Dịch vụ Thương mại (Khu vực)

4
Cổ phiếu
10.351B
Giá trị vốn hóa thị trường
363.446K
Khối lượng
−0.71%
Thay đổi
+5.45%
Hiệu suất Tháng
+0.24%
Hiệu suất Năm
+4.75%
Hiệu suất YTD
           
1831 MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.
78.000.00%0.00Mua145.552K11353056.002.925B22.823.42
4070 TIHAMA ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS CO.
36.65-0.14%-0.05Bán141.929K5201698.13641.375M-5.85
4071 ARABIAN CONTRACTING SERVICES CO.
107.40-1.65%-1.80Mua309.451K33235037.405.370B374.00
4270 SAUDI PRINTING AND PACKAGING CO.
23.581.11%0.26Mua1.119M26392881.781.415B-0.92
Tải thêm