Các công ty Hàn Quốc tham gia một lĩnh vực: vận chuyển

Những Các công ty Hàn Quốc sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, vận chuyển. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như HYUNDAI MERC MAR, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như AMERIDGE CORPORATION và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
011200HYUNDAI MERC MAR
12,921 T KRW17.030 KRW−1,28%1,315 M0,5215,191.121,41 KRW−84,02%4,06%
Theo dõi
086280HYUNDAI GLOVIS CO., LTD
8,933 T KRW119.100 KRW0,00%83,047 K0,218,2414.454,48 KRW−8,05%2,64%
Sức mua mạnh
003490KOREAN AIRLINES
7,961 T KRW21.400 KRW−0,70%600,286 K0,776,583.249,89 KRW−17,07%3,48%
Sức mua mạnh
097950CJ CHEILJEDANG CORP
5,65 T KRW365.500 KRW−1,48%25,727 K0,9612,4329.409,28 KRW+16,76%1,48%
Sức mua mạnh
180640HANJINKAL
4,693 T KRW69.100 KRW−1,43%25,897 K0,6210,496.587,43 KRW−43,32%0,43%
Bán Mạnh
028670PANOCEAN
2,013 T KRW3.695 KRW−1,86%2,718 M1,3110,27359,75 KRW−69,35%2,26%
Sức mua mạnh
000120CJ LOGISTICS
1,859 T KRW91.200 KRW−2,15%48,072 K0,728,5410.676,84 KRW+17,72%0,54%
Sức mua mạnh
0006040DONGWON INDUSTRIES
1,228 T KRW33.350 KRW−2,20%26,936 K1,005,186.433,90 KRW−29,97%3,23%
0089590JEJUAIR, CO., LTD.
806,49 B KRW9.950 KRW−0,60%91,855 K0,796,301.579,87 KRW0,00%
Mua
020560ASIANA AIRLINES
762,949 B KRW10.290 KRW+0,19%67,573 K0,89−105,99 KRW−114,10%0,00%
Theo dõi
0005880KOREA LINE
640,23 B KRW2.040 KRW−0,97%2,693 M0,535,79352,29 KRW−17,37%0,00%
Sức mua mạnh
0091810TWAYAIR
578,817 B KRW2.670 KRW−0,74%361,193 K0,345,63474,09 KRW0,00%
Sức mua mạnh
2272450JIN AIR
574,6 B KRW10.990 KRW−1,43%92,595 K0,804,222.607,33 KRW+223,49%0,00%
Mua
0003280HEUNG-A SHIPPING
523,777 B KRW2.150 KRW−1,38%1,086 M0,5816,51130,20 KRW+5,89%0,00%
0027410BGF
343,116 B KRW3.570 KRW−0,42%21,835 K0,444,55785,36 KRW+74,97%3,35%
0060980HL HOLDINGS CORPORATION
329,377 B KRW33.450 KRW−0,30%13,587 K1,424,197.977,98 KRW+1.845,42%5,96%
Mua
2298690AIRBUSAN
302,983 B KRW2.555 KRW−1,73%202,092 K1,613,59711,26 KRW+77,78%0,00%
0002320HANJIN TRANSPORTATION
277,375 B KRW19.050 KRW−0,63%15,008 K1,053,13%
0004360SEBANG
270,738 B KRW12.840 KRW−1,38%32,679 K0,643,064.194,08 KRW−3,24%2,30%
0078160MEDIPOST CO., LTD.
233,577 B KRW6.730 KRW−1,75%31,889 K0,7935,89187,53 KRW+18,85%0,00%
0005430KOREA AIRPORT SERVICE
223,249 B KRW72.000 KRW−1,37%9,832 K0,814,6515.484,79 KRW+581,05%1,37%
0044450KSS LINE
182,45 B KRW8.190 KRW+0,37%74,994 K1,7710,98745,85 KRW−60,35%4,29%
0004140DONGBANG TRANSPORT & LOGISTICS
142,19 B KRW2.850 KRW−4,20%1,17 M0,495,98476,35 KRW+1.288,73%0,67%
0067900Y-ENTEC CO.,LTD.
138,824 B KRW7.310 KRW−4,69%161,293 K1,585,211.404,16 KRW−3,00%0,65%
1124560TAEWOONG LOGISTICS CO., LTD.
130,326 B KRW3.355 KRW−3,03%248,719 K0,845,95564,21 KRW−71,40%2,02%
0000700EUSU HOLDINGS
128,019 B KRW5.400 KRW+0,19%9,811 K1,0114,58370,34 KRW−64,01%6,49%
0009070KCTC
121,417 B KRW4.015 KRW−1,11%35,085 K0,854,40912,98 KRW+5,43%1,72%
2234300STRAFFIC CO., LTD.
102,006 B KRW3.765 KRW0,00%77,29 K0,897,29516,40 KRW−60,32%1,06%
0003100SUN KWANG CO., LTD
97,698 B KRW16.660 KRW−1,54%19,011 K2,563,155.292,13 KRW+126,83%2,36%
0009180HANSOL LOGISTICS
74,333 B KRW2.605 KRW−1,70%86,941 K1,373,81683,68 KRW−10,99%3,77%
9900100AMERIDGE CORPORATION
72,524 B KRW1.747 KRW+1,63%2,778 M0,59−901,08 KRW−812,52%0,00%
000650CHUNIL EXPRESS
70,639 B KRW48.700 KRW−1,62%1880,38−3.678,61 KRW−50,23%0,00%
0024800YOOSUNG T&S CO.,LTD
69,637 B KRW2.050 KRW−1,68%5,336 K0,421,022.015,00 KRW−0,08%0,00%
1129260INTERGIS
63,764 B KRW2.245 KRW−0,66%53,342 K0,977,38304,39 KRW−71,67%4,42%
0014130HAN EXPRESS
50,76 B KRW4.135 KRW−2,25%40,244 K0,63−1.734,11 KRW−464,46%3,07%
0032280SAMIL
27,252 B KRW1.767 KRW+0,57%17,316 K0,2928,4462,12 KRW−70,75%1,71%
0084670DONGYANG EXPRESS CORP.
25,508 B KRW9.730 KRW−0,41%3820,68−1.895,27 KRW+28,81%0,00%
4465770STX GREEN LOGIS
11.440 KRW+1,06%279,499 K0,49