động hóa: OEM
000480 CHOSUN REFRCTR
79400.000.38%300.00Mua1.172K253.120B6.1712819.81633.00Sản xuất hỗn hợp
000490 DAEDONG
8080.001.64%130.00Mua293.286K164.789B8.18971.50Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
000500 GAON CABLE CO
21200.001.68%350.00Bán14.607K81.962B2399.15Sản phẩm Điện
000850 HMT
31400.000.16%50.00Bán5.139K68.970B15.272052.62Máy móc Công nghiệp
000970 KOR CASTIRON PIPE
8620.001.77%150.00Mua89.961K182.198B18.29463.12176.00Chế tạo Kim loại
001080 MANHO ROPE & WIRE
18100.001.97%350.00Bán21.535K53.981B47.95370.17Chế tạo Kim loại
001210 KUMHO ELEC
2640.004.35%110.00Bán96.299K28.123B-2909.62143.00Sản phẩm Điện
001440 TAIHAN ELEC WIRE
1010.001.92%19.00Bán15.646M839.534B-18.36863.00Chế tạo Kim loại
001560 CHEIL GRINDING WHEE
7370.000.82%60.00Mua7.339K54.825B13.42544.7473.00Máy móc Công nghiệp
001620 DONGKOOK IND
874.001.75%15.00Mua184.472K56.730B-254.02363.00Bộ phận tự động hóa: OEM
001770 SHINHWA SILUP
23300.003.10%700.00Bán11.108K27.456B75.13300.8184.00Sản phẩm Điện
001940 KISCO HOLDINGS
14850.001.02%150.00Mua38.382K224.847B6.042432.85Chế tạo Kim loại
002230 PSTEC
5570.001.27%70.00Mua462.259K97.066B-186.27132.00Bộ phận tự động hóa: OEM
002240 KIS WIRE
17450.00-3.06%-550.00Sức mua mạnh1.692M413.884B-1087.87857.00Chế tạo Kim loại
002690 DONG IL STEEL MFG
2700.003.85%100.00Bán276.483K37.661B74.7534.78125.00Chế tạo Kim loại
002710 TCC STEEL
4770.001.60%75.00Bán162.898K108.895B305.7815.35275.00Chế tạo Kim loại
002880 DAYOU A-TECH
1075.000.94%10.00Mua566.132K116.293B7.75137.40327.00Bộ phận tự động hóa: OEM
002900 TONGYANGMOOLSAN
1630.003.82%60.00Sức mua mạnh12.984M208.822B36.8653.41Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
002920 YOOSUNG ENT
3080.002.16%65.00Bán98.385K77.327B13.33226.18635.00Bộ phận tự động hóa: OEM
003570 S&T DYNAMICS
7050.003.22%220.00Sức mua mạnh101.550K157.015B20.98325.48659.00Bộ phận tự động hóa: OEM
004100 TAEYANG MTL
1225.001.66%20.00Mua307.189K43.891B-169.87606.00Bộ phận tự động hóa: OEM
004380 SAMICK THK
12750.002.82%350.00Mua66.284K256.680B39.90310.80602.00Máy móc Công nghiệp
004450 SAMHWA CROWN & CLOS
37750.000.00%0.00Bán61268.830B665.54Sản xuất hỗn hợp
004490 SGBC
93300.000.86%800.00Bán209.040K1238.090B16.945461.991074.00Sản phẩm Điện
004840 DRB HOLDING
7000.001.74%120.00Bán26.285K132.486B322.23Máy móc Công nghiệp
005030 PUSAN CAST IRON
698.002.05%14.00Bán350.822K38.885B-615.53289.00Bộ phận tự động hóa: OEM
005360 MONAMI
5090.005.27%255.00Bán267.272K91.368B8.12Thiết bị / Vật tư văn phòng
005710 DAEWONSANUP
5780.001.40%80.00Bán23.706K114.214B20.35280.14549.00Bộ phận tự động hóa: OEM
005750 DAELIM B&CO
5550.002.21%120.00Bán41.622K88.665B-106.92Sản phẩm Xây dựng
005810 POONGSAN HOLDINGS
24800.003.55%850.00Mua98.488K233.222B1257.16Sản xuất hỗn hợp
005850 SL CORP.
23250.002.88%650.00Bán160.707K1040.850B1363.31Bộ phận tự động hóa: OEM
006050 KUKYOUNGG&M
2820.005.62%150.00Bán1.202M90.500B-29.22Tập đoàn Công nghiệp
006340 DAWON CBL
1535.006.60%95.00Mua1.712M106.039B34.63Sản phẩm Điện
006660 SAMSUNG CLIMATE CON
8260.001.35%110.00Mua20.518K65.355B475.09Bộ phận tự động hóa: OEM
006910 BOSUNG POWER
2120.003.41%70.00Mua556.232K94.040B77.8926.32137.00Sản phẩm Điện
007340 DTR AUTOMOTIVE
27900.002.20%600.00Mua35.984K235.275B4.615926.06223.00Bộ phận tự động hóa: OEM
007530 YOUNGSIN
3380.00-0.44%-15.00Bán71.867K43.059B-144.01Chế tạo Kim loại
007610 SEONDO ELEC
3505.002.49%85.00Mua967.839K61.112B182.12Sản phẩm Điện
007820 SMC
7900.001.02%80.00Bán169.872K156.665B46.54Máy móc Công nghiệp
008350 NAMSUN ALUM
4200.000.96%40.00Bán1.006M459.625B42.5197.86Sản phẩm Xây dựng
008470 BOOSTER
5770.000.00%0.00Mua60.532K46.632B650.44Sản phẩm Xây dựng
008830 DAEDONGGEAR
3625.00-0.82%-30.00Bán12.694K32.849B59.0361.92163.00Bộ phận tự động hóa: OEM
008970 DONGYANG STL PIPE
1300.001.96%25.00Mua3.914M151.560B21.4959.34Chế tạo Kim loại
009160 SIMPAC
3250.000.62%20.00Mua209.882K185.681B66.8648.31491.00Máy móc Công nghiệp
009310 CHARM ENGINEERING
1480.000.68%10.00Bán207.053K80.812B7.80188.49Máy móc Công nghiệp
009440 KC GREEN HOLDINGS
4600.00-2.34%-110.00Bán186.174K104.209B-310.6116.00Máy móc Công nghiệp
009540 KSOE
114000.004.59%5000.00Sức mua mạnh502.114K7707.890B-11781.27Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
009680 MOTONIC
13450.005.08%650.00Bán139.399K279.662B584.85Bộ phận tự động hóa: OEM
009810 NK MULSAN
584.002.64%15.00Mua758.544K45.196B4.46127.4415.00Sản xuất hỗn hợp
009900 MS IND
32000.001.59%500.00Bán646.811K1284.540BBộ phận tự động hóa: OEM
010100 KOR FLANGE
2900.002.47%70.00Bán172.644K86.175B11.50246.11486.00Bộ phận tự động hóa: OEM
010120 LS ELECTRIC
59900.001.35%800.00Bán126.797K1733.110B2888.87Sản phẩm Điện
010140 SAMSUNG HVY IND
6700.002.92%190.00Mua3.934M3933.020B-1972.54Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010170 TAIHANFIBEROPTICS
3545.000.42%15.00Sức bán mạnh957.910K260.308B-367.87Sản phẩm Điện
010240 HEUNGKUK
7400.002.21%160.00Mua163.305K84.930B8.35866.94101.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010620 HYUNDAI MIPO DOCK
53100.003.71%1900.00Sức mua mạnh493.221K2039.110B-305.04Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
010660 HWACHEON
2365.000.64%15.00Bán55.572K46.530B-359.81328.00Máy móc Công nghiệp
010690 HWASHIN
4730.005.11%230.00Theo dõi638.177K148.162B-1670.28Bộ phận tự động hóa: OEM
010770 PHHC
3630.001.26%45.00Bán34.988K49.671B-197.4290.00Bộ phận tự động hóa: OEM
011210 HYUNDAI WIA
79200.002.72%2100.00Theo dõi361.236K2047.910B32.962339.04Bộ phận tự động hóa: OEM
011320 UNICK
8460.000.95%80.00Bán178.316K161.907B-205.85Bộ phận tự động hóa: OEM
011700 HANSHIN MACH
1790.001.99%35.00Mua374.880K54.029B19.0692.0992.00Máy móc Công nghiệp
011810 STX
5520.001.28%70.00Bán31.354K107.446B-865.28116.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
011930 SHINSUNG E&G
3160.004.12%125.00Bán4.581M574.941B-72.71Máy móc Công nghiệp
012200 KEYANG ELEC MACH
4610.001.10%50.00Bán232.616K155.040B-898.26Máy móc Công nghiệp
012280 YEONGHWA MTL
2630.00-5.90%-165.00Mua58.174M140.430B-182.28Bộ phận tự động hóa: OEM
012330 HYUNDAI MOBIS
314500.001.45%4500.00Bán469.117K28681.900B18.5816683.39Máy móc Công nghiệp
012340 NUINTEK
4160.005.45%215.00Mua1.526M118.511B13.24Sản phẩm Điện
012510 DOUZONE BIZON
108500.002.36%2500.00Mua120.025K3134.430B1812.52Chế tạo Kim loại
012800 DAECHANG
2090.005.03%100.00Sức mua mạnh4.406M152.868B84.55Chế tạo Kim loại
012860 MOBASE ELECTRONICS
2640.001.54%40.00Bán514.392K141.122B-222.411202.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013030 HY-LOKCO
15300.000.66%100.00Mua90.137K206.921B31.76478.54Máy móc Công nghiệp
013520 HS R&A
3650.00-3.95%-150.00Mua3.878M223.603B-214.391002.00Bộ phận tự động hóa: OEM
013570 DY
5980.001.87%110.00Mua217.398K144.808B44.98130.51Máy móc Công nghiệp
013720 CHEONGBOIND
13700.002.24%300.00Mua93.454K108.203B-396.62Bộ phận tự động hóa: OEM
013810 SPECO
9790.002.09%200.00Bán322.699K140.546B16.95565.85Máy móc Công nghiệp
013870 GMB KOREA
8160.00-0.49%-40.00Bán173.418K156.393B-423.46Bộ phận tự động hóa: OEM
014200 KANGLIM
1700.002.41%40.00Sức bán mạnh158.836K87.662B-235.19187.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
014620 SKB
7570.002.99%220.00Mua366.492K205.275B96.8175.93343.00Chế tạo Kim loại
014940 OPCO
2780.005.70%150.00Mua1.098M119.789B687.04Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
015230 DAECHANG FORGING
6400.001.91%120.00Bán85.806K82.566B6.241006.22120.00Máy móc Công nghiệp
015590 CURO
603.000.50%3.00Bán1.175M136.327B-11.21250.00Máy móc Công nghiệp
015750 SW HITECH
6750.002.90%190.00Theo dõi1.193M524.745B-365.951653.00Bộ phận tự động hóa: OEM
015860 ILJIN HOLDINGS
5200.000.19%10.00Bán267.783K238.665B23.98216.4318.00Sản phẩm Điện
016740 DUAL
3970.009.22%335.00Sức mua mạnh2.233M96.218B180.69Bộ phận tự động hóa: OEM
016800 FURSYS
29900.000.34%100.00Mua1.031K273.824B7.513965.91208.00Thiết bị / Vật tư văn phòng
017040 KWANG MYUNG ELEC
2390.005.05%115.00Mua3.568M98.593B109.79Sản phẩm Điện
017370 WOOSHIN SYSTEMS
5170.004.44%220.00Mua129.673K81.168B-749.38Máy móc Công nghiệp
017550 SOOSAN HVY IND
4330.000.23%10.00Bán805.596K222.237B73.67Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
017800 HYUNDAI ELEV
44000.000.80%350.00Bán211.610K1781.580B19.092286.962700.00Sản phẩm Xây dựng
018000 UNISON
4095.003.41%135.00Bán1.480M480.609B-213.19Sản phẩm Điện
018500 DONGWON METAL
1055.004.98%50.00Bán4.510M46.978B-451.91Bộ phận tự động hóa: OEM
018880 HANON SYSTEMS
16100.002.55%400.00Bán2.017M8378.590B206.76Bộ phận tự động hóa: OEM
019180 THN
3440.005.68%185.00Bán185.933K58.590B-1173.78502.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019210 YG-1
6140.004.96%290.00Mua223.197K178.857B-1069.27Chế tạo Kim loại
019540 ILJITECH
3840.002.40%90.00Bán54.636K49.558B136.2927.52380.00Bộ phận tự động hóa: OEM
019770 SEOYON TOPMETAL
6790.002.88%190.00Bán170.246K76.890B322.12Bộ phận tự động hóa: OEM
019990 ENERTORK
4735.004.18%190.00Mua30.614K42.811B35.28128.8394.00Máy móc Công nghiệp
020400 DAEDONGMETAL
9140.000.77%70.00Bán10.260K26.084B584.29Bộ phận tự động hóa: OEM
021050 SEOWON
2540.000.99%25.00Bán936.075K119.399B29142.530.09Chế tạo Kim loại
022220 JEONGSAN AIKANG
1915.001.32%25.00Bán197.118K97.892B38.9848.48Sản xuất hỗn hợp
023160 TKCORP.
7520.002.87%210.00Sức mua mạnh187.969K189.090B82.9288.16377.00Chế tạo Kim loại
023800 INZI
18800.002.45%450.00Bán276.527K266.435B-329.15571.00Bộ phận tự động hóa: OEM
023810 INFAC
7970.002.18%170.00Mua37.235K78.000B570.24Bộ phận tự động hóa: OEM
023890 HANKOOK ATLASBX
59000.00-1.34%-800.00Bán13.718K227.473B4.4913316.56974.00Bộ phận tự động hóa: OEM
023960 SC ENGINEERING
5140.000.98%50.00Mua1.012M127.334B44.11115.39152.00Máy móc Công nghiệp
024090 DCM
12700.001.60%200.00Sức mua mạnh13.556K114.914B5.462289.17144.00Chế tạo Kim loại
024120 KBA
9800.002.83%270.00Mua132.745K109.595B433.23Bộ phận tự động hóa: OEM
024740 HANILFORGING
1930.000.52%10.00Bán474.245K56.695B-123.45Bộ phận tự động hóa: OEM
024810 E.T.I
286.00-3.70%-11.00Mua125.463M213.336B-11.59162.00Sản phẩm Điện
024840 KBI METAL
2455.007.91%180.00Mua1.395M74.801B16.17140.68Sản phẩm Điện
024880 KPF
4675.000.75%35.00Bán116.163K76.031B-303.84Chế tạo Kim loại
024900 DUCKYANG IND
3445.00-1.99%-70.00Mua807.126K113.743B-296.03776.00Bộ phận tự động hóa: OEM
024910 KYUNGCHANG
3045.002.35%70.00Mua140.301K105.862B-1632.031149.00Bộ phận tự động hóa: OEM
025440 DAESUNGELTEC
1135.000.44%5.00Bán9.062M113.238B-59.23573.00Tập đoàn Công nghiệp
025530 SJMH
3535.00-0.14%-5.00Bán12.910K47.974B15.73225.095.00Bộ phận tự động hóa: OEM
025540 KOR ELEC TERM
79700.007.99%5900.00Mua75.218K761.247B15.564742.39Sản phẩm Điện
025560 MIRAE
3175.002.58%80.00Bán107.957K57.641B-696.26Máy móc Công nghiệp
025890 HANKOOK STEEL
1680.001.51%25.00Mua41.042K18.444B-949.6145.00Chế tạo Kim loại
025900 DONGWHA ENTERPRISE
51200.003.43%1700.00Bán77.903K904.575B29.831659.24731.00Sản phẩm Xây dựng
026890 DPC
11550.000.43%50.00Bán1.575M433.846B24.91461.5848.00Sản phẩm Điện
028300 HLB
63100.000.64%400.00Bán949.642K3321.150B-1774.8072.00Sản phẩm Điện
029460 KC
28500.001.97%550.00Bán61.736K347.619B6.464325.08119.00Máy móc Công nghiệp
029530 SINDOH
29300.001.56%450.00Mua26.463K283.658B-1352.31Thiết bị / Vật tư văn phòng
031510 AUSTEM
3075.001.49%45.00Bán192.215K80.749B-464.51Bộ phận tự động hóa: OEM
032860 HUMAN N
11000.00-5.98%-700.00Bán1.372M116.043B-3633.68Máy móc Công nghiệp
033100 CHERYONGELEC
5850.003.17%180.00Mua227.062K91.071B15.96355.15123.00Sản phẩm Điện
033250 CHASYS
1645.000.00%0.00Bán233.272K52.640B-281.28Bộ phận tự động hóa: OEM
033530 SEJONG
9500.001.71%160.00Bán241.828K251.273B-753.74812.00Bộ phận tự động hóa: OEM
033540 PARATECH
8680.002.12%180.00Bán492.229K140.333B18.13468.85Sản xuất hỗn hợp
034020 DHICO
11100.008.29%850.00Bán3.366M3839.880B-3289.31Máy móc Công nghiệp
036200 UNISEM
12600.007.23%850.00Mua1.386M345.638B708.75Máy móc Công nghiệp
036530 S&T HOLDINGS
17750.004.72%800.00Mua88.830K250.275B6.792496.78Máy móc Công nghiệp
036560 YPPC
8100.001.12%90.00Bán70.558K126.158B9.28862.71236.00Máy móc Công nghiệp
036890 JINSUNG
11900.003.93%450.00Mua437.851K228.592B683.43Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
037400 WOOREE LIGHTING
2460.002.93%70.00Bán265.169K54.852B762.59Sản phẩm Điện
038010 JEIL TECHNOS
5720.00-1.38%-80.00Bán84.999K48.233B-503.07Chế tạo Kim loại
038110 ECOPLASTIC
2085.001.71%35.00Bán151.930K51.265B-201.98Bộ phận tự động hóa: OEM
039020 EAGON HOLDINGS
3400.005.26%170.00Bán200.388K69.959B85.64Sản phẩm Xây dựng
039610 HS VALVE
5810.002.83%160.00Bán37.116K58.819B133.14Máy móc Công nghiệp
039840 DIO
37700.007.87%2750.00Mua140.734K517.798B46.00759.78Máy móc Công nghiệp
041440 EVERDIGM
4875.000.10%5.00Mua63.150K86.889B-594.37Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
041650 SANGSIN BRAKE
4425.002.55%110.00Mua320.401K83.540B-155.59Bộ phận tự động hóa: OEM
041930 DONGAHWASUNG
13400.006.77%850.00Bán686.315K177.995B342.74Bộ phận tự động hóa: OEM
042040 KPM TECH
2510.002.24%55.00Bán3.221M344.182B-244.8270.00Tập đoàn Công nghiệp
042370 VITZRO TECH
10850.003.33%350.00Bán299.777K254.907B12.09868.68952.00Sản phẩm Điện
042660 DAEWOO SHIPBUILDING
26150.001.95%500.00Bán209.205K2751.600B46.511401.819767.00Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
042670 DSINFRA
7990.002.44%190.00Bán1.601M1686.250B1343.54Xe tải / Xây dựng / Máy nông nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất