Truyền thông (Khu vực)

6
Cổ phiếu
235.849B
Giá trị vốn hóa thị trường
3.335M
Khối lượng
+1.33%
Thay đổi
−6.13%
Hiệu suất Tháng
−15.97%
Hiệu suất Năm
−8.07%
Hiệu suất YTD
Công ty
Công nghiệp
        
198.137B4.041.45%3.723M4
37.711B1.740.69%1.294M2
Tải thêm