Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: bán lẻ

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, bán lẻ. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SILICON 2 CO.,LTD., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như SILICON 2 CO.,LTD. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2257720SILICON 2 CO.,LTD.
2,648 T KRW44.800 KRW+2,99%1,322 M0,5947,77937,77 KRW+278,19%0,00%
Sức mua mạnh
007070GS RETAIL
2,171 T KRW21.100 KRW−0,71%132,04 K0,7957,15369,21 KRW−20,79%2,35%
Sức mua mạnh
282330BGF RETAIL
1,824 T KRW104.700 KRW−0,85%23,925 K0,459,4411.087,75 KRW−1,90%3,88%
Sức mua mạnh
023530LOTTE SHOPPING CO., LTD.
1,747 T KRW61.900 KRW+0,16%37,149 K0,509,506.516,35 KRW6,15%
Mua
139480E-MART CO., LTD.
1,584 T KRW56.500 KRW−0,88%59,799 K0,66−3.255,85 KRW−140,81%3,51%
Mua
004170SHINSEGAE CO.,LTD
1,489 T KRW155.700 KRW−1,33%25,149 K0,906,6723.356,48 KRW−41,34%2,53%
Mua
0069960HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO., LTD
1,04 T KRW47.050 KRW−1,16%25,787 K0,54−3.113,03 KRW−149,24%2,73%
Mua
381970K CAR
632,631 B KRW13.010 KRW−0,91%56,151 K1,2119,79657,47 KRW+4,94%7,08%
Mua
0057050HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORPORATION
557,505 B KRW47.250 KRW−2,98%21,505 K0,383,4313.755,71 KRW+94,86%5,75%
Sức mua mạnh
0031430SHINSEGAE INTERNATIONAL
521,577 B KRW14.420 KRW−1,30%57,092 K1,0412,011.200,82 KRW−57,30%2,74%
Sức mua mạnh
900140LVMC HOLDINGS
428,093 B KRW2.485 KRW−1,19%355,694 K0,70−198,90 KRW+34,33%0,00%
2256840BNC KOREA CO, LTD
410,794 B KRW6.050 KRW−2,26%1,217 M0,3615,77383,53 KRW0,00%
0064800PONYLINK
362,973 B KRW2.775 KRW−2,29%458,567 K0,74−261,78 KRW−15,81%0,35%
0000680LS NETWORKS
304,954 B KRW4.020 KRW−3,13%185,616 K0,42−57,28 KRW−169,58%0,00%
950170JTC INC.
Chứng chỉ lưu ký
286,142 B KRW5.570 KRW−2,11%118,688 K2,769,95559,69 KRW0,00%
Mua
1122900IMARKETKOREA INC.
271,223 B KRW8.560 KRW−0,70%21,53 K1,0916,37523,05 KRW−22,40%6,96%
0064090WESTRISE
259,734 B KRW6.020 KRW+0,33%249,069 K0,5734,81172,92 KRW0,00%
3337930BRAND X CO., LTD.
245,671 B KRW7.790 KRW−7,70%1,038 M0,4820,28384,20 KRW+68,57%1,18%
Mua
0037710GWANGJUSHINSEGAE
232,895 B KRW29.300 KRW0,00%1,616 K0,244,995.877,62 KRW−18,99%7,51%
4452260HANWHA GALLERIA
229,718 B KRW1.158 KRW−0,86%549,796 K1,18−137,58 KRW0,00%
0036030KT ALPHA
222,793 B KRW4.405 KRW−3,08%29,721 K0,9111,18394,15 KRW+83,12%0,00%
0002020KOLON CORPORATION
216,489 B KRW15.800 KRW−1,25%39,702 K0,08−1.655,14 KRW−120,51%3,44%
0071840LOTTE HIMART
208,221 B KRW8.940 KRW−0,67%25,53 K1,01−1.590,97 KRW+93,17%3,33%
0053300KOREA INFORMATION CERTIFICATE AUTHORITY, INCORPORATED
174,352 B KRW4.215 KRW−0,71%32,1 K0,199,28454,34 KRW+124,90%1,65%
0080420MODA-INNOCHIPS CO., LTD.
160,24 B KRW2.000 KRW−0,50%13,298 K2,10−31,28 KRW−90,16%0,00%
0035080GRADIANT
146,315 B KRW12.850 KRW−3,60%44,899 K1,88−857,06 KRW−103,95%1,50%
0063170SEOUL AUCTION CO. LTD..
136,59 B KRW8.230 KRW+0,24%191,218 K0,45−325,57 KRW−65,89%1,22%
0004150HANSOL HOLDINGS
112,583 B KRW2.680 KRW0,00%9,922 K0,318,56312,99 KRW−66,67%3,73%
Theo dõi
0053280YES24 CO.,LTD
104,315 B KRW4.135 KRW−0,96%27,14 K1,64−222,54 KRW−1.852,76%4,79%
1102370K AUCTION INC.
96,175 B KRW3.615 KRW−2,69%390,544 K0,28−238,85 KRW−682,94%0,94%
0067830SAVEZONE I & C
86,67 B KRW2.290 KRW−0,22%15,441 K0,446,58347,77 KRW+8,61%1,31%
2223310DEEPMIND PLATFORM
82,888 B KRW3.600 KRW−0,83%76,262 K0,36−156,61 KRW−7,68%0,00%
0019010VENUEG CO.,LTD.
81,807 B KRW2.030 KRW−0,25%33,009 K0,658,27245,52 KRW1,47%
0052770ITOXI CORP.
78,06 B KRW1.546 KRW−4,74%862,655 K2,96−193,30 KRW−272,24%0,00%
2227610OUTIN FUTURES CO., LTD.
63,351 B KRW1.846 KRW+2,10%270,492 K1,06−482,93 KRW−61,62%0,00%
0024890DAEWON CHEMICAL
60,156 B KRW1.498 KRW+1,90%61,538 K0,95−296,39 KRW−28,48%0,00%
0006370DAEGU DEPARTMENT STORE
55,588 B KRW6.530 KRW−2,25%10,051 K1,03−3.621,92 KRW−54,31%0,75%
0080010ESANG NETWORKS CO.,LTD
53,259 B KRW5.570 KRW+1,83%9,907 K0,086,82816,47 KRW−14,09%1,83%
3309930OHEIM & COMPANY
48,578 B KRW2.230 KRW−2,41%138,457 K0,9616,56134,62 KRW+162,91%0,00%
3318010PHARMSVILLE CO., LTD.
47 B KRW5.970 KRW−0,33%3,946 K1,6616,93352,56 KRW−36,93%1,67%
900300ORGANIC TEA COSMETICS HOLDINGS COMPANY LIMITED
35,316 B KRW89 KRW−2,20%6,385 M0,36−212,42 KRW+65,45%0,00%
0025620JAYJUN COSMETIC
27,143 B KRW5.900 KRW−2,64%13,215 K0,96−1.293,61 KRW+77,39%0,00%
4472850POND GROUP CO., LTD.
5.500 KRW−2,31%101,642 K1,43