Dịch vụ Thương mại

Công ty Ả Rập Xê Út tham gia một lĩnh vực: dịch vụ thương mại

Những Công ty Ả Rập Xê Út sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ thương mại. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như MAHARAH HUMAN RESOURCES CO. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
4210SAUDI RESEARCH AND MEDIA GROUP
18.576 B SAR232.20 SAR+0.69%102.635 K1.900.00%
Bán Mạnh
4071ARABIAN CONTRACTING SERVICES CO.
11.07 B SAR221.40 SAR+1.19%93.535 K0.8534.796.36 SAR+15.85%1.04%
Mua
1831MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.
2.952 B SAR6.56 SAR+4.13%10.173 M2.592.67%
Sức mua mạnh
11833AL MAWARID MANPOWER CO.
1.896 B SAR126.40 SAR+2.60%331.681 K1.831.98%
Sức mua mạnh
4270SAUDI PRINTING AND PACKAGING CO.
842.4 M SAR14.04 SAR0.00%75.21 K0.76−2.33 SAR−556.73%0.00%
4070TIHAMA ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS CO.
671.2 M SAR16.78 SAR−0.24%488.841 K0.88−2.83 SAR+45.69%0.00%
99545INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES CO.
205 M SAR4.10 SAR−1.91%66.836 K0.820.00%
99581CLEAN LIFE CO.
145.5 M SAR97.00 SAR0.00%30.010.00%
99565MEYAR CO.
94.881 M SAR71.50 SAR+0.99%5001.0966.721.07 SAR−74.46%0.00%